Нургүл БЕЙШЕН


"Ажайып түндөр"


Аннотация

Терең кризиске кабылган таланттуу сүрөтчүгө эмне керек? Эргүү. Илхом. Аны кайталангыс шедеврлерди жаратууга шыктандырган гана аял эмес, ага чыныгы дене жыргалын тартуулай ала турган ашынган ойнош керек. Эч бир чектөөлөрдү, мыйзамдарды билбей жалбырттап күйгөн кумар отунун ысык табына кактап туруп, буркан-шаркан түшүп, толкуп-ташкан лаззат дайрасына сала турган сезимтал, наздуу, нагыз аял керек.

Искусство кантип жаралат?

Лаззаттын оттуу кучагында гана!1-бөлүм- Иий, айта бер! - алар отурары менен чыдамы кетип сурады Кундуз.

Бактыгүл кыпкызыл эриндерин жалап алып, оор улутунуп:

- Чынын айтсам, эмнеден баштаарымды да билбей турам.. . - деди.

Алар отурган үстөлгө узун бойлуу чачы тармал орус официант жигит басып келди. Төш чөнтөгүнө төөнөлгөн пей-джикке кооз тамгалар менен Олег деп атын бадырайта жазып алыптыр. Бактыгүлдүн көздөрү аны белинен ылдый сынап карап койгонун байкады Кундуз - сымбаттуу эркекти көргөндө ал сөзсүз ушинтип бир карап алмай адаты бар эле, негизи эле - эркек аттуунун баарын ошентип көзү менен арыдан-бери рентгенге тарта койот.

- Саламатсыздарбы? Эмне ичесиздер? - деп ар бир сөзүн таптак кыргызча айтып сурады официант. Орус жигиттин минтип кыргызча так сүйлөгөнү жана да "кыздар" же "бийкечтер" деп калп эле жасакерленбей түз кайрылганы берки экөөнө ого бетер жагып калды.

- Шампаны менен эки коктейль алып келиңиз, - деди Бактыгүл.

Официант башын ийкеп, терезелеринен "Ала-Арча" сейил багы менен аны аралап агып өткөн дарыя көрүнгөн залдын аркы башындагы бар тосмосун көздөй басып кетти. Залдын ичине көгүлтүр түс берилген, дубалдарда кооз жаратылыш: арча-кайыңдуу токой-талаалар, учу асман тиреген ак карлуу аска-зоолор, боорунан ташкындап мөлтүр кашка суу аккан тоолор тартылган түрлүү сүрөттөр илинип турат. Жайлуу орундуктар көгүш кездеме менен капталган. Дарыяны бойлой өскөн камыштар жана башка ушу сыяктуу өсүмдүктөр, түркүн-түстүү көз жоосун алган кызыл-тазыл гүлдөр дубалдын жырымынан ылдый, алтургай үстөлдөрдүн да буттарына тартылган. "Көк-Майсаң" мейманканасындагы бул жайлуу кафенин мындай тапкычтык менен жасалгаланышы залдын ичин терезенин сыртындагы керемет пейзаж менен укмуштай айкалыш-тырып турат. Кундуз курбусу менен ээн-жайкын сырдашып отуруш үчүн бурчтагы үстөлдү атайын тандап алган.

Бактыгүл табышмактуу жылмайып койду: ал курбусун зарыктырып, айтар сөзүн маалкатып айтар-айтмаксан болуп атып, анын чыдамын кетирип, кызыгуусун арттырып, анан айтканды жакшы көрөт.

- Бол эми, айтчы деги, бай болгур! - деп кайталады Кундуз. - Эмне болгонуңарды майда-чүйдөсүнө чейин билгим келип атат!

Тиги официант жигитти жалт карап алды, ал бар тосмонун жанында бармен менен сүйлөшүп турган. Кундуз эркектердин эсин оодарып, дароо эле өзүнө ашык кылып, кызыктуу окуяларга кабылмайынча жүрө ал-баган шойкомдуу курбусунун кезектеги махабат баянын угууга камынып отургучунда ары-бери ой-долоп алды.

- А мүмкүн эч нерсе деле болгон эместир, - деп кылыктанган Бактыгүл атайын эле курбусунун кыжырына тийиш үчүн эрдин жаланымыш болуп, жер тиктеди.

- Ооба, ошентсең эле ишенип калды дейт! Бирдеме болгону мылжыйып күлгөнүңөн эле билинип турбайбы! - деди Кундуз.

- Ал мени эч кимге айтпа деген болсочу?

- Мурда анысына деле карачу эмес элең го!

- Анда, адегенде кеч укмуш сонун болгонунан баштайын, уйгур ашпозчулардын колу менен да-ярдалган түрлүү тамактардан жеп отурдук.

- А кай жерде отурдуңар?

- "Алтын казына" ресторанында. Ах, ал жактагы таттуу каттамалар, майы салаадан куюлган самсалар, килтейген ширелүү шишкебектер, пекин өрдөгүнүн даамы алигиче таңдайымдан кете элек! Ал эми шара-бычы, чиркин, укмуш таттуу жана жеңил десең!

- Ооба, бирок мен сенин эмне жегениңди сураган жокмун го, - деп тырчыңдады Кундуз.

Официант колундагы эки хрусталь бокал менен ичимдик алып келди, аларды жана дагы балык-тын формасындагы сүйрү күмүш тарелкага салынган мистени жана жашылча салатын үстөлгө койду.

- Суранам, мобуну алып салбасаңыз, азыр кызыгып жеп алып, анан кыпкызыл болуп чыңалып чыгам, - деди Бактыгүл мистени көрсөтүп, анын чын эле аларга аллергиясы бар болчу. Дароо эле териси түктүйүп, кыпкызыл болуп чыгат да, анысы жанды жеп кычышып, тырмаган сайын күчөп отуруп, дем алуусун начарлатып, тамагын бууп таштачу. Мурда бир отурушта да жей коюп, тез жардам чакырып, араң эс алдырышкан.

- А сизчи, бийкеч, биздин фирмалык закускалардан даам сызып көрбөйсүзбү? - деп сурады официант Кундуздан.

- Жок, рахмат! Алып кете бериңиз, - деди Кундуз, анан бул жолу Бак-тыгүлдүн буйругу дароо аткарылбаганына таң калып койду: адатта курбусунун оозунан сөз чыгып-чыга электе эле эркектер аны аткарууга шашылышчу эле.

- Дагы бир нерсе каалайсыздарбы? - деп сурады официант мистелүү тарелканы кайра табагына салып атып.

- Жок, рахмат, - деп калп жылмайымыш болуп жооп берди Бактыгүл.

- Денсоолукта бололу! - деп бокалын көтөрдү Кундуз.

Курбулар бокалдарын кагыштырышты. Шараптан чоң ууртап алган соң Бак-тыгүл буттарын учкаштырып, креслого жайланышып отурду. Ал далысына жеткен жайкалган чачын ар кайсы жеринен сары-кызгылт кылып күйгүздүрүп алган, мурду кырдач, көзү көк, оймоктой болгон оозу бар татынакай жаш келин. Анын гим-настикалык зал менен бассейнде машыгууну жактырган кынтыксыз мүчөсү денсоолугу чың экенин далилдесе, узун, түптүз буттары көргөн адамдын карап эле тургусун келтирет, өзгөчө тизесине жетип-жетпеген кыска юбка кийип алса эркектердин баары аны артынан узатып, жалдырап эле карап калышат.

- Анан, албетте, бир убакта ал мага жашаган жерин көрсөтөм деп чыкты, - деп аңгемесин улантты Бактыгүл. - Анын көлдүк экенин айттым беле сага?

- Жок, эми анысы анчалык деле маанилүү эмес го. Андан ары эмне болду?

- А анын жеке шопуру менен лимузини бар экенинчи?

- Аны айткансың. Ий, уланта бер!

- Ошол, экөөбүз анын тартайган узун лимузинине түшүп, үйүнө жөнөдүк. "Жал" кичирайонунда кара мрамордон салынган жаңы бийик имаратты билесиңби? Жанынан ары-бери өткөн сайын ушундай үйдө кандай адамдар жашайт болду экен деп таң кала берчү элем, тигинин үйү дал ошонун эң үстүңкү кабатында экен.

- Шопуру менен лимузини бар болсо, анан жөнөкөй үйдө жа-шамак беле аның.

- Бөлмөлөрү тим эле футбол аянтынан кем калышпайт! Дубалда-рында Пикассонун эки картинасы илинип турат, калгандары кимдин калеминен жаралганын так билбей койдум, бирок белгилүү сүрөтчүлөрдүкү экени айдан ачык, ар бир бурчка Церете-линин скульптуралары коюлуптур, - мен кире беришин эле айтып атам!

- Уктоочу бөлмөсү кандай экен? - деп сурады бокалындагы шампандын көбүктөрүн карап отурган Кундуз.

- Ал эми конок үйүндө болсо Барктабас Жороевдин картиналары илинип-тир, - курбусунун суроосун укмаксан болуп сөзүн уланта берди Бактыгүл. - Алар ага туулуп-өскөн айылынын ажайып кооз жаратылышын элестетет имиш.

- Ойду-тоону сүйлөп, ушинтип отура бересиңби эми? - деп сурады чыдамы чегине жеткен Кундуз.

- Эмне чийинден чыкпай түз жүргөндөн тажап кеттиңби? - деп сурады Бактыгүл көздөрүн жүлжүйтүп. - Болуптур, курдаш, мен сени түшүнүп турам, ошон үчүн ток этер жерин ай-тайын. Андан тайманбай эле мени менен төшөккө жатканы атасызбы деп су-радым. Өзүң билесиң го, негизи эле ачык айтып, ак сүйлөгөндү жакшы көрөм.

- Аны менен жаткың келип атты беле?

- Ананчы! Ал ушунчалык келишкен эркек дейсиң! "Перевозчик" фильминдеги Жейсон Стетхенге окшош - анын жаңы "Перевозчик-4" деген фильмин жакында эле телевизордон көргөм. Андан көзүмдү ала албай, ордумдан жылбай отургам, кино бүткүчө жадагалса дааратканага да барган эмесмин! Диванда отуруп алып, тыбырчылай берип, алам да суу болуп чыккан ошондо. Мына эркек деп ошону айтыш керек, аны менен бир сайышып алсам өмүр бою жуунмак эмесмин!

- Бактыгүл, оозуңа карап сүйлөчү!

- Чын айтам! Өзүңчө эле тартиптүү кыз болбочу.

- Макул, тиги көлдүгүңө кайтып келели. Ал эмне деди?

- Ал мага ыйман жана жашоонун маңызы деген сыяктуу бир темада дарс окучудай болуп олуттуу карап алды да, анан "сага ишенсем болобу?" деп сурады.

- Ишенсе? Ал эмне дегени?

- Эми, сырымды айтсам башкаларга айтып койбойсуңбу дегени да. Албетте, мен ише-ничтүү адам экенимди айттым. Ал барын ачып, ичиндеги толтура кооз бөтөлкөлөрдүн арасынан бирөөсүн алып, мага кымбат баадагы мыкты коньяктан куюп берди, өзү болсо унчукпай ойлонуп калды да, анан мени оттуу көздөрү менен бир карап алып, сулуу аял экенимди жана аны ар кандай арам ойлорго азгырып жатканымды айтты. Ушунун баарын тим эле кабагын бүркөп алып айткан түрүн көрсөң каткырып жибер-мексиң. Мен калп эле эч нерсени түшүнбөгөн макоо неме болуп, дагы эмне дээр экен деп унчукпай отурдум. Ал дагы бир азга телмирип отурду, анан бардык эле бай адамдардай анын да өзгөчө каалоолору бар экенин жана ишеничине кирген адамдар менен гана иш алып барарын айтты. Мен өзүмчө бир кызык болуп кеттим, жүрөгүм дүкүлдөп, көздөрүм алайып отуруп калдым. Тиги болсо кайра эле өзүнчө тунжурайт.

- Кандай шумдук! Сенин ордуңда болсом эчак эле качып кетмекмин! - деп шыбырады Кундуз, денесин майда калтырак басты.

- Ооба сага! Ошентип айта бересиң, бирок сен деле андан ары эмне болорун бил-гиң келип калып калмаксың. Бир маалда ал ордунан туруп, мени колумдан жетелеп, коридордун аркы башындагы бир бөлмөгө алып келди. Анын ичи көзгө сайса көрүнгүс караңгы экен, терезелери жок окшойт, дубалдары, ал тургай шыбы менен полу да карага бойолуптур. Тиги жанымдагы неме эмне кылып күйгүздү байкабай калдым, шыптан салаңдаган лампочка жарк этип бөлмөнүн ичи жарык боло түштү. Ортосунда диван бар экен, ага кара жабуу жаап коюптур. Анын каршысында дубалга такай коюлган үстөл, анын үстүндө эки шамдал турат. Мен аны сыйкырчы болсо керек деп да ойлоп кеттим.

- Корктуңбу?

- Жок. Сыртынан ал жоош-момун, кишиге кенедей да зыяны жоктой көрүндү!

- Кишини сыртынан карап ичинде эмне ою бар экенин биле албайсың да!

- Эми, мага ошондой көрүнсө эмне кылайын. Кыскасы, ал мени таптакыр эле кызыктырып койду, бирок мен эч нерсе деп сураган жокмун, унчукпай тура бердим. Ал мени чечин деди, андан дагы тим эле сылык, коңур үн менен айтканын кантесиң, кучактаган да, өпкөн да жок. Мен жеңи-жакасы, чөнтөктөрү кызыл, саргыч көйнөгүм бар эле го, ошону кийип алгам, далысындагы сыдырмасын сыдырып кой деп сурандым. Бирок тиги башын чайкап макул болбой койду. Айла жок колумду созуп атып, өзүм араң сыдырдым. Көйнөгүмдүн астында бел курга тартылган чулкиден башка эч нерсем жок болчу, турса менен эмчек капты го кийген эмесмин. Анан ошол кебетем менен анын маңдайында калтырап турам, ии баса, айтмакчы бутумда шиш такалуу туфлим бар. Туф-лимди чечип, анан чулкимди да чече баштадым.

- Тиги өзүчү, чечиндиби?

- Жок! Кычыраган күрмөсүн деле, кырын чыгара үтүктөгөн шымын деле чечпей мени карап тура берди, жок дегенде гал-стугун чечип койсо болбойбу, ой тобо! Мени диванга чалкаңдан жат деди. Жаттым. Денемди жумшак сылаганынан улам жабуусу жибек кездемеден экенин сездим. Ал мени жутуп жи-берчүдөй карап, жакын басып келе жатты. Менин эмчектерим тирсийип, бүткөн боюм чымырайт, ошол замат жибек жабуу аламдан аккан суудан нымдалып калды. Ал мага колунун учун тийгизе электе эле ошондой абалга жеттим! Элестет! Мына эркек деп ушуну айт! Аны карап алып эле каалоом ашып-ташып, чыдабай калдым! Дагы бир аз болгондо өзүм басып жыгылмакмын. Анан ал ары жактагы үстөлгө барып, чечине баштады окшойт. Мен болсо селейип катып калдым, жадагалса мойнумду да бура албай калсам болобу. Бир маалда тиги жаныма келди, далысында кызыл жана алтын түстүү жиптер менен саймаланган ажыдаардын сүрөтү бар кыска кара халат кийип алыптыр. Балтырлары бултуюп булчуңдуу экен, тиягы турган-турбаганын байкаган жокмун. Ал кара шейшепти үстүмө жаап, уктап жаткандай түр көрсөт деди коңур доошу менен. Өзү болсо үстү жагыма туруп алып, шейшепти өйдө-ылдый желпийт.

- Шумдугуң кур!

- Ооба, денем дүркүрөп, үрөйүм учту, бирок жибектин сылаганы ушунчалык жагымдуу десең. Ал мени шейшеп менен чүмкөп жаап койду да, ар кайсы жеримди сылай баштады. Мен жыргалга батып, "ах, ох" деп онтоп жаттым. Кын тилим батперектен бетер дир-дир этет. Денеме балжырата май сүйкөп салгандай сезилди мага. Аябай кызыктай сезилет го. Дүүлүккөнүмдү айтпа.

- Шайтан алгырдыкы десе, Бакуля, сен эмес, биякта турган мен да дүүлүгүп чыктым! - Кундуз эмчектеринин үрптөрү катуу боло баштаганын сезди.

- Андан аркысын укпайсыңбы, тиги менин чаткаягымды, сандарымды сылап кирди. Мен дивандын үстүндө суудан чыккан балыктай болуп, чебелектеп, туйлап жатам. Ал болсо колун алама сойлотуп, шейшептин сыртынан кын тилимди укалай баштады. Мен чаңырып жиберип бүтүп салдым. Ошол маалда ал колун дагы те-реңирээк салды. Эми, өзүң билесиң да, андан ары каякка кеткенин! Экинчи колу менен кын тилимди сүргүлөйт. Дагы бүттүм. Анан бир убакта ал арстанча аркырай баштаса болобу. Мен эмне болуп кетти деп шейшептин четин ачып, шыкаалап карасам, ал халатынын этегин ачып туруп алып, үстүмө эрендигин төгүп атыптыр. Анан калса, анысы өзүнөн-өзү эле зырп-зырп этип чачырап атат, эки колу тең мени сылап атпайбы.

- Иий, бетимдин беш териси! Аның накта бир келесоо неме го!

- Мүмкүн. Анан ал унчукпай сыртка чыгып кетти. Мен ордумдан туруп, кийинип, конок үйгө келдим. Тиги болсо асты-үстү окшош спорт күрмө кийип, коньяк ичип отуруптур. Мага да коньяктан куюп, дегеле эч нерсе болбо-гонсуп, киреше-чыгашалары жөнүндө жайбаракат кеп кыла баштады.

- Кызык киши экен! Бирок сага жаккан окшойт, ээ?

- Аябай жакты! Баарынан да шейшепти өйдө-ылдый желпип, делебемди козгогону жагып калды! Бир аздан кийин шопуру лимузинге салып, үйгө жеткирип койду.

- Дагы жолугушасыңарбы?

- Билбейм! Телефон номурумду бергем.

- Чалса эмне кыласың? Жолугушууга барасыңбы?

- Ойлонуп көрөм го. Азырынча айта албайм. - Бактыгүл жылмайып койду.

Кундуз официантка колун булгалап, эмеле алып келгендериңди кайталап кой дегендей ишарат кылды. Тиги түшүндүм дегенсип, башын ийкеди да, барды көздөй жөнөдү.

- Ушундай тирукмуш немелерди эле өзүңө илээштирип басып жүрөсүң, - деди Кундуз курбусун карап. - Алардын бирөө сени камчы менен сабап койчу деп жалбарганы эсиңдеби?

- Ооба, байкуш апенди чалыш жигит болчу. Ошондон бери телефон чала элек. Берилип кетип аша чаап, катуу сабап салган окшойм бечараны.

Курбулар каткырып калышты. Алар бири-бирин көптөн бери таанышат, универси-тетти бүткөндөн кийин бир наториалдык конторада старжировкадан өтүшкөн. Бактыгүлдүн аңгемелерин угуп отуруп Кундуз кээде курбусу мунун баарын өзү эле оюнан чыгарып айтып атат го деп ойлоп кетчү, айрымдары чындыкка таптакыр эле жакындачу эмес. Бирок Бактыгүл анын мурдагы күйөөсү кандай акмак экенин чыдап уккандыктан гана Кундуз да анын ар бир сөзүнө ишенгендей түр көрсөтүп отура берчү. Бактыгүл секске эч эле тойбогон, кумарга батсам дегенде ичкен ашын жерге койгон, жеткен нысапсыз неме эле, бирок такай бир эркек менен жүрө албаганына ошол жаман адаты гана жолтоо болсо эмне. Ал көзүнө көрүнгөн эле эркекке кыйшалаңдап тийишип, көзүн сүзүп, сөйкөнмөйүнчө жанынан өтө алчу эмес. Ойношторду мээлей алмаштыргандай эле биринен сала бирин алмаштырып, бир маалда үчөө-төртөө менен мамилелеш болор эле.

Ал накта эле орустар айтмакчы "женщина-вамп" болчу.

Курбулар өткөн-кеткенди шашпай жиликтеп ушакташып чер жазып, дагы бир бо-калдан коктейль ичишти. Кетерде ар кимиси өзү үчүн төлөп, тиги кыргызча таптак сүйлөгөн орус официантка элүү сом чайпул ташташты. Бактыгүлгө иштеген жеринен бүгүн кечинде филармонияда боло турган Роза Аманованын концертине белет беришкен, ал ошол жакка бармак. Кундуз аны машинеси менен жеткирип койоюн деди.

- Жүрбөйсүңбү, сен деле. Концертке барып, Роза эже-кеңдин ырларынан угуп келбейсиңби, - деди Бактыгүл, алар сумкаларын алып, ордуларынан турганда.

- Жок, рахмат. Эртең эрте турушум керек, - деп жооп берди Кундуз. - Андан көрө эртең Эсен Адылбековдун сүрөт көргөзмөсүнө келбейсиңби. Чакыруу белетиң бардыр.

Эки курбу тышка чыгары менен эшикага Кундуздун машинесин унаа токтоочу жайдан айдап чы-гып, алардын так түбүнө келип токтоду. Анысы үчүн отуз сом чайпул алып, кафеге кирип кетти.

- Жок, бара албайм. Эртең саат алтыда Тадахиро мырза учуп келет. Аны мейманканага жайгаштырып, ресторанга алып барышым керек. Каап! Адылбеков менен таанышкым келип жүрдү эле. Накта эле айгыр го! Булчуңдарын көрдүң беле? Ал байыркы грек идеалдарын тутунат жана чыгармачыл адамдын тышкы келбети ички бай дүйнөсүнө шайкеш келиш керек деп эсептейт экен. "Таланттар дүйнөсү" журналына сүрөтү чыгыптыр өткөндө. Кыркып алып, муздаткычка чаптап койгом. Макул десе ушу турган же-римде эле жатып бермекмин. Көздөрү күлмүңдөп, булчуңдары бултуюп, өзүчө эле Аполлон!

- Бакуля, ал алтымыштан ашып калган неме да! Кайдагы күлмүңдөгөн көздөрүн, бултуйган бул-чуңун айтып жатасың! Демек, жалгыз барат экенмин да. Биздин банк анын көргөзмөсүн каржылап атканбыз. Догдурбек Азимович да бара албайт, ал Ташкентке кеткен.

- Аныңар дагы эле иштеп жүрөбү?

- Ооба. Эмки жылы пенсияга кетет. Искусствого ошо байкуш эле кызыгат.

- Кечирип кой, мен да бошобойм. Болбосо сени менен барып келмекмин.

- Айла жок. Мейли, жакшы кал! - деди Кундуз үшкүрүп.

Ал Бактыгүлдү филармониянын сол капталындагы аялдамага таштап, өзү зуулдаган бойдон Горький көчөсүнө түшүп, Тунгучтагы үйүнө бет алды. Жарым саатка жетпей жетип барды. Бул үйү үчүн негизги төлөмдү эки жыл мурун жумуштан чоң суммадагы премиальный алганда төлөгөн. Ал иштеген Кыргызкоммерцбанк кызматкерлерине ипотекалык салымдарды төлөп турушу үчүн ыңгайлуу шартта узак убакытка кредит берген. Ошондон Кундуз да алып калган. Үйдүн баасы арзан эмес, бирок Кундузга жагат.

Сырткы эшикти ачкычы менен ачып, кайтаруу системасын өчүрдү, анан экинчи кабатка көтөрүлдү. Экинчи кабат толук бойдон уктоочу бөлмө жана ваннадан турат. Кундуз жаңы көчүп келгенде үйдү өзүнүн оюндагыдай кылып кайра жасатуу үчүн толтура убактысы менен акчасын короткон, бирок ага ичи ачышпайт. Анткени мурунку абалында жашоо алда канча ыңгайсызыраак болмок. Ваннага кафель төшөтөм деп да канча убара тартып, усталардын аркасынан чуркап жүрдү. Бир уста орусту жалдаса, анысы ичкич экен, ичип алган күнү жумушка чыкпай койот, же майда-барат курулуш каражаттарынан сатып кулкунуна куюп жиберет. Акыры жадаганда аны кетирип, курулуш фирмасында иштеген бир таанышына кайрылган. Ал эки жаш жигитти жибериптир, айылдан эле келген балдар окшойт, бирок аракетчил, ыймандуу немелер экен, дароо эле жеңдерин түрүнүп, ишке киришишти. Ошондо гана жумуш ордунан козголуп, ылдам эле короо-жайы кулпуруп чыга келди. "Бөдөнө сойсо да касапчы сойсун" деген сөз да жөн жерден чыккан эмес тура.

Кундуз ваннага кирип, кийимдерин чечти, ичкенден кийин өзүн бир аз оор сезип турган. Жылымык сууга чайынып, заматта сергий түштү. Кабинкадан чыгып, жумшак ак халатын кийди, анан раковинанын үстүнө орнотулган тегерек күзгүгө каранды. Эмне үчүн Бактыгүл эркектерге жолдуу, а мен андай эмесмин? Ал ойсокеден эмнем кем? Мына мисалга бет түзүлүшүмдө эч кандай кемчилик жок: мурдум кырдач, эриндерим бышкан алчадай бөлтөйүп, кыпкызыл болуп турат, көздөрүм да жалжылдап, айланасында бир да бырыш жок. Тармалдашкан коюу кара чачым дайыма тыкан жана жарашыктуу кыркылып, жалт-жулт этип турат. Тулку боюмда эч бир кынтык жок: белим ичке, буттарым түптүз, узун, көчүгүм айрым аялдардыкындай болуп жалпайбай же шалбырабай, томпоюп турат. Төшүмчү, эзилип бышкан эгиз коондой болуп, тоголок жана салмактуу.

Жок, кеп анын сырткы келбетинде эмес болчу! Бактыгүл ага салыштырмалуу жеңил ойлуу, кайда гана болбосун өзүн ээн-жайкын алып жүрө алат. Барда отуруп бейтааныш эле бир эркекке көз кысып, алеки саатта анын мээсин ай-ландырып алчу, анан анын эсебинен көңүл ачып, курсагын тойгузуп, жүрү десе үйүнө деле кете берчү. Кундуз андай жосунсуз жоруктарга бара албайт, күйөөсү менен ажырашкандан бери ого бетер эркектерден көңүлү калып, түнт болуп кетти. Эркектер аны тап-такыр этибар алышчу эмес деп айтыш да туура болбой калат го. Бирок анын артынан чуркап, сүйүүсүн арнагандардын арасында ага жага турган чыныгы эркектер жокко эсе, көбүнчө эле же улгайган, же шылуун, же үй-бүлөлүү эркектер көп көңүл бурушат. Бирок Кундуз бирөөнүн ойношу же токолу болгусу келбейт. Анын алоолонгон жүрөгү күчтүү кумарга ширелген чыныгы аруу махабатты эңсеп, ушу убакка чейин чаңкоосу канбай келет.

Бир кезде ал үй-бүлөлүү бир эркекке берилип, андай мами-леден да көңүлү катуу калган. Күйөөсү менен ажырашып өзүнөн-өзү эле чүнчүп жүргөндө банктын бай кардарларынын бири аны айланчыктап, жанынан чыкпай калды. Ал сулуучумак, баскан-турганы өтө тыкан, бир сөз айтса да кербез-денип, бир калыбынан жазбай сүйлөгөн неме эле. Кундуз аны менен театрлар-га, операларга барып, кымбат белек-бечкек алып, жыргап эле калгансыган. Төшөктө да көптү билген мыкты ойнош экен, секстин бир топ ык-маларын үйрөтүп, ар бир жолугушканда ар башкача ырахатка балкытчу, айтор Кундуз күйөөсү менен жашап жүргөндө ал кылгандын бирин да көргөн эмес. Анткен менен аялы, бала-чакасы бар экенин жашырчу эмес. Ошентип, мамилелер жаңыдан гана башталганда баары жакшы болгондуктан, Кундуз "анын эмнеси бар экен, толтура эле жалгыз бой кыз-келиндер ойнош күтүп, жыргап жашап жатышпайбы, алардын колунан келген нерсе меникинен деле келет" деп өзүн-өзү шердентип, ойноштун ролуна ык алышып бараткан. Бирок бир жолу башка кардары менен ресторанга кирсе эле ал жерде баягы ойношу аялы менен отурат. Жубайы да орто жаштарга барып калган кара тору аял экен, өңү деле анчейин серт эмес. Кудум эле өзүнө үйрүлүп-түшкөндөй болуп, ойношунун аны менен эзилишип отурганын көргөндө ичи ачышты, кызганып кетти. Күйөөсүнүн ала жипти аттаганынан кабары жок аялдын аны элжиреп караганы, эркелетип колунан назик кармаганын көрүш баарынан оор болду. Анын ар бир көз карашынан, кыймылынан эрин чексиз сүйөөрү жана ага ишенери байкалып турду. Ошол окуядан кийин Кундуз аялы бар эркектерге жолобос бол-гон.

Күйөөсүнөн эчак эле көңүлү калып, жүрөгү муздап калгандыктан, ажырашканда анчалык деле кыйналган жок. Бул жадагалса өз оюн да тыңыраак билдире албаган эрксиз, алсыз эркекке Кундуз тур-мушка чыккысы келип эле тийип алган. Карьерасы оңчулуктуу болбой калса да үй-бүлөлүк турмушу бар аял дайыма бактылуу болот деп ойлогон. Бирок карье-расы ийгиликтүү боло баштаган сайын жашоого болгон көз карашы да өзгөрдү. Жаңы суроо-талаптары пайда болду. Күйөөсүн башка адам кылам деген аракетинен майнап чыкпаган соң аны менен бир очоктон түтүн булатуу да оорлой баштады.

Олку-солку болуп ошентип жашап жатышканда, оңдой сала берди болуп, күйөөсү "Мегамикс" компаниясында оператор-телефонист болуп иште-ген он тогуз жашар бир кыз менен жакындашып калса болобу. Ансыз да мойнунан байлаган иттей болуп жүргөн Кундуз дароо эле ажырашалы деп маселени кабыргасынан койду. Жаңжал чыгарып, ажырашканга көгөрүп макул болбой койот го деп чо-чулап жүргөн күйөөсү аны укканда таң калганынан оозунан сөзү түшүп, дендароо болуп туруп калды. Анан эсине келгенде кубанычы койнуна батпай агынан жарылып, Кундузга тиги жаш ойношу менен кантип кумарга бат-канын төкпөй-чачпай айтып берди. Кудайдын куттуу күнү мейманканадан, үйүнөн, алтургай машинеден да баса калып, тиги жагын соруп, ойда жыргалга батканын бежиреп айтып бергенде Кундуз уккан кулагына ишене албай эси ооду. Өзүнүкүн жумасына бир жолу - бейшемби күнү, анда да жакшы маанайда болсо, бир гана абалда - төрт аяктатып тургузуп алып, чала-була өбүмүш болчу эмес беле.

Ушунун баарын кайра башынан эсине салып, бир сыйра ойлонуп алган Кундуз Бактыгүл дайыма эле кабылып жүрүүчү кызык окуяларга мен да кабылып көрсөм кантет деп ойлоп койду. Албетте анын ойноштору деле бар болчу. Алар төшөктө Кудайга шүгүр эле аракет жасашып, аны кандырганга болгон күч-аракетин жумшашчу. Анткен менен ал бир да жолу акылдан адаштырган, эстен тандырган кумар отуна жалбырттап күйө алган жок. Баягы эле көнүмүш кыймыл-аракеттер, ыкмалар, айтылып жүргөн сөздөр, кызыктуу, жаңы эч нерсе болбой жатты. Азыр болсо Кундуз андан да көбүрөөк, чоңураак, кызыктуураак мамилелерди самап турат жана ага өзүн толук татыктуумун деп эсептейт.

Халатын кийип, бел курун тырыштыра байлап алып, Кундуз өзүнө чай да-ярдаганы ашканага келди. Жанараак кардары менен ресторанда тамактанып алгандыктан, азы-рынча курсагы ача элек. Жыты буркураган бир чыны чайды колуна кармап, бош колу менен пульт-ту улам баскылап, телевизордон кызыктуу эч нерсе таба албады, анан Бактыгүл айтып бер-ген окуяны эстей баштады. Табышмактуу киши менен кара шейшеп анын оюнан чыкпай аткан. Сүйүктүү ырчысы Сүйүн Искенбаев экөө ка-раңгы бөлмөгө камалып алып, бири-бирин сылап атышканын элестетти.

Бир аздан кийин ал уктоочу бөлмөсүнө келип, көчө жакты караган терезенин пардаларын тартты, халатын чечип, жылаңач денесин күзгүдөн карай баштады. Эмчектеринин үрптөрү эзилип бышкан алчалардай болуп каралжын тартып, катуу боло түшүптүр. Кундуз кош алмасын мыжыга кармап:

- Э, шайтан алгырдыкы десе! Ушу Бактыгүлдүкү өттү, ар кай-сыны айтып башымды оорутуп! - деп курбусун сөгүп алды.

Ал өзүнчө эле бир кызык болуп, секстен башканы ойлой албай калганы үчүн курбусун күнөөлөдү: ойноштору менен жолу-гушкан сайын анысын тебиреп ийне-жибине чейин айтып бере берип, мээсин таптакыр айландырып салды окшойт. Делебеси козголуп, кумарын кандырууну самап чыккан Кундуз керебетке жатты. Мурда кээде гана өзүн-өзү кандырып койчу эле, акыркы убакта көнүмүш адатка айланып баратат. Анысынан оңураак деле ырахат ала албайт, денеси жакшы ойной албаган, чаласабат музыканттын колундагы жакшы күүлөнбөгөн аспапка окшоп, колунун сылап-сыйпаганына араң эле көңүлсүз жооп бергенсийт. Мастурбация кылганга да өзгөчө шык керек го, сыягы.

Ал буттарын кененирээк талтайтып, күзгүдөн өзүн кайра кара-ды. Чат дөмпөкчөсүндөгү жүндөрү коюу жана жумшак болгону менен алардын арасынан жыныс эриндер менен кындын ачык-кызыл оозу даана көрүнүп турат. Алар жылмайып турган эриндерге окшошуп, Кундузга мылжыйып күлүп турушкансыйт.

Кундуз кын тилин ортонунун башы менен катуу ушалагандан айбыгып, аяр сүргүлөп, аласын акырын сылай баштады. Ошол маалда башына бир ой келе калды - ал оң капталына оодарылып, комоддун тартмасынан кара атлас ич көйнөгүн алып чыкты. Керебетте отурган бойдон аны кийип, күзгүгө каранды. Ич көйнөк атыр жыттанат, атырлардын бош ку-туларын ич кийим салган тартмасына салып коймой адаты бар. Жука кездемеден тирсийген үрптөрү байкалат.

Ал жаздыкка чалкасынан жатып, көздөрүн жумду да, каңылжаарын өрдөгөн мускус менен орхидеянын жыпар жытына магдырап баратты. Кызык, тиги таң калыштуу эркектин караңгы бөлмөсүндө Бак-тыгүл да өзүн ушундай сезди бекен? Мастурбацияга мен да катышам дегенсип кын тили дирилдей түштү. Ошол замат көз алдына эмчектерин алмак-салмак эзгилеп, кумарлуу карап турган Сүйүн Искенбаевдин элеси тартылды.

Кундуз буттарын эки жакка сунуп, атлас кездемени кынына такады. Кездеме аласына тиер замат сууланышып, тулку боюна ырахат толкундары тарады, териси чымырап чыкты. Чү дегенде эле ушундай күчтүү сезимдерге кабылган Кундуз калчылдап, жаткан жеринде балыктай туйлап жиберди.

Буттарын катуу кысып алганда аласындагы кездеме чылпылдап суу болуп баратканы даана се-зилди. Караңгы бурч жактан албырган башында бир тамчы суюктугун жылтыратып ийрейген жоон пенис Кундузду көздөй келе жатты. Пенис киши-пишиси жок, өзү эле келатат жана ал укмуштай сүрдүү, каардуу көрүнөт. Ал улам жакындаган сайын өзүнөн-өзү эле калчылдап, кооп баратат, баш жагы көгүш тартып, сөңгөгүндөгү жоон кан тамырлары барсайып көөп чыккан. Асты жагында салаңдаган калтасына уруктук толуп, торсоюп чоңоюп баратат.

Кундуз буттарын ого бетер керип, ортону менен кын тилин ушалап кирди. Туш тарабынан нур чачыраган пенис так түбүнө келгенде аны колуна кыса кармап алып, оозуна алды. Жоон мүчө оозуна толуп, тамагына такалды, Кундуз аны жанталашып соруп атат. Бир убакта алиги неме башын жылтыратып, аласында жүрөт. Анан ал аласына чапталышкан ным кездемени жиреп, кынга тереңдеп кирип баратты.

Анан бир маалда эле Кундуздун керемет сезимдери өзгөрүп кетти, капыстан кайдан-жайдан экени белгисиз кертмектин кожоюну пайда болду - ал Кундуздун мурунку күйөөсү экен. Экөө эметишип атканда Кундуз аркасын кылчайып карай калып, анын күш-быш этип, бир калыпта кыймылдаганын көрөр эле, азыр да ошонусу эсине түштү. Ал кудум эле өңүндөгүдөй адатынча төрт аяктап туруп алып, кынга кирип, кайра чыгып аткан аспапты көзүнүн кыйыгы менен карап аткансыйт. Күйөөсүнүн сол жамбашында такай бүдүрөйгөн сөөл чыгып турчу, Кундуз андан көзүн албай арбалып тиктеп турар эле. Тынбай ары-бери кыймылдаган көчүгү чыңалган сайын анысына да кан толуп, гүлгүн кызыл өңү кочкул кызыл болуп калчу.

Ушуларды эстегенде кын тили эч нерсени сезбей сенек болуп калды. Кундуз аны тырмалап, чойгуласа да болбой ошо бойдон шалбырап жатып калды. Жанатан бери ысып, алеп-желеп болуп, ырахатка балкып бараткан денеси эми ооруксунуп кетти. Манжаларын кынына салды, бирок аны-сынан да эч майнап чыкпады. Денеси өзүнүкү эмей эле башка бирөөнүкү болуп калгандай. Маанайы чөгө түштү.

Кыжаалат болуп, кумары канбаган Кундуз көздөрүн ачып, күзгүнү бир карап алды да, ич көйнөктү чечип ыргытты. Эмчектери салмактанып, сыздап ооруп турат, башы айланат.

- Э, өлүп кеткирдики десе! Ушу да жашообу?! - деп жини келип күбүрөнүп алып, ордунан араң туруп, душка түшүш үчүн ваннага жөнөдү.

2-бөлүм

Көргөзмө өтүп жаткан чакан залда эл жык-жыйма. Залга батпай кыжылдаган элдин ийиндери дубалдарда илинген картиналарга тийип эле турат, ошондуктан картиналарды көрүш да ыңгайсыз. Бирок таң калыштуусу, бул жерге келгендердин арасында аларды көрөйүн деп жанталашкан деле киши жок, анткени алардын көбү жөн эле шаан-шөкөттүү кечеге катышып, сынчылар, кабарчылар менен пикир алышканы эле келген немелер. Алар улам баштарын тийиштире калышып, ар кимди ушактап, кимдир бирөөлөрдү шылдыңдап, мазактап, чыгармачыл чөйрөнүн акыркы жаңылыктарын талкуулап жатышат. Көбүрүп-жабырып шампан, арак-шарап куюлган чөйчөктөр шыңгырап, өйдө көтөрүлүп, меймандардын кулкунуна кулкулдап куюлуп, анын артынан тиш чукугучка сайылган түрдүү закускелер оозго салынып жатты. Жука ак блузка, кыска кара юбка кийген ажарлуу официант кыздар буту-бутуна тийбей меймандарды тейлеп жүгүрүп жүрүшөт.

Кундуз Эсен Адылбековду көпчүлүктүн арасынан дароо эле тааныды. Ал кычыраган кара костюм, ак көйнөк кийип, мойнуна ак көпөлөк галстук тагынып алып, койкоюп бурчта турат. Аны тегеректеген күйөрмандары, кабарчылар биринин сөзүн бири оозунан жулуп алып, бирдемелерди сурап, колдорундагы чөнтөк дептерлерине жазып атышат. Бактыгүл айтмакчы ал чын эле келишимдүү эркек экен, бирок курбусу сүрөттөгөндөй ашкере сексуалдуу деле эмес.

Бир саргыч көйнөкчөн төшү чоң толук аял Эсендин жа-нына келип, төшү менен качырып барып, аны дубалга такап алды. Анын колу менен жаңсап, бирдемелерди берилип түшүндүрүп жатканын Кундуз бери жактан кунт коюп карап турду. Сүрөтчү эки жагын каранып, башын чулгуп, чекесине түшкөн тармал көкүлүн артка сылап койот да, үксөйгөн коюу кара каштарын түктүйтүп, олуттуу түр менен толмоч катын көрсөткөн тарапты ойлуу тиктейт.

Кундуз алдынан чыккан тааныштарынан кечирим сурап, жанындагылардын шарап куюлган чөйчөктөрүн же закуске салынган тарелкаларын чыканагы менен түртүп албоого аракеттенип, алдыга жылып, Эсенге жакыныраак барууга аракеттенди. Ошентип отуруп кабагын бүркөп ойго батып турган Эсендин маңдайына да келип калды, бирок анын жанына эмне максат менен келгенин өзү да жакшы билбейт.

Ал учурда төшү чоң аял сүрөтчү анын айткандарына кулак төшөбөй башкага алаксып кеткенин этибар албай эле берилип, сөзүн андан ары уланта берди.

- Мына ошондуктан мен булардын көлөмүнө эмес, мазмунуна көңүл бурдум. Сиз кандай дейсиз? Оо, Кудай! Бул Аскар Жаманкулов да! Сиз аны тааныйсызбы? Мыкты жигит, ээ?

- Ии ооба, сиз туура айтасыз, - деп Эсен кайдыгер эле башын ийкеп койду.

- Аны менен учурашып койбосом болбойт. Кечиресиз!

Толмоч катын ары басып кетери менен анын ордун Кундуз ээледи. Ал сүрөтчүгө аты-жөнүн, кайдан келгенин айтты, сүрөтчү эч бир кебелбей, баштагы кайдыгер кебетеси менен:

- Саламатсызбы! - деп саламдашымыш болуп койду.

- Сиз ыраазысызбы? - деп сурады Кундуз.

- Ыраазымынбы? Эмнеге? - деп кайра өзүнө суроо узатты Эсен.

- Көргөзмөңүзгө!

- Каталогдогу сүрөтүмдү көрдүңүзбү?

- Ооба.

- Мүмкүн, "Таланттар дүйнөсүндөгүнү" да көргөндүрсүз?

- Жок.

- Кудайга шүгүр! Ошол түбүң түшкүр интервью жарыялангандан бери жанымды койорго жер таппай жүрөм.

- Эмне үчүн?

- Ошондой олдоксон ката кетиргеним үчүн алигиче өкүнүп атам.

- Эмнеге?

- Анын арты жаман болуп калышы мүмкүн. Сиз эмне айтайын дедиңиз эле? Бирок суранам, менин чыгармачылыгым жөнүндө ар кайсыны сурап, эмне үчүн май менен тартасыз, натуршица кыздарды кайдан табасыз деген сыяктуу суро-олорду жаадырбасаңызчы. Кылган-эткенимдин баарын сөз менен айтып түшүндүрө алсам, сүрөтчү болбой эле жазуучу бо-луп албайт белем.

- Мен сиз менен ал жөнүндө сүйлөшөйүн деген эмесмин!

- Ошондойбу? Анда эмне жөнүндө сүйлөшөйүн дедиңиз эле?

Кундуз апкаарып кетти: сиз мага эркек катары жагып калдыңыз деп айтмак беле!

- Мен жөн эле сиздин чыгармаларыңыз мага терең таасир этти деп айтайын дегем, - деп оюна келген сөздү айта салды.

- Демек, сиз аларды каталогдон гана көрүпсүз да?

- Ооба!

- Андай болсо терең таасир эткенине ишене албайм! Аларды азыр бу жерден жакшылап көрүш да мүмкүн эмес.

- Мен ушул галереяга ээлик кылган фирмада иштейм, сиздин сүрөттөрүңүздү өткөн жумада көргөзмөгө даярдык көрүлүп атканда эле шашпай көрүп чыккам.

- Андай болсо кечириңиз! - Сүрөтчүнүн катаал жүзү жумшара түштү, анан ал жылмайып: - Ачууланбаңыз, бирок мен ушундай топурап эл чогулган жерди жаман көрөм. Күн-түн дебей талбай жараткан эмгегиң менен эч кимисинин иши жок, алардын айрымдарына үч жылдан ашык убакыт кетирип, оюмдагыны элдин назарына жеткирүүгө аракет-тенгем. Бири да көңүл буруп койбой, өзүлөрүнчө эле күрү-гүү болгон көпчүлүктү карап туруп, капа болот экенсиң, - деп кошумчалады.

- Мен сүрөттөрүңүздүн ар бирин ынтаа коюп ка-рап чыктым. Мага аябай жакты. Сиз мыкты сүрөтчүсүз.

Кундуз бул сөздөрдү чын ниети менен айтып жаткан. Эсендин сүрөттөрү чын эле көркөмдүгү, бойокторунун дааналыгы менен башка сүрөттөрдөн айырмаланып турчу. Бирок ошол эле учурда ар биринин өзгөчө маанайы, көз карашы бар жана көңүл коюп караган адам сөзсүз анда чагылдырылган идея жөнүндө ойлонуп, көңүлдүү болсо кошо ку-банып, кайгылуу болсо кошо кайгырат.

- Сиз живописти түшүнөсүзбү дегисин айтканда? Көркөм чыгармадан эмнени күтөсүз? - деп сурады ал күмөн санаган үн менен, бул залда бир да жан аны түшүнбөйт деп өзүн-өзү ынандыргысы келди окшойт.

- Мен сүрөттөн жан дүйнөмө жакын нерселерди издейм жана купулума толобу же толбойбу дароо баамдайм, - деп шыр жооп берди Кундуз.

- Анан менин сүрөттөрүм сизге ошондой таасир эте алдыбы?

- Экөөнөн чындап таасирлендим деп ишенимдүү айта алам.

- Чын элеби? Тагыраак айтсаңыз, кайсы экөөнөн?

- "Кызгалдактуу талаа" жана "Эне-бала".

Эсен Адылбеков күлүмсүрөп Кундуздун көздөрүнө тигиле карап, анан кубанычы койнуна батпай каткырып күлүп жиберди. Ал өзүнүн сынагынан Кундуздун ийги-ликтүү өтүп кеткени үчүн жана мындан ары бул жаш келин анын чексиз урмат-сыйына татыганына чынында эле кубанып жаткан.

- Сиз туптуура айтып жатасыз! Калгандарынын баары - эч нерсеге арзыбайт! Ушул эки сүрөт гана - нагыз шедеврлер! Шарап ичесизби? - деп ал Кундузду коймолжуган кой көздөрү менен арбай карады.

- Рахмат, ичким келген жок.

- Андай болсо, Кундуз…

Ал сөзүнүн аягына чыккан жок, бирок жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй туйлаган Кундуз бул укмуштуудай эркекти аябай жактырып калганын жана аны самап турганын сезди. Андан ары эмне кылыш керек экенин дароо түшүндү да, камаарабай:

- Мени менен жаткыңыз келеби? - деп сурады.

Эсен кайрадан күрүчтөй тизилген аппак тиштерин көрсөтө жылмайып:

- Жан дилим менен жатмакмын! - деп шыбырады.

Кундуздун жүрөгү капаска түшкөн чымчыктан бетер тыбырчы-лап кетти. Эмне болуп баратат? Бул эмне кылганы? Ушунун баарына Бактыгүл күнөөлүү: жакшынын шарапаты, жамандын кесепети деген ушу да! Бирок ал эмнегедир кенедей да өкүнгөн жок, тескерисинче, мойнунан бир оор жүктү алып таштагансып, жеңилдей түштү.

- Бул жерден акырын кетип калсак кантет? - деп шыбырады Эсен астыртан эки жагын каранып. - Биздин кетип калганыбызды эч кимиси байкабайт деле болуш керек.

- Көргөзмөнүн аягына чейин бу жерде болушуңуз керек эмес-пи? - деп сурады Кундуз, ал эркекти мынчалык тез азгырып алам деп ойлогон эмес.

- Жок, андай деле эмес. Мен өз милдетимди аткардым, көргөзмөнү ачтым. Кеттикпи?

- Макул, жүрүңүз! - деп жооп берди Кундуз.

Эсен аны чыканактан акырын кармаганда ал эркектин карылуу колун биринчи жолу сезип селт этип чочуп кетти. Аттуу-баштуу сүрөтчү өзү аны ээн жерге алып барып, ээн-жайкын кумарга батыш үчүн аарынын уюгундай эл топураган залдан ээр-читип кетип баратат деген ой ого бетер делебесин козгоду. Эсен аны сыртка арткы эшик менен алып чыкты, анан экөө таксиге түшүп, он мүнөткө жет-пей "Чыгыш-5" кичи районундагы анын устаканасына жетип келишти.

Эсен Адылбеков Кундузду таш тепкич менен үстүңкү кабатка ээрчитип чыгып, ачкычы менен эшикти ачты да:

- Менин устаканама кош келиңиз! - деди.

Кундуз шыпта чоң терезелери бар, кенен бөлмөгө кирип, эки жагын каранды. Дубалды бойлото ашкана эмереги орнотулган, төрдөгү тор тосмонун ары жагында эки кишилик керебет турат.

- Бир нерсе ичесизби? Кофе? Чай? - деп сурады Эсен.

- Рахмат, кереги жок, - деп жооп берди Кундуз, азыр бир аздан кийин тиги кенен керебеттин үстүндө боло турган нерсе жөнүндө ойлобогонго тырышты.

- Дайыма эле ушинтесизби? - деп сурады сүрөтчү.

- Эмнени айтып атасыз?

- Чала тааныш эркектер менен жата бересизби?

- Мурда мындай болгон эмес, - деп чынын айтты Кундуз.

- Эмнеден тартынчу элеңиз?

- Менде андай каалоо пайда болчу эмес.

- Жообуңуз мага жакты. Бирок эмне үчүн көп эркектердин арасынан мени тандадыңыз? - деп сурады Эсен.

Ал аркы дубалга такай коюлган эски диванга күп этип отурду да, Кундузга да колун жаңсап, жаныма отур дегендей ишарат кылды. Сүрөтчүлөрдүн устаканасы десе эле көпчүлүк дайыма башаламан, ар кайсы буюм ар кайсы жерде чачылып жаткан бөлмөнү элестетет эмеспи, бирок Эсендин студиясы таптаза, тыкан жыйналган экен. Ар бир нерсе өз ордуна коюлган: холсттор рамаларга капталып, бурчта тыкан жыйылып турат, китептер текчеде тизилет, стеллаждардын чаңы сүрүлгөн, тактай полго ачык түстөгү килемдер төшөлгөн, даяр болгон сүрөттөр рамага салынып, дубалдарда илинип турат.

- Мен кайра айныдым, - деди Кундуз диванга отуруп жатып.

- Эмнени айтып жатканыңызды билсек болобу?

- Шарап ичким келип кетти!

Эсен ордунан туруп, буфетке барды да:

- Кызылынанбы же агынанбы? - деп сурады.

- Кызылынан!

Ал буфеттен бөтөлкө менен эки таза бокал алды.

- Сиз аябай келишимдүү эркексиз, - деди Кундуз. - Аны өзүңүз деле жакшы билет болушуңуз керек. Эгер сиз бир аялды жактырып калсаңыз ага сезимиңизди дароо эле билдирмексиз да, туурабы?

- Мүмкүн. Эгер аябай жагып калса ошентмекмин.

- Анан эмне үчүн сизди жактырып калган аял өз сезимдерин жашырып, уя-лып жүрмөк эле?! - деп Кундуз өзүнүн адепсиз кылыгын актоого аракет кылды.

- Албетте, кээде өзүңдү тыя бериштин кереги жок, - деп жооп берди Эсен.

- Анда экөөбүз үчүн алып жиберели! - деп Кундуз бокалын көтөрдү.

Экөө бокалдарын кагыштырып, шараптан уурташты. Кундуз ыргып тура калып ар-тын карабай качып жөнөчүдөй болуп араң эле отурду. Бирок көчүгү диванга жармашып калган, ал эми буттары болсо полго чапташып кал-гансып ордунан козголо турган түрү жок. Кундуз бокалдагы шараптан чоң уур-тап алып, жер тиктеп отуруп калды. Ал "Кудай ай, чыдамым кетип, жүрүңүзчү керебетке жаталы деп айтып жибербесем экен" деп тиленди ичинен.

Эсен бокалдагы шарабын ичип бүтүп:

- Бөтөлкөнү алып тосмонун ары жагына өтсөк окшойт, - деди.

- Жакшы болот эле, - деп Кундуз, толкунданып жатканын байкатпаганга тырышып, ордунан турду.

Эсен аны тосмонун ары жагына ээрчитип барып, колундагы бөтөлкө менен эки бокалды керебеттин баш жагындагы үстөлгө койду. Анан дубалдагы кноп-каны басты эле шыптагы терезелер жабылды. Ал шам чыракты жандырып, эч бир уялып койбостон эле, көйнөгүнүн топчуларын чече баштады. Жылаңач бул-чуңдуу төшүндө коюу кара түгү үксөйөт, күчтүү колдорун да кара түк баскан, кан тамырлары көгөрүп көөп турат. Колдору догдурлардыкындай таза жана жумшак экен, тарамыштуу курсагында кенедей да май байкалбайт. Бактыгүл аны сүрөттөн көрүп алып эле эмне үчүн акылын жогот-конун Кундуз эми түшүндү.

Эсен бут кийимин, анан байпагын чечип, шымынын сыдырмасын ылдый сыдырып, Кундузду ка-рабай шымын ак турсасы менен кошо чечип таштады. Буттары да узун болуп тулку боюна жара-шып турат экен, сандары да жумшак майда түктөр менен капталган, бирок төшүндөгүдөй анча жыш эмес.

Кесилген пениси бильярддын шарындай болгон тоголок кызыл башын силкилдетип чоңойо баштады. Буттарынын ортосунда оор калтасы салаңдайт.

Кундуз жыгылып кетчүдөй болуп тайсалдап барып, керебеттин кырына отурду да, терең улутунуп алды.

Экөө алигиче бир да жолу өбүшпөгөнүн эстеп кетти. Эсен да ошону ойлодубу, анын маңдайына тизелеп тура калып, эки бетинен кыса кармап, эрдинен өптү.

- А сиз, таттуу экенсиз, - деп акырын айтты ал.

- Рахмат, - деди Кундуз.

- Менин кебетемден уялган жоксузбу?

- Жок, эмнеге уялмак элем! - деп Кундуз ордунан турду, кача турган болсом мына азыр качы-шым керек деген ой кетти.

Эсен керебеттин жабуусу менен одеялды сыйрып таштап, шейшепти гана калтырып, жаздык-тарды баш жакка жаздады да, буттарын кайчылаштырып чалкалап жата кетти. Пениси жалгыз көзү менен Кундузду шыкаалап карап, калтанын жогору жагында бир аз чайпалып турат.

Ушунча болгон соң акырына чейин барайын деп чымырканган Кундуз кофтасын жайба-ракат чечип жатып, баштагыдай толкунданбай калганына таң калды. Ал алактабай, качкысы келбей, өзүн ээн-эркин сезип турду. Эртең бул окуяны эстеп өкүнсө да мейли, эч нерсе эмес. Акыркы убакта чанда гана эмоцияга алдырба-са, көп учурда тымпыйып, бир калыпта эле жүрө берчү, андыктан бир аз кайгырып койсо деле эч нерсе болбойт. Мүмкүн ал, тескерисинче, эртең жа-гымдуу нерселерди эстеп алып, өзүнчө ырахатка батар?

Ал кара юбкасынын сыдырмасын ылдый сыдырды, анысы шыпырылып полго кулаган жок, ант-кени абдан тар болчу. Кундуз сандарын кыймылдатып, сандарына чапталышкан аны ылдый шы-пырып чечип таштады.

Эсендин көз ирмебей жалдырап тиктеп турганын далысы менен сезип, юбкасын отургуч-тун жөлөнгүчүнө илди. Аргасыз эңкейгенде өзүнүн ичке турсасы чала жапкан аласын Эсен жанталашып карап жаткандыр деп ойлоду да, көргөзмөгө барарда түзүгүрөөк ич кийим кийип алганым абийир болгон тура деп ичинен өзүнө-өзү ыраазы болду. Кофтасын да ошол эле отургучка юбкасынын үстүнө илип койду. Кундуз келишкен денесин жылаңач көрсөткөндөн уялбайт, андыктан стриптизди атайылап эле созуп, тор эмчек кабын чечкенге ашыкпады. Акыры тирсийген тыкан эмчектерин кыскан тар капастан бошотуп, күзгүнү жалт карап алды. Үрптөрү көөп, катуу болуп калган, айланасындагы күрөң тегеректер дүүлүккөндөн бүдүрөйүп чыгыптыр. Бүткөн бою толукшуп, таттуу дене жыргалын самап турат.

Колготкисин чечиш гана калды. Агыш боз, билинер-билинбес жылтылдагы бар жупжука кездеме Кундуздун узун, сымбаттуу буттарына чапталып, ого бетер көркөмдүү көрсөтөт, дал ортосунан кеткен сызыгы аласына барып биригип, кындын кире беришин дал ортосунан бөлүп турат. Кундуз ушул кебетем жылаңач буттарыма караганда сексуалдуураак көрүнөт деген ой менен аны чечкенге да шашылган жок.

Керебетке отуруп, Эсендин пенисине көз кырын салды. Зиңкийип кооп калган аны-сы күзөттө турган жоокерден бетер буттарынын ортосунда какаят. Анын жоон жылмакай башы түз эле сөңгөктөн өнүп чыккан эмен жыгачынын уругун элестетет. Аны көргөн Кундуздун аласы сайгылашып, кыны жыйрылып кетти, маңдайындагы эркекти эңсеп өлүп баратканын ал мындан ары жашыра албайт. Өзүн Эсендей эле жайбаракат сезгенге аракет кылды. Анын көлөмдүү аспабы жоон башы менен караңгы тоннелди жиреп терең кирип баратканын, Эсен чоло жерин калтырбай өпкүлөп, сыга кучактаганын элестетип жиберди. Бул келишкен эркектин капкара көздөрүнө чөгүп кеткендей эле кучагында балыктай туйлап, лаззат көлүнө чөмүлгүсү келип турду.

Колу өзүнөн-өзү эле кертмекке сунулуп, калтасын кошо уучта-ды. Ал кыса кармаганда тиги какайган жоокер титиреп кетти. Кундуз Эсендин сандарын сылап:

- Кааласаңыз муну оозума алайын, - деди.

- Каршы эмесмин! - деп жооп берди сүрөтчү өзүнө гана мүнөздүү айкөлдүк менен.

Кундуз нейлон колготкисин шытыратып, тизелеп турду да, аспаптын төмөн жагын алаканына кысып, жылтыраган жалгыз көзүнө үңүлө карады. Эсен тердеп-кургап жанына күч келтирип, өзү иштегиси келбей, менин эле жыргатып коюшумду каалап турган го деп ойлоду. Айла жок, генийлердин баары эрке, Эсен да алардан айырмаланбаса керек!

Кундуз мүчөнү оозуна жай салып, көздөрүн жумуп, те-рең дем алып алды да, алдыга обдулду, оозуна жаңы гана кирип, силкилдей түшкөн пенис тамагына барып такалды. Кундуз анын ар бир силкингенин сезип турду, айланасындагы кылдары мурдун, ээгин кытыгылады. Ага кошулуп Кундуз өзү да кал-чылдап чыкты, анан сөөктөй болгон катуу жана ысык пенисти берилип соруп кирди. Улам чолпулдатып соргон сайын тамшанып, сандарын кысып койот. Кынынын ичин өрт-жалын каптап, колготкисинин аласы чылпылдап суу болгон, кын тили да эркелеткенди самап дирт-дирт этет.

Кундуз аспапты эриндери менен кысып алып, башын бир калыпта ийкегилей баштады. Эсен жарадар болгон жырткычтай күңгүрөнө онтоп, чыканагына таянып алып Кундузду карап, ырахатка балкып жатат. Кундуз улам тилинин учу менен аспаптын баш жагын козутуп, кайра башын кескин ылдый кылганда ал жылмышып барып тамагынан ары сойлоп кетип жатты. Кундуз муну далай жолу жасап жүрүп көнүп калган, ошондуктан кебелбей манжалары менен калтаны кытыгылап, оозундагы аспапты кумарланып соруп атат.

- Жетишет! - деп кырылдаган Эсен таттуу мөмөнү анын оозунан араң тартып алды.

- Сизге жакпай калдыбы? - деп сурады Кундуз таң калып.

- Оралдык секстин чебери экенсиң, аныңа көзүм жетти, - деп мактады Эсен. - Аракетчилдигиңе да ыраазымын. Бирок… бирок сени көнүмүш ыкма менен эле эметким келип жатат. Буга кандай дейсиң?

Ал негизги сөздү ушунчалык тамшанып айткандыктан, Кундуз анын эркине толугу менен баш ийди. Эсен аны дароо чалкасынан жаткырып, өзү үстүнө тизелеп тура калып, оозунан соруп өптү. Колдору кош ал-масын эзгилеп атат. Эсен Кундуздун мойнунан жалап келип, үрпүн соро баштады. Кундуз болсо башын артка чалкалатып, таттуу онтоп алды.

Аласы ысып, сууланышып чыкты. Териси түктүйүп, ымыр-чымыр болду. Эсен экинчи колу менен курсагынан ылдый сылаган сайын Кундуз бир укмуштай сезимдерге бөлөнүп, жыргап баратты. Ал мурда мындай жыргалды бир да жолу сезген эмес. Төшү өйдө көтөрүлүп, ичи тартылып, жыныс эриндери жыйрылды, кын тили титиреп чыкты. Кумардын көптөн күткөн жалынына акыры арбалган Кундуз керебетте ары-бери оонап, тыбырчылайт. Эзилип бышкан алчага окшош кочкул кызыл үрптөрүн Эсен алмак-салмак со-руп, тиштегилеп, чойгулап, ого бетер Кундуздун айласын алты кетирип, озондоп онтоого аргасыз кылды.

Башындагы ойлору чаташып, көз алдында баары айлан-көчөк болуп зымы-рап тегеренип кирди. Жарым саат мурун эле таанышкан эркекти эмне үчүн мынчалык самап, үстүнө чыгып алып, зиңкийген алигисин аласына такап, жы-лаңач денесин каалашынча аймалаганга ага эмне үчүн жол бергенин өзү да түшүнбөй, Кундуз эс-мас болуп жата берди. Анын төшөгүндө кандайча жатып калды? Мындай жосунсуз жорукка барышына эмне себеп болду? Ээ-жаа бербеген эңсөөсүбү? Же Эсен Адылбековдун сыйкыр көздөрүнө арбалып ушу абалга туш болдубу? Анын булчуңдуу тулку бою кандай сонун. Ал эми ийкемдүү сылап-сыйпалаган колдоручу, тим эле акылыңдан адаштырат. Бирок Кундуздун бул табышмактуу эркекке бол-гон сезимдери бир кыйла тереңирээк болчу. Ал Кундуздун жан дүйнөсүндөгү жашыруун кылдарын козгоп, мээсиндеги бир кноп-каны басып жандырып салгансыды. Ошондо анын буга чейин уктап жаткан сексуалдуулугу ойгонуп, терең катмарларынан жаңы туюмдар менен каалоолордун күчтүү агымы толкуп-ташып сыртка агып чыккандай болду. Эсендин сыры эмнеде? Аны Кундуз канча ара-кет кылса да азырынча чечмелей албай жатат. Бирок жүрөгүнүн те-реңинде эртеби-кечпи баары бир сөзсүз чечмелейм деген үмүт оту бүлбүл жанды.

Ал буттарын эки жакка талтайтып, чыдамы кеткенин каңкуулап, бүт денеси менен өйдө-ылдый кыймылдап, аспапка аласын өйкөй баштады. Эсен анысын дароо түшүндү, бирок эмнегедир:

- Шашылба, бир аз чыдай тур! - деп акырын шыбырап койду.

Ах, кандай гана сүйкүмдүү эркек, секстин чыныгы чебери, накта Кун-дуздун кыялындагы ойнош! Анын кара жумуш жасаган кишиникиндей чор баскан, шуудураган ала-каны Кундуздун киндигине тийди. Анан ошол эле колу менен колготкисин сылаганда буттары чы-мырап, чыңалып чыкты, тизелери титиреп кетти. Эсен анын сууланышкан ысык аласын ала-каны менен кысканда Кундуз онтоп жиберип, көздөрүн чылк жумду.

Эсен калтыраган колдору менен колготкини ылдый шыпырып чече баштады, Кундуз көчүгүн өйдө кылып, ага жардамдашты. Акыры буттары жы-лаңачталып, аласына аңыраңдап кирген муздак желден нымдалышкан ысык кындын оозу ачыла түштү. Кундуз да көздөрүн ачып, үңүлүп алып, жанталашып жыныс эриндерин карап аткан Эсенди көрдү. Дал ушинтип натуршицаларынын да жыныс эриндерин жакшылап карап алып, анан аларды майда-чүйдөсүн калтырбай кагаз бетине түшүрчү окшойт. Кундуз анын жоон пениси тезирээк ичине киришин эңсеп, чыдамы кетип калчылдап кетти.

Эсен кынга ортонун салды - анысы ээн чуңкурга эч бир тоскоолдуксуз, жылмышып жеңил кирип барды, бирок кирер замат капталдары жыйрылып, аны бекем кысып алды. Чы-дамы кеткен Кундуз көчүгүн өйдө-ылдый кыймылдатты. Эсен берки колунун манжасы менен кын тилди басып жибергенде Кундуз кыйкырык аралаш онтоп алды да, башын чулгуп, оозун чоң ачып, көптөн бери эңсеп күткөн жыргал сезимдердин кучагына бой таштады. Кынга жан кирип, ортонду терең соруп баратты.

Эсен колунун жеңил кыймылдарынан эле туйлап чыккан аялдын денесин кызыга карап турган. Ошондо гана Кундуз баштан аяк чумкуган экстазга кабылыш үчүн өзүнө аз эле нерсе керек экенин даана туйду. Денеси электр тогуна урунгансып, керебетте чамгарактап секире баштады. Сүрөтчү жанатан бери дал ушу көз ирмемди күтүп жаткан. Кундуз чебелектеп ийилип барып, кайра түзөлөрү менен Эсен койго секирген карышкырча анын үстүнө секирип чыгып, кагылган казыктай какайган аспабын тылакка терең тыгып жиберди. Ушунун баары көз-ачып жумганча болуп кеткендиктен жана кынга аңыраңдап кирип барып, жатын мойнуна урунган аспаптын күчтүү соккусунан Кундуз эсин жоготуп койо жаздады.

Анын денесинде сөз менен айтып бере алгыс сезимдер болуп аткан. Ал ооруп да, жыргап да, татуу сайгылашып да атты. Чыныгы чебер деп ушунун айт, ага чейин бир да ойношу Кундузга мындай чыныгы дене жыргалын тартуулай алган эмес. Жанатан Эсен ортону менен эле жеткирген оргазмдан алда канча күчтүүрөөк оргазмдын жаңы толкуну тээ түпкүрдөн түрүлүп келип, Кундузду башынан бутунун учуна чейин каптады. Ал терисинин ар бир тешигине кирип, ар бир организмине толуп чыкканда Кундуз мына-мына чарт жарылып туш тарапка чачырап кетчүдөй сезилди. Эсен ас-тындагы Кундуздун алсыз назик денесин кымындай да аяп койбостон, бүт тулкусу менен өйдө-ылдый кыймылдап иштей баштады. Ал аспабынын жоон башы менен жатындын мойнун ушунчалык тарсылдатып койгулап кирди, мындай эрдикке ойношторунун бири да батынган эмес. Бирок таң калыштуусу, Кундуздун алсыз денеси сыздап ооругандын ордуна, тескери-синче, жыргалга балкып, магдырап, ээрип баратат.

Ошол маалда Кундуз күтүүсүздөн дагы бүтүп жиберди, Эсендин эрендигин акыркы тамчысына чейин сыгып алгысы келгенсип, кындын каптал-дары жыйрылып, ичиндеги азоо айгырды бекем кысып алды. Эсен кайрадан катуу теминип, кер-тмегин түбүнө чейин итерди. Кундуз бир нече оргазмга бир убакта туш болуп, эси эңгиреп жатып калды. Бул абалында көпкө жаткан окшойт, эсин жыйып, эки жагын караса, Эсен уруктугун кынга эчак төгүп салыптыр. Бул көз ирмемди көрбөй калганына бир аз ичи ачыша түшкөн Кундуз шалдырап, кайра эс-учун жоготуп таштады.

Кайрадан эсине келип, көздөрүн ачса, Эсен жанында капталынан жатып алып, Кундузду бир башкача көз менен карап атыптыр. Анын көз карашы бир нерседен коркуп, элеңдеген кичине баланыкындай эле. Кундуз аны башынан кучактап, көкүрөгүнө кысты.

Кундуз көзүнө чагылышкан жарыктан ойгонуп кетти, табарсыгы толуп жа-рылайын деп калыптыр. Ал ушунчалык катуу уктап калган экен, уйкулуу көздөрүн ачканда, бул жакка кантип келип калды, бүгүн жуманын кайсы күнү деген сыяктуу нерселерди эстөө жөнүндө айтпай эле койолу, кайда жатканын да дароо түшүнө алган жок.. Акыры уйкусу чайыттай ачылып, кечээ болгондун баары кайра башынан эсине түшкөндө жагымдуу сезимдер денесин аралап өттү. Ал өйдө жакты карап, көзүнө чагылышкан күндүн жарык нурлары шыптагы жабык терезелердин кычыктарынан кирип атканын байкады.

Андан соң ал Эсенди карады. Ал жаздыкка бетин такап, үч бүктөлүп алып, энесинин сүтүнө тоюп, момпоюп уктап жаткан ымыркайдан бетер эч нерседен бейкапар бышылдап таттуу уктап жатат. Жука шейшептин астынан булчуңдуу далысы менен көчүгү даана байкалат.

Кундуз аны карап жылмайып алды да, ойготуп албайын деп акырын кыймылдап, керебеттен жылмышып түштү. Бөлмөнү сыдыра карап, акыры даараткананын эшигин көрдү, бутунун учу менен басып барып, кыйчылдап кетпеш үчүн аны акырын ачып, ичкери кирди. Бул чакан бөлмөдө терезе жок экен, бирок шыптан бир узун жип салаңдап турат, аны ылдый тартты эле жогору жактагы жалгыз лампочка жанып, жарык боло түштү.

Кундуз күзгүгө каранып, жүзүндө да, денесинде да ке-чээки түндүн изи байкалбаганына кубанып алды. Бир чети жан дүйнөсү, тулку бою таң атканча бир сыйкырдуу тазалануу процессинен өтүп, кайра төрөлгөнсүп, көздөрү жайнап, жүзү нурданып башкача болуп калыптыр.

Ал даараткананын отургучуна отуруп, заара ушата баштаганда да ысык заара менен кошо дагы башка курч сезимдер "шар" этип сыртка агып чыккандай болду. Кундуз селт этип чочуп да кетти. Секс ал үчүн дайыма оор маселе болуп келген. Эрезеге жетип, сексуалдык жашоосу башталгандан бери эле оңчулуктуу дене кумарын кандыра албай, азап тартканга жедеп көнүп да калган жана мына азыр ал жагымсыз сезимден акыры арылып, кумары толугу менен канган денеси толукшуп турган маалда да эски курбусунан айрылгансып, бир ныптасы ээнсиреп, бир кызык болуп турду. Эми мындан ары жаңы сексуалдык тажрыйбасына көнүшүп, буга чейинки оргазм деп эсептеп жүргөндөрүнүн баары түндө Эсендин жардамы менен жеткен дене жыргалына жакын да жолобосуна көзү жетти. Анын мурунку ойнош-торунун бирин да Эсенге теңеп болбойт эле. Демек, Бактыгүл курбусунун "отузга чыкканча чыныгы эркек менен эркек сөрөйлөрдү бири-биринен ажыратып, ылгаганды да билбейсиң" дегени чын экен да.

Он беш жаштагы эселек кыз кезинде бир курбусунун "эркекти чындап сүйгөндө гана аны менен төшөктө чындап ырахат алууга болот" деген сөзүнө Кундуз кийин деле көпкө чейин ишенип жүрдү. Көрсө, андай эмес экен: анткени Эсен менен жакындашуусуна сүйүү эмес каалоо гана түрткү бербедиби! Ал өзү жанына басып барып, уят-сыйытты жыйыштырып салып, аны каалап турганын ачыктан-ачык эле каңкуулагандан кийин, экөө көргөзмөдөн эч кимге байкалбай качып келип, бир төшөккө жатып алышпадыбы жана кумарлары кангандан кийин алардын мамилеси төшөк мамилесинен чоң нерсеге айланган жок. Эми кийинчерээк эле ага байланып, андан ажырагысы келбей калбаса.

Кундуз колдорун жууп, көзүнүн астына түшүп калган кирпик-териндеги туштун калдыктарын сүргүгө аарчыды. Кол саатынын жебеси таңкы алтыны көрсөтүп турат. Азыр чыгып кетсе үйүнө жетип, үстү-башын оңдоп алып кайра жумушка барып калганга үлгүрөт.

Ал дааратканадан чыгып, бутунун учу менен жыгач полду акырын басып келе жатып, мольбер-тте турган сүрөттү байкап калды. Сүрөттө ары жагындагы бакча көрүнгөн жарык бөлмө тартылыптыр, терезенин жанында турган чала-була тартылган эки адамдын сөлөкөтүнөн алардын же эркек же аял экени билинбейт, анткени көзү-мурдунун орду азырынча актай болчу.

- Кутмандуу таңың менен, - деген Эсендин үнүн укканда Кундуз чочуп кетти, ошол замат жылаңач денесинен уялып, кымырыла түштү.

- Салам, - деп күбүрөмүш болуп, ары карап туруп калды.

Эсен жаңы эле ойгонуп, керебетте жылмайып отурган.

- Даараткананы таптыңбы?

- Ооба.

Кундуз керебетке чуркап келип, жата калды. Эсен аны бетинен сылап:

- Баары жайындабы? - деп сурады.

- Ооба. Бирок мен жумушка барышым керек.

- Ах, ооба! Сен көркөм галереяны каржылаган компанияда иштейт эмес-сиңби. Эмне жумуш кыласың?

- Негизи, мен коммерциялык банктын кызматкеримин, чоочун адамдарга жумуш жөнүндө айтканга акыбыз жок.

- Жашыруун сырлар татынакай кыздардын жүзүн бузат. Сен такаңды ты-кылдатып, кагаздарды көтөрүп келип, шевиңе кол койдуруп, анын айт-кандарын компьютерге шакылдатып терип отурат болушуң керек, ээ?

Кундуз менен таанышкан эркектердин көбү аны катчы болуп иштейт го деп ойлоп алышчу. Кундуз да андай эмес деп алар менен талашып, ачыгын айтып отурбай алардын жоромо-луна баш ийкеп койор эле. Директорлор кеңешмесине кабыл алынарына аз калса да, кар-жылоо бөлүмүндө иштейм деп Эсенге калп айтып койду.

- Кофе ичесиңби? - деп сурады Эсен.

- Жок, рахмат, - деди Кундуз.

Эсен анын келишимдүү кош алмасынан көзүн ала албай, жалдырап карап калды.

- Жактыбы? - деп кылыктанган Кундуз аласы сайгылашып, эмчектери салмактанып баратканын сезди.

- Ооба, сонун экен, негизи эле бүт мүчөң келишип абдан сымбаттуу экенсиң. - Эсен сол эмчегинин үрпүн колу менен кармалап, тамшанып алды да: - Бах! Чыныгы керемет! - деп кошумчалап койду.

- Мен кетишим керек, - деп кайталады Кундуз, чынында ал таптакыр башка нерсени каалап турган. Бир аз ойлоно калып үйүнө жеткенге, кийимин алмаштырганга жана кайра жумушка кете турган убактысын эсептеди да, бир жарым саат ашыкча убактысы бар экенин билип, баштагыдай кабатыр болбой калды.

- Мен сени өпкүм келип атат, - деди Эсен.

- Аныңа ким жолтоо болуп атат?

- Өпкөндөн кийин андан ары уланткым келип кетет да, а сен шашылып ат-пайсыңбы, оюмдагы ишке ашырганга үлгүрбөй калсамчы. Баштаган ишимди аягына чыгарбай орто жолдон таштаганды жаман көрөм.

- Сиздин оюңуздагыны ишке ашырганга убакыт табылат болуш керек, - деп күлүмсүрөп жооп айткан Кундуз жүрөгү дүкүлдөп катуу сого баштаганын байкады.

Эсен көздөрүнө тике караганда денеси селейип катып калгансыды. Эсен анын албырган жүзүн аймалап өпкүлөй баштады.

- Ооба! Ооба! - деп шыбырады Кундуз.

Эсен аны ийиндеринен кармап, өзүнө тартып, назик эриндерин соруп өөп алды. Кундуздун бүткөн бою чымырап, жаңы жылдык бала-тыдай болуп жаркырай түштү да, быжыраган сансыз майда ийнелер денесине сайы-лып бараткансыды. Ал кечээки түндөгүдөй болуп кайрадан курч сезим-дердин кучагына бой таштап, акылдан адашкан немече чебелектеп, жыргалдын туу чокусуна чык-кысы келди. Тирсийген эмчектерин Эсендин түктүү төшүнө такап, таттуу онтоп жиберди.

Эсен аны керебетке чалкасынан жыгып, мойнун, кулактарын, ээгин, төшүн аймалап жатты, кооп чыккан аспабынын тоголок башы Кундуздун киндик тушуна такала түштү. Кундуз башын артка чалкалатып, оор дем алат, чыдамы кетип сандарын кыймылдатып койот. Эсендин эриндери үрптөрүн алмак-салмак кысып, өпкүлөп, жан алы калбай соруп кирди.

Сол колу менен буттарынын ортосун ачып, жыныс эриндерин жиреп барып, сөөмөйү менен кын тилин басып жиберди. Кын тили дирилдеп көөп чыкканда Кундуз катуу онтоп алды. Эсен үрптү чопулдатып соруп, манжалары менен кын тилди тырмалап атты.

- Ох! Эсен! Эсен! - деп кыйкырды Кундуз кечээки тааныш таттуу сезимдерге кайра кептелгенде. - Мени кантип жыргатып жатканыңды өзүң билсең кана!

Ал азыр баарына кайыл болуп турду.

- Эмнени каалап жатасың? - деп сурады Эсен.

- Баарын! Баарын! - деп кыңкыстады Кундуз.

Эсен баштагыдан да күчөп, кын тилди катуу тырмалап, үрптү да катуу соро баштады. Бир манжасы сууланышкан кынга кирип барды, анын артынан экинчиси жөнөдү. Ичкери кирип ойдологон манжалар эң бир сезимтал жерине тийип койдубу, Кундуз оргазмдын жакындап келе жатканын сезип, Эсендин катуу жана ысык пени-син алаканына кысты, анын жыныс эриндерин эки жакка керип, кынына кирип баратканын эле-стетүүгө аракеттенди. Ошол замат кыйкырып алды да, бүтүп калды.

Бирок Эсен дагы эле көшөрүп манжалары менен иштеп атат. Анан күтүүсүз оргазмдан жаңы эле эсине келгенде кынга үч манжасын бирдей матырып, тилинин учу менен кын тилди басып койду эле, Кундуз пенисти алака-нына бекем кыскан бойдон кайра бүтүп таштаса болобу.

Эсен аны эмне кылып салган? Эмне үчүн улам барган сайын ушул керемет көз ирмемдерди курчураак сезип, оргазмдар жеңил эле толкуп келип, биринин арты-нан бири каптап жатат? Колунун учу менен жеңил кыймылдап койсо эле кантип кумардын туу чокусуна чыгып барып жатат? Кундуз мындай бийиктиктерге жетем деп кыялданган да эмес эле го! Ал мурдагыдай кысынып-кымтынганды унутуп, денесин таптакыр бош койо берди.

Анын денеси укмуштуудай күч-кубатка толуп чыкты. Тил менен манжаларга алым сынбай, чоңураак бир нерсени самап турду.

- Оозума алайынчы! - деп кыйкырды Кундуз.

Анын каалоосу дароо орундатылды.

Тизелеп отура калып, Эсен пенисин Кундуздун оозуна салып жибергенде калтасы анын ээгине урунду.

- Кандай жыргал, - деп кыркыраган Кундуз сөөктөй катуу пенисти түбүнөн бекем кысып алып, соро баштады. Анан аны колунан чыгарып жиберип, көчүгүнөн тырыштыра кармады. Эсен алдыга обдулуп, пенисин Кундуздун тамагына терең тыгып жиберди. Пенистин баш жагы солкулдап, титиреп кетти - уруктук чачууга камынганда ушинтет эмеспи. Кундуз ысык уруктук тамагыма жаба куюлса экен, аны аптыга жутуп, акыркы тамчысына чейин соруп алсам дейт. Бирок ошол эле учурда сперманын ты-лагына төгүлүшүн да каалап турду. Бир маалда бир нече нерсени са-мады.

Көздөрү чанагына чыгып кетчүдөй чакчайып, эки бети албырган Кундуз оозундагы мүчөнү катуу соруп жатты. Эсен онтоп, бышылдап-күшүлдөп, көчүгүн улам ылдамыраак кыймылдатып иштеп атат. Пенистин баш жагы мурункудан да жооноюп кеткенби, Кундуздун оозуна толуп эле калды. Эсендин колу ал жакка кантип жеткени белгисиз, Кундуздун арткы тешигине ортонун аябай те-рең малып алды. Андайды күтпөгөн Кундуз "ах" деп оозун чоң ачканда пенистин башы кекиртегине тереңирээк сойлоп кирди. Мындайды эч күтпөгөнгө Кундуз аз жерден какап кала жаздады. Дагы бир тешигине кирип ары-бери ойдологон Эсендин шамдагай манжалары Кундуздун дагы бир жолу бүтүшүнө түрткү берди. Бул жолку оргазмда атом бомбасы жарылгандай эле болду. Бир нече оргазм тизмектелип биринин артынан бири кууп жете келгенде алардын аягы жоктой сезилди Кундузга. Ал эми Эсен болсо анын сыйкыр баскычын тынбай бас-кылап, токточудай түрү жок. Азыр тезинен чара көрбөсө өлүп да калышы мүмкүн экенин түшүнгөн Кундуз оозундагы колтойгон пенисти араң сууруп чыгып, терең дем алды да:

- Чалкаңан жат да, кыймылдаба! - деп буйруду.

Эсен таң калып көздөрүн ирмегиледи, бирок унчукпай анын айтканына көнүп, чалкасынан жатып калды.

- Кабатыр болбо, азыр сени жыргатам! - деп аны жайгарган Кундуз менин деле колумдан бир нерсе келет дегенсип, анын оозун ачырганга камынды.

Ал сексте таптакыр эле маңыроо көрүнгүсү келген жок. Бизне-сте талбас эмгегинин аркасында зор ийгиликтерге жеткени менен жеке мамилелеринде ушу убакка чейин чеке жылытарлык жылыштар болгон эмес, бирок азыр, анын алдында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып турган маалда, Эсенди өзү каалагандай оргазмга жеткире аларына бөркүндөй эле ишенип турду.

Пенис жылмакай башын жылтыратып баштагы калыбынан жазбай какайып турат. Эсендин чымыр курсагы менен чыңалган сандарын, аласындагы салмактуу калтасын, төшүндөгү тармал түгүнөн башталып курсагынын төмөн жагына чейин жеткен кара ичке сызыкты карап туруп, Кундуздун жүрөгү туйлап кетти. Ал аспапты алаканына кысып, баш жагына сөөмөйүн тийгизди эле, анысы силкилдей түштү.

- Оо Кудай, сени аябай каалап чыктым! - деп Кундуз чөк түшүп отура калып, пенистин баш жагын кындын оозуна такады.

- Мм.. . кандай катуу! - деди ал.

- Ушунун баары сенин айыңдан, ушунча да сексуалдуу болосуңбу?

- Чын эле ошондой бекем? - Аны буга чейин "сулуусуң, сымбаттуусуң, татынакай-сың" дешчү, бирок сексуалдуусуң деп бир да киши айткан эмес.

- Аны өзүң деле билесиң да! - деди Эсен.

Кундуз жыныс эриндерин пенистин жылмакай башына ыйкап алып, ага кескин отурду - сөөктөй катуу кертмек кынды жиреп кирип барды, чат дөмпөкчөсүнүн сөөгү кын тилге урунду. Аңыраңдаган аспаптын жоон башы азыр эле кекиртегине такалгансып, жатындын оозуна барып такала түштү. Кундуз аны кындын капталдары менен бекем кысып алды.

- Сындырып алба! - деп күлдү Эсен.

Кундуз да каткырды, эркек менен жыныстык катнашта болуп жатып биринчи жолу күлүшү. Мурда секс абдан олуттуу жана кызыксыз иш болгондуктан, ал жада-галса жылмайчу да эмес.

- Ичине бүтчү, суранам! - деди ал.

- Чын эле ошентейинби? - Эсен таң калып кашын серпти.

- Ошо жакка бүткүң келип жатабы? Бол эми, ачыгын айт!

- Ооба.

- Анда эч тартынба!

Кундуз жан алы калбай теминип, пенисти кынына бекем кысып, бир колу менен кын тилин тыр-малады. Бара-бара бул иштин кызыгына батып, эмчектерин кармалап, үрптөрүн чойгулады. Анан колун ылдый созуп, Эсендин калтасын уучтады.

- Кандай? Жактыбы? - деп сурады ал.

- Ох! Ах! Азыр бүтөм! - дегенге араң жарады Эсен.

- Ошонуңду эле күтүп жатам!

- Өзүңчү?

- Суранам сенден, тезирээк бүтчү, кудай жалгагыр!

Эсендин алигиси чыңала түшкөнү сезилди. Ал Кундузду эки капта-лынан карыштыра кармап, тулкусун ары-бери кыймылдатып, аспабынын башы менен эң бир сезимтал жерлерин издеп жаткансыйт. Анан ал алаканын Кундуздун төшүнө коюп, эмчектерин эзгилей баштады. Кундуздун бүткөн бою калчылдап:

- Кандай жыргал! - деп шыбырады.

- Ооба-ооба, , ох! - деп кырылдаган Эсен бир-эки жолу бүт денеси менен силкинип алып, ысык эрендигин төгүп таштады. Кундуз көздөрүн чакчайтып, өзүн жоготуп койо жаздады. Пенис тынымсыз солкулдап дагы эле эрендигин түкүрүп, Кундуздун кынын толтуруп салды көрүнөт. Кундуз көздөрүн жумуп, денеси жыргалга балкып мемиреп баратты. Ошол учурда көз алдына тартылган албырган чоң аспап оозун ачып, коюу ысык суюктукту бүркүп атты, мына азыр ага башымдан ылдый чумкуп, чөмүлүп калам деп ойлоду Кундуз. Анан ал үнүнүн болушунча катуу чаңырып, атын камчыланып марага шашылган чабандесче катуу пенисти аласына кысып, алдыга карай жүткүндү.

3-бөлүм

- Сизге телефон чалып жатышат, жеке маселе боюнча дешти го, - деп катчы кыз Кундузга ка-барлады.

- Рахмат. Кошуп койсоң! - деп Кундуз трубканы колуна алды.

- Кундуз? Кандайсың? Бул мен Дамирамын!

- Салам, Дамира! Иштериң кандай? - деди Кундуз эски курбусун үнүнөн тааный коюп, чынында Эсендин үнүн угам го деп ойлогон. - Эмне жаңылыгың бар?

- Ал кайтыш болду. Эки жума мурда.

- Сен чын эле Асылгүл Бектенованы айтып жатасыңбы?

- Ооба, анан ким жөнүндө айтмак элем? Акыркы жайына узатуу аземи жу-пуну эле өттү.

- Анан эмне. Бир туугандары, бала-чакасы алыста болсо. Дамира, мен сага аябай карыз болуп калдым окшойт!

- Ой, койчу ай, Кундуз! Экөөбүз эски достордон эмеспизби.

Дамира Женевадан чалып аткан, экөө аба ырайын, акыркы жаңылыктарды сүйлөшүп атышты, бирок Кундуздун башы башка ойлор менен алек болуп тур-ган: курбусу айткан кайгылуу кабардын акыры кандай болор экен? Акыры экөө кош айтышкан соң Кундуз трубканы ордуна коюп, кубанганынан өзүнчө жылмайып алды.

Ошол маалда эшикти шарт ачып, Бактыгүл кирип келди. Ал күңүрт жашыл кыска көйнөк менен бийик такалуу кара туфли кийип алыптыр. Узун буттарында денесине түспөлдөш жука колготки, колунда эки кагаз баштык бар.

- Кандайсың, жаным? - деди ал.

- Жакшы. Өзүң кайдан? - деп таң кала сурады Кундуз.

- Мен бу жерден өтүп баратып эле сага кире кетейинчи деп келип калдым, - деди Бактыгүл. - Курсагың ачтыбы? Мына бул баштыктарда ышталган семга, бир-эки кесим чучук, анан эки бөтөлкө сыра бар.

- Койсоңчу, жумуш күнүнүн чок ортосунда сыра ичип алып, сасып отура турган алым жок. Кардарларым келип калса же шеф чакырып калса эмне дейм? - деп каршы болду Кундуз.

- Анда чай даярдай сал. Бир чыны көк чай ичпесем каным катып, тим эле өлүп баратам. Тыштагы ысыкты айтпа. Мээни куйкалайт, чиркин.

Бактыгүл колундагы баштыктарын үстөлгө коюп, сумкасынан бет аарчысын алып чыкты. Мойну-башын аарчып алып, үстөлдөгү папка-лардын бирин алып желпине баштады. Ал папка керектүүбү же керек эмеспи, ичиндеги кагаздар бырышып калса эмне болот деп ойлоп да койбогон курбусун Кундуз бир саамга таң калып карап турду да, анан башын чайкап, катчы кызга чай алып кел дегени кошуна бөлмөгө чыгып кетти. Кайтып келсе Бактыгүл нанды жука кылып тилип үстүнө чучук менен балыктан коюп, бутерброд жасай коюптур. Катчы кыз эшиктен ак чайнекти көтөрүп кирип, чыныларга булоолонтуп чай куйду.

- Кел, Жаңыл, нандан ооз тий, - деди Кундуз. Жаңыл бөлкөдөн чымчып оозуна салып:

- Рахмат. Тамагыңыздар таттуу болсун! - деп сыртка чыгып кетти.

Курбулар бутерброд менен чай иче башташты. Кундуз шорулдатып чай ууртап отурган Бак-тыгүлдү карап бышкырып жиберди.

- Сага эмне болду? - деп сурады Бактыгүл.

- Сыра көтөрүп шаңыраңдап кирип келгениңе күлкүм келип атат.

- Аа, мен сени өзүмдөй көрүп эле. Ысып, каны катып чаңкап отурат деп ойлогон турбаймынбы. Иш бөлмөң серүүн экени эсте жок. Менчилеп күнгө какталып сыртта жүрсөң көрөт элем, тилиң салаңдап акактаганда, азыр "сасык" деп жээрип аткан сыра көзүңдөн учмак.

Экөө каткырып күлүп калышты.

- Көргөзмө кандай өттү? Кызыктуу бирдеме бар бекен?

- Ооба, болбой анан! Бирок мен сүрөттөрдүн баарын көргөзмөнүн расмий ачылышына чейин эле көрүп алгам. Адылбеков - абдан таланттуу сүрөтчү. Өзүң деле барып, анын эмгектерин көрүп, баа берип койсоң болот, көргөзмө дагы бир жума уланат.

Кундуз кайдыгер үн менен сүйлөөгө аракеттенди. Өмүрүндө биринчи жолу курбусуна жеке турмушундагы акыркы жаңылыкты айткысы келбей турду.

- Ошентем го, - деди Бактыгүл.

- Мен алтургай анын картиналарынын бирин сатып алсамбы деп ойлоп атам, - деди Кундуз, бул ой анын башына азыр эле келе калган.

- Сүрөтчү менен тааныштыңбы?

- Ии, ал да жүрдү, - деп күбүрөндү Кундуз, үнүнөн толкундаганы билинбесе экен деп.

- Келишкен эркек, ээ?

- Ооба, сүйкүмдүү экен.

- Сага эч бир таасир эткен жок дегиң барбы? Аныңа баары бир ишенбейм!

- Ооба, кычыраган эркек экен дедим го! - Кундуз эки бутунун ортосунан алигиси диңкийип тик турган бойдон керебетте энеден туума жылаңач жаткан Эсенди эле-стеткенде, отургучунда бир аз ойдолоп алды. Ал бутербродду чайнап, чайдан ууртады да: - Башка эркектерге салыштырмалуу бир топ эле сүйкүмдүү экен, - деп кошумчалады.

- А анын аялына кандай баа бересиң? Ал сага жактыбы? - деп сурады Бактыгүл.

Кундуздун денеси муздай түштү, ал калтыраган колдорундагы чыныны үстөлгө коюп:

- Аялы дейсиңби? - деп кайталап сурады.

- Ооба, анын аялы укмуштуудай сулуу неме. Косметика жарнамаларына чыгып эле жүрөт го, чачы узун кара тору аял. Кундуз, сен анын сүрөтүн ЦУМдун жанынан, Моссоветтеги чоң көчө жарнамасынан далай эле жолу көргөн болушуң керек. Көздөрү бакыракай, чап жаап, оозу оймоктой болгон татынакай неме! Эстесең! Эркектердин баары аны көргөндө эс-учун жоготуп, талып калышат.

- Ошол Эсендин аялыбы?

- А сен билчү эмес белең?

- Кечээ машинеде кетип баратып айтканыңдан башка эч нерсе деле билчү эмес-мин. Анын аялы бар экенин мага мурда эмне айткан эмессиң? - Байкабай жанатан бери жашырып аткан сырын ачып алганын сезип, Кундуз тилин тишине катып отуруп калды.

- Ага анча эле кызаңдадың, курдаш? Аялы болсо эмне экен? - деп көздөрүн жүлжүйткөн Бактыгүл бир нерседен шек-тенгенсип, аны сынай карады.

Мындан ары калп айтыштын кажети жок болчу.

- Анткени мен кечээ түндө аны менен чогуу болгом, шайтан алгырдыкы десе! Мына сага! Ит жеген тура! Эмне үчүн үйүнө эмес устаканасына ээрчитип барды дейм да. Э, кайдан да жанына бара калдым эле! Кыйшаңдабай эле бери жакта тура берсем болмок экен.

- Сен эмне, аны менен жаттыңбы? - Бактыгүлдүн көздөрү чанагынан чыгып кетейин деди. - Эсен Адылбековдун өзү менен таң атканча бир төшөктө оонап алып, анан тымпыйып мага айтпай отурган экенсиң да! Сенден мындайды күткөн эмес элем! Иий, анан, төшөктө кандай экен? Дымагы күчтүү бекен же анча эмеспи? Бол эми, көп зарыктырбай айта салчы!

- Болдучу, Бакуля! Ал мага аялы бар экенин айткан эмес.

- Ой, анын кандай айырмасы бар, Кундуз! Экөөңөр кумарга батып, убакытты жакшы өткөрдүңөр, ошо да эң негизгиси!

- Аялы бар эркектерге көз карашым кандай экенин билесиң го!

Кундуз заманасы куурулуп, өзүн койорго жер таппай турду. Ал үй-бүлөлүү эркектерди жаныма да жолотпойм деп өзүнө катуу убада берген, демек, Эсен менен жатам деп бул антын бузган тура.

- Эми ага анча эле эмне туталанып атасың?

- Ал мени алдап коюптур!

- Аялым жок, бойдокмун деди беле?

- Жок, антип айткан эмес, бирок баары бир, ошондой болсо да… - Кундуз ыйлап жи-берчүдөй болуп, көздөрү жашылданып, эриндерин тиштеп отуруп калды. Эсенди аябай жек көрүп кетти.

- Ал сени баарын билет деп ойлогондур да. Аялы бар экенин элдин баары эле билет. Жарнама барагындагы өмүр баянында ачык эле жазылып турбайбы, эки баласы, бир аялы бар деп. Окуган эмес белең?

- Жок. Бирок аялы бар экенин билсем, мен… - Анда эмне кылат элем деп ойлонуп калган Кун-дуз сөзүнүн аягын таппай калды. Эсенди дагы бир жолу элестетип алып, оор үшкүрдү.

Бактыгүл курбусунун уйгу-туйгу боло түшкөнүнөн пайдаланып:

- Анан устаканадан эмне болдуңар? - деп сурады.

- Ал жакка алдынан чыккан кыз-келиндердин баарын алып барат окшойт, сыягы. Эки кишилик керебет, душ, даараткана, ашкана, буфетинде шагыраган ичимдиктин түрлөрү бар экен. Эртең менен жумушка кетерде мага кофе кайнатып берди.

- Анан эмнеге эле нааразы болуп атасың?

- Бакуля! Мени өзүңө теңебей жүрчү, суранам! Билесиң го, мен секске сага караганда башкача, олуттуу мамиле кылам. Кемелбек Дегенбаев дегендин мага эмне калганын да жакшы билесиң.

- Аны унутуп эле койчу! Андан көрө Эсен Адылбеков жөнүндө айтсаң! - деп Бактыгүл Кундузга жакыныраак эңкейди. - Төшөктө кандай экен деги?

- Кептин баары ошондо болуп жатпайбы!

- Эмнеде?

- Ал мени аз жерден акылымдан адаштырып сала жаздады. Андайды мурда эч ким менен сезген эмесмин! Ай Кудай ай, анын кылгандарынын бирин да жанагы толгон-токой ойношторумдун эч кимиси жасаган эмес! - деп Кундуз баарын төкпөй-чачпай курбусуна айтып бере баш-тады.

* * *

Эртең менен, экөө дагы бир сыйра кумарга баткан соң, ал ордунан туруп, кыска халатын үстүнө жамынып, кофе кайнатканы кетти. Кофеден тыш-кары, бир стакан апельсин ширесин даярдап ушунун баарын күмүш табакка салып, төшөккө көтөрүп келди. Керебеттин баш жагында дубалда илинип турган сааттын жебеси жетиден жыйырма мүнөт өткөнүн көрсөттү, он мүнөттөн кийин Кундуз үйүнө жөнөбөсө жумушуна кечигип калат. Эсен аны бетинен жумшак сылап, жаңы эле тартып бүткөн сүрөтүн карагансып, суктанып карап койду. Кундуз дагы да болсо оргазмдын кучагынан бошоно элек болчу. Эмчектеринин үрптөрү дагы эле тирсийип, кын тили сайгылашат, кынында Эсендин алигиси калтырган жагымдуу сезимдер али өчө элек. Кундуздун жүзү кубанычтан жаркып, эки бети тамылжып, көздөрү жайнайт. Эсен кийин дегенде гана Кундуз ордунан араң козголуп, юбкасын кие баштады. Тиги болсо анын ар бир кыймылына көз салып, карап отурду да, комплимент айтып, келишкен мүчөсүн мактады. Кундуз кофтасын топчулап артын караса, Эсендин айгыры кайрадан ат чабышка даяр болуп кооп калыптыр.

- Мына карачы, мени эмне кылып салдың! - деп Эсен тамашалай зекип койду.

Кундуздун жалжылдаган көздөрүнөн кайрадан керебетке секиргиси келип турганын окуй койдубу, аны тыйып:

- Жок, жетишет! Ишиңе жөнө! - деп кесе айтты.

- Ооба, туура айтасың. Бирок мүмкүн… - деп кыйылды Кундуз, Эсен үчүн ал жумушка барбай коюуга да даяр эле.

- Жок! Мен үчүн андай курмандыктарга барганыңдын кереги жок, анан өкүнүп каласың. Андай нерселер экөөбүздүн мамилелерибизге өз кедергисин тийгизет. Мен жөнүндө жалаң гана жакшы ойдо калсаң дейм. Эстеген сайын жиниң келишин каалабайм.

Анын сөздөрүнөн улам мамилелерин андан ары уланткысы келгени байкалып турду, ошентсе да Кундуз тактап алгысы келип:

- Дагы көрүшөбүзбү? - деп сурады.

- Албетте! Телефон номуруңду жазып кет, мен сөзсүз чалам. Келерки жо-лугушуубузду чыдамсыздык менен күтөм!

Жылмакай башын көтөрүп, жалгыз көзү менен жалдырап ка-раган жоон пениси солкулдаса, башын ийкеп кожоюнунун сөзүн коштоп жаткандай болуп калат экен.

Ошол күндөн тартып Кундуз басса-турса да Эсен оюнан чыкпай, аны менен өткөргөн керемет түндү эстеген сайын жүрөгү алеп-желеп болуп жүрдү.

* * *

- Кайдан да ага жолуктум эле, - деп кайра кайталады Кундуз. - Өзүмдү ал-данып калгандай сезип жатам, Бакуля. - Кундуздун көздөрүнөн жаш айланып кетти. Таамп кетпесин деп көздөрүн тез-тез ирмегилеп: - Эми эмне кылам?! - деди айласы түгөнүп.

- Ал телефон чалам дедиби, демек, сөзсүз чалат. Күт!

- Күтүп жалдырап отур дегиң барбы! Өзүм чалсам кантет? Ал мени башында эле баарын билген, билип туруп ошондой ишке барган деп ойлоп калды да. Кайда жүрөт жанагы шайтан алгыр жарнама буклети? - деп буркулдаган Кундуз үстөлүнүн тартмасын казып атып, акыры издегенин таап алды да, ка-газдын бүктөмөсүн жазып, Эсендин сүрөтүн тиктеп отуруп калды. Майда тамга менен терилген кыска өмүр таржымалынын астында сүрөтчүнүн жубайы белгилүү фотомодель Айдана Адыл-бекова экени жазылыптыр. - Сеники да туура! Таанышардан мурда ушу буклетти окуп алсам бол-мок экен! Ал мени талантына таазим кылган, өзү үчүн баарына даяр күйөрмандарынын бири деп ойлоп алган тура.

- Ошондой болсо деле эмне экен? Экөөң чериңерди жазып, бир ку-мардан чыгып алдыңар да, туурабы? - деп Бактыгүл каршы болду. - Кичине балдар болсоңор да эмне болуптур.

- Бирок анын аялы бар экен да!

- Келесоо болбочу! Мисалы, алыс барбай эле койолу, мына мен азыр десе, азыр эле анын ас-тына жатып бергенге даярмын. Бул деген Эсен Адылбеков да, бүтүндөй КМШга белгилүү таланттуу сүрөтчү! Анын кайталангыс таланты, келишкен келбети үчүн эле бир карап койгонуна зар болгон кыз-келиндер толтура, а сен биерде башыңды мыкчып, бышактап отурасың, - деген Бактыгүл бутерброддон чоң тиштеп алып, оозун толтуруп чайнап кирди.

Кундуздун болсо тамакка табити тартпай калды. Өзүн бирөөлөр зордуктап туруп таштандынын арасына ыргытып кеткендей эле сезип турду. Устаканада түнөп келгенден бери Эсен эсинен кетпей аткан. Эсендин элеси артынан калбай ээрчип алганбы, жакшы эле бирдемеге алаксыйын десе да болбой, көз алдынан кетпейт. Анысы аз келгенсип, аны ойлогон сайын бүткөн бою дүркүрөп, анын эркелеткенин, назик сылаганын, өпкүлөгөнүн сагынып куса боло баштаган.

- Кой, мен кеттим! - деди Бактыгүл. - Мобу чучук менен нанды жесең боло! Же-бейсиңби? Анда мен жеп койоюн! Нанды убайран кылган болбойт, - деп ал үстөлдө калган бутерброддорду пакетке салды.

- Эстеп, келип кеткениңе рахмат! - деп айтканга араң жарады Кундуз.

- Көп муңайба! Кечинде телефон чалам, - деди Бактыгүл.

- Мен үйдө болбой калышым мүмкүн, жеңем конокко чакырган, ошо жакка барам го. Өткөн жумада байкем кырк бешке чыккан, жумуштан колум бошобой куттуктап барбай калдым эле, кечээ телефон чалсам айылдабыз, бирок бүгүн кечинде келебиз дешти, - деди Кундуз.

- Кайсы байкең? Кара-Балтадагыбы?

- Ооба, налоговыйда иштегенчи! Жеңем укмуш иштүү деп айтып жүрчү элем го.

- Аа, ооба, эстедим. Жакшы барып кел, анда!

Бактыгүл колун булгалап, кабинеттен чыгып кетти. Кундуз үстөлдүн бир бурчунда үйүлүп жаткан папкаларды тиктеп, ойлуу отуруп калды. Ишке да мойну жар бербей турду.

Кара-Балтага жетип, байкеси жашаган туюк көчөгө бурулганда көчөдө боз-ала чаң болуп ойноп жүргөн тестиер уулу менен кызы "Кундуз эжем келатат!" деп кыйкырып, тызылдап чуркап келишти. Кундуз аларды ботала болгон беттеринен алмак-салмак өөп, балмуздак алып жегиле деп жыйырма сомдон карматты экөөнө. Бак-шактуу короо-жайы кенен чоң үйгө кирип, байке-жеңеси менен учурашты, алар менен бака-шака түшүп, өткөн-кеткенди сүйлөшүп отурганча түн ортосу болуп кетти. Асанбек байкеси дардалаңдаган шайыр киши, жөн күндөрү эле ой-боюна койбой аракка кыстаган неме туулган күнү болуп жатса сөзсүз ичирерин алдын ала сезип машинесин айдабай такси менен барган. Билгендей эле байкеси туулган күнүн майрамдап жатканына эки-үч күн болуп калыптыр. Карындашы атайын Бишкектен куттуктап келгенине жетине албаган байкеси барпалаңдап, жеңеси дасторконун жайнатып тосуп алышты.

- Кызматың болсо, жоро-жолдош да көп болот экен, кызыке. Кудайдын куттуу күнү эле куттуктап атышса эмне кылайын деп кызымтал болуп келип атат. Андан көрө өзүң жөнүндө айтчы! Кандай жүрөсүң? Бирөө-жарымды таап алдыңбы? Же бай-кең экөөбүз караштыралыбы? - деп сурады жашы отуздан ашып баратса да алигиче жалгыз бой жүргөн кайын сиңдисине кабатыр болгон Сурмакан жеңеси.

- Кайдагыны айтасыз, жеңе?! - деп ыргып-секирди Кундуз. Катыны, бала-чакасы бар бир сүрөтчүнү чаап алгам, ошону менен ойноштук кылып жүрөм деп айтмак беле.

- Тамаша, кызыке. Барсам эле ушинтип тажата беришет деп капа болбо. Кудайдын буйруганы тургандыр. Бирок жашың өтүп баратпайбы, тийбесең кой, эч болбосо төрөп алсаң болбойт беле. Азыр ошенткендер көп экен го.

Жеңесинин чын дилден айтып жатканын түшүнгөн Кундуз капа деле болгон жок, тунжурап жер тиктеп кутулду.

Түн ортосунан ооп калганда дасторконго бата тиленип, байкеси менен жеңеси ко-нуп алып эле эртең кет дегенине болбой, жумушун шылтоолоп такси кармап шаарга келе берди. Жолдо келе жатып да ойлогону Эсен. Анын чымыр денеси күлмүңдөгөн кой көздөрү көз алдына тартылып, коңур үнү кулагына жаңырат. Экөөнүн ар кыл позада төшөк кумарына батып жаткандарын элестетет. Анын зиңкийген пениси майда-чүйдөсүнөн бери эсине түшө калганда Кундуз уйку-соонун ортосунда селт этип чочуп кетет да, өзүнчө күбүрөнүп сөгүнүп алат. Жолду үңүлө тиктеп рулду тегеретип келе жаткан орто жаштагы таксист киши мага сүйлөп жаткан экен деп артына кылчайып:

- Мага бирдеме дедиңизби, чоң кыз? - деп сурады.

- Кечиресиз, мен өзүмчө эле, - деп жиберди Кундуз.

- Адам өзү менен өзү сүйлөшө баштаганда же молдолорго барып дем салдырып же догдурга көрүнүшү керек! Катуу иштеп жүрүп, чарчап калгансың го, кызым?

- Балким. Дагы бир жолу кечирип коюңуз! Өзүм да байкабай калыптыр-мын!

Үйүнө жеткенде таксистке жакшы чайпул берди, ал киши да дароо жүрүп кетпей Кундуз короосуна кирип, кире бериштин жарыгын күйгүзгөнчө карап турду. Сырткы эшикти жапкан соң Кундуз сиг-нализацияны өчүрүп, бутун кыскан туфлисин чечип ыргытты. Анан ал ваннага суу толтуруп, кызыл көйнөгүн чечип, жылымык сууга жатты. Эртеден бери чар-чаган Кундуздун бүткөн бою шалдырап, жагымдуу суунун кучагында магдырап барат-ты.

Бир аздан соң сергий түштү, ваннага чалкалай жатып алып, эртеңки күнүн пландаштырды. Акция сатуучулар жана сатып алуучулар менен жооптуу жолу-гушууларды өткөрүшү керек, маанилүү маалыматтардын баарын текшерип, шефтин тапшырмаларын да аткарууга үлгүрбөсө болбойт.

Суудан чыгып, сүргү менен денесин кургата аарчынып, жууркандын астына кирди, үстөлдүн үстүндө турган китебин алып окуй баштады. Ваннадан чыгаарда муздагыраак сууга чайканып койду эле, ошогобу уйкусу ачылып кеткен. Капы-стан керебеттин каршысында илинип турган күзгүгө көзү урунду. Анан эмнегедир Бактыгүл айткан караңгы бөлмөдөгү апенди чалыш киши эсине түштү. Кундуз буттарын талтайтып, күзгүдөн аласын карады.

- Өлүп кеткирдики десе! - деп сөгүнүп алды да, колундагы ки-тебин ары ыргытты.

Жуурканды алып ыргытып, тизелерин бүгүп, күзгүдөгү гүлгүн кызыл болуп кара түктүн арасынан көрүнгөн аласын тиктеди. Эмне үчүн бул жерде жалгыз жатат? Эмне үчүн Эсен жанында эмес? Анын пенисин азыр ким алаканына кысып турду болду экен? Кундуздун ордуна ким чопулдатып, тамшанып соруп атты экен?

Ушуларды ойлоп алып жини келбей эле, дүүлүгүп чыкты. Бир колу менен оң эмчегинин үрпүн тырмалап, экинчи колу менен кын тилин укалады. Денеси таттуу чымырап, кын тили дагы эркелетүүсүн талап кылгансып, зырп-зырп этип сайгылашат. Мастурбация кылсабы же жаздыкты кучактап уктап калсабы? Ой, ушу уктай албайт го. Күүгө келип алган кын тили дирилдеп жай алчудай түрү жок. Жыныс эриндерин кармаласа, алары ширеси агып эзиле бышкан кара өрүктөй болуп, жумшарып шалбырай түшүптүр. Мурда мынчалык делебеси козголбой эле акырын өзүн-өзү кандырып алып, уктап калчу эле. Карачы, жанагы оңбогур Эсендин эмне кылганын! Кундуз онтоп жиберди да, ортонун кынына тыгып алып, калган манжалары менен кын тилин укалады. Ошол маалда керебет-тин ылдый жагында жылаңач турган Эсендин карааны пайда болду. Анын көздөрү жалжылдап, ууртунда мылжыйган күлкү ойноп, пениси диңкийип аласында тигинен турат. Кундуз эки бутун эки жакка керип, мени кара деп Эсенге буйруду да, эки манжасын кынына терең тыгып, мастурбация кыла баштады. Канчалык те-рең матырса дагы, ага ыраазы болбой жатты. Эсендин аспабына окшогон узун, жоон, жыл-макай башы жатын мойнуна жете турган бир нерсе таппаса болбойт. Ага окшош эмне бар?

Кундуз алактап, эки жагын каранды, керебеттин астында жаткан гантелдин кармагычына көзү түштү. Ал катуу пластмассадан жасалган жана жылмакай, гантелден бурап чечип алса да болот. Кундуз керебеттен ыргып түштү да, жанын аман алып кала турган буюмду полдон илип алып, кайра төшөгүнө секирди. Баштагы абалына келип: тизелери бүгүлгөн буттарын талтайтып, күзгүдөн аласы көрүнгүдөй болуп чалкасынан жатты. Аласы сууланышып, тердеген алаканындагы гантелдин кармагычы да силкилдеп кеткенсиди.

Ал күзгүнү карап, кармагычты түбүнө чейин кынына ты-гып жиберди. Эсендин карааны пенисин түбүнөн кыса кармап, алдагы пласт-масса таяктан көрө меники жакшы эмеспи, кел, мен эле кумарыңды кандырайын дегенсийт.

- Көзүмө көрүнбөй жогол, алдамчы! Мындан ары мага керегиң жок! - деп аңкылдап кыйкырган Кундуз аласындагы кармагычты ары-бери кыймылдатып, мастурбациясын улантты.

Көп өтпөй ысык кынга кирген кармагыч да ысып, кындын капталдары чоочун нерсени бекем кысты. Кундуздун астындагы шейшеп чылпылдап суу болду, ансайын жагымдуу се-зимдер башынан бутунун учуна чейин тарады.

Кундуз мындай кызык фаллоимитаторду биринчи жолу колдонуп жатышы жана анын укмуш таасирине аябай таң калды. Кын тилимди эле тырмалай бербей, мурда эле ушуга окшогон аспаптарды тылагыма салып көрсөм болмок экен деп да ойлоп койду. Гантелдин кармагычы кындын капталдарын керип, ичине толуп эле калды. Түп жагынан карыштыра кармап алган колу өзүнөн-өзү ыкчам кыймылдап, ансайын Кун-дуздун дем алуусу тездеди. Чекесинен чыпылдап тер кетти, тизелери калчылдайт. Ушунун баарына унчукпай чыдап жата албай Кундуз:

- Дагы! Катуураак! Бол эми! Мени аябай эле катуураак кыймылдачы! - деп каргылдана кыйкы-рып алып, өзүнүн үнүн өзү тааный албай турду.

Эсендин азоо айгыры кайрадан майда-чүйдөсүнөн бери көз алдына тартылды. Ошол замат денесин сыйпалаган карылуу түктүү колдору, жыныс эриндерин алжайта ачып, кынына кирген ортону, дирилдеген кын тилин, андан ары санда-рын жалаган нымдуу тили, шалп-шалп этип чатына урунган калтасы, койчу деги, бири калбай баары эсине түштү. Кундуз гантелдин кармагычын түбүнө чейин тылагына тыгып жиберди. Сууланышкан неме жеңил жылмышып сойлогон бойдон кирип кетти. Көздөрү сүзүлүп барып, жумулуп, башы жаздыкка кулады.

- Ох, кандай жыргал! Уланта бер! Дагы тереңирээк!

Анан капыстан оргазмдын жеңил толкунуна кабылды, ушунчалык оңой бүткөнүнө өзү да таң калды. Жан жерин сылап-сыйпап атып, биринчи жолу чындап дене кумары канып турган чагы. Кундуз көздөрүн ачып, күзгүдөн таноолору дердейип, өзүнө ыраазы болуп жылмайып турган өзүн көрдү.

Ошону менен эле тынч алгысы келген жок. Керебеттин жанында дагы эле кетпей турган Эсендин атасын тааныткысы келди, ансыз деле сопсонун кумарын кандырып аларын көрсөтпөсө элеби бул жексурга. Анан өзүнүн орга-низминин чексиз мүмкүнчүлүктөрүнө ишенип, пла-стмасса кармагычты аласына бир калыпта малып, кайра тартып ала баштады. Жагымдуу сезимдер кайра жанданып, кын тилдин дирилдегени күчөдү. Кундуз аны бош колунун сөөмөйү менен сүргүлөгөн сайын сандарынан бутунун учуна чейин сансыз жөргөмүштөр жөргөлөп бара жаткансып, жыбыраган сезим пайда болду. Кундуз да чалкасынан жаткан абалында балыктай туйлап:

- Катуураак! Дагы, дагы! Азаматсың! Ушу ыргагыңдан жазба! - деп бакырды.

Өзүнүн үнү, күзгүдөгү алжайган аласы менен талтайган буттары, алардын ортосунда тынбай кирип-чыгып жаткан Эсендин эмесинин пластмасса орун басары, - ушунун баары Кундузду чыныгы жыныстык катнаштан кем эмес дүүлүктүрүп салды. Болгону Эсен ушу тапта аны менен эмес, башка бирөө менен төшөктө эзилишип, башка бирөөнүн үрптөрүн чойгулап, узун манжаларын башка бирөөнүн арткы тешигине тыгып жатканы кандай өкүнүчтүү. Кундуз онтоп жиберди да, кын тилин мурдагыдан эки эсе күчөп укалап кирди. Денеси кудум баягы устаканадагыдай болуп, күч-кубатка толуп, толукшуп чыкты. Жаңы оргазм баштан аяк чулгап, күп этип келип аска-га урунган күчтүү толкундай болгон оргазмдар биринин артынан бири келип, Кундуздун денесин каптай баштады. Кундуз тумчугуп калбоого аракеттенип, оозун чоң ачып, терең дем алды, жанталашып башын чулгуду, эмчектери шалпылдап бири-бирине урунат. Буга чейинки оргазмдары шамал болсо, азыркысы курч сезимдерден куралган бороон-чапкын бо-луп кетти окшойт.

Бирок бороон бир аздан соң басылды. Тамтыгы чыккан кыны чексиз ырахат тартууло-одон баш тартты, кын тили бүрүшүп, тармал түктөрдүн арасына жашынды. Кундуз шалбырап суу болгон гантелдин кармагычын аласынан сууруп алды. Кындын ичи аңгырап ээнсирей түштү, бирок Кундуздун кубанычы койнуна бат-пай, жүзү жаркырап, ыраазы боло мыйыгынан күлүп, мылжыйып турду.

Кундуз керебеттен жерге түшүп, ары-бери ыргалып, дааратканага жөнөдү. Бүткөн бою шалдырап, алсырай түшүптүр. Андай болгон менен маанайы абдан көтөрүңкү. Секс көрсө велосипед тепкенге окшош тура деп ойлоп алып күлүп да жиберди: бир жолу гана түз отуруп, рулду бекем кармап, жакшылап тепкенди үйрөнүп алсаң болду, андан ары кантип тээп баратканың жөнүндө ойлонбой да каласың. Кантип тебишти адеп үйрөткөн адам гана мыкты болушу керек. Кундуздун биринчи мугалими Эсен Адылбеков өзү болбодубу.

Дааратканадан кайтып келип, төшөгүнө жатканда эмчектеринин үрптөрү шейшепке тийип кетти эле, ал оңбогурлар адатынча дароо тир-сийе түшүштү. Сандарын кысып койсо, аласы кайрадан от-жалын болуп бара-тат. Магнитке тартылгансып колу өзүнөн-өзү ал жакты көздөй сойлоп жөнөдү, ошол учурда абадан токулган сүрөтчүнүн сөлөкөтү кайра пайда болду. Ал кербеттин жанында капталдап турат, түрктөрдүн кылычына окшогон жоон жана ийрейген алигиси жылмакай башын жылтыратып, адатынча тикчиет, анын астынан салаңдаган үксөгөй калтасы эзилип бышкан мөмөнү элестетет. Кундуздун Эсенге ачуусу али тарай элек болчу, ошондуктан ал мөмөнү үзгүсү келген жок.

Кундуздун маселеси ошону менен эле чечилип калса кана: Эсен анын сексуалдык дараметин ачып гана койбостон, байкабай бөтөлкөдөгү шайтанды да бош-тондукка чыгарып жибербедиби, эми анысы Кундуздун айласын алты кетирип, төшү менен аласындагы таттуу ооруксунуу менен улам эсине түшө калып жатпайбы.

- Өлүп эле калсаң эмне! - деп Кундуз көзү илинип баратып да Эсенге акаарат айтып алды.

Эсен ары кетип баратып, артына кылчайып, "күңкүлдөбө, дагы далай жолу керегим тиет!" дегенсип, көзүн кысып койду.

- Мага жолуга элегиңде эле эмне жанталашып үйлөнүп ала кой-дуң дейм да! Күтө турсаң өлөт белең? - деп уйку-соонун ортосунда шыбыраган Кундуз мемиреп уйкуга кетти.

4-бөлүм

Экинчи жолу чалганда гана Бактыгүл телефонго жооп берди:

- Алло!

- Салам, Бакуля, бул менмин. Бүгүн бир жакка барып келбейлиби!

Бактыгүл Кундузду үнүнөн дароо тааный коюп:

- Ой, жан дилим менен! Кайдан, канчада жолугушалы?

- "Салкын-Төр" ресторанынын барынан саат жети жарымда.

- Сенин эмне башыңа кирпич түштүбү? - деп таң калды Бак-тыгүл. - Дени-кардың сообу деги? Ал жакка субай-салтаң кыз-келиндер жигит чапканы барышат эмеспи!

- Андай болсо кайра жакшы! Болушунча бир чер жазып, сайран куруп келеличи!

- Мына көрдүңбү узак убакытка кармануу аялдарды эмнеге алып ба-рат! Ха-ха-ха! - деген зымдын аркы башындагы Бактыгүлдүн каткырыгы угулду.

- Кийин! Мен даяр болоюн деп калдым.

- Макул. Көрүшкөнчө!

Эсен Кундузга үчүнчү жолу чалып жаткан, бирок тыкылдаган катчы кыз улам эле "Кундуз Кеңешовна азыр телефонго жооп бере албайт, колу бошобой жатат" деп трубканы коюп атты. Кундуз атайын эле ошентип айттырып коюп, кабинетинде отурган. Кнопканы басып, байланыштырып кой деп жибере жаздап, өзүн араңдан зорго тыйып отурду. Басса-турса калбай артынан ээрчиген анын элесинен, кулагына жаңырган коңур үнүнөн ушинтип болсо да арылайын деген аракети болчу бу.

Эки сааттан кийин Кундуз "Салкын-Төр" барынын бийик үстөлдөрүнүн биринде колундагы бир бокал шампанды акырын чайкап, ууртамыш болуп отурду. Кай жагын карабасын шилекейин чуурутуп, жалдырап караган эле эркектер жайнайт. Ал акыркы модада тигилген, денесине чапталышкан, төшү ачык жана санында тилиги бар кара көйнөк кийген. Мойнунда күмүш чынжыр, билегинде мойнундагысына окшош күмүш билерик, бутунда шиш такалуу кара туфли. Бүгүн бетине күндөгүдөн көбүрөөк бойок жапты: аппак бетин ого бетер агартып упа койду, көздөрүн кара калем менен чийип, анын үстүнөн күңүрт тень сүйкөдү, тырмактарын кочкул кызыл түскө бойоп, эриндерине ачык кызыл эндик койду. Жанынан өтүп бараткан эркектер анын жылаңач сандарын көргөндө көздөрү тегерек болуп кетип атат. Кундуз аларды байкамаксан болуп, буттарын учкаштырып отуруп алып, бир үстөлдө соксоюп жалгыз отурган жашы элүү-алтымыштардагы семиз кишиден көзүн албай отура берди. Ал өзүн сулуу аял карап атканын жаңы гана байкай калып, тамеки чеге берип саргайып кеткен арсак-терсек тиштерин көрсөтө ырсайганда барга Бактыгүл кирип келди. Ал Кундузду көрө коюп колун булгалап, кире бериштеги тыгылган элди чыканагы менен түртүп, барды көздөй жөнөдү. Акыры курбусуна жетип, эки бетинен чоп эткизе өптү да:

- Кечиккеним үчүн кечирип кой: үйдөн мына чыгайын деп жатсам те-лефон чалып калышты! - деди күйүккөн демин араң басып.

- Эч нерсе эмес, мен деле жаңы эле келдим, - деп жооп берди Кундуз, анан бизге дагы эки бокал шампан деп барменге жаңсады.

Бактыгүл анын жанындагы үстөлгө отурду. Ал төшүндө жылтырак саймасы бар, этеги тизесине жетип-жетпеген көгүш бозомтук көйнөк кийип алыптыр. Тарам-тарам кылып күйгүздүргөн саргыч чачын төбөсүнө байлап алган, узун мойну ого бетер турна моюн болуп көрүнүп, ал эми жылаңач ийиндери өтө эле ачыктай сезилет. Кундузга окшоп ал дагы бутуна денесине түспөлдөш билинер-билинбес жылтырагы бар колготки кийген, бийик такалуу көк туфлиси көйнөгүнө жакшы жарашып турат.

- Жанатан бери бирөө жарымга көз салып койдуңбу? - деп сурады Бактыгүл залды сыдыра карап. - Эркектер тим эле балга учуп келген аарылардай эле ызылдашат го! Бирок атаандаштарыбыз да кудайга шүгүр окшойт.

- Азырынча эч кимди байкай элекмин, - деп жооп берди Кундуз.

Бармен алардын алдына шампан куюлган бокалдарды койду.

- Кана, айта бер, садага, сени кайсы кара теке сүздү?! - деди Бактыгүл, курбусу өзгөчө себеп болбогондо мындай ачык көйнөк кийип алып, бул жаман жагынан атагы чыккан жайга автомат такаса да келмек эмес экенин жакшы билет.

- Ой, жанагы Адылбеков деген неме мээмден чыкпай айламды кетирди! - деди Кундуз тутала-нып. - Эптеп бирдемеге алаксып, аны унуткум келди. Уксаң, Бакуля, сен фаллоимитатор колдоносуңбу?

Курбусу бир жумада жок эле дегенде үч жолудан кем эмес мастурбация кыларынан Кун-дуз күмөн санабайт. Эркектер менен тез-тез жолугушуп турсам да, сексуалдык жактан жакшы канбайм деп өзү айтып калчу. Бирок колу менен өзүн-өзү кандырганы жөнүндө кеп козгочу эмес.

- Фаллоимитатордубу? - деп үнүн катуу чыгарып кайталап сурады Бак-тыгүл.

Муну кулагы чалган бармен мыйыгынан күлүп, калп эле фужерге муз салымыш болуп ары карап кетти.

- Вибраторду колдоном, бирөө эмес бир нече түрү бар менде. Эң сонун аспап, - деп кошумчалады Бактыгүл. - Колдонуп көрсөң өзүң деле ынанасың! Ал дыр-дыр этип, болгон тешигиңди түбүнө чейин казып чыкканда, эсиң эңгиреп, канбаган моокумуң канып, анан ошондо: аа Бактыгүл мага калп айткан эмес экен дейсиң.

Кундуз шампандан ууртап алып, Бактыгүлдү жекире карап:

- Бакырбачы! Барды жаңыртасың да тим эле! Элдин баары бизди карап атат! - деп шыбырады.

- Караса карай беришсин! Аны эмнеге сурап калдың?

- Мындай бир кызык иш болуп жатат да… Мен баягы окуядан кийин такай эле эркекти самай берчү болдум. Жанымды койорго жер таппай, ары-бери оонайм. Мага бир сүйкүмдүүрөөк эркек чаап берип койчу, андайга маш-сың го.

- Оо, кайран Эсен мээңди таптакыр тескерисинен оодарып салган экен ээ! - деп Бак-тыгүл кыткылыктап күлө баштады.

Капыстан жашы элүүлөрдөгү чачын ак аралаган арыкчырай киши Бактыгүлдү атынан айтып кыйкырып калды. Муруттарын чыйралтып, маңдайындагы сейрек көкүлүн жаш жигиттерче гель менен өйдө тургузуп алыптыр. Боз кемселинин астынан кызгылт көйнөк, анын үстүнөн саргыч чермий кийип алган, чаар ала галстугу кебетесин ого бетер келиштирип күлкүлүү көрсөтөт.

- Рыскул! - деп артын карай калып, кубанганынан отургучунан чалкасынан кетип кулап кала жаздаган Бактыгүл аны эки бетинен өөп учурашты.

Тиги көйрөң неме кучагын жайып, кербездене басып келип, Бак-тыгүлдү баштан ылдый сыдыра бир карап алды да, түз эле белден кучактады.

- Таанышып ал, бул менин курбум Кундуз. А бул келишкен мырза болсо Рыскул Артыков, бел-гилүү ишкер!

- Таанышканыма абдан кубанычтамын, - деди Кундуздун колун кысып, көзүн сүзгөн Рыскул. - Мен жалгыз эмесмин, жээним Уларбек менен келгем. Ажарлуу айымдар, ага да көңүл бөлүп коюңуздарды өтүнөм!

Шыргыйдай болгон узун бойлуу уяң жигит туфлисинин башын тиктеген бойдон, көзүн өйдө кылып, маңдайындагы жарым жылаңач аялдарды кароого батынбай турду. Бактыгүл оң колун сунуп, атын айтканда да анын жүзүнө дит багып караганга эрки жетпей, кирпиктери узун көздөрү төшүнө келип такалды. Бактыгүлдүн колун чала-була кысканга жарап, анан таанышканыма кубанычтамын деп мыңкылдап Кундуз менен саламдашымыш болду.

Сырткы кебетесине караганда бир он сегиз, он тогуздарда болуш керек, кара көк күрмө менен ак көйнөк кийип, көгүш жибек галстук тагынып алыптыр.

- Биз Рыскул экөөбүз "Аккула" ат майданында көк бөрү оюну учурунда таанышканбыз, - деди Бактыгүл.

- Көк бөрү - болбогон оюн! - деди Рыскул мурдун чүйрүп. - Ат бар жердин баары аттын кыгы сасыйт. Ат майданында оюндун аягына чейин отурам деп дөбө-дөбө болуп үйүлгөн кыктын арасында эле отургандай болгом. Өф, эстегим да келбейт.

Бактыгүл шаңкылдап күлүп калды. Уларбек менен Кундуз ырсайып тим болушту.

- Анда ал жакка эмнеге бардыңыз эле? - деп сурады Кундуз.

- Ой, өзүм барбай калайын, бир жапан досум келип калып, улуттук ою-нуңарды көргүм келет деп акедей асылып жатып алып барган. Бир чети, Бактыш менен таанышып калганыма шүгүр. Жапан досумду ичимден ашатып сөккөнүм менен Бактыгүл айымды көргөндө ырас эле келген турбаймынбы деп сүйүнгөнүмдү айтпа.

- Рыскул туристтик фирмада иштейт, - деп түшүндүрдү Бак-тыгүл.

- Ооба, экзотиканы эңсеп келген чет өлкөлүктөрдү Кыргызстандын ар кайсы бурчуна алып барып, башын оорутуп акча жасайм, - деп башын ийкеди Рыскул. - Машакаты көп, бирок ошого жараша кирешеси да жакшы. Ха-ха-ха!

- А сиз эмне иш кыласыз, чоң жигит? - деп сурады Кундуз, анын сандарынан көзүн ала албай турган Уларбекке кайрылып.

- Мен Бишкек Гуманитардык Университетинде заманбап технологиялар менен бир нече чет тилдерин үйрөнүп атам, - деп жооп берди жигит.

- Кайсы тилдер экенин билсек болобу?

- Ооба, англис, кытай жана итальян тилдерин.

- Кыздар, макул болсоңор, бүгүнкү кечти бирге өткөрөлү, - деп сунуш кылды Рыскул. - Машине тышта күтүп турат. "Саламдан" бир үстөл заказ кылып койгом. Кеттикпи?

- Рыскул, ал деген сойкулар көп барган жеке клуб эмеспи! - деп так секирди Бак-тыгүл. - Биздей адептүү кыздар бара турган жай эмес!

- Бирок кабаресичи! Стриптиз-шоусу! Ал эми ашканасычы! Мм, тим эле шилекейиңди агызат го, чиркин! - деп өзүнүкүн койо бербеди Рыскул. - Жүргүлөчү, жакпаса кетип калабыз! Ай ушу ичине киргенден кийин кет-киңер келбей калат го дейм!

Кундуз дагы эле жер тиктеп, кызарып-татарып турган уяң жигитти бир карап алды да:

- Кеттик! - деп чечкиндүү айтты. Уларбек аябай жакшынакай эле: ак жуумал, кой көздүү, эриндери назик, мурду кырдач бул жигит Эсенди унуткара турган, Кун-дуз эңсеген эркектин дал өзү болуп жүрбөсүн.

- Эң сонун! - деп эдиреңдеп сүйүнүп кеткен Рыскул төш чөнтөгүнөн миң сомдукту сууруп чыгып, шампан үчүн алып кой дегенсип, барменге булгалады. Бармен менен эсептешип бүткөн соң ал Бактыгүл менен Кундузду чыканактарынан аяр кармап отургучтарынан түшүрдү да, аларды белдеринен кыса кучактап, сыртты көздөй бет алды. Залдагы эркектердин баары эки сулууну бирдей жандаган кандай бактылуу киши дегенсип, аны узата карап кала беришти.

Бардан чыгышары менен күңүрт жашыл "Мерседес" жай жылып келип, алардын так түбүнө токтоду. Жапалдаш бойлуу кара тору жигит баш ийкеп са-ламдашымыш болду да, жолдун четинде тургандарга машиненин эшигин ачып берди. Уларбек ме-нен аялдар салонго киргенден кийин Рыскул машинени айланып келип, астыңкы орундукка отурду.

"Мерс" ордунан козголору менен ал артына кылчайып:

- Экөөңөр тең абдан чырайлуусуңар деп айттым беле? Бириңден бириң өтүп, перинин кыздарынан бетер суйкаясыңар. Мен туура айтамбы, Уларбек?

- Ооба, - деп аялдарды алмак-салмак караа алган жигит баш ийкеди.

- Кайда иштейсиз, кара жан? - деп сурады Рыскул Кундуздан.

- Бир бакыйган каржы мекемесинде иштейм, - деп жооп берди Кундуз Уларбекке көз кы-рын салып.

- Мен дайыма Кыргызстанды аялдар сактап калат деп айтып келем! - деп дардалаңдады Рыскул. - Силер биздин ырысыбызга жаралган жансыңар! "Вазир жакшы кан жакшы, катын жакшы эр жакшы", "Аял - үйдүн куту" дагы ушу сыяктуу макал-лакаптар бекеринен айтылган эмес да! "Катын" деп орой айтканым үчүн кечирип койгула, кыздар, бирок силерсиз жашоо супсак экени бул талашсыз чындык!

Ошентип Рыскулдун бакылдаганын угуп отуруп Салиева көчөсүнөн бир туюк көчөгө бурулуп, заңгыраган чоң үйдүн жа-нына кантип келип калышканын да байкабай калышты. Үйдүн алдында да, ичкери жагында да жарык бүлбүлдөп, айлана жакшы көрүнбөйт. Кундуз кире бериштеги "Салам" жеке клубу. Кирүү мүчөлүк бе-леттери менен гана" деген жазууну араң окуду. Шопур "Мерстин" эшиктерин кенен ачты. Машинеден түшкөндөр жанагы жазуунун асты жагына орнотулган чакан камера аларды үстү жактан карап жатканын байкашты. Ичкериден лөкүйгөн эшикага чыгып, жоон үнү менен:

- Кутмандуу кечиңиз менен, Рыскул мырза! - деп корулдады.

- Салам, Дооронбай! - деп аны менен кол алышып учурашкан соң Рыскул аялдарды ал-дыга өткөрдү.

Чакан кире беришке кызыл килем төшөлүп, дубалдары гүлгүн түскө бойолуптур. Аларда бир нече картиналар илинип турат. Эмен дарагынан жа-салган оор эшик ачылып, кара кемсел, ак кофта кийген мойнунда кара көпөлөк галстугу бар сары кыз чыгып келди. Асты жагына юбка да, шым да кийбептир, узун буттарына чап-ташкан кара тор чулкиси бар. Рыскул менен учурашып, колундагы ноутбукка анын аты-жөнүн каттады да, булардан башка дагы коноктору болобу деп сурады.

- Жок, ушул үчөө эле, - деп жооп берди Рыскул.

- Жакшы экен, мырза! Кош келиңиздер!

Алар ачылган эшиктин босогосун аттап-аттай электе кайдан-жайдан экени белгисиз, кара олоң чачы жамбашына жеткен узун бойлуу кыз пайда болду. Ал күмүш түстүү чыпчыйган кыска көйнөк кийип алыптыр. Чоң эм-чектери ачык төшүнөн жарым-жартылай салаңдап, бери жакка чыгайын деп калган. Жаш селки Рыскулду көздөрүн кылгырта карап, эски таанышындай эле жылуу учурашты да, конокторду узун коридор менен ресторанга ээрчитип жөнөдү. Ресторанга кире калганда эле бар тосмосу бар экен, калган мейкин-дикти ак дасторкон салынган жана фарфор, хрусталь жана күмүш идиш-аяк коюлган үстөлдөр ээлейт экен. Залдын аркы бурчунда бий аянты, анын жогору жагын-дагы сахнада музыканттардын коштоосунда бир ырчы жигит "Жалооруп мени карап, көздөрүң балбыл жанат, көздөрүң балбыл жанат, ардагым" деп сыздап атат. Анын сол жагындагы тегеренме сахнанын чок ортосуна орнотул-ган жылмакай темир таякка жармашып алып, эки кыз жыландарча соймолоңдоп бийлеп атышат. Үстүлөрүндө жиптей ичке турса менен эмчек каптан башка эч нерсе жок.

- Кечиңиздер көңүлдүү улансын, - деп күлүмсүрөп аларды үстөлгө ээрчитип келген узун бойлуу кыз Рыскул берген жүз сомдук көк кагазды эмчек кабына кыстарып, кандай пайда болсо ошондой эле көздөн кайым болду.

Коноктор жайланышып отура электе эле азыркы кыздыкына окшош көйнөк кийген официант кыз алардын жанына басып келип, кечки тамактын алдында бирдеме ичкилери келеби деп сурады. Рыскул айымдарга бир бөтөлкө шампан, бизге бир бөтөлкө таза арак алып кел деди. Анын айтканы дароо аткарылды. Илбе-риңки кыймылдаган официант кыз шыпылдап бөтөлкөлөрдү арыдан-бери ачып, куюштуруп да жиберди. Рыскул заказ кылган уйдун тилинен даярдалган закуске да ылдам эле келип калды. Төртөө алдыларындагы чөйчөктөрдү кагыштырып жапырт алып жиберишти. Рыскул бир сындырым нанды шоркурата жыттап алып, жанында отурган Бактыгүлгө аш айрысына сайып закуске сунду. Аны байкаган Уларбек да таякесин туурап, Кундузга закуске берейин деп ойлоду окшойт, бирок эмнегедир аш айрыны бир карап, салатты бир карап алып, унчукпай отуруп калды.

Аңгыча бокалдардын шыңгыры, кажы-кужу болгон үндөр көбөйүп, залга меймандар толо баштады.

Бурчтагы эки үстөлдү бириктирип шарактап отурушкан он чакты түрк улутундагы кишилер өзгөчө көңүлдү буруп жатышты. Баары окшош алтын кыйуусу бар көз айнек тагынышкан, түктүү кол-дорунун билектеринде жалтылдаган кол сааттары, ортондору менен аты жокторунда асыл ташы бар жоон шакектер, кийингендери менен көзү-баштары да бири-биринен анча деле айырмаланбайт. Алардын жанында шаңкылдап алар менен жарыша каткырып, бир нерсени жан алы калбай талашкан эки кыргыз жана бир орус кыз отурушат. Кийингендери орточо, өтө жупуну да эмес, бирок ашкере модалуу да эмес. Сыягы, бир жогорку окуу жайдын студенткалары болушса керек.

Бул клубдун метрдотели чачын артты көздөй тараган, кара кемселчен эркекке ок-шогон олбурлуу аял экен. Ал сахнага чыкты да, эмеле созолонуп ырдап жаткан ырчы жигиттин микрофонун алып:

- Ал эми азыр болсо, урматтуу айымдар жана мырзалар, сиздердин назарыңыздарда Бека менен Карина өз өнөрлөрүн тартуулашат, - деп жарыялады.

Залда отургандар бирин-серин кол чабышты, ансыз да бүлбүлдөгөн жарыктар жалп өчүп, ортодогу күңүрт жарык гана калтырылды. Музыканттар бир сыбызгыган жай күүнү аткара башташты. Шыпылдаган эки официант кыз тегерек жарыктын астына чакан үстөл менен буттары ичке отургуч алып келишти. Ал жерди прожектор чакчайтып жарык кылды.

Бактыгүл алдыга жүткүнүп көзүн ирмебей ошо үстөлдү тиктеп отурат. Кундуз сахнаны да карап, курбусун да астыртан байкап отурду. Азырынча баары ойдогудай, ырас эле чечкиндүүлүк кылып, бул жерге келгени жакшы болгон экен, бир азга болсо да Эсенди унуткарып, эс алып калбадыбы. Бирок мын-дан аркысы кандай болор экен?

Сахнага денесине чапталган кара кайыш кийимчен аял чыкты. Бети-башы бойолгон, кыска кыз-гылт чачын төбөсүнө тыкыйтып түйүп алган. Колундагы узун кайыш жиптин аркы учу сахнага төрт аяктап жөргөлөп чыгып келе жаткан эркектин мойнуна байлануу. Ал кара шым, ак кемселчен жана мойнунда кызыл көпөлөгү бар. Отургучтун жанына келип, итчесинен төрт аяктап туруп калды. Анын кожейкеси отургучка чалкалай отуруп, колундагы жипти өзүнө тартты. Эркек жөргөлөп келип, анын шиш такалуу ак туфлисин жалады. Анан колдору менен балтырларын сылап, буттарын өпкүлөй баштады. Аял буттарын талтайтып, эркекке сандарынын ички капталын өптүрдү. Кундуз анын аласындагы кара түгүн даана көрдү.

Аял эркекке кайыш күрмөсүнүн үстүнөн эмчек-терин сылагылатып, аны кескин өзүнө тартты да, оозунан соруп өөп алды.

Кундуз жанында отургандардын жүздөрүн астыртан үңүлө карады. Рыскул оозун ачып, сахнадагы оюнду карап отурат. Уларбек сахнаны карай албай, алдындагы чыныны тиктеген бойдон телмирет, анын эки бети уял-ганынан албырып, кыпкызыл болуп кеткен. Бактыгүл артка чалкалап, сахнада болуп жат-канды зериккен түр менен кайдыгер карап калыптыр - мунун баарын буга чейин эле көргөн окшойт.

Ошол маалда кыңкыстап, онтогон үн угулду, Кундуз жарык кылынган жерди караса жанагы отургучта отурган кайыш кийимчен аял онтоп атыптыр. "Дөбөтү" чөгөлөгөн бойдон анын аласына башын тыгып алган. Аял тигинин башын кош колдоп аласына тыгып, өзү да отургучта ойдолоп, ары-бери кыймылдап жатат. Бир убакта онтоп-онтоп барып, ачуу чаңырган аял силкинип алды да, эркекти ары түртүп жиберди. Анысы чалкасынан кетип, полго жыгылды. Шымынын аласынан чыгып турган көлөмдүү пенисин Кундуз эле эмес элдин баары көрсө керек. Эркек өйдө туруп, үстүндөгү кийим-кечесин чечип ыргытты. Залдагылар дуулдап кыйкырып жиберишти. Анын буттарындагы кара чулкилери бел курундагы тартмаларга кыпчытылган. Актер залга бурулганда бул эркек эмей эле белине фаллоимитатор байланган аял экени белгилүү болду. Төшүндөгү тирсийген анча чоң эмес эмчектери да буга күбө.

Актриса фаллоимитаторду чечип, көчүгүн көрүүчүлөргө көрсөтүп, үстөлдү таянып, тоңкоюп туруп калды. Отургучта отурган аял ордунан турганда залдагылар дагы бир жолу дуу боло түшүштү: анын кайыш күрмөсүнүн астынан кооп калган жоон пениси даана байкалып турган. Кундуз жакшылап карап, бул аял эмес эле, он сегиз жаштардагы ак жуумал жигит экенин көрдү. Ал аласындагы жыртыктан пенисин чыгарып, колуна кыса кармады. Залда отургандар жабыла кол чаап, алды ышкырып жиберишти.

Жигит үстөлдүн жанында тоңкоюп турган аялдын артына келип, пе-нисин анын көчүгүнүн ортосуна тыгып ийди. Жарык өчтү, ал эми кайра күйгөндө артисттер сахнадан кетип калышыптыр.

Түрктөр ордуларынан тура калып, шатырата кол чабышты. Калган көрүүчүлөр да дүркүрөтө кол чаап, дагы эле сахнадан көздөрүн алышпайт.

- Укмуш экен, ээ?! - деди Рыскул шадыраңдап. - Абдан кызык шоу экен! Өздөрү чечинбесе, кимиси аял, кимиси эркек экенин айырмалай алмак эмесмин. Чыныгы искусство деп ушуну айт!

- Аның чын, - деп башын ийкеди Бактыгүл.

Официантка кофе куюлган чайнек менен төрт чыны алып келди. Рыскул француз коньягын заказ кылды. Аны алып келип, рюмкага куяр замат Кундуз так көтөрүп ак алып жиберди. Шоу ушунчалык күчтүү таасир эткендиктен, ушинтип бир аз демин баспаса болбой калды. От-жалын каптаган аласын отургучка такап, ары-бери ойдолоп алды. Меники да сеникинен кем эмес өрттөнүп жатат дегенсип Бактыгүл аны астыртан карап, көзүн кысып койду.

- Экинчи бөлүгү башталганча отура туралы, ээ? - деп сурады Рыскул узун сигарасынан көк түтүн булатып.

- Жок, мен кете берейин, - деди Уларбек. Клубка келгенден бери биринчи жолу ооз ачып сүйлөгөн сөзү ушу болду.

- Ой, жээн бала, ал эмне дегениң! Сага бул көңүлдүү оюн жакпай калдыбы?

- Жок, жаккан жок. Келесоодой болгон артисттердин адепсиз жоруктарынын эмнесин жактыр-мак элем. Бул жер негизи эле мага жаккан жок. Аялдардын баары сойкуларча кийинип алышып-тыр…

- Эми, сен аларга көңүл бурба да! - деп жээнин тынчтандырууга аракет-тенди Рыскул. - Туура айтамбы, кыздар?

- А мага бул жер жагат, - деди Бактыгүл.

- Менин да кетким келип чыкты, - деди Кундуз.

- Болуптур. Андай болсо уйкубуз жакшы канышы үчүн меникине барып дагы бир рюмкадан мыкты коньяк ичели! - деп баса айтты Рыскул. Анын сунушуна эч ким каршы болгон жок.

Клубда эрежелер ошондойбу, иши кылып, Рыскулга эсеп да алып келишкен жок, ал да жеп-ичкендери үчүн акча төлөштү ойлобой эле конокторунун кошто-осунда сыртка чыкты. Төртөө кайрадан "Мерске" түшүштү, бирок бул жолу Уларбек шопурдун жанына, ал эми Рыскул эки аялдын ортосуна отурду. Машине ордунан жылары менен эле Бактыгүл экөө кучакташып, өбүшө башташты. Жолду катар Кундуз терезени тиктеп отурду. Акыры күңүрт жашыл "Мерс" Чоң-Арык айылындагы чоң, кооз үйдүн алдына келип токтоду. Кундуз берки экөөнү караса: Рыскул Бактыгүлдүн аласында колун салып алыптыр, анысы болсо акырын кыңкыстап жатат.

- Келдик, - деди Кундуз.

Уларбекти бирөө көчүккө ийне менен бир сайгансып, машинеден атып чыкты, шопур да машинеден түшүп, Кундузга арткы эшикти ачып берди.

- Келип калган турбайбызбы, эркем. Жүрү, түшөлү, экөөбүз эле калыптырбыз, - деген Рыскул ыңгыранып, онтоп атып ма-шинеден чыкты.

Уларбек аларды күтпөй эле Кундузду ээрчитип үйгө бет алды. Үй бир эле кабат болгону менен абдан чоң экен. Ашканасына эле элүүдөй киши кенен-чонон батчудай. Дубалдардын жартысына чейин жаңгак дарагынан тактайлар урулган, аларды кыдырата булгаары капталган узун дивандар коюлуптур. Кымбат рамаларга салынган картиналарда кооз жаратылыштын фонунда тартылган сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарлар. Ар кайсы жерде бийик фарфор ваза-лар жана колодон жасалган айкелдер турат. Бир дубалдын жарымынан көбүн ээлеген кооз каминдин үстүндө үй ээсинин мурутун чыйралтып, көздөрүн күлмүңдөтүп караган портрети илинип турат. Ким тартса да укмуш тарткан экен, Рыскулдун мүнөзүн толугу менен ачып бере алыптыр.

- Коньяк ичелиби? - деп сурады Уларбек.

- Ооба, - деп жооп берди Кундуз.

Жигит бардагы муздаткычтан бир бөтөлкө "Арманьяк" жана текчеден хру-сталь бокал алды. Өзүнө бир стакан газдалган ак суу куйду.

- Клубдан ачуум менен айткан сөзүмө капа болуп калган жоксузбу? - деп сурады ал Кундузга коньяк куюлган бокалды сунуп атып.

- Сиз болгону ал жай жөнүндөгү өзүңүздүн оюңузду айттыңыз да.

Кошуна бөлмөдөнбү оор бир нерсе талп этип жерге кулап түштү. Кундуз кулак түрүп, дабыш чыккан жакты тыңшап калды. Сырткы эшиктин жабылганын уккан, бирок Рыскул да, Бактыгүл да ашканага киришкен жок. Бирөөлөрдүн баскан дабыштары угулгансыган, анан эле баары дымып калды.

- Мен адамдар менен көп аралашканды жактыра бербейм. Эл топурап көп чогулган жерге барсам эле башым ооруп чыгат. Ызы-чууну да көтөрө албайм. Андан көрө китеп окуп үйдө отурганым жакшы. Таякем болбой алып барбады-бы, болбосо.. .

"Дүңк" деген дабыш дагы угулду. Тиги экөө эмне күрөшүп жатышабы?

- Аялдарга кандай мамиле кылышты да билбейм, - деп сөзүн улантты Уларбек, таң калыштуу дабыштарды укмаксан болуп.

- Бул айтканыңызга ишенбейм, - деди Кундуз, ал бокалын көтөрүп барып, киши көп отурган жерлери сүрүлүп калган булгаары дивандардын бирине көчүк басты. Көйнөгүнүн этегиндеги тилиги эки жакка ачылып, Уларбектин көздөрү жылмакай сандарына кадалды. Жанатан бери ичкен спирт ичимдиктерден Кундуздун адатынча башы тумандабай, тескерисинче, аң-сезими курчуп турган. Ал азыр эмнени каалап турганын жана ага кантип жетиш керектигин эң сонун билет. Мындай ролду ал биринчи жолу ойноп жатат жана колунан келишинче жакшылап аткарууга тырышты.

- Бирок, тилекке каршы, мен чын айтып жатам! - деди жигит. - Дайыма болбогон эле бирдеме-лерди сүйлөп, сулуу аялдын жанында өзүмдү кантип алып жүрүштү билбей, дабдырай берем!

- А эмнеден уяласыз? - деп сурады Кундуз.

- Өпкөндү айтпай эле койоюн, жадагалса колун кармагандан да тартынам. Бир жолу чыгынып бир группалаш кызды уруксатсыз өөп койсом, аным таарынып кал-ган. Кийинки жолугушканда уруксат сурасам, мени шылдыңдап каткырып күлүп, сөлбүрөгөн сөлпүксүң деди. Ошондон кийин эмне кылышты да билбей калдым, канткенде жагам аялдарга. Антип шылдың болгондон көрө мамиле түзбөй эле койгон жакшы эмеспи. Алардын оюнда эмне бар экенин алдын ала билип болбойт экен!

- А мен жөнүндө кандай ойдосуз? - деп акырын сурады Кундуз.

- Чынын айтсам, эмне дээримди да билбейм… - Мындай суроону күтпөгөн жигит помидордон бетер кызарып кетти. Өзүн-өзү тынчтандыргысы келип, стакандагы суудан аптыга ууртады.

- Анда эмесе, мен өзүм айтайын. - Кундуз айтар сөзүн тандап, эрин-дерин жаланып, бокалдын кырын сөөмөйү менен ойлуу сылады. Ал барга атайын белгилүү бир максат менен барган - Эсендин ордун баспаса да, аны убактылуу унуткарта турган эркекти табуу жана аны төшөккө азгыруу. Жабык клубдагы өзгөчө шоу ого бетер делебесин козгоп салды, үстөлгө таянып, тоңкоюп турган актрисанын томпойгон көчүгү жана артынан барып, эки бутунун ортосуна алигисин сойлоткон эркектин элеси дагы эле көз алдында турган. Уларбекти адеп ресторандан көргөндөн бери эле каалап жаткан, эми эзилип бышкан мөмөдөй болуп мөлтүрөгөн немени эптеп эбин таап, төшөккө тартыш гана калды. Жаш кызды көрүп калып, аны менен жаткысы келген эркек кандай абалда болсо Кундуз ушу тапта андан кем эмес дүүлүгүп турду. Мүмкүн андай эркекке караганда алда канча чечкиндүүрөөк жана шайкелеңирээк аракет кылар.

- Мен төшөк мамилесинде ачык-айрым болгонду жакшы көргөн аял-дарданмын. Эки адамдын тең каалаганы секс болгон соң аркы-беркини айтып, убакыт короткондун эмне кереги бар?

- Сизге ишене албай турам, - деди Уларбек.

- Уларбек, сиз аябай сүйкүмдүү жигит экенсиз, - деп андан ары ча-буулга өттү Кундуз. - Мен деле анчалык ырайым суук аял эмесмин да, туурабы?

- Сиз абдан сулуусуз! - деп жиберди Уларбек. Анын көздөрү жалжылдай түштү.

- Комплиментиңизге рахмат! - деп Кундуз ордунан турду. Жигит анын сымбаттуу бутта-рынан көзүн албайт. - Сизден эмнени каалап жатканымды өзүңүз деле түшүндүңүз окшойт.

- Эмнени?

- Мени ээн бөлмөлөрдүн бирине ээрчитип барып, чоло жеримди калтырбай өпкүлөшүңүздү каалайм. Түшүндүңүзбү?

- Ооба! - Жигит эмне кыларын же эмне дээрин билбей, далактап: - Сиз аябай сулуусуз! - деп кайра кайталаганга араң жарады.

Анын калтыраган колдорун караган Кундуз бул сунушум жакпаса керек деп ойлоду, бирок бет алганынан артка кайтпады.

- Анда жакшы экен! - деди ал жигиттин көздөрүнө тике карап. - Мени өбүш үчүн уруксат сураштын кереги жок экенин түшүндүңүз да, ээ?

- Мен… Чынын айтсам… Кечиресиз…

Уларбек анын эки бетин алакандары менен тырыштыра кысып, эрдинен өптү да, тилин оозуна салып жиберди. Анан ал Кундузду кабыргасын кайыштыра белинен сыга кучактады эле, тиги дем ала албай калды. Уларбектин денеси чымыр жана булчуңдуу экенин байка-ганда Кундуздун аласы кызыган көмөчтанга түшкөн бир кумалак майдай эле ээрип баратты. Кундуз Уларбекти көчүгүнөн мыкчый кармады. Тиги болсо ага ого бетер жабышты. Кундуз анын кучагынан араңдан зорго бошонуп:

- Өх! Өгүздөй эле күчүң бар экен! - деди.

- Гимнастика менен машыгам! - деди Уларбек дердеңдеп.

- Азамат. Бол эми, мени батыраак уктоочу бөлмөңө алып бар! - Кун-дуз аны кичине баласын энеси колунан жетелегенсип, эдиреңдетип ашканадан сүйрөп чыкты. Көп жылдан бери өзүн эркектерди азгырган аял катары алып жүргөн Бактыгүлдүн кандай жыргап жүргөнүн ал эми гана түшүндү.

Ал Уларбекти коридордо жакшы эле сүйрөп келе жаткан, бирок орто жолго кел-генде экөө буйдала түшүштү. Уларбек аны кайрадан олдоксон кучактап алып, эмчек-башын кармалап, дубалга такап, шилекейин балжыратып мойну-башын ай-малай баштады. Анын ысык жана жоон тили оозуна кирген сайын Кундуз дем ала албай калып жатты. Экөө тең күшүлдөп-бышылдап, энтигип алышкан. Жанатан таттуу сайгылашып жаткан аласы ооруксунуп кетти. Эсен Адылбеков Кундузду таптакыр башка адам кылып салганы айдан ачык болчу. Эми баштагы уяң жаш келин боло албай калды го. Денесине эркектин кайсы жери тийсе да дароо от алып, бүткөн бою дүүлүгүп чыга турган болуп калган. Ансыз да калчылдап араң турганда Уларбектин кооп калган пениси аласына тирелди. Чыдамы кеткен Кундуз бутунун учуна туруп, сандарын кысты. Жигитти төшкө катуу түртүп жиберип, өзүнөн оолактатты, анан кайра колунан тартып, уктоочу бөлмөгө сүйрөп жөнөдү.

Алар коридордун аркы башындагы кенен холлго жеткенде:

- Кайда барабыз? - деп сурады Кундуз.

Уларбек эч нерсе дебестен экөөнө жакын турган бөлмөнү ачып, Кундузду ичкери киргизди да, артынан эшикти жапты.

Кундуз эки жагын каранды. Уктоочу бөлмө абдан кенен экен жана жашыл түстө жасалгаланыптыр: дубалдардын өңү менен полго төшөлгөн килем - калың токойду элестетет, чакан диванда - кара чар-чылары бар жашыл жабуу, ал эми шам чырактардын абажурлары ачык жашыл түстө. Уларбек алардын бирөөсүн жандырганда Кундуз шыптагы жарыкты өчүрдү.

- Абдан жайлуу бөлмө экен, - деди ал керебетке отуруп атып. - Сеникиби?

- Жок, менин бөлмөм азыр бош эмес. Бул жакка келгенде кабинетте китеп окуп отуруп ошо жакта эле уктап кала берем. Баса, бул жерде даараткана менен ванна да бар. - Ал сөөмөйү менен төр жактагы эшикти көрсөттү.

- Мени чечиндирчи! - деп Кундуз бутун сунду.

Уларбек эңкейип, анын туфлисин чечти. Кундуз экинчи бутун сунду. Жигит андагы туф-лини да чечип, узун, түптүз бутун акырын сылады. Билинер-билинбес калтыраган колу тизесине жетейин деп калганда Кундуз:

- Эми далымдагы сыдырманы сыдыр! - деди.

Уларбек керебеттин четине отуруп, сыдырманын тарткычын сыйпалап таап, аны ылдый тартты. Сыдырма дырылдап эки жакка кетти. Кундуз жигиттин колу эмчек каптын илгичтерине тийип, далы-сын сылай баштаганын сезди.

- Аны да чечип таштачы! - деп шыктандырды Кундуз.

Уларбек калтыраган колдору менен эптеп илмегин ажыратты.

- Териң аябай назик экен, - деди ал Кундуздун ийиндерин сылагылап.

Алыскы бөлмөлөрдүн биринен Бактыгүлдүн жыргалга батып кыйкырган үнү угулду. Дүүлүккөнүнөн калчылдап чыккан Кундуз мас немече шалкылдап араң ордунан турду да, көйнөгүн ылдый шыпырды. Бутуна оролуп жатып калган көйнөгүн аттап өтүп, аны диванга ыргытты да, маңдайында алайган көздөрүн ирмегилеп, жалдырап отурган Уларбекти карады. Мурда эч качан эркектин алдында минтип жылаңач кебетеси менен аны уялбай карап турган эмес эле. Эсен аны таптакыр эле бузуп салган тура. Анан ал эмчек кабын да алып ыргытып, тирсийген кош алмасын тикирейип карап турган Уларбектен:

- Жактыбы? - деп сурады.

- Сонун экен! - деди тиги оозуна толо түшкөн шилекейин кулк жутуп.

Кундуз анын так түбүнө келди да, коюу кара чачтарын колу менен жиреп, өзүнө тартып, кын тилине мурдун такады. Уларбек онтоп жиберип, Кундуздун сандарын карыштыра кармады, анан колготкисин ылдый шыпырды. Кундуз чат дөмпөкчөсүндөгү үч бурчтук түгүн жа-рым-жартылай гана жапкан кара тор турсачан калды. Уларбек башын өйдө көтөрдү, Кундузду өзүнө тартып, эмчектерин шилекей кылып өпкүлөй баштады.

Кундуз үшкүрүп алып, аны ары түрттү да, керебеттин четине отурду.

Уларбек ордунан ыргып туруп, күрмөсүн, мойнундагы галстугун чечти, көйнөгүнүн топчуларын бирден чечип, булчуңдуу төшү менен тарамыштары катуу курсагын Кундузга көрсөттү. Анан:

- Заара кылбасам болбой калды, - деп дааратканага кирип кетти.

Кундуз ордунан туруп, керебеттин жабуусун одеялы менен кошо сыйрыды. Шейшептердин өңү ачык күрөң экен. Кундуз жаздыктарды түздөп, чалкалап жатып калды. Буттарын эки жакка керди, жыныс эриндери көөп, денеси таттуу талыкшып турат. Колдорун аласына салып жиберейин деп өзүн араң токтотту. Мастурбация кылбай эле Уларбекти күтө ту-райын деп чечти.

Бир аздан соң Уларбек белине сүргү оронуп, дааратканадан чыкты. Аны карап жаткан Кундуз кийимчен арык көрүнгөнү менен төшү кең, жамбашы толук, сандары менен балтырларында тарамыштары жакшы байкаларын көрдү.

- Бери жаныма келчи, - деп Кундуз алаканы менен керебетти таптады.

Уларбек жакын келип, анын аласын тиктеп туруп калды.

- Ачыгын айтсам, бул мага бир аз өөн учурап, эмне кыларымды билбей апкаарып турам, - деп чынын айтты ал.

- Эч нерсе болбойт, - деп Кундуз аны жайгарды.

- Төшөк жаатында тажрыйбам аз, - деди Уларбек.

- Практика болбосо тажрыйба кайдан. Эч нерсе эмес, баарын үйрөтөм. Кел, отурчу!

Уларбек анын жанына отурду. Кундуз төшүн тосуп:

- Кармап көрсөң болот! Кана, коркпой эле кармай бер! - деди.

Ал ыңгайланып жатты. Уларбек оң колун жай сунуп, Кундуздун сол эмчегине кой-ду. Аны аяр сылагылап, үрпүнөн чымчыды. Кундуз кумарлуу онтоп алып:

- Уланта бер, катуураак кармаласаң!

- Оорубайбы? - Уларбек үрптү манжалары менен сүргүлөдү. - Катуу экен!

- Улашка, сен мени делөөрүтүп салдың! - деп Кундуз сойку аялдарча көзүн кылгыртып, кылыктана сүйлөдү.

- Чын элеби? - деп Уларбек таң калганын жашырбады.

- Анын эмнесине таң калдың? Сен жашсың, турган турпатың да ке-лишимдүү!

- Өзүмдү формада сактаганга аракеттенем, башкаларчылап спортзалга барбасам да, үйдөн такай машыгам, - деп сыймыктана сүйлөдү жигит.

- Аның байкалып турат. Турсамды чечип койсоң мындан да жакшы болот эле, - деп каргылданып шыбырады Кундуз. Жүрөгү дүкүлдөп согуп, дем алуусу оорлоп баратканын сезди.

Уларбек өйдө турду - киндигинин ылдый жагындагы сүргү өйдө көтөрүлүп калганынан улам эрекциясы табында экени байкалат. Ал тизелеп туруп алып, Кундуздун турсасын шыпырып чече баштады. Ага жардамдашып Кундуз буттарын сунуп, көчүгүн бир аз көтөрдү. Тор кездеме сандарынан ылдый жылмышып, терисин жумшак сылап өттү. Уларбек аны чечип ыргытып, аласындагы үксөйгөн түгүн кичинекей жапайы жаныбарды сылагансып, акырын сылап койду.

Эне сүтү али оозунан кете элек Уларбектин апкаарыганы Кундуздун делебесин ого бетер козгоду. Анын баркыт сымал териси шабдаалынын кабыгындай болуп тегиз жана жумшак, азыр ушу тапта анын ат чабышка салчу күлүктөй болуп табына келип, болуп-толуп турган убагы да. Кундуз аны карап туруп, тим эле жутуп жибергиси келип кетти. Анын жалжылдаган көздөрү гана анте көрбө, аруу денемди булгаба деп жалбаргансыйт. Бирок дене кумарына баш ийбеске арга барбы. Кундуз буттарын талтайтып, аласын ачты. Уларбектин кан тамырларында кан оргуштап, аң-сезими тумандай түштү. Ал белиндеги ак сүргүнү алып ыргытып, Кундуздун үстүнө секирип чыкты да, какайып турган пенисин аялдын тылагына тыгып жи-берди. Анысы эч бир тоскоолдуктарга учурабай, майга кирген бычактай болуп шыр эле кирип бар-ды.

- О Кудай! О Кудай! Ах! Ах! Ах! - деп күбүрөнгөн Уларбек тулкусун ылдам кыймылдатып, алигисин ысык кынга бир-эки малып алды.

Анан ал чыңала түштү да, эки ирет кескин итенип алып, ысык коюу эрендигин жибектей жайкалган жумшак кынга төгүп таштады. Кын калчылдаган пенисти бекем кысып алды. Уларбек жарадар болгон жырткычча катуу ыркырап бакырып алып, капталына оодарылды, көздөрүн чакырайтып, оозун чоң ачты. Терең-терең дем алып алып, ары оодарылып, түйүлдүктөй түйүлүп жатып калды.

Анын күтүүсүз чабуулуна, андан кийинки көз-ачып жумганча аяктаган жыныстык катнашка эси эңгирей түшкөн Кундуз көздөрүн ирмегилеп, башын чулгуп, эмне болуп кеткенин түшүнбөй да калды. Жүрөгүнүн дүкүлдөгөнү али басыла элек, денеси тыбырчылап, төшөк оюнунун андан ары уланышын талап кылат. Азыр эле Уларбектин пениси ады-раңдап кирип барган жериндеги жагымсыз боштук Кундузду туталантып жиберди. Ал кыжы-ры кайнап, тура калып, кийинип кетип калгысы келди. Бирок анткенде эмне пайда табат? Ого бетер капаланат. Ушун үчүн керээлден кечке убара тартып бойонуп жасанып, темселеп барга анан клубга барып, акыры телтейип Чоң-Арыкка келиштин кереги бар беле?

- Мени кечирип коюңуз, - деп күңкүлдөдү Уларбек.

- Эмнеге? - апасынан башка бир да жан өбө элек маңыроо жигитти эркеле-тип, тынчтандыруу керек экенин дароо түшүнө койгон Кундуз ага болушунча жумшак кайрылды. Жаш организм бат эле короткон күчүн кайра топтоп алат эмеспи. Улгайган бай аялдар кумар отун кандырыш үчүн жалаң жаш жигиттерди тан-дашары да бекеринен эмес го! Кундуз "оюмдагыларды ишке ашыра турган мезгил келди окшойт" деп ойлоп койду.

- Сен кереметсиң, Уларчик, - деп жигитти аркасынан сыга кучактап, көптү көргөн аялдын үнү менен кылыктана сүйлөдү Кундуз. - Жөн эле ашкере дүүлүгүп кеттиң, сулуу аялдын жанында ошондой боло берет. Жок, мени менен талашпай, угуп турсаң! Эмки кезек менде, эми мен сени эркелетем!

- Кантип?

Кундуз эмчектерин анын далысына сүргүлөдү:

- Жагып атабы?

- Ооба, - деди жигит ишенимсиз.

- Менин үрптөрүмдү сезип жатасыңбы?

Жигит курсагы тойгон мышыкча мырмылыңдап койду.

Кундуз аны үрптөрүнөн чойгулады эле Уларбек калчылдап кетти. Андан ары мойнунан өөп, ысык нымдуу тили менен жалап өттү. Секс дүйнөсүнө али тыңыраак кадам да таштай элек жаш жигитти аз-гырган аялдын ролу улам барган сайын Кундузга жагып баратат. Анан ал тилин соймо-лоңдотуп, учу менен кулагынын ичин кытыгылады. Мунусу Уларбекти ушунчалык дүүлүктүргөнүнөн ал денесин бош таштап, буттарын сунду. Кундуз катуу болуп, сылап-сыйпалоону самап турган кын тилин жигиттин көчүгүнө такады. Аласынан чыккан аңкыган ширеси сандарынан сызылып агып баратты.

Кундуз Уларбекти чалкасынан жаткырып, өзү үстүнө тизелеп отурду, колдору менен төшүн кыса кармап, алигисин карады. Анысы башын көтөрүп, жоонойо баштаптыр. Ошондо ал Уларбекке:

- Буттарыңды талтайт! - деп буйруду.

- Эмнеге? - кудум эле кичине балача үрөйү учуп, аны элеңдей карап сурады жигит.

- Айтканымды жаса деп атам!

Уларбек тил алып, буттарын талтайтты. Кундуз эңкейип, жигит анын тирсийген эмчектерин жанталашып карап жатканын байкап, пенисти оозуна алды. Калтасына чейин жеткире оозуна тыгып, эриндери менен бекем кыпчыды. Уларбек көздөрүн жумуп, онтоп жиберди. Колдору Кундуздун башын ылдый басып, пенисти тамагына терең матырган сайын денеси калтырап-титиреп силкинип кетет. Кундуз оозундагы пенистин башы калчылдап көөп баратканын сезди. Дем ала албай кыйналып кетип, пенисти оозунан чыгарды да, капталдарын жалап кирди. Ал эрендигин кайра кусуп жиберчүдөй болуп, күчөп силкилдей баштады. Уларбек:

- Кандай жыргал! - деп шыбырады.

Кундуз пенисти алаканына кысып, өйдө-ылдый сүргүлөп:

- Мына көрдүңбү, а сен мага ишенбей аттың эле! - деп күбүрөндү.

- Сиз сыйкырчы экенсиз! - деп Уларбек өзүнө кайрадан ишене баштады. Анын көздөрүнөн аялды аябай каалап турганын байкалат. Ал мындай чексиз жыргал тартуулаган Кундузду эми Кудайындай эле көрүп калды окшойт.

Кундуз боюн түзөп, пенисти колуна кармап алып, баш жагын кын тилине ыйкай баштады. Ушунчалык жыргал сезимге кептелгенине башы айланып, Уларбектин үстүнө кулап кала жаздады. Анысын байкаган жигит алигисин кынга салып жи-бергенге аракет кылды. Бирок Кундуз анын курсагын таянып, катуу эскертти:

- Айтып койоюн, сен мен айтканды гана жасашың керек! Уктуңбу? Унутпа, сен бир жолу бүттүң. Эмки кезек менде.

Уларбек таарынып бышаңдап барып, акыры ага баш ийди. Кундуз кайрадан кын тилин пенистин башына ыйкап дүүлүктүрө баштады, ансайын өзү да башын чалкалатып, көзүн сүзүп экстазга батып ба-ратат. Ал өзүн шайкелең жана ээн-эркин сезгени, маңыроо жигиттин үстүнө минип, аспабын алаканына бекем кысып алганы, ал болсо астында калчылдап, таноолорун дердейтип, бышылдап дем алып жатканы, ушунун баары Кундузга аябай жагып турду. Мындай керемет сезим анда эч убакта болгон эмес. Азыр анын дене кумары толкуп-ташып гана турбастан, ал айланасында кыбыр эткендин баарын жалгыз өзү башкарып жаткан. Анын чымыраган денеси бүтүндөй бир зор эрогендик аймакка айланып калды.

- Мени каалап атасыңбы? - деп сурады ал.

- Өзүңүз деле билесиз го, - деп жооп берип, Уларбек анын өрдөктүн тумшугундай болгон эмчектерин мыжыкты.

Ошол маалда: "Ооба! Ооба! Дагы, дагы!" деген аялдын ачуу чаңырыгы угулду - анан бирдеме калдыр-шалдыр болуп, кайрадан өхүлөгөн, ахалаган катуу үндөр чыкты. Бул дабыштын баары эмнени каңкуулаганы айтпаса да бел-гилүү эле. Кундуздун чыдамы чегине жетти. Анын ичиндеги сексуалдык жырткыч ой-гонду. Бактыгүл менен Рыскулдун алка-шалка терге түшүп, аңкылдашып аткандарын элестетти. Курбусу далдайган кенен керебетте буттарын көккө сермеп чалкасынан жатат, Рыскул болсо анын түпсүз түпкүрүнө айгырын агытып, жан алы калбай итенет. Анан Бактыгүлдүн оргазмдан бырышып-тырышкан кебетесин жакындан көрдү: көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп чакчаят, оозун чоң ачып алган, сары чачтары саксайып, туш тарабында үрпөйөт.

Кундуз Уларбектин пенисине отурду - анысы капкатуу болуп, жатын мойнуна тиреле түштү. Кундуз "ох" деп жиберди, калчылдап кетти, анан терең дем алды да, үзөңгүнү теминип алып, ат чаап жөнөдү. Көзү мунарыктап, дем алуусу оорлоду, улам ылдамдаган сайын укмуштай таттуу се-зимдер бүт денесин чулгады. Оргазм жакындагандан жакындап келатат. Далысынан тыз-тыз этип аары чагып жаткансыйт, сандарынан, төшүнөн сансыз кумурскалар жыбырап жөргөлөп бараткандай сезилди. Кундуз Уларбекти улам күчөп желип, башын ары-бери чулгуп, баш-аягы жок бирдемелерди кыйкырды. Экөөнүн чат дөмпөкчөлөрүнүн сөөктөрү тарс-тарс этип бири-бирине урунат. Кындын капталдары кер-тмекти бекем кысып, анын башы жатындын оозун жанчты.

Бир убакта тээ түпкүрдөн бир нерсе жарылдыбы же чарт айрылдыбы, тос-мосу ураган дайрадай болуп суюктук сыртка шарылдап агып чыкты. Кундуз катуу чаңырып ийди, көзү караңгылап эч нерсе көрүнбөй калды. Уларбек аны ийинден кармап, чалкасынан жаткырды да, күч менен алдыга жүткүнүп, аспабын калтасына чейин тыгып жиберди. Кундуз буттарын эки жакка керип, кыркырап жатып калды. Уларбек көчүгүн ыкчам кыймылдатып, пенисин өчү бар немече терең-терең малат. Кундуз тамагы буулуп, абасыз мейкиндикке учуп баратканын сезди. Уларбек анын тизелерин бүгүп, төшүнө кысты. Кундуз озондоп улуй баштады. Аны коштогонсуп, Уларбектин салмактуу калтасы чатына шалп-шалп этип урунат.

Бир маалда Уларбек селейе түштү. Кундуздун ичиндеги анын пениси калчылдап кетти. Азыр эрендиги түшөт деп ойлоду Кундуз. Уларбек да ошентип ойлогон окшойт. Ал кыймылдабай, сыртка карай жулкунган уруктуктарын чыгарбай, бышылдап жатты. Анан бир аз-дан соң кайрадан күч алып бир калыпта иштей баштады. Көп өтпөй баштагы калыбында кынды тарсылдатып койгулап кирди. Жаш жана күчтүү организм заводдон жаңы чыккан машинеден бетер зыпылдап шыр жүрөт тура. Кундуздун баркыттай жумшак, бирок тар кынына ар бир кирип, кайра чыкканы укмуштай ырахат тартуулап жатты окшойт, Уларбек улам көзүн жумуп, өхүлөп онтоп койот. Кундуз мындан ары өзүн башкара албай калды, буту-колу менен Уларбекти чырмап, төшүнө төшүн такап:

- Дагы, Уларчик! Күчтүүрөөк! Күчтүүрөөк! - деп бакырды.

Кертмек сөөктөн да катуу болуп катып калды. Уларбектин денеси чыңалып, далдайган зор аспапка айланды. Кундуз анын ар бир кыймылынан болуп көрбөгөндөй жыргалга батып, астында тыбырчылап жатат. Капыстан керебеттин жанында сүрөтчү Эсен Адылбеков пайда болду. Ал өзүнүн кой көздөрү менен Кундузду тикирейе тиктеп: "Мен сага айттым беле?" дегенсийт.

Анан ал ортонун анын кынына салып, көздөрү менен арбаганын улантып: "Эй, шуркуя, азыр кимдин астында жатканыңды билесиңби? Мобу мурдунун чимкири-гин тарта албаган боз уландын эмес, менин астымда туйлап жатасың! Мен сага айтып бүткүс ырахат тартуулап, эсиңди оодарып, акылдан адаштырып жатам. Эми түшүндүңбү баарын?" деп сурагансыйт.

- Ооба! Ооба! Ооба! - деп бакырды Кундуз.

Уларбектин эмеси аз жерден артынан тешип чыгайын деди. Бирок эмнегедир аны Уларбек эмес, Эсен улам-улам оргазмдын буркан-шаркан түшкөн жаңы толкунуна алып ыргытып жаткандай туюлду. Ал карылуу колдору менен сандарын карыштыра кармап, эриндери мойну-башын аймалаганын даана сезип жатты. Пенис калчылдап кетти да, уруктугун бүркүп таштады. Бул көрүнүш бир топко созулду, анан Уларбек Кундуздун үстүнө шалдырап жатып калды. Кундуз болсо анын шалдыраган денесин кучагына кысып:

- Ах, Эсен! Кандай жыргал! Сени каалап өлүп баратам! Эсен! - деп бакырып, дагы бүтүп алды.

Эсин жоготордон мурда бир көргөнү Уларбек чыканагын таянып, башын өйдө көтөрүп аны таң калып карап турду. Балким, мунун баарын ал жөн эле элестетип алгандыр.

5-бөлүм

- Ал тигине! - деп терезенин жанындагы кошуна үстөлдө отурган кишини башын ийкеп көрсөттү Сагын.

Алар шаардын борбордук бөлүгүнөн орун алган көк мелжиген бийик имараттын чатырындагы ресторанда отурушат. Бийиктен ылдый карасаң жердеги тынбай ар кимиси ар кай жакка шашылган эл эмгекчил кумурскалардай, кыйма-чийме зуулдаган машинелер ширеңкенин кутусундай көрүнөт. Сырттагы кымгуут кый-мылдан, машинелердин дүрүлдөгөнүнөн, папылдаганынан, элдин күрү-гүү түшүп бакылдашканынан суурулуп бул ресторанга кире калсаң, бейпил жана аземдүү атмосферага тушугуп, башка дүйнөгө келип калгандай болосуң. Бул жерге келгендер түшкө маал арзаныраак ашкана издеп, кара курсактын камын ойлогон кеңсе кызматкерлеринен айырмаланып, чүйгүн тамак-аштан аста даам сызып, кенен-чонон отуруп, көңүл ачып кетиш үчүн келишет. Тамактардын баасы да ошого жараша жөнөкөй кафелердикинен бир топ кымбатыраак.

Марат Андабеков жапалдаш бойлуу, арыкчырай киши, боз күрмө, көгүш көйнөк кийген, мойнунда жибек галстук жана бутунда кара туфли. Анын эки чыкыйын ак аралаган чачы кыска кыркылган, көгүш чарчаңкы көздөрү айланадагыларды сынагансып, мыскылдагансып карайт. Теңирейген кыска мурду менен чакан ээктүү жылма жүзү аял-дардыкына окшоп кетет.

- Мени тааныштырып койчу, - деди Кундуз жанындагы эркекке. - Ушунча жасанганым текке кетпесин!

Сагын башында ак калпагы бар, оюланган кыска чепкен кийип, белине бел кур байланган офи-циантты чакырып, Андабеков мырза эмне ичет деп сурады. Адатта "Энесай" коньягын ичерин, би-рок азыр кофе эле ичип отурганын билген соң, ошондон бир бөтөлкө алып бар да көңүлдүү кеч каалап кел деп табыштады.

- Азыр! - деген официант ошол замат барменге барып, бир бөтөлкө коньяк менен бир бокалды күмүш табакка салып, койкойо басып, аты аталган мырза отурган үстөлдү көздөй бет алды. Официантты кунт коюп уккан Андабеков артына бурулуп, Сагынды кылчая карап, бери кел дегендей ишарат кылды.

- Кандайсың, досум? - деп ал Кундуздун коштоосунда жакындап келе жаткан Сагынды жадырап-жайнап тосуп алды. - Отур!

- Сени көргөнүмө кубанычтамын, Марат! Жанымдагы ажарлуу айымды тааныштырып койоюн, бул Кундуз Жоламанова!

- Жөн эле Кундуз дей бериңиз, - деп Кундуз оң колун Маратка сунду.

Тиги эркек аны жумшак кысып:

- Биз менен чогуу отурбайсызбы? Биз Сагын экөөбүз эски достордонбуз! Баса, сиздин сейрек кездешкен жана өтө уккулуктуу атыңыз бар экен! - деди күлүмсүрөп.

- Рахмат. Ата-энем кундуздай жылтылдап жүрсүн дешсе керек.

- Келиңиз, төргө өтүңүз!

Ошол учурда Сагындын чөнтөк телефону чырылдап калды. Ал берки экөөнөн кечирим сурап, ары басып кетти да, бир аздан соң кайра кайтып келип:

- Чынын айтсам, сиздерди калтырып кетишке туура келип жатат: баягы эле бүтпөгөн жумуштар! - деди. - Дагы бир күнү жолугушуп шашпай сүйлөшөлү, ээ, досум!

- Колуң бошогондо мага чал! Жакшы бар, Сагын!

- Сөзсүз чалам! Жакшы калгыла! - Сагын баш ийкеп, шашып-бушуп ары басып кетти.

- Мен дагы кетейин, - деди Кундуз.

- Суранам кетпеңиз. Жалгыз соксоюп отура берип зеригип кеттим. Мага шерик болуп жа-нымда отура туруңузчу!

- Сунушуңузга рахмат, бирок мен барышым керек.

- Коюңузчу, мынча таш боор болбоңузчу, азыр чөгөлөп суран-сам да болбой кетип каласызбы?

Ал колун көтөрүп, официантка дагы бир бокал алып кел дегендей белги берди. Кундуз анын жанындагы орундукка отурганда эмне ичесиз деп сурады. Кундуз түшкө маал ичимдик ичпейм деп жооп берди.

- Мен дагы, өзүңүз көрүп турасыз го. - деп ал үстөлдүн үстүндөгү жарымынан ылдыйлап калган бир бөтөлкө ак суу менен чынысындагы кофени көрсөттү. - Бирок Сагын досум коньяк заказ кылып койгон соң аны өзүм жалгыз ичип алсам дайнымды таппай калам го. Кары кишини аясаңыз боло! Официант!

- Сиз адамды кантип көндүрүштү билет экенсиз!

- Сиз деле жөнөкөй аял болбосоңуз керек. Менден эмне керек экенин ачык айтып коюңуз адегенде. Иш кычап турган маалда Сагынды колтуктап, бул жакка жөн жерден келген жоксуз да, ошондойбу? Ал түштөнбөйт, мен аны жакшы билем. Акыркы учурда байкуш досумдун ашказаны ооруп, мүнөздөп тамак ичип калган. Кайда иштейсиз?

- Кыргыз коммерциялык банкында.

Мараттын өңү түнөрүп, кабагына кар жаай түштү.

- Ошондой деңизчи. Анда коньякты ичели да, акырын тарап кетели.

- Бир суроо берсем болобу?

- Жок, эч кандай сурооңузга жооп бере албайм!

- Мерген Таабалдиев биздин банкка сиздин компаниянын акцияларын сатканы жатканы жөнүндө кабарыңыз барбы?

- Мерген эч качан антпейм деп мага убада бербеди беле.

- Ал өз сөзүнө тура албаган шойкомдуу неме экенин элдин баары билет.

- Анысын мен деле билем дечи.

- Келишимге кол коюлду, демек, көзөмөлдөө акцияларынын пакети "Миңдибаев энд ко" компаниясына өтөт.

- Куттуктайм, - деп какшык аралаш айтты Марат. - Мага анын эмнесин айтып жатасыз?

- Мен сизге киреше алып келе турган бир сунуш жасагым келип турат.

- Ал эмне болгон сунуш экен?

- Мен акциялардын көзөмөл пакети сизде калгыдай кыла алам.

Официант коньякка дагы бир бокал менен кара шоколад алып келди. Марат да бир аз жумша-рып:

- Абдан кызык экен. Ии анан, кулагым сизде! - деп артка чалкалады.

- Кептин баары мында, биздин кардарыбыз, жогоруда аталган "Миңдибаев энд ко" ком-паниясы, кандай болсо да баары бир, иши кылып бир ишкананы сатып алганы жатат. Негизгиси, ал чакан жана кирешелүү болушу абзел. Ал эми сиздин фирмаңыз өтө эле чоң, аны башкарыш да оңой эмес. Кошумча чыгашалар талап кылынат, ал сөзсүз дивиденддердин көлөмүнө өз таасирин тийгизет, ал эми акционерлер андай нерселерди жактырышпайт. Натыйжада баары чы-гашага учурашат. Акциялардын да баасы кескин төмөндөйт, анткени аларды шашылыш сата башташат.

- Мунун баарын мага эмнеге айтып атасыз, түшүнсөм буйрубасын? Сиз ан-дан кандай пайда көрөсүз?

- Мен кардарларымдын кызыкчылыгын ойлоп гана аракет кылып жатам. Элестетсеңиз, "Миңдибаев энд ко" сиздин фирмаңызды өзүнө ыйгарып алды дейли, бирок анын акционерлеринин арасында өз ара келишпестиктер бар экени жалпыга маалым болор замат, акциялардын баасы кескин төмөндөйт. Андай көрүнүш биздин кардарларды кубандырбайт да.

- Аны менен менин кандай ишим бар?

- А мына мындай. Сизде "Бектенов минералз" компаниясынын акциялары барбы?

- Биздин компания жөнүндө жакшы маалыматыңыз бар окшойт!

- Дал ушул компания "Миңдибаев энд ко" фирмасына ылайыктуу. Ал чакан, аны башка-руу да оңой, кен казуучу жайлардан туруктуу киреше кирип турат.

- Уланта бериңиз!

- Бул компанияны Бектеновдордун үй-бүлө мүчөлөрүнөн турган директорлор кеңешмеси көзөмөлдөйт. Акциялардын көзөмөлдөө пакети үй-бүлөнүн колунда - жалпы эсептин алтымыш алты пайызы. Мына ошондуктан акыркы он жылдын ичинде анын баасы арзандабай да, кымбаттабай да бир калыпта сакталып келет.

- Чын дилимден алар үчүн кубанычтамын.

- Калп эле анткорлонбоңузчу! Акыркы беш жылдын ичинде сиздин акцияларыңыз төрт эсе кымбаттады! Жалаң дивиденддерден эле бир жарым миллионго жакын пайда көрдүңөр.

- Бул маектешүүгө жакшылап даярданган экенсиз!

- Ошенткеним үчүн айлык алам да. Демек, ток этер жерин айтсам, сиз Бектенов-дорду акцияларын "Миңдибаев эн ко" фирмасына саткыла деп көндүрүшүңүз керек.

- Сиздин аракетиңиз мактоого арзыйт, Кундуз айым. Бирок эгер бул колумдан келе тур-ган иш болсо, Чынгыз Бектеновду эчак эле акцияларыңды сат деп көндүрүп албайт белем. Ал эшектей көк, кежир абышка, өлүп баратса да акцияларын сатканга макул болбойт.

- Ал карып калды, анын акчаны самандай сапырып, ойноп-күлгөндү жакшы көргөн жалгыз уулу бар. Аны эске алдыңыз беле?

- Уксаңыз, Кундуз айым! Ал өзү жалгыз эч нерсени чече албайт. Акцияларды сатыш же сатпоо жөнүндө чечим бардык үй-бүлө мүчөлөрү тарабынан чогуу-чаран кабыл алынат.

Кундуз атайылап эле ортодогу жымжырттыкты созуп, унчукпай отурду да, анан:

- Кырдаал өзгөрүп кетти. Асылгүл Бектенова каза болду.

- Эмне? - Марат залды жаңыртып кыйкырып жиберди. - Аны кайдан билесиз?

- Ал акыркы убакта денсоолугуна байланыштуу Швейцариядагы бир санаторийде дарыланып жаткан. Оор дартына даба табылбай жакында эле ошол жактан кайтыш болду.

- Шумдугуң кургур! Сиз аны башка бирөө менен алмаштырып алган жоксуз-бу?

- Менин Женевада жакын курбум бар, швейцариялык бир догдурга турмушка чыккан. Асылгүл Бектенова анын күйөөсүнүн кол алдында дары-ланып аткан болчу.

- Бул жаңылыгыңыз көп нерсени өзгөртөт. Чынгыз бечара жубайынан гана эмес, көзөмөл пакетинен да айрылган тура. Оо Кудай, канча жылдан бери ага жетпей келдим! Кылбаган аргам деле калбады.

- Ошол компания "Миңдибаев энд ко" фирмасынын карамагына өтсүн. Акысына сиз Мерген Таабалдиевдин акцияларына ээ болосуз. Ошентип баары утушта калышат, - деди Кундуз. - Менимче, казинодон башы чыкпаган жаш Бектеновго акциялардын бир бөлүгүнөн түшүп турган киреше деле жетиштүү болот.

- Бирок эмне үчүн бул сунушту кардарларыңызга өзүңүз эле сунуштабайсыз?

- Биринчиден, "аш кыла алгыдай кылып гана сугунгула" деп банктын катардагы кызматкери айтканын ким болсо да жактырбайт.

- Сизди чочулаткан нерсе ушу элеби?

- Экинчиден, мен сиздин "Бектенов минералз" компаниясы менен түзгөн келиши-миңизден ортодон пайда көргүм келет. Үчүнчүдөн, сиздин ыраазычылыгыңызга арзыймбы деп үмүттөнүп турам.

- Жана мен ыраазычылыгымды кантип билдиришим керек?

- Сиз бардык жумушуңузга байланышкан каржы маселелериңизди биздин банк аркылуу жүргүзүп турасыз!

- Макулдаштык! - деп Марат жаңы гана өлүм жазасынан куткарылган кишиче кудуңдап колундагы бокалын көтөрдү. Алар бокалдарын кагыштырышты, анан бир аз эрдемсине түшкөн Марат: - Бирок менин бир шартым бар! - деп кошумчалады.

- Кандай шарт? - деп кулагын түрүп калды Кундуз.

- Келерки жумада сиз мени менен кечки тамакка барасыз.

- Албетте барам, эгер ошол кечки тамак мени эч нерсеге милдеткор кылбаса!

- Макулдаштык!

- Аныңыз чын болсо, мен азыр деле бир нерсе жейт элем. Кардым ачып кетти!

Догдурбек Азимович Кундуздун кабинетин такылдатпай эле тарс ачып, аңыраңдап кирип келди. Ал улгайып калган, күш-быш этип араң баскан, толмоч киши эле. Иши илгерилеп, ити чөп жеп турса андан өткөн жайдары киши жок, жайдаңдап, кызматкерлердин баарына комплимент айтып, кыңылдап ырдап калат, бирок ойлогону ордунан чыкпаса баарын каарып-тооруп, кары-жашына карабай итиреңдеп бир тиймейи бар. Анын иши кандай жүрүшүп атканын минтип эшикти такылдатпай букача качырып кирип келгенинен эле билсең болот. Тилекке каршы, андай терс кыялдарын эч ким бетине айта алчу эмес.

- Кайда жүрдүңүз? - деп сурады ал кабагын чытып.

- Түштөнүп аттым, - деп жооп берди Кундуз.

- Бирок саат үч жарым болуп калбадыбы!

- Мен как раз сизге кирейин деп жаттым эле, - деди Кундуз кебелбей. - Менин келишимимди кайра карап чыкпасак болбойт!

- Сиз түшкү тамакка кеттим деп эки саат жоголосуз, анан аныңыз аз кел-генсип…

- Мен эки жарымда келдим! - деп Кундуз анын сөзү тууралады.

- Болуптур, бир жарым саат. Эгер сиз ошонуңуз үчүн айлык алып жатам деп ойлоп жүрсөңүз, анда чын эле келишимиңизди кайра карап чыга турган кез келген окшойт.

- Мен Марат Андабеков менен тамактанып келдим.

- Аны менен тамактансаңыз эмне кылайын?

- Андан соң Максат Миңдибаевге телефон чалдым. Ал сизди саат беште күтөт.

- Эмнени айтып жатасыз?

- Андабеков биз аркылуу "Миңдибаев энд ко" фирмасына "Бектенов минэралз" компа-ниясынын акцияларын сатканы жатат. Андан тышкары, ал бул компаниянын көзөмөл акцияларынын пакетин сатып алуудан баш тартты. Андыктан "Миңдибаев энд ко" анын компаниясын эмес, "Бектенов "минералзды" сатып алат. Эми түшүндүңүзбү, Догдурбек Азимович?

- Андай болушу мүмкүн эмес!

- Баары макулдугун беришти!

- Эң сонун!

- Акционерлер ыраазы болушат, эки компаниянын тең акцияларынын баасы кескин жо-горулайт, а биз болсо жакшы комиссионный алабыз жана ага кошумча Андабаевдин бардык банк-тык операцияларын ишке ашырабыз.

- Кундуз Кеңешовна, он беш мүнөттөн кийин мага кириңиз, - деди Догдурбек Азимов. - Мен тезинен бир-эки жерге телефон чалбасам болбойт.

Ал дароо алакандарын ушалап, кудуңдан сүйүнгөн бойдон кыңылдап ырдап сыртка чыгып кетти.

- Макул, Догдурбек Азимович, - деп Кундуз кабинетинде кала берди.

Бактыгүл трубканы алып калганда эле бул нерсе болмок эмес. Болсо да бүгүн эмес, башка күнү болмок. Эртеби, кечпи бул баары бир боло тур-ган окуя болчу, анткени аны болтурбай коюу Кундуздун колунан келе турган иш эмес эле. Кыскасы, Бактыгүл үйүндө жок болуп чыкты, ошондо Кундуздун алдында ийгилигимди ким менен майрамдасам деген маселе туулду.

Ашкандагы үстөлүнө отуруп алып, ойго батып, өзүн-өзү аяп жатты. Анткенге кенедей да себеп жок болчу. Антип аңгыраган үйдө үңүрөйүп жалгыз отургандан көрө так секирип кубанса жарашмак: Догдурбек Азимович баш болгон банктын жетекчилери эмки айдан тартып Кундузду директорлор кеңешмесине кирсин деген чечим чыгарышкан. Демек, эмки айдан баштап, Кундуздун кызмат орду гана жогорулабастан, айлык маянасы да көбөйөт, ага кошумча акциялардан ай сайын дивиденд алып турат жана фир-манын жалпы кирешесинин бир пайызына ээ болот.

Кундуз алдын ала түзгөн пландарынын баарын ишке ашырган. Натыйжада "Миңдибаев энд ко" фирмасы абдан ыраазы бойдон калды, Марат да кийинчерээк телефон чалып ыраазычылыгын билдирди. Банктын жалпы жамааты Кундуздун ишти алып баруу жөндөмүнө, акыл-эсине таң берип, жерге-сууга тийгизбей мактап жатышты. Алар жетине албай кирешелүү келишимди татыктуу белгилеш үчүн жана бул айдагы банктын мыкты кызматкери наамына татыган Кундузга жакшылап ыраазычылык билдириш үчүн чакан банкет да уюштуруп жиберишти. Ал кечте шаардын мен деген чыгаан ишкерлери Кундуз Кеңешовнанын денсоолугу үчүн деп тост айтып, арак-шарап дегенди калтырбай ак алып жатышты. Анткен менен мына азыр жа-нында кубанычын тең бөлүшүп, кызыл шарап куюлган бокалын кагыш-тыра турган бир да жан жок болуп турганын карачы.

Албетте Уларбекке деле телефон чалса болмок. Алардын көпкө созулбаган алгач-кы жолугушуусунан кийин жалаң гана жагымдуу эскерүүлөр калганы менен бул маңыроо боз улан менен андан ары мамиле кургусу келбей турду. Коштошордо Уларбек көздөрүн жалжылдатып, эми качан жолугушабыз деп сураганда жолу-гушпай эле койгонубуз оң деп ачык эле айтып салган, жигит бир азга оозун чормойтуп таа-рынып, тескери карап отурду да, анан акыры анын айтканына макул болду. Жолукса жолуга деле бермек, жаш немени каалагандай калчап, төшөк оюндарынын жаңы ыкмаларын үйрөтүмүш болуп, өзү да ырахатка батып турат беле. Бирок ансыз да ой-санаасы бир жерге токтой элек жаш баланын мээсин таптакыр айлантып албайын деп коркту. Ошондуктан өтө кеч болуп кала электе бир жолу моокуму канганча ойноп анан ыргытып жиберчү оюнчуктай кылып, аны унуткарып эле салганы оң.

Кундуз телефондун трубкасын алып, номурду тере баштады, бирок кайра айнып кетип, аны ор-дуна койо салды. Номурду катчы кыз чөнтөк дептердин бир барагын айрып жазып келип берген, анткени банкка келген телефон чалууларды каттоо анын милдеттеринин бири эле. Ары ойлонуп, бери ойлонуп атып, Кундуз акыры Эсендин устаканасына телефон чалды. Экинчи гудок кете баштаганда ал трубканы алды. Зымдын аркы башынан анын:

- Алло! - деген жоон коңур үнү угулду.

- Бул мен Кундузмун, - деп мыңкылдаган Кундуз андан ары эмне дешти билбей унчукпай туруп калды.

- Аа сенсиңби… - Сыягы, анын телефон чалганына Эсен анча деле кубанган жок окшойт.

- Кечиресиз, мен жөн эле…

- Сага эмне керек? - деп таамай сурады ал.

- Сени көргүм келип жатат, - деп ачыгын айткан Кундуздун денеси муздай түштү.

- Эмне үчүн мага кайра чалып койгон жоксуң? Мен бир эмес үч жолу чалып, жанагы тыкылдаган катчы кызыңа айтпадым беле сени чалып койсунчу деп!

- Мен сага болгон сезимдерим менен ойлорумду ирээтке келтирип алайын дегем, Эсен! - деп актанып жиберди Кундуз.

- Ал эмне дегениң? Түшүнүктүүрөөк кылып айтчы!

- Аялың бар экенин башында билген эмесмин, - деп жаңылыштыгын мойнуна алды Кундуз. - Ал эми ошондой экенин укканда эмне кыларымды билбей, жанымды койорго жай таппай калдым. Бул жаңылык мен үчүн абдан катуу сокку болду. Бирок азыр бир чечимге келдим.

- Түшүнүктүү, - деди Эсен бир азга унчукпай турган соң.

- Кааласаң, кечинде жолугалы.

- Макул? Канчада?

- Саат сегизде. Белгилей турган бир жакшы себеп бар.

- Болуптур. Бул жакка келесиңби же сеникине барайынбы?

- Ресторанга эле барып, отуруп келсек кантет?

- Жок, ал жакка баргым келген жок!

- Анда мен үйдөн эле бирдеме жасай койоюн!

- О, мына эми оңолдуң. Эмне ичесиң? Шампан ала барайынбы?

- Мейли. Дарегимди жазып ал! Сегизден кечикпе, макулбу?

- Кундуз, сени аябай сагынып кеттим! Телефон чалганың жакшы болбодубу.

Трубканы ордуна коюп, Кундуз муздаткычты ачты, анын ичинде эки жумуртка менен бир баш пияздан башка эч нерсе калбаптыр. Шашып-бушуп бурчтагы супермаркетке жөнөдү, катар-катар тизилген текчелерди аралап, азык-түлүк алып жүрүп, кайгылуу санаалардан да алаксый түштү. Кымбаттуу адамына бир өзгөчө даамдуу тамак жасап бербесем деп камынды.

Бир жарым сааттын ичинде дүкөндөн келе калып, шымаланып, тамак жасап, ашканага дасторкон жая салды. Андан кийин арыдан-бери душка түшүп, бети-башын бойонуп, кечки тамакка жөнөкөйүрөөк бирдеме кийейин деп шкафты ачты. Бирок ачканын ачып алып бир саамга ойлонуп туруп калды: интимдик жолугушууга өзгөчө ич кийим кийиш керек го, анын үстүнө келе турган адамы да бойдок эмес, аялы бар болуп жатпайбы. Алардын жолугушуусунун эң негизги максаты бул секс, аны да эске алыш керек. Өзү чалып, чакырган соң эми артка кетенчиктегени туура эмес. Таарынычтарды, шектенүүлөрдү артка таштап, жүрөгүнө катуу орноп калган бул адамды татыктуу тосуп алыш керек.

Сегизден беш мүнөт өткөндө сырткы эшиктин коңгуроосу кагылды. Кундуз уктоочу бөлмөсүнүн терезесинен баш багып, жаңы гана ордунан жылып бараткан таксини көрдү. Ал күзгүнүн алдына тура калып, чачы-башын түздөп, өзүн бир сыйра сыдыра карап алды. Көп кийим-кеченин арасынан тандап алган этеги жайкалган кызыл көйнөгү жөнөкөй да көрүнөт жана жакында эле бойоткон кызгылт чачы менен келишкен мүчөсүнө сонун жарашып калат экен. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп дүкүлдөп соккон Кундуз чуркап барып, сырткы эшикти ачты.

- Салам!

- Салам! - деп күлүмсүрөгөн Эсен колуна бир бөтөлкө шампан кармап, босогодо турган. Ал ачык-көгүш жука жинсы шым менен сол төшүндө төрт бурчтуу чоң чөнтөгү бар агыш көйнөк кийип алыптыр.

- Кир!

Кундуз бутунун учуна тура калып, аны бетинен чоп эттире өптү. Эсен босогону ат-тап, ичкери кирип:

- Үйүң аябай жайлуу экен, - деп кире бериште илинген сүрөттөргө көз жүгүрттү.

- Жүрү, бул жакка! - Кундуз коногун ашканага ээрчитип кирди. Шампанды үстөлдүн үстүндөгү муз салынган күмүш чакага салып, шкафтан эки хрусталь бокал алды.

- Бөтөлкөнү ачайынбы? - деп сураган Эсен, Кундуздун жообун күтпөй эле аны тырс эттирип ачып жиберди. Оозунан ак буу чыгып, төмөн жагы көбүрүп, көтөрүлүп келе жаткан шампанды ашып төгүлгөнгө жеткирбей бокалдарга толтура куюп, чакага кайра салып койду.

Кундуз бокалдардын бирөөсүн алып:

- Жолугушканыбыз үчүн! - деди.

- Жолугушканыбыз үчүн! - деп кайталады Эсен анын көздөрүнө тигилип. - Кана, эмнени майрамдап жатабыз? - деп сурады ал отургучка отуруп жатып.

- Мени кызматтан жогорулатышты. Бирок ал анча деле маанилүү эмес, бүгүн экөөбүз белгилей турган негизги себеп бул экөөбүздүн жолугушуубуз! - деп жооп берди Кундуз.

- Ошондой болсо да, мага кызык болуп жатат! Эмне эрдик жасап жибердиң, айтып бер-сең! - деп Эсен жылмайып суранды.

Кундуз акыркы жаңылыктарды төкпөй-чачпай айтып берди. Анын чынында банктагы катардагы кызматкер эмес, жетекчи болуп иштерин укканда Эсен таң калганынан оозун ачып калды. Анан эс-учун жыйганда каржы келишимдерин кантип жүргүзөт деп кызыгып сурай баштады. Кундуз аны да шашпай ийне-жибине чейин бирден чечмелеп түшүндүрүп берди. Эсен аны кунт коюп угуп отурду.

- Сени эмне үчүн банктын директорлор кеңешмесине кабыл алышканы эми түшүнүктүү! - деди ал Кундуз аңгемесинин аягына чыкканда.

- Асылгүл Бектенованын кайтыш болгонун эч ким уга электе билип калганым ырас бол-бодубу, - деди Кундуз.

- Бирок сенин ордуңда башка бирөө болсо сенчилеп мыкты план түзө алмак эмес! Эң негизгиси, келишимге катышкандардын баары ыраазы болушкан тура, - деп анын өз салымын жупуну көрсөтөм деген аракетине каршы болду Эсен. Анан ал ордунан туруп, үйдү артындагы бакчага чыкты.

Ал бакчадагы ар бир өсүмдүктүн, дарактын жанына токтоп, анын кайдан чыкканын, өсүмдүктөрдүн кайсы түрүнө киреринен бери саймедиреп айтып бергенде Кундуз таң калганын жашырган жок.

- Бул менин хоббим, - деди Эсен. - Аларды кагаз бетине түшүрүп тартып гана тим болбостон, изилдеп отурганды да жакшы көрөм.

Кундуз Эсен экөөнүн ортосундагы көзгө көрүнбөс жарака пайда болгонун жана ал улам барган сайын, чоңоюп жана тереңдеп баратканын сезип турду. Алардын экинчи жолугушуусу биринчисиндей кы-зыктуу, чалды-куйду, ылдам өтпөй, супсак болуп, узакка созулуп баратты. Ал буга өзү күнөлүү экенин билет, бирок эмнегедир ал катасын оңдоп, эки жардын ортосуна көпүрө болуп тура калганга ашыкпады. Ку-мар оту жалбырттап тутанып кетсе эле Эсен экөөнүн ортосундагы таарыныч өзүнөн-өзү жоголоор деп үмүттөнгөн, бирок Эсен анын жагалданып актанышын, кечирим сурашын күтүп жатты окшойт. Сөздү улам башка жакка буруп, жанатан бери жакындагысы келбейт.

- Сенин жүрөгүң таш экен го! - деп жиберди ал.

Эсен кабагын бүркөп аны бир карап алды да, скамейкага отурду, Кундузду да жа-нына отур деди.

- Койчу, отурбайм, - деп Кундуз оозун чурмуйтуп, тескери карады.

- Тескериленбечи, Кундуз! Экөөбүздүн жаштыгыбыз деле калган жок го, а сен секелек кыздан да жаман болуп атасың. Келчи, жаныма отурчу, жакшылап сүйлөшүп алалы.

Кундуз колуна кармаган бокалдагы шампандан ууртап, анын өтүнүчүн аткарды.

Эсен ага бурулуп, кой көздөрү менен мээрим төгө карап алды да:

- Кундуз, мен сага бир нерсени түшүндүрүп коюшум керек! - деди.

- Жок, сөзүңдү куру бекер коротпой эле койчу! Сенин аялың бар, ошону менен баарын түшүндүрүүгө болот. Бирок эмне үчүн башында эле айтып койгон жоксуң дейм да?

- Мен сени билет го деп ойлогом. Көргөзмөнүн жарнама кагазында менин өмүр баяным бар эмес беле. Ошондо баары ачык жазылган. Же аялым жок деп сага жалган айтпасам, жөн жерден эле күнөөлөй бербечи!

- Аның чын, - деди Кундуз, көзүнө толо түшкөн жашын беркиге көргөзбөгөнгө аракет кылып жер тиктеди. Эриндери ти-тиреп кетти, колдору дагы. - Ойношторуң көп болду беле? - деп ал калтыраган үн менен башына эмне келсе ошону айта салды.

- Болбогон суроолорду бербечи! - Эсен кыжырланып ийиндерин силкти. - Мен ар ким менен ой келди эле жата бербейм. Эптеп эле бир тешик болсо болду деген эркектерден эмесмин.

- Ошонуңа ишенбей турам, - деди Кундуз какшык аралаш.

- Уксаң, сенин оюң боюнча, биз жолукпашыбыз керек беле? - деди Эсен итатайы тутулуп. Заматта кабагына кар жаап, таноолору дердейип кетти.

- Мүмкүн ошенткенибиз деле дурус болмоктур, - дей салды Кундуз да жаны ка-шайып.

Анткен менен аласы от-жалын болуп, жанында отурган Эсендин адеколону башын айландырып, анын кой көздөрүнө тике караган сайын аны эңсеп чыдабай ба-раткан. Азыр эле ушу бакчадагы скамейкадан анын астына жатып бергенге да даяр болуп турду. Канча күндөн бери көрүшпөй таптакыр чыдамы кетип калган. Басса-турса оюнан кетпей саат сайын эсине түшө берип, айласы алты кеткен. Эсенди эңсегендей, ага берилгендей болуп бир да эркекке берилген эмес эле. Алардын бири-бирине тартылуусу денелик гана деп эсептеп, анын аялы бар экенине көз жумуп койгусу да келди. Бирок анте албады. Аң-сезими Эсенди бир кездерде Кундуздун жүрөгүн жаралап, алдап кеткен жексур Кемелбектен айырмасы жок, ак ни-келүү жарын алдап көзүнө чөп салып жүрөт деп жек көрсөтүп жатты. Бирок мындайда акыл-эсине таптакыр баш ийбей калчу денеси Эсен гана тартуулай ала турган жаңы курч сезимдерди самап турду. Скамейкада ары-бери ойдолоп отурган Кундуз кайсы бирин угаарын билбей мээси айланып, эмне кыларын билбей калды.

Эсен ордунан туруп, үйгө кирди да, колундагы бокалын үстөлгө койду.

Бир кезде Кемелбек менен болгон окуя кайра башынан кайталанып жатат, бирок агезде Кундуз азыркыдай болуп дене кумарына чырмалган эмес. Ал ордунан ыргып тура калып:

- Токто, Эсен! Мени таштай көрбө! - деп кыйкырып, кире беришти көздөй баскан Эсендин артынан чуркады.

- Экөөбүз баарын чечишпедикпи…

- Шайтан алгырдыкы десе, Эсен! - деп уят-сыйытты жыйыштырып, үнүнүн болушунча бакырды Кундуз. - Калп эле анткорлонуп, эки жүздүүлөнбөйлүчү. Көп сүйлөбөй мени кучагыңа кысчы! Каалаганыңды кыл, суранам сенден, мен баарына макулмун!

Кундуз чуркап барып, Эсендин кучагына боюн таштады. Эсен анын мойну-башын аймалап өөп жатты. Экөөнүн денелери бири-бирине чапталып эле калган-сыды. Кундуз бир эле маалда бир нече сезимдин кучагында калды: ал жек көрүп да, жини келип да, коркуп да, шектенип да, өзүн-өзү тилдеп да, кемсинтип да жатты. Бирок дене кумары баарынан күчтүү болуп чыкты. Бүткөн бою калчылдап:

- Тезирээк, Эсен! Мен сени аябай каалап жатам! Сенин ысык кучагыңды самап өлүп баратам! -деп кайталай берди.

Эсен аны кичине балача колуна так көтөрүп, оозуна тилин сойлотуп өпкөн бойдон уктоочу бөлмөгө алып жөнөдү. Кундуздун чыдамы кетип, онтоп баратты. Кумарлана кырылдаган Эсендин эки бети албырып, мой-нундагы кан тамырлары көөп чыкты, чекесинен тери чыпылдайт. Уктоочу бөлмөнүн эшигин буту менен бир тээп кирип келди да, Кундузду керебеттин үстүнө ыргытты.

Кундуз лаззат толкунунан эми качып кутулбасын сезип, көздөрүн алайтып жатып калды. Эсен анын үстүнөн баса жыгылып, сандарын, эмчектерин эзги-леди. Анан тизеси менен эки бутун эки жакка ачты. Эсендин теринин жыты менен Кундуздун ала-сынын аңкыган жыты биригип, бири-бири менен жуурулушуп кетти. Кундуз энтиккен демин араң басып:

- Жаным, мени каалап жатасыңбы? - деп сурады. Эсендин калп эле таарынымыш болгону менен жаңы киргенде эле Кундузду кучагына кысып, басып жыгылгысы келип турганы айдан ачык болчу. Каалабаса аны жанталашып ушу жакка көтөрүп келет беле, терс бурулуп эчак эле кетип калбайт беле.

Кундуз бул суроону берип, эмне жооп уккусу келгенин айттырбай түшүнгөн Эсен:

- Мен азыр сени каалагандай эч кимди, эч нерсени эч качан каалаган эмесмин! Азыр эсиң оогончо эметпесем элеби, сени карап тур. Байкебай, болду, жетишет деп жалынтып-жалбартпасам элеби! - деди.

Ушуну эле уккусу келип турган Кундуз көздөрүн жумуп, буттарын кененирээк талтайтып, жыргап жатып калды.

Эсен капталына оодарылып, анын көйнөгүнүн топчуларын чече баш-тады. Кундуз болсо калтыраган колдору менен Эсендин шымынын курун чечип, сыдырмасын ыл-дый сыдырды. Акыры ал жакка колун салып, пенисин кармап алды. Ошол жерден экөө кийимдерин андан ары чечкенди унутуп, бири-бирин жанталашып сылап киришти. Эсен Кундуздун тордолгон кара атлас эмчек кабын көргөндө аны жумшак сылап барып, кызгылтым үрптөрүнө өттү. Аларга арбалып калгансып, көзүн да, колун да ала албайт. Кош алмасын алмак-салмак өпкүлөп, эзгилеп жатканда Кундуз турсасын чечкенге үлгүрдү. Пенис жылмакай башын жылтыратып, кындын оозуна такалды.

- Койо тур! - деп каргылданган Кундуз анын жинсы шымын ылдый шыпырды.

Эсен ордунан ыңгыранып араң өйдө болду, алигисине чапталышкан турсасын ыйынып-ычкынып чечип жаткан Кундузду карап турду да, анысы чечилер замат диңкийген пенисин өрттөнүп бараткан кынга калтасына чейин тыгып жиберди.

- Ох! Чылпылдап суу болгонумду карачы! - деп шыбырады Кундуз. - Аламдан суу шарылдап эле агып атат го! - Суюктугу чын эле бутунан ылдый сызылып агып бараткан. - Ушунун баарын кылган сенсиң, оңбогур! Карачы мени эмне кылып таштадың?

Эсен мурдун шуу тартып алып, бүт денеси менен алдыга обдулуп, ыкчам иштей баштады.

- Шүмшүк! Жексур! Наадан! - деп бүткөн бою балкып бараткан Кун-дуз балыктай туйлап, бакырып жатты.

Эсен улам күчөп итенген сайын, сөөктөй катуу пениси те-рең-терең кирип барат, кын анын орой кыймылына каршылык көрсөткөндүн ордуна аны жутуп алгысы, түбөлүккө ичинде калтыргысы келгенсип, бекем кысып, өзүнө соруп жатты. Экстаздын курчоосунда калган Кундуз оргазмдын акыркы чегине жетти.

Эсен анысын дароо түшүнүп, үн чыгарбай өз ишин кылып жатты. Кертмектин жоон башы жулкунуп барып, жатындын мойнуна катуу урунган сайын Кундуз кудурети күчтүү эркектин астында кыңкыстап жатты. Пенис кынга толугу менен кирип, аны болушунча керип, капталдарына сүрүлөт. Кундуз көздөрүн ачып, аны кумарлана карап турган Эсенди көрдү.

- Мени өпчү! - деп шыбырап, анын тердеген булчуңдуу денесине жакыны-раак ыктады.

Эсен эңкейип, аны оозунан өптү. Оргазмдын жаңы толкуну түрүлүп келе жатат. Эсендин ысык илебине эси эңгиреген Кундуз ага ого бетер жармашты. Эсен анын оозуна тилин сойлотуп, назик өпкүлөдү, ал эми пениси болсо күүлөнүп келип, жатындын мойнун аёосуз койгулайт. Ушул карама-каршылык акыры Кундуздун мелт-калт эткен чыдамына келип тамган акыркы тамчы болду. Ал бакырып жиберип, кумардын туу чокусуна учуп чыгып, кайра ырахаттын чалкыган керемет көлүнө бой таштады.

Көкөлөп канча убакыт учуп жүргөнү белгисиз, эсин жыйса, Эсен дагы эле тердеп-кургап үстүндө иштеп жатыптыр. Ал бышылдап, көчүгүн бир калыпта ылдый-өйдө кыймылдатып:

- О, сени каалаганымды айтпа! Сагынганымды айтпа! Мени жинди кылып жибере жазда-дың го! - деп күбүрөнөт.

Кындын капталдары көптөн күткөн коногун койо берип жибербейин деп коркконсуп, жыйрыла түштү. Кертмек мурдагыдан да жооноюп, силкилдей баш-тады.

Кундуз буттарын өйдө көтөрүп, Эсендин ийиндерине арта салды, кын тилин чат дөмпөкчөсүнө такады. Анан Эсендин тердеп нымдалышкан далысын сыйпалап барып, көчүгүнө тырмактарын матырды. Ага да ыраазы болбой, колун ылдый созуп, калтасын кармалады да, арткы тешигине ко-лун тийгизди. Кайрадан кумар отуна арбалып, кыпкызыл болуп кызыган кынына алкынып кирип бараткан чоң пенисти элестетти. Ичине уруктук толуп, салмактана түшкөн кал-тасы чаткаягына урунган сайын шалп-шалп эткен үн чыгат.

- Мен азыр дагы бүтөм, - деди Кундуз.

- Аныңды сезип турам, - деди Эсен кыймылын тездетип.

- Ошентишимди каалайсыңбы? Эсен:

- Ооба! - деп кыйкырып жиберип, алигисин түбүнө чейин итерди.

Кундуздун тирсийген үрптөрү анын төшүн тиреди. Күчтүү оргазм аны чүпүрөк куурчакты колкодон алган дөөдөй эле силкилдетти. Пенистин башы кындагы өзгөчө сезимтал чекитке тиери менен ток тарткансып, бүткөн бою калчылдай баштады. Кун-дуздун кыны Эсендин аспабын ушунчалык бекем кыскандыктан, ал онтоп жиберип ошол замат ысык эрендигин төгүп таштады. Кара терге түшүп, деми кыстыккан экөө кучакташып, селейип катып калышты. Дагы бир аз эле болсо экөө кучакташкан бойдон калч-калч этип калтырап атып өлүп калышчудай сезилди. Баш аламан кыйкырган, онтогон, өхүлөгөн үндөр бөлмөгө толуп кетти. Акыры экөө бири-бирин койо берип, кере-бетте шалдырап суналып жатып калышты. Бир аздан соң экөө тең жа-рыша уйкуга кетишти.

Кундуз биринчи ойгонду, бирок эмне болгонун жана кайда жатканын дароо түшүнө алган жок. Эсен жанында башын Кундуз жакты көздөй кыйшайтып, сүткө тойгон ымыркайдай момпоюп уктап жатат. Аны караган Кундуз ичи элжиреп, өзүнчө жылмайып алды. Уктап жатканда коюу кашы зор куштун ка-наттарындай болуп эки жакка керилип, жүзүндөгү бырыштары да жазы-лып, алда канча жаш көрүнүп калыптыр. Кундуз керебеттен акырын туруп, бу-тунун учу менен басып, дааратканага барды. Ал жак уктоочу бөлмөгө караганда салкыныраак экен. Эртеден кечке чоң терезелеринен күндүн нуру кирип жатып, уктоочу бөлмөдөгү жылуулук таң атканча сакталар эле. Денеси дырдай жылаңач Кундуз тез эле ичиркене түштү. Эмнегедир өзүнчө бушайман боло баштады. Эмне болуп баратат? Мурда дене кумарына алдырып акыл-эсин жоготчу эмес эле го. Эми болсо секс анын бүт эси-дартын ээлеп алган. Бирок, ачыгын айтканда, ал мындай сезимдерге да мурда кабылып көргөн эмес.

- Ал жакта эмне кылып атасың? - деген Эсендин үнү угулду тыштан.

- Эсиме келип атам, - деп бүдөмүк жооп берди Кундуз.

- Чогуу душка түшпөйлүбү! - деди Эсен, керебеттен туруп жатып.

- Сонун идея! - деп кыйкырып Кундуз ордунан ыргып турду.

Анан ал душ кабинкасына кирип, сууну агызды. Жылымык агымдар денесин жагымдуу сылап, сергитип да, делебесин козгоп да жиберди. Катуу боло түшкөн үрптөрүнөн сызылып аккан суу аласындагы кара түгүн аралап ылдый кулап жатты.

Эсен кабинкага кыпчылып кирип, эшигин жапты. Кундузду артынан кучактап, эмчектерин мы-жыкты, кайрадан ат чабышка даяр болуп ооздугун кырча тиштеп, башын чулгуп, окуранган азоо айгырын анын көчүгүнө туштады.

- Мен сени кайрадан каалап чыктым! - деп кулагына шыбырап, пенисин анын арткы тешигине такады.

Кундуз онтоп, титиреп кетти. Бирок көчүгүн тосуп, артка кетенчиктейин деди эле башына капыстан келе калган ойлор антүүгө жол бербеди. Эсендин аялы бар экени кайра эсине түштү. Бирок Эсендин эпчил пениси анын жини катуулай электе арткы тешигинин кире беришин сүзгүлөп, ага купкургак эле кирип кеткенге далалат кыла баштады. Кындын капталдары жыйрылып, Кундуздун жүрөгү түрсүлдөп катуу сокту. Эмеле аялы бар деп жинденип аткан Кундуз заматта жумшарып, душ кабинкасында өтө турган оюндун жүрүшүн ойло-нуп алаксый түштү. Көрсө, Эсен шамдагайлык жагына жаш Уларбектен кем калышпайт тура. Анын пениси көз-ачып жумганча эле ойгонуп, кезектеги жолу анын ку-марын кандырганга даяр болуп калбадыбы. Эсен эч нерсе дебестен текчедеги атыр жыттуу са-мынды алып, Кундуздун денесин самындай баштады. Чү дегенде эле аласын самындап кирди, колу сезимтал бүртүкчөгө тиери менен Кундуз кыңкыстап, көчүгүн тосуп берди.

Эсен эч нерсе болбогонсуп, шашылбай андан ары сандарын самындай баштаганда, Кундуздун чыдамы кетип:

- Тезирээк кирчи, бай болгур! - деп онтоп жиберди.

- Кандай сулуусуң, жаным, - деп күңгүрөнгөн Эсен Кундуздун ийиндерин, далысын, төшүн жана курсагын самындады.

Бүткөн боюн көбүк каптаган Кундуз Эсенге көчүгүн такап, көздөрүн жумуп алып, жыныстык катнашты элестетип, көчүгүн ары-бери кыймылдатты. Ошентип атып пенисти аласына кысып, кындын оозуна туштады. Эсен кескин алдыга обдулуп, аспабын тереңирээк киргизди. Кундуз онтоп жиберди да, кабинканын дубалдарын колу менен таянып, артка кетенчиктеп, бир калыпта кыймылдай баштады. Пенис жылмышып андан ары тереңдеди. Эсен күүлөнүп:

- Ох, жыргал ай! - деп шыбырады.

Ал тулкусун тынымсыз алдыга-артка кыймылдатып, колу менен кын тилди укалады. Ансайын Кундуз сандарын кысып, катуу онтойт. Чат дөмпөкчөсү көбүрүп-жабырып, оргазм жакындаганда ал:

- Катуураак! Дагы, дагы, дагы! - деп кыйкырды.

- Макул, - деген Эсен бир колу менен санынан карыштыра кармап, экинчи колу менен эмчекте-рин чойгулады.

Кундуз Эсенге удаалаш белинен ылдый жагын кыймылдатып, башын эки жакка чулгуйт. Кабин-канын ичине буу толуп, дем алуу оорлошо баштады. Бирок Кундуз ага кабатыр болгон жок, ал өзүнүн көкүрөгүнөн сандарына, сандарынан полго сызылып аккан сууну карап, эки бутун эки жакка керип, ылдый эңкейди. Тамандары жылмышса эле, башы менен сайылып, жерге жатып калчудай. Бирок катуу пенис бул ыңгайсыз абалда аны бекем кармап артынан жөлөп турат. Ошол учурда оргазм баштан аяк чулгады, кын тилинен зырп-зырп этип электр тогу тарткансыган сезим бүт денесине тарады. Көздөрү өзүнөн-өзү жумулуп, терисинин ар бир тешикчесине жагымдуу жылуулук кирип жатты. Жан дүйнөсү эргип, кубанычы койнуна батпай толкуп-ташып чыкты. Денесин назик сылаган шар агымдар анын сезимдерин ого бетер курчутту. Колдору дубалдан ылдый жылмышып, полго барып такалды, Кундуз ылдый эңкейип башын да полго такады. Үстү-башы көбүк болгон Эсен Кундузду аспабы менен түрткүлөп, тизеси менен жамбашка түртүп, эшиктин туткасын сыйпалап таап, аны белинен кучактаган бойдон сыртка чыкты. Кундуз ага каршылык көрсөткөн жок, ал шөлбүрөп суу болуп, башы ылдый караган бойдон кафель төшөлгөн пол менен сойлоп баратты. Ваннанын босогосуна жеткенде мүчөсүн кындын капталдарына тынымсыз ыйкап келген Эсен катуу онтоп алып бүтүп салды. Бир аз дем алып алган соң Кундузду колтуктан алып, керебетке көтөрүп барды. Ал жактан аны төрт аяктатып тургузуп, өзү артына тизелеп тура калып, бир итенип пенисин арткы тешигине сойлотуп жиберди. Кундуз башын төшөккө такап, оозун ачып жатып калды. Эсен аспабын тереңирээк матырып, сандарын тырыштыра кармап, алдыга жүткүнүп, кайра артка тартылып иштей баштады.

- Эң сонун, - деп күңгүрөндү ал. - Мм.. . тардыгын ка-рачы, чиркин.

Кундуз болсо:

- Ах, Эсен! - дегенге гана араң жарады. Анын көз алдында баары айлан-көчөк, болуп тегеренип, анан астын-үстүн болуп көчө баш-тады. Эсен үчүн ал баарына даяр эле, анын эркине толугу менен баш ийип берди. Анын аялы бар экенин да, башкасын да унутуп: - Мен сени аябай каалап турам, Эсен! - деп кыңкыстады.

- Дагы эмнени каалайсың? - деп сурады Эсен ыргагынан жазбай.

- Сага да мени менен жакшы болушун каалайм!

- Мага ансыз деле жакшы. Мен баарына ыраазымын!

Анысын дене кыймылын тездетүү менен бышыктады. Кундуздун арткы тешиги өрттөнүп бараткансыды. Деми кыстыгып аба жетпей кетти. Колун созуп, Эсен-дин калтасын алаканына кысты эле ичиндеги пенис калчылдап кетти.

- Ушундай жакшы бекен? - деп сурады ал.

- Ооба, - деп кырылдады Эсен.

- Анда ылдамыраак бүт! - деп калтасынан чоюп жиберди.

- Ох! - Эсен алдыга обдулуп, чыңала түштү да, жоргодон бетер окуранып онтоп алып, ысык, коюу эрендигин бүркүп салды. Пенистин башы жооноюп, силкил-деп кетти. Эрендик арткы тешигинен сыртка агып чыгып шейшепке тамчылады. Кундуз да чаңырып, бүтүп алды. Анан дагы бир жолу, андан кийин дагы бир жолу, ошен-тип-ошентип отуруп, кайдадыр бир түпсүз туңгуюкка кулап, эси ооп жатып кал-ды. Ал эми Эсен болсо улам барган сайын күчөп катуу бакырып, онтоп жатты.

Анан алар бакчада шампан ичип, жашылча салат менен быштак жеп отурушту. Түн ада-тынча серүүн болбой, жылуу айдарым жел согуп турду. Кундуз жука халатчан ичир-кенип да койбой жыргап отурду. Эртеден бери жүрөгүн өйүгөн ой-санаалардын ордун мемиреген жан жыргалы ээледи. Ушул абалда магдырап көпкө отура берчүдөй сезилген. Бирок андай болгон жок. Ой-лонбой орунсуз суроо берип алып, ортодогу тынчтыкты өзү бузду:

- Аялың жөнүндө мага айтып бере аласыңбы?

Өзүнө жолуккандан бери Эсен аялына кайдыгер мамиле кылып калганын уккусу келген го, кыязы.

Эсен шымы менен көйнөгүн кийип, бирок топчулагандан эринип, төшүн жагжайтып отурган. Анын деле аялы тууралуу баарын майда-чүйдөсүнө чейин терип-тепчип айтып отургусу келбеди окшойт, жөн гана:

- Ал аябай сулуу, - деп койду. Анын айтканына каршы сөз айтууга мүмкүн эмес эле, Айдана Адылбекова топ-модель болчу, акыркы модадагы кооз кийим-кечекти гана эмес, кымбат косметикаларды да реклама кылчу. Түптүз узун буттары, тыкан төшү, кымча бели, жылмай-ганда ууртунда пайда болгон уячалары эркектерди эле эмес, аялдарды да суктандырчу.

- Ал сендей эмес, - деп сөзүн улантты Эсен. - Ал мерез жана муздак.

- Сенин ала жипти аттап жүргөнүңдү билеби?

- Ооба. Ал өзү деле менден кем калышпайт. Кээде анын ойнош аялдары менен экөөбүз чогуу кумарга батабыз. Ал бисексуалка да.

- Койчу, чын эле ошондойбу?

- Чын, тамашасы жок.

Кундуз шампанын бир көтөрүп, шыпкап ичти. Колдору калтырап жатты.

- Демек үйүңөрдө топтошкон секс уюштуруп турат экен-сиңер да?

- Дайыма эле эмес, бирок кээде ошентип көңүл ачып да койобуз, - деп жооп берди Эсен кебелбей.

Кундуз өзүн сормо сазга батып бараткандай сезип кетти. Эсен мыйыгынан жыл-майып, какшык аралаш сүйлөп жатты:

- Жашоо - бул абдан татаал нерсе. Анда эч кандай туруктуу эрежелер жок. Аялдар илгеркидей укугу жок, эркектерге баш ийген, эрксиз макулуктар эмес. Гендердик саясат, тең укуктуулук деп атып баарына жеттиңер. Мына мисалга сени эле алалы! Карачы, карьераңда эмне деген гана бийиктиктерге жеттиң. Жыйырма жыл мурун эле аялдар мындай нерсе жөнүндө кыялдана да алышчу эмес. А сен болсо коммерциялык банктын ди-ректорлор кеңешмесине киргени жатасың. Андыктан аялдардын төшөктөгү өзүм билемдиктерине таң калбай эле койгон оң.

- Бул жерде карьеранын эмне тиешеси бар?

- Кундуз, кандай түшүнбөйсүң?! Аялдар азыр эки тизгин, бир чылбырды өз колдоруна алып, өз тагдырларын өздөрү чечип ка-лышкан. Эркиндик колуна тийгенден бери азыркы аялзаты мурдагыдай болуп, эркектин көзүн карап отурбайт. Алыска барбай эле мына сени алалы: сен мени аялы, бала-чакасы бар атактуу сүрөтчүнү өзүңө азгырып албадыңбы, анткени мени менен болгуң келди, туурабы? Ошондуктан мен бүгүн устаканамда кыл калемимди кармап мольберттин жанында турбай, сенин жа-ныңда отурам да. Телефон чалаарың менен баарын таштап, сеникине учуп келдим. Көрдүңбү, азыр аял менен эркектин ролу алмашып калган. Демилгени бир гана эркек эмес, эгер кааласа аял деле көтөрө берет.

- Эсен, сен бактылуусуңбу? - деп сурады Кундуз.

- Бактылуу дейсиңби? Бир аз күлкүлүү угулат экен. Ооба, бактылуу эле болсом керек.

- Экөөңөр ажырашпайсыңарбы?

Эсен скамейканын каршысындагы чоң чопо идиште тартайып өсүп турган рододендрон бадалын карап бир саамга ойго батып калды да, анан Кундуздун көздөрүнө тике карап:

- Чынында кандай экенин анчалык эле билгиң келип турса, айтып берейин. Мен Айданага акчанын айынан үйлөнгөм. Бир кезде бир да сүрөтүм өтпөй аябай кыйналып, итке минип калгам. Ошентип тишимдин кирин соруп жүрүп, Айданага жолугуп калдым, ал сүрөтчү издеп жүрүптүр. Табышмактуу аялдын имиджин түзүш керек экен. Менин колу-жолум бош болчу, үч маал ысык тамак ичким, жылуу, таза төшөккө жаткым келди. Ага үйлөнүүгө макул болдум, бирок Айдана алгачкы нике түнүнө лесбиянка-курбуларымдын бирин кошо ала жатам деп эскертти. Азыр мен байлыкка да, атак-даңкка да жеттим жана мындан ары Айданага, тагыраак айтканда, анын акчасына көз каранды эмесмин. Денесине го көнүп калдым дечи.

- Үйүңө кайта турган убакыт боло элекпи? - деп сурады Кундуз, эм-негедир жалгыз калгысы келип кетти.

- Ооба, - деп жай жооп берген Эсен жөн гана ордунан туруп, унчукпай кетип калды.

Түнү бою Кундуз уктай албай ары-бери оонап кыйналды. Жаны жай ала албай туйлай берип кара терге түштү, астындагы шейшеби да нымдалышып, тоголоктошуп калды. Эсендин айткандарынан кийин эчак унутулган бир окуя эсине түштү. Ал аң-сезиминдеги айланасын королоп тосуп койгон тосмону жарып тышка чыккандай болду. Өткөн күндөрү элес-булас көз алдына тартылды.. .

… Анда күнү бүгүнкүдөй ысык, үп болуп турган. Ал үстүндөгү шейшебин сыйрып салып, уктай албай чебелектеп жаткан. Анан бир убакта:

- Сен да уктай албай жатасыңбы? - деген кыздын назик үнү угулду.

Кундуз анда он алты жашта болчу. Жайкы каникулда мектепте чогуу окуган классташ курбусу экөө Ысык-Көлгө пионердик лагерге эс алууга барышкан.

- Ооба, - деп жооп берди Кундуз.

Кундуз жаткан бөлмөнүн эшигин кыйч эттирип ачып, Сайкал жанына келип жатты. Терезеден үңүлө караган толгон айдын күмүш нур-лары парданын жылчыктарынан бөлмөгө чачырап турат. Сайкал өзүнчө эле дүүлүгүп алыптыр.

- Нурлан мени эмне кылганын көрдүңбү? - деп сурады ал.

- Аның жеткен акмак турбайбы! - деди Кундуз. Нурлан Сайкалдын жигити, кечки тамакка бата кылынгандан кийин тарбиячы эжейдин бир сулуучумак курбусун ээрчип, дискотекага кетип калган.

- Мен анын акмакчылыгына мындан ары чыдай албайм! Бул биринчи эле жасаган кылыгы эмес, энесиндей болгон аялды кантип ээрчип кетти! Шүмшүк! Эжейден деле уялса болбой-бу! - деп Сайкал көзүнүн жашын көлдөтүп өңгүрөп ыйлап жатты.

Кундуз аны ийиндеринен кучактап, сооротконго аракеттенди:

- Койчу, Сайкал, ыйлабачы! Эркектердин баары эле ошондой келесоо болушат го! Ал баары бир сендей кызды таба албайт. Жөн кой, ошентип ар кайсы катындын көтүнөн ээрчип, самсаалап жүрө берсин!

- Ага ошо төшөк болсо эле болду да, жалжыйган шүмшүк. Кайсы күнү көзүм кашайып ага алдандым экен?! - деп Сайкал Кундуздун төшүнө бетин такап шолоктоп жатты. Агезде Кундуздун эмчек-башы кадимкидей эле чоңоюп, бөдөнө тумшук болуп турган убагы. Мурдун шуу тартып, бышактап жаткан Сайкал бир маалда Кундузду сылап, өпкүлөп кирсе болобу.

Адегенде Кундуз курбусунун анткенине анча көңүл бурган жок. Бирок Сай-кал ич көйнөгүн чече баштаганда:

- Эмне кылып атасың? - деп сурады.

- Эч нерсе, унчукпай жата берчи, - деп жооп берген курбусу анын үрптөрүн чойгулады. Кундуз оозун ачып, ага каршы сөз айтканга да үлгүргөн жок, Сайкал тизеси менен анын сандарын ачып, аласын тырыштыра кармады.

Ошол замат бүткөн бою дүрүлдөй түшкөн Кундуз курбусуна каршылык көрсөтүүгө алы келбей тез-тез дем алып жатып калды. Сайкал анын кош алмасын соруп, өпкүлөп барып, андан ары ылдый түшүп, аласына жармашты. Тили тыбырап, Кундуздун кын тилин кытыгылады. Кундуз өмүрүндө алгачкы жолу мындай керемет сезимдерге кабылып, жыргалга батып, онтоп жата берди.

- Кундуз! Мени да өпкүлөчү! - деп жалбарып жиберди Сайкал. - Су-ранам!

Сайкал арыдан-бери абалын өзгөртүп, өзү кантип үстүнө чыгып, аласы Кундуздун оозу тушта болуп калганын Кундуз түшүнбөй да калды. Оозуна кептеле түшкөн Сайкалдын жумшак жан жеринин таттуу даамы сезилди. Ал эч нерсени ойлонбой эле курбусу кылып аткандын баарын кайталай баштады. Сайкалдын тилинен чыгып жаткан жагымдуу жылуулук бүт денесине тарады. Курбулар эстери оогончо колдору менен, тилдери менен бири-бирин жыргатып жатышты.

Ошол окуядан кийин Сайкал экөө эки башка мектепте окуп, көрүшпөй калышты. Бирок ошондогу керемет сезимдерди Кундуз Эсен менен таанышканга чейин эч кимден сезе алган жок.

Ал түндө Кундуз керебеттин аркы бурчунан берки бурчуна оонап келип, үстүндөгү шейшебин алып ыргытып, ичиркенип чыкканда кайра тартып жамынып, дагы көпкө чейин уктай албай, убараланды. Көзүн жумса эле Айдана Адылбекованын элеси тартылат. Көөдөй капкара узун чачын жайып салып, суйкайган сулуу сүрөтчү күйөөсүнүн устаканасында Кундузга суроолуу тигилип керебетте жатат. Бирок анын үнсүз суро-осуна Кундуздун эмнегедир жооп бергиси келбей турду…

6-бөлүм

Эртеси күнү жумушта жүрсө Эсен телефон чалып, кечинде устаканага кел деп чакырды. Аялы бир мода журналына тартылам деп бир жакка кеткен имиш, таң атканча чогуу болуп, ортодогу маселелерди акырына чейин чечели деди. Темирди кызуусунда чап демекчи Кундуз анын сунушун кабыл алып, кечинде барганга макул болду.

Эсен көркөм галереяда жумуштары бар экенин айтып, устакананын ачкычын теп-кичтин алдына бекитип кетем, ошо жерден алып, ичкери кире бер деди. Кайда катарын жакшылап түшүндүргөндөн кийин Кундуз анысына да макул деди.

Ачкычты Эсен айткан жерден таап, Кундуз сырткы эшикти ачып, устакананын босогосун аттады. Эмнегедир жүрөгү түпөйүл болуп турат, ээси жокто бирөөнүн үйүнө кирип, бир кылмыш жасап жаткандай эле ыңгайсыз сезди өзүн.

Эсен телефон чалганда аябай сүйүнүп кеткен. Албетте, аны менен дагы жолуксам дегенде эки көзү төрт болуп турган. Эчак унутулган эс-кертүүлөрүн эсине салганы үчүн ал күнөөлүү эмес да. Экөөнүн өз ара ма-милелерине анын эч кандай тиешеси да жок болчу. Кундуз бир жолу кабыл алган чечимин өзгөрткөнгө көнгөн эмес. Алардын байланышы эртеби-кечпи бир күнү баары бир үзүлөрүн жакшы билет, анткени ортодо аз-аздан топтолуп бараткан өз ара таарынычтар, бири-бирине жалган айтуу дене кумарынан да күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Бирок ага чейин дагы көп убакыт бар.

Эсенден өзүнө эмне керек экенин Кундуз эң сонун түшүнөт. Сайкал курбусу эсине түшкөндөн бери уйгу-туйгу болгон жан дүйнөсүн тынчтандырыш Эсендин гана колунан келе турган иш. Ошол курбусу экөө адаттан тышкары ыкмада кумарга баткан каргашалуу жайдан кий-ин көпкө чейин өзүнө келе албай, азап тартып жүрдү. Агезде ал окуя жаш кыздын баёо аң-сезимине олутту зыян келтирип, эзели кабагым-кашым дебеген шайыр кыздан түнт, бир мүнөз, санаачыл кызга айланган. Бирок жылдар биринин артынан бири учкан куштай зымырап өткөн сайын баары бара-бара унутулуп, экинчи тынчын албачудай сезилген.

Эсен галереядан саат сегизде келем деген. Кундуз муздаткычтагы тооктун санын алып чыгып, көмөчтанга кызарта кууруп, жашылчалар менен кооздоп, ашканадагы үстөлгө дасторкон жайды. Жолдо келатып, дүкөндөн сатып алган кооз узун бөтөлкөдөгү кызыл шарапты да койкойтуп, бир бурчуна коюп койду. Сегизге он мүнөт калганда энеден туума болуп чечинип, ке-ребетке жатып алды. Шыптагы чоң терезелеринен күндүн нурлары чачырап, жаркыраган бөлмөнүн ичи ысык болчу, Кундуз жамынчыны да жамынбай дыр-дай жылаңач денесине суктана карап, дүүлүгүп, көөп чыккан үрптөрүн жумшак сылап жатат. Ал тизелерин бүгүп буттарын талтайтты да, ушу жатышымды Эсен көрсө эмне дейт эле деп ойлоп койду. Ойношун күтүп, бүткөн бою чымырап, чалкалап жаткан абалы өзүнө аябай жагып турду. Акыры бир маалда тепкичтен өйдө чыгып келе жаткан кадамдардын дабышын кулагы чалды.

Андан аркысы өңүндө эмес, түшүндө болуп жат-кандай сезилди. Эсен эшикти ачып, кербетте жаткан жылаңач Кундузду көрүп, босогодо катып калды. Кундуз аны жалжылдаган кумарлуу көздөрү менен баштан аяк сыдыра карап алып, буттарын өйдөрөөк көтөрдү. Аны канчалык каалап жатканын түшүнсүн деди. Эсен Кундуздун кынынын кызгылтым кире бериши менен аласындагы жылтылдаган тамчылардан көзүн албай керебетке жакындады. Ал батинкесин, шымын, көйнөгүн чечип ыргытып, Кундуздун үстүнө секирип, аспа-бын кынга түбүнө чейин тыгып жиберди. Кундуз анын кудум жаш жигиттей шамдагайлыгына, кертмегинин катуулугуна таң берип, онтоп алды. Эсендин азоо айгыры кындын түпкүрүндөгү эң бир сезимтал жерлерге жетип барып, ары-бери сүрүлө баштады. Эки дене бири-бирине жуурулушуп, бир ыр-гакта термелген бир денеге айланды. Биринчи оргазм ушунчалык күчтүү бол-гондуктан, Кундуздун чаткаягы тыз-тыз этип сайгылашып, аз-маз ооруп да кетти. Ал кумары мын-чалык тез канат деп ойлогон эмес, ошондуктан жамбашы менен буттарынын тарамыштары түйүлө түшкөндө ачуу чаңырып жиберди. Кундуз көпкө чейин өзүнө келе албай жатты. Эсен да андан кем калышпай күүгө келген буурадай буркан-шаркан түшүп атып, акыры бүткөн бою калчылдап, таноолору дердейип, уруктугун чачып, шалдырап жатып кал-ды.

Бир аз дем алып алган соң алар төшөк оюнун андан ары улантышты. Экөө бири-бирине эрегишип, кимиси жан биргесине көбүрөөк ырахат тартуулаар экен дешкенсип, керебетте ары-бери оонап, бир топко чейин алышышты. Чарчоо дегенди билбеген бул экөө улам барган сайын кумар отуна берилип, бири-бирин чоло жерин калтырбай өпкүлөп, сылап жатышты. Эсен улам жаңы ыкмага салып, Кундузду бирде үстүнө чыгарып, бирде төрт аяктатып тургузуп, айтор сок билектей солдойгон аспабы менен жатындын мойнун моокуму канганча жанчты. Кундуздун башында баары чаташып, канча жолу оргазмга кабылып, кайталангыс сезимдердин кучагында канча жолу балкыганына санагы да жетпей калды. Ар бир нерви ачылып, гитаранын кылындай чыңалып, дир-дир этип дирилдейт. Ага кошулуп Эсен да өзүнүн керемет аспабы менен бир укмуш күүнү чалып жаткансыйт. Кундуз уялбай-этпей эле пенистин түп жагына кын тилин ыйкап, анысы терең кирип барып, баш жагы менен жатын мойнуна катуу урунган сайын балыктай туйлап, уңулдап улуп, озондоп онтоп жатты.

Эсен да бир эмес, бир нече жолу оргазмга кабылса да, пенисин бир да жолу кындан сууруп ал-ган жок. Ал болгону кыймылын бир аз жайлатып же Кундуздун үстүндө бир нече секундга кыймылдабай жатып калат да, кайра эле анын денесин төшөккө жабыштыра басып, терең-терең кире баштайт. Ал анткенден бир мүнөт да өтө электе калчылдап барып Кундуз бүтөт, анан баары кайта башынан башталат.

Акыры моокумдары канып, жедеп чарчаган экөө тыным алалы деп чечишти. Кундуз карды ачып, ашказаны курулдаганда гана куурулган тоок менен салат бар экенин эстеп, ашканага келип, газга чай койду. Экөө шашпай отуруп, курсактарын тойгузушту. Чакан диванда малдаш токунуп жылаңач отурган Эсендин пениси башын көтөрүп, кайра жандана баштаса болобу.

- Ой, карап кой, мобу нысапсызды! Эч качан мындай болгон эмес элем, - деди Эсен өзү да таң калып, аласын карап алып.

- Мен дагы, - деди Кундуз.

Чынында эле ошондой болчу. Эсен менен таанышканга чейин минтип секске баш-оту менен ки-рип кетмей адаты жок эле. Эсен эптүү колдору мененби же көлөмдүү аспабы мененби белгисиз, айтор Кундузга секстин жашыруун сырларын ачып берип, анын оңою менен эпке келбес денесин өзү каалагандай жөнгө салып алган. Анын колу тиер замат ал дүрт этип от алып, дүүлүгүп чыкчу болгон. Коңур үнү кулагына бул-булдун үнүнөн да жагымдуураак угулуп, кой көздөрү менен бир эле карап койгону акылынан адаштырат.

Ашканадан экөөнүн кумар майданына айланган кенен керебетти көздөй келатып, мольбертте турган али аягына чыга элек сүрөткө көзү түштү. Чала-була тартылган эки караандын биринде эркектин бул-чуңдуу денеси, эрктүү жүзү байкалат, бирок эркек дейин десе төшүндө эмчектери бар, жайкалган узун чачы соорусуна жетет. Жанындагы экинчи кишинин кебете-кепшири али даана тартыла элек экен. Бирок ичке белинен, сымбаттуу мүчөсүнөн улам анын да аял экенин божомолдоого болот. Кундуз бул сүрөттөн көзүн ала албай маңдайында туруп калды.

- Кундуз, бери келчи, - деп чакырды Эсен.

Кундуз ыргала басып, керебетке жакындады. Эсен аны колунан тартып, керебетке чалкасынан жаткырып, курсагын, төшүн, мойнун, кулактарын, эриндерин жанталашып өпкүлөдү. Анан ал жай жылып ылдый жакка жөнөдү. Төшүнөн баштап, аласына чейин тили менен нымдуу жол салып барып, акыры кын тилин соро баштады. Кундуздун башынан бутунун учуна чейин чымырап, таттуу толкундар бүт денесине тарап баратты.

Эсен соймоңдогон тилин түктүү тешикчеге тереңирээк сойло-туш үчүн буттарын эки жакка кенен керди. Чыдамы кетип, калчылдаган Эсен күш-быш этип, манжалары менен жыныс эриндерди ачып, кындын капталдарын жалап жатты. Анан ал кайрадан кын тилге өттү - тилинин учу менен аны тегерете жалап келип, ары-бери термелтип, акырын тиштегиледи. Кундуз тылагынын терең катмарынан оргуштап кайнап келе жаткан оргазмды тосуп алууга ыктап, эки көзүн чылк жумуп жыргалга батып баратты. Курч сезимдердин курчоосунда чебелектеп жатып, сырткы эшикти кимдир бирөө акырын ачып, керебеттин жанына келип калганын байкаган жок.

- Эсен мыкты ойнош ээ, ошондойбу? - деген аялдын үнүн укканда гана селт этип чочуп кетти.

Кундуз көзүн ачып, керебеттин түбүндө аларды өйдө жактан карап турган Айдана Адылбекованы көрдү. Бирок толкуп-ташып келип калган оргазмдын күчтүү толкунун коркуу сезими да токтото ал-бады. Мүмкүн, дал ошол чечүүчү көз ирмемде Айдананын пайда болушу да буга себеп болгондур. Кандай болсо да, анын карагаттай көздөрүнөн кумар отун байкаган Кундуз силкинип алды да, керебетте түпкүчтөй түйүлүп, күңгүрөнө онтоп алып, түпсүз туңгуюкка түшүп кетти.

- Баракелде! Өзүнчө эле бир керемет көрүнүш болду, - деди Айдана Кундуз эс-учун жыйып, көзүн ачканда.

Чыныгы турмушта ал сүрөттөгүгө караганда алда канча сулуу экен. Шыңга бойлуу, арыкчырай, капкара узун чачтары жалт-жулт этип, жылмайганда эки ууртунда уяча пайда болуп, күрүчтөй тизилген тегиз аппак тиштери кашкаят, коюу узун кирпиктери менен керилген кара кашы, күлмүңдөгөн кара көздөрү аппак жүзүнө жарашып, карап эле тур-гуңду келтирет. Өзгөчө кирпиктерин ирмегилеп, узун мойнун буруп карай калса, тим эле көлдө сүзгөн аккуунун эле өзү.

Ал бутуна чапташкан кыска ак шым менен такасы бийик жука өтүк кийип алыптыр. Кара түстөгү жука кофтасынан астындагы тордолгон эмчек кабы көрүнүп турат.

Айдана керебеттин кырына отура кетти. Эсен Кундуздун аласынан башын көтөрүп, аялын таң кала карап калды. Анысы болсо эрин эрдинен өөп, ээгиндеги жылтыраган Кундуздун кынынан аккан суюктукту жалап, тамшанып койду.

- Мм.. . бал татыйт го, чиркин! - деп көздөрүн кылгырта Кундузду карап, анын жылаңач төшүнө колун созду.

Мына чечүүчү көз ирмем. Аялдын сунулган колу эмчегине жай жа-кындап келатат, Кундуз болсо арбалып калгансып андан көзүн ала албай, кандайдыр бир чечим кабыл алганды айтпай эле койолу, былк этүүгө да алы келбей катып калды. Бирок Айдананын кыпкызыл тырмактары төшүнө тиери менен ал өзүн таптакыр жоготуп койорун да билди.

Жаны денесин калтырып учуп чыгып, бөлмөдө болуп жаткандын баарын өйдө жактан карап тургандай сезилди. Ал өзүн көздөй келе жаткан Айдананын колун ары түртүп, ордунан ыргып тура калып, кийим-кечесин көтөрүп, бул каргашалуу жерден артын карабай алыс качып жөнөгүсү келди. Бирок денеси керебетке жармашып калгансып, былк эте турган түрү жок. Качмак тургай, тескерисинче, жаңы ары курч, ары таттуу сезимдерди самап, чымырап чыкты. Айдананын колу сол эмчегин мыжыкты.

- Жок, кереги жок, - деп акырын оозунун учу менен каршылык көрсөтүмүш болду Кундуз.

- Кереги бар, - деген Айдана жалап катындарча каңшылап күлүп, Кундуздун эмчегин ого бетер эзгиледи.

Эмчегине миң сандаган майда ийнелер сайылып, бүт денесин учкундар аралады. Үрптөрү баштагысынан да чоңоюп көбө түштү, терисин кызыл ала темгил басып, кын тили жыныс тилинин ортосунан баш бакты, кындын жыты аңкыган ширеси сандарынан ылдый акты. Айдана Кундуздун экинчи эмчегин кармалай баштады. Айдана Кундузду карап:

- Сен аябай сулуу экенсиң, - дегенде Кундуздун башы айланып, көз алдында баа-ры зымырап тегеренип жөнөдү. Ал башка адамга айланды, буга чейинки жан дүйнөсү урандыга айланып, анын ордуна башкача ажайып дүйнө пайда болду. Айдана аны эрдинен өбүш үчүн эңкейер замат Кун-дуз да алдыга жүткүнүп, экөөнүн эриндери чапталыша түштү. Экөө кумарлана көпкө өбүшүштү. Ушул мүнөттөн баштап Кундуз мурдагы Кундуз эмес жана мурунку жашоосуна кайрылып баргысы да келбейт.

Айдана өйдө туруп, кофтасын чечти, өтүгүнүн капта-лындагы сыдырмасын ылдый сыдырды, анан шымынын топчуламасын чечип, тизесинен өйдөрөөк шыпырды. Кайра керебетке отуруп, өтүгү менен шымын чечти да, ичке ак турсачан калды.

Кундуз Эсенди карады. Ал аялы келип калганына өкүнгөнсүп, андан көзүн ала качты. Айдана болсо суктанып карап туруш үчүн эле жарал-ганбы, келишкен мүчөсүндө кенедей да мандем жок. Мындай аялдын келишкен мүчөсүн сүрөтчүлөр тынбай тартып, ой-ноштор сылап-сыйпап гана турушу керек го, атаганат! Ар бир кыймылы илбериңки, ай чы-райлуу келбетине жарашыктуу. Ал эмчек кабын чечери менен Кундуз анын үрптөрү каралжын кызыл тирсийген тыкан эмчектерин карап калды. Ошол учурда капыстан Кундуздун бул аялга кумар оту алоолонуп кетти. Ал маңдайындагы пери сымал айымдын эмчектерин кармалап, аласына колун салып, бир кезде Сайкалдыкын өпкүлөгөндөй, өпкүлөп, жалагысы келди.

Айдана керебеттин кырына тизелеп тура калып, Кундузду эрдинен өптү. Эсен ушунун баарын карап, четте турат, анын аспабы каккан казыктай какайып, улам солкулдап койот. Айдана Кундуздун мойнун, ийиндерин жалап келип, эмчектерин соро баштады. Кундуз кумарлана онтоп алып, денесин сыйпалаган назик колдорго, ысык эриндерге, эптүү тилге ма-гдырап, буттарын эки жакка керди.

Айдананын тили кынына киргенде Кундуз мурдагыдан да катуу онтоп, астындагы шейшепти ты-рыштыра кармады. Айдананын оозу Эсендикине караганда алда канча назик, ийкемдүү экен, Кундуздун жан жери эрип эле кетейин деп аз калды. Айдананын тили бирде кынга кирип, бирде кын тилди укалайт. Эчак унутта калган сезимдери кайра баштан эсине түшүп, көздөрү караңгылап барып, чыбыралакей боло түштү, анан түркүн түстүү шакекчелер биринен сала бири чоңоюп, кайра кичирейип жатышты. Айдананын колу Кундуздун жыныс эриндерин сылады, бирок кыспай, эки жакка ачып, эки манжасы кынга кирди. Кийинки көз ирмемде дагы бир манжасы арткы тешикке сойлоп кирип кетти. Анан Айдана эркектин алигиси киргендегидей кылып манжаларын ары-бери кыймылдата баштады. Кундузга бул нерсе айтып бүткүс ырахат тартуулады. Тээ илгери күйөөсү менен жаңы баш кошкондо ал да бир мертебе ушундай кылган эле, бирок анысын ошол бойдон кайталаган эмес. Мына азыр күйөөсүнөн албай калган ырахаттын ордун толтургусу келгенсип, Айдана анын эки тешигине манжаларын терең тыгып, тили менен кын тилин кытыгылады. Айдананын аракеттеринен улам беш көкүл кыз кезиндеги курбусу Сайкалдын жапакеч жүзү көз алдына тартылды. Бирок ошол маалда Кундуз күтүүсүздөн оргазмга кабылып, көзү тумандап эч нерсе көрбөй калды.

Кундуз өзүн зордоп атып, көздөрүн араң ачты, аласына башын тыгып, ичке ак турса чапталган көчүгүн өйдө кылып, тоңкоюп турган Айдананы көрдү. Артында Эсен тизелеп туруп алып, зиңкийип, албырып чыккан кертмегин аялынын көчүгүнө туштап жатат. Көздөрү чакырайып, таноолору дердейип, кебетеси бир шумдук болуп кетиптир.

Аны көргөн Кундуз дагы бир сыйра бүтүп ийди. Оргазм кайрадан кирпиктерин чапталыштырып, көздөрүн жумууга аргасыз кылды жана эмеле жакындап келе жатып, көздөн кайым болгон Сайкалдын элеси кызгылтым тумандын арасынан көрүнө калды. Дене жыргалы коюу кыям сыяктуу жай агып, Кундуздун буту-колун тушап, бүткөн боюн каптап баратты. Аялы менен күйөөсүнүн ортосунда ушинтип кыңшылап жатканым кантип болсун деп жанатан бери ыңгайсыз болуп, өзүн-өзү тилдеп турса, эми анын баары кайда калганы белгисиз, калчылдаган денеси жаңы жагымдуу сезимдерди гана каалап турду. Акыл-эси да тумандап, ой-жүгүртүү жөндөмүн жоготуп койду.

Аңгыча керебеттин үстүндө бир башкача кыймыл-аракеттер болуп жатты. Айдана төрт аяктап Кундуздун үстүндө жөргөлөп жүргөн.. . Аялдын кайталангыс жыты бурр этип каңылжарын өрдөп кетти. Кундуз көзүн ачса, Айдананын ак турсага капталган аласы Кундуздун бетинин үстүндө турат. Ансыз да мээси айланып турган Кундуз таптакыр эле эч нерсени түшүнбөй калды. Буту-колу менен керебетти таянып турган Айдана кантип турсасынын аласын бир жагына кыйшайтып жатканы да түшүнүксүз. Колдун сыртындагы кара түктөрдү көргөндө гана ал Айдананын эмес, Эсендин колу экенине мээси жетти. Айда-нанын аласындагы тешиги оймоктой болгон оозунан бетер кичинекей экен. Жан жеринде бир тал да түгү көрүнбөйт. Бир убакта кайдан-жайдан экени белгисиз Эсендин көлөмдүү аспабы пайда болду. Эсен алдыга обдулуп, колуна кыса кармаган пенисин аялынын кынына малып жиберди. Кундуздун көздөрү ча-нагынан чыгып кете жаздады. Ал мындайды өмүрүндө биринчи жолу көрүшү. Өзүнүн да кыны жыйрылып, бүткөн бою калчылдап кетти. Аргасыз акырын онтоп да алды.

Анын денесинде жаңы, буга чейин бир да жолу жаралбаган күчтүү оргазм кадам санап жылып келатат. Азыр ар кайсыны ойлонуп, өзүн-өзү жемелей турган, адеп-ахлакка чакыра турган учур эмес. Анын көз алдында кадимки жыны-стык катнаш болуп жатат. Ал бири-бирине ашташып, сүрүлүп, ыйкалып жаткан аял менен эркектин жыныс мүчөлөрүн майда-чүйдөсүнөн бери көрүп гана тим болбостон, алардын аңкыган кайталангыс жытын да сезип турат. Мындан ашкан ырахат барбы? Жок, Кундуз жа-рым саат эле мурда бул жерге кайдан да келдим эле деп ичтен сызып өкүнгөнү менен азыр ал өкүнүчтүн карааны да калбады. Жалдырап жата бербей так майдайында өтүп жаткан топтошкон секске катышып калайын деп шашылды.

Кундуз кара терге түштү, кан тамырлары көөп чыкты. Астындагы шейшепти тырыштыра мыкчып, үстү жагында жапайы жаныбарларча ыркырап, жан алы калбай кошулуп жаткан эрди-катынды карап, оргазмдын кучагына бой таштады. Акыры эси эңгиреп, эс-учун билбей жатып калды.

Канча жатканы белгисиз, эсине келип, көзүн ачканда бир калыпта ыргалган Эсендин калтасы менен Айдананын албырган кынына кирип, кайра чыгып жаткан пенисин көрдү. Экөөнүн жан жерлеринен чыккан кушкер жыттан Кундуздун тамагы кычышып, деми кысылды. Айдананын кынынан аккан суюктук бетине тамды. Кундуз башын өйдө кылып, Эсендин калтасын оозуна салды. Кертмегинин түп жагын эриндери менен бекем кысып алды. Эсен арстанча аркырап алып, аялын көчүгүнөн карыштыра кармап, эки эселеп түйө баштады. Ал күчөп итенген сайын калтасы шалп-шалп этип Кундуздун ээгине урунат.

Кундуздун оозуна Айдананын жан жеринин бир эле учурда таттуу да, туздуу да даамы келди. Жоон пенис кынына кирип, капталдарын керип, жатын мойнуна тиреле түшкөндө Айдананын жыныс эриндери эки жакка ачылып, анын ортосундагы гүлгүн кызыл кын тили көрүнө калды. Ал сууланышып, жылтырап Кундузду өзүнө арбап чакыргансыйт. Мойнун созуп аны жалап койду эле, ансыз да араң турган Айдананын акышы күчөдү.

Эсендин чыдамы кетти, экөөнү бирдей озондоткон Кундуздун кылыгына чыдап тура албады - ал азыр бүткүсү келбесе да азоо айгырдан бетер кишенеп алып, бел суусун төгүп салды. Ысык жана тар кындан аспабын ыңгыранып араң сууруп алып, бири-бирин кумарланып жалап-жуктап жаткан эки аялдын жылаңач денесин жакшылап көрүш үчүн артка кетенчиктеди.

Айдана менен Кундуз бири-биринен кем калышпай, манжаларын арткы да, алдыңкы да тешиктерине тыгып, алаларына сүлүк курттай жармашып, алка-шалка тердеп, болуп көрбөгөндөй жыргалга батып жатышты. Акыры экөө тең бир маалда кумардын туу чокусуна чыгып, кайра кол кармашкан бойдон ырахат көлүнө чумкушту. Эстери ооп керебетте суналып жаткан эки дене дагы эле калч-калч этип, тынчый албай солкулдап кетет. Бөлмө алардын нымшыган тер жыт-тарына толуп чыкты. Тунжураган тынчтык өкүм сүрдү.

Бирок ал жымжырттык көпкө созулган жок. Аялдар өз ара лаззат көлүнө чөмүлүп атышканда унутта калган Эсен экөөнө таарынып бышылдай баштаган. Маңдайында жыландай ийре-леңдеген жылаңач денелердин акылсыз бийин көргөн соң, албетте, аспабы кайрадан чоң таймашка даяр болуп кооп калган эле. Ал Айдананын баш жагына тизелеп жөрмөлөп келди, тамырлары көгөрүп көөп чыккан зор пенисин аялынын ээгине такады.

Айдана аны бир колу менен кысып, баш жагын жалап, чопулдатып соруп кирди. Эсен кырылдап, күшүлдөп-бышылдап, Айданын оозуна кирип кетип, кайра солдоюп чыга калып жаткан пенисин карап турат. Калтасы шалпылдап ээгине урунган сайын Айдана да оозундагы пе-нисти таттуу момпосуй соруп жаткансып, тамшанып катуу-катуу сорот.

Кундуз болсо ушунун баарын көзүн ирмебей жалдырап карап турду. Бирок көп өтпөй жөн эле четте карап тура берип зеригип кетти. Ал тизелеп тура калып, Эсенди аркасынан кучактап, далысына эмчектерин сүргүлөдү. Ошол эле учурда анын үрптөрүн да чымчыды. Эсен силкинип, экстазга батып баш аягы жок бирдемелерди эле кыйкырып жатты.

Айдана эми пенисти колуна кысып, калтасын соро баштады. Жоон башы ого бетер жооноюп, жалгыз көзөнөгү кеңейе түштү. Бир убакта андан сыртка чачыраган сперманын агымы айланып келип, Айдананын курсагына тамды. Эки тамчы чылпылдап суу болгон ак турсасына түштү. Үчөө тең жа-пырт онтоп жиберишти.

Кундуз машинесин ачып, рулдун тушундагы отургучка күп этип отурду. От алдырып ор-дунан жылардан мурда эсин жыйып, тынчтанып алайын деп рулга жөлөнүп бир аз отурду. Магнитоланын бурамасын бурады эле андан сыбызгый баштаган жай музыка нерв системасына жагымдуу таасир эттиби, иши кылып жүрөгүнүн согушу акырындап демейдеги калыбына келип, жаны жай алып калды. Өзүн ише-нимдүү сезгенде гана машинени от алдырып, көчөдөгү унаалардын кымгуут агымына акырын кошулду. Бир нече мүнөттөн кийин шамал менен тең жарышып зымырап кетип баратты. Магнитоладан жаңырган мукам күү жан дүйнөсүн эргитип, маанайын көкөлөтүп таштаган. Курмангазы Азыкбаев бул күүнү өзгөчө чеберчилик менен аткарганбы, аны уккан Кундуздун жүрөгү алеп-желеп болуп, кудум бала кезиндегидей адырды бойлоп жылаңайлак чуркап бараткансып кетти. Ал магнитоланын үнүн чоңойтуп, газдын педалын катуу басты.

Үйүнө келип, дароо үстүндөгү кийим-кечесин чечип ыргытып, душтун астына тура калды. Күзгүдөн өзүн карабоого тырышып, колу-бутун самындады жана жылымык шар суу төбөсүнөн ылдый куюлуп, денесиндеги көбүктөрдү агызып жатканда эс алып, дымып турду.

Ал физикалык да, психикалык да жактан катуу чарчаган, жакшылап уктап эс албаса болбойт. Сүргү менен кургата аарчынып, уктоочу бөлмөсүнө келип, төшөгүнө жатты. Жаздыкка башы тиери менен мемиреп уйкуга кетти.

Телефон бүгүн эмес башка күнү шыңгыраганда мүмкүн бул нерсе болмок эмес. Кундуз трубканы көтөрбөй койсо болмок экен, бирок жан алы калбай чырылдап аткан немени эч нерсе ойдо жок эле ала койбодубу. Таң калыштуусу, телефон чалып жаткан Эсен эмес, Марат Андабаев экен. Ал Кундуздун үй номурун Догдурбек Азимовичтен алыптыр. Жумуштан тышкары убакта чалып атканы үчүн кечирим сурап, анан көңүл ачкыңыз келбейби деген суроо узатты. Кундуз дагы бир балээге кабылбайын деп чочулап, "көңүл ачып" дегенде эмнени айтып жатканын сурады. Андабаев бир аз уялып кетти да, Кундузду театрга чакыргысы келгенин айтты, ошол жумада кыргыз драмтеатрында жаңы сезон башталып ат-кан.

- Качан? - деп сурады Кундуз.

- Эртең кечинде. Саат алтыда жолугалы, эгер сиз макул болсоңуз.

- Мен жумуштан беште чыгам. Алтыга даяр болуп калат болушум керек.

- Болуптур, мен сизди үйүңүздөн алып кетейин. Спектакльдан кийин ресторанга барсак кантет?

- Аны бара көрөрбүз. Алдын ала болжобой эле койолучу, - деп бүдөмүк жооп айтты Кундуз, Маратты курулай эле үмүттөндүрө бергиси келген жок. Бул киши менен ишкердик жана достук мамилелердин чегинен чыккысы келбеди.

- Макул, сиз айткандай болсун, - деди Марат. - Көрүшкөнчө!

Кундуз трубканы койору менен коноктор үчүн бөлмөнүн төр жагында диванда чалкалап, кофе ичип отурган Бактыгүл кызыгып сурады:

- Ким экен ал?

- Андабаев, - деп жооп берди Кундуз мурдун чүйрүп.

- Ой, жерге кир десе кыз болгон! Андабаев өзү чалып атса мурдуңду чүйрүйсүң да! - деп кыйкырды Бактыгүл. - Ал эмне сени жактырып калыптырбы? Эмне дейт?

- Эртеңкиге театрга чакырды. Кыргыздрамда Болот Саманчиевдин "Дудук кыз" спектак-линин бет ачары болот деп атышкан. Тилекке каршы, эки эле белети бар экен.

- Ии, мейли, театр деле жаман эмес. Анан бара-бара мүмкүн мага турмушка чык деп сунуш кылып да жибереби, ким билет!

- Оозуңа таш!

- А эмне экен? Бойдок десең бойдок, бай десең бай!

- Бакуля, ал мени банктын сыйлуу кардары катары гана кызыктырат.

- А эркек катары эмнеси жакпай атат сага?

- Ал менин табитимдеги эркек эмес!

- Ооба, билем. Сага Эсен Адылбековдон башка бир да киши жакпайт. Көзүңө андан башка эч ким көрүнбөй калган. Бирок анын аялы бар, садага!

Кундуз колун созуп үстөлдүн үстүндө турган чынысын алып, кофеден акырын ууртады. Бул темада сүйлөшкүм келбейт дегени болчу анысы. Бактыгүл да кофесинин түбүндөгү кантты кашык менен ара-лаштырып:

- Болуптур, аны козгобой эле койолу. Анан, эмнени айтып аттым эле? Аа, жанагы тирукмуш аңгемеңди аягына чыгарбайсыңбы!

Кундуз кофеден ууртап алып, телефондун шыңгыры бузган аңгемесин андан ары улады…

… Бактыгүлгө ал эртең менен ойгонор замат эле телефон чалып, сүйлөшчү маанилүү сөз бар экенин айтып, келип кетишин суранган. Курбусунун ыйламсыраган үнүн уккан Бактыгүл түштөн кийин барып калам деген. Анан мына бир сааттан бери экөө конок үйдө отуруп алып, мурунку түнү Эсендин устаканасында болгон окуяны талкуулап бүтө албай жатышат.

- Айдананын кирип келиши мен үчүн күтүлбөгөн окуя болду! - деди Кундуз көзүн сүзүп, шыпты карап.

Бактыгүл мыйыгынан күлүп, Кундузду сынай карап:

- Эзелки эски курбуң катары мага чыныңды айтчы, мурда аялдар менен төшөккө жатып көрдүң беле? - деп сурады.

- А сенчи? - деп кайра өзүнө суроо узатты Кундуз, эки бети кызарып кетке-нин байкап, алаканынын сырты менен басып койду.

- Жок! Андайдан Кудай сактасын!

- Андай болсо ошо учурдагы менин шок болгон абалымды түшүнөт болу-шуң керек. - Ал Эсен экөөнүн төшөк оюнунун эң кызыктуу жеринен устаканага Айдананын кирип келишин төкпөй-чачпай майда-баратынан бери сүрөттөп айтып берди, анан кофеден ууртап алып: - Менимче, ушунун баарын Эсен атайылап эле уюштурган окшойт. Аялым мода журналына тартылганы кетти деп айткан да мага. Топтошкон сексти жакшы көрөбүз, үйгө чогулуп алып оргияларды уюштурабыз деп да айтканы эсимде. Анан эле тигиниси бир маалда жа-дырап-жайнап кирип келип атпайбы, - деп кошумчалады.

- Иий, бетимдин беш териси! Чын эле ошентишет бекен? - Бактыгүлдүн таң калганынан оозу ачылып эле калды.

- Ооба, аялы бисексуалка имиш, - деди Кундуз.

- Мына сага тамаша! Ай, бу деген өзүнчө эле укмуш сенсация да!

- Билесиңби, Бакуля, аны айтып койом, мен өзүм да ошондой окшойм.

- Эмне?! - деп бакырып жиберди Бактыгүл. - Сага жагып калдыбы?

- Эми аны өзүң көрмөйүнчө түшүнбөйсүң.

- Сен эми мени да лесбиянка кылгың барбы? - Бактыгүл каткырып күлдү. - Жок, мен эркектерди өтө эле жакшы көрөм. Мүмкүн сага жөн эле ошондой сезилип кеткендир? Эсен жалап-жуктап атып сени козутуп койгон, анан сен алардын оюнуна байкабай аралашып кеттиң да.

- Мүмкүн, сенин айтканың да туурадыр…

- А бирок мен сага калп айтып койдум, - деди Бактыгүл. - Бир жолу бир аял менен жат-кам. - Ал улутунуп алып: - Эми баштаган соң аягына чейин эле ачыгын айтайын, бир эмес, бир нечеси менен жаткам. А сенинчи, Айдана Адылбекова биринчи аял ойношуң болду-бу?

- Ал мени менен жаткан биринчи аялзаты болду, - деп жооп берди Кундуз.

- Кандайча? Түшүндүр! - деп Бактыгүл кашын серпти.

- Жаш кезимде мектепте окуп жүргөндө бир окуя болгон. - Кундуз пионер лагериндеги Сайкал экөөнүн ортосунда болгон окуяны айтып берди. Экөөнүн бүгүнкү жолугушуусу өзүнчө эле сыр чечишүү кечесине айланып кетти го.

Курбусу да куру калбай:

- А мени болсо биринчи жолу жетекчибиздин аялы түз жолдон чыгарган. Кайсы майрам экени да эсимде жок, иши кылса, бир кечеде чогуу иштешкендер бир майрамды белгилеп атсак, жасанып алып келип калыптыр. Менин кызматтан көтөрүлгөнү жатканымды кулагы чалып, анан мени төшөккө тартып, өз кызыкчылык-тарына пайдаланайын деген арам ой менен ошого барыптыр. Жанымды койбой, акедей асылганы-нан акыры макул болгом. Кыскасы, жиндидей болгон окуя. Эстеген сайын алигиче кыжырым кай-найт. Ошон үчүн сага айткан эмесмин. Негизи, мен аялдарга караганда эркектер менен болгонду жакшы көрөм. Бирок эмнегедир ошол жетекчимдин аялы мага жагып калса болобу. Ал менден он беш жаш улуу эле, анткен менен татынакай неме болчу. Узун бойлуу, арыкчырай, а кийингенин көрсөң, тим эле куурчак. Дайыма кымбат атырларды себинип, жаш кыздан бетер кылтыңдап жүрчү.

Кундуз бошогон чыныларга чайнектеги жыты буркураган кофеден куйду.

Курбусуна чынысын сунуп:

- Айта бер! Андан ары эмне болду эле? - деп сурады.

- Ал лесбий оюндарында ашынган тажрыйбалуу аял болчу. Кучагындагы аялды кантип эритиш-ти, кантип жыргатышты укмуш билчү. Аны менен далай эле жолу кумарымды кандырганым менен эркектерге кызыгуум жоголгон жок. Андыктан, курдаш, сен деле көп кабатыр болбо.

- Сеники да туура. Ошондой эле кылам го. Бирок анткенден эмне пайда? Азырынча чийки май жеп алгандай эле болуп атам. Үчөөбүздүн устаканадагы жосунсуз жоругубузду эстесем уялганымдан жерге кирип эле кетким келет. Бирок мындан ары аялдарды гана эңсеп, баш-отум менен лесбиянка болуп калам деп деле корккон жокмун.

- Башында мен да сенчилеп сарсанаа болгом, - деди Бактыгүл. - Бирок өзүң көрүп турасың го, Кудай сактады. Аял менен жаткан кандай болот болду экен деп эле кызыгып ошого барганым менен аялдын тили менен манжалары эркектин карылуу колдорун, солкулдаган ысык алигисин алмаштыра албайт экен. Бир аз көңүл ачып алдык - эми болду жетишет. Бардык нерсенин чеги болуш керек. Анан дагы сага айтаарым: Адылбековго кайдан да жолуктум эле деп көп эле өкүнө бербе! Жаңы нерселер сезимдерди курчутат, аларсыз тузу жок, мурчу жок шырылдаган жалаң шорпо ичкендей эле болосуң. Ар бир жолугушуу ар башка, кайталангыс болуп турганы жакшы.

- Аның чын, - деп курбусунун айтканына макул болду Кундуз.

- Мен сага бир буюм сатып алдым эле, - деди Бактыгүл табышмактуу түр менен. Ал сумкасына колун созуп, аны ачты да, ичинен кызыл жалтырак кагазга оролгон бир нерсени алып чыкты. - Менимче, мунун сага кереги тиет. Ме, ачып көрчү!

Кундуз белек оролгон кагазды айрып, узатасынан кеткен кутучаны көрдү, анын капталында баш тамгалар менен:

СИЗДИН КЫЯЛЫҢЫЗДАГЫ ОЙНОШ. ОПТИМАЛДУУ ВИБРАТОР

деп жазылыптыр.

Кундуз кутучадан пластмассадан жасалган фаллоимитаторду алып чыгып, аны тиктеп отуруп калды.

- Батарейкаларын салып койгом, - деп кошумчалады Бактыгүл. - Иштетиш үчүн мобу түбүндөгү кнопканы басыш керек.

- Муну кайдан алдың? - деп сурады Кундуз.

- Эки-үч эле жерде сатылат. Моссоветтеги дүкөндү көрдүң беле? Ошондон алдым, Кана, иштетип көрсөң!

Аспаптын ылдый жагында ичине кирген чакан кнопка бар экен. Кундуз аны басып, вибратордун астыңкы бөлүгүн бурады. Ал дыр-дыр этип барып, бир нукка түшүп, дасторконду айланып топ аарылар учуп жүрүшкөндөй ызылдаган үн чыгарып, акырын иштей баштады. Анын титирегени колуна өтүп, андан ары бүт денесине тараарда Кундуз шашып кетип, кнопкасын кайра басып жиберди.

- Өзүң да ушундайды колдоносуңбу? - деп сурады ал курбусунан.

- А эмне экен? Бу жарыбагыр менин айрым ойнош-сөрөйлөрүмө караганда алда канча дурусураак! - деп жооп берди Бактыгүл мылжыйып.

- Муну менен эмне кыласың?

- Ой, оюма келгендин баарын жасайм! Тылагыма салам, учун кын тилиме тийгизем. Башка жак-тарга да салып ийсе болот. Иши кылып, өзүң ыгын табарсың. Бул деген көп керекке жарай турган буюм, аял кишинин эң жакын, табылгыс досу.

- Ушуну менен кумарыңды кандырганга болот дегени турасыңбы? - Фаллоимита-торду колдонуу жөнүндө сүйлөшкөндөн эле тердеп чыкты Кундуз, ал эми колдонгондо эмне болор экен? Эки бети албырып, аласы салмактана түштү.

- Муну бир жаман ой менен белек кылган экен деп жүрбө! - деп аптыгып айта салды Бактыгүл.

- Жаман ой? - деп курбусунун сөзүн кайталады Кундуз. Анын эмнеден чочулап атканын түшүнбөй турду.

- Менин айтайын дегеним, экөөбүз жанатан бери аялдар менен кумарга ба-туу жөнүндө сүйлөшпөдүкпү, анан эле бул белекти сага тартууласам, сени менен эметким келип аткандай түшүнүп…

Бактыгүлдүн эмнени айта албай жатканын Кундуз эми түшүндү.

- Түшүндүм. Бирок сен анткиң келген жок да, ээ? - деди ал.

- Кантким келген жок?

- Мени менен секс кылгың келген жок да.

Ортодо жымжырт боло түштү. Курбулар көздөрүн алайтып, бири-бирин тиктеп отуруп калышты. Бул абдан олуттуу маселе болчу.

- Андай кылганыбыз жарабайт го. Экөөбүздүн достугубуз бузулуп калсачы, - деди Бактыгүл кабагын бүркөп.

- Коркосуңбу?

- Эгер ал нерсе экөөбүздүн мамилебизге терс таасирин тийгизбесин билсем, мүмкүн… - Бактыгүл опурталдуу сөз баштап алганын билип, оозун жаап калды. - Бул жөнүндө эмкиде сүйлөшөрбүз, - деп койду анан калп эле. - Андан көрө айтчы, аялы менен чогуу бир төшөккө жатып алгандан кийин эми Эсенди эмне кылайын деген оюң бар?

- Эч нерсе кылбайм. Аны көрөйүн деген көзүм жок! - Кундуз кабагын түйүп, эриндерин чормойтту.

- Эмнеге? - деп Бактыгүл курбусун таң кала карады. - Ал сага эмне жамандык кылды? Эрди-катындын эзилишкенин астында карап жатып, укмуш ырахат алдым дедиң го азыр эле?

- Ах, Бакуля! Менин терим сеникиндей калың эмес! Аябай коркокмун. Тигиниси эшиктен кирип келгенде жүрөгүм оозума тыгылып калды. Ошондо эле тура калып, кетип калсам болмок экен.

Кундуз нервденип ийиндерин силкип алды, сүрөтчүнүн устаканасын-дагы аялы үчөөнүн кылык-жоруктарын эстегенде ичиркенип, далысынан муздак тер чыгып кетти. Бирок эмнегедир аласы сууланышып, сайгылаша түштү.

- Ал сага телефон чалдыбы?

- Ооба, эки жолу, бирок мен сүйлөшпөй койдум.

- Кызыксың ай! Ал сага жакшылык жасаса, кайталангыс ырахат тартууласа. Ал жакка адыраңдап өзүң барсаң. Анан эмнеге аны көргүң келбей жатат дейм да. Аялы экөө сени оюңа койбой эле зордуктап коюшкан жок да, туурабы?

- Ооба, үчөөбүз тең эле өз каалообуз менен ырахатка баттык, бирок мени тымызын өз кызыкчылыктарына пайдалангандарды жек көрөм! Алар мени жаш кызды алдагандай эле алдап коюшту. Эсен мени устаканасына чакырып алып, анан атайын эле аялын да кечирээк келип кал деген окшойт го. Ошондой болгонуна көзүм жетип эле турат, - Кундуздун өңү кумсарып, итатайы тутулду. - Ал көрсө мени эмес эле, аялын жыргатайын деген тура. Мына ошон үчүн кыжырым кайнап атат!

- Мүмкүн ал мунун баарын өзү үчүн уюштургандыр? Зеригип кетпес үчүн?

- Өлүп эле калсын ошол! Аялынын эмне кереги бар эле! Экөөбүз ансыз деле жыргап-куунап атканбыз. Башында мага аябай жаккан болчу! Бардык жагы төп келишкен, келишимдүү эркекти таптым деп сүйүнүп аткам! Тим эле төбөм көккө жетип. Андай-ларды мурда жолуктурган эмесмин.

- Башка эркектерден анын эмне артыкчылыгы бар экен? - Бактыгүлдүн көздөрү жалжылдап, кызыгуусу артып баратты. Ал кургай түшкөн эриндерин жаланып, кулагын түрүп калды. Кундуз адатта бир топ кызып калганда гана ачылчу эле, бирок азыр курбусуна арманын айтып, бугун чыгарып албаса болбой калганын сезди.

- Билесиңби, Эсен менен таанышканга чейин мен секстен мындай ырахат ала алчу эмесмин. Өзүм эле ушундаймын го, чыныгы дене жыргалы деген эмне экенин билбей жүрүп өтүп кетем го деп ойлочумун. Бирок жалгыз гана Эсен ага чейин эч ким таба албаган эң бир сезимтал жерлеримди таап, комуз күүлөгөндөй эле күүгө келтирип салбадыбы. Ага жолукканга чейин уктап эле жаткандай болдум, ал мени ойготкондо мен таптакыр башка адам болуп ойгондум, айланамдагы супсак, көрксүз дүйнө заматта түркүн түскө бойолуп, кулпуруп чыга келди.

- Анда аның мыкты ойнош окшойт, - деди Бактыгүл курбусуна көз артып. - Мен да аны менен бир кумардан чыккандан баш тартпайт элем. Уксаң, келме кезек, терме тезек деп койот эмеспи! Сен да аны пайдаланып койбойсуңбу? Эркектер өз кумарла-рын кандырыш үчүн бизди такай эле пайдаланып жүрүшөт го. Сен да өзүнө жараша кылып, өчүңдү алып албай жаның жокпу?

- Антүүгө дитим барбайт болуш керек, - деди Кундуз башын шылкыйтып. - Бирок жакшы идея айттың! Ойлонуп көрүш керек экен.

- Мейли, каалаганыңдай ойлоно бер, сени мобу кичинекей ойношуңа, аны Кудайга тапшырдым. Кой, мен барайын, - деди Бактыгүл кол саатын карап.

Кундуздун эки бети кайрадан тамылжый баштады.

- Такси чакырып берейинби? - деди ал.

Такси келгенче курбулар дагы бир аз ар кайсыны сүйлөшүп отурушту, анан Кундуз курбусун дарбазага чейин узатып барды. Экөө бири-бирин беттеринен өөп коштошордо Кундуз:

- Келип, муң-зарымды угуп кеткениңе чоң рахмат. Антпесең эртеден бери ойлоно берип жинди болуп кете жаздадым.

- Анын эмнесин ойлоносуң! - деди Бактыгүл мыйыгынан күлүп. - Бетиңе мурут өсүп кетсе же дагы ушу сыяктуу бир нерсе болсо, ойлон-соң жарашат эле.

- Ошентсе да, түшүнүп, колдоп койгонуңа рахмат, - деди Кундуз. - Өзүң билесиң го, сенден башка сырдашар курбум деле жок! Сен болбо-соң эмне кылат элем, билбейм.

- Экөөбүз бири-бирибизди беш колдой эле билип калбадыкпы! - деди Бак-тыгүл да Кундуздун колунан кыса кармап. - Сени айтып коюп, өзүм деле бир-деме болсо бышактап ыйлап, эмне кыларымды билбей калат эмесминби! - Анысы да чын болчу.

Кундуз ойгонсо таң жаңы гана агарып келатыптыр. Парданын жылчыктарынан кир-ген бозомтук жарыктан караңгы бөлмөнүн ичин туман каптап калгандай көрүнөт. Кечинде Бактыгүл кеткенден кийин ар нерсени ойлобой тын-чыраак уктайын деп муздаткычта турган бөтөлкөнүн түбүндөгү коньякты эки бөлүп бастырып туруп жатып алган. Бактыгүл келгенде эле ошону ичели десе, ал уяттуу жерге барам, арак сасып барсам эмне дешет деп көшөрүп болбой койбодубу. Мына эми эч нерсени сезбей өлүп калган немече уктаганы менен башы зыңылдап ооруп, тамагы кургап ка-лыптыр. Эмчек кабы менен турсасын да чечпей керебетке кулаганын эми гана билди.

Керебеттин баш жагындагы тумбочкада турган саатты караса алты жарым болуптур. Жанында кечээ курбусу белек кылган вибратор жатат солдоюп. Бактыгүл экөө сырда-шып, эзели бири-бирине айтпаган сырларын айтышып атышкан, анан ал сумкасынан ушу узун ку-тучаны алып чыгып берген. Аны узатып келип, муздаткычты ачып, коньяк ичкен, үч литрлик банкадагы туздалган бадыраңдан аш айры менен бирди сайып, бети-башын бырыштырып, аны закуске кылган, анан кайсы убакта муну жанына алып жатып алды эле?

Кундуз колун сунуп вибраторду кармалады, ал катуу жана муздак экен. Аны колуна алып, көзүнө жакындатып, үңүлүп карай баштады. Баш жагы жылмакай экен, бирок жарымынан ылдый быдыр ала болуп кетет жана түп жагында кнопкасы менен шакекчеси бар. Ошол маалда бир суткадан бери көңүл бурул-бай калган кын тили дирилдеп, аласы ысып чыкты. Колу өзүнөн-өзү эле аны сылап, эркелетиш үчүн ылдый көздөй жөнөдү. Кундуз астыңкы эрдин тиштенип, чат дөмпөкчөсүндөгү кыска, коюу түгүн сылап барып, кын тилди ортону менен басып койду. Ал дароо көөп чыкты. Кундуздун уйкусу заматта чайыттай ачылды.

Байкабай сезимтал жерин козгоп алганына жини келип, кабагын чытыган Кундуз аргасыз үстүндөгү шейшепти сыйрып, турсасын чечти. Вибраторду колуна кыса кармап, баш жагын курсагынын ылдый жагына тийгизди. Бул муздак, жансыз буюмду эркектин ас-пабы менен салыштырыш кыйын эле. Бирок башка айла жок, баштаган иштин аягына чыгыш керек.

Кундуз вибраторду иштетти эле ал акырын ызылдап, аласына жеңил толкундар жайыла баштады. Тылактын ичи жагымдуу сайгылаша түштү. Буга эрдемсий түшкөн Кундуз буттарын эки жакка сунуп, вибратордун башын кынына туштады. Бош колу менен эмчектерин эзгиледи. Вибратордон чыккан майда толкундар курсагын, сандарын буту-нун учуна чейин каптады. Арткы тешиги да ачышып кеткенсиди. Кундуз вибраторду те-реңирээк түрттү - ал кынга жылмышып жеңил кирип кетти. Кындын кап-талдары кечээ Айдананын манжаларын кыскансып, пластмасса аспапты да бекем кысып алды. Кундуз жыргай түштү.

- Ох! Кудай, кандай жыргал! - деп кыйкырды ал.

Өзүнүн кыйкырган үнүн угуп алып ого бетер дүүлүктү. Улам күчөп, жакындап келе жаткан курч сезимди утурлап, вибраторду сууланышкан кынга терең малып алып, кайра өзүнө тартат. Тылак оозун эки жакка керип, буга чейинкилерге окшобогон, өзгөчө коногун койо бергиси келбей жатып тыкыс кучагын араң бошотот да, кайра келе жатканда кудуңдап кубанып тосуп алып, кучагына кысат.

- Дагы, дагы! - Кундуз барган сайын бул иштин кызыгына батып, кыйкырып жатты. - Ооба, ошент, жаным, уланта бер!

Вибратор дырылдап өз ишин кылып жатат. Кундуздун бүткөн бою ысып чыкты, беймаза кылган ойлордун баары кайдадыр житип жок болду. Кайсы бетим менен топтошкон секске кириптер болдум, адепсиз эрди-катынга алданып калдым деген сыяктуу жүрөгүн эзген, келемиштей ичтен кемирген жаман ойлор, күмөн саноолор алыстап, мээси сергий түштү. Колунда ары-бери кыймылдатып жатканы пластмасса фаллоимитатор эмей эле эркектин чыныгы мүчөсүндөй се-зилип кетти. Бул укмуш аспап албетте гантелдин кармагычына караганда алда канча жакшы эмеспи! Ал минтип дырылдап тылактын ичин кен казган бургулоочу аспаптан бетер каңтарып каза алчу эмес. Кын тилге кан тээп, ал зырп-зырп этип сайгылашып алып, титирей баштады. Анын берген белгисин илгиртпей түшүнгөн Кундуз вибратордун башын кын тилине такады. Бул аракетинин аркасында оргазмга адаттагыдан эртерээк кабылды. Керемет аспаптан чыккан сыйкырдуу толкундар Кундуздун курсагына, сандарына, көчүгүнө тарады. Фаллоимитатордун жылмакай башы менен кын тилдин бири-бирине тийиши ушунчалык өзгөчө жана курч болгондуктан, Кундуз башын жаздыкка катып, үнүнүн болушунча айкырып атты. Мындайды буга чейин көргөн эмес эле. Анын жыныс эриндери менен кын тилин бир маалда чымчылап, ошол эле учурда электр тогу менен уруп жаткандай болду. Чамгарактап, артка чалкалап, балтырларынын тарамыштары түйүлтө көчүгүн бекем кысты. Айдана менен болгондон бери биринчи жолу өзүн жеңил сезип турган чагы. Эсендин элеси артынан калбай ээрчип алгандай болуп, эми бул кара көздүү сулуу аял да көз алдынан кетпей кыйнайбы деп ойлогон. Бирок жансыз пласмасса аспаптын жаналакетинен улам жаралган оргазмдын артында эч ким көрүнгөн жок. Кундуз фаллоимитаторду кынынан сууруп алып, керебеттин аркы бурчуна ыргытты.

Аңгыча күн чыгып бөлмөнүн ичи кадимкидей жарык боло түшүптүр. Дагы бир жаңы кызыктуу күн башталганы турат.

7-бөлүм

Туура саат алтыда сырткы эшиктин коңгуроосу кагылды. Кундуз эчак даярданып, көгүш көйнөгүн кийип алып, Маратты күтүп ашканада отурган. Узун буттарынын сымбатын баса белгилеген, этеги тизесине жетип-жетпеген, төшүнө, ичке бели менен сандарына жабышкан көйнөктү атайы тандап алган, төшүндөгү тилиги да анча ачык эмес, бирок баркыт сымал жумшак, күнгө тегиз күйгөн терисин көрсөтүп, көргөндүн көз жоосун алат. Кундуз бул жарашыктуу көйнөгүн кийгенди жакшы көрөт. Бутуна жалтырак кара колготки менен учу шиш, такасы бийик көк туфлисин кийди.

- Абдан так жүрөт экенсиз! - деди Кундуз сырткы эшикти ачып.

- Жаштайымдан ошондой тарбияланып калгам, - деп күлүмсүрөп жооп берди Андабаев, ал эки капталында тилиги бар кара костюм кийип, мойнуна кара көпөлөк-галстук тагынып алыптыр.

- Бирдеме ичесизби?

- Тамагымды чайкап алсам дурус эле болмок, бирок шашылбасак болбойт. Азыр элдин баары жумуштан үйүнө шашылып, жолдо машине деген кымгуут. Тыгында калбайлы.

- Ошондой да болмок беле? Жок дегенде нан ооз тийиңиз! - деди Кундуз.

Марат үстөлдө турган нан салгычты ачып, ичке кесилген бөлкөнүн четинен чымчып оозуна салды да, эки алаканын бириктирип, бетин сылап, бата кылымыш болду. Анан күзгүгө каранып турган Кундузду карап:

- Кеттикпи?! - деп сурады.

- Кеттик!

Кундуз сигнализацияны жандырып, сумкасын алды да, Мараттын артынан тышка чыгып, сырткы эшикти кулптады. Көчөдө аларды "Супер-люкс-500" моделиндеги кара "мер-седес" күтүп турган. Кара жоргонун ээси арткы эшикти ачып, айымды отургузду. Жолдо баратып ал Бектенов абышканын уулуна "Миңдибаев энд ко" компаниясынын ди-ректорлор кеңешмесине киргенге көмөк көрсөткөнүн айтып, андан ары маданий чөйрөдөгү жаңылыктарга өттү. Театр, кино жаатынан жакшы кабардар экени Кундузду таң калтырды. Демек, акчанын гана артынан түшүп, материалдык байлыгын гана ойлобой, руханий байлыгына да көңүл буруп жүрөт экен да. Анын ар бир сөзүнө кулак төшөп отурган Кундуз биринин артынан бири чубап, тынымсыз агылган машинелердин арасынан кантип жойлоп өтүп, Кыргыздрамтеатрдын жер алдындагы унаа токтоочу жайына кантип кирип барышканын байкабай да калды.

Театрдын фойесинде ар кыл жаштагы кычырап кийинген эркектер менен кулактарында, моюн-дарында, салааларында алтын, күмүш бриллианттар жалтылдаган, кооз көйнөктөрү жер чийген аялдар толо экен. Ак сөөктөрдүн көбүн жакындан тааныган Марат Кундузду ошо жерден кезиккен досторуна тааныштырып атты. Экөө бардын жанына барышып, бир бокалдан шампан ичкенче коңгуроо кагылып, фойеде турган эл топурап залга агылып кире баштады. Жанатан бери көпчүлүктөн бөлүнүп, обо-чодо турган кара кемселчен театр сынчылары элдин эң акырында кирип, кире бериштеги аларга деп атайын дайындалган орундуктарга чалкалай отурушту.

Пьеса кызыктуу экен, Кундузга аябай жакты. Оор жумуш күнүнөн кийин ушундай шаан-шөкөттүү кооз жайга келип, эс алганы да жакшы болду. Адылбековдорду таптакыр эле унутайын деп чечкен, Эсен менен байланышымды сөзсүз үзөм деп өзүнө катуу сөз берген. Шайды оодарган, опурталдуу төшөк оюндарынан жадады, андан көрө үйүндө жылуу-жумшак отурганы оң эмеспи. Мындан ары дене кумарына алдырып, ушу сыяктуу жапайы жоруктарга аралашпай турган болду.

Театрдан чыгып баратканда Маратты колтуктап, аны жылмая карап:

- Ушундай керемет кеч үчүн сизге ыраазычылык билдирем! - деди.

- Сизге жакканына кубанычтамын, - деди ал да жылмайып. Алардын көздөрү бири-бирине чагылыша түштү.

- Сизди үйүңүзгө жеткирип койоюнбу? - деп сурады Марат.

- Жок, азырынча койо туруңуз. Кечээ мени бир мырза ресторанга чакырган болчу! - деп Кундуз Маратты чымчый сүйлөдү.

- Мен да ушинтип айтып калсаңыз уят болбоюн деп "Пинара" мейманканасынын ресто-ранынан бир үстөл заказ кылып койгом, - деп жымыңдай түштү Марат.

Экөө кайрадан кара "Мерске" түшүп, Тынчтык проспекти менен түштүктү көздөй зуулдаган бойдон мейманканага ылдам эле келип калышты. Машине анын тушуна келип, жолдун брусчатка төшөлгөн четине жай токтор замат эшикага чуркап келип, эшиктерди ачты. Ичиндеги аял менен эркек түшүп, мрамор төшөлгөн жалтылдак тепкич менен өйдө көтөрүлгөнчө машинени унаа токтоочу жайга токтото коюп, чуркап келип экөөнүн алдындагы ресторандын салмактуу эшигин ача салды. Бул аракети үчүн Марат анын төш чөнтөгүнө элүү сомдук кагазды салып, далысынан таптап койду. Алар жасалгалуу залга кирип, үстөлдүн жанындагы мамыктай жумшак отургучтарга жайланышып отурушту да, катырак нандын ичине салып бышырылган үлүлдөрдү, үстүнө быштак себилип козу карын менен бышырылган каз этин жана бир бөтөлкө "Таттингер" шампанын жана бир бөтөлкө кызыл шарап заказ кылышты.

Карды тойо баштаганда Кундуз каршысында отурган Марат Андабаев сүйкүмдүү эркек экенин байкай баштады. Сылык, тыкан, ал жакшылап караганда андай деле катаал, картаң көрүнбөйт экен.

- Турмушка чыктыңыз беле? - деп сурады ал заказ кылынган тамактар алдыга тартыла баштаганда.

- Ооба. А сиздин үй-бүлөңүз барбы?..

- Ажырашып кеткем, - деп жооп берди Марат.

- Балдарыңыз барбы?

- Жок, Кудайга шүгүр балалуу болгонго үлгүргөн жокпуз!

- Мен дагы. Билесизби, а сиз келишимдүү эркек экенсиз!

- Ал эми сиз болсо, Кундуз, татынакай айымсыз! Негизи, мен сулуу аялдарды жандаганды жак-шы билбейм. Өзүмчө эле апкаарый берем.

- Чын элеби?

- Эми мен жаш эмесмин да. Менин курагыма барып калган кишилер аялдардын көңүлүн кантип алышты, эмне деп айтышты билишет. Мен болсо алардын жанына келгенде айтар сөзүмдүн баш аягын таппай, алдастап калам.

- Муну менен эмне деп айтканы турасыз?

- Сизди аябай жактырып калганымды айта албай атам.

- Аныңызды айтпасаңыз деле байкадым!

- Мына көрдүңүзбү, дагы баарын чаташтырып салдым!

- Марат… Мен жакында эле бир эркек менен кол үзүштүм. Экөөбүз жаңы эле таанышканбыз, бирок ал мени алдап, көңүлүмдү калтырып салды. Эми, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей, башка эркек менен жаңы мамиле куруш үчүн мага бир топ убакыт керек. Жүрөгүмдөгү жаратым айыгып, жаңы мамилелерге даяр болгондо сизге өзүм телефон чалайын. Макулсузбу?

- Ошентип ачык айтып койгонуңуз жакшы болду. Бетке айткан сөздүн заары жок дейт, чынчыл адамдарды өтө сыйлайм.

- Таарынып калган жоксузбу? Сиз менен достук мамилемди бузгум келбейт.

- Мен да ушул бойдон жолукпай калышыбызды каалабайм.

Алар даамдуу тамактанып, мыкты шараптан ууртап-татып отурушту, анан десертке жаңгак кошулган балмуздак заказ кылышты. Кундуздун курсагы тоюп, жаны жай алып калды. Жүрөгүн өйүгөн маселени чечип алган соң Мараттын да көңүлү көтөрүлдү.

Алар ресторандан чыкканда түн ортосунан ооп калган, Марат Кундузду үйүнө жеткирди.

- Түнүңүз бейпил болсун, - деди ал машинесин Кундуздун үйүнүн тушуна токтотуп, ага сыртка чыкканга жардамдашып жатып. - Кеч абдан көңүлдүү өттү.

Жолду катар шылкылдап келатты эле, машинеден түшкөндө Кундуздун уй-кусу ачылып кетти.

- Үйгө кирип, бир чыны чай ичип кетпейсизби? - деп сурады ал. - Эртең ишемби, мен күндөгүдөй жумушка шашылбай жайыраак эле турам. А сизчи?

- Мен да эртең эс алам. Макул, ичсе ичейин.

Алар үйгө кирип, түз эле ашканага өтүштү.

- Коньяк ичпейт белеңиз? - деп сурады Кундуз.

- Жок, бүгүнкүгө шарап деле жетиштүү го. Анын үстүнө, машине айдайт эмесминби.

- Андай болсо, кофе ичели.

Кундуз кофе даярдап, кофейник менен чыныларды подноско салып, конок үйүнө алып келди. Марат тегерек үстөлдүн жанындагы булгаары капталган жумшак дивандан орун алды.

- Жакында эле аяктаган байланышыңыз жөнүндө айтып бер-сеңиз? - деп суранды ал чынысындагы кофеден ууртап.

Кундуз өзүнө да кофе куюп, эки тоголок кантты салып, шашпай аралаштыр-ды. Анан чай кашыкты тарелканын четине коюп, кофеден ууртады, ошондон кийин гана:

- Мен бир көргөн адамга оңою менен сырымды аччу эмес элем, өзгөчө эркектерге, бирок сиз эмнегедир бат эле ишеничиме кирип ал-дыңыз. Андыктан, жашырбай эле болгонун болгондой айта берейин. Өмүрүмдө биринчи жолу ойлонбой иш кылам деп, минтип өкүнүп отурам.

- Чын элеби? - Мараттын кебетеси олуттуу боло түштү. Ал азыр энесинин ыйлап атканын көрүп, аны кантип сооротушту билбей турган балага окшоп калган.

- Таанышканыбызга аз эле убакыт болсо да ага өтө берилип алган окшойм, көп нерсеге көз жумуп, ою менен болуп келдим. Ал болсо мени кемсинтип, тебелеп-тепсеп салды.

- Көңүлүңүздү калтырган тура.

- Ооба. Бул окуя эсимди эңгиретип таштады!

- Аны сүйчү белеңиз?

- Таң калыштуу, бирок сүйгөм деп айта албайм. Жадагалса, жакшы көрчү да эмесмин, - деп ачыгын айтты Кундуз.

- Анда эмнеге анча капа болуп атасыз?

Бул жөндүү суроо болчу. Ага кандай жооп айтарын Кундуз өзү да билбейт. Эсен экөөнүн ортосундагы сезим бири-бирине тартылуу, эңсөө болчу жана ал ошол бойдон өөрчүп отурса, балким бара-бара жалбырттаган кумар отуна айланмак, бирок аны сүйүү деп айтышка оозу барбайт. Анын акыркы жолугушуу учурундагы ойдо жок кылыгын, алдап чакырганын, аялын жыргатыш үчүн пайдаланганын кечире албайт. Кундуз аны өзү менен болгондо гана ушундай назик, кумарлуу болот деп ойлоп жүргөн.

- Ал мени өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланды, - деди Кундуз кофеден чоң ууртап алган соң.

- Эгер жашыруун болбосо, айтсаңыз, кандайча пайдаланды?

- Аны чын эле билгиңиз келип атабы? Укканда төбө чачыңыз тик туруп жүрбөсүн. А мейли, мага баары бир! Ал экөөбүздүн ортобузга аялын аралаштырды.

- Ал аябай күчтүү эркек болсо керек! - деди Марат, анын минткенине Кундуз таң калды, алтургай күлкүсү да келди.

- Сиз туура айтасыз, ал накта эле алкынган азоо айгыр! - деп күлдү ал.

- Сизге ошондой эркектер жагабы? Орой жана өзүмчүл?

- Өзүнөн башканы сүйбөгөн сылаңкороз эркек-терди айтып жатасызбы? Жок, андайларды жактырбайм!

Марат анын айтканын жайбаракат кабыл алгандан кийин Кундуз өзүн баштагыдай чөккөн аялдай сезбей калды. Ачыгын айтканым деле ырас болгон турбайбы деп ойлоп койду.

- А сиз башкаларга окшобогон адам экенсиз, - деди ал.

- Бул сөзүңүздү комплимент катары кабыл алайынбы?

- Ооба, мен сизге комплимент айтып жатам!

Кундуз Маратты башкача көз менен карай баштады. Анын төшөктө кандай экенин билгиси келип кетти. Эсен жөнүндө айтылган сөздөр делебесин козгоп койгон.

- Марат, менин жаныма отурсаңыз! - деди Кундуз көзүн сүзүп, жанындагы орундукту алаканы менен таптады.

Марат аны бир башкача карап алып, үстөлдү айланып өтүп, жанына отурду.

- Тобокелди жакшы көрөсүзбү? - деп сурады Кундуз.

- Жок, - деп шашылбай жооп берди Марат.

- Абдан өкүнүчтүү. Мен сизге бир кызыктуу оюнду сунуш кы-лайын дегем. - Кундуздун маанайы кескин өзгөрдү. Азыр эле жайлуу диванда жыты буркураган ысык кофеден ууртап, денесине тараган жылуулукка магдырап отурган, эми бол-со бүткөн бою дүркүрөп, дүүлүгүп чыкты. Жана эң негизгиси, ал азыр Марат менен эле эмес, башка эркек менен деле жатканга даяр болуп турду.

- Ал эмне болгон оюн эле? - деп сурады Марат.

- Өбүшүү деген оюн. Эгер сиздин өбүшкөнүңүз жагып калса, мен баштагы оюмдан айнып кети-шим мүмкүн, - деп жооп берди Кундуз.

Марат таң калып, каштарын серпти:

- Эмнени айтып жатасыз?

- Сиз экөөбүз ресторандан сүйлөшкөн нерсени айтып жатам. - Кундуз каалаган эркегин азгырып, оюна келгенди жасаган шайкелең аялдын ролун ойноп жаткан. - Бирок жакпай калышы да мүмкүн, анда мен сизди кетиңиз деп суранам. Ошондо сиз ашыкча суроо бербей, капа болбой, кара жоргоңузга минип, үйүңүзгө жөнөйсүз.

- Митаам аял экенсиз! - деп Марат сөөмөйүн кезеп каткырды.

- Тобокелге салгандан коркконуңуз жаман экен! - деп Кундуз калп эле кайгырган түр көрсөтүп, үшкүрүп койду.

Марат кабагын түйүп, Кундузду чечкиндүү эркектикиндей катаал көз менен карады да, диванга чалкалата түртүп, оозунан соруп өөп алды. Тилин оозуна сала электе, Кундуз андан биринчи озунуп тилин тигинин оозуна салып жиберди. Марат анын ийиндерин, далысын сылады. Кундуздун үрптөрү жаңы гана катуу болуп, денеси балкый баштаган.

Ошол учурда Марат кескин артка болуп:

- Кандай экен? - деп сурады.

Башы бир аз тегеренген Кундуз чайпала ордунан туруп:

- Мына көрдүңүзбү, кээде тобокелге салган деле жакшы! Орустар айтып койот го ким тобокелге салбаса, ал шампан ичпейт деп. Мени уктоочу бөлмөмө узатып коюңузчу! - деди.

- Сиз ушундай болушун чын эле каалап атасызбы, Кундуз? - деп сурады Марат аны колдон аяр кармап атып. - Менимче, сиз…

- Болду, унчукпаңыз! Бир да сөз укпайын! - деп Кундуз өктөм айтты да, аны дегдеңдете сүйрөп жөнөдү.

Уктоочу бөлмөнүн босогосун атташары менен Кундуз Маратка бурулуп, дүүлүгүп калчылдаган тулку бою менен ага ыктап, мойнуна асылды.

- Сыдырмам артымда, - деп энтиге шыбырады.

- Аны эчак эле байкагам, - деди Марат. - Көйнөгүңүз укмуш сонун экен!

Ал жумшак кездемени алаканы менен сылап келип, Кундузду көчүгүнөн кармап кысып койду.

- Кездемеси укмуш жумшак экен! - деп күбүрөп, сыдырмасын ылдый тартты. Көйнөк ийиндеринен шыпырылып барып полго кулады. Кундуз аттагандан кийин Марат аны өйдө алып, креслонун жөлөнгүчүнө илип, бырыштарын жазды.

Кундуз кара эмчек кап, ошого эле окшош турса жана жука колготкичен калды. Керебеттеги жа-бууну сыйрып, үстөлдүн үстүндөгү лампаны күйгүзүп, терезенин пардаларын тартты. Анан ал тартмадан кызыл моюн орогуч алып чыгып, лампанын үстүнө жаап койду. Бөлмөнүн ичи күңүрт кызгылт түскө бойолду.

Марат күрмөсүн чечип атканда Кундуз жанына келип, эрдинен өптү. Марат анын артындагы эмчек каптын бүчүсүн сыйпалап таап чечти.

- Эмчектериң укмуш го! - деди ал, кош алмасынан да колундагы эмчек каптын кездеме-сине көбүрөөк кызыгып, аны кармалап койду. - Керебетке отурчу!

Кундуз отурганда ал анын жанына тизелеп отура калып, бутун акырын сылап, туфлисин чечти.

- Кызыл ашыгың да сонун экен! - деп суктана шыбырап, эңкейип, бутун өпкүлөй баштады. Андан кийин ал экинчи бутун да ошентип сылап, колготкинин сыртынан өөп чыкты.

Анан ордунан туруп, туфлисин, байпагын, көйнөгү менен шымын чечти. Өзүнүн кийимдерин Кундуздукундай кылып креслонун же отургучтун жөлөнгүчүнө аздектеп илип отурбай эле, полго ыргытып таштады. Кызыл жибек турсасынан башка эч текеси жок жылаңач бойдон туруп калды.

Кундуз керебетке чалкасынан жатты да, буттарын сунуп, манжаларын беркинин таманына тий-гизди. Мараттын денесинде бир да түк жок, жылмакай, колу-буту өтө узун эмес, бирок чалдардыкындай шалбырабай, чымыр экен. Маймылга окшоп үксөйгөн Эсенге салыштырмалуу анын денеси жаш баланыкындай болуп турат. "Ошо жоругу жолдо калгыр Эсенди эстебей эле койоюнчу!" - деп ойлоду Кундуз, анан Маратка кайрылып:

- Колготкимди чеч! - деди.

Марат колготкини өйдөңкү резиңкесинен кармап, ылдый тартты. Кундуз жамбашын өйдө кылганда Марат аны шыпырып чечип, комоддун үстүнө койду.

Анын астындагы алакандай болгон тор турсасы аласын жарым-жартылай эле жаап турат. Ара-сынан кара жүндөрү көрүнөт.

- Турсаңды да чечип койоюн! - деп суранып, аласына чапталышкан тор кездемени ала-каны менен сылады Марат.

Жооп бергендин ордуна Кундуз онтоп гана койду.

- Бул жибекпи? - деп сурады Марат.

- Билбейм, - деди Кундуз, Мараттын суроосу аны таң калтырды. - Билбейм. Жибек эмес го.

Марат колун аласына тереңирээк салып, манжалары менен кездемени кармалап көрдү да:

- Кыюусу атластан экен. Демек, жибек.

- Ой, мага десе баркыт болсун! Чеччи деги, бай болгур! - деп кыйкырды Кундуз.

Марат аны ыңгыранып атып чечти да, бетине жакындатып, шуу эткизе кумарлана жыттап, бетине сүртүп да койду.

- Айтпадым беле, жибек деп! - деп кайталады, анан эмчектерин мыжыга кармады.

Кундуз көздөрүн жумуп, оор улутунду. Марат аны эрдинен өпкүлөп, ортону менен кын тилин укалады. Тирсийип тик тура калган үрптөрүн алмак-салмак сорду. Ал муну чындап каалабай эле, жаш жубайларга кеңеш берген бир китептен окуп алып эле, Кундузга жагымдуу болсун деп жасап жаткандай сезилди. Кундуздун жанатан жалбырттап күйө баштаган кумар оту сууй түштү. Ал былжыраган уялыңкы сылап-сыйпалаганды эмес, эркектин орой, күчтүү кыймыл-аракетин каалап турган. Марат аны көп убараланбай эле Эсендей болуп, качырып барып бир саят деп ойлогон. Эми эркектердин баары эле ага окшоп адеп-сиз наадан эмес да деп да койду.

- Марат, эмнени каалайсың? - деп сурады Кундуз.

- Сени, - деди Марат.

Кундуз отуруп, аны ийиндеринен кучактады, колун турсасына салды. Алигиси кооп калыптыр, бирок жакшы тура элек, аз-маз шалбырап турат. Баш жагы бүрүшүп, жан тери-сине кирип алган. Кундуз пенисти колуна кысып, мастурбация кыла баштады. Манжаларын калта-сына тийгизгенде ал калчылдап онтоп жиберди.

- Турсаңды чеч! - деп буйрук берди Кундуз.

- Чечпей эле койсомбу дедим эле, - деди Марат. - Жибек кездеменин денеме тийип турганын жакшы көрөм.

Анын бул жообу да Кундузду таң калтырды, бирок ал дароо эсине келип, Маратты кере-бетке чалкасынан жыкты. Пенистин башы турсаны тиреп турат. Кундуз аны бекем кармап, мурда-гыдан да күчөп ушалай баштады. Кертмек солкулдап, титирей түштү.

- Кундуз! Ошентчи! Ох, жыргал! Ай! - деп кыйкырды Марат.

- Сага жакса болду, - деген Кундуз комодго колун созуп, өзүнүн турсасын алып, анын бетине таштап койду.

Тиги болсо аны жанталашып жыттап атат. Кундузга бу да аздык кылды, ал Мараттын турсасын санына түшүрүп, үстүнө минип алды да, аспаптын башы менен кын тилин сүргүлөдү. Анан көп ойлонуп отурбай эле, ка-димкидей катуу боло түшкөн пениске отуруп, чат дөмпөгүн Ма-раттыкына ыйкады. Марат болсо көздөрүн жумуп, жыргап онтоп жатат.

- Сага жактыбы? - деп сурады Кундуз.

- Ооба! Укмуш экен! - деп жооп берди Марат.

Кындын ичиндеги пенис калтырай түштү. Марат Кундуздун сандарын тырыштыра кармап өзүнө тартты. Кундуз онтоп алып, ары-бери ойдолоп кирди. Бирок Кун-дузга бул да жетишсиздей сезилди. Ал эңкейип, турсасын Мараттын бетине сүргүлөдү. Марат бышылдап:

- Мен бүткөнү жатам! - деп шыбырады.

- Анда болбойсуңбу, эмнени карап отурасың?! - деп кыйкырды Кундуз чыдамы ке-тип.

- Сен ачууланып кеттиңби? - деп сурады үстүндөгү сулуу айымды таарынтып алдымбы деп коркуп кеткен Марат. - Кааласаң, алаңды жалап берем. Бирок адегенде бүтүп алайын, ээ? Чыдабай баратам.

Ал чыңала түштү да, башкаларчылап бакырып-өкүрбөй, ыркырабай, кишенебей эле жайма-жай бүтүп таштады.

Кундуз ордунан туруп, Мараттын убадасын аткарышын күтүп калды.

- Тизелеп тур да, сандарыңды кененирээк ач! - деди Марат. - Мен сени жакшылап көргүм келип атат.

Кундуз анын айтканын жасады.

- Кундуз, кандай сулуусуң! Сен мага бир Кудай аялды элестетип жатасың! Мм.. . атың өчкүр.. . ким эле? - деп бети-башын тырыштырган Марат дүүлүккөндөн бышылдап оор дем алып атты. Ошол бойдон Кудай аялынын атын деле эстеген жок.

Кундуздун аппак сандарын кыса кармап, алардын ортосуна башын тыкты. Анын тили кын тилине тийгенде Кундуз селт этип чочуп кетти. Марат тамшанып алып, кын тилдин айланасында тилин шамдагай жана эптүү кыймылдатты. Ал жаналакетке түшүп, тилин бирде кынга салып, бирде жыныс эриндерин жалап, бирде тиштегилеп жатты. Шалбырап жатып калган пениси кайра башын көтөрүп, чыңалып, тик туруп калган. Кундуз көздөрүн ачып, анын жылмакай тоголок башын көзүн албай тиктеп турган бойдон бүтүп салды. Марат кын тилди акырын тиштеп алып, Кундуздун сезим-дерин ого бетер курчутуп, башын ары-бери чайкап, жулкулдатат. Кундуз бүт денеси солкулдап, башын чалкалатып, онтоп алды. Ансайын Марат да ширеси куюлган бир ширин мөмө жеп жаткансып, анын аласын тиштегилеп, шалпылдатып жалап атты. Кундуздун эмчектери бири-бирине шалп-шалп этип урунуп, сандары тыбырчылады. Кекиртегинен онтоо эмес эле, кыркыраган, кырылдаган үндөр чыга баштады. Мараттын тили кынга терең кирип барып, ичинде чыгырыкка окшоп айланып, тегеренип кирди. Кундуз анын бетин сандарынын ортосуна кысып алганда тылагынан аккан суу астындагынын ээгинен ылдый тамчылады. Марат кумарлана онтоп, эриндерин, ээгин жаланып тамшанып койду. Кызыл турсасынан баш багып турган катуу жана ным пенисти жалт караган Кундуз кайрадан катуу онтоп, бүтүп баратты, ичинен ары тайманбас, ары уятсыз кылып койгону үчүн Эсенге рахматын айтып жатты. Анын көз алдында шарактап каткырып күлүп атышкан Эсен менен Айдана элестеди. Кундуз бул жек көрүмчү элестерден арылгысы келип, артка чалкалап, уулуп кирди. Уулуганы бара-бара ачуу чаңырыкка айланды. Ошол маалда аласына кимдир бирөө вибраторду малып жаткандай туюлду. Вибраторду кармаган кол эмнегедир Бактыгүлдүкүнө окшош.

- Жок-жок, , анте көрбө! - деп бакырган Кундуз кезектеги оргазмдын зор толкунуна кабылып, талмасы кармаган немече көздөрүн аңтарылтып, калчылдап, титирей баштады. Марат болсо ага көңүл бурбай алжайган аласын жан үрөп жалап атат.

Кундуз аны кулагынан тартып, ширелүү мөмөсүнөн араң ажыратты да, чалкасынан жаткырып, тикчийип тикесинен турган пенисине отурду.

- Бол! Кыймылда! - деп орой буйрук берди ал. - Бирок жандуураак!

Берки бечара көчүгүн көтөрүп, итенип, иштей баштады, бирок Кундуз анысына ыраазы болбой өзүнүн кош алмасын мыжыга кармап, катуу-катуу теминип, ат чаап бараткан чабандесче, чапкылап жөнөдү.

- Ох! Кандай жыргал! - деп күбүрөдү Марат көздөрүн сүзүп.

Кундуз колун созуп, керебеттин аркы бурчунда жаткан жеринен өзүнүн тур-сасын тартып алды да, Мараттын мылжыйган бетине ыргытты.

- Керемет! - деп кыйкырды Марат, пениси да ээсин коштогонсуп, катуу силкинип алды.

Кундуз Мараттын бетине жабылган турсасын алып, анын үрптөрүнө сүргүлөдү.

Кындын ичиндеги кертмектин башы көөп, титирей баштады. Кундуз турсаны алып, кайра Мараттын бетине таштады. Марат таноолорун дердейтип, анын аңкыган жытынан кере-кере жыттады.

- Ох! Жытыңан ий, чиркин! Тоо гүлдөрүбү же эмне? Мындай керемет жытты мурдум эзели жыттаган эмес эле!

- Мен ич кийим салган комодго бошогон атырлардын идиштерин салып койом, - деди Кундуз, бышылдаган демин араң басып.

- Тапкычтыгыңа баракелде! - деп араң айтууга жараган Марат чыңала түштү.

Кундуз кынындагы калч-калч этип калчылдаган пенисти бекем кысты, колунда болсо баягы эле тор турсасы, анысын Мараттын эриндерине тийгизди. Марат кырылдап, жибек кездемени чайнап кирди. Кундуз аны оозуна тыгып жибергенде, көзүн аңтарылтып дем жетпей кырылдаган Марат силкилдеп барып бүтүп салды. Кундуз да үшкүрүп алып, анын үстүнө кулады. Экөө ошентип кучакташкан бойдон жатып калышты. Бышылдап араң дем алган Мараттын үстүнөн Кундуз көпкө түшкөн жок. Кундуз анын кара терге түшкөн кебетесин карап алып, өзүнүн кылыгына маашырлана каткырды, анан жаны жай алып, жыргап жатып калды.

8-бөлүм

- Суранам сенден, Кундуз!

Кундуз аны менен сүйлөшкүсү келбей унчукпай турат.

- Кундуз дейм, жаным го менин! Макул деп койчу эми! - ал дагы эле жалынып-жалбарып атты.

Кундуз көгөрүп унчукпай тура берди. Анан чыдабай кетип:

- Эсен, деги кандай немесиң! Мен баарын айттым. Бүттү. Эч качан андай болбойт! - кыйкырды.

Ал жумуштан келери менен эле артынан чабарман жигит бир кучак кызыл розаларды алып кел-ген. Ага тиркелген алакандай ак кагазда Мараттын колу менен: "Сен керемет жансың. Менин айдан түшкөн перимсиң. Сенин Маратың" деп жазылыптыр. Аларды кооз вазага салып, шкафтын үстүнө койкойтуп коюп койду. Мына азыр да жыпар жыты буркураган букетти көзүнүн кыйыгы менен карап, ичинен кымыңдап турат.

- Кундуз, экөөбүз сүйлөшпөсөк болбойт! - деген Эсендин үнү угулду трубкадан. Ал ушуну менен үчүнчү жолу ча-лып аткан. Марат экен деп трубканы ала коюп, эми арга жок анын жанын жеп актанганын угуп оту-рат.

- Экөөбүз сүйлөшө турган сөз жок! - деп кый-кырды Кундуз.

- Бар! Сен баарын мени уюштурду деп ойлоп калдың да?

- А эмне, андай эмеспи? - Анын үнүн укканда эле акыйлашып отурбай, дароо трубканы коюп салса болмок экен.

- Жок! Ал журналга тартылганы бир жакка кетти деп айтпадым беле.

- Эми аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы. Ал сенин ак никелүү ая-лың, а мен үй-бүлөлүү эркектер менен мамиле түзбөйм.

- Мунун баары телефондон сүйлөшө турган сөз эмес, Кундуз!

- Жакшы болуптур! Экөөбүздүн сөзүбүз эчак бүткөн. Кайыр кош!

- Суранам, мага бир саат убактыңды бөлүп койчу! Бардан же бир жерден жолугалычы!

- Жок! Ай, канча жолу кайталашым керек сага? Баары бүттү! Улам-улам чалга-ныңды токтот. - Кундуз жини менен трубканы ыргытып жиберди, ал байкуш шарак этип ба-рып, ордуна туруп калды.

Бир мүнөткө жетпей телефон кайра чырылдады.

- Ай, сен деги кандай… - деп трубканы ала коюп, ким чалып атканын да сурабай эле бакыра баштады Кундуз.

- Кундуз, бул мен Маратмын. Эмне болду?

- Ой! Сен белең? Кечирип койчу!

- Гүлүмдү алдыңбы?

- Ооба, рахмат. Аябай кооз букет экен.

- Кундуз, сен такыр эле оюмдан кетпей койдуң. Ишемби күнү Римге учуп кетип баратам. Кааласаң чогуу барып келели. Эс алып келебиз. Жума күнү кечинде учуп кетебиз да, жекшембиде Бишкекке келип калабыз. Кандай дейсиң?

- Римгеби? - деп кайталап сураган Кундуз ойлонуп калды. Италияга кетип калса Эсен телефон чала албай калат! Марат жагымдуу киши, анын коштоосунда эс алып, көңүл ачып жүргөн кандай жакшы. Эми төшөктө анча-мынча кызыктай адаттары болсо эмне экен, бара-бара анысына көнүп кетер. Анын үстүнө, тили да укмуш иштейт экен, анча-мынча лесбиянкалар биякта эле калат. Марат менен болуп атканын эстеп, Кундуз кумарлана жылмайып алды.

- Макулсуңбу, жаным? - деп сурады Марат.

- Ооба! - деп жооп берди Кундуз.

- Анда мен сага саат алтыда келем. Жети жарымда аэропортко барып калышыбыз керек. Се-гизде учабыз.

Үч күндөн кийин Кундуз машинесин айдап жумуштан үйүнө келди. Жолго даярдык көрөйүн деп атайын эртерээк суранып чыккан. Бир жумадан бери үйүнө түз келе албай, улам бир се-беп чыгып, кармалып калып атты. Шейшемби күнү Жапан өкүлчүлүгүн тосуп алам деп кечке аэропортто жүрдү, шаршембиде компаниянын кары кызматкерлеринин бирин ардактуу эс алууга узатабыз деп банкет өткөрүшкөн, ага да катышпай кетип калганга болбойт. Мыкты кызматкер деп койсо эле дердеңдеп боюн көтөрүп калды, эч кимди теңине албай сыраңдап кетип калат дешпесин деп аягына чейин отурду. Бейшембиде гана, башкача айтканда, бүгүн дагы бир жумуш табыла электе эртерээк чыгып, үйүнө жөнөдү. Кундуз машинесин кулптап, сумкасынан сырткы эшиктин ачкычын алды да, үйүн көздөй бет алды.

- Кундуз! - Жолдун четинде турган Эсендин үнүн угуп, дарбазанын түбүндө селейип туруп калды. Ал үйдүн бурчунан чыга калган, ошо жакта Кундузду күтүп, жашынып турган окшойт.

- Эмне кылып жүрөсүң бу жерде? - деди Кундуз ага бурулуп, жүрөгү түрсүлдөп катуу сого баштады.

- Сени менен сүйлөшкөнү келдим.

- Сени менен акыйлашып отурганга убактым жок!

- Бирок мен үч күндөн бери ушинтип эшигиңди сагалап жүрөм!

- Эмне кылайын?!

Эсен өзүн көздөй кадам жасары менен Кундуздун бүткөн бою чымырап кетти. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй болуп жулкунат. Бул эркекти көрдү дегиче эле акылынан адашып, ушинтип калчылдап калмай адаты бар. Кундуздун деми кыстыгып баратты.

- Кулак салчы, Эсен! - деп кыйкырды ал. - Дагы бир жолу кайталайм: менин сени менен сүйлөшө турган сөзүм жок.

- Ушинтип айтканга кантип оозуң барды, Кундуз? Экөөбүздүн ортобузда көп эле нерселер болду го! Анда ортобузда болгондун баары мага кенедей да таасир эткен жок деп айт азыр, анан мен дароо кетем. Кудай урсун, экинчи тынчыңды ал-байм.

- Эмнени айтып атасың?

- Койчу, Кундуз! Калп эле түшүнмөксөн болбочу! - деп жаны ачып катуу бакырып жиберди Эсен, жолдун аркы четинде кетип бараткан аял чочуп кетип артын жалт карады.

- Сен үй-бүлөлүү адамсың!

- Болсом эмне экен?

- Үй-бүлө эмне сага оюнчукпу?! Сен менен сүйлөшмөк тургай көрө турган көзүм жок! Уктуңбу?!

- А эгер ажырашсамчы?

Кундуздун буттары чалыштап, жүрөгү сыгылып кетти, аз жерден кулап кете жаздады. Ал көздөрүн алайтып, оозун ачып туруп калды. Эсен аны өзүнүн кой көздөрү менен арбап тиктеп турат, ал жука көк жинсы шым, көгүш көйнөк жана анын астынан ак майка кийип алыптыр. Көөдөй капкара тармал чачтары шамалга желбиреп, бир тарам саа-май чачы чекесине түшүп калган. Эсен өзүнө гана мүнөздүү кыймыл менен аны артка серпип, алдыга дагы бир кадам таштады.

- Токто! - деп өктөм сүйлөдү Кундуз. - Сен ажырашпай-сың! Аялың экөөң бири-бириңе татыктуу экенсиңер. Мен аны өз көзүм менен көрдүм. Калп эле башымды айландырба! Катының экөөң баарын тең бөлүшүп көнүп калыпсыңар, жадагалса ойношторуңарды да.

- Мен ал күнкү жолугушууну атайылап уюштурган эмесмин!

Кундуздун үстүңкү эрдинин үстү тердеп чыкты, эртеден бери төбөдөн тийип куйкалаган күндүн ысык илеби али да кайта элек болчу. Көздөрү күнгө чагылышып, кулактары чуңулдады.

- Анан аның кантип устаканага келип калды? Сен записка жазып калтыргансың да! - деп бакырды ал. - Сендей алдамчы, арамза кишини көргөн эмесмин!

Бир башында допусу бар сакалчан семиз киши алардын жанынан өтүп бараткан, бул сөздөрдү укканда алласы оозунан түшүп, бирдемелерди күбүрөнүп, кадамын тездетип, экөөнөн узап кеткенче шашты.

- Сен туура эмес түшүнүп алдың, Кундуз! Мен чын эле ага записка жазып калтыргам, бирок устаканага келе кал деп эмес, жумуштарым боюнча Токмокко кетип бара-там деп жазгам. Эртерээк келип калса да мени устаканадан издеп жүрбөсүн деп атайын ошентип жазгам. - Эсен көздөрүн алаңдатып, Кундузду жалооруп карайт, ошол учурда ал тамеки чегип атып кармалып калган, анан жанын жеп актанып аткан өспүрүмгө окшоп кетти.

- Болду жетишет! Калпыңа тоюп бүттүм! - деди Кундуз. - Мени жөн жайыма койчу! Көзүмө көрүнбөй жогол!

Ал дарбазаны жини менен бир түртүп ачты да, короого кирди.

- Кундуз! Эми ушинтип эле дуңкулдай бергениң туура эмес да! Тултугум го менин! Же былтыгымсыңбы? - деди Эсен мылжыңдап. Ошентип ырсалаңдап тама-шалап атып, акыры ачуусун жазам деп ойлоду окшойт.

Кундуз ачкычы менен үйдүн сырткы эшигин ачты, Эсен андан мурун лып этип үйгө кирип кетти. Анан ал Кундузду колунан тартып, кире беришке киргизип алды да, дубалга такап, бети-башын аймалап жиберди. Пениси киндик тушуна тиреле түштү.

- Жогол дейм! - деп айкырган Кундуз аны төшкө койгулап, өзүнөн оолактатканга, кучагынан бошонгонго тырышты.

- Кундуз! - деди Эсен анын муштумдарынан буйтап. - Сен мага керексиң. Мен да сага керекмин! Өзүбүздү өзүбүз алдап жүрө бербей чынында эле ошондой экенин мойнубузга алалычы!

Ал кайрадан Кундузду дубалга жабыштыра такап, эки бетин эки колу менен кысып алып, өпкүлөй баштады. Кундуздун эси ооп шалдырай түштү, мындан ары каршылык көрсөтүүгө алы келбей ал:

- Жок! Жогол, акмак! - деп шыбырады.

- Ооба! Өзүң деле билесиң ошондой экенин! - Эсен аны кучагына кысты.

Ал эбин таап, тилин Кундуздун оозуна салып жиберди, жанатан бери өзүн араң кармап, каршылык көрсөтүмүш болуп аткан неменин бүткөн бою эрип, делебеси козголду. Кундуз Эсендин жинсы шымын тиреп дөмпөйүп турган пенисине аласын такап, булчуңдары бултуйган көкүрөгүнө жабышып калды. Экөөнүн тилдери жыландарча соймолоңдоп, бири-бирине оролуп, көнгөн адатынча бийлей баштады. Кундуз Эсендин көйнөгүнүн шымдалган этегин тартып алып, колун аласына сойлотту. Эсен күңгүрөнүп онтоп жиберди.

Ал Кундуздун мойнун, ийиндерин өпкүлөп, эмчек кабынын далысындагы бүчүлүн сыйпалап таап чечти. Анан андан ары чечиндире баштады. Алактап атып ак блузкасын айрып да сала жаздады, шашып-бушуп эмчектерин мыжыкты. Тирсийип көбө түшкөн үрптөрүн тырмалап, чымчып жатты. Кундуз каршылык көрсөткөн жок.

Ал Эсендин белиндеги курду чече албай убара тартты. Акыры чече албасына көзү жеткенде, чөгөлөп отура калып, сыдырмасын ылдый сыдырып, андан чыга калган пенисти жанталашып соруп кирди. Анысы тим эле даңкайып, капкатуу болуп калып-тыр. Эсен онтоп алып, алигисин Кундуздун кекиртегине тыгып жиберүүгө ара-кеттенип, тулкусун кыймылдатып иштеп атат. Кундуз болсо кекиртегинин ооруганына да көңүл бурбай шилекейин агызып соро берди.

Эсен аны ийиндеринен кармап, полго жыкты. Кундуз оозундагы пенисти араң кое берип, чалкасынан кулап калганда эки буту көтөрүлүп, аласындагы ак турсасы ичке тилкеси көрүнө түштү. Эсен аны баса калып, жука саргыч юбкасынын этегин өйдө түрүп, турсасын шыпырды да, кынына пенисин тыгып ийди. Ал жактан суу чачырап, бир тамчысы Эсендин бетине тамды. Мындай жылуу кабыл алууну күтпөгөн Эсен Кундуздун сандарын кыса кармап, катып калды. Жана дал ошол учурда гана Кундуз ал үчүн бул адам кандай маанилүү экенин түшүндү. Алар азыр катып калган ушу күлкүлүү поза экөөнүн өз ара тартылуусунун, экөөнүн башын бириктирген дене кумарынын ысыктыгын, тереңдигин билдирип тургансыйт. Бул кызыктай поза алардын өз ара мамилелеринин маңызы, алар жеткен дене жыргалынын эң бийиги, эң таттуусу, эң тазасы. Ушуларды ойлоп алган Кундуз лаззат көлүнө бой таштап, кумар отунда жалбырттап күйүп баратты. Эсен анын буттарын ийиндерине арта салып алып, тизелеген калыбында солдойгон сок билеги менен жатындын мойнун жанчып атат. Эмчек кабы мойнуна оролуп, полдун тактайы далысына өтүп чалкасынан жаткан абдан ыңгайсыз болсо да Кундуз ыңгайсыздыгы жөнүндө да, бырышкан кийим-кечеси жөнүндө да кабатыр болгон жок. Азыр анын эси-дарты эркектин зор аспабы тынымсыз кирип-чыгып жаткан кынында болчу. Андан башка эч нерсени ойлой да албайт, ойлогусу да келбейт.

Баарынан кызыгы, Эсен үстүндө шамдагай кыймылдап, алигисин те-рең-терең малган сайын Кундуздун баятан бери жек көргөнү, ачууланганы, таарынычы, деги койчу ага карата сезген бардык терс сезимдери кайдадыр житип жок болуп баратат. Эсен пениси экөө анын денесин гана эмес, мээсин да өздөрүнө багындырып алган тура. Эсен аны дубалга такар замат оргазм башталды. Кундуздун тылагынын жыйрылып, титирегени Эсенге да сезилди. Кундуздун аласындагы ар бир жаңы сокку менен ал улам жогорулап көккө учуп бараткансыды. Кындын капталдары пенисти бекем кысып, койо берсе эле Кундуз абасыз мейкиндикке учуп кеткен бойдон жерге кайра түшпөй ошо жакта калкып калчудай сезилди. Акыры кертмектин башы анын сыйкырдуу үңкүрүндөгү жашыруун катмарларга кирип барды, ошондо Кундуз:

- Ох, Эсен! О, Эсен! - деп кыркырап, тырмактарын анын далысына матырды. Кежигеси полго урунуп, мойнундагы күрөө тамыры көөп чыкты, ошол учурда бүткөн бою чымырап, жылуу толкундар белинен ылдый аралап өттү.

Эсен дагы бир-эки жолу итенип алды - Кундуз электр тогуна тартылгансып, туйлап-туйлап алып, үнүнүн болушунча бакырды.

Эсен анын сезимдерин курчуткусу келип, алдыга жүткүндү. Кундуздун көз алдында саргыч-кызгылт чыбырчыктар пайда болду. Ал көздөрүн жумуп, көчүгүн кыймылдатып, уңулдай баштады. Ансайын Эсен анын керемет үңкүрүнө чабуулун күчөттү жана ошол замат Кундуздун денесинде ырахаттын жаңы учкундары жаралды. Эсендин эбегейсиз зор пениси аны ортосунан тең экиге бөлүп салчудай сезилди, ошондо Кундуз:

- Жок! Жок! Жок! - деп кыйкырды.

Анын айланасындагы бүт дүйнө ийненин көзүндөй те-шикке айланып, Эсендин алигиси кирип-чыгып аткан жерге батып кетчүдөй болуп калды. Кундуз анысынын ар бир көөп чыккан кан тамырын, тоголок башын, жоон де-несин даана сезип турду. Акыры бир маалда пенис солкулдап кетти, демек уруктугу төгүлө турган убак жакын калды. Кундуз буга чейин эч качан азыркыдай болуп ичине ысык сперманын төгүлүшүн самаган эмес.

Көз алдына кызгылтым жылмакай башында оозго окшогон көзөнөгү бар дардайган чоң жылмышчаак пенис пайда болду. Ал кынына кептелип, анын капталдарын керип, ичине толо түштү да, силкинип алып, Кундуздун жайлоодогу жашыл шибердей жайкалган бейиш төрүнө ысык коюу эрендигин бүркүп салды. Ошол учурда ал дагы бүттүбү же жанагы эле оргазмы андан ары уланып, чексиз убакытка созулдубу Кундуз так айта албайт. Бирок кыны өзүнчө эле бир чоң эрогендик аймакка айланды, ал эми денеси болсо өзүнөн-өзү калч-калч этет. Кундуз аргасы түгөнгөнүнөн уламбы же кубанганынанбы белгисиз, жарадар болгон ургаачы арстанча ыркырап онтоп жиберди. Анын кыйкырып-бакырып кубалаганына да бол-бой, уяты жок Эсен аны ай-буйга келтирбей болгондо да өзүнүн кире бери-шиндеги полго баса жыгылып, ушундай шермендечилик кылды. Ошол учурдагы Кундузду абалын сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес эле.

Бир маалда эле экөөнүн онтогон үндөрүн кулак тундур-ган ачуу чаңырык басып кетти. Кундуздун көздөрү чакчайып, үрөйү учту. Анан чыканагын таянып полдон ыргып турду да, үйдүн кайтаруу системасынын сиренасын өчүргөнү чуркап кетти. Эсен өзүнүн албырып көөп чыккан пенисин карап алып, каткырып күлө баштады. Анысынын башынан агыш суюктук полго тыпылдап таамп, көлчүккө айланып жатты.

Бөлмөнүн ичинде жымжырттык өкүм сүрдү. Бири-бирине байкатпоого аракет кылышканы менен эки курбу тең өздөрүнчө кысынып, оңтойсуз болуп турушкан. Акыры Бак-тыгүл:

- Мм.. . Сонун жыттанып атат ээ?! Менин эмитен эле шилекейим чууруй баштады! - деп жыл-майымыш болду.

Сырттагы жамгырдын тамчылары дыбырап терезеге урунуп аткан. Эки жумадан бери ысып, үп болуп аткан аба ырайы кескин өзгөрдү: тоо тараптан муздак шамал согуп, асманды кара булут каптады. Бирок Кундуздун ашканасы жылуу жана жайлуу. Көгүш түстүү чоң фарфор идиште жашылча салаты, айнек капкактуу жайпак табакка ичке-ичке тилинип кесилген быштак менен колбаса тизилген. Шоңшойгон кооз бөтөлкөдөгү мыкты француз шарабынын оозу ачылган, жанында бир бөтөлкө ак суу турат, ал эми жанаша койкоюп тур-ган хрусталь бокалдар ичтерине шарап куюлушун гана күтүп турушкансыйт.

Кундуз сууга бышырылган макаронго укроп, куурулган пияз жана каймак кошуп, аралаштырып, эки тарелкага бөлүп салды. Анан алардын бирөөсүн курбусунун алдына коюп, майдаланган быштагы бар тареканы да ага жакын жылдырды.

- Италия тамактарын иттей жакшы көрөм! - деди Бактыгүл. - Кана, айта бер, Римден эмне тамак жеп келдиң? Укмуш кооз шаар бекен? Эки жакка чыгып, сүрөт-пүрөткө түштүңбү деги?

- Мен ал жакка барган жокмун, - деп жооп берди Кундуз шарапты бокалдарга куюштуруп жа-тып. - Мараттын чакырганынан ошондо эле баш тартып койгом.

- Мына сага тамаша! - деп башын чайкады Бактыгүл.

Экөө өгүнү кофе ичип, сыр чечишип отуруп, бир убакта лесби-янкалар жөнүндө сөз баштап, анан аз жерден экөө да ошолорго теңелип кала жаздагандан бери көрүшө элек болчу. Бак-тыгүл жумуштары менен Баткенге барып келген, облустун борборунда ал иштеген банктын филиалы ачылган. Жөн жүрбөгөн Бактыгүл ал жактан жумуштары менен гана алектенбестен, "Аялдардын тең укуктуулугу жана үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук" деген темадагы семинарга да катыша келген. Андан уккандарынын баарын курбусуна айтып, ордуна Кундуздун романтикалык саякатын камтыган кызыктуу аңгеме угам го деп ойлогон.

- А эмнеге барбай калдың? - деп сурады ал.

- Өзүң кандай деп ойлойсуң?

- Дагы Адылбековдун айынанбы?

- Таппасаң сыйпалап кал!

- Иий, бу жолу эмне деп башыңды айландырды ал эргул?

- Уксаң деле ишенбейсиң го! Кана, даярсыңбы?! Ал мен үчүн Айданасы менен ажырашканга да даярмын деди!

- Койчу!

- Аны менен чогуу жашаганга тойдум, сага жолуккандан бери аны көргүм келбей калды, мындан ары чыдай албайм деди.

- Бечара десең! - Бактыгүл бышкырып жиберди. - Аябай азап чеккен тура. Минтип сага качан айтып жүрөт?

- Бейшемби күнү кечинде. Жумуштан келатсам эле ал мени үйдүн жанында күтүп туруптур, анан мага ээ кылбай эле аңыраңдап үйгө кирип кетти. Кыскасы, экөөбүз кайра жараштык, дем алышта чогуу болдук.

- Ии ботом, ал сени сүйүп калгандан сообу деги?!

- Анысын билбейм, бирок ошентип атат го.

- А сен өзүң эмне деп ойлойсуң? Сенчи аны сүйөсүңбү?

Кундуз дароо жооп айта алган жок. Ал ойго батып, аш айрысы менен бир кесим быштак менен колбасаны бир сайып, оозуна салып, шашпай чайнады, анан артынан шарап ууртады. Андан соң эрдин жаланып, салфетка менен аарчып, ошондо гана:

- Азырынча өзүм деле билбейм! Чынын айтсам, баары ушунчалык башаламан болуп, чаташып калды! Кийинчерээк билишиме караганда, аялы Польшага кеткен үчүн тиги желмогуз меникине жетип келиптир. Ага ишенип алып, дагы алданып калгым келбейт! Айтканы чын болсо, биринчи ажырашсын, анан көрө жатарбыз… Күн мурунтан эле башымды оорута бербейинчи.

- А Андабековду кантесиң? Же анын көңүлүн таптакыр суутуп салдыңбы?

- Ал аябай жакшы киши. Башка эркектерден бир артыкчылыгы сырды жакшы сактайт, аял ки-шини жакшы түшүнөт, айтор мыкты дос боло алат.

- Эркекти минтип мактаганың жарабайт.

- Эсен болбогондо экөөбүз жакындашып кетет белек!

- Анын эмнеси жакпай калды?

- Бир нерсе жетишпегенсийт. Эмне экенин так айта албайм.

- Төшөктө начар бекен? - деп сурады Бактыгүл кулагын түрүп.

- Өтө начар деле эмес, бирок өтө жакшы да эмес. Муну сөз менен айтып түшүндүрүш да кыйын. Менимче ал бир аз апенди чалы-шыраак окшойт.

- Чын элеби? Кызык экен! Римге бара албай калганыңды ага кантип түшүндүрдүң?

- Кулагына болушунча лапшаларды илдим. Жумушумдан фьючердик келишимдер боюнча се-минарга жөнөтүп атышат деп койдум.

- Ошентсең эле ишенип калдыбы?

- Ишенгени го ишенди дечи, бирок эртеби-кечпи ага чындыкты айтышка туура келет.

- Макарондор абдан даамдуу болуптур, - деп Бактыгүл курбусуну жасаган тамакты мак-тады. - Ага эмне дейсиң?

- Башка бирөөнү жолуктуруп калдым дейм.

- Сага үйлөнөйүн деген ниети бар деп ойлойсуңбу? Андабаевди эмес, Адылбековду айтып атам.

- Анысын кайдан билейин. Бирок менин айымдан аялы менен чын эле ажырашса, анда… Ошондой болуп кетиши да мүмкүн!

Курбулар тарелкаларындагы макаронду түгөтүшүп, Кундуз жасаган миндаль тортуна киришишти, анын артынан муздатылган ак шарап ичип отурушту. Акыры торттун да түбүнө жетишти. Кундуз кофе кайнатканы кетти, Бактыгүл бокалдарга шарап куйду. Кофени конок үйүндө ичели деп чечкен курбулар жайпак табакка кофейникти чынылары менен, жарым-жартылай шарабы бар бокалдарды салып ал жакка келишти. Бактыгүл булгаары капталган чоң диванга отурду, Кундуз анын жанынан орун алды. Буттарын учкаштырып, курбусуна кайрылды:

- Эми эмне кылабыз?

Шарап анын башын айландырып салган, өзүн бир башкача жеңил сезип, көңүлү куунак. Эсен ага күч-кубат берип, анын сексуалдык дара-метин гана ачып койбостон, мүнөзүн да баштагыдан чечкиндүү жана тайманбас кылып салган.

- А эмне бир нерсе кылышыбыз керек беле? - Кундуздун эмнени кыйытып атканын сопсонун билип турса да, билмексен болуп сурады Бактыгүл.

- А сен кандай деп ойлойсуң? - Өткөндө экөө ушу жерде отуруп, четин баштап талкуулап, бирок аягына чыкпай калган маселе Кундузду кызыктырып койгон. Көп кырдуу төшөк оюнунун бул жагы кандай болду экен, Бактыгүл менен кумарга батып көрсөм эмне болот эле деп улам ойлоп коюп атты. Ал эми Марат менен жаткандан бери бул ой анын артынан калбай ээрчип алган. Мына эми аны ишке ашырып, көкшүнү сууй турган убак келди окшойт.

Кундуз жука жүндөн токулган асты-үстү окшош шым күрмө кийип жанында отурган Бактыгүлдүн сымбаттуу мүчөсүн сыдыра карап койду. Кежигесине түйүлгөн саргыч чачы бир үймөк чөпкө окшойт, жалжылдаган көздөрүндө от жанат. Анын оюндагысын окуп койгонсуп, Бактыгүл:

- Достугубузду тобокелге салбай эле койолу деп макулдашпадык беле?

- Антип сен айткансың, - деди Кундуз шараптан ууртап. - А мен антип чочулаштын кереги жок деп эсептейм. - Ал Бактыгүлдүн көздөрүнө тике карады, бирок анын уялып, тарткынчыктаганы байкалган жок.

- Демек, сен биздин достугубузга мунун эч кедергиси тийбейт деп эсептейсиңби?

- Эми аны иш жүзүндө текшерип көрүш керек да.

- А кантип? - деп сурады Бактыгүл, анын көздөрү Кундуздун төшүнө кадалды, анан ылдый тизелерине түштү.

Кундузду демейде эркектер ушинтип карашчу эле ага көнүп деле калган, бирок азыр аял караганда кысынып, өзүн оңтойсуз сезип кетти. Бирок баштаган соң аягына чыгышы керек. Андыктан өзүн колго алып:

- Адылбековдун аялына чейин бир кыз менен жаткам дебедим беле өткөндө. Бул жөнүндө эстегим келбеген себебим ошол уятсыз кылыгым бара-бара көнүмүш адатка айланып кетсе, лесбиянка болуп каламбы деп коркком.

- Мен сени түшүнүп турам, - деди Бактыгүл эриндерин жаланып.

- Ал эми Айдана Адылбекова менен болгондон кийин мен… - Кундуз кайрадан кызыл шараптан ууртады.

- Уланта бер!

- Кыскасы, аны менен болуп атканда мен ушунун баарын Эсен үчүн гана жасап атам деп өзүмдү өзүм ынандыргам. Бирок кийинчерээк андан да күмөн санай баштадым.

- Эмнеден күмөн санай баштадың?

- Жалаң эле Эсен үчүн эмес, өзүм да каалаган үчүн ошого барган окшойм. Менимче, аялдарга жакындыгым бар болсо керек.

- Болсо болгондур да, анын эмнеси бар экен? - деди Бактыгүл күлүмсүрөп.

- Андай болсо эмне үчүн сен экөөбүз бири-бирибизге ырахат тартуулай албайбыз?

- Мен жакын курбумдан айрылгым келбейт, - деп Бактыгүл кабагын түйдү.

- Коркпо, ал нерсе экөөбүздүн ысык арабызды суута албайт! - деп ынандырды Кундуз.

- Чынбы?

- Чын! Жалган айтсам, өлүп кетейин!

Бактыгүл ордунан туруп, чынысын үстөлгө койду, анан эки жагын ка-ранып, сумкасын издеп:

- Мен кете турган убакыт болуп калды окшойт, - деди.

- Жок, кетпей эле койчу!

- Анда беш мүнөт күтө тур.

Бактыгүл артына бурулуп, эшик жакка басты. Бир аздан соң алыстап бараткан ка-дамдардын дабышы угулду. Анан ваннанын эшиги тарс жабылды. Кундуз ордунан жылбай мелти-реп отурат. Бактыгүл анын сунушун ал божомолдогондой эле кабыл алды. Кундуз күмөн санап, азап чеге бербей, эркектергеби же аялдаргабы, кимисине көбүрөөк жакын экенин тактап алайын деп ойлоп аткан. Сайкалдын эле-син унута албай көпкө көмүскөдө сактап келген. Айдана Адылбекова аны боштондукка чыгарып жиберди. Кундуз мындан аркы жеке жашоосун жакшылап иретке келтирип албаса болбойт, айрыкча мындан ары Эсен Адылбеков менен кандай мамиледе болушту тактап алышы керек. Эсен менен олуттуу мамиле курардан мурда башка эркектерден, мүмкүн аялдардан дагы, баш тартууга даярбы, ошону тактап албаса болбойт го.

Ошондой болуп калышы мүмкүнбү? Жана эң негизгиси, анын нике-лешкен жары болгусу келеби? Биринчи суроого Кундуз азырынча жооп бергенден айбыгып турду, ал эми экинчи суроого ишенимдүү "ооба" деп айта алат.

Ойношторунун арасынан Кундузду өзүнө сүйдүрүш би-ринчи болуп Эсендин колунан келди, ал анын аң-сезимин, жан дүйнөсүн толугу менен өзгөртө алды.

Беш мүнөт эчак өткөн, бирок тунжураган жымжырттыкта Бак-тыгүлдүн кадамдары дагы эле угулбайт. Кундуз кофесин ичип бүтүп, өзүн тынчтандырып терең-терең дем алып алды да, курбусун издегени жөнөдү.

Коридор менен кетип баратып, уктоочу бөлмөнүн эшиги кыңкайып ачык турганын байкады. Кундуз бөлмөгө баш бакты да, ичкери кирип, эшикти жапты.

Керебетте Бактыгүл жыпжылаңач болуп алып, буттарын кайчылаштырып жаткан экен. Аласындагы үч бурчтук кара түгүн колу менен сылап койот.

- Чечин, - деди ал Кундузга. - Өзүң билесиң, мен дароо эле шыма-ланып ишке киришкенди жакшы көрөм. Достугубузга зыяны тийбей турган болгон соң эмнени карап отурмак элек, атаңдын көрү, мындай секстин да атасын тааныталы!

Кундуздун жүрөгү туйлап кетти. Ал делебеси козголуп, тез-тез дем ала баштады. Бактыгүлдүн эч бир кынтыксыз, келишкен денеси: тирсийген эмчектери, аппак, жылмакай сандары, жалпак курсагы менен узун буттары Кундузду өзүнө арбап баратты.

- Мен сага белек кылган вибратор кайда? - деп сурады ал Кундуз көйнөгүнүн топчуларын чечип, чечинип атканда. Ак жибек ич кийимчен калган Кундуз:

- Комоддун тартмасында, тиги жакта! - деп жооп берди.

Ал эмчектери салмактанып, үрптөрү катуу болуп, көөп барат-канын сезди, анан эмчек кабын чечти. Аңгыча Бактыгүл комоддон фаллоимитаторду алып чыкты. Анын баш жагын аласына такап, сандары менен кысып алды. Анан курбусун карап:

- Сен муну колдонуп көрдүңбү? - деп сурады.

- Колдонбой анан! - Кундуз ак турсасын чечти, анан көйнөгүн жерден алып, отургучтун кырына илди. Турсасы полдо кала берди. Аны карап да койбой Кундуз керебеттин чети-не отурду.

- Кандай жактыбы? - деп сурады Бактыгүл.

- Мен мынчалык дүүлүгөм деп ойлогон эмесмин. Чынын айтсам, ба-ягүнү оргазм учурунда мобу немени сен колуңа кысып кармап тургандай се-зилди мага.

- Аны айтасың да, мен Баткенден бир семинарга катышам деп укмуштарды угуп келдим. Көрсө, өмүрүндө бир да жолу канбаган аялдар да бар экен. Берки бейөкмөт уюмдан барган аялдар "прелюдие", "оргазм" деп атышса, "Кокуй, аныңар эмне?" деп чочуп кетишти айылдан келген аялдар. Анан семинар уюштургандар анын баарын түшүндүрүп беришсе, орто жашка барып эле калган бир аял: "Ап, балакетиңди алайын! Андайыңар да бар беле? Биз өмүр бою анын бирин деле билбей эле жашап келатпайлыбы!" деп жакасын карманды, - деди Бактыгүл жылмайып.

- Эми ага жанагы аялын эриткенди билбеген күйөөлөрү күнөөлүү да, - деди Кундуз.

- Ошо да. Эптеп эле өзүнүн бел суусун түшүрүп алып, ары көздөй оодарылып, коңурукту кош тартып кирет экен. А бери жактагы аялы эмне болду, кандыбы, канган жокпу, баштары да оорубайт имиш.

- Ал бечараларга мындан апарып таратыш керек экен, ээ?

- Ооба! Бул бир арзан оокат болсо ошентпейт белек. Келесоо күйөөңөрдү карап отурбай мына мобуну менен каала-шыңарча кумардан чыккыла деп колдоруна карматып койсок, ээ, атаңдын көрү!

- Дагы экөөбүздүкү жыргал турбайбы. Каалаган эркек менен каалагандай кумарга батабыз. Эми минтип чогуу жыргаганы да жатабыз, - деди Кундуз курбусун күлүмсүрөй карап.

- Болду эми, көп сүйлөбөй чалкаңан жат! - деди Бак-тыгүл, Кундузду колунан тартып, керебеттин ортосуна жаткырды. Вибраторду сандарына кыскан бойдон Кундузга жанаша жатып, вибраторду анын аласына, төшүн төшүнө такады. Курбулар бири-биринин көздөрүнө тике карап, чечүүчү көз ирмем келгенин түшүнүштү.

Бактыгүл эринин Кундуздун эрдине тийгизип, эмчегин сылады. Анан аны мыкчый кармап, үрпүн тырмалады. Кундуздун денеси ымыр-чымыр боло түштү, ал ала-сын вибратордун баш жагына тыкысыраак такады.

- Буттарыңдын ортосун ач! - деди Бактыгүл. - Эми аспапты иштетип, санда-рыңа кыс.

Кундуз анын айткандарын аткарды, вибратор дыр-дыр этип, титиреп иштей баштады.

- Болгон кубатына койчу!

Кундуз шакекчесин акырына чейин бурады, дырылдаган дабыш катуулап, зуулдап кирди. Кундуз сандарын кысып, кынындагы курч сезимдерге чыдабай онтоп жиберди. Кын тили сайгылашып кетти. Бактыгүл аны бекемирээк кучактады.

- Ох! Кандай сонун! - деп шыбырады Кундуз.

- Аның чын… - деп Бактыгүл аны белинен кучактап өзүнө тартып, бети-башын аймалап өпкүлөп жатты. Кундуз аны карап туруп, аласы сууланышып баратканын сезди. Дүүлүгүп, эргип кетип ал Бак-тыгүлдү оозунан соруп өптү, тилин оозуна салып жиберди.

Ошол учурда эки курбунун ортосундагы аларды достук мамиледен ары өткөрбөй кармап турган көзгө көрүнбөс чеп урап түшкөнсүдү. Алардын жылаңач денелери жыландарча ий-релеңдеп, бири-бирине оролушуп, ооздору чапталышкан бир денеге айланып калды. Бак-тыгүл тилин кумарлана соргон сайын Кундуздун бүткөн бою калтырап, оргаз-мдын жакын келип калганын туйду. Ал курбусунун кучагынан араңдан зорго бошонуп, энтик-кен демин араң басып:

- Өх ий! Сонун экен го мунуң! - деди.

- Бүткөнү жатат окшойсуң, ээ? - деп сурады Бактыгүл.

- Антпей эле бүтүп салдым окшойт, кандай болуп кеткенин жакшы түшүнбөй да калдым, - деп шыбырады Кундуз.

- Азыр түшүнөсүң! - деп Бактыгүл вибраторду анын кынына терең тыгып жиберди. Ошол замат Кундузду баштан аяк чулгап калган оргазм ушун-чалык терең, күчтүү болгондуктан, ал катуу онтоп жиберди. Бак-тыгүлдүн денеси чыңала түштү. Курбулар бекем кучакташып алышты, анткени электр тогу сыяктуу зыңылдаган курч сезим зырп-зырп этип бир денеден экинчи денеге өтүп, кайра кайталанып аткан. Экөө кучакташкан тейде калчылдап, кыйкырып-өкүрүп атышты да бир маалда сандарын бошотуп, бири-биринен оолакташты. Вибратор коңуздан зуулдап керебетке кулап түштү.

- Кана, экспериментибиз жактыбы сага? - деп сурады Бактыгүл.

- Менимче, аны андан ары улантыш керек. Азырынча жакты же жаккан жок деп айтыш кыйын, - деди Кундуз, анан Бактыгүлдү оозунан чоп эттире өөп чалкасынан су-налып жатып калды.

Бактыгүл анын аласындагы кыска жүндөрүн сылады. Кундуз буттарын талтайтканда Бактыгүл анын сууланышкан кынына манжасын тыкты. Кундуз аны кынынын капталдары менен кысып алды. Бактыгүл манжасын сууруп алды да, аны кумарлана жалап туруп, Кундузду кылыктана карап койду.

- Мм.. . ! Бал татыйт! - деди ал тамшанып, анан тизелеп туруп, Кундуздун эмчектерин өпкүлөдү, ошол эле маалда сөөмөйү менен ортонун кынына тыгып алып, ары-бери ыйкап жатты.

- Ах, Бакуля! - деп кыйкырды Кундуз шыпты тиктеген боюнча.

- Аа, ушуну каалап аттың беле, тентек кыз! - деп күбүрөнүп, өз ишин уланта берди Бактыгүл.

Кундуз чат дөмпөгүн өйдө кылып, артка чебелектеп, Бак-тыгүлдүн манжаларын утурлап, бүт тулкусун кыймылдатты. Тылагынан аккан суюктук сандарынын ички бетинен ылдый сызылып жай агып баратты.

Бактыгүл кындын жылчыгын теше тиктеп, дагы бир манжасын матырды, жыныс эриндерин эки жакка ачты эле, ары жагы караңгы болуп кеткен сырдуу үңкүрдүн кызгылт капталдары көрүндү. Кундуздун кыны эриндерин ачып, кайра кымтып дем алып аткансыйт.

Бактыгүл эңкейип, курбусунун аласына башын тыгып, анын чаткаягынан аккан коюу ширени жалап кирди. Кундуз болсо бүткөн бою балкып, керебетте жаткан жеринде, бети-башын тырыштырып, балыктай туйлады. Бактыгүл анын сандарын кыса кармап, балмуздак жеп жаткансып, аласынын чоло жерин калтырбай жыргап жалап атат.

Кундуз онтоп, айтып бүткүс жыргалга батты, анан курбусун акырын ары түртүп, керебетке отурду. Эриндерин жаланып, жанында отурган курбусун жылмая карап алып:

- Кел, эми экөөбүз тең жыргайлы! - деди.

Бактыгүл анын сунушун жактырбагансып, чекесин тырыштырып койду да, бутун Кундуз-дун башынан ашырып, аласын анын бетине туштады. Экөө бири-биринин сандарын мыжыга кармап, жыты аңкыган чанактарын жалай башташты.

Кундуз бул көз ирмемди көптөн бери эңсеп күткөн, ошондуктан бүткөн бою калчылдап толкунданып чыкты. Кубанычы койнуна батпай ушунчалык катуу сүйүнгөнүнөн бул бариктерин ачып, бажырайып турган бейиш гүлүн жутуп эле алгысы келди. Достугубуз эмне болот, ырахатка бата-быз деп атып аны жоготуп албайбызбы деген түпөйүл ойлор өзүнөн-өзү жок болуп, экөөнү тең сар-санаа кылган "канткенде мүмкүн болушунча көбүрөөк ырахат алууга болот жана тартуулаганга болот?" деген бир гана маселе абада калкып, учуп жүрдү.

Бактыгүлдүн жан жери жумшак жана түктүү экен. Тылагынан суусу агып атат - демек, ал да Кундуздун эркелеткенин, сылаганын, өпкүлөгөнүн самап турган чагы. Кундуз тилин кынга те-реңирээк сойлотуп, ширесин жалап, аны жутуп жиберди да, кумарлана көздөрүн ирмегилеп, кын тилди тилинин учу менен кытыгылай баштады. Бири-биринин аласына сүлүк курттай жабышкан экөө тең алка-шалка тердеп, ысып чыгышты. Ширеси куюлуп, эзилип бышкан бейиш мөмөсүн жеп аткансышып, кын тилдерин кемирип, тиштегилешет да, биринен сала бири акыштап, онтоп, бөлмөнүн дубалдарын титиретип кыйкырышат.

Бири-биринин кайталангыс жыттарына мас болушуп, алмак-салмак же удаалаш оргазмдын улам жаңы толкунуна бой таштап, кайра жарыша чабак уруп жээгине чыгып атышты.

Бир маалда Бактыгүл керебеттин бир бурчунда жаткан вибраторду алып, Кундуздун ал-бырган кынына тыгып ийди. Андайды күтпөгөн берки неме кыйкырып жиберип, сандарын кысты. Анын көз алдына Эсендин баш жагы ийрейген көлөмдүү пениси тартылды - сыягы, азыр дал ошо жетишпей турду ок-шойт Кундузга. Бирок аны эстеп кайгырып отурганга убакыт жок, курсагы менен көчүгү сайгылашып, жаны жыргап, кумардын туу чокусуна чыгып баратат. Кун-дуз араң дегенде эсин жыйып, тынымсыз дыркырап аласын казып аткан аспапты сууруп алып, Бактыгүлдүн курсагынын төмөн жагына туштады. Анысы торпе-дадан бетер аңыраңдап тар кынды жиреп тереңдеп кирип барды. Бак-тыгүл былк этсе эле жарылып кетчүдөй болуп катып калды да, анан Кундуздун аласына мурдун такап:

- Оо Кудай! Кайф деп ушуну айт! - деп үнүнүн болушунча бакырды.

Анын оргазмы Кундузга да өттү. Курбулар тыбырчылап, туйлап, экөөнөн башка жан адам жок ээн үйдү жаңыртып, озондоп, улуп-уңшуп атышты. Анан экөө эки жерде буту-колдорун жайып, эстери ооп, жатып калышты. Бактыгүлдүн кынынан ызылдаган күңүрт добуш чыгып атты.

Бир аздан кийин Кундуз чыканагын таянып өйдө болду да, жылмайып жыргап жат-кан Бактыгүлдү карап:

- Мына эми экспериментибиз ойлогудай болду деп ишенимдүү айта алам! - деди.

9-бөлүм

Ортодо дагы жарым ай өттү. Ал аралыкта Эсен төрт жолу Кундуздун үйүнө түнөдү, Кундуз эки жолу анын устаканасында эр-тең мененкиге чейин калды. Бир ирет алар дем алышта үч күн катары менен үйдөн чыкпай, бири-биринин кучагынан бошоно алышпай, керебетте ооналактап жа-тышты. Калган күндөрү Кундуз уйкусун кандырып, Эсен менен боло турган жаңы кумарлуу түндөргө камынып, күч топточу. Аны менен жо-лукканда уйку бетин көрбөй, эс алганды таптакыр эле унутуп калчу.

Бактыгүл экөө өткөргөн эксперименттин натыйжасы ук-муш болду: Кундуз ээ-жаа бербеген орой сексти гана каалаган, дене кумарына тойбогон аңги аялга айланды. Эми ал пластмасса вибраторго ыраазы болбой калган, такай эркектин ысык, солкулдаган пенисин самайт да турат. Анысы ылдамыраак эле кынына кирсе экен, каптал-дарын болушунча керип, ичине толуп калса экен, анан жатын мойнун тарсылдата койгулап атып, акыры денесин бүт балкытып, жыргаткан ысык, коюу эрендигин жаба төксө экен деп тилейт, эси-дартынын баары эле ошол. Жумшак, назик сылап-сыйпалагандан жадады, эркектин орой күчүн, карылуу кучагын эңсейт.

Эсен бул талаптарга толугу менен жооп берет. Ал Кундузду көзү ка-раңгылап, эси ооп калгыча түйөт, аны менен чогуу болгон түндүн эртеси Кундуз эптеп эле бутун сүйрөп басып калат, эмне кылып атканын, кимге эмне деп айтканын да жакшы ажырата албай, башы маң болот. Ушинтип келесоо болуп калган кантип болсун деп өзүн-өзү тилдеп жатса да, кайра эле Эсенди каалап, ал айткан жерге жетип барат. Айрымдар аракка, тамекиге же нашага берилип кетип, таштай албай калышса, Кундуз секске дал ошондой көз каранды болду. Бирок эмнегедир акыл-эси "кой, эсиңе кел" дегендин ордуна үргүлөп уктап жаткансыйт, ал эми ичине кирип, орун-очок алып алган дене кумарынын шайтаны ого бетер шыкактап, акылсыз, адепсиз ара-кеттерге түртөт.

Анын мынчалык өзгөрүшүнө Бактыгүлдүн кы-мындай да күнөөсү жок эле, баарын кылып, кыл жип менен бууп койгон Эсен Адылбеков болчу. Кезектеги ар бир жаңы жолугушуусу мурдагыдан да укмуштуудай ырахат тартуулаган сайын Кундуз жакында ансыз жашай албай каларын сезип турду. Бул эркек аны толугу менен өзүнө багындырып алган. Анын үстүнө, "аялым командировкадан келсе эле ажырашалы деп айтам" деп беркинин өпкөсүн ого бетер көптүрүп койгон. Бирок Айдананын командировкасы узаргандан узарып эле баратты. Ал күйөөсүнө телефон чалып, Польшадан ары түз эле Москвага учарын, ошо жактан "Космополитен" журналына сүрөткө түшөрүн айтыптыр.

Ал учурда Кундуз азап чегип, өзүн койорго жер таппай жүрдү. Денеси тынымсыз кумарын кандырып турууну талап кылат. Курт жеген тиш кандай зыңылдап катуу ооруса, кыны да жанды жеп оорутат, анын ооруганын Эсенден башка эч ким айыктыра албайт. Мына бүгүн да жыныс эриндери аласына батпай көөп, дүүлүккөн Кундуз чыдабай кетти да, машинесине отуруп, түз эле устаканага келди.

"Форд-фоксун" студиядан анча алыс эмес жерге токтотуп, кол саатын карады: кечки жети бо-луптур. Мурда ойношуна эскертүүсүз келип, тезинен кумарымды кандыр дей алчу эмес эле. Бирок азыр айласы кетип, секс үчүн баарына даяр болуп, андан баш-канын баарына кайыл болуп турат. Анткени денеси Кундузга баш ийбей эле, Кундуз ага биш ийип калган.

Машинеден түшүп, көйнөгүнүн жука кездемеси үрптөрүнө сүрүлгөн сайын Эсен менен улам бир позада аңкылдашып атканын элестетип, устаканага жакындап келатты. Акыркы убакта эмчек кап тагынбай, турса да кийбей калган. Ошондой болгондо өзүн эркин сезип, бардык күтүүсүз нерсеге даяр болчудай сезилет. Үстүндө көгүш түстүү жука көйнөгү гана бар, анысы ийиндерин силкип койсо эле ылдый шыпырылып, бутуна оролуп жатып калганга даяр. Эсен эшикти ачары менен анын алдында жылаңач туруп калганы жатты Кундуз.

Бетон тепкич менен өйдө чыгып баратканда жүрөгү дүкүлдөп катуу сого баштады. Каруусуна илип алган сумкасы санына урунат. Кундуз эшиктин коңгуроосун басып, толкунданганынан эриндерин жаланып алды. Ичкериден шашып басып келаткан дабыштар угулду, Эсен эшикти ачып, таң калганынан көзүн чакчайтып туруп калды. Анан:

- Кундуз? Сени бүгүн келет деп күткөн эмес элем! Эртеңге чейин уктайсың го деп ойлогом.

- Ушинтип босогодо кармап тура бересиңби? - деди Кундуз.

- Кир. - Эсен аны студияга киргизип, эшикти жапты. - Кызык, сен эмне чарчаган жоксуңбу, кечээ түнү аябай алыштык эле го?

- Мен кайрадан күч-кубатка толуп калдым!

- Көйнөгүң жарашыктуу экен! Бир нерсе ичесиңби? Чын айтам, сонун жарашып калат экен…

- Комплиментиңе рахмат. Кызыл шарабың болсо, бир аз куйчу.

Кундуз Эсен иштеп аткан картина турган мольбертке барды. Алдыңкы планда турган эки аял тең тартылып бүтүптүр. Бирөөсү кар-таңыраак экен, эмнегедир кайгырып, муңайып тургандай, чарчаңкы көздөрү кайдадыр алыска умтулат. Жанындагы жашыраак аял, тескерисинче, кубанычтан жүзү жаркып, көздөрү күлмүңдөп турат.

Эсен буфеттен бир бөтөлкө шарап алып, бокалдарга куюштуруп, алардын бирин Кундузга сунду.

- Сенин денсоолугуң үчүн! Айтып-дебей эле эмнеге келип калдың? Бир нерсе болдубу? Тынччылыкпы деги?

- Баягы эле түбүң түшкүр каалоо да, - деп Кундуз арыдан-бери көйнөгүн чече салды. - Мен сени али жадатып жибере элекминби? Ээ-жаа бербеген темпераментимден чочулаган жоксуңбу? Эмне кылайын эми, ушундай кылып салган өзүңсүң.

Эсен бирдеме деп күңкүлдөп, көздөрүн чакырай-тып, ваннага жөнөдү.

- Эмне болду? Эсен, бери карасаң? Бир жериң ооруп атабы? - деп сурады Кундуз, элеңдеп. - Менин келгенимди жактырбай атасыңбы?

- Жок, баары жайында. Мен жөн эле чайканып чыгайын дегем, аябай кирдеп кеттим. Же ананыраак үйүңө барбайынбы?

- Эмнеге! Бул жериң деле абдан жайлуу, мага жагат. Келчи, мени өпчү!

Эсен турган жеринде буйдалып:

- Мен чын эле жуунуп албасам болбойт, карачы үстү-башымдын баары бойок… - деп күбүрөндү.

Чын эле кийим-кечесине бойок чачыраган, жаагында да агыш так жүрөт. Ээги да ботала болуп, кирдеп кетиптир.

Кундуз аны өзү кучактап, эрдинен өптү, ысык жылаңач денесин ага такап, тилин оозуна салды. Ошентер замат Эсендин эмеси дароо туруп калды. Кундуз тизелеп тура калып, шымынын сыдырмасын ылдый сыдырып, сөөктөй катуу пенисти сууруп алып, оозуна алды.

Эсен аны ийиндеринен кармап, ары түртүп:

- Жок, Кундуз, кереги жок! - деди.

- Эмне болуп кетти? - деп оозун чормойтуп, кашын чытыды Кундуз. - Каалабасаң анда жөн эле мени карап тур. - Кундуз чуркап барып керебетке жатып, буттарын талтайтып, ала-сын сылай баштады. Туфлисинин такасын төшөккө такап алган. Кын тилин сыйпалап таап, аны айланта сылап, сандарын ары-бери кыймылдатып, берки колунун ортонун ты-лагына тыкты.

Эсен бопбоз болуп кумсарып кетти да, үстүндөгү кийимдерин чечип ыргыта баштады. Анан ал арстанча аркырап алып, Кундузду басып жыгылды, калчылдаган кертме-гин тылагына матырып жибергенге камынды. Бирок Кундуздун башкача пландары бар болчу.

- Шашылба, - деп аны ары түртүп, кынына эки манжасын бирдей салды.

Эсен онтоп, пенисин колуна кысты. Анын жалжылдаган кой көздөрүнөн Кундузду аябай каалап турганы байкалып турду. Кундуз ко-лун бир ыргакта кыймылдатып атты. Аны карап туруп кургап кеткен эриндерин жаланып, Эсен кар-гылданган үн менен:

- Сага жагып атабы? - деп сурады.

- Ооба, аябай!

- Чылпылдап суу болуп кеттиң. Мен көрүп турам! - Эсен анын алдына ти-зелеп туруп алып, күш-быш этип мастурбация кылып атты. Көздөрү ча-нагынан чыкчудай болуп чакчайып, шилекейи ээгинен ылдый акты.

Аны карап алып, Кундуздун да делебеси козголду, колунун кыймылдары ылдамдады. Оргаз-мдын жакындаганын сезген денеси чыңала түштү. Акыркы учурда ушинтип тез-тез эле бүтчү болуп калган. Кундуз жан алы калбай кын тилин укалап, манжаларын тылагына терең-терең тыкты. Экстаздын зор көлүнө чөмүлүп баратып:

- Эсен, мени эмне кылып салгансың?! - деп кыйкырды да, жаздыкка башын коюп, кал-чылдап, титиреп атты.

Маңдайында жалдырап турган Эсендин оттуу көздөрү сезимдерин ого бетер курчутуп таштады. Кундуз аласын алаканына кысып:

- О Кудай! О Кудай! Ох, ох, ох! - деп бакырды.

- Кандай жыргал! - деп кыркырап, жанталашып мастурбация кылып атты Эсен.

Бир маалда ал ордунан ыргып тура калып, Кундуздун туфлисин чечип, таманын, кызыл ашык томугун өпкүлөдү. Анан ал анын сандарын тизесинен өйдө жалап барып, акыры үксөйгөн табышмактуу үч бурчтугуна жетти. Аны моокуму канганча карап турду, бирок ага тийген жок, Кундузду "көмкөрөңөн оодарыл" деди. Ал чекесин жаздыкка такап, төрт аяктап турду.

- Керемет! - Эсен анын көчүгүнөн сылап, ортосундагы эңкейишти сөөмөйү менен сыдырып, арткы тешигин акырын басып койду. Кундуз ой деп жиберип, көчүгүн чайпады. Эсен эңкейип, аны өпкүлөй баштады. Арткы тешигин жакшылап жалаган соң сандарын, тизесинин ички бетин өпкүлөдү. Кундуздун бүткөн бою чымырап, кынында кумар оту жалбырттап күйүп баратат. Ал буттарын кененирээк талтайтып, Эсенди өзүнө чакырды. Бирок ал эмнегедир киргенге шашылган жок. Кундуздун кыр аркасын, далысын өпкүлөй берди, ошол учурда колдору көчүгүн сылап аткан.

- Сен ушунчалык сулуусуң, - деп мыңкылдады ал.

Ага жооп кылып Кундуз да кумарлана кыңкыстап койду.

Эсен анын артына ыңгайланып туруп, сыйкырдуу эки тешиктин кайсынысына биринчи кирсем деп тандап аткансып, пенисинин баш жагын аласына сүргүлөдү. Акыры чокко какталган темирдей кызыган аспабынын башы жыныс эриндерин жиреди. Кундуздун кын тили эдиреңдеп сүйүнүп, титирей түштү. Анын бүгүн кечке дегдеп күткөн көз ирмеми ушу болчу. Эсен аны сан-дарынан кыса кармап, канжардай болгон кертмегин кынга түбүнө чейин тыгып ийди. Кундуз катуу онтоду. Эсен анысын кайра сууруп алган шашылган жок. Ал жаңы жыргал сезимдерге көнүшүп, кындын жумшак капталдарынан ырахат алып атты.

Кундуздун бүткөн бою калчылдап, кын тили жыйрыла түштү. Эсендин оттуу ысык тили менен назик эриндери тийген жердин баары өрттөнүп баратты. Кундуз өмүр бою Эсен өңдөнгөн мыкты ойношту гана издеп, аны Кудайдан тилеп жүргөн. Төшөктө андан ашкан, андан да чебер эркек деле болбосо керек. Бирок ал эмнени күтүп атат болду экен?

- Болчу эми, жаным, зарыктырып көп кыйнабачы! Батыраак кыймылдачы! - эркектин солкулдаган жоон сок билеги ылдамыраак эле көздөрү мунарыктап, эси эңгиреп калганча койгулап кумардын туу чокусуна чыгарса экен деп каалоосу ашып-ташып, чыдамы кетип баратты.

- Сен чын эле ошону каалап атасыңбы? - деп сурады Эсен.

- Ооба! - деп кыңкыстады Кундуз, сандарын кысып.

Эсен ага сюрприз камдап аткан: ал кертмегин кындан сууруп алды да, көчүктүн ортосун ачып, ай-буйга келбей эле шилекей менен кындын ширесинен былжырап сууланышып турган алигисин Кундуздун арткы тешигине итерип жиберди. Кундуздун кырылдап онтогондон башка аргасы калган жок. Эсен улам Кундузду көндүрүп, аспабын улам тереңдетип салып, бир аз токтоп калып, кайра арылатып түртүп атты. Кундуздун бардык тарамыштары чыңалды, ал оозун чоң ачып, артынан боло турган жаңы соккуга камынды. Бирок Эсен аны таң калтырып, пенисин арткы тешиктен сууруп алып, кайра кынга салды. Ооруксунган сезим менен жагымдуусунун ортосундагы карама-каршылык асман менен жердей болгондуктан, Кундуз кыңшылап, көмөчтанга түшкөн бир кумалак майдай болуп эрип баратты. Акыл-эсине баш ийгиси келбеген денесин таттуу жыргал сезимдер туш тараптан курчаганда ал аз жерден керебетке кулап да кала жаздады. Бирок артынан сайылган Эсендин эмеси аны ошол калыбында былк эттирбей кармап турду. Эсен пенисин алдыга итерип, кайра артка тартып, бир калыпта иштеп атты. Огеле жооноюп, узарып кеткенсиген кертмек азыр кынына эмес, дагы эле арткы тешигине кирип аткандай сезилди Кундузга. Оор жана жагымдуу сезимдердин аралашмасынан турган бир башкача сезимге кабылган Кундузду бир оргазмдын артынан экинчиси каптады. Бирок Кундуз ага да ыраазы болбой:

- Дагы! Эсен, мен сени дагы эле каалап атам! Мени эмне кылып салгансың, шүмшүк! - деп бакырды.

Анан дардайып көөп чыккан пенисти тылагына кысып, силкилдей баштады. Иштин кызуусуна кирип кеткен экөө эшик ачылганын да, кимдир бирөөлөр ичкери кирип, керебеттин жанына келип калышканын да байкашкан жок.

- Ушунча да нысапсыз болосуңарбы?! - деген аялдын үнү угулганда гана Кундуз селейип катып калды. Башын көтөрсө көзүн кылгыртып баягы Айдана дагы так түбүндө турат.

Ал денесине чапташкан көгүш жинсы шым менен тирсийген үрптөрү даана көрүнгөн жука кара майке кийип алыптыр, бутунда кызыл жеңил өтүк. Оймоктой оозун бир капталга чоюп, ууртунда мыс-кыл аралаш жылмаюу. Жанында сары чачтуу бир кыз бар. Ал да модель болсо керек, узун бойлуу, татынакай, өтө эле арык, бирок Айданадан бир топ жашыраак.

- Эсен, мен сага белек ала келем дебедим беле?! - деди Айдана. - Мени күтө турсаң өлөт белең, жарыбагыр?!

Ал сени элеби дегенсип, тырмагы кочкул көк түскө бойолгон сөөмөйүн күйөөсүнө кезеди.

Анан шыңкылдап каткырып да койду.

- Мен сени мынчалык эрте келет деп ойлогон эмесмин, - деди күнөөлүү баладан бетер аны тиктеген Эсен, ал күтүүсүз болгон окуядан дендароо болуп, жадагалса Кундуздун кынынан пенисин сууруп алышты да унутуп калган.

- Минтип тосуп аларыңды билгенде эчак эле келмекмин! - деп жаш келин үстүндөгү кийимдерин шапа-шупа чечип полго ыргытып жиберди. Көздөрү делебени козгоп, бир кызыкча позада катып калган Кундуздун дене-сине кадалган.

Кундуз Эсендин пенисин кынынан чыгарганга аракет жасады, бирок Эсен жооруган колдору ме-нен сандарынан тырыштыра кармап алган, ал эми аспабы болсо көөп отуруп, эбегей-сиз зор көлөмгө жетти. Айдана керебеттин кырына отура калып, Кундуздун төшүн, көчүгүн сылай баштады. Кундуз аны колго чаап жиберди.

- Ай! Кундуз, кандай орой немесиң! - деп буркулдаган Айдана күйөөсүнүн пенисин түп жагынан кыса кармады. Эсен анысын сууруп алары менен ал алдыга обдулуп, аны оозуна алды.

Кундуз ордунан ыргып турду. Тизелери калчылдайт.

- Ушундай керемет учурда бизди калтырып кете көрбө, садага, - деди Айдана му-кам үнү менен кыңылдап. - Сен эмне, таарынып калдыңбы? Эсен бүгүн сени менен болорун билгенде Светаны ээрчитпей өзүм эле кел-мекмин. Бул тентектин ким менен көңүл ачып атканын да алдын ала билип болбойт. Ушунчалык нысапсыз десең!

Бул сөздөр Кундуздун кыжырын кайнатты. Ал Айдананы ары түртүп, керебеттен секирип түштү да, полдо жаткан көйнөгүн алып, ба-шынан ылдый кийди. Андан кийин туфлиси менен сумкасын колтугуна кысып, эшикти тарс жаап устаканадан жылаңайлак атып чыкты. Туфлисин машинесине отурганда гана бутуна кийди. Рулду жөлөнүп терең-терең дем алып атып, араң дегенде өзүн тынчтандырды. Ушундай болгону деле ырас болду, мындан ары күмөн санап өзүн-өзү кыйнабайт. Эсен баарын өз колу менен бүлүндүрдү. Кундуз машинесин от алдырып, ордунан жылды.

* * *

"Дасмия" ресторанынын банкет залынын чок ортосунда шыптан салаңдаган люстра чоң бриллиант сымал жаркырап турду. Ар бир үстөлдө күмүш шамдалдар жалт-жулт этип, күмүш кашык-бычактар менен хру-сталь бокалдарга, андан өтүп залда отурган айымдардын жаркылдаган зер жасалга-ларына чагылышат. Залдагылардын баары кечки жарашыктуу кийим-кечелерди кийип, кычырап отурушат.

Улам бир курсагы чандайган жетекчинин сахнага чыгып, ар кайсыны сүйлөп, узакка созулган маанисиз сөздөрүнөн жадап, илеби кайтып калган супсак тамак-аштан ооз тийгиси да келбей өзүнчө эле жинденип, улам-улам кол саатын карап отурду Кундуз. Бирок банкеттин жакында аяктай турган түрү жок. Анын катышпай эле кете берейин дегенине болбой, сөзсүз катышышын талап кылган Догдурбек Азимович кезектеги саймедиреген дөөпөрөстүн сөзүнө кулак төшөп, маал-маалы менен аны коштогонсуп башын ийкеп, коньяктан ууртап коюп отурат.

Акыркы тартылган тамак палоо эчак эле желип бүткөн, официанттар көк чай ташый берип эстери ооду. Акыры акыркы тост айтылды, залдагылар бирин-серин кол чаап, бокалдарын көтөрүштү. Андан соң ар ким үй-үйлөрүнө тарай башташты. Жолдун четине катар-катар тизилген кымбат машинелер зуулдап туш-тарапка агылышты.

Догдурбек Азимович да ордунан туруп, эки жакка ыргалып дааратканага жөнөдү. Кундуз аны күтүп вестибюлда турган.

Ошол маалда Марат Андабаев анын жанына басып келди.

- Салам! - деп акырын салам айтты ал.

- Марат! - деп кубанып кетти Кундуз. - Сен да келдиң беле?

- Көйнөгүң сага сонун жарашат экен! - деп Марат анын денесине жабышкан кара атлас көйнөктү сылап койду. Кундуздун көйнөгү чынында эле абдан кооз жана жарашыктуу болчу, кымча бели тушу кынапталып ичке болуп келип, сандарынан ылдый куюлган узун этеги сымбаттуу буттарынын көркүнө көрк кошуп жайкалып турат.

- Рахмат, - деди Кундуз андан башка эмне дээрин билбей. Баягы Римге барабыз деп атып, анан кайра Кундуз калп шылтоону айтып барбай койгондон бери экөө көрүшө элек болчу. Андан кийин ал бир нече жолу телефон чалган, бирок Кун-дуз таптакыр трубканы албай койгон.

- Аябай татынакай болуп алыпсың! - деди Марат. - Жок, тамашасы жок, чын айтып атам.

- Рахмат, Марат! - деди Кундуз күлүмсүрөп. - Баса, мен бүгүн сага телефон чалайын деп аткам. Мага дагы эле ачууланып жүрөсүңбү?

- Жок! - деп жылмайды Марат. - Өткөндү унутуп эле койолучу. Мен сени көргөнүмө кубанычтамын! Азыр Догдурбек менен кетесиң да, ээ?

- Ооба, - деди Кундуз өзүнө анча ишене бербей. - Бирок ал коньякка бир топ кызып калды окшойт.

- Анда мен үйүңө жеткирип койоюн!

Кундуз дароо макул болду:

- Ошентсең жакшы болот эле!

Ал Маратты көптөн бери көрө элек болчу, аны унутуп да калган. Азыр аны менен өткөн-кеткенди сүйлөшүп, мурдагыдай сырдашып отургусу келди.

Бул жолу Марат "Мерсин" шоопуруна айдатып алыптыр. Экөө кенен салонго ки-рип, арткы орундукка жайланышып отурары менен Кундуз ичкенге бирдемең бар беле деп сурады. Акыркы болуп тартылган палоо абдан майлуу болуптур, ага чейин эч нерсе жебей-ичпей отурган Кундуз андан бир тарелка жеп алган. Бирок залда жалаң эле чайкорлор чогулганбы, официанттар самоор кайнатып, биягынан чай алып келсе эле биягынан улам түгөнүп калат. Кундуз отурган бурчтагы үстөлгө көк чай жетпей да калган. Ошондон уламбы, айтор, азыр каны катып, суусап чыкты. Марат үйгө кирип чай ичип кетпейсиңби дегенде ал дароо макул болду.

Марат Агропромдун артындагы жаңы салынган заңгыраган көп кабат үйдүн чатырында жайгашкан кооз пентхауста жашайт экен. Ички жасалгасы да укмуш, эски жана заманбап стилдерден айкаштырылып, бир башкача көрк берилиптир. Кире бергенде эле кенен бөлмөнүн бир дубалында белгилүү сүрөтчүлөрдүн кыл калеминен жаралган кооз картиналар илинген, экинчи дубалга жабыштыра орнотулган текчелерде китеп деген жайнайт. Марат сыйлуу коногун дубалдарына кара кафель чапталган, полуна паркет төшөлгөн ашканасына ээрчитип барды, кофеварканын кнопкасын басып, Кундузга коньяк куйду.

- Эмне үчүн телефон чалсам жооп бербей койдуң? - деп сурады ал.

- Кечирип кой, колум бошобой атты. Таарынган жоксуңбу?

- Жок. Телефонуңду тытып, тынчыңды албай эле койсом болмок. Негизи эле мен башка эркектердей эмесмин. Менин кээ бир адаттарым бардык эле аялдарга жага бербейт. Андык-тан байкабай көңүлүңдү оорутсам мени кечир. Кофе даяр болуп калды окшойт!

- Уксаң, Марат, мен сени анча түшүнбөй турам! Кайсы адатта-рыңды айтып атасың? Сага нааразы болгон үчүн чалбай атты деп ойлоп калдың беле?

- А эмне андай эмеспи?

- Марат! Болбогон нерсени айтпачы! Ошондо мен сага аябай эле ыраазы болгом!

- Чын элеби? Кофеңе коньяк кошуп берейинби? Жок, антпей эле бөтөлкөнү алып, конок үйгө баралычы!

Ал кофейник менен эки чыныны, "Арманьяк" коньягы менен бокалдарды күмүш табакка салып, конок үйүнө бет алды. Алар жанагы босогону аттаганда эле Кундуздун оозун ачырган кооз бөлмөгө кайтып келишти. Төрдө турган чоң жумшак диванга отурушту. Кундуз Маратка болгонун болгондой эле айтайын деп чечти.

Бир аз эрдик үчүн коньяктан ичип алып:

- Эсиңдеби, бир киши менен ойнош болуп жүрөм деп айтпадым беле? Ошол мамилем кайра баштан жанданып, от алып кетпедиби, - деп дем албай айтып салды.

- Чын элеби?

- Ооба, элестетсең! Бирок аны менен кайра байланышып бекер кылыпмын. Кийин аябай өкүнүп калдым.

- Андан көрө мага чалбайт белең!

- Ушу жолкуда баары башкача болот деп ойлогом, бирок…

- Түшүнөм! Эх, Кундуз, сени эң сонун түшүнүп турам!

Мараттын минтип анын кайгысын тең бөлүшүп турганына ичи элжиреп кетип, кучактап өпкүлөп жиберди. Орой, олдоксон Эсенден кийин аялга окшош, жумшак Марат Кундуз үчүн жанга дары болуп турду. Ал да Кундуздун өпкүлөгөнүнө жооп кылып, эки бетинен кыса кармап, тилин соймоңдотуп, оозунан өптү. Кундуз делебеси козголуп, энтиге дивандан ыргып турду да, дубалда илинген картиналардын бирин карап туруп калды. Укмуш чеберчилик менен тим эле жандуу жаратылышка окшотуп тартылган пейзажды карап, өзүн-өзү тынчтандырууга аракет жасады. Артынан Мараттын көзүн албай теше тиктеп турганын сезди. Бирок ал эмнегедир унчуккан жок.

Кундуз диванда отурган бул адамга болгон сезимдерин тактап алайын деди. Эсен менен мами-лесин үзгөндөн кийин көпкө чейин өзүнө келе албай, эч нерсеге көңүлү чаппай жүрдү. Анан Маратка чалып, аны менен көңүл ачып, театр, ресторандарга барсам, жагымсыз ой-лордон алаксыйм го деп ойлогон. Бирок Мараттын төшөктөгү дарамети-нен күмөн санаганынан улам ушу убакка чейин чалбай тарткынчыктаган. Ашканадагы айткан сөзүнөн кийин жөн жерден ошенткен эмес экенмин деп да койду.

Эсендин кучагында жатып, ээ-жаа бербеген, акылдан адаштырган кумар отуна туш болбогондо, балким, Мараттын апенди чалыш жоруктарына анча көңүл бурбайт беле. Бирок азыр Эсен анын жан дүйнөсүн астын-үстүн кылып, эстен тандырган жапайы секске көндүрүп салгандан бери Мараттын ишенимсиз сылап-сыйпалаганына ыраазы боло алабы? Кумарын айбанча кандырып, секстин сырдуу аралына баргандан бери ал жактан кеткиси келбей, мурунку кунарсыз, супсак жашоосуна кайра кайткысы келбей калган. Өзүн дайыма жаш сезип жана күч-кубатка толуп туруш үчүн кумардын чытырман токоюн аралап, жалама аскасына тырмышып чыгып, чоку-сунан ырахат көлүнө бой таштагысы келип турду. Кол кармашып жээк бойлогон менен кайыкта кылтылдап сүзгөнгө эми ыраазы болбой калды го.

Бирок жанга жагымдуу Мараттын анча-мынча кызык жоруктарына чыдап эле койоюнчу деп ой-лоду. Терең дем алды да, артына бурулуп, анын жанына келип отурду.

Коньяктан чоң ууртап:

- Сен экөөбүз көрүшпөй жүргөндө, Маратик, менин башымдан далай нерселер өттү, - деди.

- Ошондой дечи? - деп кызыга түштү Марат. - Кызык экен. Кана, айтып берчи!

Кундуз атлас көйнөгүн шуудуратып, буттарын учкаштырып отурду. Марат анын бийик такалуу, замша туфлисин кызыга карап койду. Кундуз улутунуп алып, сөзүн андан ары улантты:

- Айланамдагы ар түркүн адамдар менен алака түзүп жүрүп, өзүмдү көп нерседен куру жалак калтырганымды өтө кеч түшүндүм. Аларга жагынам деп өзүм каа-лабаган нерселерге барчу экенмин. Сен мени түшүнүп атасыңбы?

- Ооба, түшүнүп атат окшойм, - деп Марат кабагын бүркөдү.

- Анан күндөрдүн бир күнүндө баарын өзгөртпөсөм болбойт деп чечтим. Иши кылып, мындан ары өлүп баратсам да өзүм каалабаган нерсени жасабайм деп өзүмө сөз бердим.

- Түшүнүктүү, - деди Марат жер тиктеп.

- Жана ашканадан баштаган сөзүңө кайрылсак, мен сага бир нерсени ачык айтып коюшум керек. Ачуу чындыкты укканга даярсыңбы?

Мараттын өңү бопбоз болуп кетти, бирок ал башын ийкеди.

- Менимче, сен менден бир нерсени жашырып, ачык айтпай жатасың. Эгер мындан ары да мени көргүң келсе, болгонун болгондой эле ачык айтканың оң.

- Бирок аным сага жакпай калсачы?

- Ошентиши да мүмкүн. Анткен менен эмнени кааларыбызды билип алабыз да, мындан ары калп эле анткорлонбой калабыз.

Кундуз секс жаатында тажрыйбасын байыткандан бери өзүнө-өзү ишенимдүү мүнөз күтүп, ар бир сөзү жөндүү болуп калганын өзү да байкады. Мурда Бактыгүлдүн ушундай экенин байкаган сайын ага көз артып коер эле. Эми өзү да эмнени кааларын так билип, анысын ачык айткандан уялбай калган.

- Сен макулсуңбу, Марат? - деп сурады ал.

Марат мелтиреп жер тиктеген бойдон эч нерсе деген жок.

- Балким мен сен жөнүндө жаңылыш ойлоп алгандырмын, - деп Кундуз узакка созулуп кеткен жымжырттыкты бузду.

- Жок, сен туура эле айтып атасың! Баары сен ойлогондой. Калп эле бири-бирибиздин башыбызды ооруткандын эмне кереги бар? - Марат оор улутунуп, Кундузга тике карады. - Менин аялдар менен интимдик жолугушуу учурунда бир башкача өзгөчөлүктөрүм бар. Бирок аларды айткандан тартынам. Эми алар бир аз башкачараак да, шылдыңдап күлүшөбү деп кор-ком.

- Марат, мен чыдамкай адаммын, өзгөчө сексте баары ачык-айкын болуш керек деп эсептейм, - деп аны ынандырды Кундуз, бирок бирөө карган десе каргана алмак эмес.

- Чын эле ошондойсуңбу? - деп ага анча ишене бербей көзүн жүлжүйтүп сурады Марат.

- Каалаганың эмне ачык айтып, ак сүйлөчү!

- Билесиңби, Кундуз, менин бир психикалык өзгөчөлүгүм бар, аны оңдош менин колумдан келбейт, анан ошонун айынан эле азап чегип келем.

- Бирок сенин аялың бар эмес беле…

- Аялым анымды билгенде дароо эле бул жоругуңа чыдап отура албайм, апенди бол-соң өзүңө деп салган.

Марат чынысындагы кофеден ууртап, маңдайында отурган айымды сынай тиктеди. Бара-бара эрдемсип, баштагыга караганда чечкиндүүрөөк болуп баратты.

- Сен чын эле мен жөнүндө баарын билгиң келеби? - деп сурады ал.

- Албетте! Калп эле анткорлонуп атат деп ойлоп атасыңбы?

- Жок, анткен жокмун. Эмитен баарын ачык сүйлөшүп албасак, мындан ары чогуу боло албай калабыз го. Акыркы убакта ошонумду ойлогон сайын көңүлүм чөгүп, кабатыр болчу да болдум…

- Мен сени эң сонун түшүнөм, - деди Кундуз. - Сени укканга даярмын.

- Мен сага бир нерсе көрсөтүшүм керек. Жыйырма мүнөттөн кийин даяр болом. Күтүп отура турасыңбы?

- Ооба, мен эч жакка шашылбай элемин, - деди Кундуз, Мараттын кызыктай өтүнүчү аны кызыктырып салган.

- Жыйырма мүнөт! - деп дагы бир жолу кайталаган Марат ордунан турду, дагы бир аз болсо эле бул оюнан айнып кетем деп коркту окшойт, бат-бат басып бөлмөдөн чыгып кетти.

Кундуз да коньягын ичип бүтүп, ордунан турду. Китеп текчелердин биринде турган таберик сааттын жебеси он бирден он мүнөт өткөнүн көрсөтүп турат. Тиги ары жакка барып алып эмне кылып жатты экен деп кулагын түрүп тыңшады. Бирок батирде шырп эткен дабыш да угулбайт, баары жымжырт. Кундуз улутунуп, ичиркене ийиндерин силкип алды.

Анын бүгүн Марат менен жатайын деген ниети жок болчу, бир нерсе ичкиси келге-нинен эле келип калбадыбы. Аны менен бир-эки саат чогуу отуруп, чер жазышып сүйлөшүп алам да үйүмө кетем деп ойлогон. Мындай болуп кетет деп күткөн эмес. Коньякка кызып калып айткан сөзүн Марат ушундай кабыл аларын билген эмес. Албетте, ал өзүнүн жаңы ойлору менен сезимдерин ирээтке келтирип алсамбы деген, бирок эркек кишинин арманын угуп, аны со-оротуп отурганга даяр эмес болчу. Бар болгону Мараттын төшөктө алсыз эке-нин мойнуна алганын же Кундуздун жардамы менен ал мандемин оңдогонго аракеттенем дегенин уккусу келген. Марат болсо эгер бул аялга бардык жетишпеген жактарымды, жүрөгүмдү түпөйүл өйүгөн ма-селелеримди жашырбай ачык айтсам, ал башка аялдарга окшоп ыргып секирбей же шыл-дыңдап күлбөй түшүнүү менен мамиле жасайт болуш керек деп үмүттөндү. Ошол эле учурда Кундуз эми Кудай уруп бу мазохист болуп калса, анан керебетке байлап алып, чыбык менен чыпылдатып саба десе эмне кылам деп санааркап турду.

Андайда убакыт да өтпөй калат эмеспи. Кундуз дубалдагы картиналардын улам бирин теше тиктеп, анан кийинкисине өтүп, айкелдерди үңүлүп карап, колу менен сыйпалап атты, бирок оюнда баягы эле тышка чыгып кеткен Марат. Саатты караса он бир жарым болуп кетиптир, ошондо чыныдагы кофесин шыпкап ичип, пентхаустун толгон-токой бөлмөлөрүн аралап, Маратты издеп жөнөдү. Ал жадагалса уктоочу бөлмөсү кайда экенин да айткан эмес эле, Кундуз улам бир бөлмөнүн эшигин туткасынан тарткылайт, алардын баары кулптануу экен. Ошентип отуруп коридордун аркы башына жетти. Акыркы эшикти тартты эле анысы Кудай жалгап ачылып кетти. Ичине баш багып, көгүш түстө жасалгаланган кенен бөлмөнү көрдү. Терезе-деги пардалар да, керебеттеги жайкалган жабуу да, анын баш жагындагы тумбочкаларда турган лампалар да көгүш экен.

Далдайган чоң керебеттин четинде кызгылт көйнөк, бутуна агыш колготки менен саргыч туфли кийип ары карап отурган сары чачтуу толмоч аялды көрүп, кыз-матчы аялдын бөлмөсүнө кирип алган турбаймынбы деп ойлоду. Анын оң колунда кымбат асыл ташы бар үч шакек, билегинде тегерете бриллиант басты-рылган жоон алтын билерик жалтылдайт. Тармалданган чачтары тарам-тарам болуп, далысына түшүп турат. Ал бери бурулганда бетине балжырата эндик-упа дегендин баарын чап-тап алганы байкалды. Кашын капкара кылым калем менен чийип, жасалма кирпиктерине болушунча калың туш коюлган, эриндери ачык кызыл түскө бойолгон оозу жалжаят. Минтип уят-сыйытты билбей, көчөдө арзыбаган акчага денесин сатып турган жалап катындар эле бойонбосо, жөнөкөй үй кызматчысы да ушинтеби деп таң калып койду Кундуз.

Кундуз бейтааныш аялды жакшылап карап алып, оозун ачкан бойдон босогодо катып туруп кал-ды. Көрсө, уятсыз көздөрүн жалжылдатып аны тиктеп турган аял үй кызматчысы эмей эле Марат экен. Аялдарча кийинип, бети-башын бойоп, кийме чач кийип алган тура.

- О Кудай! Сен белең, Марат! - деп шыбырады Кундуз алаканы менен эки бетин басып.

- Мен гомосексуалист эмесмин! - деп актанганга шашты Марат.

Кундуз эмне кыларын билбей дендароо болуп калды. Алгач аны көргөндө үрөйү учуп, коркуп кеткен, бирок азыр кызыгып турат. Бул кебетеси менен Ма-ратты бирөө жарым көрсө эркек деп эч качан айтмак эмес. Ийиндери гана бир аз кеңирээк болбосо, негизинен сымбаттуу эле келишкен аялга айланып калган.

- Билесиңби, көйнөгүң өзүңө жа-рашып, татынакай эле жаш келин болуп калыпсың! - деди Кундуз.

Марат анын айтканын комплимент катары кабыл алып, жарк эте түштү.

- Адеп көргөндө аябай таң калдыңбы? - деп сурады ал.

- Ананчы! - деди Кундуз. Марат эмне эле жолуккан сайын анын көйнөгүн аяр сылап, бут кийимин кайра-кайра карай берет десе, өзүнө кандай жарашат болду экен деп ойлоп аткан тура.

- Бул кебетемди биринчи болуп сага көрсөтүп атам, - деди Марат.

Кундуз анын жанына көчүк басып:

- Эмне кылышымды каалайсың? - деп сурады.

Анан ал Мараттын тизесине колун койду, жука колготки чапталышкан анын буттарында бир да түк жок экен, аларын такай кырып турат окшойт, сыягы. Марат жанагы сөзүн дагы бир жолу кайталады:

- Мен гомосексуалист эмесмин, чын, аялдарга гана кызыгам!

- Бирок бул турган турушуң менен аларга сексти сунуштамак тургай жакын баргандан да айбыгасың, ошонун айынан өзүңдү ыңгайсыз сезе бере-сиң, ошондойбу?

- Туура таптың! Жумшак кездеменин териме тийип турганы мага аябай жагат. Бир жолу колготки кийип көрүп атсам аялым көрүп калган. Ошондон кийин эле менден качып, өзүнө жакын жолотпой калды. Ошентип жүрүп, экөөбүз акыры ажырашып тындык.

"Мына, - деп ойлоду Кундуз, - акыры ачуу чындыкты да уктуң! Эми эмне кылмакчы-сың?" Марат ага ишенип ымандай сырын айтып отурат. Эми калабы же кетеби чече турган убакыт келди. Кандай болсо да аяр жана этияттык менен мамиле жасабаса болбойт. Марат дагы да болсо ал иштеген банктын эң ири кардарларынын бири. Анын үстүнө ал Кундузга эч жамандык кылган жок, келген да өзү, айт эле айт деп атып, чындыкты айттырып алган да өзү.

- Марат, сен мага жардам бербесең болбойт, - деди ал. - Мен буга чейин бир да жолу…

Марат аны кучактап, эрдинен өпкүлөй баштады. Анын жибек көйнөгү Кундуздун атлас көйнөгүнө сүрүлүп, шуудурай түштү. Мараттын жасалма эмчектери анын төшүнө тирелди. Кундуз аны мойнунан кучактап, оозуна тилин сойлотуп, ку-марлана өбүшүп атты.

- Эми сени кантип чакырышым керек? - деп сурады ал.

- Майрам! - деп жооп берди берки.

Кундуз мындай күтүүсүз таасирлерден кийин бир ордунда отура ал-бай тыбырчылады. Бул адамды аяп, көңүлүн жубаткысы келди, бирок жийиркенген жок. Жок, Марат аны өзүнөн оолактаткан жок, тескерисинче, мындай күлкүлүү окуяга кабылам деп үч уктаса түшүнө кирбеген Кундуздун делебеси козголуп делөөрүп чыкты. Өзүн жанындагыга кыйнатып же аны кыйнагандан ырахат алгандар бар экенин угуп жүргөн, бирок Марат өңдөнгөндөрдү өмүрүндө биринчи жолу көрүшү.

Кундуз колун артына созуп, эмчек кабынын бүчүлүн чечти, анан көйнөгүнүн сыдырмасын ылдый сыдырды. Андан кийин:

- Майраш, сен чечинесиңби? - деп сурады.

- Ооба, - деди Марат, бир чети ага ыраазы боло, бирок дагы эле кооптонгондой карап атты.

Ал ордунан туруп, көйнөгүн чечти да, креслонун кырына тыкан илип, ак кор-сетчен калды. Ак эмчек кабынын астына томпойгон поролондор тыгылган. Кундуз жанатан колготки деп ойлогону чулки экен, анысы корсеттин этегиндеги атлас тартмаларга кыпчытылган. Тордолгон ак турсасынан пениси баш багып турат. Жука кездеменин тешиктеринен кара түгү саксайып даана байкалат, анысын карап алып Кундуз:

- Укмуш экен, - деп койду, ушунуң ордунда экенине да Кудайга тобо дегенсип.

- Сага жакканына кубанып атам, - деди Марат-Майрам.

- Ушу бойдон мени менен жаткың келип атабы?

- Күлкүлүү, чынбы? - деп Марат аны күнөөлүү немече карады.

- Жок, - деди Кундуз кабагын бүркөп, ал каткырып жибербесем экен деген аракети болчу. - Ушу түрүң менен мени жакшылап ийлешиңди каалап турам. Бул бир укмуш секс болот болуш керек. Бирок көпкө буйдалба, антпесең айнып кетишим мүмкүн!

Кундуз туфлисин бутунан ыргытып, көйнөгүн чечип, креслонун жөлөнгүчүнө арта салды. Арыдан-бери эмчек кабы менен колгот-кисин чече салып, керебеттин четине отурду:

- А менин чулки кийбегениме көп болду! - деди.

- Мен аны кийгенди аябай жакшы көрөм! - деди Марат. - Анын жука кездемеси балтырларыма, сандарыма чапталыша түшкөндө өзүмдү сексуалдуу сезип кетем.

Ал баштагыдай кысынбай өзүн ээн-эркин сезе баштаганын байкаган Кундуз, эми сурасам ылайыктуу эле болот го деген ой менен:

- Буттарыңды кырасыңбы? - деп сурады.

- Ооба, бир аз гана. Өзүм деле анча түктүү эмесмин.

- А мен күн алыс кырмайынча жүрө албайм, - деди Кундуз кабагын чытып.

- Бирок менчилеп сакал-мурутуңду албайсың да, туурабы? - деди Марат күлүмсүрөп.

- Чалкаңан жатсаң, - деди Кундуз, ар кайсыны сүйлөп убакытты бекер короткончо ишке киришели деди окшойт. - А мен үстүңө отурам.

- Макул, - деп Марат дароо кудуңдап сүйүнүп кетти.

- Анда ыкчам кыймылдайлы!

Марат керебеттин ортосуна жатты. Кундуз анын турсасына колун сунуп, жука кездемени тиреп, киндигинин ылдый жагындагы резинкасынан башын кылтыйткан пенисти алаканына кыса кармап, кумарлана онтоп алды.

- Майраш, турсаңды чечсем болобу? - деп сурады күңгүрөнө.

- Ооба, чече гой, садага, - деп жооп берди Марат, өзү ойлоп тапкан аялдын аты менен чакырганына ыраазы болуп, жүзү кубанычтан жаркып турду.

Ал көчүгүн бир аз көтөргөндө Кундуз турсасын ылдый тартып чечип салды. Аялдын ич кийимдеринен арасынан тикчийип, тик турган эркектин ас-пабы бир шумдук көрүнүп калат экен. Кундуз аны кармалап көрүп, өткөндөгүгө караганда алда канча жооноюп, катуу боло түшкөнүн баамдады.

- Ох, жаным! Мага аябай жагып атат! - деди Марат.

- Сен жакшылап аракеттенип, мени кандыр, макулбу? - деди Кундуз кудум ага окшоп үнүн кубулжутуп.

- Жан дилим менен болгон аракетимди аябайм! - деди Марат.

Кундуз аябай дүүлүгүп чыкканын жана эркек менен кошулууга даяр экенин сезди. Бактыгүлдөн же башка бирөөдөн укса, боорун тырмап каткырып күлөт беле, бирок бул адаттан тышкары жагдай азыр анын делебе-син козгоп турду. Эмне үчүн мындай болуп атканын Кундуз түшүндүрө алмак эмес, ошентсе да аласынын сууланышып калганына караганда бул аялдын ич кийимин кийген, кертмеги какайган эркекти каалап турганы айдан ачык эле. Пенистин башы солкулдап ага салам айтып аткансыйт. Эки бутунун ортосундагы салмактуу калтасы аны коштогонсуп, жеңил чайпалып койот.

Кундуз ар бир туюмун териштирип, башын оорутуп отургусу келген жок. Ал көп ойлонбо-стон, бутун Мараттын буттарынан ашырды. Анын көздөрүнө тике карап, пенисин мыкчый кармады да, баш жагын сууланышкан аласына сүргүлөдү. Марат чалкасынан түшүп жыргап жылмайып жатат. Антсе ого бетер эле аялдан айырмасы жок болуп калат экен. Кундуздун алаканындагы ысык, жоон аспаптын ээси ички дүйнөсүндө кадимки эле аял болчу, баскан-турганы, сүйлөгөнү, көзүн кылгыртып, кылыктана караганы, баары эле аялдыкы. Бирок Кудай ага чормойтуп чочок берип, минтип эркек кылып жа-раткан. Ошондо ал ким болуп калат - аялбы же эркекпи?

Кундуз кара терге түштү. Өзүн бир кызык сезип кетти. Астында акыш-тап жаткан адамдын эки башка табияты аны коркутуп да, бушайман кылып да атат. Ал Маратты бир эле маалда эркек да, аял да катары да кабыл ала албайт. Ушуларды ойлоп, эки анжы болгон сайын аны менен кумарга баткысы да келбей баратты. Жарым саат мурун эле эркек болуп отурган Марат минтип аялдын кейпин кийип отурат. Кундуз оор улутунду да, аны пениси бар аял катары кабыл алайын деп чечти. Ошентип ойлор замат жеңилдей түштү. Ал колун со-зуп, аялдыкындай назик эриндерди сылады жана аялдыкына окшош жылмакай бетти алаканы менен акырын чаап койду.

- Сен татынакай экенсиң, Майраш! - деди ал.

Муну укканда Мараттын пениси калчылдап кетти.

Эркектикиндей жыныс мүчөсү бар аял! Кундуз анын билинер-билинбес сол-кулдаган капкатуу кертмегине отурду. Бүткөн бою балкып, жаны жыргай түштү.

Майраш корсеттин тышынан өзүн сылап, кыңкыстап жатат. Кундуз анын чат дөмпөгүнө такай отуруп, үстүндө ары-бери ойдолоду. Бир убакта башына бир ойдо жок суроо келди: кайсынысы аны көбүрөөк дүүлүктүрөт болду экен? Астында жаткан аял болгону дуруспу же болбой эле эркекке жетпейби? Көзү караңгылап, жүрөгү айлангансып кетти. Анын айырмасы канча? Эң негизгиси, ырахат алсам болду да деп ойлоду.

Марат пенисин Кундуздун кынына терең матырганга аракеттенип, быш-быш этип көчүгүн кыймылдатты. Сандарын мыкчый кармап, чат дөмпөгүн кын тилине ыйкады. Аспабы мурдагыдан да катуураак, ысыгыраак болуп калгандай.

- Ооба! Ооба! Дагы, дагы! - деп бакырды Кундуз жыргалга батып.

Марат чыңала түштү да, болгон күчү менен күүлөнүп кертмегин түбүнө чейин итерди.

Кундуздун мээси таптакыр эле айланып калды. Эркектин мүчөсү тылагын тиреп, жатын мойнуна урунганы менен калганы аялдыкы болуп атпайбы. Дал ошол карама-каршылыктан улам Мараттын аспабы сөөктөй катуу болуп, зиңкийип турат. Мунун баарын ойлонгон менен баары бир акырына чейин териштире албасын түшүнгөн Кундуз көздөрүн чылк жумуп, Мараттын эки түрлүү табиятынан тең ырахат ала баштады - аял экенин көзү менен көрүп, эркек экенин денеси менен сезип атты.

Кындын капталдары жыйрылды, пенис баштагыдан да күчтөнүп, алкынып-жулкунуп улам терең кирип барган сайын жылуу толкундар Кундуздун денесин чымыратып, баштан аяк чулгайт. Ал аргасыздан көздөрүн сүзүп, башын артка чалкалатып, кынына кирип, кайра чыгып аткан чыныгы эркектин зор аспабын элестетти.

Бул элес ушунчалык даана көрүнгөндүктөн, Кундуз ат майда-нында ат чаап бараткан чабандесче теминип, шаңдана кыйкырып, Эсендин устаканасына барып калгандай болду. Марат да катуу онтоп, бышылдап-күшүлдөп, дене кыймылдарын ылдамдатты. Кундуздун кыны сары майдай эрип, анын калтасын кошо кысты. Марат тырмактарын Кундуздун сандарына матырып, чыңалган бойдон катып калды. Аялдын ак ич кийими чылпылдап тердеген денесине жармашып калган. Ысык, коюу эрендик жатын мойнуна жаба бергенде Кундуз:

- Ах, Майраш! - деп кыйкырды.

Экөө тең жарыша оргазмдын кучагына бой таштап, калтырап-титиреп атышты.

- Бул эч кандай кайталангыс эмей эле, кеңири тараган сексуалдык өзгөчөлүк экен, мен ал жөнүндө баарын окуп чыктым, - деп ишенимдүү айтты Кундуз.

- Койчу! Ошондой бекен? А мен гомосексуализмдин бир түрү болсо керек деп ой-логом, - деди Бактыгүл.

- Жок, бул адамдар голубойлорго киришпейт. Алар карама-каршы жыныстагылар менен кадим-кидей эле секс кылып, турмуш кургулары келет.

- Аялдарча кийинип алыппы? - деп Бактыгүл бышкырып күлүп жиберди.

- Анын эмнеси күлкүлүү экен! Ошондой болуп жаралып калса эмне кылсын, - деди Кундуз.

- Шумдугуң кургур! Андай эркектердин баары аял болгусу келет деп ойлочумун. Алиги-син кестирип, аялдардыкындай төш жасатып дегендей. Көрсө, андай деле эмес турбайбы. Бирок аялга окшогусу келсе, аялдарды эмес, эркектерди каалаш керек эле го. Же менин бир нерсеге мээм жетпей атабы? - деп сурады Бактыгүл.

- Сен айткандардын баарысы транссексуалдарга мүнөздүү, - деп түшүндүрдү Кундуз. - Трансвеститтер таптакыр башкача болушат. Алар аялдын кийим-кечесин кийгенди, аны кармалаганды, жумшак кездеме терисине тийип, назик сыла-ганын жакшы көрүшөт. Ошондон дүүлүгүшөт.

- Иий, апенди чалыштарды эле өзүңө илээштирип жүрөсүң деп мени тилдеп аттың беле? Мына эми ал балээ өзүңдүн да башыңа келди!

Бактыгүл каткырып күлдү. Мындан ары Кундуз ойношторумдун арасында кызыктай адаттары бар киши да болгон деп мактана алат.

- Эсен менен тааныша электе мындай немени алыстан айланып өтмөкмүн, - деди ал. - Азыр болсо аны менен жаткан мага жагып да калды. Өзү да аябай дүүлүктү.

- Бирок аны менен болгонуң баары бир Эсендикине окшобойт да, туурабы?

- Экөөнүн ортосунда асман менен жердей айырма бар!

- Жолдуусуң, ээ! Ошондо эле сени менен көргөзмөгө барсам болмок экен. Мага как раз Эсендей эркектер жагат. Ой, деги жерге кирсинчи. Муну эмне кыла-сың эми?

- Кимди, Маратты айтып атасыңбы?

- Анан кимди айтмак элем?

Курбулар Кундуздун үйүнүн артындагы бакчада сүйлөшүп отурушкан. Жайдын толуп турган кезиндеги аптаптуу дем алыш күндөрдүн бири. Эртең менен кабарлардан Ысык-Көлгө жөнөп баратышкан миңдеген чет өлкөлүк туристтерди, чурулдап-чуркурап жылаңач киринип жүргөн кыздарды көрсөтүштү. Жумушунан чыга албай Бишкекте калгандар куйкалаган күнгө чыдабай, сейил бактардагы дүпүйгөн калың дарак-тардын арасына кире качышып, жайкалган көк майсаңдарда жыргап жатышат. Алтур-гай кээ бир апендилер ысык асфальтка жумуртка кууруп да көрүшүптүр. Кечке маал күн кызарып тоонун ары жагынан көрүнбөй калганда да анын ысык илеби кайтпай үп болуп турат.

Кундуз өйдө туруп, графиндин түбүндө калган ак шарап менен лимон ширесинин аралашмасынан бокалдарга куйду. Суусунду жакшы кандыра турган бул ичим-дикти ал кечээ эле даярдап, муздаткычка салып койгон.

- Эмне кылганы атканымды өзүң деле билесиң го.

- Кызык, анын гардеробу чоң болду бекен? Мүмкүн, көйнөктөрүнөн сага да беришер?

- Болдучу! Анысы жөнүндө уккум да келбейт!

- Аны менен укмуш жыргадым деп эмеле өзүң айтпадыңбы!

- Мен бир башкача сезимге туш болдум дедим. Эми сага кантип түшүндүрсөм… Элестетсең, сен дүкөндөн бир момпосуй уурдап алдың дейли, анан аны жеп атасың. Дал ошол сатып албай, уурдап алганың үчүн ал сага ушунчалык таттуу сезилет да, ошондойбу?! Эми тамашасы жок айтсам, аны менен мындан ары байланышайын деген ниетим жок. Мен аны чын жүрөгүмдөн аяп турам, бирок азыр өзүмдү аяй турган киши жок болуп атат.

- Бирок ал чириген бай неме да, Кундуз!

- Болсо эмне экен?

- Элестетсең, экөөңөр ээрчишип алып, мода салондорунда, дүкөндөрдө жүрөсүңөр! Баса, аны "Редцентрга" же "Караванга" барып келели дебейсиңби! - деп санын чаап каткырды Бак-тыгүл.

- Сен эмне, жөн сүйлөй албай калгансыңбы? - деп кызаңдады Кундуз.

- Мындан ары жолугушпайбыз деп ага айтып салдыңбы?

- Ооба, өткөн жумада. Ал акыры бир күнү ошентип айтарымды би-липтир. Чынын айтсам, аны аябай аяп, боорум ооруп кетти. Бирок өзүмдү көндүрө албайм го. Адам катары жагат, бирок ойнош катары - жок, айланайын, трансвестити жок эле жашайынчы.

- А Эсендичи, аны кантесиң?

Бактыгүл ушу суроосун Кундуз устаканадан жылаңайлак артын карабай качып чыккандан кийин дароо берсе, аны экинчи жаныма жолотпойм деп жооп бермек. Бирок Марат-Майраш менен өткөргөн акыркы түндөн кийин Эсен экөөнүн мамилесин кайра башынан карап чыгыш керек экен деп калган.

Мурда эркек менен чыныгы төшөк мамилесин куруш үчүн ага чындап берилиш керек деп эсептечү. Бирок андай кыялындагы адамды кезиктире албаган соң антип ойлогону туура эмес экенин түшүнгөн жана секске болгон көз карашын өзгөрткөн. Андан тышкары, бардык моралдык чектерди, милдеттенме-лерди алып ташташ керек, дал ошолордун айынан өзүмдү эркин алып жүрө албай атам деп өзүн-өзү ынандырган. Күйөөсү менен ажырашкандан кийин өзү каалагандай жа-шагысы келип, Бактыгүл курбусун туурап, ой келди эркек менен жата берчү. Бирок көп өтпөй эле дене кумарын кандыргандан да жадап, кайрадан чыныгы, аруу махабат жөнүндө кыялдана баштаган. Тагдыр аны Эсенге жолуктурбаганда, бир Кудай билет, дагы канчага чейин кыйналат эле.

Эсен сейрек кездешүүчү акылы жана укмуштуудай бел күчү менен Кундузду ушунчалык таң калтырып салганда анын мээси таптакыр эле айланып калды. Ал эмнегедир жанды эргитип, бүткөн бойду титиреткен секс бара-бара керемет сүйүүгө айланат деп ойлоп алган. Аны чындап сүйөм, өмүрүм өткүчө бирге болгум келет деп өзүн-өзү ишендирип алган. А бирок чын-чынына келгенде ал жөн гана аны каалап, аны менен такай кумарга батмайынча тура албай калган. Акыры эсине келип, аныгын түшүнгөндө жеңилдей түшүп, үшкүрүп да алды. Күйөөгө деле тийип көрбөдүбү, убагында андай жашоого да колкосунан чыккыча тойгон.

Айдана Адылбекова сары чачтуу орус кызды ээрчитип устаканага кирип келгенде Кундуз кебел-ген да эмес. Ал ошондо дароо мээсин иштете калып, калп эле таарынымыш болуп, кысталыш жа-гдайдан чыгып кеткен. Ай чырайлуу аялы менен ажырашканга даярмын деп Эсендин жанын жеп жалган айтканы да ошого түрткү болду. Эки күндүн биринде мөлтүрөгөн кыздар менен моокуму кангыча жыргатып турган аялдан кантип эле кол үзсүн. Кундуз аны шашпай отуруп, акыл калчаса эчак эле түшүнмөк. Бирок ошентип бултуңдап-тултуңдап кетип калганы деле жакшы болду окшойт.

Бардык эксперименттерден Кундуз бир пайдалуу жыйынтык чыгарды: эч убакта секс менен се-зимдерди чаташтырбаш керек. Аялдарча кийингенди жакшы көргөн апенди чалыш Марат менен каалашынча ат чаап, ойда кумардан чыкты, бирок ага кенедей да берилген жок. Эгер чындап эле Маратты сүйүп калганда анын ымандай сырын угуп отура алат беле. Жок, ага кайдыгер эле карайт.

Ошол сыяктуу окуя Эсен Адылбеков менен да болгон. Башында Кундуз аны такыр эле таанычу эмес, анан бир көрүп эле жакыныраак таанышалы деп өзү уялбай сунуш кылды. Анын устаканасында алгачкы жолу болушканда болуп көрбөгөндөй ырахат алды жана эч кандай сүйүп-күйүп кеткен жок.

Ал Эсенди баары бир чындап сүйө алмак эмес, кептин баары ошондо болуп ат-пайбы, анткени бир эмес, бир нече жолу оозун сүткө күйгүзгөн - күйөөсү менен чогуу жашаганда да, кийинчерээк үй-бүлөлүү кишилер менен жүргөндө да эчен жолу көңүлү калган. Эсенди сүйөм деп өзүн канча ынандырайын десе да, бул жөн гана өзүн-өзү алдоо, денесиндеги жыргал сезимдерди туура эмес чечмелөө болчу. Мына ошондуктан Эсен менен мындан ары да жолугушуп, кумарын каалашынча кандыра беришине жолтоо боло турган эч нерсе жок экенин түшүнгөндө энеси эркек төрөгөндөй сүйүнүп кеткен.

- Билесиңби, Бакуля, мен сени менен дал ушу туурасында сүйлөшөйүн деп аткам, - деди Кундуз Бактыгүлдүн суро-осуна жооп берип. - Менде бир укмуш ой пайда болду.

- Айта бер! - деп жандана түштү Бактыгүл.

- Кел, адегенде тамак жеп алалы! Курсагым курулдап кетти.

Кундуз муздаткычтан тоңуп калган килтейген балык алып чыкты, курбулар аны көмөчтанга салып, семичкенин майына чыркыратып кууруп жиберишти.

Кудай жалгап, Бактыгүл экөөнүн бир төшөккө жатып, кумарга баткандары алардын достук мамилесине кедергисин тийгизген эмес. Ошондон кийин экөө мурдагыдан да ысык болуп кетишкен. Тээ бала кезинде Сайкал менен лесбий сүйүүсүнүн даамын татам дегени андан аркы жеке тур-мушуна таасир этсе керек деп ойлоду Кундуз. Эркектер менен жатып, түзүгүрөөк ырахат ала албаганы да ошондон улам го. Бак-тыгүл менен жатып көргөндөн кийин мурдагыдай санааркабай калган. Мындан аркы жашоосунда аялдар кандай роль ойнойт, Кундуз азырынча айта албайт. Анткен ме-нен жакын арада Бактыгүл маанилүү кадамга барарын жакшы билип турат.

Кундуз дасторкон жайганча, Бактыгүл шараптын шоңшогой бөтөлкөсүнүн оозундагы тыгынды штопор менен сууруп алып, аны үстөлгө койду.

- Кана, эмне деген укмуш идея келди башыңа? - деп сурады.

- Шашылба, - деди Кундуз сырдуу жылмайып. - Адегенде балыкты жеп алалы! Шашпай отуруп шараптан ичели, анан айтам!

Так макулдашылган убакытта сырткы эшиктин коңгуроосу кагылды.

Эртеден кечке ысыкка какталып шайы оогон Бишкектин көчөлөрүндө күүгүм кирип бараткан. Кундуз терезеден карап, Эсендин жаңы эле таксиден түшкөнүн көргөн. Мына эми коңгуроонун кнопкасын басып, босогодо турат. Ал пайда болгондо жүрөгү гана дүкүлдөп катуу сого баштады, бул жолу демейдегидей болуп акылынан адашып калбаганга аракет кылат. Ага баш ийип эмес, аны баш ийдирип, аны каалаганындай калчаганы турат.

Зымдын аркы башындагы анын үнү бир аз ишенимсиз чыкты. Кундуздун телефон чалганына таң калганы байкалып эле турду. Эсен жанталашып адатынча кечирим сурап, ал гана эмес актанганга да аракет жасады. Бирок анын кезектеги калпына Кундуз көңүл да бурган жок, анысы Эсендин оозун ого бетер ачырды. "Кечинде мени-кине келбейсиңби?" деп түз эле айтты Кундуз. Эсен дароо макул болду, мындай бо-лот деп кыялданып гана койдум эле деп кошумчалады.

Кундуз төшү менен далысы ачык, этегинде чачыктары бар кара ич көйнөк кийип, уктоочу бөлмөсүнөн чыкты. Бөдөнөнүн тумшугундай болгон үрптөрү тирсийип, жука кездеменин астынан даана байкалат.

- Кир! - деди ал сырткы эшикти ачып.

Эсен олуттуу түр менен босогону аттап, ичкери кирди да, Кундуздун төшүнөн көзүн албай тиктеп туруп калды. Ал агыш жука шым менен анысына окшош көйнөк кийип алыптыр. Чекесине түшкөн көкүлүн артка серпип, аптыга сүйлөдү:

- Супсулуу болуп кетипсиң, Кундуз! Уксаң, мен сага бир нерсени айтып коюшум керек…

- Эсен! - деп Кундуз анын сөзүн бөлдү. - Сен мага эч нерсе кылы-шың керек эмес!

Анын эриндерине сөөмөйүн такады.

- Мени өпкүң келбей элеби?

Эсен аны белинен сыга кучактап, эрдинен өптү. Пениси киндик тушуна такалганда Кундуз торго түшкөн чымчыктан бетер тырпырап кетти. Эсендин тааныш жыты мурдун өрдөгөндө жагымдуу жылуулук тулку боюна тарады.

- Мен сага сюрприз камдап койдум, - деди ал Эсенди колунан тартып. - Жүр!

Көчүгүн чайпай басып аны уктоочу бөлмөсүнүн эшигине ээрчитип келди. Анан Эсендин көздөрүнө тигилип:

- Менин белегимди кабыл алганга даярсыңбы? - деп сурады.

- Чынын айтсам, Кундуз, сенден белек алам деп деле ойлогон эмесмин, - деди Эсен аны ушу турган жеринен жутуп жиберчүдөй болуп, үстү-башын сыдыра карап.

- Мен сага карызмын, жаным! Сага канчалык карыз экенимди элестете да албайсың! - деп табышмактуу жылмайган Кундуз анын өйдө көтөрүлүп турган шымынын сыдырмасы тушту кыса кармап койду. - Эшикти ач! - деп буйрук берди.

Эсен эшиктин туткасын бурап жиберип, ары кире албай босогодо туруп калды. Уктоочу бөлмөнүн ичи караңгылатылып, пардалары тартылган, кызыл моюн орогуч жабылган лампадан чыккан кызгылт жарык бөлмөнү жомоктогу каны-шалардын кан сарайындай кылып сырдуу көрсөтөт. Керебетте жылаңач Бактыгүл жатат, аласындагы кара жүнү үксөйүп, ал жерине бир кичинекей жапайы жаныбар жабышып жатып алгансып калган. Ал колундагы узун кара виб-раторду оозуна салып, балмуздак жеп аткансып аны кумарлана жалады.

- Силерди күтпөй эле баштай берейин деп калдым эле, - деди ал көзүн сүзүп.

Эсен эч нерсени түшүнбөй Бактыгүлдү жалдырап тиктейт.

Кундуз аны бөлмөгө түртүп киргизип, эшикти ичинен кулпулап салды...

Аягы

Башка китептерин окуу учун картинканы басынызПоделиться