Изображение

Чыңгыз АЙТМАТОВ

Чыңгыз Төрөкулович Айтматов (1928-2008) - кыргыз жана орус тилдеринде жазган советтик жана пост-советтик жазуучусу.Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз ⇟

Шилтеме
Изображение

Айгул Шаршен

Айгул Шаршендин Маскачан аял,Эркин селсаяктар,Өчпөгөн сезим,Кек кууган бала,Үмүт шооласы, Күбүлгөн розалар,Көз ирмемде бир өмүр жана башка чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз⇟ Шилтеме

Изображение

Чолпонбек Абыкеев

Чолпонбек Абыкеев- жазуучу, коомдук ишмер.Чыгармалары⇟ Качкын,Корпенде,Кызыл койнокчон келин жана башкалар. Чолпонбек Абыкеевдин чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Саадатбек МЫРЗАКУЛ

Саадатбек МЫРЗАКУЛдун Кара чүмбөт 1-2 жана башка чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Бердикожо Бийназаров

Бердикожо Бийназаровдун Сопу,Абышканын арзуусу,Кошуна кыз жана башка чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Книги Баратбая АРАКЕЕВА

Баратбай АРАКЕЕВтин Чаңдагы гүл,Кандуу жылдар жана башка китептерин окуу учун шилтемени басыңыз⇟

ШилтемеИзображение

Нургуль БЕЙШЕН

Нургуль БЕЙШЕНдин Тынымсыз кумар,Айгыр бийкеч,Ажайып түндөр,Кумардан тапкан ажал аттуу китептерин окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Бекмырза Рахман уулу


Бекмырза Рахман уулунун "Министрдин кызынын махабаты" чыгармасын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Айым Талгатбек кызы

Айым Талгатбек кызынын "Ок жонгон кыз" чыгармасын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

ШилтемеИзображение

Зуура Сооронбаева

Зуура Сооронбаеванын Астра гүлү чыгармасын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Чынтемир АСКАРОВ

Чынтемир АСКАРОВдун "Боксер" чыгармасын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Сардарбек Рыскулов

Сардарбек Рыскуловтун "Кара шумкар" чыгармасын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

ШилтемеИзображение

Назгүл Калманбетова

Назгүл Калманбетованын чыгармаЛАРЫН окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме
Изображение

Жыпар ИСАБАЕВА

Жыпар Исабаеванын чыгармаларын окуу учун шилтемени басыңыз⇟

Шилтеме