Нургүл БЕЙШЕН


"Тынымсыз кумар"


Аппак "Лексус" короодон чыгып, чоң көчөгө түштү. Алтынай машинада отурган киши көрүп калбасын деп эңкейип башын ката калды. "Лексус" дагы жүз метрдей жылып барып, солго бурулуп кетти.

Алтынай бир саат мурда прокатка алган "Ауди"ни от алдырып, бир аз окчунураакта артынан баратты.

Анын шаршембиге чейин Алматыдан кайтып келбесине азыр Алтынай аңдып бараткан машиненин айдоочусу бөркүндөй эле ишенген, анткени ал буга чейин да көп жолу бир нече күндүк командировкага кетип жүргөн. Дал ушул жагдай аны көптүрүп, ал азгырыла баштады деп ойлоду Алтынай. Күйөөсү төрт айдан бери көзүнө чөп салып жүрөт. Минтип ойлоого көп себептер бар эле. Кайда гана барбасын, жадагалса жол боюндагы жепирейген тамактануучу жайдан да, телефон чалып, үйдөн тапчу эмес. Анысы аз келгенсип, төшөктө да Алтынайга жолобой, жаа бою качып калган. Акыркы убакта кимдир бирөө чалып, Алтынай трубканы алса эле унчукпай тыңшап тура берчү болду.

Эми ал бир келесоо эмес да, эри аны алдап, ала жипти аттап жүргөнүн дароо эле түшүндү. Күрмөсүнүн чөнтөгүнө капыстан колун сала коюп, таап алган бир тутам презерватив шектенүүлөрүн дагы бир жолу далилдеп, анын чыдамын чегине жеткирген акыркы тамчы болду.

Бул табылга ал үчүн оор сокку болгон жок, тескерисинче, жеңилдей түшкөнсүдү. Эчак эле өзүн колго алып, ажырашалы деп сунуш кылса болмок экен. Бирок кызыгуу сезимине алдырып, күйөөсү аны кимге алмаштырганын билгиси келди.


Адегенде эле көптөн бери көз артып, тийишип жүргөн шыңга бойлуу, жалжал көз кошунасы Жаңылдан шек санады.

Алтынай баарына кылдат камданды: жумушунан эрте чыгып, прокатка машине алды да, аны айдап үйү жакка келип, короого кирген жол көрүнгүдөй болуп бурчка токтоду. Ал болжолдогондой эле, Медер көп өтпөй жумуштан келип, сакал-мурутун алып, кийимдерин алмаштырып, бир жакка камына баштады.

Бир убакта анын ак "Лексус"у чоң жолго түшүп, түштүктү көздөй зуулдады, "Ауди" артынан жетип-жетпей келе жатты. Анткен менен алардын жарышы көпкө созулган жок, Медердин машинеси таштак жолго бурулуп, отуз чакырымдай жүрүп отурду да, сыртында жазуусу жок, бадал менен курчалган чакан мейманкананын алдына келип токтоду.

Медер кейсин көтөрө машинесинен түшүп, мейманканага кирип кеткенде, жолдун четине токтогон Алтынай унаа токтоочу жайга кирди. Аңдыган адамы мейманкана кызматкерине катталып, бөлмө алганча күтүп отурду. Анан бир маалда эч бир толкунданбаганына таң калып машинеден түштү. Медердин ойношу менен жолугушуусу кандай өтөт болду экен деп ойлонуп "Ауди"де отурганда кабынан чыгып кетчүдөй болуп түрсүлдөгөн жүрөгү тынч ала түшкөн окшойт. Анысы кара атлас ич көйнөк, шиш такалуу кызыл туфли кийип алып, кенен керебетте чалкалай жатып тосуп алат болду бекен?

Аялдын төшөктө дал ушундай кийингенин Медер жактырчу, жашыруун жолугушуубузга ошентип кийинчи деп ойношунан сурангандыр.

Арийне, чынын айтканда, ак "Лексус" чоң жолдон таштак жолго бурулганда эле Алтынайдын деми басылган. Ага чейин "курулай эле шек санап жатсам керек, Медер жумуштары менен эле бир жакка бараткан го" деген ой кеткен.

"Бүгүн кечинде үйдө болом, келген төлөмдөрдү карап чыгам, " деп калп айтса да, ошентип ойлогон.

Алтынай жакындаганда эле мейманкананын айнек эшиктери шарак этип эки жакка ачылып кетти. Ал администраторго келип:

- Кутмандуу кечиңиз менен! - деп учурашты.

Администратор, сүйкүмдүү жаш жигит, ордунан тура калып, күлүмсүрөп алик алды:

- Кутмандуу кечиңиз менен, айым. Сизди угуп жатам.

- Жанболотов деген мырза менен ушул жерден жолугушабыз деп макулдаштык эле. Келди беле? Кайсы бөлмөгө токтоду экен?

- Бир аз күтө турасызбы, айым?

Ал компьютерден карап:

- Жүз жыйырманчыда экен. Ага телефон чалып, сизди келди деп айтайын! - деп жигит телефонго колун созду.

- Убара болбой эле коюңуз, - деди Алтынай шашып кетип . - Мен ага сюрприз кылайын дедим эле.

Жигит көзүн кысып, жылмайып койду.

- Өз эркиңиз! - деди администратор. "Медер Жанболотовдун ордунда мен болсом кана!" дегенсип, Алтынайды жалдырап карап калды. - Анын бөлмөсү биринчи кабатта, мына бул коридор менен түз барсаңыз.

Алтынай баш ийкеп, жигит көрсөткөн тарапка бет алды. Андан ары кандай кыларын билбей, бушайман болуп жатты. Медердин тымызын жолугуша турган жерине чейин аңдып барууну гана пландаштырган болучу. Эми күйөөсү ойношу менен бир бөлмөдө эзилишип жатканда, ал эмне кыларын билбей, "эшикти жара тээп кирип барсамбы же сүйүшкөндөр ээрчишип сыртка чыккыча коридордо күтө турсамбы?" деп ойлоно түштү.

Алтынай коридордун тиги башына жетип, жүз жыйырманчы бөлмөнүн түбүндө тушалгансып туруп калды. Ошол учурда кызматчылардын бөлмөсүнөн сүргү, шейшеп, жууп-тазалоочу каражаттар жүктөлгөн арабаны түртүп кызматчы жаш келин чыкты.

Алтынайды көрө коюп:

- Сизге жардам керекпи? - деп сурады.

Алтынай эшикти тигил эшикти жалт карап алды - ичинен эч бир дабыш угулбайт.

- Мен ачкычымды кире беришке калтырып коюптурмун, - деди ал. - Кайра артка баргым келбей жатат. Ачкычыңыз болсо, ачып бересизби?

- Азыр! - Келин алжапкычынын чөнтөгүнөн ачкыч алып чыгып, эшикти эшикти ачты.

- Рахмат! - деди Алтынай.

- Эч нерсе эмес. - Кызматчы келин ошол эле ачкыч менен кошуна бөлмөнү ачып, кирип кетти.

Алтынай ичкери кирип, эки жагын каранды. Оң жагында - ванна, сол жагы - шкаф, бет маңдайы - уктоочу бөлмө экен. Ал сырткы эшикти эшикти акырын жаап, уктоочу бөлмөгө кулак төшөй баштады. Ичкериден күйөөсү эмне кылып жатканын каңкуулаган кыңкыстаган, онтогон үндөр угулуп жатты.

Алтынай кулагын эшикке такады: онтогон, күшүлдөгөн, бышылдаган үндөр барган сайын катуулай баштады. Мына азыр бөлмөгө кирип барып, эри менен ойношу экөөнү иш үстүндө кармап, айгай салып, абийирлерин айрандай төгүп, анан Медерди жашоосунан биротоло сызып таштап, башын өйдө көтөрүп басып кеткиси келди. Бирок кайрадан кызыгууга алдырды. Алтынай эшиктин туткасын акырын бурап, бир аз түрттү да, жылчыктан шыкаалап карады. Көз алдында тири укмуш көрүнүш пайда болду.

Энеден туума жылаңач Медер керебеттин жанында тизелеп турат. Ийиндерине кимдир бирөөнүн кара чулкичен сымбаттуу буттары артылган, чулкинин тартмасы эттүү сандарына жармашып, ал эми шиш такалуу кызыл туфли Медерди ыкчамыраак кыймылда дегенсип, бир калыпта далыга ургулайт. Сымбаттуу буттардын ээси каргылданган жоон үн менен онтоп жатат.

Аялдын бетин Алтынай көрө албады, бирок шашылышта ойноштор сыйрып алууга үлгүрбөгөн көк жабуунун үстүндө жайылып жаткан кара чачын даана байкады.

Медер ойношунун аласына башын тыгып алып, бир калыпта кыймылдап жатканын көргөн Алтынайдын оозу ачылды. Аны менен эч убакта мындай кылчу эмес эле. Керебетте жаткан аялдын онтогон үнү ушунчалык жоон болгондуктан, аны эркек экен ойлосо болот эле. Алтынай бул жийиркеничтүү көрүнүшкө тойдум деди да, эшикти ачып жиберди.

- Саламатсыңарбы? - деп ал акырын, бирок даана айтты.

Күйөөсүнүн үрөйү учкан кебетесин көргөндө, табам канат деп ойлогон, бирок Медер өң-далеттен кетип, керебеттен тура качканда өзү да көргөн көзүнө ишенбей дендароо болуп туруп калды…

Керебетте жаткан ойношу өйдө болуп, отуруп калды. Ал асты жагы кызыл торчо менен саймаланган кара атлас ич көйнөк кийип алыптыр. Анткен менен анын төшүндө аялдын кош эмчеги эмей эле, дене түстүү пластмассадан жасалма эмчек тагылып турат. Упа сүйкөлгөн жүзүн, бойолгон көздөрү менен кыпкызыл эриндерин жакшылап караган Алтынай кийме чач кийген тиги неме эркек экенин байкады. Аласынан көтөрүлүп турган огеле чоң аспабы анын божомолун тастыктап турат. Алигинин баш ы Медердин шилекейинен ого бетер жылтырап калыптыр.. .

Таң калыштуусу, күйөөсүнүн мындай "төшөк кумарын" билген соң, Алтынай аны какшыктаган да, шылдың кылган да жок. Тескерисинче, бейтааныш эркектин сымбаттуу буттарын карап туруп, өзү да дүүлүгүп чыкты.

- Мен баарын түшүндүрөм, - деди Медер жанталашып.

- Убара болбо! Ансыз деле баары түшүнүктүү, - деди да, Алтынай убактысын текке коротпогонуна маашырлана бөлмөдөн чыгып кетти.

Эми мындан ары ал үчүн Медер өлдү. Эми мындай эркекти ал жашоосунан таптакыр сызып таштайт.1- бөлүм

- Демек, сиз аны менен ажыраштыңызбы?

- Албетте!

- Көп болдубу ажырашканыңарга?

- Эки жыл болду.

- Анан эмне болду?

Суроо түшүнүксүз болгонунан Алтынай кайра сурады:

- Эмнени айтып жатасыз?

Кайрат шурудай тизилген ак тиштерин көрсөтө жылмайды.

- Сиз азап чектиңизби? Жолдошуңуз менен ажырашуу оор болдубу?

Алар Чүй проспектиндеги дубалдары агыш, жашыл терезелүү чакан итальян ресторанында маектешип олтурушат. Экөө бир жума мурун юридикалык фирмадан таанышышкан. Досунун курулушта иштеген уулу жумуш убагында экинчи кабаттан кулап буту сын ып, куруучу ишкана анын дарыланууга кеткен чыгымдарын төлөп берүүдөн баш тартканда, Кайрат ошол фирмага "кантип өндүрүп алууга болот?" деген маселе менен кайрылган.

Экинчи жолу жолугушканда ал Алтынайды ресторанга чакырды.

Алтынай анын кой көздөрүнө тигилип :

- Ооба. Өзүм мойнума албаганым менен, агезде мен аябай жапа чектим. Чынын айтсам, буга өзүм да күнөөлүүмүн. Турмушка чыгып жатканда мен үчүн ишим үйбүлөлүк турмушумдан да маанилүү болорун билген эмесмин, - деп жооп берди.

- Чын элеби?

- Ооба, ошондой болуп калды.

- Кайрадан турмуш куруу тууралуу ойлонгон жоксузбу?

- Күйөөгө чыгуу мен үчүн маанилүү деле эмес.

Кайрат коюу каштарынын астындагы кой көздөрү менен Алтынайды жутуп жиберчүдөй карап олтурду. Узун бойлуу, кең далылуу, сымбаттуу Кайрат, албетте күчтүү жана чыдамкай болсо керек деп ойлоп койду Алтынай. Көөдөй капкара кыска чачтары, кырдач мурду жана эрктүү ээги анын жүзүн кайраттуу көрсөтүп, ал эми сезимтал эриндери менен күлмүңдөгөн көздөрү далай аялзатынын башын айландырганынан кабар берип турду.

- Сизчи, үйлөнгөнсүзбү? - деп сурады Алтынай.

- Биз жубайым экөөбүз ажырашып кеткенбиз, - деп жооп берди Кайрат.

- Сиз ажырашууну кандай кабыл алдыңыз? - деди Алтынай какшык аралаш.

- Сиз сыяктуу эле. Мага абдан оор болду. Билесизби, кесиптеш, мен да карьеристмин, жумушум дегенде жантайымдан жата калам. Жубайлыктын алтын капасы менин эркиндикти сүйгөн табиятыма туура келбейт.

Официант фирмалык тамакты - атайы даярдалган макаронду алып келди да, муздатылган шараптан бокалдарга куйду.

Акыркы учурда сымбаттуу жалгыз бой эркектерден Алтынайдын жолу болбой, көбүнчө үйбүлөлүү же улгайган эркектер менен мамиле куруп жүргөн. Ал курсагы чандайган, тамекинин түтүнү менен сыра сасыган эркектерди жанына да жолоткусу келчү эмес. Тилекке каршы, дал ошондой катынпоздор ага жумуштап келип, жакындоого аракеттенишчү.

Кайраттын жанында ал өзүн эркин сезип, анын сөзүн тыңшап, өзү да сүйлөп отурду. Негизинен жумуш тууралуу сүйлөшүп жатышты. Бирок ошол эле учурда Алтынай анын көйнөгүнүн топчуларын чечип жиберип, төшүндөгү түгүнө колун сойлотуп ийгиси келип жатты. Төшү жүндүү экенинен ал күмөн санаган жок, анткени анын билектерин, колдорун коюу түк каптап турган.

Негизги тамак катары алар куурулган деңиз форелин заказ кылышты. Кайрат Алтынайды бул ресторанда балыкты укмуш даярдашат деп ынандырган. "Феттучине Альфредо" пастасы менен "Фрас-Кати" шарабы Алтынайдын табитин ачты. Андыктан ал форелди тез эле жеп койду. Кайрат кол аарчы менен оозун аарчып, көздөрүн күлмүңдөтө:

- Алтынай, чыныңызды айтсаңыз, жумуштан тышкары жолуккан эркектердин баары сизге комплимент айтат болуш керек, ээ? - деди.

Алтынай сырдуу жылмайып койду. Чын эле эркектер ага көп көңүл бурушаар эле. Чачы акыркы модада кыркылган, көздөрү кара, келишкен кара тору келин аларды ажарлуу жүзү менен гана эмес, түз, узун буттары жана тал чыбыктай ийилген ичке бели менен да өзүнө тартып турчу. Алтынай өзүнүн чырайлуу экенин билчү, бирок калп айткысы келген жок.

- Чынында, акыркы убакта мен эркеги жок, жалгыз жүрөм.

- Буга ишене албай турам! - деди Кайрат.

- Тилекке каршы, бул чындык. Мага жолуккан эркектердин баары эле үйбүлөлүү болуп калат.

- Мүмкүн, сиз аларды туура эмес жерлерден издеп жүргөндүрсүз.

- Чын айтсам, мен аларды издеген деле жокмун.

Бул дагы чын болчу. Ал Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан абасы таза, кооз шаарчадан тезирээк үй алуунун аракетин кылып жүрүп, жумушка баш-оту менен кирип кеткен. Мурунку күйөөсү менен бир үйдө чогуу жашагысы келбей өзүнчө батирге чыгып кеткен. Бардык ыңгайлуулугу бар, кенен болгону менен ал батир баары бир өзүнүкү эмес эле.

- Эркектерге кызыгууңуз таптакыр жоголуп кеткен жокпу, деги?

- Жок. Бирок мен алардан көп нерсени талап кылам, анан тез эле көңүлүм калып калат.

Официант бошогон тарелкаларды алып кетип, жыты буркураган кофе менен кызыл шарап алып келди.

- Менимче, кеч жакшы өттү, - деди Кайрат.

- Мага да жакты, - деди Алтынай анын көздөрүнө тигиле.

Коштошууга убакыт жеткенин ойлогондо ичи ачышып кетти.

Анын оюн окуп койгонсуп, Кайрат да:

- Баса, мен жакын эле жерде жашайм. Мүмкүн менин кепемди көрө кетерсиз?

Алтынай бир аз толкундана түшүп, күлүп жиберди.

- Сиздин ачыктыгыңыз мага абдан жакты. Болуптур эмесе, бойдоктун жашаган жерин да көрөйүн. Анын үстүнө кофе да ичилип бүттү.

Кайрат кечки тамактын акысын "Виза" карточкасы менен төлөдү да, экөө ээрчишип ресторандан чыгышты. Сыртта аба жылуу жана жагымдуу экен. Алтынай Кайратты колтуктады да, алар Тыныстанов көчөсүндөгү анын үйүнө шашпай басып келе жатышты.

Эшик жабылаар замат Кайрат Алтынайды кучактап, кумарлана өпкүлөй баштады. Анын колдору, Алтынай болжолдогондой эле, карылуу жана булчуңдуу экен. Ал деми кысылып, угулар-угулбас кыңкыстады.

- Менин ачык мүнөзүм жакты дедиңиз беле? - деди Кайрат кучагын бир аз бошото шыбырап.

- Ооба, - деди Алтынай.

- Эң сонун!

Кайрат аны төшүнө кысып, өпкүлөп жатты. Алтынай санына тирелген катуу нерседен улам, Кайраттын айгыры ат чабышка даяр экенин баамдады.

Анын ысык эриндери моюнунан эркелете сүйүп, тили кулагын жагымдуу кытыгылап жатты. Алтынай артка чалкалап, алдыдагы лаззат көлүнө чөмүлүүгө камынды. Алоолонуп күйгөн алаасы сууланышып, сандарынан ылдый коюу суюктук сызылып агып баратты. Көптөн бери эркек жытын искей элек бечаранын чыдамы кетип, онтоп жиберди.

Кайрат анын кош алмасын алмак-салмак мыжыгып, үрптөрүн эзгилегенде ал таттуу кыңкыстап, денеси дүүлүгүп чыкты.

- Алтыш, сен мени каалап жатасыңбы? - деп сурады Кайрат оор дем алып.

- Ооба, бай болгур, - деп жооп берди каалоосу чегине жеткен Алтынай.

Кайрат аны таптак көтөрүп, экинчи кабатка бет алды.

Тепкичтен чыкканда эле үч эшик бар экен. Кайрат алардын бирин буту менен тээп ачып, ак жибек жабуу жабылган эки кишилик кенен керебети бар уктоочу бөлмөгө Алтынайды көтөрүп кирди. Керебетти көргөндө Алтынайдын кумары ого бетер артып, эсин жоготуп койо жаздады. Кайрат аны керебеттин үстүнө таштап жиберди.

- Сен күчтүү экенсиң айабай!

- А сен аябай сулуусуң, Алтышка! - деди Кайрат жоон коңур үнү менен үстүндөгү күрмөсүн чечип, полго ыргытып жатып.

Анын көздөрү Алтынайдын боз колготкичен сандарына кадалды - керебетке кулап бара жатканда кара көйнөгүнүн этеги түрүлүп калган эле.

- Кийимдеримди чечип койоюнчу, - деп Алтынай өйдө турууга аракеттенип, алдыга обдулду.

Бирок Кайраттын ойу башкача болчу.

- Чечингенге убакыт жок, - деп ал, тилин анын оозуна салып жиберип өбүшүп да, көйнөгүнүн топчуларын чечип да жатты. Эмчектеринин үрптөрүн кармалап, чойгулап, ушалап жатты. Алтынай онтоп жиберди. Кайрат каргылданган үн менен: - Сени аябай каалап чыктым! - деди.

Алтынай мурда мындайга жол берчү эмес. Секс дайыма алдын ала ойлонулуп, шашылбай, жайбаракат жагдайда болор эле. Биринчи эле жолугушууда эч ким менен жата калчу эмес, анткен менен азыр тирсийген төшү кара эмчек кабын тиреп, көйнөгү дал-далынан сөгүлчүдөй болуп турганда, туура эмес эле кылчу окшоймун деп ойлоп койду.

Кайрат анын курсагынын ылдый жагын сылай баштады. Анын ысык алаканы Алтынайдын эң назик жерин жумшак мыкчый кармаганда, ал эки бутун эки жакка сунуп, таттуу сезимдер менен жуурулушту. Жанжери бир жыйрылып, кайра бошоңдоп, ичи ачышкансып, кысылгансып баратты.

Кайрат керебеттин үстүндө ары-бери оонап, анын аласын сылагылап, сандарын өпкүлөдү. Акыры ал тизелеп тура калып, колготкини кескин тартып чечип ийди. Мындай орой мамиледен ал жол-жол болуп айрылып кетти. Кайрат Алтынайдын кара, ичке турсасынын аласын бир жагына тартып, жанжерине сүлүк курттай жармашты. Алтынайдын башы айланып, дем жетпей баратты. Мындайды ал мурда көргөн эмес. Ал жаткан жеринде суудан чыккан балыктай туйлап, Кайраттын бетине жылуу суюктук жаба берди. Аласындагы бирин-серин түктөрү бири-бирине чапталышып калды. Кайраттын тили соймоңдоп улам терең кирип баратат.

Алтынайдын акышы күчөдү. Кайраттын тили кындын тилинин айланасында ары-бери ойдологон сайын анын онтогону катуулай баштады. Кайраттын тили ойго келгис кыймылдарды жасап жатканда колдору да жөн турбады: сандарын сылап, жамбашын мыкчып, кындын эриндерин эки жакка ачып, акыры ичине кирди. Алгач ортонун, анан сөөмөйүн да тыгып жиберди. Сууланышып калган арткы тешигине аты жогун матырды. Бир маалда удаа кирип-чыгып жаткан үч манжа Алтынайды онтоп, ыркырап жиберүүгө аргасыз кылды. Укмуш тура тим эле! Ал кын тилине Кайраттын тили тийген дей эле, мында да шумдуктай дүүлүктү. Эки жактан удаа коюлган чабуулга туруштук бер албай, Алтынай болушунча озондоп онтоп кирди.

Ал өзүнөн мындайды күткөн эмес. Бирок мурда эч ким менен минтип болгон эмес эле да! Тилдин ар бир тийишинен, колдун ар бир өйдө-ылдый кыймылынан Алтынай кыйкырып, бүт денеси калтырап, ийилип кетип жатты. Кайраттын шамдагай тили анын назик дөңчөлөрүндө ыкчам айлана баштаганда Алтынай мына-мына азыр булутка жетээрин сезип, аңылдап улуй баштады.

Капыстан Кайрат манжаларын болушунча терең матырып, клитордун эң сезимтал жерин жалап жиберди. Алтынайдын курсагындагы тарамыштары чыңалып, бир аз ооруксуна түштү да, ал кумардын туу чокусуна чыкты. Оргазм узакка созулбаса да, абдан курч болду. Эси оой түшкөн Алтынай мемиреп көздөрүн жумду. Кайрат манжаларын сууруп алганда Алтынай алсырап, үргүлөп бараткан. Бирок бул абалында ал көпкө жаткан жок. Кайрат ага жаңы сюрприз камдап койгон.

Анын качан чечине салганын Алтынай байкабай калды, бирок алигисинин баш ы жанжерине келип такалганын даана сезди. Эркектин какайган канжары клитордон жылмышып өтүп, сууланып даяр турган кындын ичине кирди. Алтынай туйлап жиберди. Кайраттын карылуу колдору анын көчүктөрүн бекем кысып, алигисин тереңирээк итергенде, калтасы Алтынайдын сууланышкан чатын чапкылап, ал эми башы барып жатындын оозун ургулай баштады.

Алтынай кумарга балкып, жыргай түштү.

Мүмкүн бул сезим анын көптөн бери эркекке жакындай элегинен улам болсо керек, Кайраттын аңги айгыры да буга кошумча болду окшойт. Анткен менен бул анча деле маанилүү эмес, эң негизгиси алардын жан жерлери бири-бирине урунган сайын от чагылып, аласы айрылып кетчүдөй туюлду. Ырахаттын эбегейсиз зор көлүндө чабак уруп жүрүп, акыры дагы бир ирет кумардан чыкты. Оргазм улам катуулап угула баштаган музыкага окшоп барган сайын күчөп баратты. Алтынайдын тамагы буулуп, кыркырай баштады. Биринчиси кыска жана курч болсо, бул ирет баары тескерисинче болду. Дене жыргалы Алтынайдын терисинин ар бир тешигине, булчуң, тарамыштарына, сөөктөрүнө чейин жетип, кан тамырын аралап, бүт денесин чулгады. Денесинин ар бир кылы бир чоң оркестрдин кылдарын дай термелип, анын жаңырыгы көпкө чейин жаңырып кулагынан кетпей турду. Бул керемет обон улам акырындап барып, акыры угулбай калганда Алтынай каргылданган үнү менен шыбырап:

- Бул эмне болуп кетти? - деп сурады.

- Бул бир укмуш, ажайып нерсе болду, - деди Кайрат күлүмсүрөй, чыканактап денесин көтөрүп.

Алтынай экөөнүн чапташкан алаларына көз жиберди. Кайраттын шымы тизесинде жүрөт, өзүнүн көйнөгү белине чейин түрүлгөн, колготкиси тытылып жерде жатат, анын аласынан сүрүлө берип албырып чыккан алигиси көрүнөт. Кара турсасы бир жагына кыйшайып кеткен.

- Чечинип алайынчы, - деп суранды Алтынай.

- Убакыт жок, - деген Кайрат эриндеринен соруп өөп алды да, алигисин болушунча терең матыра итерип, кайра башы көрүнгүчө тартып алып, кызуу иштей баштады.

Бул кылыгы Алтынайга майдай жакты. Ал лаззаттын жаңы толкунун тосуп алууга камынып, жаздыкка боюн таштады. Кайрат анын төшүн кармалап, эмчек кабын ылдый тартты. Тиштегилеген сайын үрптөрүнүн жумшак ооруксунганы клитордогу сайгылашуу менен үндөшүп жатты. Алтынай денесин ток тарткансып калтырап, кайрадан ырахаттын кучагына бөлөндү. Ошол учурда Кайраттын сөөктөй катуу алигисин бекем кыскан кыны алоолонуп ысып, кындын тили дүкүлдөп сого баштады.

Алтынай Кайраттын сандарын мыкчып, Кайрат болсо алдыга обдулуп, алигисин түпкүрдүн түбүнө матырып жиберди.

- Мен бүткөнү калдым! - деп онтоду Алтынай.

- Мага ошонуң гана керек, - деп ыркыраган Кайрат тактикасын өзгөрттү.

Сексте ал чыныгы сыйкырчы экен.

Аспабын ары-бери итергендин ордуна, жай жана терең киргизген сайын ал барып тилге тийип, ошол эле маалда башы менен жатындын оозун укалап да жаткансыды. Алтынай да бул жаңы ыкмага ык алып, Кайратты жанжеринин эч бир жан бара элек эң сезимтал катмарларына киргизип, болуп көрбөгөндөй сезимдерге капталды. Лаззаттын жаңы толкуну аны өз кучагына алган маалда Кайраттын айгыры да кишенеп жиберип, оозунан жалын бүрккөндөй болду.

Алтынай акылынан адашкан дай ачуу чаңырып алды. Мындай оргазмга ал мурда кабылып көргөн эмес. Бүт денеси менен абасыз мейкиндикке калкып учуп чыккандай туюлду. Кайрат үстүнөн түшүп, капталына оодарылганда гана эсине келди.

- Оо, кудай, Кайрат, керемет экенсиң го! - деди Алтынай.

Анан көйнөгүнүн сыдырмасын сыдырып, чечип салды.

- Ооба, мен ошондоймун, - деп Кайрат өзүнө-өзү ыраазы боло мыйыгынан жылмайып койду.

- Ваннага барбасам болбой калды, - деди Алтынай.

- Тээтиги эшик, - деди ал жыгач эшикти көрсөтүп. - Бирок көпкө кармалба!

Алтынай керебеттен туруп, чайпала басып ваннага жөнөдү. Килемдин майда түгү таманын жагымдуу кытыгылады.

Ваннанын дубалына ак плитка чапталыптыр. Колжуугучтун жогору жагындагы текчеде тиш жуугуч щетка салынган стакан турат.

Алтынай кийимдерин ыргытып жиберип, отургучка отурду да, сууну агызып, салфетканы суулап, аласын аарчыды. Андан соң күзгүгө каранды: акылга сыйбаган аңкылдашуудан кийин көздөрү жалжылдап, көп жолку оргазмдан эки бети албырып, эриндери бир аз көбө түшүптүр.

Ал уктоочу бөлмөгө кайтып келгенде Кайрат керебетте жылаңач жаткан. Булчуңдары бултуюп, анын тулку бою абдан келишимдүү эле. Башы жалтыраган пениси дагы эле туруп турат. Төшүндөгү тармал түгү терден жылтылдайт.

- Эми менин кезегим. Чайынып келе койоюн, - деди да, ал Алтынайды бетинен чоп эттире сүйүп алып, ваннага кетти.

Алтынай көйнөгүн отургучтун жөлөнгүчүнө арта салып, бырыштарын жазымыш болду. Керебеттин кырына көчүк басып, айланасына көз жүгүртө баштады. Бөлмө таза, эмеректер кылдат коюлган экен. Жабуунун оюулары менен өңүнө түспөлдөш катар-катар жыйылган жаздыкчалардын арасынан агарган бир нерсенин чети чыгып турат.

Алтынай кызыгып эңкейди да, колун созуп, ак тордолгон ичке турсаны тартып алды. Аялдын ич кийимин бул жакка ким тыгып салды экен? Керебеттин астына колун сойлоткондо колдору ак түстөгү үйгө кийүүчү жеңил тапичкелерге урунду.

- Бир нерсе ичет белең? - деп кыйкырды Кайрат ваннадан. - Муздаткычта бир бөтөлкө шампан бар.

- Жок, рахмат, - деди Алтынай.

Кайрат душтун суусун агызды. Ал эмне үчүн аялдын ич кийимин катып койгон? Алтынай ордунан акырын туруп, шкафтын жанына келди, биринчи эшикти ачты. Анда эркектин күрмөлөрү илинип туруптур. Жанындагы эшикти ачып жиберип, ичи толо аялдын бут кийимдерин көрүп, оозу ачылып туруп калды.

Анан ал керебеттин жанындагы тумбочкага келип, тартмасын тартты. Күмүш рамкага салынган сүрөттөн кара купальникчен татынакай ак жуумал жаш келинди белинен кучактап, жылмайып турган Кайратты көрдү.

Ошол замат Алтынай отургучтан көйнөгүн ала коюп, шаша-буша кийе салды да, бууга толгон ваннанын эшигин ачты. Колунда жаздыктардын арасынан таап алган ак турса бар.

- Бул кимдики? - деп сурады.

- Аны кайдан таап алдың? - деп Кайрат таң кала карады.

- Мага эмнеге жалган айттың?

Ал сууну өчүрдү.

- Уксаң, Алтыш, мен ойлогом … Тагыраак айтканда, мен ойлогон эмесмин …

- Аялым бар десем, ал жокто ак төшөгүмдү тебелеп, мени менен жаткандан баш тартат деп ойлодуң беле?

- Көңүлүңдү оорутпайын дегем …

- Ал кайда?

- Ал дүйшөмбүдө гана келет, дем алыш күндөрү да экөөбүздүн карамагыбызда. Бул жерден жолугушкуң келбесе, сеникине деле баралы.

- Мен катыны бар эркектер менен жатпайм! - деп ар бир сөзүн баса айткан Алтынай душтун муздак суусун бурап жиберди да, артка бурулуп чыгып кетти. Ичкериден муздак сууга ичиркенип бакырган Кайраттын үнү угулду.2 - бөлүм

Түнү бою жамгыр тынбай чакалап төктү. Эртең менен да дыбырап басылбады. Арыктардан киргилт суу агып жатты.

Бакта иштөө жөнүндө ойлонуп да кажети жок. Ушул үйдү Орто-Сай айылынан дал ушул багы үчүн сатып албады беле. Андагы бак-дарактар бир нече гана жыл мурун отургузулганына карабастан, дүпүйүп өсүп калышты. Оор жумуштар үчүн Алтынай багбан жалдаган, бирок дем алыш күндөрү өсүмдүктөр менен өзү да алышканды жакшы көрөт. Жумушунан алаксып, эс ала түшкөнсүйт.

Бирок бүгүнкү нөшөр Алтынайды бул ырахаттан ажыратты. Андыктан ал ашканадагы үстөлгө иш кагаздарын жайып алып, карап отурат. Бирок иши илгерилебей, оюн бир жерге топтой албай жатты. Түндө да уктай албай ары-бери оонап чыккан.

Кайратка жини келип жаткан болчу. Адегенде ачууланды, анан ишенчээктиги үчүн өзүн-өзү тилдеди, таңга маал саат төрттөн тартып андан өч алуунун жолун ойлоп жатты. Кайратка мындан ары кеңеш берип, аны менен иш алып баруу жөнүндө айтып да болбойт! Ал гана эмес, юридикалык фирмадагы чогуу иштешкендеримдин бирөөнө да бул шүмшүк менен чогуу иштешүүгө жол бербейм деп чечти. Ал эми шейшемби күнү анын үйүнө барып, аялына айтып, абийирин аштай төгөм деп ойлоду.

Эмне үчүн эркектер ушундай жаман жорукка жакын болушат? Алган жарынын ак төшөгүн башкаларга тебелеткенден кандай ырахат алышат? Кайрат буга чейин да аялынын буюм-тайымдарын ойношторунун көзүнөн далдоо ката салып, бул кылыгын бир эмес, бир нече жолу жасагандыр. Кызык, бойдокмун деп канча аялдын башын айлантты экен? Кокус көрүп калбаса, ал да оозун ачып, анын айткандарына ишенип жүрөт эле да! Аңкоолугум ай!

Тилекке каршы, бу жамгырдуу кечте Алтынайдын сезимдери бал тилге салган жүзүкара Кайратка ачуулануу менен эле аягына чыккан жок. Эстеген сайын төшүн тирсийтип, аласын ысыткан дагы башка сезимдер аны беймаза кылып жатты. Кан тсе да, Кайрат анын денесине жан киргизип, алигиче өчө элек кумар отун тутандыр ып салган.

Уйкусу деле Алтынайга жеңилдик бербеди. Ал кеч турду , денеси оор лошуп, күүгүм кирип калганда араң өйдө болуп, бир чыны кофе ичимиш болду. Соттук териштирүүгө керектүү иш кагаздарын, келтирилген далилдерди окуп чыккандын ордуна терезенин сыртындагы көлчүккө таамп жаткан тамчыларды карап, телмирип олтура берди.

Акыр ы Кайрат менен болгон жолугушуудан кийин калган бардык терс маанидеги эскерүүлөр өзүнөн-өзү дайынсыз жоголуп, ага болгон кумар сезими күч алды. Андан өч алам деген оюн да унутту. Ошол азыткы менен кайрадан баарын башынан кайталап өткөргүсү келди. Алардын миң бир түскө бойолгон жупташуусунан үзүндүлөр улам эсине түшө калып, бу түбүң түшкүр порнографиялык тасма анын бүт оюн ээлеп алды.

Кайраттын тили клиторуна тийип жатканы, эки тешигине удаалаш кирип-чыгып жаткан манжалары менен албырган жоон алигиси мына азыр да маңдайында тургансып, көз алдына даана тартылды. Анын от-жалын чачып, күйүп-жанган аласына терең кириши, бүт денени титиретип кайра чыгышы! Ал эми чатын эки жакка керип, кынын тиреп, бир калыпта кыймылдаганычы! Ошондогудай көп жолку кумардан чыгуу жөнүндө ал буга чейин кыялданган да эмес! Ал эми Кайраттын улам жаңы бир нерсени ойлоп таап, чарчоо дегенди билбей чамынганычы! Анын сымбаттуу көчүгү, чымыр денеси! Калганы тууралуу Алтынай ойлогондон да чочулап турду.

Өзгөчө тартынчаак болбосо да, секс анын мурунку жашоосунда маанилүү роль ойночу эмес. Он алты жашында кечеге бара койом деп өзүнөн беш жаш улуу балага кыздыгын алдырган. Университетте окуп жүргөндө көңүлүн калтырбай турган сексуалдык өнөктөрдү кылдат тандап алар эле. Ойноштору төшөктө ага дайыма назик, аяр жана жоопкерчилик менен мамиле кылышчу. Алар менен каалаган учурда жолугушуп, дене кумарын кандырып турар эле.

Анткен менен турмушка чыккан соң ал секске анча берилбей калды. Башында Медер экөө төшөктө маал-маалы менен жан дилдери нен дене кумарын кандырып жүрүштү. Бирок көп өтпөй аралары сууй баштады, Алтынай аны аял катары кызыктырбай калды. Күйөөсүнүн качантан бери көзүнө чөп салып жүргөнүн, баягы келесоодой кийинген трансвестит анын биринчи ойношу беле, анысын тактап айта лбайт. Бирок баш кошкондоруна жыл айланбай Медер улам бир шылтоону айтып, өзүнүн эркектик милдетин аткаруудан кача баштаган.

Алтынайды бу жагдай кабатыр кылган эмес, анткени аны деле төшөк кумары көп кызыктырбай калган. Ал үчүн жумушу биринчи орунда болучу. Ошентсе да Кайратка жолуккандан кийин анын аң-сезими баштан аяк өзгөрдү. Абалкы жеңил ойлуулугу кайтып келдиби же жаңы жолдор ачылдыбы, ал али ишенимдүү айта албайт. Эмнеси болсо да жаңы тапкан жыргалынан эми баш тарта койбосу айдан ачык эле. Көп жылдардан бери мына эми гана ал биринчи жолу көп нерседен куру калып жүргөнүн даана түшүндү.

Бул ачылышы оор маселелерди жаратты. Кайрат анын көп жылдардан берки алгачкы чыныгы ойношу болду. Эми Алтынайда кумар оту алоолоп жанганда , тезинен Кайраттын ордун баса турган татыктуу адамды табыш керек. Тиги желмогуз менен байланышпай эле койгону жөн. Бирок келбеттүү, акылдуу, жалгыз бой эркек менен кантип таанышат? Ушул убакка чейин андай мүмкүнчүлүгү болгон жок.

Кадам санап өз карьерасын куруп жүрүп отурган Алтынай эгер бир нерсени аябай кааласаң, ага жетүүгө болот деген принципти карманаар эле. Анын аракетчилдиги дайыма баштаган ишинде ийгиликтерге жетүүгө себепкер болчу, андыктан акыл калчап иш кылса, жеке турмушунда да баарын жөнгө салууга болчудай туюлчу. Бирок иш жүзүндө баары тескерисинче болуп чыга келчү. Дыбырап жаап жаткан жамгырды терезеден көңүлсүз карап туруп, Алтынай эртеңки күнү кандай болорун да элестете албады.

Жамгыр кийинки күнү да басылган жок. Өзүнүн "Тойота Камри"син гаражга токтотуп, Алтынай лифт менен кеңсеге көтөрүлдү.

Кардары жана жактоочу менен болгон маанилүү жолугушууга камынуу үчүн ал бүгүн эртең менен эртерээк турган.

Алтынайдын катчысы Ширин Адылова өзүнүн жумуш ордунда экен. , Ал жапалдаш бойлуу, татынакай сары кыз - таластыктарга мүнөздүү сөздөрүнүн аягына тыр-пырды кошуп сүйлөмөй адаты бар .

- Кандайсың? - деди Алтынай саламдашып.

- Жакшы, Алтынай Белековна! Өзүңүз кандайсыз? Жакшы дем алдыңызбы?

- Өлгүдөй жаман. Өзүңчү?

- Эң сонун! - деди да, Ширин жымыңдап, көзүн кысып койду.

Дем алышта эмне менен алек болгону кебетесинен эле көрүнүп турган.

- Калмурзаевдин иши боюнча кагаздарды дайындап койчу, - деп суранды Алтынай. - Саат ондо мага керек болот.

- Эчак эле дайындап койгом! - деди мыкты катчы катары төрайымынын оюндагысын дайыма айттырбай билген Ширин. - Кофе ичесизби?

- Ичпей анан, - деп жооп берген Алтынай терезелери Ала-Тоо аянтын караган иш бөлмөсүнө кирип кетти. Тери капталган тегеренме жумшак креслосуна отуруп, папканы ачты. Иш кагаздарын карап жатып, арасынан " Сериал" гезитин таап алды.

- Мынакей кофеңиз, - деген Ширин жыты буркураган кофеси менен чыныны столдун үстүнө койду.

- Сенин гезитиңби? - деп сурады Алтынай.

- Ооба, меники. Папкага жаңылыш салып алгам го, кечирип коюңуз. Мага бул гезиттеги "Тагдырлаштар" деген бөлүм жагып калды. Тим эле бооруң эзилет! Бирок пайдалуу маалыматтар да бар окшойт…

- Эмне болгон "Тагдырлаштар"? - деп таң кала сурады Алтынай.

- Өзүңүз деле окусаңыз, гезиттин ортоңку бетинде жүрү. Жалгыз бой адамдарды табыштырган таанышуу бурчун дай… Кызыктуу экен!

Алтынай гезиттин Ширин айткан бетин ачып, "сексуалдык түгөй тапкым келет" келет деген мазмундагы бир нече кулактандырууларга көз жүгүрттү.

- Анан сен ушундан пайдаланып жатасыңбы?

Шириндин эки бети кызарып чыкты.

- Эми кээде, жөн эле тамашага салып телефон чалып атырым. Бирок көбүнчө мен редакцияга телефон чалып, үн почтасына өзүм жөнүндө кыскача маалымат жаздырып койом. Атайын ошондой кызматы да бар. Кээде үн почтадан жигиттердин үндөрүн да угуп турам.

- Анан эмне, алар сага телефон чалышабы?

- Ооба, анан жолугушуу тууралуу макулдашабыз. Оңой жана ыңгайлуу.

- Жигиттер менен дайыма ушинтип таанышасыңбы?

Ширин кайра кызарып кетип, күлүп жиберди.

- Ооба! Ушундай жол менен жанагы дискотекадагы шалпылдаган бозбаштардан көрө тыкан, өзгөчө жигиттер менен таанышып атырым. Кулактандыруу аркылуу бир акчалуу дөөдүрдү чаап алып, жыргап көңүл ачууга болот. Сизге дагы бирдеме керекпи?

- Жок, мен бир аз иштейин. Кардар менен жактоочу келгенде мага айтып кой.

- Болуптур! - Катчы кыз эшикти көздөй басты.

- Бул гезит сага керекпи? - деп сурады Алтынай.

- Жок, сизде боло берсин. Мен барактап чыккам.

Ширин чыгып, эшикти жапты. Иш бөлмөсүндө жалгыз калган Алтынай гезитти ачып, бир-эки кулактандырууну окуду. Жазылышы менен мазмундары өзгөчө экен.

"Келбети жагымдуу, денсоолугу чың, алигиси аябай чоң эркек, кумарлуу түндөрдү бирге өткөрүү максатында ажарлуу кара тору кыз-келиндер менен таанышкысы келет. Жашы канчада болсо да мейли. Кумарыңды сөзсүз кандырат. Телефон номуру: 685 443"

"Кошулуу аспабы өтө кубаттуу, көгүш көздүү, ак жуумал жигит 20-30 жаштардагы чырайлуу сары кыз менен иш күндөрү жолугушуп туруу үчүн таанышат. Үн почтасынын номуру: 332 102"

Алтынай улутунуп алды да, гезитти ары түртүп, иш кагаздары салынган папкалардын бирин ачты. Бирок каттын мазмунуна оюн топтой алган жок, көгүш көздүү ак жуумал эркектин кулактандыруусу оюнан кетпей жатты. Ал кофеден ууртап, көзүн кычыштырбас үчүн гезиттин үстүн папка менен жаап койду. Андан соң ал иш кагаздарын жарым-жартылай карап чыгып, саатын карады. Саат тогуз жарым болуптур. Алтынай экинчи папканы алды, бирок капыстан гезит көзүнө урунду. Кулактандыруудагы "кумарыңды сөзсүз кандырам" деген сөздөр көз алдына тартылды. Ал отурган жеринде ары-бери ойдолоп жиберди. Кайрат козгогон дене кумары кайра күчөп, улам-улам тынчын ала берерине көзү жетти. Курган денеси жаратылыш мыйзамы ага энчилеп бергендин баарын тез арада ал гысы келип жатканын Алтынайга каңкуулап жаткансыды.

Алтынай чыдай албай кайра гезитти барактай баштады. Сексуалдык кулактандыруулардын ушунчалык чоң топтому бар экенин ал мурда билген эмес. Эриндерин жаланып алып, креслосунда чебелектеп, аларды кайрадан окуп кирди.

"38 жаштагы эркек кечки тамактануу жана жан эргиткен музыканын коштоосундагы бийден кийинки андан ары улануучу интимдик байланышка курбу издейт. Тыш келбети анча маанилүү эмес, арийне сексуалдык тажрыйбасы менен ажайып жыныс органдары болушу зарыл. Номуру: 921 540"

"32деги келин, келишимдүү, көңүл ачканды жакшы көрөт. Тиешелүү деңгээлде жагымдуу кечелерди чогуу өткөрүү максатында жогорку сапаттагы кесипкөй адамды издейт. Мүмкүн болсо, ал адам бир ишкананын жетекчиси болсо. Үн почтамдын номуру: 367 932"

"21 жаштагы, дени сак, денеси чымыр эркек төшү менен жамбашы көлөмдүү кызга булчуңдарын көрсөтүү үчүн таанышкысы келет. Байланыш номуру: 717 821"

Алтынай ошол замат чытыраган жылмакай булчуңдарды элестетти да, ичиркенип алды: өз денесин аябай кастарлап, андан башка эч нерсени ойлобогондорду жактырчу эмес.

"40 жаштагы бисексуал аял жана анын 43 жаштагы жолдошу төшөк оюндары үчүн түгөйлөр менен же жалгыз бой аялдар менен таанышат. Фантазияларга чек коюлбайт. Жолугушуу үчүн жай бар. Тазалыкты сактоого кепилдик беребиз. 435 865"

Алтынай "Тагдырлаштар" бөлүмүндөгү кулактандырууларды улам тереңдеп окуган сайын аларды жалаң жалгыз бой адамдар жазбай эле, көбүн чө сексуалдык жашоосун кызыктуу кылууну каалагандар жазаарына көзү жетти.

"Оокат-жайлуу жаш түгөйлөр, аялы бисексуалка, бисексуал кыз менен иш күндөрү үчөөлөп жолугушуу максатында таанышууну каалайт. Номуру: 021 941"

"Күйөөсү 41 жашта. Аялы 32де, төшү чоң. Экөөнүн тең кумарын кандыра турган бисексуал эркекти издешет. Бул маселеге олуттуу карагандар гана байланышкыла. Жолугушуу үчүн жай табылат. 001 287"

Барактын эң аягынан орун алган кулактандыруу Алтынайды аябай таң калтырды:

"Орто жаштагы жубайлар. Күйөөсү - трансвестит. Жолугушуу жана көңүл ачуу үчүн өздөрүнө окшогон түгөйлөрдү же трансвестит эркекти издешет. 412 755"

Алтынай кара ич кийимчен, башына кара кийме чач, жүнү кырылган буттарына кара колготки кийген эркекти элестетти. Эки трансвеститтин конок күтүүгө камынып, убараланышканы, эркеги аялдын ич кийимин кийип көрүп жатканы көз алдына тартылды.

Ошол маалда телефон шыңгырады. Алтынай трубканы көтөрүп, Шириндин шаңкылдаган үнүн укту:

- Алтынай Белековна, кардар менен жактоочу сизди күтүп атыры.

- Макул, баратам!

Ал саатын карады: ондон жыйырма мүнөт өтүптүр. Иш кагаздарынын көбүн карап чыгууга үлгүргөн жок, "эми эптеп бир айласын табармын" деп ойлоп койду.

Ордунан туруп, үстөлдүн үстүндө жаткан папканы колтугуна кысты да, жолугушууга жөнөдү. Аласынын оор тартып, ооруксунганына көңүл бурбоого аракеттенди.

Кечке чейин " Сериал" гезитиндеги жеке жарыялар бөлүмүн ача салып, окугусу келип жүрдү. Үйүнө жеткенче эптеп чыдады. Ашканадагы үстөлгө келип отурганда гана гезитти жайып, калем менен белгилеп алган номурларга телефон чала баштады. Баарынан мурда 444 101 номуруна жөнөтүлгөн билдирүүнү угуп алууну чечти. Анда: "37 жаштагы, кертмеги чоң , бирок адамдардын чытырман токоюнда жүрүү жаатында тажрыйбасы аз эркек жол көрсөтө турган аял менен мамиле куруу максатында таанышууну каалайт" деп жазылыптыр. Алтынай кулактандырууда көрсөтүлгөн сандарды терди. Трубкада тырс деген дабыш чыгып, шуулдап, анан эркектин толкунданган үнү:

- Салам! Телефон чалганыңызга рахмат! Азыркы заманда ылайыктуу өнөк менен таанышуу оңой эмес деп эмнени айткым келгенин түшүндүңүз болуш керек. Бул сөз күлкүлүү угулушу мүмкүн, бизди толтура адамдар курчап турбайбы. Бирок макул болсоңуз, досторуң менен чогуу иштешкендердин арасынан сага керектүү адамды табуу мүмкүнчүлүгү аз. Андыктан, эгер сизде да ушундай кыйынчылыктар туулса, мени менен байланышыңыз. Мен келишимдүү, узун бойлуу, кой көздүү эркекмин. Келбетимде жийиркеничтүү эч нерсе жок. Атым Эрмек. Телефон чалганыңызга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, - деди.

Үч кыска түтүлдөгөн үн угулду.

Алтынай терең дем алды да, трубкага төмөнкү сөздөрдү айта салды:

- Салам! Менин атым Алтынай. Негизи мен …

Ал үнүн угуп эле жактырып калган эркекке эмне деп айтарын билбей бушайман боло түштү.

- Мен … мен эч качан мындай кылып көргөн эмесмин, - деп, анан ал демин басып, сөзүн улантты. - Сиз менин үнүмдөн эле муну түшүндүңүз окшойт. Ошол. Мен 32демин. Ажырашкам, сымбаттуу, кара тору келинмин … Дагы эмне десем? Мен да ылайыктуу өнөктү табуу оңой эмес деп ойлойм. Мага телефон чалыңыз!

Телефон номурун айткан соң Алтынай трубканы коюп, эки бети албырып, аппаратты тиктеп отуруп калды.

- Шайтан алгырдыкы, - деди жүрөгү дүкүлдөп сого баштаганына жини келип.

Азыр эле айткан билдирүүсүн дагы бирөөгө жөнөтсөмбү деп, кайра айныды. Бир-эки үн почтаны угуп көрөйүн деди. Анын алгачкы, шашылыш тажрыйбасын ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Жадагалса Эрмекке атын айттыбы же айтпай калдыбы, эстей албады.

Ал ордунан туруп, ары-бери басты да, кайра отурду. Дагы бирөө -жарымга телефон чалып көрсө кантет? Эрмек ага жооп бербейт го, ага чытырман токойдон чыгара турган тажрыйбалуу коштоочу керек тура. Алтынайдын көңүлүн бурган кийинки кулактандыруу гезиттин эң акыркы сабында жарыяланыптыр:

"30 жаштагы эркек интимдик мамилелер үчүн эски, терс ойлордон арылган, жашоого жаңыча көз менен караган өнөк издейт. Бир караган кишиге анча таасирдүү көрүнбөгөнү менен жыныс мүчөсү кудайга шүгүр иштейт. Мен башкаларга ырахат тартуулаганды жакшы көрөм. 154 680 номуруна жооп бергиле".

Алтынай трубканы алып, номурду терди да, шашылбаган, бир аз мукам үндү укту:

- Салам, бийкеч! Мен сенин телефон чаларыңды билгем. Менин атым Бакыт. Ачыгын айтсам, карындаш, мен сен издеп жүргөн адамдын дал өзүмүн! Мени менен зерикпейсиң, мен жоопкерчиликтүү жигитмин. Андыктан көп ойлонбой мага сексуалдык билдирүүңдү жөнөтүп жибер. Мен сага дароо телефон чалам. Анткени мен жөн эле бир дөөпөрөс эмесмин. Ишкер жигитмин. Көрүшкөнчө!

Алтынай кыжыры кайнап, трубканы коюп салды: кылаарга иши жок, салаарга кушу жок, көп сүйлөгөн мактанчаак эркек сөрөйлөрдү жек көрөт. Бул өзүн "ишкермин" деген сылаң короз керээлден кечке күзгүнүн алдынан кетпейт болуш керек.

Жөн эле кызыкканынан Алтынай дагы бир номурга чалып көрүүнү чечти. Бул жолу секстен жаңы таасирлерди алууну эңсеген жубайлардын кулактандыруусун тандады. Аялдын үнү мындай деп жооп берди:

- Салам! Телефон чалганыңарга рахмат. - Бул сөздөр олуттуу үн менен айтылды. - Биздин кулактандырууда жазылгандай, экөөбүз тең отуздабыз. Үйлөнгөнүбүзгө он жыл болуп калды, балдарыбыз жок. Биз мамилебиздин сексуалдык жагын изилдегенди жакшы көрөбүз. Мына ошон үчүн секс түгөйлөрдүн үйбүлөлүк мамилелери менен гана чектелбеши керек, ага кошумча, эгер алар бисексуалдар жана көп нерсеге кызыккан адамдар болсо деп эсептеген жаш келин менен таанышкыбыз келет. Эгер сиз сексуалдык дараметиңизди билүүгө кызыксаңыз, түтүлдөгөн дабыштан кийин билдирүүңүздү калтырыңыз.

Текстти кагазга жазып алып, окуп койгондой туюлду Алтынайга.

Ал трубканы коюп, муздаткычтагы ачылган бөтөлкөдөн ак шарап куюп келүү үчүн ордунан турду. Жанагы сөздөрдү уккандан кийин ал өзүн бир башкача сезип жатты. Аялдын үнү абдан ишенимдүү чыкты. Ал эмнени кааларын жана көксөгөн нерсесине кантип жетүүнү жакшы билсе керек. Алтынай да сексте ал аялдай ишенимдүү, тайманбас болгусу келди.

Бокалдагы шараптан ууртап-татып, душка түшүү үчүн уктоочу бөлмөсүнө көтөрүлдү. Кулактандырууларды окуп, билдирүүлөрдү уккан соң ал алсырай түшкөн. Боз халатын чечип, шар суунун алдына турду. Жылымык суу Алтынайды сергитти.

Сүргү менен аарчынып жатып, ал күзгүгө каранды. Ошол маалда аны уктоочу бөлмөдө коңур үндүү эркек күтүп жатканын элестетти. Тиги такылдаган аялдын үнү да кулагына жаңырды. Өзүн күзгүдөн жакшылап карай баштады. Тирсийген эмчектеринин үрптөрүнүн айланасындагы ичке тамырлары көгүш тартып көрүнүп турат. Жалпак курсагынын ылдый жагынан кара түктөрү сербейет.

Алтынай оң эмчегин сылап, үрпүн алаканы менен сүрттү эле, ошол замат денеси чымырап чыкты. Колу төмөн көздөй кетти. Каалоосу артып, бүт денеси дүүлүгүп баратты.

Ал терезелери бакты караган кооз уктоочу бөлмөсүнө келди. Бөлмөдө эки кишилик керебет, эки тумбочка, чакан диван жана телевизор бар. Кийим-кечеси менен шейшептерди ал дубалдагы шкафтарда сактайт. Бөлмөнүн кызгылт-сары дубалдарын Алтынай ачык түстөгү абстракционисттик сүрөттөр менен жасалгалаган. Алардын бирөөндө ачык көгүш, кызгылт фон берилип, чок ортосунан күлмүңдөгөн эки көз карап турат. Полго күрөң түстүү килем төшөлгөн.

Алтынай денесин жумшак сылаган жибек жабуунун үстүнө чалкасынан жатып, буттарын талтайтты. Сыртта ысык болучу, бирок терезелери түндүктү караган бул бөлмөдө дайыма жагымдуу серүүндүк өкүм сүрөт. Ысык аласын мелүүн жел аймалап өттү. Таң калыштуусу, тылак эриндери ачылып, тили титиреп кетти. Кыязы, Кайрат анын тынч жаткан денесин катуу дүүлүктүрүп кеткен окшойт.

Алтынай сол капталына оодарылып, тумбочкага колун созду. Күйөөсү менен ажырашкандан көп өтпөй Сайраш деген курбусу ага Моссоветтен чакан вибратор сатып келип белек кылган. Ошондо экөө шашпай чай ичип отурушканда, Сайраш: "Вибратор бул Медердин ордун толтура турган керемет аспап, кумарыңды да кандырат, башыңды да оорутпайт" деген. Алар анда күйөөсү трансвеститке айырбаштап кеткен Алтынайга бул буюм чынында эле керек тура деп аябай ыкшып күлүшкөн. Мейманканадагы баягы тири укмуш көрүнүш көпкө чейин көз алдынан кетпей, эстеген сайын жүрөгүн өйүтүп жүрдү.

Азыр кичинекей сооротуучусу эсине түшө калып, аны тумбочкадан алып чыкты. Аспапты кабынан чыгарып, кнопкасын басты. Бирок ал иштеген жок. Ташы түгөнүп калган тура. Алтынай жаңы таш салып, кнопкасын кайра басты. Бул жолу дырылдаган жагымдуу добуш угулду.

Ал вибраторду сол үрпүнө жакындатты эле, эмчеги бүт бойдон титирей баштады. Эми оң эмчегине тийгизди, андан да күчтүү сезим пайда болду. Вибратор менен такай кумарын кандырып алчу, бирок баары үстүртөн, ылдам болор эле. Ал эми азыр анын денеси башкача таасир алып жатты.

Алгач Алтынай кындын тилин укалады. Бүт тулку бою чымырап, ууртунда жылмаюу пайда болду. Оң колу менен вибраторду жанжерине салды. Жагымдуу сезимге курчалып, колу өзүнөн-өзү сыйкырдуу аспапты улам терең матырат. Ансайын бутунун учунан башына чейин жыргалга бөлөндү. Анан эки бутун кайчылаштырып, вибраторду сандары менен кыпчыды да, Кайрат менен кошулгандагыдай болуп көздөрүн чакчайтып, башын ары-бери чулгуп, катуу онтоп жиберди. Мурунку эри менен эч качан мындай сезимдерге кабылган эмес.

Кындын тили түрсүлдөп согуп, алдыда келе жаткан экстаздан кабар берди.

Алтынай онтоп жиберди да, буттарын эки жакка сунуп, вибраторду сууруп алып, сууланышкан чатына эки манжасын тыкты. Вибратор менен кындын тилин дүүлүктүрө баштады. Көздөрүнөн от чагылышып, жыргалдын деңизине бой таштады.

- Ох жыргал ай! Кандай жыргал! Кайратсыз деле кумарымды кандыра м! - деп кыйкырып жатты.

Колун ары-бери ыкчам датып, манжаларын болушунча матырды. Вибраторду кын тилине такады. Оргазм толкуп-ташып, баштан-аяк чулгады, аны токтотууга Алтынайдын эрки жетмек эмес. Эртеден бери гезиттен окуган кулактандыруудагы адамдар катышкан шумдуктуу ыйкашууларды көз алдына келтирип жыргай берди. Албетте, бу кутурма секстин баш каарманы өзү болучу. Анын ушу га чейинки көмүскөдө катылып жаткан төшөк кумары бу жолу түгөлү менен оргуп чыккансыды. Дубалда илинип турган сүрөттөгү көздөр кожейкесинин акылдан адашкан жорук-жосундарын күлмүңдөп карап турду. Вибратордон чыгып жаткан күчтүү толкундарга Алтынай туруштук бере албай чөгүп кетчүдөй туюлду. Ал катуу кыйкырып, кыйкырган үнүнө өзү маашырланып жатып, акыры бүттү. Анын башы тегеренип, баары айлан-көчөк болуп, түркүн окуялар көз алдынан тасмадай өтүп жатты. Бирок алардын арасынан даана көрүнгөн бир элес: Кайрат менен ал кокустан тумбочкасынын тартмасын ача салып сүрөттөн көргөн анын аялы экөө тынымсыз жупташып жатат, анан ал Алтынайды бизге кошул дегенсип жаңдап чакырып жатты.

Бели түпкүчтөй ийилип, тарамыштары түйүлгөн Алтынай жагымдуу кыңкыстап, тез-тез дем алды. Оргазм аны айтып бүткүс жыргалга бөлөп, айласыз көпкө созулду.

Акыры Алтынай лаззаттын бийик чокусунан ылдый түшүп, вибраторду ары коюп, чылпылдап суу болгон аласынан манжаларын сууруп алды. Ал бир аз эс алган соң башын чулгуп, көздөрүн ирмегилеп, кайрадан вибраторду алып, кнопкасын басты да, чатына болушунча тыгып жиберди.

Дырылдаган аспап кынын жарып жиберчүдөй туюлду. Алтынай бир колу менен эмчектерин мыжгылап, үрптөрүн ушалап жатты. Бирок бул ага аздай көрүндү. Пласстмассадан жасалган шумпай Кайраттын алигисиндей узун эмес эле, анткен менен ал катуу, жоон жана манжаларга караганда узунураак болчу. Алтынай сандарын кысканда вибратор тереңирээк кирди, анан ал эркектин кирип-чыгып жаткан мүчөсүн элестетип, сандарын кысып, кайра бошоңдото баштады.

- Эң сонун! - деди ал өзүнүн тапкычтыгына кубанып.

Ыңгайлуу позага туруп, эмчектерин катуураак мыкчыды. Вибратор кынын аралап, буга чейин белгисиз сезимтал катмарларына сүңгүдү. Ал эми Алтынайдын кыялында кайрадан Кайрат менен анын ак ич көйнөкчөн аялы экөөнүнө кошулган төшөк оюну тартылды.

- Сен корк пойсуңбу? - деп сурайт эч бир уялбастан сары келин.

Анан жооп күтпөй эле турсасын чечип кирди. Кайраттын тигиниси мурдагыдан да какайып көтөрүлдү. Сары келин тизелей калып, аны соро баштады. Анын сары түк баскан аласы Алтынайга даана көрүнүп турат. Сары кыз башын көтөрүп :

- Сени чечиндирсем болобу? - деп сурайт.

Алтынай манжаларын бошоткондо анын чытыраган төшү таза бышкан таттуу коондой чайпалып турду. Сары келин ага колдорун созду. Алтынай кыйкырып жиберип, андан оолактайт:

- Жок!

- Анда эмне кылгың келет?

Вибратор тылактын түпкүрүнө сойлоп жетип, кындын капталдары жыйрылып, кындын тили титиреп чыкты. Оргазм жанар тоодой жарылып, Алтынайдын денесин майда калтырак басты. Анын катуу акыштанган үнүн телефондун чырылдагы басып кетти.

Күшүлдөп араң дем алган Алтынай тумбочкага жетип, трубканы алды.

- Алло, - деди ал каргылданып.

- Алло! - деди эркектин тааныш үнү, бул үн кимге таандык экенин Алтынай эстей алган жок. - Ким бул?

- Бул менмин - Алтынай! А сиз кимсиз?

- Эрмекмин!

- Кайсы Эрмек? Кечиресиз, сиз адашып чалып алган окшойсуз.

- Жок. Сиз мага бир аз мурдараак чалбадыңыз беле? Эстедиңизби?

- Аа, ооба. - Удаа-удаа кумардан чыгам деп алка-шалка түшүп жатып, сексуалдык кулактандыруудагы Эрмекти унутуп койгон тура. Ал жай баракат сүйлөөгө тырышты. - Ооба, эми эстедим. Мен бошобой жаткам. Кечириңиз.

- Эч нерсе эмес. Боло берет. - Эркектин үнү ишенимдүү жана шайыр угулду. - Күйүгүп алыптырсыз го?

- Тепкичтен чуркап чыктым эле, - деп жалган айтты Алтынай. Анан байкабай өх деп үшкүрүп жиберди, ал учурда аласындагы вибратор жерге түшүп кеткен.

- Баары жайындабы? - деп сурады Эрмек тынчсызданып.

- Ооба, кечиресиз. Телефон чалганыңызга рахмат. Үнүңүз жагымдуу экен. Абдан сексуалдуу.

Эрмек күлүп жиберди.

- Алтынай, келиңиз жолугалы. Бул жагдайда телефондон көп нерсе жөнүндө сүйлөшө албайсың. Сиз жаңы аралаштыңызбы?

- Ооба. Мурда мындай эксперименттерге убактым жок болчу, - деп чынын айтты Алтынай. - Бирок эми көңүл ачкым келди.

- Келиңиз, барга барабыз! Менин колумда " Сериал" гезити болот, а сиз жакаңызга кызыл роза тагып алыңыз.

- Эң сонун. Макул, ошентели. Манас көчөсүндөгү "Сейил" кафесинен жолугалы. Ал жер менин үйүмө жакыныраак.

- Жакшы! Мен Жал кичи районунда турам. Айтыңызчы, эмне үчүн мени тандадыңыз?

- Мага сиздин кулактандырууңуздун тексти, анан ишенимдүү үнүңүз жакты. Сизге көп билдирүүлөр келиптирби?

- Азырынча он эле.

- Алардын баарына жооп бердиңизби?

- Жок, мен жалгыз эле сизге телефон чалдым.

Эрмектин бул сөзүнө Алтынай ишенгиси келди.

- Эртең жолукпайлыбы? Кандай дейсиз?

- Болуптур, саат кечки сегизде, - деди Алтынай.

- Сүйлөштүк. Розаны унутпаңыз!

- А сиз - гезитти!

- Эч унутпайм! Жакшы калыңыз!

- Көрүшкөнчө!

Алтынай ордунан турду. Денесинин ар кайсы жери жагымдуу ооруксунуп, оргазмды эсине салып жатты. Ал жерде жаткан, али сууланышкан вибраторду көрүп, аны аласына кайра салып жибере жаздады. Анан улутунуп, ашканага жөнөдү.

Секстен кийин дайыма курсагы ачып калат.

3 - бөлүм

Ал кафеде бурчтагы үстөлдө олтурду. Күмүш чакада шампан муздап жатты. Анын жанында эки бокал жана " Сериал" гезити жатат.

- Сиз Эрмексизби? - деди колуна роза гүлүн кармаган Алтынай.

- Салам, Алтынай! Абдан чырайлуу айым турбайсызбы, - деди ал сүйүнүчүн жашырбай.

Чырайлуу болбой анан! Алтынай бул жолугушууга кылдат даярданган. Ачык сары түстөгү төшү ачык, кыска көйнөгүн кийген. Бутунда агыш колготки жана бийик такалуу сары туфли.

Эрмек аны баштан аяк сыдыра карап алды да, колун бекем кысты.

- Мен шампан заказ кылдым. Мүмкүн сиз башка шарап ичкиңиз келер?

- Шампанды аябай жакшы көрөм.

"Сейил" кафесинин ичи жөнөкөй, заманбап стилде жасалгаланган: полу паркет, дубалдары саргыч-бозомтук, жыгач үстөлдөр.

Эрмек бокалдарды толтурду. Алтынай орун алды. Анын кынтыксыз мүчөсүн, жылмакай тизелерин бир карап алган Эрмек:

- Сиздин денсоолугуңуз үчүн! - деп бокалды көтөрдү.

- Сиздики үчүн да!

Алар бокалдарын кагыштырып, шампандан уурташты.

- Демек, сиз биринчи жолу жарыя аркылуу эркек менен жолугушуп олтурасыз, - деди Эрмек. - Чынын айтсам, мен бул ыкма аркылуу экинчи айым менен жолугушууга келдим. Биринчи жолугушуу андан ары уланган жок.

Алтынай аны сынагансып карады. Эрмек келишимдүү жигит экен: коюу кара чачтары, жалындуу көздөрү, бир аз күнгө күйгөн жүзү. Анын үйбүлөлүк турмуштан көңүлү калган, мурчуйган бир келесоо эмес экенине Алтынай ичинен кубанып жатты.

- Эмне үчүн тиги айым менен кийин жолугушпай калдыңыз?

- Ага бай эркек керек экен. Ал үчүн жупунураак болуп калдым окшойт. Өзүнчө эле чырайына чиренет. Эми бул менин божомолум. Экинчи жолугушууга ал келбей койду. Бирок мен ошондой болгонуна кубанып жатам. Антпесе сиз менен жолукпай калат элем да.

- Аялдардан сиз эмне тапкыңыз келет? - деп сурады Алтынай.

- Азырынча так айта албайм. Мага керектүү нерсени көргөндө түшүнөм го. А сизгечи, эркектерден эмне керек?

- Билсем буюрбасын! - деп жиберди да, Алтынай калп айтканын түшүндү.

Чынында, азыр кызыктуу бейтааныштын майдайында олтуруп, андан өзүнө чыныгы секс гана керек экенин айкын түшүнүп турган. Өткөн-кеткенди сүйлөшүп, убакыт короткусу да, олуттуу мамиле түзгүсү да келбейт.

Кайрадан анын оюн окуп койгонсуп, Эрмек мындай деди:

- Албетте, " Сериал"дын окурмандарын көбүнчө секс гана кызыктырат.

- Ошондойбу? А сиздичи?

- Мен сексти жанымда й көрөм. Бирок бир шарттын болушу мен үчүн өтө маанилүү.

- Кандай шарт?

- Мени менен төшөккө жата турган аял мага жагышы керек.

Алтынай каткырып жибергенин өзү да байкабай калды:

- Анан муну түшүнүш үчүн сизге канча убакыт талап кылынат?

- Сиздин жагарыңызды мен эки мүнөттөн кийин эле түшүндүм, - деди Эрмек эрдин жаланып.

- Укмуш! Демек, мен оюмдагыларды ишке ашыра берсем болот экен да?

- Мен тамашалабадымбы.

- Өкүнүчтүү!

- Сиз муну астейдил айт тыңызбы? - деп Эрмек Алтынайдын көздөрүнө тигиле карады.

Ал эмне деп жооп бермек эле? Калп айтканда не?. Ачыгын айтса, Эрмек ага жагып, азыр аны менен кафеде отургандан көрө, төшөктө оонап, кумарга баткысы келип турган. Эрмек бир боз улан же Алтынай бир жаш селки болсо да бир жөн бири-биринин баштарын айлантып отургудай. Ал мындай ачыктыкты кандай кабыл алат болду экен?

Бул эркек менен жолугушууга ал эч нерсени пландабай эле келген. Ошондуктан "мен сени каалап жатам" деп ачык айтууну да туура көрбөй турду. Экөөнүн жалпы тааныштары, жумушка тиешелүү байланыштары, иш боюнча милдеттери болбогону кандай жакшы. Колу-жолу бош, эч нерседен кам санабай, тартынбай, өзүн эркин сезип отура берсе болот. Ушуларды ойлоду да, Алтынай:

- Сизди өткүр айымдар чоочутпайбы? Же мени эчак эле өзүн-өзү билген, өтүгүн төргө илген чолчоке катындардын катарына кошуп койдуңуз беле? - деди.

Эрмек күлдү.

- Сиздин эки сурооңузга тең "Жок" деп жооп берем. Сиз татынакай аялсыз, Алтынай. Сиз менен бир төшөккө жатуудан атам десе да баш тартмак эмесмин. Ушундай жооп сизди канааттандырабы?

- Толук канааттандырат.

- Бирок мен алгач эмне үчүн экенин билейин дедим эле?

- Эмнени айтып жатасыз?

- Сиз буга чейин ушул сыяктуу жолугушууларга келип көргөн эмессиз да, - Эрмек шампандан ууртап, суроосун чечмелеп бере баштады: - Сиз демилгени өз колуңузга алчу эмессиз. Өткүр аялдын ролу сиз үчүн жаңы. Сиз жаңы көйнөк кийип көргөндөй болуп жатасыз. Мага телефон чалууга эмне түрткү болду? Жөнөкөй аялдык кызыгуубу? Сексуалдык жашооңузда жаңы баракты баштообу? Сиздин чечкиндүү кадамдарыңызга эмне түрткү болду?

Алтынайдын көздөрүнө тике караган сайын ал ага дем, күч берип жаткандай туюлду. Көз карашынан эле Алтынай аны абдан каалап чыкты. Анын айткандары туура болчу: мурда ал эркектер менен сак, ар бир кадамын терең ойлонуп мамиле түзөөр эле. Эрмектин суроосуна ал ачык жооп берди:

- Анын бир нече себеби бар: бактысыз нике, оор ажырашуу, жумушка өтө берилип кетишим, турмуштун жакшы, жаркын жактарын унутта калтырганым. Көп нерсе мен үчүн кайткыс болуп кетип жатканын аңдаган эмес экенмин. Эми турмушумду өзгөртөйүн, жаңы нерселерге жол ачайын деп чечтим.

- Кызык экен. Бул да сиз менен биринчи ирет болдубу?

- Ооба. А сизге эмне себеп болду?

- Сизди эмне үчүн " Сериал"га кулактандыруу бергеним кызыктырып жатабы? Анткени мен тааныштарымдын арасында эле жүрө бербей, башка, жаңы нерселерди кааладым. Болгон себеби ушул!

- Демек, сизди секс гана кызыктырат экен да?

- Ооба, бирок ал гана эмес. Мен жаңы адамдар менен таанышкым келди.

- Үйбүлөңүз барбы?

- Жок. Мен да сизге окшоп ажырашкам.

Алтынай башка суроо берген жок.

- Мага жаңы тажрыйба жакты десем да болот. Сиздин сөзүңүз менен айтканда, жаңы көйнөк мага чак келди, - деди ал. - Эркек киши менен сырдашуу мени толкундантат, сергитет.

Мурда Алтынай оюндун жалпы эрежесине баш ийип, тизгинди эркектердин колуна карматаар эле. Эми болсо ал өзүн жаңы абалда - каалаганына өз алдынча жеткен, чечкиндүү аялдын абалында болуудан өзгөчө ырахат алып жатты.

- Эң сонун. Дагы эмне кылгыңыз келет?

- Сиз менен кумарга баткым келет.

- Каерден? - деп Эрмек күлүмсүрөй сурады. - Меникиненби же сиздикиненби?

- Мен жакын эле жерде жашайм. Үйүм бурчтун ары жагында десем да болот.

Эрмек шампанын ичип бүтүп, официантты чакырды.

Эрмекти үйүнө ээрчитип келе жатканда Алтынай өзүнчө эле аябай толкунданып жатты.

- Турган үйүмдү түгөл көрсөтпөй эле койсом капа болбойсузбу? - деп сурады ал. - Жокпу? Анда жүрүңүз бул жакка. - Ал коногун уктоочу бөлмөсүнө ээрчитип кирип, эшикти жапты да, эмне дээр экен деп күтүп калды.

Алар ала келген бир бөтөлкө шампанды ал кире бериштеги үстөлдүн үстүндө калтырган.

- Бул жер абдан жайлуу экен, - деген Эрмек үйдүн кожейкесин өбүш үчүн өзүнө имере тартты.

- Мен сизден сурасам болобу?

- Сиз үчүн баарына даярмын.

- Анда олтуруңуз! Мен сизге бир нерсе көрсөтөйүн. - деп Алтынай диванды жаңсап көрсөттү.

Эрмек аны бетинен сүйдү.

- Сиз мени толкундатып салдыңыз го.

- Сабырдын түбү сары алтын! - деди Алтынай.

Ал бир мүнөт мурун эле ишенбей тайсалдап жатса, эми эмне кылаарын жакшы билип турду.

Эрмек буттарын учкаштырып отурду. Алтынай анын жылтырата тазаланган, шымы менен түспөлдөш кайыш туфлисине, кычырата үтүктөлгөн аппак көйнөгүнө көңүл бурду.

- Ыраазысызбы? - деди Эрмек буттарын силкилдетип.

- Азырынча ыраазымын, - деген Алтынай көйнөгүнүн оң ийинин ылдый түшүрдү.

Анан сол ийинин да ылдый кылып, көйнөгүн жай чечип, ак ич көйнөкчөн калды.

- Керемет! - деди Эрмек, Алтынайды жутуп жиберчүдөй карап.

Анан ич кийиминин төшү менен белиндеги кооз торчолорду, агыш колготкичен сымбаттуу буттарын суктана карап жатты.

Алтынай керебеттин четине отура калып, тумбочкадан пластмасса вибраторун алып чыкты. Мурда булардын бирин да кылмак эмес, бирок азыр эңсегенин эркек түшүнмөйүнчө оюна келгендин баарын жасай бере турган, тартынбаган аялдын ролу ага майдай жагып турду. Ушул убакка чейин өзүнө эмне керек экенин түшүнбөгөнү таң калыштуу.

- Мага жасалма пенис көрсөткүңүз келдиби? - деп Эрмек аң-таң боло сурады.

- Мен сизге кызык болот го деп ойлогом, - деди Алтынай атайын эле жамбашын Эрмекке тосо эңкейип, жабууну сыйрып алып жатып.

- Сиздин буттарыңыз укмуш келишимдүү экен, - деди Эрмек анын жамбашынан көздөрүн ала албай.

Алтынай керебетке чалкасынан жата кетти да, тизеден бүгүлгөн буттарын талтайтып, туфлисинин такаларын шейшепке така ды. Диванда олтурган Эрмекке анын аласы майда-чүйдөсүнөн бери көрүнүп турду.

Алтынай сандарын, курсагын сылап келип, колун жанжерине койду. Кындын тили дирилдеп, үрптөрү тирсийген эмчегин жаап турган тордолгон эмчек кабы да титиреп кетти. Алтынай өзүнүн жоругуна өзү маашырланып, барган сайын дүүлүгүп баратты. Аласы сууланышып чыкты. Эрмек сыр бербей, тигинин ар бир кыймылын байкап олтурат. Алтынайга капыстан "жадагалса анын фамилиясын да сурабаптырмын го" деген ой келди. Кайрат менен болгон окуя деле ага жаңы тажрыйба болду дечи, анткен менен ал азыр эч нерсеге теңегис ырахат алып жатты.

Ал жамбашын бир аз көтөрүп, буттарын кенен керди. Жанжери ого бетер жалжайып ачыла түштү. Эрмектин чакчайган көздөрү кындын аңырайган оозуна кадалды.

- Сиз вибраторду дайыма колдоносузбу? - деп сурады ал.

- Дайыма, - деп калп айтты Алтынай. - Мага абдан жагат.

Ал вибратордун тоголок жылмакай башын кын тилине тийгизди да, таттуу сезимден селт этип кетти. Көзү мунарыктап, деми кысылып, таноолору дердейе түштү.

Эрмек оозуна толуп кеткен шилекейин жутуп алды.

Ошол кезде Алтынайдын денеси айтып жеткире алгыс жыргалга балкып баратты. Буга чейин ал өзүнүн сексуалдык фантазияларынан эле дүүлүксө, эми анын тулку боюн эбегейсиз зор энергия курчады. Кымындай учкун болсо эле кумар оту тутанып, жалбырттаган жалынга айланчудай. "Мындай кубулуштар кайдан чыгып жатат, ушундай уятсыз, адепсиз болуу жакшыбы же жаманбы?" деген күмөн саноолор менен башын оорутпай, ал азыр жөн гана ырахат алып жатты.

Жасалма пенисти бекем кысып алган Алтынай анын кубаттуулугун жөнгө салуучу кнопкасын басты. Зуулдаган үн "эми оргазмдан качып кутула албайсың" дегенсип, бөлмөгө толуп чыкты. Вибраторду кын тилинен алыстатууга алы келбей, кынына эки манжасын тыгып ийип, мээсин жарган кумардан көзү караңгылаган Алтынай:

- Оо, Кудай! - деп кыйкырды.

Ошол эле учурда көз кыйыгы менен Эрмектин абалын да байкап жатты. Анын көздөрүнөн каалоосу чегине жеткени көрүнүп турду. Алтынай буга ичинен кубанып, ташкындаган таттуу сезимдерге бой таштады. Ага тааныш сезимдер денесинин ар бир бүртүгүнө кирип, ар бир кан тамырын аралап, бүт денесине таркап баратканда, ал кечээки өзүнчө кумарга батканын эстеди. Бирок азыр ал дагы өзүн кандырып жатканда, эркектин тамшанып карап отурганы жыргалын огобетер күчөттү.

Алтынай аргасыз көзүн жумду. Көзүн кайра ачканда, Эрмектин шымынын сыдырма тушу дөмпөйүп көөп, чекесинен чыпылдап чыккан терди байкады.

Ал өйдө туруп, диванга жакын келди. Бөйрөгүн таянып, буттарын кенен таштап турганда денесинин жагымдуу жыты, тери менен атыры аралашып, Эрмектин мурдун өрдөдү.

Ал жылмайып:

- Эң сонун шоу! - деди алаканын чаап.

Колун Алтынайдын сууланган сандарына коюп:

- Эми, жаным, каршы болбосоң, мен ишке киришейин, - деди.

- Ар бир нерсенин өз убагы бар, - деп жооп берген Алтынай тизелеп отуруп жатып, өзүнүн уятсыздыгына, шайкелеңдигине таң калды.

Дүүлүккөнүнөн чыдамы кетип калтыраган колдору менен Эрмектин шымынын сыдырмасын сыдырууга киришти. Эрмек аралашкан жок, чалкалай отуруп, Алтынайды өз жайына койду. Акыры Алтынай оюндагысын аягына чыгарган соң, чапташкан шымдын ичинде тумчугуп жаткан Эрмектин алигиси боштондукка чыкты. Жылмакай кызгылт башы бир аз солкулдап турат. Өз кылыгынын адептүү, адепсиз экени жөнүндө ойлонуп да койбостон, Алтынай эңкейе калып, аны берилип соро баштады.

Эрмек эси эңгирей онтоп жиберди. Алтынай улам жалап, тилин тийгизип, тиштегилеп жатып, бир убакта бул иштин кызыгына батып кетти, зиңкийген аспапты бүт бойдон оозуна алды. Ошол учурда кыны жыйрыла түшкөнүн байкады. Ооз жыныстык органдын башталышы же аягы болуш керек деген ой келди башына.

Эрмек аны өзүнүн тамылжып чыккан момпосуюнан араң ажыратты:

- Мунун баары эң сонун, бирок мен эскиче эле иш кылганды жактырам. Сенчи, Алтыш?

- Мен дагы, - деди Алтынай тизелери титиреп жатканын туюп.

Ал керебетке кайтып келип, кийимдерин чечип жаткан Эрмекти карап суктанып отурду. Анын төшү кең, бирок түксүз экен. Курсагында кенедей да ашыкча май жок. Туфлиси менен байпагын, андан кийин шымы менен турсасын чечти. Пениси зиңкийип ишке даяр турат. Эрмек Алтынайды карап, "сениби, карап тур" дегенсип кытмыр күлүп койду.

Анын жылаңач денесин карап отуруп Алтынай ого бетер дүүлүгүп чыкты. Кын тили титирей түштү. Ал терең дем алып, шилекейин жутту.

- Эми менин фантазияларыма кезек келди.

- Кандай фантазиялар?

- Чыдай тур! - деп Эрмек аны козуну караган карышкырча карап койду .

Башка сөз айтпастан Алтынайдын жанына отурду. Ийиндеринен кармап өзүнө тартып, кумарлана өпкүлөдү. Тили соймоңдоп Алтынайдын оозуна кирип баратканда колдору эмчектерин мыжыгып жатты.

- Чалкаңан жатып, жакшы нерселер ден ойлон, - деди Эрмек.

Өзү оолактап баратып, үрпүнөн чоюп койду.

- Азыр мен сенин керемет аспабыңдан башка эч нерсени ойлой албайм го, - деп кыңкыстады Алтынай.

Алдыда боло турган ат чабышты сезип, нервдери чыңала түшкөнүн байкады.

Эрмектин айтканына көнүп, чалкасынан жатты. Кайраттын аңги си кынына кирип бар атканын элестетти эле, анысы жыйрылып, суу боло түштү.

Эрмек эңкейип, жибек ич көйнөктүн үстүнөн сол үрпүн өптү. Андан соң материяны ылдый тартып, кумарлана ыркырап, үрпүн тиштегилеп, соро баштады.

- Кандай керемет, - деп шыбыраган Алтынай эркек менен кошулуп жаткандагыдай сандарын ары-бери кыймылдатты.

Эрмектин колдору төшүн, курсагын, жамбашын, балтырларын сылагылап, мыкчып атты. Ич көйнөгүндөгү торлору денесин сайгылап, кытыгылады.

Эрмек Алтынайдын аласын сылай келип, манжаларын тыгып жиберди. Кын тилин сыйпалап таап алып, жумшак сүргүлөдү. Алтынай катуу онтоп жиберди. Эрмек тилди эки манжасы менен кыпчып, укалай баштады. Алтынай көзүн жуумп, мемиреп баратты.

Ошол маалда муздак, катуу нерсе анын алоолонуп күйүп турган аласына кирип кетти. Эрмек вибраторду салып жибергенин ал дароо туйду.

- Мен сеникин каалап жатам! - деп улуп жиберди.

- Аныңан күмөн санаган жокмун, - деп Эрмек жасалма мүчөнү анын түктүү аласына тереңирээк матырды.

Кнопкасы басылган соң дырылдаган вибратор Алтынайдын терең катмарларын казып кирди. Эрмектин шамдагай манжалары кын тилинин айланасында ыкчам кыймылдарды жасай баштаганда, Алтынайдын кыны жыйрылып, кайра бошоп, аласында болуп көрбөгөндөй сезимдер жаралды. Бирок көп өтпөй аларга жаңы сезим кошулду - Эрмек эңкейе калып, анын оң үрпүн тиштегилеп, соруп кирди.

Алтынай чамгарактап, акыштап, Эрмектин айгырын эңсеп өлүп баратты, бирок акыры ансыз эле кумары канып, шалдырап жатып калды.

Эрмек анын ар бир кыймылын байкап турса да, вибраторду дагы тереңирээк салып, үрпүн катуураак тиштегиледи. Алтынай кайра тыбырчылап, түпкүчтөй түйүлдү. Жаңы оргазмдын толкуну түрүлүп келип, жанар тоо сымал жарылууга даярданды. Алтынайдын бүт денеси солкулдап, көзү караңгылады. Ал мындай жыргал болорун мурда уккан да эмес эле.

Эрмек вибраторду сууруп алып, бошогон жерге алигисин дароо тыгып ийди.

Алтынай катуу онтоп жиберди - муздак, жансыз пластмасса менен жатындын моюнуна жете түшкөн жандуу пенистин айырмасы чоң эле. Алтынайдын көз алдындагы чыбырчыктар мурдагыдан да коюулана түшүп, жаңы түстөргө бойолду. Ар бир туюму баштагыдан да тереңирээк, күчтүүрөөк, узагыраак боло түшкөнсүдү. Чоктой ысык аласы жоон пенисти кандай бекем кысса, Алтынайдын колдору да Эрмектин мойнуна бекем оролуп, буттары белине чырмалды.

Катуу, кубаттуу жана ысык пенис анын ичинде жатынын тиреп, улам-улам тереңдей, бир калыпта иштеп жатат. Эрмек Алтынайдын нымшып чыккан көчүгүнөн мыкчып, алигисин обдула итерген сайын ал жыргалга батып, ага да жыргал тартуулагысы келип эргип чыгат.

- Жаным, тезирээк бүтүрчү, - деп шыбырады Алтынай.

Эрмек жооп айткан жок, бирок кыймылын тездетти. Алигисинин баш ы көөп, титиреп жаткансыды. Ы сык уруктуктун жатынына жаба бергенин ылдамыраак сезүүнү самаган Алтынай ары-бери ойдолоп, амын кысып, кайра бошотуп, ага жардам бере баштады.

Күшүлдөп оор дем алган Эрмек алдында акыштап жаткан айымын төшөккө жабыштыра басып, аспабын катуу итерди. Анын зор денеси чарчоону билбейт го. Бел соорусу тынымсыз кыймылдап, алигиси Алтынайдын аласын балка сымал койгулат. Ушул маалда дагы бир жолу оргазм алганын сезип Алтынай өзүнө аябай таң калды. Башы айланып, эси оой түштү. Эрмектин катуу кертмеги жатынын жарып чыкчудай сезилди, кын тили чымырап, аласы чылпылдап суу болгон. Акыры пенистин башы титирей түштү да, кайнап чыккан эрендикти түкүрдү…

Бул ырахаттын керемет асманына экөө бирдей көкөлөп, кол кармашкан боюнча зор мейкиндикте зымырап учуп бара жатышкансыды. Бир аздан соң экөө тең шалдырап жатып калышты.

Эрмек капталына оодарылып:

- Чериңиз жазылдыбы, ханышам? - деп жылмайып сурады.

- Ооба, жаным жыргады! - деди күйүккөн демин баса албаган Алтынай.

Отурум эки сааттан бери жүрүп жатканына карабастан, Кеңешбек Сагындыковдун сөзү бүтчүдөй эмес. Ал өзүнүн көп сүйлөгөндүгү менен сот процесстерин жеңип жүргөн Бишкектеги эң бир тажатма жактоочулардын бири. Ал сансыз жүйөөлөрдү, ар кайсы далилдерди келтирип, жөндүү да, жөнсүз да сөздөрдү тебиреп жатып, каршылаштары менен сот өкүлдөрүнүн башын айландырып, айлаларын кетирчү. Анын баш-аягы жок узак сүйлөгөнүнөн жадаган сот залындагылардын баары кол куушуруп отуруп беришчү. Тилекке каршы, ал бул жаман адатын сот залынан тышкары жерде да карматаар эле. Мына азыр да Агробизнестин имаратындагы кеңсесинде кербездене ары-бери басып, бирдемелерди бежиреп жатат.

Алтынай бул ишке кайдан да аралаштым эле деп өзүн-өзү тилдеп, терезени караган бойдон телмирип ойлуу отурат. Анын азыркы кардары жаңы салган тамынын пай дубалы урап калганда камсыздандыруу компаниясына кайрылса, алар жөлөкпул төлөп берүүдөн баш тартышканда сотко кайрылган. Камсыздандыруу компаниясы өзүнүн баш тартуусун үйдү камсыздандыруу боюнча келишим түзүлүп жатканда анын астындагы жер кыртышы чөгүп кетиши мүмкүн экендигин далилдеген иш кагаздары болбогондугу менен негиздеди. Кардар сотто анын кызыкчылыгын эски досу, жактоочу Сагындыков коргосун деп көшөрдү. Сагындыков бул ишти утуп алышы да ыктымал, бирок бул жагдай Алтынайды кызыктырган да жок.

Сагындыков жөн эле эзилме, жадаткыр эмес, көйрөң да болчу. Ал ачык кызыл түстүү чыптама, кара жол-жол сызыктары бар саргыч күрмө кийип, кызгылт-көгүш галстук тагынган. Ар бир 15 мүнөт сайын кабагын бүркөп, кол саатын карап койот. Анысы мен убактымды аябай баалайм, ар бир мүнөтүм алтынга барабар дегени.

Алтынай улам башка ойго алаксып кетет, бирок, анын бактысына, тиги сылаңкороз ар бир сөзүн эки жолу кайталап жаткандыктан, эмне жөнүндө сөз болуп жатканын жалпы-жонунан түшүнүп отурду. Түндө Эрмекти узатып коюп, уктай албай көпкө жаткан. Денеси шалдырап, мээсинде түркүн таасирлер, ойлор чубап өтүүдө. Экөөнүн түндөгү ар бир дене кыймылын, ал учурда сезген ар бир ички туюмун кайра-кайра башынан эстеген сайын денеси дүрт дей түшөт. Эрмектин албырган жоон алигисинин аласын тиреп, кирип-чыкканы, кын тилинин диртилдегени, денесинин сезимтал жерлерин изилдеген колдорун элестетип алып, өзүнчө эле ырахатка батып отурат. Алтынай Эрмекти анын аң-сезими менен денесин козутуп, сексуалдык төңкөрүшкө алып келген Кайрат менен салыштырат.

Бирок баарын талдап, ар бир нерсени өз ордуна жайгаштырайын деген көнүмүш аракети ишке ашпады. Көрсө, дене туюмдары мээникинен башка мыйзамдарга баш иет тура. Акыркы беш күндөн берки өзүнүн кылык-жоругун, башынан өткөн окуяларды изилдеп, мунун арты эмне менен бүтөт деп баш оорутпай эле койгонум дурус окшойт деген бүтүмгө келди.

Ошентсе да анын чамынып, от алып алган сезимдерин тынчтандыруу мүмкүн эместей. Эртең менен баары кайта кайталанып, түндө болгон окуя кайра баштан көз алдына тартылды. Сагындыков экөө алып бара турган соттук отурумга акыркы иш кагаздарын талкуулоо учурунда дагы бир аз кыялдарга чөмүлүп алды.

Көп жылдардан берки көнүмүш, бир калыптагы катнаштарынан кийин жана акыркы бир нече ай сексуалдык кармануудан кийин ал чынжырын үзүп кеткен канчык тан бетер улам бир дөбөттүн астына жата калып, кайрадан капаска камап коюшканча моокумум кангыча кумардан чыгып алайын деп жанталашат.

- 1994-жылы эски үйдү изилдеп чыккан куруучу-инженердин күбө катары берген көрсөтмөлөрүн биз негизги далил катары алышыбыз керек деп ойлойм, - деп саймедиреп жатты жактоочу. - Ал өзүнүн докладында жер жылып, үйдүн пайдубалы чөгүп кетүү коркунучу бар экенин көрсөтпөгөнүн далилдөө биздин милдетибиз …

Ал учурда Алтынай төшү эмчек кабына сүрүлүп, кын тили көөп, чатына кептелген турсасы жанжерин кытыгылаганын сезди. Отургучунда бир аз ойдолоп да алды.

Түндө Эрмектин артынан эшик жабылаар замат, Алтынай мындан ары секс жашоомдо экинчи орунда турушуна жол бербейм деп ойлогон.

Эгер мурда менин денем чечкиндүү сексуалдык оюндар үчүн жаралган эмес деп эсептесе, эми анын ою таптакыр башка. Мындан ары ал мүмкүнчүлүктөрүн койо бербейт.

Кардар ордунан туруп, ага оң колун сунду. Алтынай эмне болуп кеткенин түшүнө бербей, көзүн чакчайтты. Акыры отурум бүткөнүн, кардары кетүүгө камынганын баамдап, калп жылмайымыш болду да, сунулган колду кысып койду.

- Сизге чоң ыраазычылык билдирем, - деди Эсен Калмурзаев. - Бул талашта утуш сөзсүз биз тарапта болот деп ишенем.

- Алтынай Белековна, мага бир мүнөт убакыт бөлө аласызбы? - деп сурады жактоочу коллегасы менен кол алышып жатып.

- Тилекке каршы, мен шашылышмын, - деди Калмурзаев. - Антпесе автобуска кечигип калышым ыктымал.

- Ооба, албетте, - деди Алтынай.

Кардар чыгып кетери менен жактоочу ордунан туруп, отургучта ойдолоп отурган Алтынайдын маңдайына келди да:

- Мен сизди көпкө кармабайм, - деди бир аз апкаарып.

- Кулагым сизде, Кеңеш Сагындыкович, - деди Алтынай. - Бирок эсиңизде болсун, кеңсеме барууга үлгүрүшүм керек.

- Мен жөн эле ойлодум да… Сиз экөөбүз бири-бирибизди көптөн бери тааныйбыз, анан… Мен кечти жагымдуу өткөрүүгө боло турган бир жакшы жерди билем… Ал жакта мыкты кызыл шарап жана тамактары да абдан даамдуу… - деп кызарып, сөзүнүн аягын жутуп алды.

Алтынай каткырып жиберди. Бир жума мурун ал унчукпай чыгып кетмек. Бирок азыр жагдай башка, Алтынай аны акырына чейин угайын деп чечти.

- Уланта бериңиз, Кеңеш! - деди ал.

Жактоочунун эки бети ого бетер кызарып чыкты.

- Билесизби, мен шаардын четине жумуштап барып калганда дайыма ошол кафеде тамактанам. Анын үстүңкү кабатында жакшы жайлуу бөлмөлөрү да бар.

Алтынай өйдө туруп, Кеңештин так түбүнө келди да, анын көздөрүнө какшыктап карап:

- Чыныңызды айтсаңыз, Кеңеш, сиз эмне мени төшөккө тартып жатасызбы?

- Жок! Жок!.. Негизи, сиздин айтканыңыз да чын… Бирок менин баса белгилеп айтайын дегеним…

- Сиз сүйкүмдүүсүз, Кеңеш! - Алтынай аны бетинен чоюп койду. - Бирок бул чыныгы эркектердин гана колунан келе турган иш…

Алтынай күлкүсүн араң тыйып, бөлмөдөн чыгып кетти, бирок коридордо баратып, өзүнө ыраазы боло жылмайып алды.

Бул эмнеси? Бул дөлдүр эмне үчүн аны жандасам болот деп ойлоп алды экен? Мүмкүн, эси оогончо аңкылдашкан акыркы түндөн кийин андан өзгөчө нурлар бөлүнүп чыгып жаткандыр.

Кеңсеге Алтынай толкунданып келди, анысын Ширин илгиртпей байкады.

- Салам, шеф! - деди ал, төрайымын көргөндө ордунан ыргып тура калып. - Сизге телефон чалышты, бирок өтө деле зарыл эмес маселелер боюнча. Сизге эмне болгон? Башкача болуп калыптырсыз го…

- Ой, жанагы Кеңеш деген неме бүгүн айламды кетирди! Шаардын четине кафеге барып келбейлиби десе болобу. Мен анын көзүнө бир майы тамган ширелүү шишкебек көрүндүм окшойт.

- Фу, кандай жийиркеничтүү! Ал келесоону жаныма жолотмок тургай, эстеп эле койсом жүрөгүм айланат! - деди Ширин мурдун чүйрүп.

- Менин дагы! Он мүнөттөн кийин телефонго жооп берем, - Алтынай иш бөлмөсүнө киргенде портфелинен " Сериал" гезитин алып чыгып, ортоңку бетин ачты. Эртең менен мындан аркы жеке жашоосу жөнүндө ойлонуп отуруп, ал кулактандыруулардагы номурларга телефон чалгандын ордуна өзү кулактандыруу бергени оң экенин, ошондо гана эки тизгин, бир чылбыр колуна тиерин, анан каалаган өнөктү өзү тандап алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болорун түшүнгөн.

Ал телефонду алып, номурду терди.

- Бул "Тагдырлаштар"бы? Саламатсызбы? Мен жарыя берейин дедим эле.

- Кайсы бөлүмгө?

- Жалгыз бой аялдар үчүн.

- Жакшы! Бир сабы 500 сом турат. Көлөмү эки саптан ашпаган жарыялар кабыл алынбайт. Үн почтасын тандайсызбы же абоненттик жашиктиби? Экинчисин тандасаңыз, сиздин дарекке келген каттарды сизге жөнөтүп турабыз.

Мындай кызмат Алтынай үчүн күтүлбөгөн жагымдуу жаңылык болду. Бул кызмат анын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жаткан.

- Абоненттик жашик алайын, - деп жооп берди ал. - Канча турат?

- Жүз элүү сом. Андан тышкары ар бир алган кат үчүн элүү сом төлөйсүз.

- Мен макулмун.

- Жакшы. К редит картаңыздын номуру менен иштөө мөөнөтүн айтып койсоңуз.

Алтынай бардык керектүү маалыматты операторго билдирди.

- Билдирүүңүздү айта бериңиз.

Алгачкы кулактандыруусунун текстин Алтынай түндө эле түзүп койгон, ошондуктан ишенимдүү айта баштады:

- 32 жаштагы татынакай, сымбаттуу, кара тору аял ойношторду тапкысы келет, мүмкүн болсо кыска мөөнөткө. Жаңы дос издегендер убара болбогула.

Зымдын тиги башындагы кыз баарын сөзмө-сөз кайталады да :

- Менимче, "" Уялчаак эместер үчүн" деген жазуусу бар абоненттик жашикке жооп бергиле" деп кошумчалап коюш керек го. Жарыяңызды канчага чейин чыгарасыз? - деп кошумчалады.

- Эки номурга.

- Жакшы. Жогоруда айтылган сумманы кредит карточкаңыздан алабыз. Биздин гезит жумасына бир жолу чыгат, келерки номуру бейшембиде сиздин кулактандырууңуз менен чыгат.

- Рахмат.

- Кайрылып туруңуз! - Кыз трубканы койду.

Баары жөпжөнөкөй тура.

4 - бөлүм

Ал кара чулкини түрүп, бутун көтөрүп, аны шашпай кийди. Жылтылдаган нейлон терисине чапташып, узун бутуна ого бетер көрк бергенсиди. Алтынай санындагы жука кездемени түздөп, чаар ала бел куруна чулкини тартма менен кыпчытты.

Алтынай чулкилер үчүн бел курун эч убакта алчу эмес. Бирок бүгүн эртең менен Жибек Жолу көчөсүндөгү дүкөндөн "Ла-Перла" фирмасынын ич кийимдерин көрүп калып, бир топ акчага ушул майда-баратты сатып алды. Алгандары бир эле баштыкка батып калды.

Жибектен тигилген жумшак кур тор менен кооздолгон жана өзгөчө эмчек кап менен ичке, сексуалдуу турсасына төп келет. Алтынай экинчи бутуна да чулки кийди, андан соң эмчек кабын тагынып, турсасын кийди.

Эрмек он мүнөттөн кийин келем деген. Алтынай күзгүгө каранып, чачы-башын оңдоду. Жакшы көргөн атырын себинип, ак атлас халатын үстүнө жамынып, бутуна шиш такалуу ак туфлисин кийди.

Ашканага келип, шампанды ачты да, бокалды толтуруп, үстөлдүн үстүндө жаткан " Сериал" гезитине көз жүгүрттү. Айткандай эле, анын кулактандыруусун жарыялашыптыр. Бөтөлкө менен эки бокалды көтөрүп, конок үйүнө келди. Терезени карап, кызыл диванга буттарын кайчылаштырып отурду. Чулкилеринин шытыраган дабышынан үрптөрү көөп чыкты.

Эрмекке телефон чалса, Германияга учуп кетиптир. Алтынай авто жооп бергичине билдирүү калтырган. Эрмек кайра телефон чалып, ишемби күнү кечинде барарын айткан. Эч кандай кечки тамак жөнүндө сөз да болгон жок, бири-биринен эмне керек экенин экөө тең эң сонун билишет эмеспи.

Эрмек төшөктө мыкты өнөк жана жакшы адам экен. Мурунку убак болгондо Алтынай ушуга эле ыраазы болот беле. Бирок азыр ал андан да чоңураак бир нерсени каалап турду. Сексуалдык кумарын кандыруу үчүн гана эмес, өзүнүн дараметин жакшылап билүү үчүн. Секс азырынча анын турмушунун чала изилденген тармагы болуп турат, ошол корук жердин ар бир арышын өздөштүрүүгө убакыт келип жетти. Жана бул маанилүү иш үчүн бир эркек аздык кылат. Ошондуктан ал ушу маанайдагы кулактандырууну жарыялады. Ал тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгусу келди, эмнеге токтолуу керектигин аныктамайынча, өзүн ар кандай учурдан сынап, эң бир күтүүсүз варианттарды байкап көрүүнү каалады. Дегинкиси, качан тынч аларын да билбей турду.

Бирок азырынча көңүл ачуу үчүн Эрмек жарайт.

Ак атлас бутунан жылмышып, кара чулки капталган чымыр балтырларын жылаңачтады. Мурун Алтынай бул өңдөн баш тартып, башка көнүмүшүн тандап алат эле. Азыр болсо бул кара чулкилер анын аң-сезиминдеги төңкөрүштүн символу болуп, турмушка көз карашы өзгөргөнүн билдирип жаткансыйт. Аларды кийген сайын ал өзүн көчөдө денесин сатып турган сойкулардай жеңил жана шайкелең сезип кетет. Бу чулкилер Алтынайдын ажарын огобетер ачып, бир күн менен жашап, дене кумарын кандырган Кайратты, аны менен өткөргөн кумарлуу түндү эсине салат.

Кымбат сойкуларча кийинип алып, ойношун күтүүдөн ал ого бетер дүүлүгүп жатты. Ал эми ойношунун ага жалгыз гана максат менен - анын денесине ээлик кылып, аны менен кумарын кандырууну эңсеп келе жатканын ойлогондо жүрөгү опкоолжуп, кабынан чыгып кетчүдөй түрсүлдөп сого баштайт. Мурда секс үчүн кийимди ал өнөгү менен байланышкан жагдайларды, анын табитин эске алуу менен тандаса, эми жолугушуунун себеби айдан ачык экендиги ага эбегейсиз зор ырахат тартуулап, өзүнүн жаңы касиетин сезген сайын көңүлү көкөлөйт. Ал өмүр бою карьерасы на тынчсызданып, кызмат тепкичинде көтөрүлүүгө өбөлгө түзө турган туура чечимдерди кабыл алуу га, өзүнө киреше алып келе турган кардарларды табууга жана сотто маанилүү иштерди утуп алуу га жан үрөп келген. Эми өзү жөнүндө ойлоого убакыт жетти. Акыры ал терезеден көчө бойлой тигилген бадалдардан өтүп, дарбазага жакындаган Эрмекти көрдү. Ордунан ыргып тура калып, сырткы эшикке чуркап барып, Эрмек коңгуроону баса электе эле ачып жибере жаздап, өзүн араң токтотту. Болгон күчү менен өзүн карманып, күтүп отурду да, коңгуроонун үнүн уккандан кийин гана ордунан турду. Чачы-башын каранып, чекесине түшкөн саамай чачын түздөп, кире беришке чыкты, тартмалары сандарын кысып жатты.

- Салам! - деп эшикти ачып, ичинен дирилдеп турса да, Алтынай жайбаракат айтууга аракеттенди. - Мен бир бөтөлкө шампан ачып койдум, - деди ал жамбашын чайкап.

- Эң сонун! - деп жылмайган Эрмек анын атлас халаты менен шиш такалуу туфлисин карады.

- Кир! Баса, өткөндө сен уктоочу бөлмө менен ваннада гана болбодуң беле. Жүрү конок үйгө.

Алтынай коногун терезелери бакты караган кенен бөлмөгө ээрчитип келип, эки коло иттин ортосундагы очоктун жанындагы креслого отургузду. Дубалга тагылган текчелер китепке толо, бет маңдайдагы айнек шкафта DVD-плеер турат. Алтынай бокалга шампан куюп, Эрмекке сунду. Алар бири-бирине баш ийкеп, бокалдарды өйдө көтөрүштү. Эрмек чаңкап турганбы, шампанын көңтөрө тартып жиберди.

- Баса, мен жадагалса сенин эмне жумуш кылаарыңды да сурабаптырмын го, - деди ал бокалын койуп жатып.

- Юридикалык фирмадан иштейм. Сенчи?

- Чет өлкөдөн машине айдап келип сатам. Бирок, менимче, сен жолугушуу учурунда жумуш тууралуу сүйлөшкөндү жаман көрөсүң, - деди Эрмек күлүмсүрөп.

- Чынын айтсам, сен туура таптың. Кимдин кайда иштеринин кандай айырмасы бар? - деп ийиндерин куушурду Алтынай.

- Мен сага өтө сулуу экениңди айттым беле?

- Ушул мааниде бирдеме деп айтсаң керек эле. А сен келишкен, аялдардын кыялындагы эркексиң, Эрмек. Мен сени менен өзүмдү аябай жакшы сезем. Аны өзүң деле байкасаң керек?

- Ооба, экөөбүзгө тең жакшы болбодубу.

- Мен сага сюрприз камдап койгом!

- Эмне болгон сюрприз?

- Мына кара! - Ал бокалды үстөлгө коюп, курун чечти да, халатын полго таштап жиберди. - Кана, эмне дейсиң?

Эрмек жанталашып карай баштады. Алтынай эмчек кабынын ачык төшүн, ич кийиминин торлорун, сандарындагы тартмаларын, жарым-жартылай жабылган жамбашын, ачык далысын жакшылап карап алсын дегенсип, Эрмекке артын салды. Терезелердин пардаларын тарткан эмес тура. Мейли, ачык тура берсин деп ойлоду ал. Анын бул шилекейди чууруткан көрүнүшүн ары-бери өткөндөр да көрүп суктанышсын.

Ар бир мүнөт өткөн сайын Алтынайдын дүүлүккөнү күч ала баштады.

- Ошентип, мен туура таптымбы? - деп сурады Эрмек.

- Эмнени айтып жатасың? - деп кайра суроолуу тигилди Алтынай.

- Мунун баары сен үчүн жаңы экенин айтып жатам.

Алтынай аны кучактады.

- Уксаң, ме курулай сөздөргө убакыт короткум келбей жатат. Сен чын эле түшүнгөн жоксуңбу?

Алтынайдын салаалары Эрмектин чачтарын жиреп, башын өйдө каратты, экөө кумарлана өбүшө башташты. Алтынай тилин Эрмектин оозуна берип, денеси эркектин денесине тиер замат калтырап кеткенин туйду.

- Оо, Кудай, аябай дүүлүгүп чыктым! - деп шыбырап, кайра сорушту.

Эрмек аны колунан тартып, чоң кызыл диванга алып келди. Алтынай андан ары эмне кылар экен деп чыдамы кетип, күтүп калды. Эрмек аны диванга отургузуп, өзү маңдайына тизелеп отура калып, колдору менен тизелерин сылагылап келип, эки бутун эки жакка талтайтты. Анан көчүгүнөн кармап өзүнө тартты эле, Алтынай артка чалкалап, эки бутун эки жакка керип, алаасын жалжайтып жатып калды. Жанжерине Эрмектин ысык деми урунду. Эрмек анын турсасын бир жагына тартып, жанжерин өпкүлөй баштады. Тили кын тилине тийип, сезимтал жерин издеп жатканда Алтынай чебелектеп жиберди.

- Кандай жыргал?! - деп шыбыраган Алтынай буттарын бүгүп, Эрмектин далысына койду. Эрмек анын сандарын, жамбашын сылап келип, эки манжасын аласына салды.

Алтынайдын денеси от-жалынга капталып, онтоп, ойдолоп жатат. Эрмектин манжасы арткы тешигин тапканда, ал жамбашын бир аз көтөрдү. Анын манжасы арткы тешигине киргенин сезди. Ошол учурда берки эки манжасы жанжерине кирип, ары-бери кыймылдап жатты.

Кара турса менен кара эмчек кап кийип, кара чулкилерин кармаган кара тартмалары Эрмектин ийиндерине ала салган буттарына жарашып, кызыл диванда чалкалап жаткан Алтынай укмуш көрүнөт. "Кызык, ушул абалымды Кеңеш Сагындыков көрсө эмне дейт эле?" деп ойлоп койду ал.

Ал маалда Эрмек тили менен анын жанжеринин чолосун калтырбай изилдеп, манжалары эки тешигине удаа кирип-чыгып жатты. Алтынайдын сезимдерин сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес эле. Ал ырахаттана көзүн жумду. Ошенткен абалда ар бир жаңы сезимди күчтүүрөөк туюп, баа берип, андан кумар алуу оңой. Ал кездеменин алдындагы үрптөрүнүн сүрүлүп, көөп чыкканын, тартмалары менен ич кийими сандарын кысканын, жибек ич көйнөктүн аласына чапташканын жана Эрмектин тили тийген сайын кын тили титиреп жатканын сезип жатты. Анын жанжерин жан-алы калбай жалап жаткан эркектин бет түзүлүшүн элестетер замат, таттуу онтолоп барып, дароо түшүрдү.

Кайрат менен болгон бүт өмүрүн аңтара салган күтүүсүз жолугушуусуна чейин Алтынай кумарын кандыруу үчүн ыйынып-ычкынып, кызарып-татарып, болгон күчүн жумшаар эле. Ар бир жолу оргазмга жетиш үчүн алка-шалка түшүп тердеп, алышып жатып, акыры эси ооп чарчап калчу. Ал эми азыр болсо ылдам жана жеңил гана түшүрөт. Эмне үчүн мындай болуп жатканын Алтынай түшүнүп турду. Мурда секс анын жашоосунун кенедей гана бөлүгүн алып, турмуш түйшүгү аны да сел сыяктуу каптап кетчү . Эми болсо Алтынай төшөк кумарын бардык башка нерселерден бөлдү, бардык көңүлүн секске топтоду жана натыйжасы да көп күттүргөн жок! Демек, анын ич кийимди кылдат тандаганы, жыттуу атыр себингени жана бети -башын бойоп, чачын жасатканы бекер болбоптур!

- Оо кудай, кандай жыргал! - деп шыбырады ал. - Мен түшүрдүм.

Оргазм жумшак жана жагымдуу болуп, бүт денесин сыйкырдуу жылуулукка бөлөп, жай тарап баратты. Бирок бара-бара Алтынай ысып чыкты, онтоп жиберип, дивандын үстүндө башаламан чачылган жаздыкчалардын бирөөнү мыкчый кармады да, Эрмекти шиш такасы менен далыга бир урду. Ал жалаганын токтотуп, бир аз четтеп, жай айтты:

- Артыңа бурулуп, тизелеп тур!

Алтынай чылк жумулган көздөрүн ачып, жылтырак башында туптунук коюу тамчы үзүлүп түшчүдөй самсалаган какайган кылычты көрдү.

- Моминтиппи? - деп сурады ал керектүү абалга ылдам тура калып.

Көчүгүн тосуп, тоңкоюп турган Алтынай, Эрмек көчүгүнүн ортосундагы тешиги менен кара чулкичен буттарын карап жатканын, ансайын айгырынын тамырлары көөп, мала кызылдан кочкул кызыл болуп баратканын элестетти. Ого бетер сойкуларча жамбашын чайкап койду.

Эрмек алдыга обдулуп, турсасынын аласын тартты. Аласына чапташып калган ич кийими араң ылдый болду. Ным болгон турсасын чечип жаткан Эрмекке жардам берип, Алтынай тизелерин алмак-салмак көтөрдү.

Артына кылчайып, дүүлүккөнүнөн албырып чыккан анын жүзүн көрдү. Ал кунаажынга секирүүгө камынган букача таноолорун дердейтип, эриндери жоон, ачылган оозду элестеткен тылактын оозун тиктеп туруптур.

Эрмек ага көөп чыккан пенисинин ысык башын такады. Ансайын Алтынайдын чыдамы кетип:

- Эрмек, сен мага тыкканы жатасыңбы? - деп сурады.

Бул маанисиз суроо эле, бирок ал ушул адепсиз сөздөрүн айтып, ага жооп уккусу келди. Жооп ордуна тылагын күч менен жиреп кирген пенистин башын сезди. Мүчө кынына жеңил кирип, ага толуп калды. Алтынайдын кыны көптөн күткөн коногун кыса кучактады, Эрмектин ташагына тылактан сызылып чыккан суюктук тамчылады. Эрмек карылуу колдору менен Алтынайдын көчүгүн мыжыга кармап, бир калыпта ары-бери кыймылдап иштей баштады.

- Дагы-дагы!! - деп онтоп жатты Алтынай.

Эрмек аны белинен кармап өзүнө тартып жатты да:

- Буттарыңды дагы талтайтчы! - деди каргылданып.

Алтынай анын буйругун шашылыш аткарды.

Эрмек оң колун анын курсагынын ылдый жагына созуп, кын тилин укалай баштады. Алтынайдын акышы күчөдү. Эрмектин аспабы кынды керип, тынбай уруп-согуп жатты.

Алтынайдын сексуалдык сезимдери ал ансайын курчуду. Эки дүүлүктүргүчтүн удаалаш аракети - кын тилин укалаган манжалар жана пенистин тынымсыз уруп-согушу болуп көрбөгөндөй ырахат тартуулап жатты. Эрмек ага оордугун сала, тылактын бышыктыгын текшергиси келгенсип, болгон күчү менен алигисин матыра малып, кайра тартат.

Алтынай чекесин төшөккө такап, оозун чоң ачып, аба жутат. Ар бир соккудан чайпалып, Эрмектин манжалары кыймылдаган сайын бүт денеси ток тарткансып дирилдейт.

Эрмек секстин кызыгына батып, олжогоюун аёосуз итерген сайын ташагы тигинин чатына тийип, шалпылдаган үн чыгат. Алтынайдын көчүгү кызарып чыкты. Эрмек эңкейип, сол колу менен эмчек каптын бүчүлүн чечти. Тирсийген чоң эмчектер бошонор замат ал аларды кысып, үрптөрүн чойгулады.

Катуу ооруксунуу барып-барып күчтүү ырахатка айланды. Алтынайдын денеси чымырап, катмарларга бөлүнүп, коюуланып бараткан түркүн түстүү оюу-чиймелер көз алдына тартылат. Бир убакта көзү чыбырчыктап, кулактары чуңулдады. Капыстан анын бардык туюмдары бир кубаттуу агымга биригип, жүрөгүнүн дүкүлдөп согушу Эрмектин жоргосунун ыргагына, ташагынын шалпылдаган дабышына кошулду. Анын сууланышкан үңкүрүнө аспаптын ар бир кирип-чыгышы аларды кумардын чалкыган деңизине жакындатты.

Кын тили да дүкүлдөп сого баштады. Алтынай кылчайып Эрмекти карады. Анын курсак булчуңдары чыңалып, бел соорусу тынымсыз кыймылда, колдору белин мыкчып, көздөрүн жамбашынан албайт. Оргазм бомба сымал анын тылагын жарып жибергенсиди, болуп көрбөгөндөй күчтүү лаззаттын күкүмдөрү туш тарапка чачырады. Кындын ичи жыйрылып пенисти кысып, андан соң алсырай түштү.

Алтынай :

- Ох, жаным Эрмек! Өлтүрдүң го мени! - деп боздоп жиберди.

- Сага жакса эле болду! - деди Эрмек итенип жатып өзүнө-өзү маашырлана жылмайып.

Алтынай пенисти аласынан араң чыгарып, капталына оодарылды да:

- Эми мен сага жардам берейин! - деди.

Ал диванга керилип жата калып, Эрмекти тургузду да, пенисин алаканына кысты. Анысы ысык жана суу эле. Башын ырахаттана жалап алып, Алтынай :

- Сага жагып жатабы, Эрмек? - деп сурады.

Бул учурда анын манжалары Эрмектин ташагын кытыгылап жаткан.

Жооп бергендин ордуна Эрмек анын буттарын баштанып, капталынан жата калып, мүчөсүн Алтынайдын оозуна туштады. Алтынай анын ташагын оозуна алды. Эрмек ыркырап онтоп жиберди. Алардын ар бирөөнү жалап чыккан соң, пенисти колуна камап, соро баштады. Пенистин башы тамагына барып такалды. Башын ийкегилеген Алтынай пенисти колдору менен мыжыгып, баш жагын тиштегилеп, соруп жатты.

Көп өтпөй көөп турган мүчө силкинип кетти да, эрендиги Алтынайдын оозуна төгүлдү. Урук даамын сезгиси келип, Алтынай ушуну эле самап жаткан. Ал кайра төрөлгөндөй болуп сергип, толкунданып чыкты, башы зыңылдап, ар бир көз ирмеми ырахатка бөлөндү.

Пенисти алаканынан чыгарбаган ал эрендикти акыркы тамчысына чейин соруп алды. Солдогой анын оозунда силкилдеп, титиреп жатты. Капыстан Эрмек анын аласына башын тыга калып, кын тилин жалап, тиштегилеп кирди. Алтынай мындайды күткөн эмес. Ал Эрмекке гана ырахат тартуулайын деп ойлогон. Бирок азыр укмуш бир нерсе боло баштады. Алтынай ага ушул нерсе гана жетпей турганын туйду. Эрмектин тили тийген сайын анын кын тили да оозундагы мүчөгө окшоп дирилдеди. Жатындын капталдары жыйрылып, Алтынай пенистин башын тиштери менен кысты.

Эрмек онтоп жиберип, ого бетер күчөп жалай берди. Алтынай анын аспабын жан алы калбай соруп жатты.

Анын дөмпөйгөн көчүгүн мыкчыган Эрмек ыркырап, кумарлана онтоду. Алтынайдын оозу менен кын тилин бир заматта электр тогу ургандай болду. Жатынынан суу агып, Эрмектин эки бетин жумшак сандары менен кыскан Алтынай аз жерден эсин жоготуп, оозундагы солдогойду чайнап сала жаздады. Оргазм ушунчалык күчтүү болгондуктан, ал эрининдеги эрендиктин калдыгын жаланып, көпкө чейин эсине келе албай оор дем алып жатты. Денеси мемиреп жыргалга бөлөнгөн Алтынай үйдүн ичиндеги алардын төшөк оюнун бирөө терезеден аңдып турганын байкаса да кебелбей шалдырап жата берди.Сырткы эшиктин коңгуроосу кагылганда Алтынай ваннада болчу. Үстүнө халатын жаба салып, тепкичтен ылдый чуркап түштү да, эшикти ачты.

- Саламатсызбы, Алтынай Белековна! - деп жайдары почточу калың күрөң кагазга оролгон пакетти сунду. - Тынчыңызды алганым үчүн кечирип коюңуз, бирок эшикти эшиктин астына сойлотуп жиберейин десем, калың пакет батпай койду.

- Эч нерсе эмес! Рахмат! - деди Алтынай.

- Жакшы калыңыз!

Алтынай ансыз да жумуштан кечикти, андыктан пакеттин ичинде эмне бар экенин көрүп, демин баспаса болбойт. Бирок алгач кофе менен апельсин ширесин ичип алайын деп ойлоду.

Кофеварка кайнаганча ал пакетти ачып, ичиндеги бир нече конвертти жыгач үстөлгө төктү. Бул анын " Сериал" гезитине берген кулактандыруусуна келген биринчи жооптор болчу. Чү дегенде эле отузга жакын кат аларын Алтынай күткөн эмес.

Анын абоненттик жашигине даректелген жука көгүш конверт көңүлүн бурду. Бир аз толкунданып, ал конвертти ачты жана ичинен бир барак кагаз менен сүрөт алып чыкты. Сүрөттөн коюу чачтуу, олбурлуу эркек киши аны карап турду. Катта мындай деп жазылыптыр:

"Сиздин сунушуңуз мага кызыктуудай сезилди. Мага кара тору кыз-келиндер жагат. Мен да дос эмес, ойнош күткүм келет. Отуз жаштамын, бойдокмун. Эгер кааласаңыз, бул телефон номуруна чалыңыз. Сүрөтүмдү салып жибердим. Сиздин үнүңүздү жакында угам деп үмүттөнөм. Сизге керек нерсени бере алам деп кепилдик кылам, Талант".

Кофеварка тынчыды. Алтынай кружкага кофе куюп, анча даана эмес, начар кол менен жазылган дагы бир катты окуш үчүн үстөлгө кайра келди. Бактыга жараша, каттын тексти компьютерге терилиптир.

"Сенин сунушуң - өзгөчө сунуш экен! Бийкеч, мен аябай таасир алдым. Менин аспабым көргөндүн көз жоосун алат. Сексти жанымдан артык көрөм. Өз ишимди мыкты билем десем, жаңылышпайм. Эки бутумдун ортосундагы аспабымдын астында жаткан ар бир аял кумардан чыгат. Каалаган убакта чал, чүрөк! Бир кумарга баталы! Мен дайым даярмын! Дастан"

Конверттен жылмышкан сүрөт столго бети менен түштү. Алтынай сүрөттү оодарып, катты жазган кишинин сүрөтүнүн ордуна пенистин башын көрүп, оозу ачылып, дабдаарып туруп калды. Мүчөнү кармаган кол аялдыкы экен, аты жогунда бриллиант шакек жана тырмактары ачык-кызыл лак менен бойолгон. Жанжеринин күрөң түгү, ары жакта курсагы көрүнөт.

Алтынай саатын карап, улутунду да, кийинки конвертти ачты.

"Салам, бейтааныш кыз! Сен эркек ойнош издеген аялдар үчүн бөлүмгө кулактандыруу берипсиң. Бирок, курбум, мени менен таанышсаң өкүнбөйсүң. Бизге керек болгон нерсени эркектер көп эле учурда бере алышпайт. Бирок айрым аялдар муну түшүнбөй эле баары бир таппай турган жактан ырахат издей беришет. Сен мени түшүндүңбү, эркем? Аял менен да кумар кандыруу мүмкүн экени сенин оюңа келген эмес беле? Мен эксперимент жасаганды жакшы көрөм жана экөөбүз тил табыша аларыбызга көзүм жетет. Мен сенин чоло жериңди калтырбай ушунчалык назик өпкүлөп, сылаганда өзүңдү булуттарды аралап жүргөндөй сезесиң. Телефон чал - өкүнбөйсүң! Зарина".

Кат менен кошо жөнөтүлгөн сүрөттөн жайылган чачы ийиндерине жеткен кара тору аял көрүндү. Отуз жаштарда болсо керек, сымбаттуу аял, кара күрмө, ак кофта кийип, буттарын учкаштырып жайлуу креслодо отурат. Көз карашы табышмактуу, бир кашын серпип объективге тигилет.

Алтынай сүрөттү үстөлгө таштап, кийингени чуркады.

Күн аябай жай кыбырап өтүп жатты. Ал кардары менен жолугушту, дагы башка толгон-токой жумуштарды бүткөрдү, бирок үйүндөгү жыгач үстөлүндө жайылган бойдон калган каттар оюнан кетпей койду. Аларды жумушуна ала келип, түшкү тамактануу маалында сендвич чайнап отуруп карап чыкса болмок. Анда иш бөлмөсүн ичинен кулптоого туура келмек, Алтынай эч качан антчү эмес. Андыктан ал күндөлүк иштерге алаксып, кардарларынын бирөө зарыл жумуш менен телефон чалса экен же каттарды унутууга аргасыз кыла турган бир нерсе болсо экен деп тиледи. Анткен менен адаттан тышкары эч нерсе болгон жок. Күн аябай кызыксыз болду.

Саат төрт жарымда Алтынай Ширинге эртерээк кетерин айтып, ак "Тойота Камри"сине отурду да, жол күндөгүдөй унааларга толо эмес, ээн экенине кубанып, үйүн көздөй зуулдады. Улам эле көз алдына креслодо отурган кара тору аял тартыла калат. Кызыктуу аял экен! Анын сексуалдык тажрыйбасы бай болду бекен? Мүмкүн Кайрат менен Эрмекке жолукпаганда Алтынай лесбиянкалар менен гейлерге арналган бөлүмгө кулактандыруу берет беле. Зарина көп аялдарга кат жазды бекен, алардын канчасын азгыра алды экен?

Машинесин короого токтотуп, үйүнө кирди да, түз эле ашканага келип, үстөлдүн үстүндөгү пенистин сүрөтү көзүнө урунду. Ал магнит сымал аны өзүнө арбап, үстөлдүн жанындагы отургучка отурууга аргасыз кылды. Экинчи кабатка көтөрүлүп, душка түшкөндүн ордуна ошол жерде отуруп калды.

Пенисти көзү тойгончо карап алып, кат менен сүрөттү тытып, акыр-чикир салган себетке ыргытты. Анан ал ак конвертти ачты. Анын ичиндеги катта мындай деп жазылган эле:

"Урматтуу, бейтааныш айым! Мен сенин кулактандырууңду кызыгуу менен окуп чыктым. Сага окшоп, мен да достор менен ойношторду аралаштырганды жактырбайм жана көпкө созулган байланыштарды түзбөйм. Адамдын эң чоң жыныстык органы - бул мээ экени белгилүү эмеспи. Мен үчүн секс - денелик гана эмес, акыл-эстин да активдүүлүгү. Эгер менин эмне деп айткым келгенин түшүнсөң, анда мага телефон чал. Бектур".

Катка кырк-элүү жаштардагы, кымбат ак күрмө, ак көйнөк жана кочкул көк галстук тагынган эркектин сүрөтү кошо салыныптыр. Анын жүзү сүйкүмдүү, чачтары тыкан, кыска кыркылган.

Алтынай ачкан кийинки конверттен да сүрөт түштү. Анда керебетте чалкасынан жаткан жаш жигит, үстүндө жылаңач ак жуумал кыз отурат. Жигиттин пениси анын жанжерине кирип турганын көрүүгө болот. Каттын мазмуну төмөндөгүдөй экен:

"Салам, табышмактуу селки! Экөөбүз тил табышат окшойбуз. Мага телефон чал. Өзүм жөнүндө айтпай эле койоюн, сүрөттөн баарын көрөсүң. Эгер кызыксаң, жолугалы. Артур".

Алтынай дагы беш конвертти ачты. Алардын баары жылаңач сүрөттөрүн кат менен кошо жөнөткөн эркектерден келиптир. Таң калыштуусу, алардын аялдарды кызыктырат деп ойлогон бул жоругу Алтынайды ирээнжитти, бирине да телефон чалгысы келген жок. Алардын дене түзүлүштөрү да, жыныстык мүчөлөрү да жакпады.

Кийинки жети кат чынында эле жалгыз бой адамдардан экени алардын аянычтуу мазмунунан жана сүрөттөрдөн белгилүү болду. Алар да себетке ыргытылды. Каттагы ыйламсыраган сөздөр менен суз жүздөр аны сексуалдык эрдиктерге шыктандырбайт.

Алты гана конверт калганда, Алтынай алардын арасынан кызгылт түстөгүсүн тандап алып ачты. Калың баракка бир кыйла узун кат жазылыптыр. Сүрөтү жок экенине бүйрү кызыган Алтынай аны окуй баштады:

"Салам! Бул жубайлардан экенин билер замат ыргытып жибергиңиз келер. Ошентсе да шашылбаңыз! Биз жолдошум экөөбүз тең бисексуалдарбыз. Анын аты Самат, меники Гүлай. Мен турмушка чыккандан кийин бир лесбиянка менен таанышып калдым. Ошондон бери бул ырахаттан баш тарта албай келем. Жолдошум экөөбүз, ал дайыма менин жолугушууларыма катышат деп макулдашканбыз. Бул жагдай экөөбүздүн мамилебизди жаңылап, үйбүлөбүздү сактап калууга шарт түздү.

Менин курбуларым көбүнчө бисексуал эмес экенине байланыштуу, Самат дагы өзүнө ойнош тапса болот, бирок алар жолугушканда мен да катышам деп макулдашканбыз. Ошентип, жубайлык ала жипти аттоону биз мамилебиздеги ачыктык жана чынчылдык менен айкалыштырып жатабыз. Натыйжада биз бир ок менен эки койонду атып жатабыз десем да болот. Биздин аңчылыгыбызга "Тагдырлаштар" рубрикасынын кошкон салымы чоң. Андан биз экөөбүзгө тең ылайыктуу өнөктөрдү таап келебиз. Сиз кулактандырууңузду салттуу сексти кармангандарга арналган бөлүмгө жайгаштырганыңыздан, жолугушууга Самат чакырып атат деп койолу. Сизди ишендирип кетейин, ал абдан жакшы жана назик ойнош. Сиз узак мамилеге ыктабаган соң, ал сизге ылайык келет. Мен жаныңарда болом, бирок жолтоо болбойм деп убада берем. Жолугушканча!"

Бул катты Алтынай эки сыйра окуп чыкты. Ушунчалык толкунданганынан муздак шарап ичкиси келип, суусап чыкты. Бокалды толтуруп, бир-эки ууртап алды да, кайрадан үстөлгө келди. Дагы бир конвертти ачып, окуй баштады:

"Бейтааныш бийкеч! Менин сени менен эмне кылгым келерин айтып берейин. Ошон үчүн чечинип, катты жаныңа алып, төшөккө чалкаңдан жат. Жаттыңбы? Эң сонун! Эми сүрөттү кара. Мен сенин ысык үңкүрүңдү эңсеген аңги айгырымды минип сага баратам. Бирок мен аны сага дароо эле бере койбойм. Алгач аны денеңе сүргүлөйм. Андан соң эмчектериңди сором. Анан алакандай болгон жериңди жалап, тилимди алаңа сойлотом. Ушунун баарын жасаган соң гана, сенин чыдамың чегине жеткенде көчүгүңдү, анан арткы тешигиңди жалайм. Сен мени каалап чыктыңбы? Анда сен кыялыңдагы нерсенин баарын жасадың деп элестет. Ошондой кийин гана мен өзүмдүн жоон аспабымды алаңа жай, абдан жай киргизем.

Дүүлүгүп чыктыңбы, алтыным? Манжаларың менен ойной баштадыңбы? Уланта бер, шок кыз! Тартынба! Мен ичиңе же курсагыңа бүткөндө кандай таттуу сезим болорун элестет. Кымбаттуум, мага телефон чал, өзүңдү кыйнаба. Фархад"

Катка тиркелген сүрөттө жашы отуздардагы келишкен кара тору уйгур жигит модалуу күрмө кийип турат. Жаагын майда түк баскан. Алтынайдын аласы сууланышып, сандарынан сызылып агып кеткенсиди. Дүүлүккөн демин шарап менен басып, калган каттарды ачып, окуду да, себетке ыргытты.

Душка түшүп сергип чыккысы келип, ваннага көтөрүлдү. Чечинип, күзгүгө каранды: үрптөрү көөп тирсийип калыптыр. Кулактандыруусу жарыяланар замат ушундай натыйжа болот деп күткөн эмес. Демек, ал бекеринен жарыянын текстиндеги ар бир сөздү кылдат ойлонгон эмес экен да. Мурда ага орой секс жакса, Эрмек менен жолукканы анын табити жаңы багытка бурулду. Ага келген каттарда төшөк оюндарынын кенен ассортименти камтылган, арасынан тандап алыш гана калды.

Аң-сезиминин тереңинде Кайратка кезиккен каргашалуу күнгө чейинки тынч турмушуна кайтып, мурдагыдай жашасамбы деген ой пайда болду. Алтынай душтун астына турду, анткен менен анын денесиндеги эңсөө кумарын анын жылуу агымдары жууп кетире алмак эмес. Жок, ал жарым жолдон артка кайтпайт!

5 - бөлүм

Бул Бишкектеги эң кымбат ресторандардын бири. Шыптары бийик, кенен зал, чоң терезелеринде бир нече кабаттан турган оор, көйкөлгөн пардалар, үстөлдөрдө жибек дасторкондор менен вазаларга салынган ак розалар, шамдалдагы оттор хрусталь бокалдар менен күмүш айры-кашыктарга чагылышып - ушунун баары айланадагы кооз, кымбат жагдайды чагылдырып турат.

Метрдотель аларды алдын ала ээленген үстөлгө ээрчитип барды, ошол замат куймакка оролгон кара икра, сыр жана жюльен менен "Дом Периньон" кызгылт шампанын алып келишти.

Алтынай ырас эле мыкты көйнөгүмдү кийген турбаймынбы деп ойлоду. Кошуна үстөлдөгү аялдар "Сен-Лоран" менен "Шанель"дин көйнөктөрүн кийип кербезденип олтурушат. Бирок Алтынайдын "Гуччи"ден жарашыктуу кара көйнөгү өзгөчө бычылган жакасы жана санынын жарымына чейин жеткен тилиги менен алардыкынан ашса ашат, кем калышпайт. Жука жибек кездеме терисин сылап, тигилиши Алтынайдын келишкен мүчөсүн баса белгилеп тургансыйт. Такасы бийик кара замша туфлиси, мойнундагы ак алтын чынжыр менен кулактарында самсаалаган сөйкөлөрү жылтылдап, алча түстүү эриндери жасалгасына куп жарашат.

Анын сексуалдуу келбетин карап, Бектурдун көзү тойбой жатты. Жеңил тамактарга кошумча ал устрицалар жана креветка менен камбала балыгын заказ кылды. Негизги тамакка шарап тандап жатып, ал жагымдуу коңур үнү менен :

- Алтынай, сен мени жөн эле көйрөңдөнүп акчасын чачып жатат деп ойлогон жоксуңбу? Мен болгону сенин кулактандырууңда койгон шартыңды аткарып, өзүмдү дос эмес, чыныгы ойношко ылайык алып отурайын деп жатпаймынбы, - деп сурады.

Ал жылмайганда сүрөттөгүдөн да сүйкүмдүүрөөк боло түштү. Ал кычыраган кара күрмө, жибек көйнөк жана жалтылдаган кара туфли кийген; билегинде кымбат баалуу швейцар сааты жаркырайт. Көздөрүнөн акылдуу экени көрүнүп турат. Анын көздөрүндө караган адамды арбаган, сыйкырдуу от бардай сезилет. Аласы сууланып баратканын байкаган Алтынай улам туйлап, отургучунда бир аз ойдолоп алды.

- Бул жер аябай кооз экен, - деди ал. - Мага абдан жакты.

- Мен кубанычтамын. Достун кереги жок экенин эмне үчүн баса белгилегиң келди?

- Себебин айтайын десем бул өтө жеке маселе. Маанисин гана түшүндүрөйүн. Кызматта ийгиликке жеткеним менен никемди сактап кала албадым. Мурда карьерама өтө көп убакыт бөлөр элем, эми болсо өзүмө көп жоопкерчилик албай, жөн гана көңүл ачкым келди.

- Туура, акылдуу чечим кабыл алыптырсың.

- Ошондой деп ойлойсуңбу? Азыр акыл-эсиме баштагыдай таянгым келбейт. Жаштайымдан акыл менен жашап келдим жана андай жашоодон жадап кеттим.

- А сен эмне иш кыласың, албетте, эгер жашыруун сыр болбосо?

- Юридикалык компанияда иштейм. Сенчи, Бектур?

- Жеке ишкермин. Импорт, экспорт, жана башка менен алектенем.. .

- Мм, бул кирешелүү жумуш эмеспи. Жакшы табасыңбы?

- Кудайга шүгүр.

Официант чоң табакка салынып, үстүнө майдаланган муз төгүлгөн устрицалар менен лимон алып келди. Устрицаларга лимондун ширесин сыгып жатып, Бектур кызыга сурады:

- А секс жаатында иштериң кандай?

- Кандай мааниде?

- Түз мааниде. Ага көз карашың кандай? Эмнени жакшы көрөсүң?

- Чынын айтсам, акыркы убакка чейин секс мен үчүн экинчи катарда турган. Мен андан ырахат алчумун, бирок анча көңүл бурчу эмесмин. Канчалык көп нерседен куру калып жатканымды түшүнчү эмес экенмин, бирок. . .

- Уланта бер, - деп ого берет кызыга түштү Бектур.

Сөзүн улантардан мурда Алтынай эки устрицаны бир үзүм кара нанга кошуп сугунду.

- Жакында мендеги буга чейин үргүлөп жаткан сезимдерди ойготкон эркекти жолуктурдум.

- Анан эмне болду?

- Эмнени айтып жатасың?

- Аялдын дене кумарын козгой алган эркек, адатта, анын жакшы мамилесине арзыйт эмеспи.

- Ошондой экени чын. Бирок ал үйбүлөлүү экен, а мен андайлар менен байланышпайм. Алгач жолугушканда ал мени төшөккө тартыш үчүн жалган айтып коюптур. Ошентсе да мамилебиз андан ары уланган жок. Мен баш тарттым.

- Анан гезитке жарыя берейин деп чечтиңби?

- Ооба. Эми сен жөнүндө көбүрөөк билгим келет. Кулактандыруу боюнча жолугушуп жаткан биринчи айымың болбосом керек, ээ?

- Ооба, бул менин секске болгон көз карашымды тең бөлүшкөн аял менен таанышуунун ыңгайлуу жолу. - Бектур тегиз аппак тиштерин көргөзө жылмайды - тиш догдурунан акчасын аябаганы билинип турат. - Алардын көбү анчалык деле жупунулардан эмес.

- Ошондой дечи? - Алтынай кашын серпти. - Түшүндүрүп берсең!

- Менин ой чабытым абдан бай жана мен ага чек койгум келбейт.

- Мен сени жакшы түшүнбөй жатат окшойм.

- Катымда айтып кеткендей, секс толугу менен мээге көз каранды. Биз жыныстык катнаштан гана ырахат албайбыз, аны коштогон жагдайлардан, айланадагы курчаган абалдан да алабыз. Же жаңы тажрыйбалардан алышыбыз мүмкүн. Арийне мен "Камасутра"дагы ар кандай позаларды айтканым жок, ал кыпкызыл геометрия, - деп күлдү Бектур.

- Такай байланыш сексуалдык фантазияларды байытат деп дебейсиңби?

- Бейтааныш аял менен катнаш ып жаткан эркек ырым-жырым, тартынуу дегендерден арылат. Өзүнүн көптөн бери тааныш, ар бир адатын билген курбусу менен ал өзүн таптакыр башкача сезет. Бул нерсе аны сексте абдан маанилүү болгон нерселерден, жаңы сезимдерден, ойлоп табуулардан алыстатат. "Тагдырлаштар" рубрикасы бул жаатта мага абдан жардам берет.

- Түшүнүктүү.

Алтынай ушул сыяктуу эркиндикти Эрмек менен жолукканда сезген эле. Ал шампандан бир ууртап алып, Бектурдун көздөрүнө тике карады. Ачык асман түспөлдөнгөн анын көгүш, муздак көздөрү аны эмес, кайдадыр бир алыс жакты карап отургандай сезилди. Мындай эркектен баарын күтүүгө болот. Жана бул жагдай аны абдан кубандырып турду.

Устрицалар желип бүткөндө алар куурулган камбалага өтүштү жана жалпы темада сүйлөшө башташты. Алтынай десерттен баш тартты. Официант кир идиштерди жыйнап кетип, экөө жалгыз калганда Бектур эңкейип, анын колдорун алакандарына алды.

- Сен абдан сулуусуң, кымбаттуум!

- Рахмат!

- Чыныңды айтсаң, сексуалдык фантазияларга берилип көрдүң беле?

Алтынай дароо жооп берген жок, көз алдына чачы ийиндерине жайылган кара тору аял тартылды.

- Чынын айтсам, жок десем да болот.

- Бирок өзүңдү өзүң чүчүтөсүң да? - деп Бектур "машине айдаганды билесиңби?" деп сура гансып кебелбей сурады.

- Айтпадымбы, мурда секске көп деле көңүл бөлчү эмесмин. Ал эми демейки чүчүтүүнү коштогон фантазияларда чек болбойт эмеспи. Ошондойбу?

Алтынай досу менен бул жөнүндө ачык сүйлөшүүгө батынмак эмес, ал эми чала таанышы менен антүү оңой экенин сезип тартынбады.

- Ооба, - деп башын ийкеди маектеши.

- Бул жөнүндө кененирээк айтып берсең.

Официант күмүш табакка салынган фарфор чыныларга кофе жана пирожное алып келди.

- Маегибиз кызыктуу нукка бурулду го! - деди Бектур. - Сен менден тизгинди алып алдың.

- Аялдардын ымандай сырын угуу сенин жакшы көргөн эрмегиң болсо керек?

- Анын эмнеси жаман?

- Сен алардын каалаган нерселерин угуп аласың да, анан аларды ишке ашырасыңбы?

- Кээде, -ийиндерин куушуруп койду Бектур.

- Анан ал кандайча болот? Мисал келтирсең! - деп өзүнүкүн койо бербеди Алтынай.

- Эми, кээде аялдын оюна коомдук жайда кумарга батуу идеясы келет.

- Чын элеби? - Алтынай Эрмек экөөнүн төшөк оюнун кимдир бирөө терезеден карап турганын эстегенде, денеси чымырап кетти. Ал ичиркенип алды, аны Бектур байкап калды.

- Эмне, үшүдүңбү? - деп таң кала сурады ал, залдын ичи жылуу болчу.

- Жок, - деди Алтынай кызара түшүп.

- Демек, баштаган темамды андан ары улантып айтсам, эл көп жүргөн жерде эркек менен кошулуу көп аялдардын көптөн эңсеген кыялындагы нерсе.

- Ошондой дечи? Эмне үчүн андай экенин мен түшүндүм окшойт: уят иш кылып жатып кармалып калуу коркунучу бул ишти өзгөчө курч кылса керек. - Ал кокустан Эрмек экөөнү терезеден аңдыган киши менен жолугуп калганын элестетти. - А сен мындай купуя каалоону ишке ашырып көрдүң беле?

- Ооба, баса дал ушул жерден.

- Эмне? Ушу ресторандабы?

- Сен таң калып жатасыңбы, кымбаттуум? - Бектур мылжыйып күлүп койду. - Ишенбесең официанттардан сура. Андайлар бул жерде көп болорун айтып беришет. Албетте, алар эч нерсе болбогондой түр көрсөтүшөт жана анысы үчүн жакшы чайпул алышат. Адатта, алар бири бирин сылап-сыйпалоодон ары кетишпейт, бирок.. . Бир нече жолу официанттар кардарларынын кызыктуу абалдарында үстүнөн чыгып калган учурлар болгон.

Алтынайдын аласы ысып, кын тили дирилдеп кетти. Кадимки маек куруп отургандай түр көрсөткөн эркектин колу үстөлдүн астында анын сандарын сылап жатканын, өзү болсо эч нерсе болбогонсуп, момоюп отурганын элестетип жиберди. Ал бул колдордун кын тилине тийгенин, андан ары аласына манжалары киргенин өңүндө болуп жаткандай даана туйду.. .

- Мына ошондуктан мен секстеги негизги нерсе бул биздин мээбизде болуп жаткан нерсе деп баса белгилейм! - деп Бектур чекесин сөөмөйү менен нукуп койду. - Сен сексуалдык фантазиялардан алысмын дейсиң. Менимче сен жаңылышасың, анткени аң-сезимиңде баары бир адаттан тышкары бир нерсе жөнүндө кыялданасың. Ой чабытың сени алыстарга, белгисиз мейкиндиктерге алып учат. Дүүлүгүү - бул адамдын аң-сезиминдеги кара чуңкур, ага түшүп кеткен адамга ал ар кандай сюрприздерди тартуулашы мүмкүн. Аялдар кооптуу жүрүштөрдү жакшы көрүшөт.

- Анан сага кооптуу саякаттарда жол башчы болгон жагабы?

- Ооба. Сага да бир оюнду сунуш кылам.

- Кандай оюн? Абдан коркунучтуубу?

- Эгер корксоң, үйүңө жеткирип койоюн.

Алтынай алаканын анын алаканына койду.

- Артка чегинүү менин эрежем эмес. Бул уят.

Сырт келбети боюнча ага Бектурга караганда Эрмек көбүрөөк жагат. Бирок анын секс жөнүндө айткандары Алтынайдын бүйүрүн кызытып койду.

- Анда мен официантты эсеп алып кел дейин. Же ликер ичесиңби?

Алтынай башын чайкап, кофесин ичип бүттү да:

- Мен даярмын, - деди, эмнеге даяр экенин ал али билбейт.

Эшик тоскуч аларга ресторандын кенен эшигин ачып берип, көңүлдүү кеч каалаганча, тротуарга кочкул кызыл "Мерседес" акырын жылып келип токтоду. Униформачан шопур лимузинден секирип түштү да, арткы эшикти ачты.

- Кандай жакшы, - деди Алтынай булгаары орундукка отуруп, кымбат салондун өзгөчө жыты мурдун өрдөдү.

Айдоочу өз ордуна барып отурду. Алтынай сары чийкил жаш жигитти бир карап алып, сымбаттуу балтырларын көрсөтө буттарын учкаштырып отурду. Шопур аны жакшылап карап алуу үчүн күзгүнү түздөмүш болуп:

- Кайда айдайын, шеф? - деп сурады.

- Үйгө айда, Акылбек! - деп жооп берген Бектур жөлөнгүчүндөгү кнопканы басты эле, айдоочуну артта отургандардан бөлгөн кара айнек үнсүз көтөрүлдү.

- Мен кайда жашарыңды да сурабаптырмын! - деди Алтынай.

- Көк-Жарда, - де ди Бектур.

Бир нече мүнөттөн кийин лимузин чоң үйдүн алдына келип токтоду. Үч кабаттуу үй жашыл бадалдар менен гүлдөрдүн кучагында оролуп турат.

Шопур жигит машинеден чуркап чыгып, арткы эшикти ачты. Үйдүн аркы башынан гараждын дарбазасын байкады Алтынай. Бектур чөнтөгүнөн топ ачкыч алып чыгып, мейманын кире беришке баштады.

- Кош келиңиз! - деди ал эшикти ачып.

Кире бериштин полуна эмен тактайы төшөлүп, дубалдары күңүрт жашыл түстө экен. Анда илинген белгилүү сүрөтчүлөрдүн картиналарын карап жатып, Алтынай арасында ага тааныштары да бар экенин баамдады. Башка убак болгондо ал Бектурдун жасалгалуу үйүн шашпай көрүп чыгат беле. Анын үйү өзүнчө эле музей экен. Бирок азыр анын пландары башка.

- Демек, курмандыктарымды ушул жерге алып келем дечи? - деди Алтынай жылмайып.

- Эмне үчүн курмандыктар?

- Же тажрыйба жүргүзө турган чымындарың дегеним туура болобу?

Бектур жылмайды.

- Эми бул оюндарда ким чымын, ал эми ким жөргөмүш экени али белгисиз. А сен кимдин ролун тандайсың?

Алтынай бир аз башы айланып жатканынан шарап менен шампанга кызый түшкөнүн түшүндү.

- Анан сенин желең кана? - деп сурады ал.

- Чын эле ошону каалап жатасыңбы? - деди Бектур аны колунан алып.

- Ооба! - деп Алтынай ойлонбой эле айта салды.

Дал ушуну каалап турган. Аны эңсеткен каалоолордун бири-бирине карама-каршылыгы бул көз ирмемге өзгөчө көрк бергенсийт. Анын ээ-жаа бербес табиятынын бир бөлүгү, Бектур аны азыр Кайратка окшоп таптак көтөргөн бойдон керебетке алып барып, кийимин да чечпестен басып жыгылса, деп эңседи. Анын интеллектуалдык, көп нерсени билүүгө ашыккан дагы бир бөлүгү төбө чачты тик тургузган бир таттуу сезимди күтүп катып калды. Анын шашылбаган камаарабастыгы Алтынай али биле элек ашкере кумар оюну болорунан кабар берип жатты. Ал ресторанда эле аялдардын аң-сезиминдеги кара чуңкур жөнүндө айтып отургандан тартып Алтынайда бул үмүт пайда болгон.

Бектур аны экинчи кабатка ээрчитип барды. Алар тепкич менен көтөрүлүп, узун коридордун аягына келип токтошту. Бектур ачкычы менен бөлмөнүн эшигин ачып:

- Бул менин сыйкырдуу бөлмөм, - деди - Төргө өт!

Алтынай төрт бурчтуу чакан бөлмөгө биринчи кирди. Жерде ак килем төшөлүп жатат, дубалда бир да картина жок, болгону эки кишилик керебет жана шкаф гана бар.

- Керебетке отур, - деди Бектур катаал үн менен.

- Эмне кылганы жатасың? - деп сурады үрөйү учкан Алтынай.

Бектур шкаф текчесинен кара моюн орогуч алды.

- Азыр мен сенин көздөрүңдү таңам.

Бул сөздөрдү укканда Алтынайдын денесин майда калтырак басты. Бирок каршы болууга батына албады. Мейманы эсине келе электе эле, Бектур анын көздөрүн колундагы кара моюн орогуч менен таңып, кежигесине байлап койду. Алтынай жүрөгү дүкүлдөп тез-тез сого баштаганын сезди. Анткен менен суроо берүүгө батынган жок.

Көрө албай калган соң, дароо кулактарын түрүп, Бектур эшик жакка басканын жана күрмөсү менен жибек галстугун чечип жатканын туйду. Анын атырынын жыты келди.

- Эми тур! - деп буйрук кылган Бектур анын жылаңач ийиндерине колун тийгизди.

Алтынай ток тартып кеткенсип, селт эте түштү. Бектурдун манжалары анын моюнун сылап, андан ары төшүнө жетти. Үрптөрү эчак тирсийип калган, эмчек кабы жок болучу.

- Мен сени чечинтейин, - деген Бектур аны артына бурду.

Ал Алтынайдын көйнөгүнүн сыдырмасын чечти, көйнөк ылдый шыпырылып, полго түштү.

- Атта, - деп буйруду Бектур.

Алтынай анын айтканын аткарды. Бектур эңкейип полдо жаткан көйнөктү өйдө алды. Чын эле адаттан тышкары нерсе болуп жатат: ал бөлмөнүн ортосунда колготки, турсачан, көзү таңылуу, үч саат эле мурун таанышкан адамдын маңдайында турат. Алтынай абдан толкунданып чыкты - бул толкундоо дене бойлук же акыл-эстик беле, анысын айталбайт, бирок ал калтырап жатканын сезди.

- Колготкиңди чеч! - деди Бектур.

Ал колготкисин чече баштады.

- Бутуңду көтөр! - деген жаңы буйрук жаңырды.

Ал колун созуп Бектурдун ийине жөлөндү да, сол бутун көтөрдү. Эки бутунан тең туфлиси чечилди.

Алтынайдын кара атлас турсасы ичке болчу, эптеп эле жанжерин жаап турган. Бектур анын көчүгүн сылап:

- Отур! - деп өктөм сүйлөдү.

Алтынай артка кетенчиктеп, артында турган керебеттин кырын сыйпалап таап отурду.

- Эми жат! - деди Бектур.

Өзү жанына тизелей отура калып, ийиндеринен кармап керебеттин ортосуна жаткырды. Анан өйдө болду, кездеменин шытыраган дабышына караганда чечинип жатты окшойт.

- Көзүңдөгү байлооч анонимдүүлүк сезимин берет, Алтынай, - деп сүйлөп жатты ал дүүлүккөн үн менен. - Сен өзүңдү көрбөйсүң жана эгер эч кимге көрүнбөс болсоң эмне кылгың келгендин баарын жасайсың.

Алыстап бараткан кадамдардын дабышы угулуп, эшик ачылды, кайра жабылды. Алтынай кулагын түрүп, Бектур бөлмөдөбү же чыгып кеттиби, аныктай албады.

Бир маалда жеңил жана назик бир нерсе анын ийиндерине, төшүнө тийди. Алтынай чочуп селт дей түштү, денесине жибек кездеме тийип жаткандай туюлду. Үрптөрү катуу болуп, териси түктүйүп чыкты. Ал демин ичине катып калды. Кайрадан жибек кездеме терисине тийди. Бул жолу курсагына жана жанжерине. Алтынай буттарын талтайтты. Турсасынын ичке аласы бир аз кысып, бир нерсе жанжерин сылап жаткансыды, ал акырын кыңкыстап жиберди. Ал жеңил, салмаксыз нерсе сезимтал жерлерин ушунча дүүлүктүрөт деп ойлогон эмес. Алтынай тыбырчылап, аласын дагы керди, бирок тилекке каршы көрүнбөгөн нерсе жоголуп кетти.

Төшөктү ылдый басып, Алтынайдын жанына бирөө отургандай болду. Бектурдун үнү :

- Сенин жеке сексуалдык фантазияларың жок болгонуна байланыштуу, менин сценарийим боюнча иш кылалы, - деди.

- Макул, - деди Алтынай өзүнүн жылаңач денесин Бектур жанталаша карап жатканын элестеткенде деми кысылып.

- Бүгүн мен сенин башка эркек менен кошулуп жатканыңды карап гана ырахат алам. Буга кандай дейсиң?

- Бул идеяң мага жакпайт! - деди Алтынай, бирок анын үнү ишенимдүү чыккан жок.

Бектурдун идеясы ага майдай жаккан. Байлооч өз ишин кылды: Алтынай эч бир тартынбай, колунан дээрлик бардык нерсе келчүдөй сезип жатты.

- Ал эркек бул жерде керебеттин жанында сени карап турат деп элестет. Ал каалаган эле эркек болушу мүмкүн, мисалы, менин айдоочум. Сен ага жактың окшойт. Күзгүдөн жанталашып карап жатканын байкагандырсың?

Алтынай эрдин тиштеп, эч нерсе деп жооп айткан жок.

- Жообуңду укпай жатам! - деди Бектур катуураак жана демиткен үн менен.

- Ооба, - деди Алтынай.

- Ал азыр бул жерде жана лимузиндегидей шилекейин чуурутуп сени карап турат деп элестет. Сенин турсаң сууланышып чыкты, ал да эчак эле чечинип алган. Укмуш көрүнүш, чынбы?

Жооп ордуна Алтынай бышылдап дем ала баштады.

- Сен бул көрүнүштү элестеттиңби, Алтынай?

- Ооба.

Бектур керебеттен туруп жанындагы эркекке кайрылып:

- Аппетиттүү айым экен, ээ? - деди.

Алтынай таң калды: ал кайсы убакта кирди экен?

Кара кездемеден эч нерсе көрүнбөйт.

- Төшүн карачы! Тим эле бышкан алмалар! Ал эми үрптөрүчү, кыпкызыл алчаларга окшош!

Алтынайдын денеси дирилдеп, башында баары аралашып, айлан-көчөк түшүп жатты.

- Сол колуңду сун!

Ал буйрукту аткарды, алаканына катуу бир нерсе коюшканын байкады. Бул кээде үйүндө жатып алып кумарын кандырып жүргөн өзүнүн вибраторуна окшош пластмасса пенис экенин ал дароо билди. Бирок бул вибратор бир кыйла узун жана жоон болчу.

- Муну эмне кылайын? - деп сурады ал.

- Өзүңдү кандыр, а биз карап турабыз. Бул аспаптын жардамы менен бүтүрө аласыңбы?

- Ооба!

- Эң сонун! Анда эмесе башта, бизге эротикалык шоу тартуулачы. Алгач турсаңды чеч, ал таптакыр суу болуп калды.

Алтынай турсасын чечип жатып, кимдир бирөө оор дем алып жатканын кулагы чалды. Эки жылаңач эркектин аны жалдырап карап турушу аны ого бетер дүүлүктүрдү. Баарынан кызыгы, ал эч бир уялган жок.

Ал буттарын эки жакка керип, аласы эркектерге жакшы көрүнгүдөй кылып артка чалкалады. Сандарын бир аз чайпап, алаканы менен жанжерин сылады да, манжаларын аласына тыкты. Анысы сууланышып, ысып чыгыптыр. Экинчи колу менен ал кын тилине вибраторду ыйкады.

- Иштетип койгула! - деди Алтынай.

Жанына бирөө отурганда төшөк чуңкурая түштү, Алтынай шопурду эстөөгө аракет жасады. Ал али жаш, сөөктүү, кең далылуу экенин эстеди. Аспаптын кнопкасын басууга аракеттенип, чекесин бырыштырган анын жүзүн элестетип, Алтынай жылмайып алды.

Жеңил дырылдаган дабыш чыгып, кын тили кошо дирилдей баштады. Алтынай онтоп жиберди.

- Кандай, жакшы боло баштадыбы?

- Абдан, - деп жооп берди Алтынай, шилекейин жутуп.

Көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта анын ар бир сезими курчуп, денесин лаззат толкуну курчады. Ал башын ары-бери чулгуп жиберип, астыңкы эрдин тиштеп, онтоду. Ырахат учкундары терисинин ар бир тешигине сүңгүп кирип бараткансыды. Кан тамырлары чыңалып, оргазмдын оттуу илеби оп тартып кетерине аз калганын кабарлады.

Алтынай килтейген олжогойлору шымдарына батпай зиңкийип, жалындаган көздөрүн өзүнөн алалбай турган эки эркекти көз алдына даана келтирди. Андан да таң калыштуусу, Алтынай сандарына вибраторду кысып, керебетте чалкалап жаткан өзүн да көрдү. Көз ирмемге фотоаппараттын объективин карап отурган ажарлуу кара тору аял эсине түштү. Анын көздөрү Алтынайга кадалды.

Кийинки көз ирмемде ал оргазмдын күчтүү толкунуна кабылып, талмасы кармаган немече артка чалкалап, түпкүчтөй түйүлүп, кыйкырып жатты.

- Экөөбүзгө чыдайсыңбы? - деп сурады Бектур.

- Жок, - деп кыйкырып жиберди Алтынай, анын эмнени айтып жатканын түшүнбөй.

- Менимче, чыдайсың!

Кимдир бирөө анын буттарынын ортосуна тура калып, вибраторду колунан алды. Кимдир бирөөнүн колдору анын сезимтал жерлерин, төшүн сылап, үрптөрүн чойгулайт. Алтынай акыштап, ансайын кыйкырып жатты.

Кимдир бирөөнүн шуудураган кургак алакандары аласында, курсагынын ылдый жагында жүрөт.

- Каалаганың эмне, Алтынай?

- Көрүнүп турбайбы?

- Экөөбүздү тең каала йсың да, туурабы?

- Ооба! - деп кырылдады ал.

Бектур туура эле айтыптыр, аялдын оюн алдын ала билип болбойт. Мурда ушундай нерсе болот деп ал ойлогон эмес эле го.

Кимдир бирөөнүн уятсыз колдору аласына кирип, кын тилин ушалай баштады. Курсактын ылдый жагын ток тартып кеткенсиди. Тылагы жыйрылды. Ал эми жанагы колдор ары-бери ойдолоп, Алтынайды онтоп жиберип тыбырчылоого аргасыз кылды. Аны ким кармалап жатат? Ким карап турат?

Эркек колун тартып алып:

- Аркаңа бурул! - деп буйрук берди.

Бирдеме шылдырай түшкөнсүдү.

Алтынай эч нерсени түшүнгөн жок. Бул буйрук эмнени билдирет?

Кандай абалга турууну сунуш кылып жатышат? Эркектин карылуу колдору аны сандарынан кармап, көмкөрөсүнөн жаткыра баштаганда гана ал эмнени айтып жатканын түшүндү.

- Сонун көчүк ээ, Акылбек?

Кимдир бирөө аны көчүккө чаап койду.

- Кана, тизелеп турчу! - деп буйруду Бектур.

Алтынай таптакыр эркинен ажырап, тигилердин айтканына баш ийди. Анын көчүгүн эки жакка керип, арткы тешигине вазелин сүйкөлгөн манжасын салып жиберишти. Анан арткы тешигине муздак жана жылмышкан бир нерсе урунду. Алтынай апкаарый түштү. Чын эле ага бир маалда экөө киргени жатышабы? Чын эле ага бир маалда эки пенис салганы жатышабы? Ушундай да болобу? Алтынайдын сезимдери ар бир мүнөт сайын курчуп, ал барган сайын дүүлүгүп чыкты.

Кимдир бирөөнүн күчтүү колдору көчүгүн бекем кысты. Ысык жана катуу пенис аласына жылмышып барып, улам жогору жылып арткы тешигинин тушуна барды. Мына сага сюрприз!

- Жок! - деп кыйкырып жиберди Алтынай, чынында бул эксперименттен баш тарткысы келгенине анча ишене бербей.

Мурунку күйөөсүнүн арткы тешигине салам деген аракетинен кийин дайыма оорутуп, баскан сайын ооруксунтчу. Андыктан анын андан аркы аракеттерине ооз ача электе эле каршы болор эле. Бирок азыр анын денеси акылына баш ийбей, башкача болуп жатты. Мүчөнүн башы күч менен басканда, чыңалып турган арткы тешиктин капталдары жумшарып, пенис түбүнө чейин жеңил кирип кетти.

- Ооба! - кубанганынан ыркырап жиберген Бектур бар күчү менен итенди.

Алтынай кыркырап, көзүн жумуп, бул нерсени арсыз алдамчы Медер эмес, айкөл Бектур жасап жатат деп өзүн сооротумуш болду. Олжогой ташагына жеткире мылгыды . Алтынайдын көзүнөн жаш чыкты - ооруганынан же кубанычтан чыкканы белгисиз. Ал ысып, тердеп, калтырап чыкты. Акышы күчөдү.

Бир эркектин колу төшүн мыжыгып, бир колу сандарын кысты. Алтынай аласына тийген вибраторду сезип, жамбашын кыймылдатты. Пенис ыкчам күч менен кирип, кайра чыгып жатты. Алтынайды тылагындагы боштук тынчын алып, ал жакка да килтейген олжогойдун киришин эңсеп турду.

Акыры вибратор Алтынайдын жанжерине такалып, дырылдап иштей баштады. Алтынай онтоп жиберип, артка ийилди. Сыйкырдуу аспап чычкандын ийинин тытмалаган мышыкка окшоп акырын ырылдап, улам тереңдеп кирип баратты. Акыры ал алдыга жүткүнүп, жатын мойнуна барып урунду.

Алтынай тырмактары менен шейшепти апчып, кырылдап, чамгарактады. Мындайды ал мурда көргөн эмес. Ал азыр сезип жатканы ооруксунуу эмес, ырахат экенине, болгону ал мындай ырахатка мурда кабылбаганына ишене албай жатты.

Арткы тешигиндеги пенис вибратор менен бир калыпта кирип-чыгып, алардын ортосун жука гана тосмо тосуп турду. Кын тили ага кошулуп дирилдеп, шейшепке бир нерсе тамчылады.

Алтынайдын караңгылай түшкөн аң-сезиминде бир нече ирет кандым окшойт деген ой кетти, алгач ага пластмасса мүчө киргенде, анан саналуу мүнөттөрдөн кийин, анан кайра.. . Ал санагынан да жаңылып калды. Оргазм буркан-шаркан түшкөн агым сымал баштан-аяк курчап, ширеси куюлуп, денеси лаззатка батып калчылдады.

Бул жосунсуз жоругуна ачууланган мээси жандана түштү. Алтынай анын кара байлооч тагынып, төрт аяктап туруп алып, айбанча бакырып жаткан бул абалын көргөн чогуу иштешкендери менен кардарларынын алайган көздөрүн элестетип күлкүсү келип, эмнегедир өзүн жеңил сезди.

Эротикалык фантазияларынын эң кызык жеринен арткы тешигиндеги мүчө көөп, силкилдеп кетти. Анын болгон кошулуу аппараты бүт бойдон калчылдап, тылагы ай-буйга келбей алкынды. Мүчөнүн башы болушунча терең кирип, түпкүрүнө ысык сперманы түкүрүп таштады. Ошол учурда Алтынай дагы бир жолу бүттү.

Арт жагындагы эркек оор дем алып, колдору менен анын белин таянып катып калды. Вибратор аласынан чыгып шейшепке кулады. Ичине аңыраңдап кирген муздак абадан тылагы жыйрыла түштү. Пенис шалдырап арткы тешиктен чыкты, бирок Алтынай кыймылдабай, бул керемет абалын бузгусу келбей төрт аяктаган боюнча тура берди.

Эркек керебеттен өйдө болду. Алтынай колун созуп анын алигисин кармады. Бул Бектур эмес экенин ал аялдык ички туюму менен туюп турду. Анын:

- Токто, кыймылдаба! - деген үнүн укту.

Анан жабылган эшикти эшиктин дабышы чыкты. Алтынай бутун жерге салаңдатып, керебеттин четине отурду. Көзүндөгү байлоочту жулуп алып, айланасында эмне болуп жатканын көргүсү келди. Бирок ал андай кылган жок жана ордунда телмирип отура берди.

Бир нече мүнөттөн кийин эшик ачылып, кимдир бирөө керебетке басып келди да, анын башындагы жибек моюн орогучту чечти. Көздөрү жарыктан уялып, бир саамга ача албай турду, ачканда калың халат кийип мыйыгынан жылмайып маңдайында турган Бектурду көрдү.

Бектур керебеттин четине отура калып, Алтынайды ийиндеринен кучактап, оозунан өптү. Ошондо гана бул алардын алгачкы өбүшүүсү экени Алтынайдын мээсине жетти.

6 - бөлүм

Алтынай тепкичтен түшүп келе жатканда почта жашигине кат түшкөнүн байкады. Ал эшикке келип, тыкыс күрөң пакетти алды. Өткөндөгүгө караганда ичкерээктей көрүнөт. Улутунуп алган Алтынай ашканага жөнөдү.

Бектур менен өткөргөн түндөн бери ал өзүн мас болгон кишидей сезип жатты. Алсырап, башы тумандайт, алкоголдук уулануудан эмес, жаңы таасирлердин көптүгүнөн жана сексуалдык аша чаап кетүүдөн. Жумуш күнүнүн аягына чейин эптеп чыдап отурду. Үйүнө келгенден кийин телевизордун маңдайында олтуруп көзү илинип кетиптир. Керебетке араң жетип кулаган ал он саат катар уктады. Ошол эле көрүнүш эртеси да кайталанды. Анткен менен эртең менен эрте будильник шыңгырай электе эле туруп, өзүн жеңил жана сергек сезип калганын байкады.

Жума күнүнө ал толгон-токой иштерди болжогон: жооптуу иштин сотто каралышы, камсыздандыруу компаниясынын кызматкерлери менен жолугушуу, кардарларга кеңеш берүү.

Кофе дайындап жатып, болбой эле үстөлдө жаткан конвертти карап алат. Аны таптакыр байкабай койоюн десе эрки жетпейт, бирок азыр эс ала турган убак эмес экенин да унутпайт.

Бектур менен болгон окуя аны кубандырып да, кайгыртып да жатты. Ал болуп көрбөгөндөй ырахат алды, бирок Бектур менен эмес, анын шопуру менен жатканына кыжыры кайнады. Бектур өзү кантип кумарын кандырганы ал үчүн табышмак бойдон калды.

Ошол таң калыштуу жолугушуудан кийин аны дагы башка суроолор беймаза кылып жаткан. Эмне үчүн көзүндөгү байлоочту алып таштоого эрки жетпегенин түшүнө албайт. Биринчи жолу акыл-эси ага баш ийбей, Бектурдун сексуалдык фантазиялар жөнүндө айтканына жетеленди. Анын азгырган сормо сазына белчесинен батып жана андан чыгууга аракет кылбаганы абдан тынчсыздандырды.

Бектурдун ресторанда айткандарына жана ээрчитип барган бөлмөсүндөгү абалга караганда, мындайды ал биринчи эле ирет жасап жатпаганы айдан ачык эле. Ага чейин ал жакта толтура аялдар болгон чыгар. Жана алардын баары анын сыйкыр көздөрүнүн азгырыгынан чыга алган эмес. Кызык, алардын канчоосунун көзүн таңып, шопуру менен жатууга көндүрдү экен? Же аларды бир маалда эки эркек кандырды бекен? Ал учурда кандай сексуалдык оюнчуктар колдонулду экен?

Алтынай ичиркенип алды, оозу кургап чыкты. Ал муздаткычтан апельсин ширесин алып, эки ууртап ичип алды да, кружкага кофе куюп, үстөлгө отурду. Конверт анын көзүн кычыштырып жатканынан, ал аны үстөлдүн аркы четине түртүп салды. Пакетте беш-алты эле кат бардай.

Алтынай кофе ичип бүтүп, бүгүнкү күндүн программасына жараша кийинүү жана жасануу үчүн уктоочу бөлмөсүнө бет алды. Ал кара көк күрмөнү тандады. Анан халатын чечип таштап, катаал юристке айлана баштады.

Алтынайдын сексуалдык төңкөрүштөргө кызыгуусу тараган жок, бирок бир аз дем алып, кийинки жолу кандай тамак жээрин чечкенче курч тамактардан убактылуу напсисин тыя туруу зарыл экенин түшүндү.

Өзүнүн оюндары менен Бектур анын аң-сезимин козгоп койгон болсо да, Алтынай сексуалдык чыныгы билермандар үчүн кандай тамактар бар экенин жана алардын кайсынысын заказ кылышты али жакшы билбейт. Жашоосунун интимдик жагына көпкө көңүл бурбай жүрө берип, акыркы убакта жолуккан адамдары кумарын кандыруу үчүн кандай гана ойдо жок нерселерге барарын билгенде төбө чачы тик турган. Жок, ал өзүн кайра оңдоду, сексуалдык жактан мээси айлангандарды ал мурда деле жолуктуруп жүргөн. Буга эң сонун мисал баягы шаар четиндеги мейманканада Медер көңүл ачып жаткан сүйкүмдүү трансвестит. Мындан ашкан сексуалдык фантазия Алтынайдын оюна да келмек эмес: бул эргул дене кумарын кандыруу үчүн аялдарча кийинип, шыйрактарындагы жүндөрүн кырууга, бетин бойоп, кийме чач кийүүгө чейин барган.

Алтынайдын өзүнүн каалоо-талаптары аныкына салыштырмалуу жупунудай сезилди. Бирок ал аларга анчалык көңүл бурбагандыктан ошондой сезилиши да мүмкүн эле. Анткен менен анын акыркы кылык-жоруктары аны толук канааттандырып, толкундантты жана андан аркы тажрыйбалардан баш тарткысы келген жок. Алдыда эмне күтүп жатканын ким билсин?

Ушуларды ойлогон Алтынай күрмөнү кийип, күзгүгө каранды. Эки күндөн бери киртийип турган көздөрү азыр нурданып жалжылдап калыптыр.

- Элүү миң - жана биз баарын ашыкча ызы-чуусуз, өз ара бүтүрөбүз.

- Бирок бул өтө эле чоң сумма да!

- Анда мен ишти сотко өткөрөм да, силер бүтүндөй эл-журттун алдында ашкереленесиңер.

- Антип бизди коркута албайсыз! Менин кардарым өз алдында кылдат териштирүү жасап, коопсуздук чараларын күчөттү жана шаймандарды талапка толук жооп бергидей абалга келтирди.

- Ал андай кылбаса, жөлөкпулдун суммасына карабастан, мен бул ишти сотко тапшырмакмын, - деди Алтынай - Эсиңерде болсун, компания өз аброюн жоготуп алуу коркунучу алдында турат. Шаардагы көп кабаттуу турак-жайларды куруучу компания өз кызматкерлеринин коопсуздугуна кайдыгер караганы тууралуу коомчулук билип калса, алар кардарларынын коопсуздугуна да үстүртөдөн карайт деген ой туулушу мүмкүн. Бул кырдаалды атаандаш компаниялар сөзсүз пайдаланат.

- Жыйырма беш миң!

- Бул күлкү келерлик сумма. Сөз ачык эле кайдыгерлик жөнүндө болуп жатат. Менин кардарым бейтапканада бир жылдан ашык жатты. Силер айтып жаткан сумма кырсык болбогондо анын ушул мезгилдин ичинде таба турган кирешесин да жаппайт, анын короткон чыгымдарын, денесинин сыздап ооруганын айтпай эле койоюлу.

- Башка сунуштар болбойт, бул биздин акыркы сөзүбүз!

- Эң сонун! - Алтынай тизесинде жаткан папканы ала коюп, портфелине салды да, ордунан турду. - Сот залында көрүшкөнчө, коллега!

- Отуз, - "Заман" камсыздандыруу компаниясынын өкүлү Асан Каниметов Алтынайды жеп жиберчүдөй карап, сүзүп жиберчүдөй болуп омуроолоду.

- Мени узатам деп убара болбоңуз! - деген Алтынай эшик жакка басты.

- Кырк! - деп кыйкырды артынан Асан.

Тынчтык келишимдери бир чети покер оюнуна окшоп кетет, бирок андан айырмаланып карталары ачык болот. Алтынай калп анткорлонгонду жакшы билет. Ал бөлмөнүн эшигин ачып, кадамын жайлатпастан, коридорго чыкты. Тиги толмооч неме ордунан ыргып тура калып, артынан чуркады.

- Кырк беш! - деп кыйкырды ал.

Алтынай лифтке кирип, кнопкасын басты да, артын карады.

- Асан, бул менин акыркы сөзүм! Макул болуңуз же ушуну менен бул сөздү токтотолу.

- Болуптур, шайтан алгырдыкы десе! Мен сиздин шартыңызга макулмун. Бирок мага биздин макулдашууну бир жан билбейт деген жазуу жүзүндө кепилдик бериңиз. Макулсузбу?

- Мен акчаны кепилдикти сизге жеткирчү кишиден алгым келет, - деди Алтынай.

- Аласыз.

Алтынай күлүмсүрөп ага колун сунду:

- Сиз менен иш алып баруу абдан жагымдуу, Асан!

Анын колун кыскандан кийин Алтынайда балыкты кармап алгандай сезим калды. Бирок келишим анын купулуна толугу менен толду. Кардары жыйырма беш миңге да ыраазы болчу, Алтынай болсо ал сумманы эки эсе көбөйтүүгө жетишти.

Ал машинесиндеги электрондук саатты карады. Саат кечки беш болуп калган, кеңсесине кайтып баруунун кажети жок. Ал кардарына телефон чалып, жакшы жаңылыкты сүйүнчүлөп, аны кубандырып койду да, үйүнө келди.

Ийгиликтүү келишимди белгилеп коюу керек эле. Бирок ийгилиги менен бөлүшкүсү келген тааныштарынын баары чет жакка чыгып кетиптир. Эрмек унаалардын жаңы партиясын алып келүү үчүн Германияга кеткен. Бул абдан өкүнүчтүү, же болбосо аны менен төшөктө бирге өткөргөн убактысы анын бүгүнкү мыкты аткарган жумушу на татыктуу сыйлык болот эле. Эрмек менен акыркы жолугушканын эстегенде аласы ысый түштү.

Ал машинесин короосуна токтотуп, үйгө кирди да, ашканага барып, ийгилигин белгилөө үчүн бир бөтөлкө шарап ачты.

Үстөлдүн үстүндө аны үңүрөйө карап, күрөң пакет жатат. Алтынай аны ала коюп, бурчун айрып ачып, ичиндеги каттарды үстөлгө төктү. Ал ойлогондой эле ичинде беш кат бар экен.

Бир бокал муздак шарапты ичип, аны кайра толтурду да, каттарды окуш үчүн үстөлгө отурду. Биринчи кат бул жашоодо жалгыз түгөйүн издеген, жалгыздыктан жапа чеккен эркектен келген экен.

Экинчи каттын мазмуну да ошого окшош болуп чыкты. Ага тиркелген сүрөттө, орто жаштагы жүдөгөн кашка баш киши муңайым карап турат.

Алтынай шараптан ууртап, үчүнчү конвертти ачты.

"Салам, бейтааныш айым! Сага жубайлар жазып жатат. Таң калып жатасыңбы? Мындай вариант сага ылайык келбесин билебиз, ошентсе да бул катты таштанды салган себетиңе ыргытууга ашыкпа. Сен сонун мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жатканыңды билбей жатасың го деп ойлойбуз. Ойнош издеп жүрөм деп жазыпсың. Эмесе, мен үйбүлөлүү эркекмин жана сага ойнош боло алам. Мен сенин бардык эңсөөлөрүңдү орундатам, ал эми аялым секс чеберчилигинин көмүскө сырларын ачып, сени таң калтырат. Экөөбүз менен бир төшөккө жатканда гана сен чыныгы ырахат деген эмне экенин түшүнөсүң. Бул сен үчүн жаңы тажрыйба болот. Биз бул дүйнөгө бир эле жолу келет эмеспизби! Бизге телефон чал, анан биз сага накта сексуалдык майрам уюштуруп беребиз. Арслан менен Роза".

Катка тиркелген сүрөттө жылмайган жубайлар: чытыраган төштөрүн көтөрө албай айрылып кетчүдөй болгон кочкул кызыл купальникчен узун бойлуу ак жуумал келин менен анын эмчек кабына бир колун салган кара тору эркек турат.

Алтынай сүрөттү жийиркене ыргытып ийди. Чарчоону билбей секстин артынан сая түшкөн бул түгөйлөр ага такыр жаккан жок. Анткен менен кулактандыруусуна келген жооптордун биринчи топтомундагы мазмуну ушуга окшош дагы бир кат эсине түштү. Ал тепкич менен шашып чуркап чыкты да, шкафтын жогорку текчесин аңтарып, керектүү катты тапты, керебеттин четине отуруп алып, аны окуй баштады.

Сексуалдык фантазияларым жок деп Бектурга айтканда ал калп айткан эмес. Мурда анын башы жалаң гана юриспруденция менен алек болгон. Ал эми азыр, анын ичине шайтан киргенден кийин ал керебетке жатып, көздөрүн жумду да, бирөөнүн күйөөсү менен анын аялын каратып коюп кошулуп жатканын элестетти. Алардын үйүнүн босогосун ушул арам оюу менен кантип аттайт? Жубайлардын алдында кийимдерин чечип жатып өзүн кандай сезет? Жубайлардын ак төшөгүнө жатып, күйөөсү аялынын көзүнчө аны сылай баштаганда кантет? Ал учурда аялы да чечинеби?

Алтынайдын жүрөгү түрсүлдөп согуп кирди, жашиктен дагы бир катты алып чыкты. Ага тиркелген сүрөттө табышмактуу кара тору аял "Сен мени каалап жатасың, ошондойбу?" деп ага суроолуу тигилет.

Алтынай телефонду алып, Самат менен Гүлайдын катында көрсөтүлгөн номурду терди. Трубканы экинчи гудоктон кийин алышты, кубулжуган аялдын үнү:

- Алло! - деди.

- Бул Гүлайбы?

- Ооба.

Алтынайдын жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй болуп баштагыдан да катуу сого баштады.

- Мен гезитке кулактандыруу бердим эле. Силер мага кат жазгансыңар.

- Саламатсызбы! Сиздин үнүңүз абдан жагымдуу экен, - деп кубанып кетти Гүлай. - Бизге телефон чалганыңызга кубанычтамын.

- Мен жолугайын дедим эле.

- Абдан жакшы болот.

- Билесизби, маселе эмнеде.. . Менин бул иштер боюнча тажрыйбам жок, мен буга чейин эч качан мындай ишке барган эмесмин. Жөн эле сүйлөшүп отурсак болобу?

- Албетте! Биздикине келбейсизби? Бир бөтөлкө шарап ичип, сүйлөшүп отурабыз, жакшылап таанышабыз, кокус бир нерсе жакпай калса, таарынышпай эки жакка тарап кетебиз.

- Мен макулмун.

- Жакшы. Сиз качан келе аласыз?

Алтынай өзүн тынчтандырып терең дем алып алды. Ага бейтааныш аялдын үнү да, алдын ала макулдашкандары да жакты.

- Бүгүн кечинде барсам кандай болот?

- Эң сонун! Саат жетилер сизге ылайыктуубу? Биздин даректи жазып алыңыз. Биз Аламүдүндө жашайбыз.

- Мен бул районду жакшы билем.

- Баса, сиздин атыңыз ким?

- Алтынай.

- Сизди чыдамсыздык менен күтөм. Көрүшкөнчө!

Алтынай калтыраган колдору менен телефонду үстөлгө койду. Денеси ысып чыкты. Баарын туура жасап жатканына көзү жетип турду. Сексуалдык жүрүшү аны кайда алып барар экен? Өтө алыс кетип калып, башын жоготуп албаса болду.Гүлай менен Самат калың бак менен курчалган заңгыраган кенен үйдө турушат, үйлөр бири-бирине тыкыс жайгашкан бул райондо мындай үйлөр чанда кездешет.

Машинесин токтотконго ылайыктуу жайды эптеп таап, Алтынай аны кулптады да, ага керектүү үйдү көздөй бет алды. Тиш догдурдун кабинетине кирип бараткан тиши ооруган адамдыкындай жүрөгүн өйүгөн сезим аны ичинен бушайман кылып жатты. Коркуу сезимине мазохисттик таттуу сезим аралашты.

Ал төшү ачык жеңил кызыл көйнөк, бийик такалуу кызыл туфли жана көйнөгүнүн ичинен "Ла-Перла" фирмасынын ак тордолгон эмчек кабы менен ак турса кийген.

Калың бадалдардын ортосундагы жыгач кашаадан кирип, бакты аралап өткөн бир аяк жол менен үйгө жетип, сырткы эшиктин коңгуроосун басты.

Эшикти тизесине жеткен кара көйнөкчөн орто бойлуу аял ачты. Анын көздөрү көгүш, мурду бир аз теңирекей, бөрсөйгөн эриндери сүйкүмдүү тегерек жүзүнө көрк берип тургансыйт. Узун кызгылт чачын артына байлап алган.

- Гүлай, - деп ал коногуна колун сунду. - А сиз, менимче, Алтынайсыз го? Көнбөгөндүктөн бир аз апкаарып жатасызбы? Эч нерсе эмес, көнүп кетесиз. Кириңиз!

- Рахмат. Сиз абдан кичи пейил экенсиз, - деди Алтынай.

Ал үйдүн кожейкесинин артынан ээрчип узунунан кеткен, кенен бөлмөгө кирди. Бөлмөнүн дубалдары аппак, полго жашыл килем төшөлгөн. Дубалда илинген картиналар бөлмөнү жандандырып, ортодо турган чакан үстөлдүн эки жагына коюлган күңүрт жашыл дивандар менен шайкеш келет. Дагы бир чоңураак үстөл отургучтары менен бакты караган терезенин жанында турат.

Дивандардын бирөөндө отуз беш жаштардагы узун бойлуу ак жуумал эркек көк көйнөк жана ак шым кийип отурат. Топчулары чечилген көйнөгүнүн көкүрөгүнөн коюу түгү көрүнөт. Анын бети чап жаак, кара көздөрү жандуу, мейман айымды карап жылмайганда эки бетинде уячалар пайда болду.

- Самат, - деди ал ордунан туруп, Алтынайга кол берип. - Бир нерсе ичкиңиз келеби? Кызыл шарап куяйынбы же андан да күчтүүрөгүнөнбү?

Бир бөтөлкө кызыл шарап үч бокал менен үстөлдө турган, аны байкай коюп Алтынай:

- Шарап куя бериңиз, - деди.

Самат бөтөлкөнү ачып, бокалдарга шарап куйду.

- Олтуруңуз, - деп Гүлай шарап куюлган бокалды Алтынайга узатты. Өзү анын каршысындагы диванга олтуруп, мындай деп кошумчалады: - Мындай кырдаалда эч болгон эмесмин дебедиңизби. Кабатыр болбоңуз, баары жакшы болот. Бир аздан соң баары өз нугуна түшөт.

- Мен бул айтканыңа кошула албайм, - деп каршы болду күйөөсү. - Менимче, толкундоо жоголбойт, ал эми өзүңдү чындап бактылуу сезиш үчүн сага эмне керек экенин чечүүгө кайрат керек. Жана бул касиет тайманбас, эр жүрөк адамдарда гана болот, ошондойбу? - Ал буттарын учкаштырды, жыңайлак буттарына жеңил сандал кийип алыптыр. Самат Алтынайды карап, жарк эте жылмайды да: - Мен сиз менен учурашып койоюн деп гана бул жакка келгем. Гүлай экөөңөргө жолтоо болбоюн, өзүңөрчө кенен сүйлөшкүлө, - деп ордунан турду.

Ал салаалары менен коюу чачтарын жиреп артка сылап, бир саамга мейман айымды карап туруп калды. Алтынай анын колдору шадылуу, жумшак, манжалары узун жана кам көрүлгөн экенин байкады. Алтынайды баштан-аяк сыдыра карап туруп, анын ичиндеги бардык сырларын билип алгандай туюлду. Алтынай дайыма өзүнө-өзү ишенген, бардык нерсе колунан келерин билген эркектерди жолуктургандай болуп, өзүн оңтойсуз сезе түштү. Анын уялганын байкаган Самат кайрадан ажарлуу жылмайып, бокалын көтөргөн бойдон коридорго чыгып кетти.

Анын алыстап бараткан кадамдары угулбай калганча күтүп туруп, Алтынай:

- Мындай мамиле менен алектенгениңерге көп болдубу? - деп сурады.

- Бир жарым жылдай болуп калды. Анын баарын өзүм баштадым.

Үйдүн кожейкеси туфлилерин чечип, буттарын бүгүп, жайланышып отурду.

- Мен Саматты сүйөм жана аны жоготуп алуудан абдан корком. Бир кезде биздин үйбүлө бүз менин айымдан бузулуп кала жаздаган.

Алтынай шараптан ичип, бир аз өзүн жайлуу сезе түштү.

- Эмне болду эле? - деп сурады.

- Бул узак окуя, аны айтып сизди зериктирип жибербейин. Эмнеден улам башталганын гана бир-эки сөз менен айтып берейин. Сыягы, бул сезим менде көп жылдар бою бугуп жатса керек, мен аялдарга болгон тартылуумду айтып жатам.. . Болгону мен жаш кезимде аларга анча көңүл бурчу эмесмин. Курбуларымдын кучактаганы, колун тийгизгени абдан жагар эле. Бирок сексуалдык ырахат алып жатканымды билчү эмесмин.

- Анан эмне болду?

- Мен кесибим боюнча дизайнермин. Фирмалык белгилерди даярдайм. Ошентип бир жолу жумушум менен заказ берген аялдыкына барып калдым, анан ал мени азгырып алды.

- Кызык экен! Кененирээк айтып берсеңиз!

- Баары эң жөнөкөй: ал мени карап, "Мени менен төшөккө жаткың келеби?" деп сурады. Мен эмне деп жооп береримди билбей селейген бойдон кеңседен чыктым. Бирок укмуш таң калыштуу сунуш жөнүндөгү тымызын ойлор мени беймаза кылып жүрдү. Ал аял абдан татынакай болчу, шыңга бойлуу, чырайлуу, жарашыктуу кийинген. Анын кеңсеси үйүндө эле. Кийинки жолугушууда мен ал жөнүндө тынбай ойлоп жүргөнүмдү айттым. Анан он мүнөткө жетпей биз анын төшөгүндө жатып калдык. Ал мага мен буга чейин эч билбеген, өзгөчө сезимдерди тартуулады. Жаңы таасирлерден акылымдан адашып кала жаздадым, жин тийгендей эле болдум.

- Чын элеби? Ал тажрыйба сизди ушунчалык катуу толкунданттыбы?

- Ооба. Улам эле аларды кайра башынан кайталагым келе берчү. Мен бул жаатта нысапсыз, тойбос болуп чыга келдим, лесбиянкалар барчу барларга барып, ар ким менен ой келди жата баштадым. Бирок таң калчу жери, аял менен болгондон кийин сөзсүз эркекти самап чыкчумун! Саматтын айласын кетирип бүттүм, кээде ал босогону аттары менен эле басып жыгылам. Бул укмуш эле нерсе болгон!

- А башка эркектердин артынан чуркаган жоксузбу?

- Жок. Самат мени толук кандырчу. Сизге дагы шарап куяйынбы? - Гүлай өйдө болуп, меймандын бокалын толтурду. - Мен төшөк кумарынан кубат алып, жанар тоодой болуп буркан-шаркан түшүп кайнап, түтөп жүрдүм. Самат эч нерседен күмөн санаган жок, бирок бир жолу жумуштан эрте келип калып, бир сары чач аял менен төшөктө жатсам үстүбүздөн чыкты.

- Анан эмне болду?

- Ажырашуу маселеси козголду. Бирок Самат бардык маселебизди чече турган сунуш жасады.

- Эми азыр баары жайындабы?

- Азырынча жайында. Экөөбүзгө тең секс жагат, ансыз жашоо да кыйын. Бул маселенин жакшы жакка чечилишине экөөбүздүн ашкан сексуалдуулугубуз да себеп болду окшойт. Экөөбүздүн бирөөбүз жөнөкөй адам болгондо, мүмкүн башкача болмок.

Үйдүн ээси өзүнүн бокалына да шарап куйду.

- Биз жубай болуп калуу менен бирге эле курч таасирлерди алып жатабыз. Бул маселенин бир аз башкачараак чечилиши, бирок секс үчүн эрежелерди эч ким орноткон эмес да, туурабы?

- Мен да ошондой деп ойлойм, - деп Алтынай анын айтканын колдоду.

- Эми сиз жөнүндө көбүрөөк билсем дейм. Эмне үчүн "Тагдырлаштар"га кулактандыруу бердиңиз?

Гүлай Алтынайга улам көбүрөөк сүйлөшкөн сайын жага баштады. Анын ачыктыгы жанга жагымдуу эле. Андыктан ал да эч нерсени жаап-жашырбай, ачык жооп берүүнү чечти:

- Билесизби, Гүлай, мен мурда секске анча көңүл бурбай, карьера менен гана алектенчүмүн. Өзүмдү үйбүлөлүк турмушта бактылуумун деп эсептечүмүн. Бирок бир жолу күйөөмдү төшөктө. . . башка эркек менен кармап алдым!

- О Кудай! - деп жиберди Гүлай.

- Ал трансвестит экен.

- Сиз тамашалаган жоксузбу? - деп каткырып күлдү Гүлай.

- Жок, чын айтып жатам. Ал башына кара кийме чач, кырылган бутуна кара чулки кийип алса, сулуу аялдай эле көрүнүп калат экен.

- Сиз үчүн бул чоң сокку болсо керек. Мен түшүнүп турам.

- Ооба, бирок, чынын айтсам, гезитке кулактандыруу беришиме бул окуя түрткү болгон жок. Жаңы таасирлерди алгым келди. Бир нече жума мурун менин денемде уктап жаткан сексуалдуулукту ойготкон бир эркек менен тааныштым. Мен көп нерседен куру калганымды түшүндүм жана аларды кууп жетүүгө шашылдым. Бул кылганым туурабы, сиз кандай дейсиз?

- Албетте! Толтура кат алсаңыз керек, ээ?

- Ооба! Негизинен эркектерден - айрымдары жалгыз бой, кай бирлери өздөрүн секс жаатында чебер устамын деп эсептешкендер. Алтургай кээ бирөөлөрү мага жыныс мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн да салып жиберишиптир, аларды көрүп эле акылынан айнып калат деп ойлошсо керек.

- Мына сага тамаша! Бизге чалганыңызга чын эле кубанычтамын.

Алтынай өзүн абдан жайлуу сезип калды.

- Мен да өзүмдү сиздердикинде абдан жакшы сезип отурам. Сиз мага кандайдыр бир өзгөчө таасир этип жатат окшойсуз.

- Кеп анда деле эмес, - деди Гүлай күлүмсүрөп. - Бар болгону биздин ортобузда табигый байланыш түзүлдү. Сыягы, биздин жаратылышыбыз окшош болсо керек.

- Силердин оюнуңардын кандай эрежелери бар? - деп сурады Алтынай. - Алар адатта кантип башталат?

- Сиз эмнени айтып жатасыз?

- Эгер мен сиздин күйөөңүз менен жатам деп чечсем, эмне кылышым керек?

Алтынайдын жүрөгү түрсүлдөп согуп кирди.

- Бул жөнүндө кабатыр болбой эле коюңуз! Башкача айтканда эмне кылам десеңиз өз эркиңиз. Бирок бир шарт менен: күйөөм менен боло турган интимдик жолугушууңузга мен катышам. Биз бири-бирибизден эч нерсе жашыргыбыз келбейт. . .

- Сизге бирөө жарым келгенде сиздин күйөөңүз дагы. . .

- Албетте!

- Сиз жөн эле карап турасызбы?

- Ооба, - деп Гүлай бир аз ишенимсиз жооп берди. - Билесизби, ушул убакка чейин менин көзүмчө Самат менен болгон кыздардын бирөө да лесбиянка эмес экен. Мүмкүн эгер кимдир бирөөдө мага кызыгуу жаралса. . .

- Мен аялдар менен жакын мамиледе болуп көргөн эмесмин, - деди Алтынай Гүлайдын жалжылдаган көздөрүнөн кусалыкты байкап. - Айтмакчы, эки эркек менен бир маалда болгом. Бирок ага өзүм да акырына чейин ишене албайм.. .

- Бирок сизди бул нерсе чочулатпайбы?

- Жок! - Алтынай бокалындагы шараптын калганын шыпкап ичти.

Шарап башына чыгып, мас боло түшкөнүн байкады. Арийне, анын башын шараптан башка да көп нерселер айландырып жаткан эле.

- Самат менен да сүйлөшкүңүз келеби? - деп сурады Гүлай.

- Жок, ал мага бир көргөндө эле жакты.

- Ишенип койуңуз, ал мыкты ойнош!

- Андай экенин өз көзүм менен көрсөм болот эле, - деди Алтынай.

- Эң сонун! Анда бир гана маселени тактап алышыбыз керек.

- Кандай маселени?

- Качан жана кай жерден жолугушарыбызды.

Алтынайдын жүрөгү көкүрөгүнөн чыгып кетчүдөй болуп, дүкүлдөп чыкты. Муну айтуу оңой, иш жүзүндө кандай болор экен? Анын толкунданып жатканын байкаган Гүлай:

- Сиз үйүңүзгө барып, баарын дагы бир сыйра жакшылап ойлонуп көрбөйсүзбү? Келерки жумада бизге телефон чалыңыз, ошондо макулдашабыз.

- Жок, - деп Алтынай бул сунушту чечкиндүү четке какты. Ал өзүнө эмне керек экенин жакшы билет жана оюндагысын ишке ашырууну артка жылдыруунун кажети жок деп ойлоду. - Билесизби, Гүлай, үйгө баргым келбей турат. Эгер каршы болбосоңуз, азыр эле ишке киришсекпи дедим эле. Экөөбүз маңдай-тескей отуруп, сырдашкандан кийин, буга көңүлдөнүп калдым окшойт жана сиздердикинде эле калгым келип жатат.

- Абдан жакшы! Чечкиндүү айым менен иш алып барган кандай сонун!

- Чечкиндүүлүк жумушумда көп жардам берет. Жеке турмушта да демилгени өз колуңа алыш керек тигине жакындан бери көзүм жетти. - деп Алтынай маектешин карап, эмне дээр экен деп күтүп туруп калды.

- Жакшы. Анда мындай кылалы. . . - деп Гүлай саатты карады. - Дагы он мүнөт ойлонуңуз. Эгер айнып кетсеңиз, анда кете бериңиз. Андай болбосо, түз эле уктоочу бөлмөгө келе бериңиз. Ал экинчи кабатта, тепкичтен чыкканда сол жактагы экинчи эшик. - Гүлай ордунан турду. - Биз сизди күтөбүз.

Ал Алтынайга жылмая карап, колунан кыса кармап койду да, бөлмөдөн чыгып кетти. Бир аздан соң анын тепкич менен көтөрүлүп бараткан дабышы угулду.

Алтынай ордунан туруп, саатты карады: тогузга жыйырма мүнөт калыптыр. Ал терезеге келип, үйдү тегерете курчаган жашыл бадалдарды карады. Кулактары чуңулдап жатканы менен өзүн жайлуу сезип жатты.

Ал Эрмекке жолугардын астында да өзүн дал ушундай сезгенин эстеди - өзүнө ишенимдүү, тынч, бирок таттуу сезимдерди алдын ала сезип бир аз толкунданып турган. Өзүнүн тагдырын өзү чечкени ага жакты, бул сезим аны дүүлүктүрдү. Мүмкүн толугу менен эркектин жетегинде болгон мурунку сексуалдык жашоосунда дал ушул нерсе жетишсиз болгондур. Эми ал башка жолду тандап алды жана антүүсүнө эч ким таасир эткен жок.

Ал кайрадан саатты карады. Сегизден кырк тогуз мүнөт өттү, бөлмөдөн чыгып, тепкич менен өйдө көтөрүлүп, эртеби-кечпи акыры боло турган нерсеге барууга убакыт жетти. Чынында ал Саматты көрөөрү менен бул жерде калам деп чечкен. Гүлайдын алар менен бир бөлмөдө болору да анын каалоосун азайткан жок, таң калыштуусу Алтынай эч бир уялып, өзүн өзү жемелеген жок.

Алтынай чечкиндүү кадам шилтеп, бөлмөдөн чыкты да, экинчи кабатка көтөрүлдү. Коридор менен бир нече кадам жасаган соң эшиги ачык турган уктоочу бөлмөнү көрдү. Бөлмөнүн чоң терезелеринен батып бараткан күндүн кызгылт нурлары чачырап турат. Алтынай ичкери кирди. Ал дубалында майда гүлдүү обой чапталган чакан бирок жайлуу бөлмө экен, ортодо жабуусу сыйрылган кенен эки кишилик керебет, эки башында эки кызгылт лампа турат, пардалар да кызгылт түстө.

Самат башына эки жаздык жазданып, белинен ылдый кызгылт шейшеп жамынып, керебетте жылаңач жатыптыр. Гүлай анын аяк жагында кара атлас ич кийим менен денесине түспөлдөш чулки кийип отурат. Ал магдырап, күйөөсүнүн шейшепти тиреген пенисин сылагылап жатат.

- Дагы бир жолу кош келиңиз! - деди Самат.

- Абдан жайлуу жайланышып алыпсыз, - деди Алтынай.

- Өзүм каалагандай жашоого аракеттенем, - деди Самат.

- Душка түшпөйт белеңиз? - деп сурап жылмайып койду Гүлай Алтынайдын артынан эшикти жаап жатып.

- Үйдөн чыгарда жуунгам. Мага көйнөгүмдү чечкенге жардамдашып койосузбу?

- Жан дилим менен, - деп Гүлай ордунан ыргып тура калды, бутундагы туфлиси жок анын бою бир кыйла кыскараак боло түшүптүр.

Алтынай ага далысын салып турду. Гүлай эптүү кыймылдап көйнөктү чечип жиберди эле, ал шыпырылып барып полго түштү. Кызык, - деп ойлоду Алтынай ошол учурда - мындай нерселер бул бөлмөдө көп болот болду бекен? Ал көйнөгүнөн аттаганда Гүлай аны жерден алып, отургучка койду.

- Сиздин көйнөгүңүз кармаганда абдан жагымдуу экен, - деди ал. - Мыкты жибек кездемеден тура! Чулкиңизди чечпей эле коюңуз, ошондо бир топ сексуалдуу көрүнөт.

- Мага жакын келип, жаныма отуруңуз, - деди Самат конок айымга.

Ал керебеттин кырына отурганда Самат тизелерин сылады.

- Сиздин териңиз да баркыт сымал назик экен!

Алтынай унчукпастан ага бурулуп, бетинен сылады да, эриндеринен кумарлана өөп-өөп алды. Экинчи колу менен ал Саматтын түктүү төшүн сылады.

- Сиздин эмчектериңиз аябай сонун экен! - деди Гүлай.

- Керемет эмчектер экен! - деп аялынын айтканын коштоду Самат, тордолгон эмчек каптан куюлуп турган эмчектерге колун тийгизип, алардын бирөөнү алаканына кысты. Андан кийин ал Алтынайды ийиндеринен кучактап өбүш үчүн өзүнө тартты.

Анын тили оозуна киргенде эриндер чапталыша түшүп, Алтынай дүүлүгүп чыкты. Буга чейин Гүлай экөөнүн чечилишип сүйлөшүп отургандары анын дене кумарын козутуп койгон жана эркектин колу денесине тиер замат ал от койгондой дүрт этип тутанып кетти. Аласын ток тарткансыды. Эси эңгиреген Алтынай шейшепти сыйрып жиберип, Саматтын ысык, жылмакай, жоон жана узун пенисин алаканына кысты. Самат онтоп жиберди да, Алтынайдын аласына колун салып, кын тилин сыйпалады.

- Мен сени баштан-аяк жалап чыккым келип жатат, - деп шыбыраган Самат эриндеринен ары кулагын өпкүлөй баштады. Анын салаалары Алтынайдын нымдуу аласына кирип барды.

Эми Алтынай онтоп жатты, төшүн такаган Самат анын эмчек кабын ылдый тартып, солкулдаган ийиндерин, мойнун, эмчектерин алмак-салмак өпкүлөдү. Алтынайдын денесин өрт каптап, титиреп чыкты.

Самат анын колдорун эмчек каптын тартмаларынан бошотуп, чалкасынан жаткырды. Чыдамы кетип, эңсөөсү чегине жеткен Алтынай Саматтын андан аркы аракеттерин күтүп унчукпай жатып калды. Анын колдору курсагын сылап барып, сууланышкан аласына жабышкан турсасына жетти. Самат манжаларын жыттап:

- Кандай керемет! - деди.

Анын көздөрү Алтынайдын тирсийген үрптөрүнө кадалды. Аларды өпкүлөп, учун кызарта алмак-салмак соруп жатты. Анан бир саамга өйдө боло калып, аялдын керилип жаткан келишимдүү мүчөлөрүн бир карап алды да, күңгүрөнө онтоп алды. Бул үндөн Алтынайдын кын тили төөнөгүч менен сайгансып сайгылашып кетти.

Самат Алтынайдын оң эмчегинин мала кызыл жумшак үрпүн чойгулап, тиштегилеп жатты. Бир колу менен анын аласын мыжыгып, экинчи колу менен сол эмчегин кармалады. Алтынайдын аласынан сызылып чыккан суусу сандарынан жылжып агып баратты.

Алтынайдын денеси силкинип, кын тили дирилдеп чыкты, тылагы жыйрыла түштү. Бул кылганым туурабы же туура эмеспи деп ыргылжың болгон ойлору кумар отуна жалбырттап күйүп жок болду.

Самат болсо анын ийкемдүү, ысык денесин өпкүлөгөн сайын кумарлуу ыркырап, бышылдап-күшүлдөп, ырахаттана тамшанып, эриндерин жаланат. Жанжериндеги бирин-серин кылдарын тырмалап, кын тилин укалады, сандарын мыкчый кармап, киндигинен өптү. Туфлилерин чечип ыргытып, бутунун салааларын өпкүлөдү да, аларды шуу жыттап алып, үйүгүшүүнү самап ургаачысын жандаган эркек жырткычча шаңдуу ыркырап алды.

Олжогойу айласыз кооп чыккан, ал кургур жылмакай башын жылтыратып аласында зиңкийет. Самат кайрадан эңкейип, Алтынайдын буттарын өпкүлөй баштады. Аласы ысып, өрттөнүп бараткан Алтынай кыңкыстап жиберди. Самат аны көздөрүн жалжылдата бир карап алып, буттарын эки жакка керип, ортосуна тизелеп отура калды. Алтынайдын арт жагынан Гүлайдын шаңкылдаган үнү угулду.

- Саматтын ордунда мен болуп калсам эмне, - деди ал.

Күтүүсүз чыккан үндөн Алтынай селт эте түштү. Төшөк кумарына баш-оту менен кирип кеткен ал Саматтын аялы бөлмөдө экенин таптакыр эстен чыгарып койгон тура. Артына кылчайып, кызгылт креслодо буттарын учкаштырып, эмчектерин сылагылап отурган Гүлайды көрдү.

Аялдардын көздөрү чагылыша түшкөндө Алтынай эмнегедир апкаарып кетти, Гүлай болсо кебелбей отура берди. Ал өзүнүн ырахат алып жатканын билгизген жок, болгону Алтынайдын төшү менен сымбаттуу буттарынан көзүн албай, арбалып калган немече мелтирейт.

Ал учурда Самат Алтынайдын кын тилине мурдун тийгизип, аласын ысык деми менен жиреп, жанталашып өпкүлөп жаткан.

- Сенин териң ушунчалык жумшак жана назик экен! Жибек биякта калсын! - деп шыбырады ал.

Алтынай буттарын кененирээк талтайтып, аласы мурункудан да ачылып, Саматты арбап жаткансыды. Ал Алтынайдын сандарын, курсагын, чатын өпкүлөп келип, акыры аласына жармашты, тили ары-бери соймоңдоп, ансыз да сууланышкан жанжерин шилекейлеп жиберди.

Чыдамы кеткен Алтынай эки бутун өйдө кылганда Самат тилин анын аласына мурдагыдан да тереңирээк сойлотту. Алтынай катуу онтоп жиберди. Самат ойдологон тилин катуу жана көөп чыккан клитордун айланасында ыкчам кыймылдатып, учу менен укалап жатты. Ал эми узун жана шамдагай салааларын акышы күчөгөн айымдын жанжерине болушунча терең тыкты.

Алтынайдын тулку бою кумар отуна балкып, көздөрүн жумду. Анын көз алдына алгач дирилдеген кын тилин жалап жаткан чоң кыпкызыл тил, андан соң аласын өпкүлөп жаткан ным эриндер жана эң сезимтал жерлерин тиштегилеп жаткан акактай аппак тиштер тартылды. Анын денесин ырахаттын улам жаңы толкундары курчап, Самат болсо ошол маалда Алтынайдын буга чейин өзү да билбеген жаңы сезимтал жерлерин таап, изилдеп жаткан. Бүткөн бою бир чоң эрогендик аймакка айланып, нервдери ачылып калгандай туюлду. Кын тили кубаттуу электр нурларын таратып, алар чачынын учунан бутунун башына чейин жетип жатты.

Оргазмдан качып кутулуу мүмкүн эместей. Саматтын кыймылдары кынтыксыз. Курч сезимдин улам жаңы толкуну ташкындап, туу чокуга жеткени калды. Лаззаттын кезектеги толкуну Алтынайды баштан ылдый чөмүлтүп, тумчуктуруп жибере жаздады. Ал оозун чоң ачып, тез-тез жана катуу дем алып, башы чулгуду. Саматтын тили анын назик дөңчөсүн дагы ыкчамыраак кытыгылап, манжалары тылагын кененирээк чойду.

Алтынай башкачараак сезимдерге туш болду. Ырахаттын миң сандаган майда булактары бир чоң агымга топтоло баштады. Анын денеси менен сезип жаткан жыргал туюмдарына Гүлайдын ар бир кыймыл-аракетти көз жаздымда калтырбай тикирейе тиктеп отурганы психикалык жактан таасир этти. Керебетте туйлап жаткан мейман айымдын жылаңач денесин теше тиктеген тигинин көгүш көздөрү күйгүзүп жиберчүдөй сезилди.

Бир маалда оргазмдын күчтүү толкунуна урунган Алтынай кыймылдоого да, сүйлөөгө да алы келбей, шалдырап жаткан бойдон түпсүз чуңкурга түшүп кетти. Айтып жеткире алгыс лаззатка бөлөнгөн Алтынайдын денеси эми булуттарды аралап асмандап учуп чыккансыды, бул керемет жыргалдын аягы жоктой сезилди.

Бирок, тилекке каршы, ал мүнөттөр да соңуна чыгып, Алтынай чылк жумулган көздөрүн ачты. Гүлай отурган ордунда селейип катып калган, айнек сымал жансыз көздөрү кайдадыр бир алыс жакты карайт. Ал буттарын талтайтып, колун аласына тыгып алып, бүт денеси менен чайпалып жатат.

Самат Алтынайдын үстүнө оордугун салып жата калып, оозунан өөп, кошулууга ыктады. Алтынай ошол замат Гүлайды унутуп, өзүнүн түктүү ысык үңкүрүнө Саматтын катуу аспабын кабыл алууга камынды. Ал ичкери кирери менен тылактын капталдары жыйрылып, өчүп бараткан кумар оту кайра тутанды.

- Эң сонун! - деп шыбырады кулагына Самат. - Кудум жомоктогудай …

Анткен менен бул назик уяны ал кертмеги менен аёосуз соккулай баштады. Анын көлөмдүү алигиси жатындын мойнуна барып бир урунуп, кайра көз ирмемден соң андан да күчтүүрөөк сокку берүүгө артка чегинет. Саматтын оң колу Алтынайдын төшүн эзгилеп, үрптөрүн чойгулап жатат.

- Дагы бир жолу бүткүң келеби? - деп сурады ал каргылданып.

- Ооба, - деп Алтынай араң эле жооп берүүгө жарады.

Анын бүт денеси жанданып, Саматтын ар бир кыймылы менен үндөшүп, нервдери гитаранын кылындай чыңалып чыкты. Пенистин ар бир урунганы Алтынайдын ичинде улам жаңы курч сезимдерди пайда кылып, кын тилин титиретип жатты. Ал сандарын өйдө кылып, тизеси бүгүлгөн буттарын бооруна кысты, Саматтын күлүк жоргосу андан ары терең жактарга жорголоп жөнөдү. Бул аялуу жерине олжогойдун башы тийген сайын Алтынайдын көзү караңгылап, башы айланды.

- О Кудай! - деп кыйкырган Алтынай башын шалактатып, ары-бери чайкады.

Оргазм ушунчалык күчтүү болгондуктан, буга чейинкиси жөн эле баланын оюнундай сезилип калды. Алтынай ага туруштук бере албай кыйкырып жиберип, бышылдап оор дем алды.

Самат бул болуп көрбөгөндөй жыргал тартуулаган ысык жерди жөн-жайына койгусу келбей, мүчөсүн улам-улам малган сайын такылдап бири-бирине урунган такымдардан учкун чачырап жатты.

Бирок нысапсыз Алтынайга бу да аздай сезилди. Ал азоо айгырды минип алып, теминип, учу-кыйыры жок алыстарга чаап жөнөгүсү келди. Ал буттарын ылдый түшүрүп, каргылданып:

- Чалкаңан жат. Баарын өзүм кылам. Сага жакшы болот, - деди.

Муну угары менен Самат анын астына колдорун сойлотуп жиберип, көчүгүнөн кармап, астындагы айымын койо бербей ала салып кетти. Алтынай киндигине жете түшкөн олжогойду тылагына кысып, Саматтын үстүнө отуруп калды.

- Азаматсың! - деп ал Саматты мактап койду, тизелеп отура калып, анын буттарын аласына кысты. Кынындагы пенис мени унутуп калба дегенсип, башын кыймылдатат. Мындан аркы кыймыл-аракетти өзү көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Алтынай аласын кенен керип, ээрге бекем отурду.

- Кандай сонун! - деди ал.

- Ыраазысыңбы? - деп сурады Самат.

- Анча эмес, - деген Алтынай аласына найзадай сайылган пенистин ар бир кирип-чыкканынан таттуу ооруксунууну сезип, андан ары чапкылап жөнөдү.

Саматтын чыкыйындагы тамыры көөп чыкты да, катуу согуп, бети чыңала түштү. Өзүнө чексиз ырахат тартуулаган эркекке аныкынан кем калышпаган жыргал бергиси келген Алтынай анын ысык спермасы ичине куюлуп жатканын сезип, дагы бир ирет кумардан чыгууга ашыкты. Ал курсагын сылап барып клиторун таап алды да, тынымсыз укалай баштады. Капыстан бар экени дагы Алтынайдын эсинен чыга түшкөн Гүлайдын үнү угулду.

- Сага жардам берүүгө уруксат бер, - деп ал ордунан ыргып тура калды.

Анын акылдан адашкансыган көздөрү Алтынайдын көчүгү менен анын тылагынан баш багып турган күйөөсүнүн пенисине кадалган. Гүлай колун сунуп, Алтынайдын ийнине койду.

Алтынайды электр тогу сокконсуп денеси чымырай түштү. Гүлай ага жакындап, алаканы менен төшүн сылады.

- Жок! -деп, денеси каалап турса да Алтынай өзү каршы болуп, кыйкырып жиберди.

Анткен менен Гүлайдын салаалары анын төшүн сылагылай баштаганда денесин ырахат толкундары аралап өттү. Өзү укалап жаткан кын тили дирилдеп сого баштады. Ал Саматтын үстүндө отуруп катуу силкинип алды. Тылагындагы пенисти бекем кыса жыйрыла түшүп, күчтүү толкун дай түрүлүп кел аткан оргазмдын кучагына бой таштап, Алтынай көкүрөгү кыркырап кыйкыра баштады. Экстазга батып, термелип жатканда бул жолку оргазмына эркек менен кошулганы эмес, аялдын жеңил кол тийгизүүсү себеп болду деген ой келди башына.

Самат бакырып жиберип туйлай баштады. Алтынай эсин жыя калып, көздөрүн ачты. Гүлайдын тырмактары кызыл манжалары бир эмчегин мыжыгып жатыптыр. Экинчи колу менен ал Саматтын ташагын кармалап жатат. Мына ошондуктан Самат жарадар болгон жырткычча онтоп жибериптир. Эрендиктин ысык агымдары Алтынайдын жатынына атырылып, кындын капталдарынан сызылып ылдый акты. Самат анын көчүгүн кайыштыра кармап алып, жанталашып кыймылдап жатат. Анын эрендиги түгөнчүдөй түрү жок, куюлуп эле жатат. Акыркы тамчысына чейин кантип саап алышты аялы билет тура. Алтынай көзүн жумуп, абасыз мейкиндикке калкып учуп кетти.

7 - бөлүм

- Алтынай, абдан интимдүү учурда аралашканым үчүн мени кечирип коюңуз! Мен өзүмө ээ боло албай калдым, - деди Гүлай.

Аялдар биринчи кабатта кызыл шарап ичип отурушат. Гүлай кара атлас ич көйнөгүнүн үстүнөн калың ак халат кийип алган. Самат өйдө жакта душка түшүп жатат.

- Кечирим сурабай эле коюңуз. Мен ачууланган жокмун, - деди Алтынай чын дилинен.

Чынында эле, бу жагдайда үйдүн кожейкесине таарынуу туура эмес.

- Ачыгын айтсам, мындай нерсе менде биринчи жолу болушу, - деп Гүлай мойнуна алды. - Мени бир нерсе от алдырып жиберди, анан мен өзүмдү кармай албай калдым. Сиз буга чейин келген аялдардан башкача экенсиз. Мен улам эле сизди басып жыгылгым келип жатты.

Алтынай каткырып күлдү да, ортодогу абал жеңилдей түштү. Аялдар шараптан дагы ичишти жана мейман айым :

- А мурда сизде ушундай каалоо пайда болчу беле? - деген суроосун узатты.

- Жок. Тагыраак айтканда, пайда болчу, бирок алар мындан башкачараак болчу. Менин айтайын дегеним, айрым аялдар абдан сулуу болушат, бирок алар сизге окшоп мени өзүнө мынчалык тарта алышкан эмес.

- Чын айтып жатасызбы?

- Ачык жооп уккуңуз келеби?

- Ооба, албетте, уккум келет!

- Сизде адамды өзүнө тарткан бир өзгөчө күч бар, Алтынай. Сизге жеке суроо берсем болобу? Мурда аял менен сексуалдык мамиледе болуп көрдүңүз беле?

- Жок.

- Бирок бул жөнүндө ойлогондурсуз? Жок дегенде бир-эки жолу?

- Мүмкүн, ошондойдур. Анын эмнеси бар экен?

- Адегенде жооп берсеңиз, анан мен түшүндүрүп берем.

- Билесизби, Гүлай, сиз менин сексуалдык фантазияларыма кызыккан экинчи адамсыз. Чынын айтсам, мен аларга мурда көңүл бурчу эмесмин. Ал эми акыркы убакта секстин өзүнө берилип кеткендиктен, фантазиялардын зарылчылыгы жок болуп жатат.

- Болуптур, бул суроону башкача берейин. Өзүңүздү чүчүтүп жатканда эмнени ойлончу элеңиз? Сиз ошентип көргөнсүз да, туурабы?

- Ооба, бирок өтө сейрек. Мен аны такай колдонбойм.

- Аял сылап-сыйпаса өзүңүздү кандай сезериңизге эч качан кызыккан эмес белеңиз?

- Жок, - деп Алтынай өзүнө ишенкиребей жооп берди.

- Сиз бир нерсени ачык айтпай жатасыз …

- Гүлай, мен жакында бир лесбиянкадан кат алдым жана ал жөнүндө бир нече жолу ойлодум.

- Эмнелерди ойлодуңуз?

- Болбогон эле бирдемелер. Бирок белине жасалма пенис тагынып, керебетимдин жанында турганын элестеткен эмесмин.

- Ошентсе да, анын каты сизди толкунданттыбы?

Алтынай бир саамга ойлоно калды, бул оңой суроо эмес эле. Узун чачтуу кара тору аялдын бейнеси айланадагы абалга шайкеш келип тургансыды. Сексуалдык жагы дал келип жатты окшойт. Сүрөттөгү бейтааныш аялдын суроолуу тигилген көз карашын эстер замат Алтынай дүүлүгүп чыкты.

- Менимче, ал мени кызыктырды десем туура болот го, - деп жооп берди ал акыры. - Баса, сиздин алаңызда бир нерсе бардай көрдүм эле. Ал эмне?

Гүлай күлүп жиберди.

- Сизден эч нерсени жашырып болбойт экен да! Ал менин кичинекей досум. Тагыраак айтсам, алар экөө: бирөө алдыга салынат, экинчиси артынан кирет, ошенткенде көңүлдүүрөөк болот. Ха-ха-ха! Жасалма пенистер!

- Кичинекей жана шамдагай деңизчи! - деп ага кошулуп күлдү Алтынай. - Алар дайыма жаныңызда жүрүшөбү?

- Ооба, мен аларды тешиктериме күн сайын салам. Алардын ордун өзү ээлеш үчүн Самат аламдан тырышып атып, араңдан зорго сууруп чыгат. Бул оюнчуктарды жанымдан артык көрөм!

Алтынай шарапты аптыга ичип бүтүп, эрдемсине түштү да:

- Эми мага кандай кеңеш бересиз? Мен кандай кылышым керек? - деп сурады.

- Эмнени айтып жатасыз? - Гүлай таң калып карады.

- Сиз мага тартуулаган жаңы сезим жөнүндө айтып жатам!

- Мен сизге бир нерсе тартууладымбы? Түшүндүрсөңүз! Шарап мээмди таптакыр айландырып салды.

- Сиздин колуңуз тиер замат мен бүтүп жибердим.

- Чын эле ошондой болдубу? - Гүлайдын көздөрү чакчайды.

- Ооба, мен Саматтын үстүндө отурган үчүн гана бүткөн жокмун, - деп баары кайра башынан эсине түшкөндө Алтынай ичиркенип кетти.

- Муну ойлонуп башыңызды оорутпаңыз! Жакшы эс алыңыз. Эртең менен сергек жана куунак ойгоносуз да, бул болбогон нерсени унутуп да койосуз. Азыр абдан дүүлүгүп турасыз! Менимче, баары кокустан болуп кетти окшойт: мен сизге эмоционалдык курч мезгилде, сиз оргазмдын кырында турганда колумду тийгиздим, ошондон улам ал көз ирмем сиздин эсиңизде калды. Ал акыркы тамчы болду десек да болот.. . - деп Гүлай жарк этип күлүп койду.

Анын айтканы да туура го деп ойлоду Алтынай: нервдеринин баары жылаңачталып калгансыган, ой чабыты каякккадыр алып учуп, ошол учурда ага оргазм Гүлайдын колу тийгенден улам болгондой туюлса керек.

- Болуптур анда, мен кетейин. Сизге баардыгы үчүн чоң рахмат!

- Биздикине келип-кеткениңиз үчүн сизге да рахмат. Таанышканыма кубанычтамын.

Алтынай ордунан турду. Эмнегедир кеткиси келбей турду, анан ал:

- Эми силер эмне кыласыңар? - деп сурады.

- Эмне кылаарыбыз айдан ачык да! - деп жылмайып койду Гүлай колун аласына салып. - Мен сизди узатып койоюн!

Алар кире беришке жеткенде ваннадан жаңы чыккан Самат экинчи кабаттагы тепкичтин жанында пайда болду. Белине сүргү ороп алыптыр.

- Көрүшкөнчө, Алтынай! Баары жогорку деңгээлде болду! Жакында дагы жолугушабыз деп үмүттөнөм!

- Жакшы калыңыз!

Самат уктоочу бөлмөгө кирип кетти.

- Мен да сизди жакында көрөм го деп үмүттөнөм, - деди Гүлай. - Сиз бизди унутпайсызбы?

- Жок, убада берем! - деп Алтынай эңкейип, аны бетинен өптү.

Бакты аралаган жалгыз аяк жол менен бара жатып, ал Самат керебетте жылаңач жатып алып күтүп жаткан уктоочу бөлмөгө Гүлайдын тепкич менен көтөрүлүп баратканын элестетти. Гүлай тизелеп туруп аны кучактайт болуш керек, анан ал халаты менен ич кийимин чечип, Саматтын үстүнө шашылбай отурат да, аласын анын ээгине такайт.. .

Алтынай бул ойлорду алыс кубалап, кашааны жаап, машинеси турган жакты көздөй басты.

- Анан сен эмне кылдың?

- Албетте, макул болдум!

- Шайыр! Кантип эле ушундай окуяларга кабылып басып жүрөсүң?

- Менин өзгөчө талантым бар!

Алар Шайырдын Канттагы үйүнүн верандасында тээ батышта тоолордун чокусун саргыч кызыл нурга бөлөп, тамылжып батып бараткан күндү карап суктанып отурушат.

- Шампандан ичсең дагы!

- Ач карын көп ичпей эле койолучу!

- Куурдак жасап атам. Азыр бышайын деп калды. Салат да дайын.

- Абдан сонун!

Шайыр менен Алтынай эски курбулар. Алар юридикалык академияда чогуу окушкан, бирок соңку кездери көп көрүшпөй калышты. Шайыр турмушка чыгып, жактоочулук жумушун таштаган. Анын никеси көпкө созулган жок, бирок оокат-жайлуу күйөөсү менен ажырашкандан кийин ал эч нерседен кем болбой калды. Кайрадан иштөө жөнүндө уккусу да келбейт, короосунда "Рейнжровер" токтоп турат. Бардык ыңгайлуулуктары бар кенен үйүндө жыргап жашайт.

- Анан эмне болду?

Тезинен бирөө менен сүйлөшүп, башымды сергитпесем болбойт деп ойлогон Алтынай Шайырга телефон чалган. Шайыр аны ишемби күнү кечки тамакка чакырган. Анан ал даяр болгуча курбулар салкын верандада өткөн-кеткенди сүйлөшүп отурушту. Шайыр Алтынайга өткөн жумада кечеде таанышкан бир киши жөнүндө айтып берип жатат. Ал Шайырды кымбат ресторанга алпарыптыр да, кечки тамак ичилип бүткөндөн кийин үйүнө чакырат. Экөө бир топ кызып калышат да, тиги киши: "Мени менен төшөккө жат саң миң доллар берем" дейт.

- Эң кызыгы, мен жөн деле макул болот болчумун, ал мага жаккан.

- Ии анан?

- Ал мага жүз доллардык купюрадан онду санап берип, мени уктоочу бөлмөсүнө ээрчитип келди. Анан чечин деди. Ал берген чулкилерди кийип, тартмалары бар курду тагынышымды өтүндү. Анын баары жаңы экен, оролгон кагазын менин көзүмчө айрып ачты. Сыягы, ошол кеч үчүн атайы сатып алган окшойт. Анын бул жоругуна көңүл бурган деле жокмун, эми эркектердин оюна ар нерсе келе берет эмеспи. Кыскасы, ал ваннага кеткенде, мен ылдам чечинип, тигинин бергендерин кийдим. Бирок туфлимди чечкен жокмун.

- Андан кийин эмне болду?

- Ой, ошонун жоругу жолдо калсын! Ал ваннадан кара лакталган плащ кийип чыкты, мага да ошондой плащты кий деди. Мен болор-болбос нерсе ге тыйтактай бербейинчи деп анысын кийдим. Ошол замат анын алигиси Бурана мунарасындай болуп зиңкийип туруп калды. Мен резинке кийиши керек экенин айттым. Ал аны арыдан-бер кие салып, менин артыма өттү, анан плащтын сыртынан эмчектеримди кармалап алып, акырын коркулдап алды да, кайра ваннага чуркады. Калп айтпасам, ушунун баары бир нече секундга эле созулду. Ушундай да апендилер болот экен! Кудая тобо!

- Анан анын берген акчасын эмне кылып коротоюн деп жатасың?

- Аныкындай кара жылтырак плащ сатып алайын деп жатам! Менимче, ал сыйкырдуу.

Курбулар каткырып калышты. Шайыр тамагын караганы ашканага кетти. Веранда эки кресло менен тамак ичүүчү үстөл баткыдай бир топ кенен болчу. Шайыр ашкан деле сулуу эмес: бою жапалдаш, толмоч, мурду теңирекей. Анткен менен атына заты жарашып абдан шайыр жана жаны тынбаган аракетчил, ошонусу менен эркектерди өзүнө тартып турат.

Көп өтпөй ал закуска салынган табак менен бир бөтөлкө кызыл шарап көтөрүп келди.

- Айта бер анан, курдаш, мага эмне айтайын дедиң эле? - деп сурады ал. - Баса, жүзүңө кызыл жүгүрүп, супсулуу болуп кетипсиң, мындай келбетиңе чыкканыңды көптөн бери көрө элек элем. Кана, чыныңды айтчы, жигит таптыңбы?

- Тапканда да бирөөнү эмес, бир нечени таптым! - деди курбусунан бир нерсе жашыруу пайдасыз экенин билген Алтынай ачыгын айтып.

"Аялдын денсоолугу анын толук кандуу сексуалдык жашоосуна гана байланыштуу" деп айтар эле Шайыр.

- Чын элеби? Сен андай эмес элең го?

- Мен жашоо жумуш менен эле бүтүп калбайт деген чечимге келдим.

- Демек, секске баш-отуң менен кирейин деп чечтиңби?

- Дал ошондой, курбум!

- Сенден ушундайды угам деп ойлогон эмес элем, Алтынай! Сени түз жүрөт, маани-маңыздуу гана мамилелерди түзөт деп ойлочумун.

- Мурда, тилекке каршы, ошо сен ойлогондой эле болчу.

- Эмичи?

- Эми мен секстин башка, эч нерсе менен ордун толтур гус, өзгөчө жактары бар экенин түшүндүм.

- Түшүндүрчү, бай болгур. Мунун баары эмнеден улам башталды?

- Жумуштары менен фирмага кайрылган бир таанышымдан башталды, экөөбүз бир нече жума мурда жакын боло түштүк.

- Кантип? Демек, сен аны жакшы деле таанычу эмес экенсиң да? Бол эми, болгонун болгондой чыпчыргасын коротпой айтып бер!

Шайыр Алтынайдын тарелкасына демделип бышкан жаш козунун жумшак этинен салды. Абдан даамдуу жыт верандага тарады.

- Баары өтө тез болуп кетти. Дароо айтып койоюн, ал алдамчы аңги эркек экен. Анан ошентип, ал мени батиринен алыс эмес жердеги бир кафеге чакырып, кулагыма кесмелерден илип, башымды айландырды. Алды-артымды караганга алым келбей, анын төшөгүндө жылаңач жатып калдым.

- Койчу ай, ал сен эмес, башка бирөө болуш керек. Алтынай Тилегенова андайга барбайт!

- Бирок колумду жүрөгүмө коюп бир нерсени мойнума алышым керек, ал төшөктө тим эле укмуш ойнош экен, мени менен төшөккө жаткан эркектердин эң мыктысы болду. Башкалар анын жанында жөн эле бир салпаяктар.

- Анан сага анын эмнеси жакпай калды?

- Анын аялы бар экенин кийинчерээк, болору болуп бойосу кангандан кийин билип калдым. Экөөбүз айда моокумубуз канганча оонаган керебет аялы экөөнүкү экен.

- Ии шүмшүк десе! - деди Шайыр. - Эми сен дагы, курбум, өзүңчө эле алданып кыздыгынан айрылган селкидей болбой, турмушка жөнөкөйүрөөк кара да!

- Кеп анда деле эмес! - деп туталана түштү Алтынай. - Мен алдамчыларды жек көрөм. Бирок ал да эргул экен: менин капкагымды ачып, ичимдеги шайтанды койо берип жиберди.

- Эми сенин алдыңда азгырыктарга толгон жаңы дүйнө жайкалып жатат, башы бош аялдар үчүн ал чыныгы бейиш десек да болот. Анан сен жалгыз эр жүрөк, тайманбас баатырыңды издеп жүрөсүң. Мен туура таптымбы?

- Мен ырахат издеп жүрөм, жөнөкөйүрөөк айтсам, бактылуу аял болгум келет.

- Алтынай, уккан кулагыма ишенбей турам. Таптыңбы анан издегениңди?

- Ооба, - деди Алтынай оозундагы этти чайнап жатып. - Аябай даамдуу болуптур!

- Сенин тымызын эңсөөлөрүңдү канааттандырган ал бактылуу эркек ким деги?

- Чынын айтсам, анын фамилиясын билбейм.

- Дагы кимдер менен кумарга батууга үлгүрдүң?

- Сен " Сериал" гезити жөнүндө уктуң беле?

- Ой, жок! Сен эмне чын эле "Тагдырлаштар" рубрикасына кайрылдыңбы? - Шайыр таң калган көздөрүн чакчайтып курбусун карады. - Кана айт эми! Билгим келип тим эле өлүп баратам! Мүмкүн өзүң да кулактандыруу бергендирсиң? Бол эми, мени көп зарыктырбай айта салчы, көп кат алдыңбы? Эркектер сага пенистеринин сүрөттөрүн жөнөтүштүбү? Анан дагы эмне кылышты?

Алтынай жылмайды: Шайыр ошол эле бойдон, эч өзгөрбөптүр, ал турмушка аябай жеңил карачу. Арты кандай болорун ойлобостон жашоодон баарын алып, каалаганындай жашаганга көнгөн.

- Эмне унчукпай калдың? Баарын ийне-жибине чейин билгим келет! - деп көшөрдү Шайыр.

Алтынай оозуна толтура куурдак салып алып, аны шашпай чайнап жутуп, артынан шарап ууртады.

Бокалындагы шарапты түгөтө ичип, эриндерин жаланып, курбусунун көздөрүнө тике карады. Батып бараткан күн анын тегерек жүзүн бышкан шабдалы өңдөнтүп, жылмайганда болтойгон эки бетинен уячалары көрүнөт.

- Жооп бербей деле койсоң болот, Шайыр, бирок аялдар менен сексуалдык мамиледе болдуң беле? Ушунуң мага кызык болуп жатат, - деп суроо узатты Алтынай. - Мен түшүнөм, бул өтө жеке маселе.. .

Шайыр каткырып жиберди:

- Демек ошондой дечи! Сен анын эмнесинен уяласың? Мен жөнүндө баарын билет деп жүрсө. Айгүл эсиңдеби - кыздардын жатаканасында менин жанымдан чыкпай айланчыктап жүргөн сары кызчы? Анын лесбиянка экенин билчү эмес белең? Ал мени менен жатсам дегенде эки көзү төрт болчу.

- Анан сен ошого жол бердиң беле?

- Ооба, таптакыр айламды кетирип, акедей асылганынан макул болгом. Анткен менен мага жакты, ал өз ишин мыкты билет экен.

- Кийин да турмушуңда ошондой нерселер болду беле?

- Мени билесиң да, көңүл ача турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм. Алардын артынан атайылап кубалаган жокмун, бирок өздөрү жабышса, каршы болбойм. Артур эсиңдеби?

- Сенин мурунку жетекчиңби?

- Ооба. Анын аялы казашка. Укмуштай келишкен аял! Акимдинби, губернатордунбу, айтор бир чоңдун кызы.. . Бир жолу чогуу иштешкендер Ноорузду майрамдап жатсак, "Валентине"ден көйнөгүн кийип, алтындардын баарын тагынып, кымбат атырдан себинип, тим эле чачырап келип калыптыр. Анан ошол кечеден эле мага тийише баштаса болобу? Бош бөлмөгө түртүп киргизип, сылап-сыйпап кирди.

- Чын эле ошенттиби?

- Кийин жанымды койбой, жадатып улам телефон чалып, заңгыраган особнягына чакырып жүрдү. Ошондон бир аз мурдараак эле ажырашкам, көңүл ачкым келди. Ошентип экөөбүз таң аткыча кумардан чыкканбыз.

- Бул жөнүндө мага айткан эмес элең го?

- Сени капа кылбайын дегем.

- Ал экөөңөр.. . айтайын дегеним.. .

- Баарын татаалдаштыруунун кереги жок, мен сага ачык эле айтам: ооба, биз мындай учурда аялдардын колунан келгендин баарын жасадык. Укмуш сонун болду! Секс деген секс, андан башка эч нерсе эмес. Ырахатты тандап, талдап отургудай, жашоо түбөлүктүү эмес. Бүгүн бар да, эртең жок! Ал окуя менин адаттарымды өзгөртө албады. Мен эркектерге башкача көз менен карап калган жокмун, тескерисинче секс жаатында тажрыйбам байыды. Сага айтып коюшум керек, бул абдан ыңгайлуу. Эгер ылайыктуу эркекти таппай калсам, аябай каалап турсам, аял менен деле кумарымды кандыра берем. Анын үстүнө, аялдар менен макулдашуу да оңоюраак.

- Тиги казашка менен дагы эле жолугушуп жүрөсүңбү?

- Кээде, каалоо пайда болгондо. Билесиңби, анын керебетине жибек шейшеп төшөлгөн.

Алтынай куурдакты жеп бүттү, тарелкада калган майды бир үзүм нан менен сүртүп, оозуна салды да, шараптан жутту.

- Эми ачыгын айт, эмне үчүн менин купуя турмушума кызыгып калдың?

Алтынай курбусун тиктеп турду да, ачыгын айтты:

- Мен эмне кыларымды билбей турам.

- Кайдагы бир лесбиянка жабышып, айлаңды кетирип жатабы?

- Жок, сен туура эмес түшүнүп алдың. Ал эми аныгында мындай болду. . .

Алтынай толмоч курбусуна Гүлай менен Саматтын үйүндө болгон окуяны айтып берди, андан кийин пайда болгон ойлору, сезимдери менен бөлүштү.

Шайыр аны оозун ачып угуп отурду. Алтынай табышмактуу караган кара тору келиндин катын да кошо айтып, аңгемесинин аягына чыкканда Шайыр:

- Бирок сен ырахат алдың да, ошондойбу? - деп сурады.

- Ооба. Ошентсе да өзүмчө эле уйгу-туйгу болуп, эмне кыларымды билбей жатам.

- Быштак менен салаттан алсаң! Абдан даамдуу жана пайдалуу!

Шайыр жылмайып алды да, өйдө туруп, үстөлдө турган эки шамды күйгүздү. Шамдардын жалыны канал тараптан соккон кечки желге ыргалып жатты. Алыста темир жолдон өтүп бараткан поезддин шарактаган, гүүлдөгөн үнү угулду. Караңгы коюуланып баратат.

- Башыңдан өткөндүн баарын айтып, тааныштарыңдан кеңеш сурай бериш керек деп сага ким айтты, Алтынай? - деп сурады Шайыр. - Кымбаттуу курбум, менин сага айтаарым ушу: эгер сага бир нерсе жакса, күмөн санаганды коюп, аракет кыл. Мүмкүнчүлүк барда жашоодон ырахат ал! А эгерде сени бир нерсе жийиркентсе, аны дароо мээңден алып ташта. Чыныңды айтсаң, эгер мен сени адепсиз, шерменде деп күнөөлөсөм, мага буларды айтмак эмессиң, ээ?

- Бирок сенин аялдар менен сексуалдык мамилең бар экенин мен билген эмесмин да!

- Ал эч кандай роль ойнобойт! Менин "жашоодон ырахат ал, соолуп кала электе лаззаттын гүлдөрүн тер" деген эң негизги принцибимди билесиң. Анан эмне кетенчиктеп жатасың?

Алтынай ага каршы эч нерсе дей алган жок. Муну күйөөсү, үч баласы бар, төртүнчүсүн жакында төрөгөнү жаткан дагы бир жакын курбусуна айтса, ал чалкасынан түшмөк. "Сен жаңылышасың, бул өтө оор күнөө, андан көрө менин таксист эрим менен жат" демек. Шайырга келгени, анын күнөөлөбөсүн, тескерисинче шыктандырарын билген. Ал ойлогондой эле болду.

Алтынай быштактын ар кайсы түрүнөн бир кесимден кесип, оозуна салды.

- Болуптур эми, экөөбүз мынча сырдашкан соң мага тиги казашка жөнүндө кененирээк айтып берчи.

Шайыр отургучтун жөлөнгүчүнө чалкалай отуруп:

- Эмнени уккуң келет? - деп сурады.***- Алтынай Белековна, сиз менен Сагындыков сүйлөшөм деп жатат, - деп кабарлады Ширин, ал кеңсенин босогосун аттар замат.

- Ага менден эмне керек экен?

- Билбейм, мүмкүн сизди сагынгандыр.

- Макул, байланыштыр, сүйлөшөйүн.

Алтынай иш бөлмөсүндөгү трубканы көтөрдү.

- Саламатсызбы, иштериңиз кандай? - деген тааныш үндү укту.

- Баары жакшы! Кеңеш, өзүңөр кандайсыңар?

- Рахмат, баары жайында. Мен маанилүү маселе боюнча чалып жаттым эле. Айыпталуучулардан олуттуу сунуш түштү.

- Чын элеби? Мен аларды акырына чейин салгылашат го деп ойлогом. Менин далилдерим аларды ынандырбаптырбы?

- Жок, менин жаңылыгым абдан жагымдуу. Асан Каниметов сенин ишти алып барганыңа таң бердим деди. Сенин катыңдан улам алар процессти мындан ары улантуунун кажети жок экенин түшүнүшүптүр.

- Анан эмне сунуш кылып жатышат?

- Эки миллион жана бардык чыгымдарды жабабыз деп жатышат.

- О Кудай!

- Кардарыңыз буга макул болот деп ишенем.

- Ооба. Анын талаптарынын баары аткарылып жатпайбы. Сотто жөлөкпул ала алмак эмеспиз.

- Мен да ошондой деп эсептейм. Бул кубанычтуу кабарга карата бир бөтөлкө шампан ачсамбы деп турам. Мүмкүн мага шерик болорсуз?

- Жок, Кеңеш, чоң рахмат! - деп кесе айтты Алтынай.

- Кандай болсо да, жеңишиңиз менен куттуктайм! Мындан ары да биргелешип ушундай жемиштүү иш алып барабыз деп үмүттөнөм.

Алтынай трубканы коюп, бул кубанычтуу кабарды кардарына сүйүнчүлөп кой деп Ширинден өтүндү. Ал тынчтык келишиминин шартына макулдугун тастыктаган катты факс аркылуу Сагындыковго жөнөтүшү керек. Андан аркы майда-барат кагаз жумуштарын жактоочу өзү бүтүрөт.

Күтүүсүз жеңиштен улам Алтынайга канат бүткөнсүдү. Бул жетишкендиги фирманын жетекчилигинин астында анын аброюн бир топ жогорулатып, ага жараша кирешеси да көбөйөт. Мындай окуяны өткөндөгү жеңишинен кем эмес белгилеп коюу керек.

Сумкасына бир катты салып жүргөнүнө эки күн болду. Улам алып окуп койот да, кайра катат. Ал катчысы менен байланыштыруучу аппараттын кнопкасын басып:

- Ширин, беш мүнөт менин тынчымды алышпасынчы! - деди, интимдик маегине эч ким жолтоо болбосун деген ой менен.

Сумкасын аңтарып, ичинен катты алып чыкты да, дагы бир сыйра көз жүгүртүп, чекесин тырыштыра мобильнигинен номурду тере баштады.

- Алло! - деген аялдын үнү угулду.

- Бул Заринабы? - деп сурады Алтынай.

- Ооба! Бир аз күтө турасызбы, мен машинени токтоюн, анан шашпай сүйлөшөлү.

Алтынай дүрүлдөп иштеп жаткан мотордун дабышын укту, бир аздан кийин ал басылып, аялдын үнү:

- Эми жакшы болду! Сиз кимсиз? - деп сурады.

- Мен гезитке кулактандыруу берген элем, сиз мага кат жазгансыз …

- А бул сизби? Үнүңүздү укканыма кубанычтамын. Атыңыз ким?

- Алтынай.

- Жакшы, уккулуктуу атыңыз бар экен.

- Мени менен жолугушкуңуз келеби?

- Жан дилим менен. Азыр мен Жалал-Абадка кетип бараттым эле, бирок эртең келип калам.

- Анда эртең бир бардан жолугушпайлыбы?

- Эң сонун идея! Менин батиримде азыр ремонт жүрүп жатат, андыктан убактылуу мейманканада жашап жатам. "Ак-Кеме" мейманканасын билесиз да?

- Албетте, билем.

- Ошол жердеги бардан саат сегизде жолуксак кантет?

- Жакшы болот.

- Менин сүрөтүм бар эмеспи сизде, мени дароо эле тааныйт болушуңуз керек.

- Ошентет болушум керек.

- Болуптур, анда. Көрүшкөнчө, көлөкөм!

Алтынай телефонун өчүрдү. Бөлмөдө желдеткич иштеп жатса да, аба жетпей деми кыстыгып чыкты. Үстүңкү эрини тердей түштү.

Күн ысып баратты. Телевизордо жаңылыктардан алдыдагы боло турган глобалдык кургакчылык, температуранын жогорку чекке жетери жөнүндө какшап кабарлап жатышты. Кыргызстандын түштүгүндө кургакчылыктын айынан айрым аймактарда өрт чыгып, жалпы өлкө боюнча сууну жана энергияны үнөмдөө чаралары көрүлө баштады.

Алтынай ысыктан уктай албай ары-бери ооналактап жатат. Уйкусу качышынын андан башка дагы себептери бар эле. Үйдөгү эң салкын бөлмө деп эсептелген уктоочу бөлмөсүнө эртерээк жатып, эс алам го деп ойлогон, китеп окуюн деген аракетинен да майнап чыкпады. Эртеден бери көздөрү аябай чарчап калыптыр. Анткен менен уйкусу келбей, китепти тумбочкага коюп, эртеңки жолугушуусу жөнүндө ойлоно баштады.

Трубкадагы Заринанын үнү абдан жайдары жана ишенимдүү угулду. Алтынай анын барда буттарын учкаштырып, алды жагын табышмактуу карап отурганын элестетти.

Кайрат Алтынайдын аң-сезиминде үргүлөп жаткан сексуалдык шайтанды ойготуп, аны бөтөлкөдөн чыгарып жибергенден бери анын жашоосу таптакыр башкача болуп калган. Анын денеси нысапсыз болуп калды, улам жаңы өнөктү, мурдагыдан да курчураак жаңы сезимдерди талап кылчу болду.

Шайырдан уккандары аны бир аз тынчтандырып, ишендирип койгонсуду. Мурда "лесбиянка" деген сөздү укканда ал эркектин кийимин кийген, чачын артына тарап, жасалма эмчек тагынган орой аялды элестетер эле. Андайдын жанына да жолоп кереги жок. Бирок Шайыр айткан казашкага окшош сүйкүмдүү, өзүнө кам көрө билген айым менен Алтынай да төшөккө жатууга каршы болмок эмес.

Алтынай үстүндөгү шейшепти сыйрып ыргытып жиберип, жылаңач калды. Терезеден толгон ай тептегегерек болуп карап турат, анын шооласында денеси күмүш түстүү болуп көрүндү. Айдын жарыгында Алтынай өзүнүн тирсийген эмчектерин, ичке белин, жалпак курсагын жана аласында карайган түктөрү менен узун, түптүз буттарын даана көрүп жатты. Алардын ортосунда жагымдуу толкундоо пайда болуп, үрптөрү көөп, катуу боло түштү…

Ал эмчектерин кысып, укалап койду эле, үрптөрү титиреп кетти. Эч кандай арам ою жок эле, жөн гана кызыкканынан аларды манжасы менен баскылап койсо, мурдагыдан да катуураак титиреди.

Аларды Самат тиштегилеп, чопулдата соргонун эстегенде денеси ысып чыкты. Ал акырын кыңкыстап жиберип, сандарын сылады. Башын көтөрүп, керебеттин ылдый жагында турган диванда кара атлас ич кийимчен Гүлайдын отурганын элестетти. Анын кичинекей эмчектери кездемени тиреп, тирсийип чыкканын, ал колун аласына салып, өзүнүн кичинекей досу - вибраторду ал жагына тыкканын өңүндөгүдөй көрдү.

Алтынайдын колу өзүнөн-өзү аласына жетип, сууланышкан кылдарына тийгенде денесин ток тартып кеткендей болду. Ортону кын тилин сыйпалады…

- Жок! Жок! - деп кыйкырып жиберип, колун аялуу жеринен тартып алды.

Өзүнүн бул кылганынан чочуп кеткен ал көздөрүн жумуп, тынчтангысы келбей дүкүлдөп соккон жүрөгүнүн дабышына кулак түрдү. Териси түктүйүп чыкты.

Алтынай көмкөрөсүнөн жатып, аягына чыккысы келбеген нерсени баштап жибергенине кыжырланды. Жибек моюн орогучтар салынган шкафка колун созуп, алардын бирин сууруп чыкты. Анан керебеттин кырына отура калып, аны тыкан бүктөп, көзүн чытырата таңды. Ошол замат кын тили дирилдеп кетти.

Ал колун кайра шкафка сунуп, вибраторду алып чыкты. Эмчектери менен курсагынын төмөн жагы ылдый тартып, ооруксунганын байкады. Кайра чалкасынан жатып, буттарын кысты да, аласынан аккан суу сандарынан сызылып агып баратканын сезди.

Анын көз алдына түрдүү түскө бойолгон элестер келе калды: алигиси зиңкийип, тик турган Саматтын керебетте жатканы; көздөрүн кара жоолук менен таңып жаткан Бектур; пенисин итерип кара терге түшүп иштеп жаткан Эрмек; табышмактуу жылмайган Зарина.

Алтынайдын колу вибраторду кысып, буттары талтайып, тизелери бүгүлдү. Ал вибратордун кнопкасын басты. Жасалма пенис дырылдап иштей баштады. Алтынай аны аласына жай алып барды да, ичине салып, терең тыгып жиберди. Кын тили дирилдеп, өзү кубанганынан кыйкырып алды. Диванда караңгыдан пайда болгон Зарина дал Гүлайдыкына окшош кара ич кийим жана тартмасы бар чулки кийип отурат. Узун чачтары ийиндерине түшүп жайылып, ал Алтынайды мылжыйып карады.

- Ушуну көрсөм деп кыялданчу белең? - деп сураган Алтынай, дене кумарынан калчылдап, вибраторду аласына тереңдеп матырды. Бош колу менен эмчектерин катуу мыкчып жибергенде, денесинин ооруганынан бети тырыша түштү. Бирок көп өтпөй ооруксунуу ырахатка айланды.

Алтынай чалкасынан суналып жаткан бойдон оргазмды тездетиш үчүн колу менен өзүн сылагылай баштады. Аласы сууланды.

Бектур эсине түшө калганда арткы тешиги да жыйрыла түшүп, кынындагы вибратор терең сүңгүдү.

Ойдон чыгарылган Зарина ордунан ыргып турду, бою узун экен. Керебеттин четине оң бутун коюп, чулкисин чечип, полго ыргытты, андан соң тиги буту менен да ушул кыймылдарды жасады. Анан ал эңкейип, сууланышып жылтыраган аласын Алтынайга көрсөттү. Аялдын аласынын жыты Алтынайдын мурдун өрдөдү. Ал онтоп жиберип:

- Бери жаныма келчи, жаным, - деди.

Тулку бою жыргалга бөлөндү. Алтынай эмчегин койо берип жиберип, аты жогу менен былжырап, сууланышкан кын тилин сүргүлөй баштады. Тылагы жыйрыла калып, диртилдеп, мага да көңүл бур дегенсийт.

Алтынай магдырап баратты.

Зарина керебеттин жанына тизелеп отурду. Эңкейе калып, бир колу менен Алтынайдын аласын сылап, эмчегин соруп кирди.

- Жок! - деп кыйкырып ийди Алтынай.

Бирок шок кара тору аял аласындагы кара түгүн тырмалап, жанжерин эзгилегенин токтоткон жок.

- Жакшы! - деп күңгүрөнгөн Алтынай кын тилин салаасына кыпчыды. Жанжеринин оозу жалжайып ачыла түшүп, дырылдап, кара үңкүрүн казып жаткан аспапты кыса кайра жыйрылды.

- Дагы! - деп шыбырады ал. - Ушундай болсунчу!

Сезимдер улам барган сайын курчуп, байып баратты. Вибрация буту-колунан баштап, бүт денесине тарады. Алтынай оозун ачып, аба жутту. Оргазм жакындаган сайын, чебелектеген денеси экстазга бөлөнүп, көзү чыбырчыктады.

Ал вибраторду болушунча терең сойлотуп, жанталашып мастурбация кыла баштады. Кын тилинин дирт-дирт согушунан Алтынайдын кулактары чуңулдап туна түштү. Ал башын артка чалкалатып, бышылдап оор дем алды. Арткы тешигинин ичи өрттөнүп бараткансыды.

- Дагы! - деп кагылдана бакырды Алтынай.

Курулай өткөн кунарсыз, кызыксыз, бир өңчөй жылдары үчүн өзүн жемеледи. Кандай керемет, түркүн түстүү таасирлер кайтарымсыз кайып болгон, канча ырахатты ала албай калды. Бирок мындан ары баары таптакыр башкача болот!

Организм андан ары чыдап тура албай, ичинде бир нерсеси жарылып кеткендей болду - оргазмдын күчтүү зор толкуну Алтынайды баштан-аяк чулгап, кын тилинен бутунун учуна чейин чымыратты. Ал вибраторду күч менен түртүп жиберип, сандарын кысты жана лаззаттын болуп көрбөгөндөй керемет толкундары бүт денесине тарады. Алтынайдын ичинде баары буркан-шаркан түшүп, кайнап, көбүрүп-жабырып, төгүлүп-чачылды. Ал башын ары-бери чулгуп, үнүнүн болушунча бир нерсе деп бакырды. Акыры жаны жай алганда кысылган бойдон карышып калган буттарын ачып, аласынан чылпылдап суу болгон вибраторду сууруп алды. Курсагы тойгон мышыкчасынан көздөрүн дагы эле ирмегилеп, бүк түшкөн бойдон таттуу уйкуга кетти.

8 - бөлүм

"Ак-Кеме" мейманканасынын биринчи кабатындагы бар кооз, заманбап стилде жасалгаланыптыр: полдо кара килем сыяктуу төшөлмө, дивандарга кара булгаары капталган, үстөлдөр жоон айнектен жана өзгөчө формада жасалган дат баспаган темир бар тосмосу оң жактагы бурчта жайгашкан. Аны кыдырата бийик отургучтар орнотулган.

Алтынай барга кирери менен анын жанына метрдотель чуркап келе калып, жардамын сунуш кылды.

- Бул жерде бирөө менен жолугушат элем!

- Өзүнчө үстөлгө отурасызбы же бардын жанынан орун аласызбы?

- Үстөл болсо жакшы болот эле.

- Анда бул жакка жүрүңүз! - Метрдотель залды аралап өтүп, аны бурчтагы үстөлгө ээрчитип келди. Сахнада "Инсан" тобу "Сары-Ойду" созолонтуп ырдап жатат.

- Эмне ичесиз?

- Бир бокал шампан бериңиз!

- Куп болот, айым, - Метрдотель басып кетти.

Алтынай эки жагын карады: үстөлдөрдүн көбүн эркектер ээлеп алышыптыр, бирок арасында бирин-серин аялдар да көрүнөт. Дубалдарды бойлото орнотулган чоң күзгүлөр залды туш тарабынан чагылдырат.

Бир аздан кийин ак смокинг кийген, мойнуна алтын түстүү көпөлөк тагынган официант бир бокал муздатылган шампан менен тарелкада фисташка алып келди.

- Рахмат, - деди Алтынай.

- Дайыма сиздин кызматыңыздамын, айым, - деп жооп берди официант.

Алтынай аны барга жеткиче көзү менен узатты да, кол саатын карады: сегизге он мүнөт калган. Ал залга кирип келе жаткан Заринаны көрүп, эгер бир нерсеси жакпай калса, шампанын ичип бүтүп акырын кетип калыш үчүн, атайылап эртерээк келген.

Шампандан бир ууртап, кошуна үстөлдө шыбырашып отурган эки аялды карады. Кара күрмөчөн ал экөө жумуштан чыгып эле бул жакка кире калышкан окшойт.

Алтынай керилип, ийиндерин түздөп, отургучтун жөлөнгүчүнө чалкалап, беймарал отурууга аракет кылды. Ал эки күн мурун Ахунбаев көчөсүндөгү дүкөндөн сатып алган, денесине жабышкан, төшү ачык, кызыл көйнөгүн кийген. Качандыр бир сатып алган көйнөктөрүнүн арасынан эң ачык ушул көйнөк анын бүгүнкү маанайына да, пландарына да дал келип турду. Өзүнө абдан жагат, Заринага да жагат болуш керек деп ойлоду.

О Кудай, ал эмне кылып жатат? Чын эле бейтааныш аял менен төшөккө жатыш үчүн аны барда күтүп отурабы? Жакында лесбиянка болосуң деп ага бирөө жарым бир ай мурда айтса, акылдан адашкан неме го деп ойломок.

Таң калыштуусу ал толкунданган да, тынчсызданган да жок. Өткөндө Самат менен Гүлайга жолугаардын алдындагыдай бир аз гана дүүлүгүп турганы болбосо.

- Кечиресиз, - эркектин үнү Алтынайдын оюн бузду.

Ал жанына келген кара күрмөчөн, ак көйнөк, көгүш галстук тагынган бейтааныш кишини бүшүркөй карады. Жылтырата сүрүлгөн кара туфлиси тим эле атайы заказ менен жасалгансыйт.

- Сиз Жанарасызбы?

- Жок, сиз жаңылыштыңыз, - деп жооп берди Алтынай узун бойлуу эркектин көгүш көздөрүнө карап.

- Ка-аап! Мен сизди жаңылышып ошол экен деп алган турбаймынбы. Сиз ага абдан окшош экенсиз, - деди тиги киши. - Мүмкүн эгер каршы болбосоңуз, бир нерсе ичербиз?

- Жок, анте албайм. Мен бул жерде бирөөнү күтүп отурам. Сиз дагы бул жерге мен үчүн келген жоксуз да?

- Ооба, сиздин айтканыңыз туура. Бирок мен ойлоп кеттим, ошентсек жакшы болмок.

- Дагы бир башка күнү, - деп Алтынай жылмайды.

- Сөзүңүздөн кармайм. Мына! - Киши визиттик карточкасын сунду. - Сизге ыңгайлуу учурда мага телефон чалыңыз.

- Болуптур, - Алтынай визитканы колуна алды.

- Сиз абдан сулуу экенсиз. Муну сизге айтышты беле? - деп дагы эле калбады тигил эркек.

- Чын элеби? - деп көзүн сүзүп жылмайып койду Алтынай.

Тиги киши да жылмайып, барга жаңы эле кирип келген жаш кызды тосуп алуу үчүн басып кетти, анын киргенин күзгүдөн көргөн окшойт. Алтынай жанагы киши кызды чыканагынан сүйөп, бардын жанындагы бийик отургучтардын бирине отургузганына көз салып отурду. Отурганда кыздын этеги түрүлүп, сымбаттуу буттары санына чейин көрүндү. Жанындагы эркек аны шилекейин агыза карап алды.

Алтынай анын визиттик карточкасын карап да койбостон, үстөлдүн бурчуна койду. Дубалда илинип турган саатты карап, сегиз болгонун көрдү. Беш мүнөттөн кийин Зарина пайда болду, аны тааныбай коюу мүмкүн эмес эле: көөдөй капкара чачтары жылаңач ийиндерине төгүлүп турду. Ал денесине жармашкан кара көйнөкчөн жана буттарында жылтыраган кара колготкичен эле. Көйнөгүнүн төшүндөгү жука тордон кара атлас эмчек кабы көрүнөт. Бутунда бийик кара туфли. Ал үч кадам да жасай электе жанына жалпаңдаган метрдотель жете келди. Алтынай колун көтөрүп, булгалап:

- Салам, Зарина! Мен мындамын, - деп кыйкырды.

Жамбашын чайкап Зарина анын үстөлүнө бет алды. Анын узун буттары, ичке бели жана тартылган тыкан төшү бар экен.

- Салам! - деген ал эңкейип, эски таанышынан бетер, Алтынайды бетинен өптү. - Дайыма эле унутуп калам, курбулар канча жолу өбүшүшөт - бирби же эки жолубу? - деп ал берметтей аппак тиштерин көрсөтө жылмайды.

- Францияда үч жолу өбүшүшөт! - деп жооп берди Алтынай.

- Чын элеби? Эми биз Кыргызстанда быз да.

- Бир нерсе ичесизби, айым? - деп сурады алардын жанына жетип келген метрдотель.

- Шампан! Менин курбума дагы бир бокал алып келгиле.

Метрдотель башын ийкеп, бар тосмосун көздөй кетти.

- Телефондон сени менен бир аз супсак сүйлөшкөнүм үчүн кечирип кой, - деди Зарина "сенге" өтүп. - Машина айдап баратканда мобильник менен сүйлөшкөндү жаман көрөм. Бирок телефонсуз да жашоо жок.

- А сен эмне жумуш кыласың?

- Менин жеке сулуулук салонум бар. "Ак Мөөр" деген салондо болгондурсуң?

Алтынай анын жалтылдаган коюу чачы менен келишимдүү келбети кесибине байланыштуу экенин эми түшүндү.

- Сенин кесибиң эмне?

- Мен юристмин.

- О, сен тим эле табылбаган адам турбайсыңбы? - деди Зарина кашын серпип.

Официант аларга шампан алып келди.

- Денсоолукта бололу! - курбулар бокалдарын кагыштырышты. - Сен менин катыма жинденген жоксуңбу? Мен андай эр жүрөк кадамга өтө сейрек барчу элем, бирок сенин кулактандырууңдагы "дос эмес, ойнош издейм" деген талабың мени таң калтырды. Мага ишенип кой, кээде аял кумарын кандыра албайт, анткени ага эркек эмес, аял керек. Өзүң көрүп тургандай, мен сага туура келем.

- Эркектер менен жаткандан ырахат албайм дегеним жок, - деп каршы чыкты Алтынай.

- Ошондойбу? Анда бул жакка эмнеге келдиң?

- Кызыгып эле келип калдым.

Зарина мыйыгынан күлүп, мындай деди:

- Кээде кызыгуу сезими кайда жетелеп кетээрин билесиң да!

- Ошол эле суроону сага да берсем болот эмеспи! Өзүңчү, эмне үчүн келдиң мага?

Зарина артка чалкалап, отургучка жөлөнүп отурду, анын тор көйнөгүнөн Алтынайга кара атлас турсасы көрүндү.

- Мен жүз пайыз лесбиянкамын, эркектер мени кызыктырбайт. Жана менин кээде пенис формасындагы вибраторду пайдаланганым эч нерсени билдирбейт. Мага аялдар гана жагат, бирок алардын ар бирин эле өнөк катары тандай бербейм! Менин табитим өзгөчө. - Ал алдыга обдулуп, бокалды алды. Анын манжалары узун, колдору жакшынакай жана тырмагы кочкул көк түргө бойолгон эле. Сурмасы дагы ошол түстө. - Билгиң келсе, мага "натуралкалар" жагат, аларды тим эле жанымдан артык көрөм.

- Мага ошентип жазбадың беле!

- Бирок жогоруда айткандай, көп учурда тобокелге салбайм. Адатта, курбуларды тааныштарымдын арасынан таап алам. Канчалаган аялдар лесбиянканын кучагында кумарга батууну самаганын сен элестете албайсың. Кээде аларга жөн гана кызыгуу түрткү болот. Сен курбум, убактыңды текке кетирбейт окшойсуң! Бул эмне? - Зарина бейтааныш эркектин үстөлдө жаткан визит касын көтөрдү.

- Сени күтүп отурсам, бир жигит келип мага тийишти!

- Чын элеби? Кудай ай, ушу наадандардан эч жакка качып кутула албайсың! Ал сага жагып калдыбы?

- Жок, жаккан жок. Мурда мен таптакыр эле түз жүргөн кыз болчумун.

- Анан сага эмне болду?

- Менде секске кызыгуу пайда болду.

- Ошентип аны ийне-жибине чейин изилдеп чыгайын деп чечтиңби? - деп Зарина каткырып күлдү.

Ал Алтынайга улам барган сайын жага баштады. Ал да, Шайырга окшоп, жаны тынбаган аракетчил аял экен жана бул жашоону сүйөөрүн жашыргысы келбейт.

- Болуптур анда, берекем! - деди Зарина. - Сен мага жактың. Эми танда: же биз азыр жакшы, бирок анча кымбат эмес ресторанга барып тамактанабыз да, тарап кетебиз, же менин бөлмөмө көтөрүлүп, тамак менен ичимдикти ошо жакка заказ кылабыз.

Алтынай тарткынчыктай баштады.

- Мен мурда эч убакта андай кылган эмесмин. . .

- Аныңды уктук, садага! Эгер кааласаң, үйүңө барып, жакшылап ойлон. Бир нече күндөн кийин телефон чаласың, мен таарынбайм.

Алтынай ойго батып, шампандан ууртады.

Зарина эки бутун учкаштырып, кудум сүрөтүндөгүдөй болуп, коюу кара каштарын серпип мыскылдуу жылмайып тиктеп отурду.

- Макул, сеникине баралы! - деп Алтынай бокалын үстөлгө койду.

Алар лифт менен жетинчи кабатка көтөрүлүштү. Алар менен чогуу бир лифтте бараткан эки киши светке болгон тарифтердин кымбатташын, азык-түлүккө болгон баалардын көтөрүлүшүн кызуу талкуулап баратышты. Зарина менен Алтынай жашыл килем төшөлгөн узун коридордун аягына барышты. Зарина пластикалык карточкасы менен эшикти ачып, Алтынайга жылмайып:

- Төргө өтүңүз! - деди.

Өзү артка болуп, коногун алдыга өткөрдү. Кире бериштин полуна мала кызыл мрамор плитасы төшөлүптүр. Эки катар эшиктин ары жагында терезелеринен "Достук" сейил багы көрүнгөн кенен бөлмө бар экен. Сыягы, сулуулук салонунан киреше көп түшөт окшойт деп ойлоп койду бөлмөнүн кооз жасалгасын байкаган Алтынай.

- Кандай ажайып көрүнүш! - деди терезеге жакын келип.

- Ооба, аябай кооз, - деп анын сөзүнө кошулду Зарина.

Кеч болуп калганына карабастан сейил бакта эл көп, катар-катар тизилген чырактары жаркыраган аллеяларда ары-бери басып, кечки Бишкектин серүүн, таза абасынан кере-кере дем алып, сейилдеп жүрүшөт. Айрымдары жашыл шиберге жатып да алышкан.

- Бул жерде көпкө чейин жашайсыңбы? - деп сурады Алтынай, түзүлгөн жагдайдан бир аз ыңгайсыздана түшүп.

Алтынайда мындай сезим мурда эркектер менен жолугушуу да пайда болор эле. Бир төшөккө жатууга макулдук берилген, бирок али иш жүзүндө эч нерсе боло элек, сөздөн кыймыл-аракетке өтүү мезгили келген, бул ыңгайсыз мүнөттөр чексиз узак созулгансып, аны дайыма бушайман кылчу.

- Бир айча турам го, батиримде ремонт бүткөнчө.

- А батириң кайда?

- Өтө алыс эмес жерде, "Чатыр-Көл" кинотеатрынын артында.

- Жакшы район! - деп Алтынай кытмыр күлүп койду.

- Мени уксаң, сенин эмнени айтып жатканыңды мен билдим. Андай деп ойлобо, мен андай эмесмин. Менин атам оокат-жайлуу адам, жалгыз кызынан эч нерсесин аябайт, - деди Зарина.

- Чын эле би? - деп Алтынай аны ишен киребей карады.

Зарина анын ийиндеринен, далысынан сылады. Алтынайдын денеси дүркүрөп чыкты. Зарина аны көчүккө чаап:

- Көчүгүң укмуш экен! Жүр, сага азыркы жашап жаткан жайымды көрсөтөйүн, - деген ал коногун кайра кире беришке ээрчитип барды. Ал жерде дагы бир эшик бар экен. Зарина эшикти ачып:

- Бул менин кумар майданым, тиги жакта - ванна, - деди.

- Жакшы экен, - деди Алтынай.

Ал ваннага баш бакты, анын полу да мрамордон экен. Анан ал уктоочу бөлмөнү көрө баштады. Чоң, кенен керебетке кооз жабуу жабылган, дубалга жабыштырылган шкафтардын эшиктери үстөл менен тумбочканын өңүнө түспөлдөш таш баканын панцири сымал жашыл түскө бойолуптур.

Зарина мыйыгынан жылмайып, Алтынайдын түбүнө келип, көздөрүнө тике карады да:

- Эми сен бул жерден артыңды карабай кача турган мезгил келди, - деди.

Алтынай жылмайды. Жүрөгү дүкүлдөп согуп жатты, бирок качайын деген ою да жок болчу. Ал акыркы секундда коркоктук кылыш үчүн келген эмес бул жерге. Ошентсе да, капыстан курчаган тартынуу сезими тыюу салынган чектен аттап өтүп кетүүгө жол бербей жатты. Өзүнүн Зарина менен эбегейсиз зор керебетте оонап жатканын элестетип жиберди да, өзүн колго алып :

- Кам санаба, качпайм, - деди.

- Анда жа райт!

Зарина аны көздөй алдыга кадам шилтеп, мойнуна колун тийгизди. Анан ал эңкейип, мойнунан кармаган бойдон, эриндерин анын эрдине тийгизди. Алардын эриндери чапталыша түштү, Алтынай Заринаны ийнинен кучактап, тилин оозуна салды.

Аял менен өбүшүү эркектердикинен башкачараак болоруна ал абдан таң калды. Заринанын денеси анын кучагында эрип баратты, ал эми эриндери жумшак жана ийкемдүү экен. Алардын тилдери бири-бирине оролуп, кимиси ийкемдүүрөөк деп атаандашкансып, соймоңдоп жатышты. Заринанын төшү Алтынайдын төшүнө тирелгенде, экөөнүн тең үрптөрү көөп, тирсийип чыкканы сезилди. Бул оюнга бериле баштаган Алтынай Заринанын курсагына сөйкөнүп, тизесин бүктү да, анын аласына такады.

- Эй, курдаш, бир аз жайлай түш! - деди анын демин басып Зарина. - Шашылба! Акырындан, ар бир кыймылыбызды талдап иш кылалы. Макулсуңбу, жаным?

Алтынай оор дем алып, ары оолактады.

- Мен мынчалык чоң айырма болот деп ойлогон эмесмин!

- Кел, керебетке жайланышып жатып албайлыбы? Адегенде менин көйнөгүмдүн сыдырмасын сыдырып койчу, кичи пейилдикке.

Зарина нары бурулду. Алтынай сыдырманын тартмасын сыйпалап таап, ылдый тартты. Зарина колдорун жеңдеринен чыгарды, көйнөк шыпырылып полго түштү. Анын денеси жылмакай жана күнгө күйгөн экен. Зарина эмчек кабынын бүчүсүн өзү чечип, ары ыргытып жиберди да, эч бир уялып да койбостон Алтынайга бурулуп, аны карап туруп калды. Төшү анча чоң эмес, бирок тыкан, алчанын көлөмүндөгү үрптөрүнүн айланасы карарып турат.

Алтынай башка аялдын жылаңач эмчектерин көптөн бери көрө элек болчу. Ал башка аялдарга окшоп, душка түшүп жатканда көп жылаңач аялдарды көрө турган машыгуучу залдарга же денсоолукту чыңдоочу борборлорго барчу эмес, турсасынан башканын баарын чечип, кийим-кече кийип көргүдөй кабинкасы бар чоң дүкөндөргө да көп барчу адаты жок.

Зарина бутун керебетке коюп, туфлисин чечип ыргытты. Анан тиги бутун да ошентип чечип, колготкисин да сыйрып ыргытып, жалаң атлас турсасы менен калды.

- Эми кезек сенде, карагым! - деп айтып, ал керебеттин жабуусун сыйрып таштады.

Алтынай кызыл жука көйнөгүн өйдө түрүп, башынан өйдө чечти, агыш эмчек кап менен турсачан жана агыш колготкичен калды. Зарина керебетке жатты.

- Сен эмнени күтүп жатканыңды билгим келет, алтыным? - деп сурады ал.

- Эмнени күтүп жатканымдыбы? - деп кайра сурады Алтынай шиш такалуу туфлилерин чечип жатып.

- Азыр килтейген жасалма пенисти белине тагып алып, анысын алама тыгат деп ойлоп атасың го, ээ?

Алтынай каткырып күлдү.

- А сен эмне, антпейсиңби?

Ал керебеттин кырына отуруп, эмчек кабынын бүчүсүн өз алдынча чечүүгө аракеттенди, бирок чече албай жатты, мүмкүн манжалары калтырап, аны укпай жатканынан ошенткендир.

- Кел, мен сага жардам берейин! - деп Зарина анын жанына отура калып, Алтынайдын эмчектерин капастан бошотту. Тирсийип тик турган үрптөр ага абдан жакты. - Кандай сонун! - деп жиберген Зарина анын сол көкүрөгүн балмуздак жеп жаткан ойноок балача улам тили менен жалай коюп соруп жатты.

Алтынай магдырай түштү.

Зарина иштин кызыгына батып, тизелеп отура калып, эмчек капты чечип ыргытты. Анан Алтынайдын эки эмчегин эки колу менен мыкчып:

- Эмчектерин тим эле укмуш экен. Мындай эмчектер үчүн адам өлтүрүүгө да барышат, - деди ал аларды эзгилеп, ошол эле учурда Алтынайдын мойнунан, ийиндеринен өөп жатты. Алтынайдын денесин майда калтырак басып, ал артка чалкалады. Зарина анын кулагын тили менен жалап, жумулган көздөрүн, кулагынын сезимтал жерлерин өпкүлөдү.

Аны баштан-аяк каптаган сезимдерге туруштук бере албаган Алтынай Заринанын колдорун төшүнөн алып, өзү анын үстүнө чыкты. Алардын от-жалын болгон денелери жуурулушуп, эриндери бири-бирине чапталышып өбүшүп, тилдери лесбиянкалар бийин баштады. Каалоолору ашып-ташкан эки дене кенен керебетте ары-бери оонап, бири-бирине таптакыр ширелишип, чапталып бир дене болуп калгансыды.

- Мен абдан дүүлүгүп чыктым, - деди Алтынай Заринанын санына аласын такап.

- Көрүнүп турат, - деген Зарина ным болгон тизесин тигинин аласына ого бетер ныгырды.

Алтынай аялдын сылап-сыйпаганына ушунчалык берилгенине өзү да таң кала онтоп жиберди. Ал аялдар ортосундагы төшөк кумарына акырындап, жай кадам таштап кирем го деп болжолдогон. Иш жүзүндө баары башкача болуп чыга келди. Көнүмүш эмес сезимдердин кучагына бой таштаган ал аял менен кумарга батуусу эркектерге болгон кызыгуусуна эч бир жолтоо болбосуна көзү жеткенде ичинен кубанып алды. Тыюу салынган нерсенин тосмосун бузуп күнөөгө батканы анын сезимдерин ого бетер курчутту.

Капыстан Зарина буттарын сунуп, Алтынайды ала салдырып жиберди да, тизгинди өз колуна алды. Ал анын назик денесин ушунчалык катуу мыжыгып, кумарлана өпкүлөй баштаганда, тиги бечара аргасыздан онтоп, өхүлөп жатты. Зарина улам барган сайын ылдыйлап, киндигин, анан аласын жалап кирди.

Алтынай буттарын талтайтып, таттуу сезимди сезген жүрөгү кубанычтан дакылдап согуп, селейип жатып калды.

Зарина колун курбусунун жамбашынын астына сала калып, турсасын чечти. Аласын жакшылап карап чыгып, жанжерин манжалары менен аяр ачып, ортосундагы дирилдеп согуп жаткан мала кызыл кын тилин көрдү.

Заринанын чыканактап жата калып, кын тилинен көзүн албай тиктеп, оор дем алгандагы ысык демин сезген Алтынай үнүнүн болушунча онтоп жиберди. Бир да аял буга чейин анын бул сезимтал жерин мынчалык кумарлана караган эмес. Ал ырахатка балкып, тыбырчылады.

Зарина тилин сунуп, клиторду жалай баштады.

Алтынай токко урунгансып, селт эте түштү да, жаздыкка чалкасынан жатып калды. Алтынайдын кын тилин көп эле эркектер жалаган, бирок мындай жыргалды ал биринчи жолу сезип жатат. Айланасы ачык кызыл түскө бойолуп, бардык сезимдери кын тилине топтолгонсуду, ал эми демейде жыйрыла баштаган тылагы азыр аңтарылып кетчүдөй туюлду. Дене жыргалы акыры барып оргазмга өттү, Алтынайдын денесине ырахаттын жылуу толкундары жымырап тарап баратты. Ал көкүрөгүн өйдө көтөрүп, башын чалкалатып, үйүгүшүүдөн кумары канган канчык арстанча аркырап жиберди.

Бирок Зарина аны менен эле токтолуп калган жок. Анын тили Алтынайдын кын тилине жармашып, анын уландысына айлангансып, ар бир кыймылы менен бүт денесин солкулдатты. Бирок эң кызыгы, Зарина тилин ойдолоткон да, айландырган да жок, ал жөн гана сыйкырдуу толкундарды чыгарып, бул мала кызгылт бүртүкчөнү тилинин учу менен басып коюп жаткан. Алтынай кайрадан денесин от каптап кумары канып баратканын туйду.

Башын араң көтөрүп, күйүгө шыбырады:

- Эмки кезек сенде!

Заринага эч нерсени түшүндүрүп да кереги жок эле. Ал отура калып, турсасын чечкенде Алтынай анын аласындагы кара тармал жүнүн көрдү. Анын жүрөгү түрсүлдөп мурдагыдан да катуу сого баштады. Зарина турсасын керебеттин үстүнө ыргытып ийип, Алтынайды теше тиктеди.

Бул көз караш сүрөттөгүдөй мыскыл аралаш эмес, Алтынайдын жүрөгүнүн тереңине карап жаткансыган олуттуу көз караш болучу. Акыры Зарина уятсыз мылжыйып, эч нерсе дебестен, бутун сунуп Алтынайдын төшүнө койду. Жанжери майда-чүйдөсүнө чейин Алтынайга даана көрүндү.

Алтынайдын көзү чанагынан чыгып кете жаздады. Ал башка аялдын аласын мынчалык жакындан биринчи жолу көрүп жатышы. Заринанын денесинин бул бөлүгү абдан түктүү экен. Кара тармал кылдар анын аласын гана эмес, сандарын да басыптыр. Алардын арасынан тегерек арткы тешиги менен мени качан өбөсүң дегенсип бир аз ачылган оозго окшогон тылактын оозу көрүнөт. Алардын айланасындагы кылдар сууланышып жылтылдайт.

Алтынай колун жай сунуп, өнөгүнүн тылагына тийгизди. Алаканы ысып, суу боло түштү. Ал демин ичине алып, манжалары менен Заринанын жанжерин ачып, титиреп жаткан мала кызыл тешигин көрдү.

Эңсөөсүнөн эси эңгирей түшкөн Алтынай Заринаны көчүктөн алып, өзүнө тартты. Тиги шашпай ылдый болду да, Алтынай алдыга обдулуп, анын жанжерине оозун кептеп, тилин тигинин кынына болушунча тереңдетип сойлотууга аракеттенди.

Анын тили Заринанын кын тилине тиери менен денеси силкинип кетти, бул силкинүү ошол замат Алтынайга да өттү. Мындай учурда лесбиянкалар эмне кыларын ал билчү эмес, бирок алган ырахатын Заринага миң эселеп кайтарып берүүнү чечти. Өзүнүн ойноштору мындай учурда эмне кылчу эле, ошону эстеп, клиторду айлантып, тилин кыймылдата баштады.

Зарина колун тумбочкага созуп, анын текчесинен чакан эки вибраторду алды. Андан соң ал аларды Алтынайдын сандарынын жанына коюп, анын буттарын кеңирээк талтайтып, жанжерине башын салды да, Алтынайдын клиторун аярлай соруп кирди.

Бир клитордон экинчи клиторго кыздарын денеси аркылуу чагылган электр тогу Алтынайдын дене боюн дүркүрөтүп, ал катуу онтоп жиберип тез-тез дем алды. Көздөрүнөн от чачырады. Ал өзүнүн кын тилин жанталаша жалап жаткан Заринанын клиторун да так ошентип жалап жатты. Натыйжасы шумдук болду, алар болуп көрбөгөндөй ырахатка батышты. Алтынайга өзүнүн ар бир туюму Заринанын денесинде да кайталанып жаткандай сезилди. Бирок демейки жаңырыктан айырмаланып, ал сезимдер акырындап барып өчүп калбастан, барган сайын от алды. Алардын денелери биригип, бир денеге айланды. Алтынай өзүн-өзү жалап жаткандай, айтып бүткүс ырахатка бөлөнүп жатты.

Анын үстүнө, эки аялга оргазм бир учурда удаа келди. Алтынай марага жеткени калганын сезип, денесин жыйрыганда, Зарина да дал ошондой абалда болчу. Оргазм уламдан-улам жакындап, эки дене бири-бирине мүмкүн болушунча көбүрөөк ырахат тартуулоого далалат кылды.

Бир маалда экөө тең оргазмдын кучагына бой уруп, кучакташкан бойдон анын башты айланткан күчтүү айлампасына оп тартылып кетпөөгө жан далбас тап, бүт тулку бойлору калчылдап, серпилип жатышты.

Бирок бул жыргалдын башталышы болду. Оргазмдын толкундары жаңы гана тартыла баштаганда, муздак, катуу бир нерсе Алтынайдын тылагын жиреп кирди. Ошол учурда Зарина анын колуна дагы бир вибраторду кармата салды. Муну эмне кылыш керек тигин ойлонуп отурбастан, Алтынай аны алып, курбусунун тылагына тыкты.

Клиторду жалап жатып, ал тылактын оозунан чыгып турган жылмакай сүйрү оюнчукту карады да, дал ушундай нерсе өзүнүн кынын да тиреп жарым-жартылай чыгып турганын элестетти. Бул көрүнүш аны арбап алгансыды.

Телмирген абалдан аны Зарина чыгарды. Ал вибраторду иштетти да, дырылдаган аспап аялдын назик жерин казып кире баштады. Эсине келе элек Алтынай берки вибратордун кнопкасын басып жибергенин өзү да байкабай калды. Ал да тиги түгөйүнүн үнүн коштоп зуулдап иштеп кирди. Эки аял тең бул добуштун ыргагы менен бири-бирин жалап, пластмасса пенистерди матырып, кайра чыгарып жатышты. Кайрадан Зарина менен Алтынай удаа оргазмга кабылып, денелери силкилдеди.

Бейиш жыргалынын толкундары денелерине тарап баратты. Аларга бул ырахат тынымсыз нөшөрлөп төккөн жазгы жамгырдай болуп түгөнбөчүдөй сезилди. Ошентсе да, ал акыры аягына чыкты жана экөө бактылуу жана ыраазы боло асмандан жерге кайтышты.

Зарина оң капталына оодарылып:

- Тирүүсүңбү, берекем? - деп сурады.

- Калтыраганым дагы эле басыла элек, - деп жооп берген Алтынай керебетте башка аял менен жаткан өзүнүн жылаңач денесин, сууланышып жылтыраган эки пластмасса аспапты, бырышып жаткан турсаларды, түрүлүп кеткен шейшепти таң кала карады.

Ал өзүнө электр тогуна урунуп, эси ооп калгандай туюлду. Бирок селейип эч нерсени сезбей калган денеси карды ачканын кабарлады. Алтынай жылмайды, демек, жашоо уланат.

- Эмне болду? - деп сурады анын бир кызык кебетесин байкап тынчы кеткен Зарина.

- Менин кардым ачты, - деди Алтынай.

Зарина керебеттин четине отура калып, үстөлдүн үстүндөгү телефонду алды.

- Биз тамак заказ кылалы дедик эле, - деп трубкага айтты да, аны алаканы менен жаап, Алтынай дан:

- Сага эмне тамак заказ кылайын? - деп сурады.

9 - бөлүм

- Экөөбүз жолугушубуз керек!

- Качан?

- Азыр!

- Бирок азыр түн ортосу да?

- Эмне болмок эле? Сен эмне, бош эмессиңби?

- Бош элемин. Макул, жолугушалы.

- Дарегиңди айтпайсыңбы!

- А ооба! Меникине келе элегиңди унутуп калган турбаймынбы. Жаз!

Даректи жазып алып, Алтынай машинесин от алдырды да, түнкү ээн шоссе менен зуулдап жөнөдү. Сегиз мүнөттөн кийин ал машинесин Эрмектин үйүнөн алыс эмес жерге токтотуп, үйгө чуркап жетти. Домофондун кнопкасын басар замат сырткы эшик шарак ачылды. Ага керектүү батир биринчи кабатта экен. Алтынай эшикти муштуму менен койгулады.

- Салам! - деди кара кимоно кийген Эрмек аны кире бериштен тосуп алып.

Алтынай аны өзүнө тартып, оозунан өөп алды. Анан ал Эрмекти ичкери түртүп киргизип, буту менен эшикти жапты. Алдыга обдулуп аны дубалга такады да, дагы өптү.

- Сага эмне болгон? - деп сурады энтиккен Эрмек.

- Сен тезинен мени менен жатпасаң болбойт! - деп Алтынай бетке айтты, бүт денеси менен ага жабышып. Ал Эрмектин колун алып, чоктой ысык аласына тийгизди. - Эрмек, антпесең мен өлүп калышым мүмкүн! - деп шыбырады.

Өмүрүндө биринчи жолу ичине тезирээк эркектин алигиси киришин ушунчалык катуу самап турду. Бул шаштысын кетирип, акылдан адаштырган эңсөө ал Заринаныкынан кетээри менен пайда болду. Алар мейманкананын бөлмөсүндө отуруп алып кызыл шарап менен жакшылап тамактанышты. Андан соң кайра керебетке секирип, мурдагыдан да күчтүү кумарга батышты. Бирок Алтынай лифтке түшөр замат анын денесин Зарина кандыра албай турган эңсөө оту курчады. Аялдын жумшак, назик денесинен кийин эркектин күчтүү, катуу кучагын самап чыкты.

Ага аны Эрмек гана бере алмак. Ал тирукмуш сексти жактырган Бектур га, же эч нерседен кайра тартпаган жубайлар Гүлай менен Саматка баргысы келбеди. Ал эми алдамчы Кайратка аялы бир жакка кеткен болсо да, чалайын деген ой келген жок. Анын бактысына Эрмек Германиядан бүгүн эле учуп келиптир.

- Сага эмне болду деги? - деп суроосун кайталады Эрмек, анын кучагынан бошонуп.

- Өзүм да түшүнбөйм! Кептин баары ошондо болуп жатпайбы! - деп каткырып Алтынай көйнөгүн чечип жиберди. Оозун ачкан Эрмектин алдында ал энеден туума жылаңач турду.

Колготкиси менен турсасын машинеге чечип таштаган.

Эрмектин көздөрү жана түштү.

Алтынай анын алдына чөгөлөп тура калып, кимоносунун курун чечти да, жаңы гана башын көтөрө баштаган алигисин оозуна алды. Алтынайдын ысык оозуна кирер замат ал дароо какайып тура калды да, тамагына жете түштү. Анысы Алтынайга майдай жакты.

- Мына сага! Керемет деп ушуну айт! - деди Эрмек, Алтынай кертмегин жан-алы калбай соруп киргенде.

Алтынай анын сандарын сылап, ташагын кысканда, пенис силкилдеп, дагы чоңойо түштү.

Бул бир укмуш эле! Зарина менен сансыз ирет кумарга баткан соң, анын эстен тандырган сылап-сыйпалоолорунан жана зуулдаган вибратордун тылагын жиреп кирип, кумардын туу чокусуна чыгарганынан кийин, бул кечте болгондун баары - ушул жерде, Эрмектин батиринде азыр боло турган негизги оюндун башталышы гана экенин туйду Алтынай.

- О Кудай, сенин оозуң тим эле өрттөнүп жаткан го! - деп кырылдады Эрмек.

Анын айтканы чын болчу. Алтынайдын оозу анын тылагынан бетер өрттөнүп бараткан. Бул эки орган бири-бири менен тыгыз байланышта эмеспи, алардын от-жалын болгону да ошондон.

Ал пенисти эриндери менен кыпчып артка тайсалдады да, кайра кескин алдыга жүткүнгөндө анын башы тамагына кирип кете жаздады.

- Абайла, жаным, - деди Эрмек. - Шашылба!

Аны колтугунан алып, полдон жеңил көтөрдү.

Алтынай оозундагы пенисти араң чыгарып, боюн түзөдү. Эрмек аны кичине кызды көтөргөнсүп таптак көтөрүп, уктоочу бөлмөгө алып келип, эки кишилик жыгач керебетке таштады. Алтынай аны колдон тартты эле, өзү да кулады.

Алтынай буттарын керип, Эрмектин эки ийнине эптүү арта салды, пенис кынга кирип барып ичине толуп калды. Алтынай ошол замат бүттү. Денеси солкулдап, ушул керемет көз ирмемди курчуткусу келген Алтынай Эрмектин алигисин тылагына кысты. Ушунчалык катуу кыскандыктан Эрмек бечаранын сөөктөрү кырсылдап кетти. Бул ооруксунууга чыдабай көздөрү чакырайды. Оргазмдын биринчи толкуну тартылган соң Алтынай Эрмекти чалкасынан жаткырды. Аласынан чыгып кетип, каккан казыктай какайып турган аспабын кармап, тизелеп отурду да, тылагына кайра тыкты.

- О Кудай! Кандай жакшы! - деди Эрмекти тылагы менен кысып Алтынай.

Ал жатын мойнуна тийген пенистин катуу башын, кын тилин кытыгылаган тармал жүндөрүн сезип, анын үстүндө ойдолоп жатты. Анан анысы аздай көрүнүп, ал бир аз өйдө боло калып, кайра отурду. Муну бир нече жолу жасаган соң, кыйкырып жиберип, оргазмдан бети-башын тырыштырып, Эрмектин үстүндө тыбырчылап жатып калды.

Бул кылыгына таң калган Эрмек жолтоо болууга даабады. Алтынай кыймылдабай сулк жатып калары менен ал да кумарын кандырууну самап, жамбаш булчуңдары түйүлүп, өйдө-ылдый кыймылдап кирди. Ичиндеги пенистин калчылдай түшкөнүн байкаган Алтынай өйдө болуп, каргылданган үн менен :

- Сен бүтүп атасыңбы? - деп сурады.

- Ооба! - деди Эрмек.

Алтынай бул урук чачуу учурун жакшыраак сезгиси келип, пенисти катуураак кысты.

Ошол маалда Эрмек аны белинен кучактап чалкасына оодарды. Алтынай каршылык көрсөткөн жок жана Эрмек аны мурункудан да ылдамыраак ийлей баштады. Паравоз сымал күшүлдөп-бышылдап, алигисин терең итерип жатты.

Алтынай эки бутун көтөрүп, тизелерин бүгүп, Эрмектин аспабы дагы тереңирээк сүңгүп киришине шарт түздү. Колдору менен башын кармап, оозунан соруп өптү. Кийинки көз ирмемде пенис кынды терең аралап барып, ысык спермасын бүрктү. Ысык, ичке агымдар биринин артынан бири чачырады. Алтынай анын акыркы тамчысына чейин сыгып алыш үчүн кынын жыйрып, пенисти бекем кысты.

- Сенин ичиңе кайсы шайтан кирип кеткен? - деп Эрмек жанатан бери жообу жок калып жаткан суроосун дагы берди.

- Ал шайтан өзүңсүң да! - деди Алтынай күнөөлүү немече жылмайып.Кабинеттин эшигин эки жолу каккылаган Ширин ылдам басып, кирип келип:

- Сизди Каптагаев тезинен өзүнө чакырып жатат, - деди.

Амантур Каптагаев Алтынай кенже жардамчысы болуп иштеген юридикалык фирманын директорлор кеңешин жетектейт, абдан сүрдүү, катаал адам.

Жумуш күнү соңуна чыгып бараткан.

- Анчалык шашылыш эмне болуп кетти? - деп сурады Алтынай.

Ширин ийиндерин куушурду. Ал кыска көгүш көйнөк кийип алган, ак колготкичен анын узун буттары абдан аппетиттүү көрүндү. Көйнөктүн алдынан ак эмчек капты тиреген тыкан төшү байкалат. Жаш кыздын жайнаган көздөрүнөн, бөрсөйгөн эриндеринен жаздын деми сезилип, аны өпкөн адамга жомоктогудай ырахат тартуулай тургансыйт. Алтынай катчысын башкача көз менен, төшөктө кандай болду экен дегенсип карап жатканын баамдады.

- Сиз мени угуп жатасызбы? - деп сурады Ширин кабатыр боло.

Ал бир нерсе деп айткан тура. Алтынай уялып кетип, ордунан тура калды.

- Кечир, мен ойлонуп кетиптирмин, - деп күбүрөндү ал. - Жүр, анда. Шеф мени көргүсү келип жатса барайын! Эртеби-кечпи акыры барыш керек.

- Бир маселе пайда болду деп ойлойсузбу? - деп Ширин тынчсызданып сурады.

Алтынай жооп берген жок: ал өзү да али биле элек. Катчысы менен залга чыгып, лифт менен Каптагаевдин кабинети жайгашкан экинчи кабатка көтөрүлдү. Кабылдамадан анын катчысы жайдары тосуп алып, ичкери кирүүсүн өтүндү.

Алтынай эшикти тыкылдатты.

- Киргиле! - деген үн угулду эшиктин ары жагынан.

Ал кирди.

- Кириңиз, кымбаттуу Алтынай Белековна, отуруңуз.

Каптагаевдин иш бөлмөсү аныкына караганда төрт эсе чоңураак, төрдө кеңешмелер үчүн эмен дарагынан жасалган чоң үстөл алты отургучу менен турат. Каптагаев өзү болсо лакталган оор үстөлдүн жанында отуруптур. Үстөлдө компьютер жана ак телефон турат.

Алтынай Каптагаевдин каршысындагы отургучка отуруп, жеме угууга даярданды.

- Дароо эле маселенин өзүнө өтүүгө уруксат этиңиз. Мен сизди "Бишкек Курулуш" компаниясы менен ишти ийгиликтүү аякташыңыз менен куттуктап койоюн дедим. Мыкты иш! Сиздин жасаган ишиңиз мактоого татыйт. - Ал алдыга обдулуп, чыканагы менен үстөлдү таянды да: - Өткөн жумада мен Эркин Алымов менен бир жерде чогуу отуруп калдым, ал абдан ачууланып алыптыр, муну да сиздин жеңишиңиз деп эсептөөгө болот, - деп кошумчалады.

- Рахмат, - деди Алтынай.

- Сизге белгилүү болгондой, Самарбек Керимович көптөн бери ардактуу эс алууга кетем деп жүрөт. Сиздин компаниянын гүлдөп-өнүгүшүнө кошкон салымыңызды эске алуу менен, мен ойлойм, сиз анын ордун ээлей аласыз. Коллегалар бул идеяны колдошту, андыктан, мен сизге биздин башкы өнөгүбүз болууну сунуш кылып жатам. Бул кызматты ээлөө менен катар, албетте, сиздин кирешеңиз да жогорулайт. Андан тышкары, сизге компаниянын эсебинен жаңы автомашина, мурункудан узагыраак өргүү мөөнөтү жана башка сиздин даражаңызга ылайык келе турган жеңилдиктер берилмекчи. Майда-баратын кийинчерээк талкуулайбыз. Бул сунушка кандай карайсыз?

Алтынай оозун ачып калбоого тырышып араң эле өзүн кармады, ал карьерасы мынчалык бийик көкөлөйт деп күткөн эмес.

- Мен абдан кубанычтамын, - деп жиберди ал толкунданганын араң басып.

- Андай болсо эң жакшы. Жогоруда айтылгандардын баары, албетте, жазуу түрүндө да тастыкталат. Эмки жумада үчөөбүз чогуу тамактансак кандай болот?

- Жан дилим менен, - деп жандана түштү Алтынай.

- Мен жолугушар убакытты Ширин аркылуу тактап алам. Сизди дагы бир жолу куттуктайм, Алтынай! Сиздин жардамыңыз менен биздин компания мындан ары да өнүгө берет деп терең ишенем.

Алтынай аман-эсен кабинетине жетти, бирок жөө келдиби же лифтке түштүбү кийин эстей албады.

- Ии, эмне болду? - деп сурады Ширин.

- Менимче, сен жакында фирманын тең укуктуу жетекчисинин катчысы болот окшойсуң.

- Чын элеби? Кандай сонун! Маянам да көтөрүлөбү?

- Албетте!

- Укмуш! Куттуктайм! Тышкы келбетимди өзгөртүшүм зарыл эмеспи? - Ал көйнөгүнүн өтө эле кыска этегин карап алды.

- Жок! - деп кесе айтты Алтынай. - Этегиңди узартуунун кереги жок.- Алло! Бу мен, Алтынай.

- А бул сизби? Кандайсыз?

- Эң сонун! Бу дагы бери жагы. Мага азыр эле укмуш жаңылык айтышты.

Анын кылыгын акыл калчап, терең ойлонуп кылынган деп айтуу кыйын эле. Бул кубанычтуу кабарды ал Эрмек менен же Зарина менен белгилесе болмок. Ал дагы жолугушкусу келерин ачык эле айткан. Шайырга телефон чалып, аны менен бир жакка барып келсе да болмок. Бирок Алтынай башкача кылды.

- Эмне деген жаңылык?

- Мени кызматтан жогорулатышты. Эми мен башкы өнөкмүн.

- Укмуш экен!

- Уксаңыз, күтүүсүз сунушум үчүн мени кечирип коюңуз, бирок бир-эки бөтөлкө шампан ичип, бирге отурсак кантет? Албетте, эгер сиздин колуңуз бош болсо.

- Бош эле, келиңиз, мен сизди күтөм.

- Анда көрүшкөнчө!

Алтынай телефонду ордуна коюп, ичинен жагымдуу толкундоону сезип, үстүңкү кабатка чыкты.

Сексуалдык чечкиндүүлүгү анын карьералык өсүшүнө себеп болду. Алтынай тобокелге салды да, жеңишке жетти. Ал эми ийгиликтин сыры аны көп жылдар бою оор жүк болуп басып келген ашыкча ырым-жырымдардан арылганы болду.

Секс анын аң-сезимдик капасынан алдыңкы катарга суурулуп чыгып, акыры жашоосунун маанилүү бөлүгү болуп калды. Ушундан улам Алтынай кайра жоготуп алган канаттарын тапкандай болду. Ал физикалык гана эмес, моралдык да канааттануу алды. Мындай өзгөрүүгө Кайрат менен кокустан болгон жакындашуусу себеп болгону менен, андан аркы ийгиликтерине ал өзү гана жете алды. Анын алдында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачыла баштаганын алдын ала туйган ал таң калыштуу көктүк менен алдыга умтулуп, ар кандай варианттарды байкап көрдү жана алдыга озуп чыкты.

Аракетинин үзүрү көпкө күттүргөн жок жана анын ойлогонунан да алда канча зор болуп чыкты. Бейтааныш адамдар менен жакын мамиле курууга жөндөмдүү экенине өзү да араң ишенип жатты. Секс эч убакта анын көңүлүнөн сырткары калган эмес, бирок Алтынайга ал дайыма бийик нерселер менен байланышкандай жана түбөлүктүү сүйүү менен берилгендик тууралуу айтылган ашкере кооз сөздөр менен курчалгандай сезилчү. Эми болсо ал секс өз алдынча жашоого укуктуу экенин түшүндү, болгону ага кылдат жана тапкычтык менен мамиле жасоо керек. Бул ачылыш аны демине дем кошуп, жаңы сексуалдык эрдиктерди жасоого шыктандырды. Алтынайдын туура багытта баратканын тастыктаган кызматтык дайындалуусу да буга түрттү.

Анын Зарина менен болгон азоо мамилеси гана анча түшүнүксүз болуп жатат. Бул аялга болгон сезимдерин Алтынай кылдат ойлонуп талдап албаса болбойт. Аны бул лесбиянкага байланышкан күмөн саноолор менен шектенүүлөр бушайман кылып жатты. Өткөнгө кенедей да өкүнгөн жок, ошентсе да бул багытта тажрыйба жүргүзүүнү андан ары улантуунун кажети барбы деп тайсалдап турду. Салттуу эмес сексуалдык мамилелерге баш-оту менен берилгиси да келбеди. Кандай гана болбосун, Заринанын сылап-сыйпаганы өзүн-өзү кандыргандан көп деле айырмаланбайт жана Алтынайдын эркекти эңсөөсүн курчутуп гана койот экен.

Бирок азыр терең ойлонуп, маанилүү маселелерди чече турган мезгил эмес, денеси жаңы көңүл ачууларды талап кылып жатат. Керектүү учурда алып-учкан ички сезимдерине "Болду жетишет! Кооптуу тажрыйбалардын кереги жок!" деп айтууга акыл-эси жетер деп үмүттөнүү гана калды. Эртеби, кечпи ушундай нерсе болот жана Алтынай муну жакшы түшүнүп турат. Бирок азырынча акылына эмес, сезимдерине көбүрөөк баш ийип, ал марага дагы көп бар деген илгери үмүт менен ноктосун кырча тиштеп, алдыга умтулган байтал сыңары жулунат.

Ал чечинип душтун алдына турду. Суунун жумшак агымдары менен ойноп, маанайына жараша анын басымы менен температурасын улам өзгөрткөн ага абдан жагар эле. Жуунуп бүтүп, сүргү менен денесин кургата аарчыганда телефон шыңгырады.

- Алло? - деп ал керебеттин кырына отура калып, кубулжуган үнү менен трубкага жооп берди.

- Бул Алтынайбы?

- Ооба, менмин.

Ал ким чалып жатканын дагы эле билген жок.

- Мен Бектурмун!

- Аа, Бектур, сизби? Кандайсыз? - деп Алтынай ага телефонунун номурун качан бергенин эстей албай жатты.

- Менин телефон чалганыма ачууланган жоксузбу? - деп сурады ал анын оюн окуп койгонсуп.

- Менин номурумду кайдан алдыңыз? - деп сурады Алтынай түз эле.

- Мен аны кокустан эле, эски досум Аман Каптагаевден билип алдым. Биз бүгүн чогуу тамактанганбыз. Сизди кызматтан жогорулашыңыз менен куттукташ керек го дейм. Ал мага өзүнүн жаңы өнөгүнүн жакшы жактарын айтып бүтө албай, аябай мактады. Анан анын атын атаганда мен чыдап тура албай аны сүрөттөп бер деп сурандым. Бишкекте сизге аты-жөнү окшош адамдар анча деле көп эмес. Тилегенова - сейрек кездешүүчү фамилия. Сиз менин телефон чалганыма чын эле жинденген жоксузбу?

- Жок, - деп ишенимсиз айтты Алтынай.

- А мен сизге жөн жерден чалган жокмун. Менин бир досум ушул жуманын аягында достордун чакан тобу на кече уюштурганы жатат. Анын заңгыраган үйү, чоң бассейни бар, тамак-аш, ичимдик баары мыкты болот. Аябай көңүлдүү болот, айтып койоюн, эч өкүнбөйсүз!

- "Көңүл ачуу" деп айтуу менен эмнени айтып жатасыз, Бектур?

- Мен бул суроону сиздин бай фантазияңызга жолдойм, - деп үстүртөн жооп берди ал.

Алтынай бассейнге толгон жиптей ичке ич кийимчен жаш кыздарды элестетти.

- Ойлонсом болобу?

- Албетте! Баса, курбуңузду алып алсаңыз көңүлдүүрөөк болот. Эртең мага чалыңыз.

- Сөзсүз чалам!

Алар сөздөрү аягына чыкканда кош айтышты.

Бектур менен болгон жолугушуусу жөнүндө эскерүүлөрү жандана түшкөн Алтынай дааратканага кирди. Денеси чымырап, таттуу керилип алды.

Бектурдун бөтөнчө кызыгууларын эске алсак, кече жөнөкөй болбо су айдан ачык. Бирок Алтынайдын ал жөнүндө ойлогусу келбеди, анын ою башкада болчу.

Ал комоддун тартмаларынын бирин ачып, Токтогул көчөсүндөгү дүкөндөн сатып алган кара ич көйнөгүн алды. Алтынай мүчөсүнө чапталган, тордон тигилген бул жука жарашыктуу ич көйнөктү кийип, артындагы майда бүчүлөрүн бекитти. Алды жагында кызыл торчолору бар, ал эми белине тартмалар үчүн атлас кур бекитилген. Ич көйнөк эмчектерин тиреп турат, бирок жаппайт. Ылдыйкы тордолгон этеги сандарына жетет.

Алтынай жашиктен кара чулкилерди алды, кийим илгичтен жибек көйнөгүн жана текчеде турган кара туфлисин алды. Анан ал уктоочу бөлмөсүнө келип, керебетке отурду да, чулкилерди кийип, белиндеги атлас курунун темир кыпчыткычтарына кыпчытты. Күзгүнүн алдына белин таянып тура калып, өзүн суктана карады.

Ич көйнөк менен чулки анын денесиндеги бардык жакшы жерлерди баса белгилеп, кемчиликтерин жашырып, келишкен мүчөсүн ого бетер көркүнө чыгарыптыр. Ал эми атлас менен торчолор адамды азгырган бардык жерлерин ачык калтырган.

Алтынай аласына колун салып жибере жаздап өзүн араң токтотту, анан артына бурулуп, өзүн артынан карады. Туфлисинин бийик такаларынан буттары ого бетер узун жана сымбаттуу, көчүктөрү тогологураак көрүндү. Берешен кардарын күтүп жаткан кымбат баалуу сойкунун эле дал өзү!

Өзүн сойкуга теңеп алып, ичинен күлдү да, жакасы туюк, жеңсиз, денесине чапталган көйнөгүн кийди. Көйнөктүн кыска этеги чулкинин четин чала жаап турат. Өзүн күзгүдөн акыркы жолу карап алып, анан ал ыраазы боло бети-башын бойош үчүн туалет бөлмөгө келди.

- Салам!

- Салам! - Алтынай эки бөтөлкө шампаны бар эки колун өйдө көтөрдү.

- Кир! Сенин көйнөгүң абдан ачык экен го!

Гүлай шампандарды алып, конокту төркү үйгө ээрчитип барды. Тамак ичүүчү чоң үстөлдө чегилген муз салынган күмүш чака жана үч бокал турат.

Гүлай бөтөлкөлөрдүн бирөөсүн чакага салып, экинчисин ача баштады.

- Сен абдан сексуалдуу болуп алыпсың, - деди Алтынай күрөң кыска көйнөк кийген үйдүн кожейкесин карап.

Ал колготки да, туфли да кийбептир, узун кызгылт чачтары далысынан ылдый түшүп турат.

- Комплиментиңе рахмат! - деди Гүлай.

Ошол маалда бөтөлкөнүн оозундагы тыгыны атып кетти, Гүлай көбүрүп-жабырган ичимдикти бокалдарга куюштурду.

- Сенин ийгилигиң үчүн! - деди Гүлай.

- А Самат кайда? - деп сурады Алтынай.

- Ал сен келердин алдында эле "кармалып жатам" деп телефон чалды. Айла жок, жумуштары чыгып калыптыр!

- Мен жадагалса анын эмне жумушта иштерин да билбейт экенмин!

- Жарнама агенттигинде иштейт. Ал бираздан кийин бошойт. Кана айтчы, бул кызматтан жогорулашың сага кандай пайда алып келет?

- Көбүрөөк бийлик, акча, аброй. Жана башка артыкчылыктар. Менин фамилиям компаниянын аталышына камтылат.

- Чын элеби? - Гүлай кашын серпти.

- Ооба, ошондой. Арийне мен бул кубанычтуу жаңылыкты белгилөө үчүн гана келген жокмун…

Алтынай диванда буттарын учкаштырып отурган Гүлайды карап алды да, анын маңдайындагы диванга эмес, жанына келип отурду.

- Андан башка кайсы себеп бизге чалууңа түрткү болду? - деп сурады Гүлай.

Алтынай Гүлайдын эмчек кап тагынбаганын жана жука көйнөгүн тиреген мала кызыл үрптөрүн байкады.

- Сенин эрежелериң канчалык катуу? - деп сурады Алтынай андан.

Гүлай бокалын алыш үчүн колун созуп, үстөлгө эңкейгенде, Алтынай анын төшүн чала-була көрүп калды.

- Кандай мааниде? - деп кайра өзүнө суроо узатты Гүлай.

- Сенин аялдарга карата мамилең жаатында.

- Бул маселе жаатында мен абдан катуу эрежелерди карманам, - деди Гүлай. - Антпесе алар мени өзү тийишип жатат деп ойлоп калышы мүмкүн.

- А эгер ал аял Самат менен болгон аял болсочу?

- Андай эч качан болбойт.

- Эми ошондой болуп калса, анда эмне кылмаксың?

- Сен сөздү кайда буруп жатасың? - деп жакшы түшүнө албай сурады Гүлай.

Алтынай бокалын үстөлгө коюп, колун анын тизесине койду, бетинен сылап келип оозунан өптү. Гүлайдын таң калганынан оозу ачылып калды, көздөрүнөн бушайман болгону байкалды. Ал эсине келе электе Алтынай мурдагыдан да катуураак өөп тилин соймоңдотуп анын оозуна киргизип жиберди да, сандарын кыса кармады.

- Сага эмне болгон?

- Мен тажрыйба жасап өзүмдү сынап көргүм келип жатат!

Гүлай дивандан буттарын түшүрдү.

- Мени мененби?

- Ооба, - Алтынай алдыга обдулду. - Сага анткеним жакпайбы?

- Тескерисинче, мен кубанып жатам!

- Андай болсо, сенин кубанганыңа мен да кубанычтамын! - Алтынай өзүнүн тамашасына өзү каткырды. - Бирок сенин эрежелериңди кантебиз? Аларды бузгум келбейт.

- Мындай менде болгон эмес эле …

- Самат качан келет?

- Билбейм. Анын мобилдик телефонуна чалсамбы?

- Эң сонун идея!

Гүлай телефон турган үстөлгө барып, номурду терди.

Алтынай ордунан туруп, анын жанына келди. Гүлай жылмайды, Алтынай аны үстөлгө чалкалатып оозунан өпкүлөдү. Гүлай колун анын ийинине арта салды. Алардын өбүшүүсү көпкө созулду.

Гүлай онтоп жиберип, Алтынайга аласын ыйкагылай баштады. Берки от алып кетти да, аны мойнунан өпкүлөп, сол эмчегин кармалады. Гүлайдын денеси солкулдап, акыштады. Алтынай эңкейип, Гүлайдын көйнөгүн ылдый тартып, эмчегин сорду. Анан ал колун анын этегинин астына салып, ак турсасын чечип кирди.

- Эмне кылып жатасың? - деп сурады Гүлай, бирок ал мындай маанисиз суроону бербей деле койсо болмок.

Алтынай жооп айткан жок. Ал унчукпастан колдорун анын астына сойлотуп, үстөлдүн кырына тартты да, буттарын талтайтты. Ай-буйга келбей Алтынай тизелеп отура калып, Гүлайдын жанжерин өптү.

- Алло! Бул ким? - деген Саматтын үнү угулду трубкадан. Алтынай кын тилин тиштеп алганынан Гүлай онтоп жиберди.

- Алло? Ким бул? - Самат кайра кайталады.

- Самат! - деди Гүлай.

Үнү калтырап, толкунданганы байкалат. Самат, сыягы, алыста жүрсө керек, аны али тааныган жок. Алтынай колун Гүлайдын аласына салып, аягынын жүнү кырылганын байкап таң калды. Кын тилине оозун такап, тили менен өйдө-ылдый жалай баштады.

- Ой, жок … - деп онтоп жиберген Гүлай Алтынайды түрттү.

- Бул ким? Эмне болуп жатат? - деп трубкадан Саматтын тынчсызданган үнү угулду.

- Бул менмин, Самат! - деди Гүлай араң эле үнү чыгып.

Алтынай тилин кын тилине тийгизип, аны эзгилеп кирди. Анысы дирилдеп чыкты.

- Кандайсың, жаным! Сага эмне болду? Сыркоолоп калган жоксуңбу? Үнүң башкача болуп калыптыр.

- Үйгө Алтынай келди…

Ошол маалда Алтынай тили менен кын тилди добулбас ургансып ургулап жаткан. Гүлайдын тулку бою бүт солкулдады. Алтынай анын көчүгүн мыжыга кармап, аласына эки манжасын тыгып ийди.

- Анан эмне болдуңар?

- Биз ойлогонбуз … О Кудай …

Алтынай эки манжасын анын кадимкидей сууланып калган кынына катуу матырып ийди. Ал иштин кызыгына батып баратат.

- Эмне болду, алтыным? - сарсанаа болуп сурады Самат.

- Самат, сен үйгө качан келесиң?

- Ой, деги эмне болду? Тынччылыкпы? Эмне болуп атканыңарды айтасыңбы, деги?

- Алтынай! Ал биздин эрежебизди бузуп койду… Ах… Ох… Ой-ей-ей!

Алтынай салааларын дагы тереңирээк матырууга үлгүрдү. Ошол эле учурда ал жатын тилди тили менен тырмалап жаткан.

- Ал эмнеси? - деп ачууланымыш болуп күңкүлдөдү Самат.

- Ал абдан дүүлүгүп алыптыр, анан ылдамыраак эле төшөккө жатышты каалап жатат …

- Аны өзүм деле түшүндүм …

- Бирок сени менен эмес, кымбаттуум, мени менен жатсам дейт! Самат, тезирээк кел! Баары жакшы болот!

- Силер эмне менен алек болуп жатасыңар?

- О Кудай! Жок-жок, …

Алтынай эми кын тилин манжасы менен укалап, тилин тигинин тылагына салды. Гүлай бул жыргалга чыдай албай озондоп онтоду.

- Ал эмне кылып жатат? Ылдамыраак айтчы мага? - деп кыйкырды Самат. - Мен уккум келип тим эле өлүп баратам.

- Ал менин клиторумду манжалары менен укалап, тилин кыныма салып жатат. Кудайым ай, Самат, мен бүткөнү жатам… Ах, ах, ах…

- Макул анда, уланта бергиле. Бир аздан кийин барып калам, - деген Самат мобильнигин өчүрдү.

Ал учурда Алтынай мала кызыл бүртүкчөнүн айланасын тили менен жалагылап, манжалары Кындын оозун чойгулап жаткан. Клитор дирилдеп, оргазмдын чоң толкуну жакындаганынан кабар берди. Гүлай телефонду ыргытып жиберип, Алтынайдын ийиндерин мыкчый кармап, аны оозун аласына такады.

- Мен бүтүп жатам! - деп онтоду ал, чагылган ургансып, дене бою силкилдеп.

Белин чамгарактатып, артка ийилди да, кайра шалдырай түшүп, үстөлдүн үстүнө эки колун эки жакка сунуп жатып калды. Алтынайдын оозуна анын таттуу ширеси толо түштү.

Гүлай бир аз эсин жыйганда Алтынай ордунан туруп, оозун алаканынын сырт жагы менен аарчып:

- Самат эмне деди? - деп сурады.

- Ал менсиз баштай бергиле деп уруксат берди.

- Менимче, биз анын уруксаты жок эле баштаганбыз.

Гүлай Алтынайдын ордун ээлөөнү чечти. Үстөлдөн секирип түшүп, көйнөгүн башынан өйдө чечти да, суу болгон турсасын ылдый шыпырып, буту менен бурчка тээп салды.

- Сен кырынасыңбы? - деп сурады Алтынай анын жылмакай аласын кызыга карап жатып.

Гүлайдын жылтыраган сандарынан суу жылжып агып, жанжери бөрсөйүп чыгыптыр.

- Ооба, күн сайын, антпесе коюу түк басып кетет. Анан дагы атайы майларды колдоном. Сен мени аябай дүүлүктүрүп салдың. Сенден мындайды күткөн эмесмин.

Ал Алтынайдын жанына келип, өзүнө тартып, эриндеринен кумарлана өптү.

- Сен эмнеге чечинген жоксуң? Көйнөгүңдүн алдында эмне бар?

- Сыдырмамды сыдырып койчу! - деди Алтынай.

Гүлай сыдырманы сыдырды. Алтынай колдорун жеңден чыгарды жана көйнөк полго түштү. Гүлай анын ич кийимин кызыга карады.

- Самат бул кебетеңди көрсө, турган жеринен эле бүтүп салмак!

- Сага жактыбы? Татынакай ич көйнөк, ээ?

Алтынай бутун отургучка коюп, эңкейип, бырышкан чулкисин тартып түздөдү.

- Муну эмнеге кийдиң? - деп сурады Гүлай, анын төшүнө колун коюп, үрптөрүн сылады. - Менин да эмчектерим ушундай болсо кана, - деп көз арта кошумчалады ал.

Гүлай башын эңкейтип, анын үрпүн манжалары менен кыпчып, аны оозуна салып, соро баштады. Алтынай үрпүнө тиштердин тийгенин сезип, титиреп кетти. Гүлай жаланып алып, тиги эмчегине өттү. Бул жолу ал жөн гана сорбостон, тиштегилеп, чымчып, чойгулап да жатты.

- Самат качан келет болду экен? - деп сурады Алтынай, тизелери шалдырап, башы айланды.

Гүлай анын көздөрүнө тике карап алып, оозунан өптү. Алтынай тайсалдай түшүп, үстөлдүн үстүнө чалкасынан кулады. Гүлай да үстүнө чыгып, анын жанына жатты.

Алтынай кыймылдабай жата берди. Гүлай аны мойнунан, кулагынан өпкүлөп, шыбырады:

- Бул нерсе түшүмдө эмес, өңүмдө болуп жатканына ишене албай турам! Мен эч качан мынча дүүлүккөн эмесмин. Сен өткөндө Самат менен болуп жатканда мен сени аябай каалагам. Сен кеткенден кийин Саматка таптакыр жин тийгенсип, мага улам-улам аша берип, өлтүрүп сала жаздады. Бирок мен сен жөнүндө гана ойлоп жаттым.

Ал ич кийимди сылап, Алтынайдын аласына колун тийгизди. Алтынай өхүлөп жиберди.

- Сага жагабы? - деп сурады Гүлай анын аласына аты жогун салып жатып.

Алтынай катуу онтоду: анын көксөөсү акыры канды! Башынан бутуна чейин ырахатка чулганды.

Алаканын аласынан албаган бойдон Гүлай үстөлдөн шыпырылып түшүп, салаалары менен кын тилин кысты да, Алтынайдын жыныс мүчөсүн жакшылап көрүү үчүн бош колу менен анын бутун эки жакка талтайтты. Анан тизелеп отурду да, колдорун Алтынайдын астына салып, үстөлдүн чекесине тартты. Чалкасынан жаткан Алтынай дагы эмне кылар экен деп күтүп жатты. Өзгөчө бир нерсе болорун сезип, жүрөгү түрсүлдөп сого баштады. Гүлай да аны көпкө күттүргөн жок. Ал ылдыйыраак отура калып, анын буттарын ийиндерине койду да, кындын оозуна тигиле карады.

- Бул жөнүндө кыялдандың беле? - деп сурады ал күңгүрөнө.

- Ооба, зарыктырбачы мени! - деп жооп берди Алтынай чыдамы кете сандарын кыймылдатып.

Аласы чылпылдап суу болуп калган.

Гүлай анын аласына эки манжасын салып, аны эки жакка керди. Анын акырын үйлөп жатканын сезген Алтынай бир аз ичиркене түштү. Көз ирмемден соң Гүлай анын аласына жармашып, кын тилин жалай баштады.

Алтынай ырахатка балкып, селт эте түштү, бирок сырткы эшиктин ачылганын чала-була кулагы чалды. Гүлай башка нерсеге алаксууга мүмкүндүк бербей, анын аласында шумдуктай аракеттерди жасай баштаганда Алтынай көздөрүн жумуп, магдырап баратты.

- Токтой көрбө, - деп акырын суранды ал, "не бар, не жок" деп.

Гүлайдын токтоюн деген ою да жок болчу. Анын эптүү тили чарчоо дегенди билбей, ыкчам кыймылдады. Өйдө-төмөн жылып жатып, ал бардык нервдерди козгоду жана көп өтпөй ырахаттын сансыз майда булактары биригип чоң агымга айланды.

Дагы бир чоочун дабыш угулду. Алтынай башын дабыш чыккан жакка буруп баратканда Гүлай кын тилин ушунчалык катуу жалап жиберди. Алтынайдын көздөрү мунарыктап, коюу тумандан башка эч нерсе көрүнбөй калды.

- О Кудай, мен бүткөнү жатам! - деп онтоп жиберген Алтынай үстөлдүн кырын апчый кармады.

Анын денеси калчылдап, көптөн күткөн оргазм жакындады. Ал тиштенип, ыйынды, толук кануудан аны бир гана кадам бөлүп тургансыды…

Капыстан Гүлайдын кыймыл ыргактары өзгөрүлүп, оозу сезимтал жерлерден бир аз алыстады.

Мына-мына келет деп күтүп жаткан оргазм алыстап баратты.

Ал аргасыздан көздөрүн ачты. Анын көз алдында бир укмуш көрүнүш пайда болду. Самат шымын шыпырып таштап, аялын белинен кармап, арткы тешигине өзүнүн килтейген аспабын киргизүүгө аракеттенип жатат.

- Үйдүн ээси жокто ушундай иштер менен алек болот турбайсыңарбы, ээ? - деди ал тамашалай буркулдап.

Аялынын көчүгүн катуу кысып, ага пенисин тыгып жиберди. Алтынайдын эти ысып чыкты. Гүлай "Ах!" деп жиберди, көздөрү чакчайып кетти. Күйөөсү жан алы калбай өз милдетин аткара баштады. Бир аздан соң Гүлайдын тили да абалкы ыргагына өтүп, Алтынайдын тылагын мурдагыдан бетер жалап-жуктай баштады.

Алтынай мурда мындай ырахатты сезип көргөн эмес. Саматтын олжогойу Гүлай аркылуу анын өзүнө кирип жаткандай туюлду ага. Ар бир жаңы сокку сайын Алтынай жыргай түшүп, Гүлайдын оттуу тилинин астындагы аласы ысык көмөчтанга түшкөн бир тамчы майдай эрип баратты. Баары чыбырчыктап калкып жөнөдү жана миллиондогон ийнелер кынына сайылгандай укмуш сезимге кабылган Алтынай ордунда секирип жиберип, адамдыкынан башкача үн менен айкырып жатты, эмне деп кыйкырганын өзү уккан да жок. Эсин жыйганда гана Самат аялынан:

- Мунун баарын буга сен кийгизип салдыңбы? - деп сурап жатканын укту.

- Жок, ал ушул кейпи менен келди, - деп жооп берди кыткылыктаган Гүлай.

Алтынай көзүн ачты. Гүлай эриндерин жаланып, үстөлдүн жанында туруптур. Алтынайдын эсине келгенин байкай калып, эңкейди да, оозунан соруп өптү.

- Баары эң сонун!

- Ооба, туура айтасың, - деп макул болду Алтынай көздөрүн ирмегилеп.

- А мен андай деп айта албайм! - деген Самат анын көчүк астына колун салып жиберип, буттарын тартып, тизелерин бүктү. Алтынай көзүн ачып-жумганга да үлгүрбөй калды, Самат анын аласына солдогойун сойлотту. Акыркы бир нече жумада аябагандай чоң сексуалдык тажрыйбага ээ болгонуна карабастан, ал мындайды көрө элек эле.

Анын пениси чокко какталган көсөө сымал ысык гана болбостон, узун дагы экен. Ал эбегейсиз зор өлчөмгө чейин көөп жана сөөктөй катуу болуп калыптыр - жанатан бери көргөндөрүнөн улам болсо керек. Эч бир аёосуз анысын улам Алтынайдын аласына матыра малып алып жатты. Башы жатындын моюнуна улам катуулап келип урунуп жатты, ал эми Алтынайдын буга чейин Гүлай тиштегилеп, эзгилеген назик дөңчөсү анын аласындагы сөөк урунган сайын жанчылып жатты. Аспап титирей баштаганын сезген Алтынай андан агып чыккан уруктуктун тик агымдары өзүнүн от-жалын болуп турган кынына төгүлүп жатканын элестетти.

Дал ушул үчүн ал бул жакка шашылган! Заринанын сылап-сыйпалаганына дүүлүгүп, бирок андан кумарын толук кандыра албаган Алтынай Гүлай менен Самат ага керектүү адамдар экенин айкын баамдаган. Гүлайдын кайталангыс назик оозу, ийкемдүү, жумшак денеси Алтынайда эркектин катуулугун, орой күчүн эңсетти. Анан жомоктогудай болуп, бул каалоосу иш жүзүнө ашты. Бул сыйкырлуу күндөрдө анын бардык ичтеги бир да жан билбеген кыялдары, эңсөөлөрү аткарылды. Анын аң-сезиминде буулугуп жаткан фантазиялары чындыкка айланды. Жана Алтынай укмуштарды жаратууга жөндөмдүү экенине, мындан ары да алдына койгон максаттарына жете аларына дагы бир жолу көзү жетти.

Анын денеси өрттөнүп, жалтылдап жана миң түркүн таасирлердин астында көлкүп жатты. Саматтын олжогойу тиреген кыны бирде жыйрыла калып, бирде чоюлат. Ал эми мындан ары тапкыч жубайлар курч сезимдерди жарата турган дагы кандай жаңы оюндарды ойлоп табышат болду экен деп ойлогондо башына түрдүү божомолдор келип жатты. Бул болгону негизги оюндун башталышы гана экенинде шек жок. Алтынай үстүндөгү сексуалдуу ич көйнөгүн жөн жерден кийген жок, ал Самат менен Гүлайды дүүлүктүрүп, экөөнү тең өпкүлөгүсү, баштарынан буттарына чейин жалап, акыркы тамчыларына чейин соруп алгысы, аларды каратып коюп өзүн өзү кандыргысы, алардын оюна келгендин баарын жасатып, экөө менен тең бир учурда же кезектешип жаткысы келди.

Гүлай Алтынайдын карап жатканын байкап, эңкейип эриндеринен өптү. Бир колу менен анын төшүн, экинчи колу менен күйөөсүнүн алигисинен керилип турган аласын сылады. Самат аёосуз ургулаганда жалпая түшкөн кын тилин сылады. Манжаларынын акырын тийгенинен улам тиги жандана баштады. Алтынай кумарлуу онтоп жатты.

Анын кынынын капталдары пенисти кысып, жыйрыла түштү. Алтынай эмчектерин кармалап, үрптөрүн чойгулап жатканын сезди. Самат силкилдеп кетип, эрендигин төктү. Бир саамга Алтынай андан да чоңураак бир нерсени күтүп, катып туруп калды. Андан соң Саматтын өгөөсүнө кайрап жаткансып, жамбашын ыйкай баштады. Самат менен чогуу марага жетти.

Үчөө тең бир маалда кыйкырып жиберишти.

10 - бөлүм

- Анын сырт келбети кандай?

- Бир аз күлкүлүү.

- Күлкүлүү дегениң кандай? Түшүндүрчү.

- Шараптан дагы ичсең.

- Жок, ал жакка мас болуп баргым келбейт.

- Ал азыр келип калат. - деп Алтынай терезеге жакын келди.

Саат сегизге он мүнөт калган.

- Сөздү бурбачы. Ал эркек жөнүндө мага айтып бер.

- Ал келишимдүү, сүйкүмдүү.

- Бирок сен ал бир аз башкача деп айтпадыңбы?

- Ооба, ал ар кандай оюндарды жакшы көрөт.

- Кандай оюндарды? Төшөк оюндарынбы?

Алтынай курбусуна боору ооруп, ачык айтып салды.

- Ооба.

- Демек, кече таптакыр жөнөкөй эмес экен да?

- Мүмкүн.

- Кандай сонун! Андайларды жанымдай көрөм!

- Чын элеби?

- Албетте!

Толуктугунан тартынбастан Шайыр денесине чапташкан, чоң эмчектерин жарым-жартылай жапкан төшү ачык, этеги тизесинен өйдө көйнөк кийип алган. Кызыл лайкрадан тигилген ак жылтырактары бар бул көйнөк кара колготки жана кызыл бийик такалуу туфли менен жакшы айкалышат. Бутундагы бийик такалуу туфлиси Шайырдын боюн бир топ узун көрсөтөт. Көздөрү да кызгылт бойок менен бойолгон. - Анан ал сени жандап жүрөбү?

- Жок, эмне үчүн антип ойлодуң? Жакса чаап ала бер.

- Ошентпесем элеби! Ал мага ылайыктуу эркек окшойт.

Алтынай кечеге курбусу менен баратканына кубанды.

Бейтааныш топко жалгыз баргысы келген эмес. Телефондон бул жаңылыкты укканда эле Шайыр ошол замат ыңгайлуу жайда көңүл ачуу мүмкүнчүлүгүн койо бергиси келбей, жабышып калды. Эки кыз барарын уккан Бектур сүйүндү жана "кечки сегизде өзүм алып кетем" деди.

Алтынай өзүнүн өтө шумдуктуу кечки көйнөгүн кийүүнү чечти. Ал алтын түстүү жылтылдап куюлушуп туруучу кездемеден тигилген, жеңсиз жана төшү менен далысы абдан ачык, ошондуктан эмчек кап тагынууга болбойт. Сандары менен жамбашына жабышкан көйнөк алтын түстүү туфлилерге төп келет, ал эми алтын түстүү сызыктары бар кара колготки жөнүндө айтпай эле койолу. Сурмаларына алтын түстүү бойок коюп, чачын жарашыктуу жасалгалады.

Алтынайдын маанайы жана абалы анын кычыраган тышкы келбетине шайкеш келип турат. Самат жана Гүлай менен өлө көңүл ачканы аны алсыраткан жок, тескерисинче сергитти. Эркек жана аял менен чогуу кумарга батуу ага абдан жакты. Аял менен эле, же эркек менен гана жупташууга караганда алда канча чоң ырахат алды.

Аялдын назик кармалоосу, анын жумшак кучагы, анын эркелеткенинен ырахат алып жана аны да сылагылап кумардын кучагында балкып жатуу секске жаңы касиеттерди ыйгарды. Анткен менен Алтынайдын аласы дагы эле толбогондой, жетиштүү изилденбегендей сезилип жатты, бул нерсе аны беймаза кылды. Жадагалса тажрыйбага бай Зарина да өзүнүн кош вибратору менен бул маселени чече алмак эмес. Эркектерге болгон эңсөөсү күчөп, аял менен көңүл ачуудан алган таасирлерин бузуп жатты. Жана өзүнүн ар бир нерсени талдап анализ жүргүзүүчү акылы гана Алтынайга бул маселени кантип чечүүгө болорун айтты. Натыйжада ал секс дегенде ичкен ашын жерге койгон кайгысы жок жубайлар менен байланышты. Буга чейинки сексуалдык тажрыйбасын жыйынтыктаганда бул аракеттеринин натыйжасы абдан жакшы экенин байкады.

Аялы өпкүлөп, сылап жатып элжиреткен кынына Самат болоттой бекем олжогойун салганда Алтынай экстаз деген эмне экенин толук түшүндү. Ал үчөө биринчи жолу биргелешип жеткен ийгилигин бир бөтөлкө шампан менен жууп, экинчисин алып ваннага барып, ошол жактан өздөрүнүн сексуалдык таймашын андан ары улантышкан.

- Эмнени ойлонуп калдың? - деп сурады Шайыр.

Терезени тиктеп, Алтынай жооп берди:

- Жөн эле, өзүмчө.

- Демек сен акыры батынган экенсиң, ээ?

- Эмнеге?

- Түшүнмөксөн болуп анткорлонбой эле кой. Экөөбүздүн лесбиянкалар жөнүндө сүйлөшкөнүбүздү эстечи. Сен аял менен жатып көрсөмбү деп жатам дегенсиң. Сенин табышмактуу жүзүңдү карап туруп, мен ойлогом. . .

- Тигине ал да келип калды! - деди Алтынай үйдүн тушуна келип токтогон алча түстүү "Мерседес"ти көрө коюп.

Шайырга жооп берүү зарылчылыгы өзүнөн өзү жоюлду.

Лимузинден сары чачтуу шопур чуркап чыгып, машиненин арткы эшигин ачты. Бектур кара күрмө, кара шым кийип, кара көпөлөк-галстук тагынып, шашылбай чыгып тротуарга бут койду. Көчө тараптан чайпала жай басып келип, эшиктин коңгуроосун какты.

Шайыр ордунан туруп, Алтынайга жылмайып:

- Бактың бар экен. Бирок ушуну менен кутулам деп ойлобо. Кечирээк сүйлөшөбүз, - деди.

- Макул, - деди Алтынай күлүмсүрөп. - Мага да кызык. Бул жөнүндө сенин оюңду угайын дегем.

Ал кире беришке чыгып, эшикти ачты.

- Оо кандай керемет! - деди Бектур суктана. - Тим эле асмандан түшө калган периштедейсиң. Элебесов оңкосунан түшөт го.

- Комплиментиңе рахмат. Кир! Бул менин курбум Шайыр. Таанышып алгыла: Шайыр, Бектур!

- Сиз абдан ажарлуу экенсиз, кымбаттуум, - деди Бектур татынакай Шайырды шилекейин жутуп, баштан-аяк карап жатып.

Шайыр ага бетинен өптүрүп, Алтынайга көзүн кысты да, акырын:

- Сонун! - деп шыбырады.

- Байкашымча, даяр болуп калган окшойсуздар! - деди Бектур алакандарын ушалап. - Дароо жолго чыгууну сунуш кылам. Менин кызыл жоргом сиздердин кызматыңыздарда, ажарлуу айымдар.

- Кеттик! - Алтынай үстөлдүн үстүндө турган алтын түстүү сумкасын алды, сигнализацияны күйгүзүп, эшикти ачты.

Бектур Шайырды чыканактан аяр кармап, машине тарапка басты. Алтынай сырткы эшикти кулпташ үчүн бир аз кармалып, машиненин жанына келгенде сары чачтуу шопур аны таптакыр тааныбагансып, унчукпастан ага эшикти ачып берди. Орундукка отуруп жатып, Алтынай дагы бир жолу аны карады, бирок шопур кебелип да койгон жок.

- Мен өзүмдү розарийде жүргөндөй сезип жатам! - деди Бектур айымдарды алмак-салмак карап.

- Элебесов деген ким? - деп сурады Алтынай машине ордунан козголгондо.

- Нурлан Элебесов, Кайыл районунун мурдагы акими. Сен ал жөнүндө уксаң керек?

- А, ошол Элебесовбу? - деди Алтынай.

Бул көңүлдүн чордонунда, чырдын ортосунда жүргөндү жактырган адам жөнүндө көчө басылмалары байма-бай жазып турушчу. Биринчи бетине жарым жылаңач кызды кучактап түшкөн сүрөтүн көп жарыялашчу. Бир жыл мурда аялы менен жаңжалдашып жатып ажырашканы жөнүндө жазып чыгышкан. Аялы ошондо Дүкөндөн келип күйөөсүн эки сойкунун кучагында жаткан жеринен кармап алганын айтып интервью берген. Жаны кашайган аялы бул акмактын жанын койбой бир нече жолу башка аял менен чогуу кумарга баталы деп сунуштаганынан тажаганын айткан.

- Көчө басылмасында жазылгандын баарына эле ишене бербеш керек! - деди акыл үйрөтө Бектур көзүнүн кыйыгы менен Алтынайды бир карап алып.

- Бул кандай кече болот? - деп сурады Шайыр.

- Барганда өзүң түшүнөсүң, - деп жооп берди Бектур.

- Абдан кызык болот окшойт! - деди Шайыр анын тизесин кысып.

- Зерикпейсиз, убада берем! - деп мылжыйып күлүп койду Бектур.

Жогоруда айтылгандар Алтынайды кебелткен жок, бир нече жума мурун ушундай кечеге баратканын билсе, үйгө жеткирип койгула деп чыр салмак. Азыр ал башка, ачык болуп калган жана өзүнүн сексуалдуулугунан уялбайт. Нурлан Элебесов жөнүндө жакшылап билүү ага кызык болду. Анын гезиттен көргөн сүрөттөрүнө караганда ал сүйкүмдүү эркек, муну анын көп сандаган ойноштору да далилдеп тургансыйт. Ал конокторду жогорку деңгээлде сайрандатууну сүйгөн, берешен жана камкор үй ээси деп да айтышчу. Анын кечелерине баруу сейрек гана адамдарга берилген мүмкүнчүлүк болчу, андыктан Алтынай чакырылганына өзүнчө кубанып жатты.

Лимузин батыш тарапты көздөй зымылдап жүрүп баратты. Анын жылганы артында бараткандарга сезилген да жок. Бектур Шайырга көңүл буруп, ага улам бир суроону берип, анын ортосунда ачык төшү менен эттүү сандарына колун тийгизе калып келе жатты. Шайырдын төшү менен сандары аны арбап алгансып, алардан көзүн ала албайт.

Акыры машине жүрүшүн жайлатып, солго бурулду да, кызыл кирпич менен тосулган короонун оор дарбазасынын алдына келип токтоду. Ал жерде чакырылгандардын тизмеси кагылган тактайчаны колуна кармап, кызгылт күрмөчөн олбурлуу жигит туруптур.

Терезенин айнегин ылдый түшүрүп, "Мерседес"тен башын чыгарган Бектур:

- Бектур Аскеров эки айымы менен, - деди.

Жигит тизмени карап чыгып, белгилеп койду да, чоочун киши жокпу дегенсип, салондун ичине кылдат көз жүгүрттү.

- Рахмат, мырза. Ичкери кире бериңиз, - деди.

Кароолчу дарбазанын сол жагына орнотулган ачып-жабуучу шаймандын пультуна барып, төрт санды терди, дарбазалар ачылды.

- Элебесов абдан сак, интим менен жашыруундукту жакшы көрөт, - деди Бектур. - Азыркы учурда кыраакы кабарчылардан качып кутулуу оңой эмес.

Машине кооз сейил бакты аралап өткөн шагыл төшөлгөн жолго түштү. Алардын артынан дароо дарбаза жабылды.

Чоң оргутмадан өтүп барып, машине кооз заңгыраган төрт кабат үйдүн жанына токтоду. Унаа токтоочу жайда жалаң кымбат машинелер топтолгонун көрдү Алтынай: эки "Джип Чироки", "Феррари", "Лексус" жана эки "Мерседес".

Шопур машинеден түшө калып, арткы эшиктерди ачты.

Машинеден биринчи болуп түшкөн Алтынай салмактуу сырткы эшиктин жанында турган ак жуумал сулуу кызды байкады. Ал жабык ак купальник, бутуна тор колготки жана узун буттарын ого бетер сымбаттуу кылып көрсөткөн шиш такалуу жеңил өтүк кийип алыптыр. Сулуу кыз Аскеров менен эски таанышындай жылмайып учурашты.

- Кутмандуу кечиңиз менен, Бектур мырза.

- Салам, Асель! Абдан сулуу болуп алыпсың! - деди Бектур.

- Рахмат, мырза. Бул жакка өтүңүздөр!

Бийкеч эшикти ачып, кенен холлго кирди. Оң жакта экинчи кабатка кетчү тепкичтин жанында тактайга тагылган герб илинип турат. Сол тарапта эмен жыгачынан чоң эшик бар экен. Тиги кыз аны түртүп жиберип, конокторду бөлмөгө чакырды.

Алтынайдын көз алдына тартылган көрүнүш анын оюндагыга таптакыр туура келбеди. Жүзгө жакын жарашыктуу кийинген коноктордун ордуна, кечки кара күрмө кийген он чакты киши жүрөт. Негизинен эркектер, бирок арасында кымбат көйнөктөргө чулганган төрт-беш аял бар. Жанагы аларды эшиктин алдынан тосуп алган ак жуумал кызга окшоп кийинген узун буттуу үч кыз конокторго шампан куюп берип жатышат.

- Бектур, досум! Акыры келдиңби! Абдан кубанычтамын! - деп алар жакты көздөй умтулду Нурлан Элебесов.

Чынында ал сүрөттөгүдөн да сүйкүмдүү экен: узун бойлуу, коюу чачтуу, кара тору киши чекесине түшкөн кайраттуу көкүлүн артка сылап, алардын жанына келди. Анын кара көздөрү, чап жаак бети жана кырдач мурду менен бөрсөйгөн эриндери анын эрке жана сезимтал табиятынан кабар берип турат.

- Нурлан! Бул чырайлуу айымдар менен таанышып ал: Алтынай жана Шайыр! - деди Бектур.

Заңгыраган үйдүн кожоюну Шайырдын толмоч бетинен өөп, Алтынайга бурулуп аны да өптү.

Көйнөгүңүз жарашыктуу экен! - деди ал Алтынайдын денесине жабышкан көйнөгүнөн даана байкалган төшү менен сандарын карап.

- Комплиментиңизге рахмат! - деди Алтынай.

Бектур сыяктуу Нурлан да кечки кийимчен, бирок анын күрмөсү ак жана мойнундагы көпөлөгү кызгылтым.

- Таанышканыма абдан кубанычтамын, - деп кошумчалады ал Алтынайдын көздөрүнө тике карап. Көз ирмемге Алтынай өзүн бул залдагы жалгыз айымдай сезип кетти. - Бектур сизди юрист болуп иштейт деп айтты. Кайсы тармакта иш алып барасыз?

- Негизинен камсыздандыруу жаатында, - деп жооп берди ал.

- Абдан кызыктуу экен! Шампан ичесизби?

Кыздардын бирөө жаңы келген конокторго көбүргөн ичимдиктер куюлган бокалдарды алып келди. Ары жакта топтолгон коноктордун арасынан эки эркек Шайырдын төшүнө көз арта бери көздөй бурулушту. Элебесов аларга айымдарды тааныштырды.

- Сизди дасторконго ээрчитип барууга уруксат этиңиз, - деген Нурлан Алтынайды чыканактан алып, ар түрдүү тамак-аш жайылган алыскы бурчта турган үч узун үстөлгө ээрчитип келди. Бул жерде ар кандай салаттардын түрлөрү, икра, устрица, креветка, таттуулар, мөмө-жемиштер, деги койчу дүйүм тамактын бүт баары бар экен. Ак калпакчан эки жигит коноктордун тарелкаларына каалаган тамагын салып берип жатышат.

- Эгер сиздин кардыңыз ач эмес болсо, мен сизге бассейнди көрсөтөйүн, - деди үйдүн ээси.

- Жан дилим менен, аны көрүүгө куштармын, - деп жооп берди Алтынай, бул келишкен эркек эмне сунуш кылса да жок деп айта албасын алдын ала сезди.

Нурлан аны короого чыгуучу чоң айнек эшиктен алып чыкты. Кооз вазаларга отургузулган кызыл-тазыл гүлдөрдүн ары жагынан сүйрү бассейн көрүндү. Анын аркы башындагы жасалма шаркыртмадан суу шаркырап агып түшүп жатат. Туптунук көгүш сууда эки жылаңач кыз сүзүп жүрүшөт.

- Аябай кооз экен, - деп айтты Алтынай.

- Ал эми азыр болсо мен сизди калган досторум менен тааныштырайын, - деди Нурлан.

Алар залга кайтып келишти, ал Алтынайды бир топ эркектерге тааныштырды. Андан соң алар кайрадан жайылган дасторконго келишти жана Нурлан белуга балыгынын икрасынан, устрицалардан жана креветкадан ооз тийип көрүүнү сунуштады. Алардын баарынан кыпчуур менен кыпчып Алтынайдын тарелкасына аздан салып берди.

Алардын айланасында бири-бирине жылмайышып, бир нерселерди жайдары талкуулаган адамдар ары-бери басып жүрүштү. Нурлан Алтынайдан кечирим сурап, жаңы келген коногун тосуп алганы кетти. Алтынай залдагы айымдардын бирөө менен сүйлөшүп туруп калды.

- Ал абдан сүйкүмдүү, ээ? - деди арты ачык узун жашыл көйнөк кийип, мойнуна бермет мончок тагынган аял. - Менин атым Жамила. Сиздикичи?

- Алтынай. Ооба, сиз туура айтасыз, ал абдан сүйкүмдүү.

- Сиз бул жерге биринчи жолу келдиңиз, ошондойбу?

- Ооба.

- Ким менен келдиңиз?

- Бектур менен, - деген Алтынай дасторкондун жанында Шайырды айланчыктап жүргөн Бектурду көрсөттү.

- Аа, Бекабы? Ал бул жерге такай келет. Анын фантазиясы абдан бай. Менимче, Нурлан аны ошон үчүн чакырат.

Ошол учурда Нурлан келип калды.

- Болду, башка конок келбейт. Мен сиздин кызматыңыздамын, - деп жылмайды ал Алтынайга.

- Мен коноктор көп болот го деп ойлогом, - деди Алтынай бир аз капалуу.

- Ошентип ойлодуңуз беле? Омардан жеп көрсөңүз!

Алар тамактанып, өткөн-кеткенди сүйлөшүштү. Алтынай Бектур жанынан чыкпай айланчыктаган Шайырга байкатпай көз кысты. Ал да жооп кылып көзүн кысып койду. Кызматчы кыздар конокторго коллекциялык кызыл жана ак шараптардан сунуш кылып жүрүштү.

Коноктор шам-шум этип жатканда Алтынай өзгөчө эч нерсени деле байкаган жок. Нурлан экөө коноктордон бөлүнүп, короого чыгышты, аларга жарнама менен алектенген бир олдоксон киши кошулду. Күн эчак баткан, короо чырактар менен жарык кылынган. Бассейнде сууну чачыратып, өйдө-ылдый толкутуп, бир киши сүзүп жүрөт. Ичилген шараптан кызара түшкөн Алтынайдын жүзүн жайкы жумшак жел аймалады.

Ал айланасын карап жатып, суунун жээгиндеги отургучтарды байкады. Алардын биринде коноктордун бирөө отурат. Официант кыз ага бир бокал шампан алып келди, тиги киши аны өзүнүн жанына отургузуп, эмчек кабына колун сойлотту. Берки кыз кебелип да койгон жок.

- Мүмкүн, кофе ичээрбиз? - деп сурады Нурлан.

- Жакшы болот эле, - деп жооп берди Алтынай.

Үй ээси кече бүтөөр бүткүчө аны коштоп жүрдү. Дасторконго келишип, эки үстөл бош экенин жана калпакчан жигиттер кетип калганын көрүштү. Бирок күмүш чайнектеги кофе али ысык бойдон экен.

- Мен кара кофе ичем, - деди Алтынай.

Нурлан табакта турган чайнекти алды.

Алтынай эки жагын каранып, Шайырды издеди, бирок элдин арасынан аны көрө албады, Бектур да көрүнбөйт, коноктордун жарымынан көбү жок. Залдын бурчундагы диванда, жанатан кире бериште турган кыз, Асел отурат. Артынан көйнөгүнүн төшү ачык бир киши жакын келип аны сыйпалай баштады. Ал учурда терден жылтылдаган таз баштуу коноктордун дагы бирөө бышылдап келип, тизелеп отурду. Асел анын ийинине бутун артып, бир нерсе деп айтты да, күлдү. Таз баш семиз киши эңкейе калып, анын аласын жалап кирди.

Алтынайдын таң калган көз карашын байкаган Нурлан:

- Сулуу кыз, ээ? Бирок менин калган кызматчы кыздарым да андан кем калышпайт, чынбы? - деп сурады.

Элдин көзүнчө Аселди эки киши эки жагынан чыгып, кармалап, өпкүлөп жатканы аны кабатыр кылган жок окшойт.

- Ооба, сиз туура айтасыз, - деди Алтынай башка эмне деп жооп берерин билбей.

- Бектур кетип калган го. Сиз аны көптөн бери тааныйсызбы?

- Көп деле боло элек.

Кечеге чакырылган айымдардын бирөө, кара көйнөкчөн, узун сары чачтуу аял жанындагы киши менен бир нерсени кызуу талкуулап жатты. Ак кыска көйнөк кийген дагы бир конок айым аларга басып келип, сары чачтуу айымды белинен имере кучактап, төшүн кармалады. Алардын жанында турган эркек артка өтө калып, көйнөктүн сыдырмасын сыдырып жиберди. Ал шыпырылып барып полго түштү. Сары аял көйнөгүнөн аттап, кара ич кийимчен, кара чулкичен калды. Турсасы жок болчу. Алтынайдын көздөрү анын аласындагы кара жүнүнө кадалды. Анын арт жагында турган эркек курсагы менен аласын сылай баштады. Аял эрининен өөп жатты.

Албетте бул көрүнүш капыстан от алып кеткен үчөөнүн кумар оту эмес, кеченин алдын ала уюштурулган бөлүгү болчу. Жанатан бери желген тамак-аш, ичилген ичимдик алдыда даамын тата турган негизги тамактын алдындагы киришүү гана болчу.

Алтынай Бектурдун телефон чалуусунан кийин эле бул жөн кече эмес экенин сезген, анын күмөн саноолору алар лимузинде келе жатышканда ого бетер күчөгөн. Бирок азыр туш тарабындагы жалпы кумарга батууну көрүп, ал түшүнүксүз сезимдерге кептелди жана өзүн жоготуп койо жаздады. Мүмкүн ага Нурландын көңүл бурушу ушундай таасир эткендир, же акыркы жумадагы ашынган сексуалдык жоруктары себеп болгондур. А балким тиги бири-бирин аймалап жаткан эки айым Зарина менен Гүлайдын кылгандарын анын эсине салгандыр. Кандай болсо да, Алтынайдын жүрөгү дакылдап согуп, тамагы буула түштү.

Ал аргасы түгөнө эки жагын карады - бардык жакта бирдей башаламан көрүнүш. Анын оң жагында официанткалардын бирөө семиз кишинин алдында тизелеп турат. Аларга Жамиламын деп Алтынай менен таанышкан аял басып келип, пенистин башын оозуна салып жаткан кызды жаңсап:

- Бул сулууну өйдө жакка ала кетелиби? - деп сурады.

- Сага тээ тиги чүрөк жаккандай болбоду беле? - деп күңкүлдөдү семиз киши, Алтынай жакты көрсөтүп, албырып, чыңалып чыккан жүзүн бет аарчысы менен аарчыды.

- Ал жаңы да, ал эми биринчи түн дайыма Нурландыкы эмеспи. Туура айтамбы, Нурлан? - деди Жамила акимге кайрылып.

- Адаттагыдай эле, - деген ал Алтынайды колунан тартты. - Мен абдан кызганчаакмын, - деп шыбырады кулагына.

- А тиги официанткалар, алар.. . - деди Алтынай.

Нурлан анын эмне деп айткысы келгенин түшүнүп:

- Менин конокторго тартуулаган белегим. Алардын ар бирин өзүм тандагам, - деп ал кылмыш кылып жатып кармалып калган тентек балача жылмайып койду. - Кийимдерин да өзүм тандагам, - деп кошумчалады.

- Ал эми мага болсо, демек, бүгүнкү түнгө өнөктүн ролу ыйгарылган экен да? - деп сурады Алтынай.

- Бектур сизге эскерткен эмес беле? - деп тынчсыздана түштү Нурлан.

- Эскерткен? Эмне жөнүндө?

- Бардыгы жөнүндө. . . Биздин чакан коомубуз жөнүндө.

- А ал жөнүндөбү? Ооба албетте, - деп калп айтты Алтынай.

- Анда кеттик жогору жакка. Бектур дайыма бул жакка сулуу айымдарды алып келет. Аларды кайдан эле таап алат, билбейм. Эч биле албай койдум.

Бектурдун сулуулардын телефон номурларын кайдан алып атканын Алтынай абдан жакшы билет: албетте, "Сериал" гезитиндеги "Тагдырлаштар" рубрикасынан алат да.

Нурлан аны холл менен ээрчитип баратты. Тепкичтин ортосунда официант кыздардын бирөө чулкисин түздөп туруптур. Анын жанындагы эркек аппетиттүү сандарды карап чыдап тура албай, аны кескин эңкейтип жиберип, шымын шыпыра калып, пенисин жанталашып аласына тыгып жатат. Бул экөөнүн жанынан өтүп баратып Алтынай көзүнүн кыйыгы менен карады. Тор колготкинин аласында атайын жыртыкча бар экенин байкады. Нурлан баарын эске алыптыр! Алтынай өзүнчө улутунуп алды.

- Бул жакка жүрүңүз, - деп Нурлан аны колдон алды да, эки тарабы толгон эшиктери бар узун коридор менен ээрчитип жөнөдү. Алардын айрымдары жабык, айрымдарынын эшиктери аңырайып ачык турат.

- Кызыксаңыз, билип алсаңыз болот, - деди Нурлан. - Жабык эшиктердин артында сексти жакшы көргөн жуптар бар, ал эми ачыктары каалаган адам кирсин деп күтүп турушат.

Ачык турган эшиктердин бирөөнүн жанынан өтүп баратып Алтынай тушалып туруп калды, анткени керебеттин үстүндө чачы саксайып төрт аяктап турган аялды тааныды. Ал Шайыр болчу. Көйнөгүнүн этегин далысына чейин түрүп алып, булчуңдары түйүлгөн бир киши аны артынан дүңкүлдөтүп атат, ал учурда курбусунун оозу Бектурдун пениси менен алектенүүдө. Аны алаканына кысып алып, башын ары-бери кыймылдатат, артындагы киши алигисин итерген сайын денеси солкулдап, эмчектери чайпалат.

Нурлан Алтынайды андан ары сүйрөп кетти. Кийинки эшиктин жанынан өтүп баратып, Алтынай бир башкача дабышты, анан катуу кыйкырган үндү укту. Коридордогу үчүнчү эшик да жабык экен, бирок төртүнчүсү - ачык. Анын ичинде эмне болуп жатканын көрөр замат Алтынайдын кан басымы жогорулады.

Официанткалардын бирөө чалкасынан жатып алып, үстүндө жатып анын аласын жалап жаткан аялдын аласын жалап жатат.

- Жакшы көңүл ачып жаткан экенсиң, Бермет! - деди Нурлан.

- Кош келиңиз, аким аке! Бизге кошулуңуз! - деди жайдары Бермет боюн түзөп.

Нурлан башын чайкады, ал эми Алтынай болсо аласы ысып чыкканын сезди.

Бермет официантканын талтайган сымбаттуу буттарынын ортосуна башын сала калып, клиторду тили менен жалай баштады. Анысынан Алтынайдын денеси жыйрыла түштү, ал онтоп жибере жаздап өзүн араң карманды: эсиндегилер жандана түштү.

Нурлан аны андан ары жетелеп барып, коридордун аягындагы бөлмөнүн эшигин ачып:

- Бул менин бөлмөм, - деди.

Ал Алтынайды колдон тартып ичкери киргизип, кумарлана өпкүлөй баштады. Алтынай айтпай ээрчитип келип акимге тартуулап койгону үчүн Бектурга таарына турган мезгил эмес экенин ойлоп, Нурландын өпкөндөрүнө жооп кылып өбүшүп жатты. Анын денеси кумарын кандырууну талап кылып жаткан.

Нурлан менен өбүшүп жатып, ал төшү жана курсагы менен ага сүрүлүп, кездеменин тышынан да анын какайып туруп калган олжогойунун башын сезип жатты. Нурлан анын көйнөгүнүн сыдырмасын арыдан-бери белине чейин сыдырып жиберди. Алтынай аны өбүүнү улантып, көйнөгүнүн астына колун салды. Өмүрүндө биринчи жолу ал ушунча көп элдин бир мезгилде кумарга батканына күбө болду. Акылы менен ички туюму дене кумарына жетеленип, "ойдо жок нерселерди жасаганга болбойт" деп жатканы менен, ал андай эскертүүлөрдү укмаксан болду.

Нурлан экөө тең иштин кызыгына батып, үстүндөгү кийимдерин чечип ыргытып жатышты.

- Эң сонун! - деген Нурлан керебеттин кырына отура калып, байпагын чечти да, кайра туруп шымын чече баштады.

Турсасындагы тешигинен какайган пенис баш багып турат.

Алтынай эңкейе калып, аны колуна кысты. Ал калтырап кетти жана анын калтыраганын Алтынай кын тилинен сезди. Тизелеп тура калып, алигини турсадан чыгарды да, оозуна алып, соро баштады. Нурлан онтоп жиберди. Алтынай алдыга обдулганда пенис анын тамагына чейин жетти. Ал колун акимдин аласына салып, салаалары менен калтасын кытыгылады.

Улам барган сайын Алтынай күчтүүрөөк дүүлүгүп баратты. Алтургай көздөрүн жумуп да алды: көз алдына жылаңач Шайыр тартылды. Анын денеси күндүн нуруна окшош, жарыкка чулганган. Курбусунун олбурлуу денеси оозуна да, арткы тешигине да бир маалда тыгылган көлөмдүү пенистерден калчылдайт. Алтынай буга чейин Шайырдын жылаңач денесин көргөн эмес, эми мына көргөндө да топтошкон кылышуу учурунда көрдү. Анын сууланышкан аласын сылап, клиторун жалагысы келип кетти.

Бирок азыр оозунда Нурландын кертмеги бар, андыктан ага көңүлүн топтоду. Муштумуна кыскан пенисти оозуна терең киргизип, кайра тартып алып, шилекейин аябай, ошол эле учурда какап калбоого аракеттенип, жан алы калбай иштеп жатты. Пенистин башы титирей баштады. Нурлан ары болду.

- Жок, мен муну каалабайм!

Нурлан аны өйдө тургузуп, оозунан өптү да, артына каратып, үстүнө отургузду. Алтынай ордунда ойдолоп, Нурлан анын төшүн мыкчып, үрпүн чойгулады.

Алтынай анын эркине толугу менен баш ийип, селейип калды. Нурлан аны кучактаган бойдон ала салып, аны чалкасынан жаткырды, өзү болсо тизелеп тура калып, курбусунун узун буттарына суктана карап, кара турсасын тартып чечти. Анан эңкейип, сол бутунун учунан баштап, санына чейин өпкүлөп чыкты. Акыры келип көздөрүн аласын албай тиктеп туруп калды.

Анын карылуу колдорунан бошонгон Алтынай керебеттин ортосуна сойлоп барып, буттарын талтайтты да:

- Эми жакшылап көрүп ал! - деди.

Нурландын айгыры башын ийкегиледи.

Алтынай өзүнүн сандарын сылагылап барып, Нурлан даанараак көрсүн дегенсип, буттарын кенен талтайтып, манжалары менен, тылактын сырткы эриндерин керип салды да, Нурланга кындын бар тасмиясын жайып таштады. Дирилдеп, көөп турган мала кызыл кын тилин сөөмөйү менен баскылады. Анан ал бул кыймылына ырахаттанып, аны укалай баштады.

- Сенин кылгандарыңды карап отуруш мага жагат аябай, - деди Нурлан көздөрүн анын жылтыраган аласынан албай.

Ал олжогойун алаканы менен тынымсыз чүчүтө баштады. Алтынай да сандарын ыкчам кыймылдатып, өзүнүкүн чүчүтүп жатты. Ал акыл-эсине эмес, сезимдерине алдырып, оюна келгенди жасап жатты. Бул үйдөн көргөндөрүнүн баары аны акылынан айнытып салгансыды. Бул кылыгынын адепсиздиги жөнүндө ойлонгусу да, өзүн-өзү курулай жемелегиси да келбеди. Дал ушул учурда аны ар кандай сезимдер курчап жаткан. Эмне үчүн акимдин көзүнчө өзүн өзү кандырып жатканын Алтынай түшүндүрө алмак эмес, ал муну абдан каалагандыктан гана жасап жатты.

- Аный, аный, аный! - деп ал каптап келаткан өрттөн белги берип, көздөрүнөн учкундар чачырап, буттары чымырап баратканын сезгенде чыдамы жетпей кыйкырып кирди. Алтынай Нурланды карады. Анын көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп бышылдап оор дем алган сайын таноолору дердейип көөп чыгат. "Чала тааныш эркектин алдына туруп алып, колуң менен өзүңдү кандырган кандай сонун!" деп ойлоп койду Алтынай. Бул кылыгынын чектен чыккан адепсиз экендиги аны ого бетер маашырлантып, дүүлүктүрүп жатты. Мындай уят-сыйытты жыйыштырып коюп, жалаң дене кумарын кандыруу үчүн, баш аламан кошулуу үчүн чогулгандардын арасына бардык эле юрист келе бербейт.

Бул кадам, албетте, анын өзүн таанып билүү аракетинин чиеленишкен жолундагы ашып өткөн жаңы дабан болду десек да болот.

Капыстан ал ток тарткансып, силкине түштү да, керебеттин үстүндө түпкүчтөй ийилип, албырган, сууланышкан аласын акимдин алдына дасторкон сымал жайып салды.

Курмандыгына чап салууга камынган жырткычча ыркырап алган аким, сойкуну баса жыгылгансып, Алтынайдын үстүнө секирди да, анын буттарынын ортосуна аспабын тыгып жиберди. Алтынай башы айланып, эч нерсени айырмалап түшүнө албай калды. Анын денесин ысык толкун аралап, кын тили дирилдеп жатты, ал эми Нурлан болсо анын көчүгүн эки колу менен катуу мыкчып алып, улам барган сайын албырып, болгон күчү менен итенип жатат. Алтынай өзү да жакшы билбейт, бирок ал дагы бир жолу бүткөндөй болду. Онтоп жиберип, оозун чоң ачып, аба жута баштады. Нурлан күшүлдөп-бышылдап, кара терге түшүп, казыгын катуулап кагып жатат. Бир маалда ал Алтынайды өзүнө тартып кучактаган бойдон оң капталга оодарылды. Пенис бир саамга оттой ысык оймоктон чыга түштү, бирок Нурлан аны көз-ачып жумгуча кайра кынга киргизди. Ал жамбашын бир калыпта кыймылдатып ишин андан ары улантты. Бул көрүнүш чексиз созулуп жаткандай сезилди Алтынайга. Алардын сезимдери бири-бири менен үндөшүп, экөө бир убакта бүтөөрүн билип турушту.

Сөөктөй какайып копкон жана баркыттай жылмакай Нурландын алигиси Алтынайдын кынына толуп, аны тиреп турат. Бирок кындын тереңинде гүлдүн чанагы сымал бир нерсе ачылып келе жаткансыды, Нурлан да муну сезе коюп, пенисин акыркы ирет катуу итерди да, катып туруп калды. Булчуңдары таштай катуу боло түшүп, андан да катуу кертмегинин башы терең кирип барып, силкилдей түштү. Эрендиктин ысык агымы Алтынайдын тылагынын назик жана жылмакай кынына төгүлдү. Ошол замат Алтынай өнөгүнүн үстүндө тыбырчылап бүтүрүп, бирок эрендиктин акыркы тамчысы таамп бүткөнчө тынчыган жок.

Анан күтүүсүздөн абал өзгөрдү: күн түнөрүп, асманды кара булут каптап, күн күркүрөп кирди.

Көзүн ачып артын караган Алтынай вазелинден жылтылдаган пенисин колуна кармап, анын артынан эңкейип келе жаткан эркек кишини көрдү. Ай-буйга келбей эле тиги киши анын көчүгүнөн кыса кармап, арткы тешигине зиңкийген алигисин тыгып жиберди.

- Жок! - деп кыйкырды Алтынай, чынында ал "ооба" деп кыйкырганы болчу.

Тиги артынан кирген эркек да муну билди.

Эч бир кыйналбастан тосмодон өтүп, жылмышчаак пенис Алтынайдын көчүгүнүн түбүнө чейин чейин кирди. Нурландын али какайып турган пенисинен тигини жука тосмо гана бөлүп турат. Эки мүчө ары-бери кыймылдаган сайын бири-бирине өйкөлүп жатканын сезген Алтынай акыштап жатты.

Бейтааныш пенисин тартып алып, кайра мурункудан да күчтүүрөөк тыгып ийди. Бул кыймыл дагы кайталанганда, Алтынай эми эмне болуп жатканын айкын элестетти да, оргазмдын туу чокусуна чыгып калганын даана сезди. Жаңы кирген олжогойдун жанында Нурландын шалпая түшкөн пениси да кайра ойгонуп, мурдагысынан да катуу жана узунураак, жоонураак боло түшкөнсүдү. Ал кайрадан тылакты жиреп, анын башы кындын ичин мурункудан да күчтүүлөп соккулай баштады.

Оргазм ушунчалык күчтүү болгондуктан, Алтынайдын аласы бир аз ооруп да кетти. Эки эркектин жылаңач денелеринин ортосунда кысылган Алтынайдын денеси жаңы, буга чейин бейтааныш сезимдерге кабылып, тынымсыз калчылдап жатты.

Бирок ушуну менен эле баары бүтүп калган жок. Кылчайып артын караган Алтынай керебетке дагы бир жылаңач эркек чыгып келе жатканын көрдү. Ал жанараак Жамила менен жаткан киши экен. Олдоксон кыймылдап, Нурландын баш жагына тура калып, Алтынайды кулагынан тартып, чандайган курсагынын төмөн жагында туруп турган жоон пенисине жакындатты.

Алтынай көзүн жумуп, аны соруп кирди. Денесине бир маалда үч пенис кирип жатканына өзү да ишене албады.

- Мына секс деп ушуну айт! - деген аялдын үнү угулду арт жактан.

Башын бурбастан, көзүнүн кыйыгы менен карап, Алтынай керебеттин жанында турган Жамиланы көрдү. Ал үстүндөгү жашыл көйнөгүн чечип, гольфачан калыптыр, турса менен эмчек кап кийбептир. Анын эмчектери кичинекей, учтуу жана сууланышкан аласынын түгү кырылган экен.

- Нурлан, эмки кезек меники! Сен убада бергенсиң! - деди ал.

Анан ал тумбочканын тартмасын ачып, баш жагы өйдө карай ийилген кызгылт жасалма пенисти алып чыкты. Аны аласына жеңил салып жиберди.

Бул учурда Нурландын пениси капкатуу болуп туруп, Алтынайдын кынында жан алы калбай кыймылдап жаткан. Эркектер бир ыргак менен, эриш-аркак иштеп жатышат, бири аспабын Алтынайдын аласына итергенде, экинчиси тартып алат. Бул кыймыл-аракет бир да, эки да эмес, көп жолу кайталанды. Бир маалда арткы тешиктеги кертмек калчылдап кетип, көбө баштады, Алтынай ооруганына чыдабай кыңкыстап жиберди. Оозу үчүнчү пенис менен бош эмес болгондуктан, анын онтогону араң эле угулду. Экинчи аспап да титирей баштаганда, оозундагысы да силкилдей баштады. Анын ичине эрендиктер эбегейсиз төгүлүп, эки эркек бир маалда бүтүштү.

Бирок эң кызыгы дале алдыда болчу! Эки эркек канааттанып, ары болору менен Жамила ишке киришти. Ал Нурланды ушундай жоопкерчиликтүү мезгилде жалгыз калтыргысы келген жок. Эми эч нерсе жолтоо болбогон башын артка буруп, буттарынын ортосуна жата калган Жамила Алтынайдын аласына кысылган Нурландын малтагы менен аспабынын түбүн жалай баштаганын көрдү. Назик эркелетүүдөн пенис титиреп кетти. Нурлан катуу онтоп жиберди да, баштан-аяк оргазмга бөлөндү. Жамила анын малтагын кумарлана жалап жатты.

Мунун баарын көргөн Алтынай аябай толкунданып чыкты. Жамиланын эриндери менен тили аласына тийген сайын ал эсин жоготуп койо жаздап жатты. Ички туюму бул баш аламан аңги жарышты тезинен токтотуу зарыл дегени менен, анын антүүгө алы келмек эмес. Ичинде калчылдап, силкинип жаткан Нурландын олжогойу кынын тирегени жана аласына урунган аялдын ысык деми ушунчалык таттуу сезим жаратып, Алтынай кайрадан оргазмдын кучагына бой таштады. Нурлан акылдан адашкан немече бакырды, анын бүткөн-бүтпөгөнү да билинбейт.

Алтынай башы менен тылагын койгулап жаткан Нурландын олжогойунан башка дүйнөдөгү бардык нерсени эсинен чыгарып, караңгы туңгуюкка кулап баратты.

Көзүн ачканда Жамила жанында чалкасынан жатканын көрдү. Керебеттин жанында Шайыр, Бектур, Нурлан жана эки бейтааныш киши турушат, баары энеден туума жылаңач.

- Кана, эми сен ишке кириш, - деди Бектур Шайырга карап.

Шайырдын оттой жанган көздөрүндө шайтан ойноп, ал керебетке чыкты да, Жамиланын үстүнө минип, аласына башын тыкты. Андан соң ал Жамиланын аласына тыгылып турган резина пенисти кармагычынан тартып, сууруп алып, тилин бошой түшкөн үңкүрдүн аңырайган оозуна тыкты. Эки аял тең онтоп, акыштап, бири-бирин кумарлана жалай башташты.

Алтынай ордунан жай турду. Тиги экөөнү жалдырап караган эркектер ага көңүл бурушкан жок. Ал полдо жаткан кийимдерин алып, коридорго чыкты.

Бөлмөнүн каршысындагы эшик ачык экен. Анда курсагы чандайган бир киши чалкасынан жатып алып үстүндө отурган официантка кыздын аласын жалап жатат. Ошол эле учурда татынакай, бирок жыпжылаңач бир аял анын пенисине отуруп алып, ат чаап бараткансып, чамынып секирип жатат.

Алтынай турсасын, туфлисин кийип, көйнөгүнүн сыдырмасын өйдө тартты. Колготкисин кийген жок, колуна кысып алды. Анын сумкасы бар болчу, бирок кайда калганы азыр эсинде жок. Башы тумандайт. Тайсалдай басып, коридордо кетип баратып улам бир эшиктин тушунан онтогон, кыйкырган, акыштаган, уңулдаган, күшүлдөгөн үндөрдү угуп жатты. Бирок бул үндөр аны дүүлүктүрбөй калган. Арбалган немече, алды жагынан көзүн албай, дубалды бойлоп кетип баратат. Денеси жансыз болуп калгансыйт. Ал зомбиге айланып калган.

Тепкич менен ылдый түшүп, залга келип, отургучтардын биринен сумкасын таап алды. Отургучтун түбүндө полдо кара ич кийимчен аял жатат, анын астында кыска ак көйнөкчөн дагы бир аял бар. Анын этеги өйдө түрүлгөн, үстүндөгү кызыл чачтуу аял жанталашып анын аласын жалап жатат. Ошол эле учурда дөөдөй болгон лөкүйгөн киши далдайган колдору менен тиги аялды белинен кысып, өзүнүн опсуз чоң аспабын тигинин аласына матырат.

Алтынай сумкасын ала коюп, залдан кире беришке атып чыкты. Сырткы эшикти ачып жиберип, тепкич менен ылдый чуркап түштү да, шагыл төшөлгөн жол менен чуркап жөнөдү. Анын жанында акчасы жок болчу, бирок ага да карабады. Тезирээк эле бул түбүң түшкүр жерден кеткиси келди.

Ал мүдүрүлүп-чалынып, тизесинин ооруганына карабай алдыга кетип баратты. Түн ортосунда айрык көйнөгү, канжалаган буттары менен шаардын четиндеги чоң жолго чыкса, мындан чоң балээге кабылышы мүмкүн экенин сезип турду. Бирок ички туюмуна кулак салбастан, аксаңдап андан ары кете берди. Качып гана кутулбаса, артынан жанагы жылаңач жалаңкычтар кубалап келип кармап кетчүдөй сезилди.

Артынан жакындап келе жаткан машиненин үнү угулду. Ал жолдун четине чыкты. Машине тушунан өтүп барып токтоду. Бул Бектурдун лимузини болчу.

- Сизге жардам керекпи? - деп кыйкырды шопур жигит, машинеден чыга калып.

Ал Алтынайдын жанына басып келип, алдын тороду.

- Жок, кереги жок. . . - деп Алтынай аны айланып өтүп кетүүгө аракеттенди.

- Эмне болду? - деп жигит аны чыканактан кармай сурады.

- Мени үйүмө жеткирип коюңузчу? - деп суранды Алтынай жалдыраган үн менен.

Эч нерсе деп айтпастан, шопур аны ийиндеринен кучактап, машинеге алып келди да, эшигин ачты. Алтынай арткы орундукка бүк түшүп отурду да, бышактап ыйлай баштады.

- Барда бренди бар, - деди шопур рулга отуруп жатып.

- Сиз мени үйгө жеткирип койосузбу? - деп Алтынай өтүнүчүн дагы кайталады.

Ал шопур машинени артка буруп, акимдин үйүнө кайра алып барып койот деп чочулаган эле.

Айдоочу унчукпастан газдын педалын басты да, лимузин атырылып алдыга зуулдап жөнөдү. Салмактуу дарбаза дароо ачылды. Бир сааттан кийин Алтынай үйүнө жетти.

11- бөлүм

Жекшемби күнү Алтынай кеч ойгонду. Түнү менен аны жаман түштөр кыйнап, улам-улам муздак терге түшүп, ордунан ыргып тура калып, өңүбү же түшүбү белгисиз, кайдадыр бир жакка качып баратты. Анын дүүлүккөн мээсинде баары астын-үстүн болуп калган. Ал кайрадан Нурлан жана башкалар менен бир бөлмөдө болуп калгансыйт. Адегенде Нурлан менен дагы бир киши эле, экөө эки жагынан чыгып, эки тешигин ээлеп алышкандай. Бирок бир убакта ал Шайырдын аласын жалап, анын кичинекей эмчеги менен болтойгон жумшак жамбашын сылап жатат. Ал учурда курбусунун тили өзүнүн аласына киргенин сезип жатты. Анысы кын тилине тийип кеткенде, чочуп ойгонуп кетти. Кын тили титирейт.

Бүткөн бою ооруп, сыздап жатат. Тылагы өрттөнүп бараткансып, оозу кургап чыкты. Эгер мурда мындай сезимдер анын сыймыктандырса, азыр ыңгайсыз абалга кептеп, жүрөгүн өйүттү. Керебеттен туруп, ваннага барды, душтун астына тура калып, жакшылап жуунду.

Анан ал сүргү менен аарчынып, жылуу халатын кийип, кофе ичүү үчүн ашканага келди. Эшиктин түбүндөгү килемчеде гезит жатат. Кофе кайнаткыч быш-быш этип, буркулдап жатканда Алтынай тамак ичүүчү үстөлдүн жанына отуруп, терезени карады. Күн ачык, бактагы жашыл бак-дарактар караган адамды эс алдырып, кызыл-тазыл гүлдөр көз жоосун алат.

Гезит окугусу келбей турду. Ал акыркы кылыгы жөнүндө ойлонуп жатты. Сексуалдык тажрыйбасын байытам деп жатып өтө эле аша чаап кеткен жокпу? Жообу бирөө гана: ооба, ал сезимдерине өтө берилип кетип, чектен чыкты. Жана акимдин үйүндө болгон нерсеге өзү гана күнөөлүү. Бектурдун кечеге эмне үчүн чакырып жатканын билген, ошентсе да баш тарткан эмес.

Кимдир бирөө сырткы эшиктин коңгуроосун какты. Алтынай саатты карады, он эки болуптур. Ал араң козголуп, ордунан турду да, сырткы эшикти ачты. Босогодо Шайыр турган.

- Салам! - деди ал эч нерсе болбогонсуп.

- Кир, кофе ичебиз. Сен деги күчтү кайдан аласың?

Курбусунун чарчаганы билинбейт.

Алар ашканага келишти, Алтынай жыты буркураган кофеден чыныларга куйду. Шайыр аны үңүлө карап алып:

- Кебетең кантет? - деди.

- Комплиментиңе рахмат, - деди Алтынай, ичи ачышканынан эрдин тиштеп, кабагын бүркөдү.

Ага салыштырмалуу Шайыр тим эле жаркырап турат. Ал эми ачык жашыл кофтасы менен сары шымы аны мектепти аяктап жаткан жаш кыздай көрсөтөт.

- Кечээ түндө кайда житип кеттиң? - деп сурады ал.

- Мен ал жактан буттарымды колума кармап качып чыктым. Бактым бар экен, Бектурдун шопуру үйгө таштап койду.

- Ал мага эч нерсе айткан эмес.

- А сен канчада кеттиң?

- Кеч кеттим, саат эки же үч болуп калган. О кудай, убакытты укмуш өткөрдүм. Аябай ыраазы болдум! Моокумум канганча сайыштым!

- Ал жөнүндө айтпай эле койчу.

- Эмнеге? Анын баарын өзүң баштабадың беле!

- Туура. Мен жөн эле.. .

Алтынай ыйлап жиберчүдөй болуп, мукактана түштү. Ал калчылдап араң турган.

Шайыр аны тынчтандырып, колунан сылады.

- Баары жайында, мунун баары өтүп кетет. . .

Алтынай өзүн колго алды.

- Түшүнсөң, мен аша чаап кеттим жана чарчадым, - деди ал. - Анчалык шашылбаш керек болчу. Башында мага баары жаккан, мен ар бир жаңы ачылыштан ырахат алып жаткам. Бирок кечээ.. . Мындан ары абайлаш керек!

Ал мындан ары деги эле бирөө менен төшөккө жата аларына да көзү жетпей турганы жөнүндө унчуккан жок.

- А сен, Шайыр, тим эле бүт дүйнө бутуңдун астына төшөлгөндөй көрүнөсүң.

- Туура таптың. Бектур мени аябай жактырып калган окшойт, үйүнө кечки тамакка чакырды. Мен сеникине машинемди айдап кеткени келдим. - Анын "Рейнжровери" Алтынайдын короосунда турган. - Баса, ал сени да келе алабы деп сурап жаткан.

Алтынай каткырып:

- Бектур чарчоо дегенди дегеле билбейт, ээ? Ал экөөбүз менен чогуу кумарга батам деп кыялданып жатса керек?

- Ооба, ошондой го, - деди Шайыр анын айтканына макул болуп. - Бирок сен каалабасаң, анда мен барайын. Ал мени күтүп калды го.

- Кечиң көңүлдүү өтсүн!

- Рахмат. Кечээки сайран үчүн сага абдан ыраазымын, көптөн бери мынчалык кумарым кана элек эле. Эртең телефон чалып, эмне болгонун айтып берем. Жакшы кал!

Шайыр кофесин түгөтпөй эле ордунан тура калды. Эшиктин жанына келгенде Алтынайды кучактап, бетинен өптү. Алтынай көздөрүн чакчайтып, боюн ала качты. Шайыр каткырып, тепкичтен чуркап ылдый түштү да, курбусуна кол булгалап, машинесине отурду.

Алтынай Бектур аны атайын даярдалган бөлмөсүндө күтүп отурганын элестетип эшикти жапты.

Экинчи кабатка келип, акыр-чикир салган чаканы алды. Уктоочу бөлмөсүнө келип, вибраторун, кулактандыруусу жарыялангандан кийин курч сезимдерди издегендерден алган каттарды, сүрөттөрдү чакага салды. Анын Заринага да, Гүлайга да, Саматка да телефон чалгысы келген жок. Алтургай Эрмекти да көргүсү келбеди. Баары менен ушул бойдон байланышын үзүүнү чечти.

Бирок ал эмне менен алек болот? Алтынайда бу жагынан эч кандай ой жок болчу. Ал карьерада каалаган бийиктигине жетти, байыраак болуп калды, эми каалаган машинесин, үйүн сатып алууга кудурети жетет.

Капыстан абдан чарчаганын сезип, керебетке жатып, көздөрүн жумду. Анын көз алдына жылаңач Нурлан, Шайыр жана башкалар элестеди. Аласы ысып чыкты. Ал оор улутунуп, керебеттин кырына отурду.

Бул эмне деген балээ!

Бирок башка айласы жок. Денесинин талабына баш ийип, акыр-чикир салынган чакага колун салып, бир тутам конверттерди алып чыкты. Алардын айрымдары ишемби күнү эртең менен келген, кечеге шашып жатып, аларды ачып окуганга үлгүрбөй калган. Алтынай сулуу кол жазма менен толтурулган ак конвертти карап турду, анан бырыштырып, чакага ыргытты. Бирок көп өтпөй калчылдаган колдору аны акыр-чикирдин арасынан кайра алды. Алтынай катты ачты, андан отуз жаштагы күрөң чачтуу, көгүш көйнөк кийген эркектин сүрөтү түштү.

Ал баракты арыдан-бери ача салып окуй баштады.

"Кымбаттуу, бейтааныш бийкеч! Сага окшоп мен да сексуалдык өнөгүмдү издеп жүрөм. Катка кошуп сүрөтүмдү салып жибердим. Мен жайдары мүнөз, көңүл ачканды жакшы көргөн жана жашоодо мага эмне керек экенин билген жигитмин. Сенин кулактандырууңа караганда экөөбүз окшошпуз. Бул абдан жакшы эмеспи. Мен абдан кылдатмын, бирок сенин кулактандырууң мага жакты. Жолугушуп, сүйлөшүп көрөлү. Ким билет, мүмкүн тил табышып кетебиз. Рустам"

Алтынай катты бүктөп, чакага ыргытты да, таштанды салган контейнерге төгүш үчүн короого алып чыкты. Күндүн жылуу нурлары анын маанайын көтөрдү. Карды ачканы байкалды, бул жакшы жышаан.

Рустамдын катынын жазылышы Алтынайга жакты. Мазмуну да. Бирок сексуалдык тажрыйба жүргүзүүсү бүгүндөн баштап токтоду.

Ал кайра келип, муздаткычка баш бакты. Текчеде жашылчалар - помидор менен ашкөк жатат, анан дагы бир пачка макарон бар экен. Супермаркетке барып, азык-түлүк алып келиш керек же жакын жердеги кафеге барып тамактанып келсеби? Бирок жалгыз тамактангысы келбей турат.

Үстөлдө ыргытам деп унутуп калган Рустамдын сүрөтү жатат. Өзүнө жини келип сүрөттү тескери каратты, арт жагында анын телефон номуру жызылыптыр. Башкы сандарын карап, Алтынай анын жакын эле жерде жашаарын билди.

Кандай кылса? Жалгыздыкта тамакка табити тартпайт, бирок карды ачып курсагы курулдай баштады. Бул эркекке телефон чалып аны жолугушууга чакыргандан коркунучтуу эмне болуп кетмек эле деп ойлоду. Андан кийин сөзсүз эле аны менен төшөккө жатыш зарыл эмес да! Андыктан "мындан ары түз, туура жашоону баштайм" деп өзүнө берген убадасы бузулбайт.

Ушундай деп бүтүм чыгарган Алтынай трубканы көтөрүп, Рустамдын номурун терди.

Бир сааттан кийин ал жайкы көйнөк, денесине түспөлдөш чулки жана "Ла-Перла" фирмасынын ак турсасын кийип "Жаргылчак" кафесинде олтурду. Ал күн ысык болгонунан колготки кийген жок. Бир чети ал чын эле ошондуктан экенине да ишене албайт.. .

Рустам беш мүнөткө кечикти. Алтынай аны төшү ачык көгүш көйнөгүнөн жана көк шымынан дароо эле тааныды.

Алтынай ага кол булгалады. Ал жакын келип:

- Салам. Мен Рустаммын, - деди.

- Мен Алтынаймын.

Ал Алтынайга бир көргөндө эле жакты. Өзгөчө анын узун кирпиктүү көздөрүнө карап отура берүүнүн өзү эле ырахат. Тамактанып жатып майда-чүйдө бир нерселер жөнүндө сүйлөшүп жаткандарын, андан кийин өбүшкөндөрүн жана ал аны көкүрөгүнө кысканда шымынын үстүнөн анын пенисин сыйпалаганын элестетип жиберди. Жок, албетте, булардын бири да болбойт деди Алтынай өзүнө. Мындан ары ал туура, токтоо аялга айланат жана өзүн азгырууга жол бербейт. Өзү да аны азгырбайт.

Жок дегенде үстөлдөн турганча. . .

Аягы

Башка китептерин окуу учун картинканы басынызПоделиться